2005 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 520 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Bir İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören 6-14 Yaş Grubundaki Çocukların Depresif Belirtiler Yönünden İncelenmesi Meral Kelleci, Selma Sabancıoğulları, Dilek Avcı, Selma Doğan
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite ve Okula Yönelik İhtiyaç ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi Uğur Özdemir
Kızlar Kızlar! Uschi Flacke
Lise Öğrencilerinin, Tutukevi Ve Cezaevinde Olan Ve Sokakta Yaşayan Ergenlerin Aile Özelliklerinin Karşılaştırılması İbrahim Eke
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Empatik Beceri ve Karar Verme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Birol Alver
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Mehmet Engin Deniz
Üniversite l. Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Sosyokültürel Etkinlikler Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Benlik Algıları, Vücut Algısı ve Stres Belirtileri Açısından Karşılaştırılması Ayça Hande Kundakcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Nevim Demirci Danışık, Özgür Erdur Baker
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) SİLİNECEK
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hasan Kayıklık, A. Yapıcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adolesana yaklaşım Müjgan Alikaşifoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Aile İlişkileri: Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Kendilik Değerinin Gençler Tarafından Belirtilen Davranış Problemleri ile Olan İlişkileri Reyhan Bahçivan Saydam, Tülin Gençöz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Ayşe Sibel Türküm, Ayşen Balkaya, Erol Karaca
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akran Zorbalığı Gruplarında Yalnızlık ve Akademik Başarı ile Sosyometrik Statüye Göre Zorba/Kurban Davranış Türleri Nilay Pekel Uludağlı, Zehra Uçanok
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Almanya'da Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Adnan Kulaksızoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Avrupa Birliği'nin değişen demegrafik yapısı içinde gençler ve Avrupa Birliği ve Türkiye'deki gençlik politikaları Derya Büyüktanır
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Öz Kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki Ersin Bayramkaya, Fevziye Toros, Cengiz Özge
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Sağlığa Yönelik Davranışları İle Bazı Psikososyal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Diğdem Müge Siyez
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde İntiharın Birincil Önlenmesine Yönelik Bir Çalışma Kamil Ertekin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde İntiharın Önlenmesi: Bir Gözden Geçirme Diğdem Müge Siyez
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Kullanma Durumları Emel Taşçı, Şenay Ünsal Atan, Nazike Durmaz, Hilal Erkuş, Ümran Sevil
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığı Olgusunun Okul Türü Bakımından Karşılaştırılması Mehmet Pişkin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri Emine Durmuş, Uğur Gürgan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği Neslihan Keser Özcan, Sevim Buzlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Şiddete YönelikTutumların Özyeterlilik, Medya, Şiddete Yönelik İnanç, Arkadaş Grubu ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi Murat Balkıs, Erdinç Duru, Mustafa Buluş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de Ergenlerin Arkadaş- Akran Grupları ile İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran, Demet Ulusoy
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Sosyokültürel Etkinlikler Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençliğinin Siyasal Katılım Davranışlarına Aile ve Arkadaş Gruplarının Etkisi
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı, Sigara ve Alkol Kullanımına Etkileri Okan Çalıyurt, Sebahat Molla, Erdal Vardar, Ercan Abay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Düzeylerinin Denetim Odağı ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Sakdoğan, Eyüp Özkamalı, Abdullah Nuri Dicle 44
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme Yurdu Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Mustafa Kutlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Müdriye Yıldız Bıçakçı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yurtlarda kalan öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, arkadaşlık ilişkileriyle bağlantılı sorunları ve çözümüne yönelik bir model denemesi Melahat Demirbilek
(2 KEZ GİRİLMİŞ)Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Murat Hevedanli, Özlem Çakmak
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Akran zorbalığının anne-baba tutumları ve anne-baba ergen ilişkisi açısından değerlendirilmesi Saadet Akgün
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Akran zorbalığının anne-baba tutumları ve anne-baba ergen ilişkisi açısından değerlendirilmesi Saadet Akgün
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Anne Baba Saldırganlığı ile Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Karataş Bolat
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Anne Baba Saldırganlığı ile Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Karataş Bolat
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde İntihar Algısı: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde İntihar Algısı:Lise Gençliği Örneği Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık
(BİLDİRİ) Adölesanların Menstruasyon ve Menstrual Hijyen İle İlgili Bilgi Uygulama ve Algılama Durumlarının Belirlenmesi Z. Hanoğlu, M. Çolak, Gül Pınar
(BİLDİRİ) Ahlaki Panik Kuramı ve Sokak Çocukları Elif Gökçearslan Çifci
(BİLDİRİ) Aileleri ile Birlikte ve Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Öfke İfade Etme Biçimleri Hatice Tambağ, Fatma Öz
(BİLDİRİ) Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları Gül Pınar, Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, Ergun Öksüz
(BİLDİRİ) Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe Dair Beklentileri Elif Gökçearslan Çifci, Musa İkizoğlu, Bilge Önal Dölek
(BİLDİRİ) Gençlik: Biyolojik, Toplumsal, Siyasal ve Kültürel Kimlikler Arasına Sıkışmış Bir Kimlik Demet Lüküslü
(BİLDİRİ) İstanbul'da Lise İki Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı ve Cinsel Davranışlar Funda Nazlı Erdoğan, Kültegin Ögel, Ceyda Eke, Sevil Taner
(BİLDİRİ) Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme Itır Tarı, Kültegin Ögel, Ceyda Eke
(BİLDİRİ) Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye'de Gençlik Siyaseti: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma Cihat Polat, Banu Külter
(BİLDİRİ) Türk Gençliği ve Manevi Değerlerimiz Ahmet Akgündüz
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencileri İçin Derse Devam Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Yapı Geçerliği ve Güvenirliği Asım Çivitçi, M. Aksu, Baki Duy
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Öfke ve Öfke İfade Stilleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Betül Aydın, Seval İmamoğlu, Müge Yukay
(BİLDİRİ)1980 Sonrası Türkiye Gençliği: 'Gençlik Miti'nin Sonu Demet Lüküslü
(BİLDİRİ)İstanbul Örnekleminde Ergenlerde Riskli Davranışların Yaygınlığı ve Sosyo-Demografik Etkenlerle İlişkisi Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner, Kültegin Ögel
(EDEBİYAT) Türkiye'de Çeviri ve Telif Eserlerde Genç Kız Edebiyatı Necdet Neydim
(Genç Olmak) Mesleğini Kendin İçin Seç İlkim Öz
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Cinsel Eğitimde Ebeveynlerin Yeri: Ne Yapıyorlar, Ne Yaşıyorlar? Kafiye Eroğlu, Zehra Gölbaşı
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Bir sıfat olmaktan öte "genç": ters atak, muhalif bir tavrı getiriyor ve belki de gerektiriyor genç olmak Elif Dastarlı
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Lise Öğrencilerinin Anti-Sosyal Davranışları ve Suç Kavramsallaştırmaları
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Sivas Il Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç Ilköğretim Okulu Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Alışkanlıkları Naim Nur, Selma Çeti̇nkaya, Seher Arslan, Ömer Faruk Demir, Levent Özdemi̇r, Ergün Haldun Sümer
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Kürtaja Bakış Açıları
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Yetiştirme Yurdunda Kalan 15-18 Yaşları Arasındaki Gençlerin Geleceğe Dair Beklentileri ve Bu Beklentiler Arasındaki Şans Oyunlarının Yeri ve Önemi
(KOLOKYUM) Gençlik ve Postmodern Çoğul Kimlik Vehbi Bayhan
(KONU UYGUN DEĞİL) Ergen sporcu kızlarda egzersiz yoğunluğu ve öznel uyku kalitesi ilişkisi Selma Arzu Vardar, Levent Öztürk, Erdal Vardar, Cem Kurt
(KONU UYGUN DEĞİL) Ergen sporcu kızlarda egzersiz yoğunluğu ve öznel uyku kalitesi ilişkisi Selma Arzu Vardar, Levent Öztürk, Erdal Vardar, Cem Kurt
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR) Gençlik Yazınbilimi Açısından Alman Genç Kız Romanlarının Gelişimi Hikmet Asutay
(SİLİNECEK- DIŞ YAYIN)Constructors and Constructed: Youth as a Political Actor in Modernising Turkey Günay Akarsu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Okulu Öğrencileri Okullarında Hangi Durumları Problem Olarak Algılanmaktadır? Nurdan Kalaycı
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bitmeyen Çocukluk, Erken Yetişkinlik ve Yeni Kapitalizm Evren Balta
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Erişkin Erkekler Arasında Akraba Evliliği Sıklığının ve Nedenlerinin Araştırılması Ömer Faruk Tekbaş, Recai Oğur, Muharrem Uçar
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Sorunlu Çocuklar Kemal Çakmaklı
12. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yücel Hacaloğlu
1960'lardan 2000'lere Gençlik Tipleri: Maddeci, Başarıcı, Manager Tipten Yuppie'ye Tiki'ye Demet Lüküslü
2. Halkbilim Sempozyumu Halkbiliminde Ergenlik ve Erginlik Olgusu Bildiriler kitabı M. Tekin Koçkar, Erkan Erdemir
20-30 Yaş Grubu Bireylerinin Öğrenim Düzeylerine Göre Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzları Eyyüp Özkamalı
2000’lerin Solcu Gençliği Üzerine Kıvanç Koçak
3-18 Yaş Grubu Arası Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Yaşare Aktaş Arnas
3. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu "Bakım, Gözetme ve Eğitim" Akyüz Emine, Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara Acar, Özlem Öntaş Cankurtaran
A Sociological Case Study on the Attitudes and Behavior of Students in Urban Turkey Mehmet Cihan Ecevit, Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
A Tipi ve B Tipi Kişilik Yapıları ve Bu Kişilik Yapılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Bir Araştırma Ufuk Durna
Adolesan Gebeliklerde Anne Yaşının Perinatal Sonuçlara Etkisi Metin İngeç, Bünyamin Börekçi, Mehmet Yılmaz, Sedat Kadanalı
Adolesan Gebelikleri Özgür Özyüncü
Adolesan Sağlığı Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu
Adolesan Suçlarına Yol Açan Faktörler: Okul, Aile, Semt Ve Madde Kullanımı (Ankara Örneği) Özden Özbay
Adolesana Yaklaşım Müjgan Alikaşifoğlu
Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Esma Demirezen, Gülhan Coşansu
Adölesan Dönem Üreme Sağlığı Sorunları Ve Etkileyen Faktörler Zehra Gölbaşı
Aile İlişkileri, Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Kendilik Değerinin Gençler Tarafından Belirtilen Davranış Problemleri İle Olan İlişkisi Reyhan Bahçivan Saydam, Tülin Gençöz
Aile İlişkilerinin Çocuk Suçluluğuna Etkisi Hatice Dizman, Gültekin Gülümser, Gürol Cantürk
Ailesi Yanında ve Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Songül Tümkaya
Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayşe Sibel Türküm, Ayşen Balkaya, Erol Balkaya
Akış Kuramına Dayalı Stresle Başa Çıkma Grup Programının Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerine Etkisi Kamile Bahar Aydın
Akran Zorbalığı Gruplarından Yalnızlık Ve Akademik Başarı ile Sosyometrik Statüye Göre Zorba Kurban Davranış Türleri Nilay Pekel Uludağlı, Zehra Uçanok
Akran Zorbalığının Anne-Baba Tutumları ve Anne-Baba Ergen İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Saadet Akgün
Ali Gibi Bir Genç Ekrem Keleş
Almanya'da Suça Yönelen Çocuk ve Gençler İçin Yardım Kurumları Uğur Tekin
Almanya’daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Adnan Kulaksızoğlu
Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Lise Öğrencilerinin Öğrenme-Öğretme Faaliyetlerine İlişkin Direnç Davranışları Sedat Yüksel, Ersin Şahin
Amerika'da ve Türkiye'de Lisansüstü Öğrenim Gören Türk Öğrencilerin Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Erdinç Duru
Ana Baba Yoksulluğunun 9-15 Yaş Grubu Çocukların Benlik Kavramı Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Miyase Erikçi
Ankara Jandarma Çocuk Merkezine Suç İsnadıyla Getirilen Çocuklar Üzerine Sosyo-Kültürel Bir Araştırma Tuncer Tüfekçi
Ankara'da Bir Ilköğretim Okulu ve Lisede Obezite Sıklığı Filiz Şimşek, Betül Ulukol, Merih Berberoğlu, Sevgi Başkan Gülnar, Pelin Adıyaman, Gönül Öcal
Anket: Üniversite Öğrencileri ve Atasözleri Aslı Uçar, Arzu Aygün
Anne Baba Örnek Davranışlarının Çocukların ve Ergenlerin Dinî Kişiliğinin Oluşumuna Etkileri Mehmet Akif Kılavuz
Anne Baba Saldırganlığı ile Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Bolat Karataş
Anne Babaların Meslek Gelişimine Yardımcı Olmaya Yönelik Tutumları ve Bilgi Düzeylerinin Çocuklarının Mesleki Kararsızlıkları ile İlişkisi Zeynep Hamamcı, Mehmet Kürşat Hamurlu
Anne-Babaları Boşanmış ve Anne-Babaları Birlikte Olan Lise Öğrencilerinin Yılmazlık Özellikleri ve Koruyucu Faktörler Açısından Karşılaştırılması Bahadır Özcan
Avrupa Birliği’nin Değişen Demografik Yapısı İçinde Gençler ve Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Gençlik Politikaları Derya Büyüktanır
Aynı Dersi Farklı Gruplarda Alan Öğrencilerin Başarı Ortalamalarının İncelenmesi Hasan Durucasu
Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezine Başvuran Kız Öğrencilerin Menstrual Özellikleri ile İlgili Bilgi ve Uygulamalar Gül Pınar, Lale Algıer, Nevin Doğan, Mehmet Ergun Öksüz, G. Sökmen
Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Veren Okullardaki Öğrencilerin Sigara Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi Tekin Çolakoğlu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Sağlıkları ile Serbest Zaman ve Sigara Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Seydi Karakuş
Bildiğimiz Gençliğin Sonu Samet İnanır
Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenmede Grup Yapısı, Sosyal Beceri ve Etkileşim Sıklığının Görev Başarısına Etkisi Erkan Çalışkan, Deniz Deryakulu
Bir “İmkan“ Olarak Gençlik Ayça Alemdaroğlu
Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde İlaç Tedavisi Uygulamalarının Değişimi Şahbal Aras, Fatma Varol Taş, Gülşen Ünlü
Bir Genç Kızın Dramı Mustafa Topkara
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Davranışı Özellikleri: Bir Ön Çalışma Aslıhan Polat, Başak Yücel, Aysun Genç, Handan Meteris
Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi Tevfik Fikret Karahan
Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan
Bir Meslek Eğitim Merkezi Üçüncü Sınıfında Okuyan Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kullanım Durumlarının Saptanması Utku Kırılmaz, Deniz Çankaya, Özdemir Özdemir, Joida Madani, Gereltuya Choijiljav, Serkan Akbulut, Dilek Aslan
Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği Zülküf Oruç
Bir Sorumluluk Eğitim Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerine Etkisi Şenay Hayta Önal
Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi ve Tutumları Hakan Tüzün, Fatma İlhan, Mustafa Nuri Ceyhan, Işıl Maral
Bursa ve Çevresinde 18-24 Yaşları Arasında Spor Yapan Gençlerin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi N. Haş Korkmaz, Kader Özduran, Atilla İlhan
Celal Bayar Üniversitesinde Bir Grup Öğrencinin Aile Planlaması ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri Müjde Şerifhan İlgün, Pınar Erbay Dündar, Yakup Gökhan Doğramacı, Akın Dalcı, Gökhan Gürgen
Cinsel Suça Yönelen Çocuklarda Aile Faktörü Yüksel Baykara Acar
Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Bireysel Özellikleri Yüksel Baykara Acar, Beril Tufan
Cumhuriyet Dönemi Üniversite Reformları Bağlamında Üniversitelerimizde Demokratiklik Tartışmaları Mehmet Arslan
Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri Nevzat Aşık
Çalışan Çocukların Problemleri Makbule Kalı Soyer, Gamze Eda Şentürk
Çalışan Öğrencilerin Eğitim Profili: Ankara İskitler Endüstri ve Meslek Lisesi'nden Örnek Bir Çalışma Dilek Kayaalp
Çevresel Tasarıma Çocukların ve Gençlerin Katılımı Seda Genç
Çılgın Kızlar Kantini Fatma Pekşen
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Çalışan Gençlerde Alkol Kullanımı Üzerine Bir Çalışma İnci Özgür İlhan, Hatice Demirbaş, Yıldırım Beyatlı Doğan
Çocuğun suça yönelmesinde aile faktörünün ve akran gruplarının rollerinin incelenmesi Adem Gürler
Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme Raporu Ve Gözetim Raporu-El Kitabı Sevda Uluğtekin
Çocuk Cerrahisi Servisinde Yatan Çocuk Ve Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme Osman Abalı, Hüseyin Kılınçaslan, Feryal Gün, Ayşe Kılınçaslan, Tansu Salman, Alaaddin Çelik, Arzu Aydoğdu, Ümran Dilara Tüzün
Çocuk Hukuku Rona Serozan
Çocuk Koruma Sistemi Ve Suça Yönelen Çocuklar Özlem Cankurtaran Öntaş, Yüksel Baykara Acar
Çocuk Suçlarında Soruşturma Seyfi Bulduk
Çocuk Suçluların Yargılanması Ve Uygulanacak Emniyet Tedbirleri Emir Erdem Şimşek
Çocuk Suçluluğu (Sosyal Ekoloji Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma) Nilay Hosta
Çocuk Suçluluğu ve Polis Mustafa Sarpdağ
Çocuk Suçluluğunda Adli Psikiyatrik Değerlendirme Gürol Cantürk
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Ve İslam Ejder Okumuş
Çocuk Suçluluğunun Toplumsal Nedenleri (Antalya Örneği) Adem Öter
Çocuk ve Ergende Madde Kullanımı ve Adli Psikiyatri Gökhan Oral
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk Evrim Özkorumak, Evrim Aktepe, Sema Kandil Tanrıöver
Çocuk Ve Ergenlerde İntihar Davranışı Evrim Aktepe, Sema Tanrıöver Kandil, Murat Topbaş
Çocuk ve Ergenlerde Panik Bozukluğu Tartışmasında Farklı Bir Boyut: Bilgi İşleme Yaklaşımı Ilgın Gökler
Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Ketiapin Kullanımı Evrim Aktepe, Zeynep Göker, Sema Tanrıöver Kandil
Çocuk ve Genç Gözüyle Değişim Sürecinde Vakıflar: Görüşler, Dilekler ve Vizyon Aydın Seçkin
Çocuklar Ve Suç - Ceza Yener Ünver
Çocuklarda ve Gençlerde Hedef Belirleme Nuray Yıldız
Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul veya Reddinin Okul Başarısı ve Okul Uyumu ile İlişkisi Nilgün Yener
Çocukların Gözüyle Suça Yönelme Nedenleri Ve Sonrası: Çocuk Tutukevinde Yapılan Bir Çalışma Özlem Cankurtaran Öntaş, B.T. Akşit
Çocuklarla Kriminolojik Amaçlı Görüşme Teknikleri Şahin Baran
Çocukluk Cinsel İstismarı: Bir Olgu Nedeniyle Tanı Güçlükleri Işık Karakaya, Özden Şükran Üneri, Ayten Coşkun
Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporun ve Spora Katılımın Sosyalleşmeyle İlişkisi Üzerine Görüşleri Özlem Özdinç
Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel, Sosyal ve Ailesel Özelliklerine Göre Karar Vermede Özsaygı ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Seçil Özcan Candangil
Depresif Bozukluk Tanılı Genç Kızlarda Adet Öncesi Belirti Dağılımı ve Şiddeti Saniye Korkmaz Çetin, Fisun Akdeniz, Müge Tamar
Din Eğitimi Açısından 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi (Samsun İli Örneği) Hacı Yusuf Acuner
Din Eğitiminde Değişiklik Tasarısı Bağlamında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bahar Gökler
Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisinin Gelişimi Mustafa Koç
Din Psikolojisi Araştırmalarında Ergenlik Dönemi Üzerine Türkçe Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Literatür İncelemesi Mustafa Koç
Din ve Sekülerleşme: Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Mehmet Ali Kirman
Diyarbakır İl Merkezinde Lise İkinci Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Selvinaz Kuzucu, Elif Üstün
Diyarbakır'da Erken Yaş Evlilikleri Hamit Acemoğlu, Ali Ceylan, Günay Saka, Melikşah Ertem
Duygusal İfade Eğitimi Programının Üniversite Ögrencilerinin Aleksitimi ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisi Recep Koçak
Duygusal İstismara Maruz Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Algıları İle Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferda Aysan, Diğdem Müge Siyez
Dynamics of Youth Euroscepticism (Gençlerdeki Avrupa Birliği Karşıtlarının Dinamikleri) Önder Küçükural
Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi Gül Günaydın, Emre Selçuk, Nebi Sümer, Ahmet Uysal
Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Biçimi ve Ergen Problemleri: Ankara İli Örneği Meliha Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları Kürşad Yılmaz, Ebru Oğuz
Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Uğur Serin, Oğuz Serin, Teoman Kesercioğlu
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Öner Çelikkaleli, Mehmet Gündoğdu
Eğitim Fakültesi Öğrencisi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması Bülent Öztürk, Okyay Doğan, Gürcü Koç
Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özlem Çakmak, Murat Hevedanli
Eğitim Yaşantısında Stres Yaratan Faktörler; KHO, HHO, DHO ve Sivil Üniversite Öğrencileri Karşılaştırması Abdullah Ender Toydemir
Eğitimde Bireyi Tanımanın Önemi Vedat Aktepe
Eğitimi Hemşirelik Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Düzeylerinin Karşılaştırılması Arzu Yıldırım, Mine Ekinci
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Eğitimin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Melis Naçar, Cevat Yazıcı, Osman Günay
Ergen Sporcu Kızlarda Egzersiz Yoğunluğu ve Öznel Uyku Kalitesi İlişkisi Selma Arzu Vardar, Levent Öztürk, Erdal Vardar, Cem Kurt
Ergenin Sosyal Yetkinlik Beklentisini Yordayan Bazı Değişkenler Emine Akkapulu
Ergenler: Bizi Örnek Alanlar, Örnek Aldıklarımız Celal Odağ
Ergenlerde Algılanan Anne Baba Tutumlarına Bağlı Benlik Saygısı, Depresiflik ve Genel Psikolojik Belirti Farklılıkları İhsan Dağ, Sinem Ceral
Ergenlerde Ana-Baba Tutumu, Sınav Kaygısı, Ders Çalışma Becerilerinin Lise Giriş Sınavını Yordama Düzeyleri Serpil Azazi Aslan
Ergenlerde Ayrılma-Bireyselleşme ve Psikolojik Uyum Üzerinde Ana-Baba Evlilik İlişkisinin ve Aile İlişkilerinin Etkisi Bora Yaman
Ergenlerde Davranışsal Özerlik ile Algılanan Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Ceren Musaağaoğlu, Ayşen Güre
Ergenlerde Dindarlık-Benlik Saygısı İlişkisi Adem Şahin
Ergenlerde Madde Kötüye Kullanımı Ve Psikiyatrik Yandaş Hastalıklar lana Crome, Roger Bloor
Ergenlerde Ölüm Düşüncesi, İntihar Ve Din Şükran Çevik
Ergenlerde Risk Alma Davranışı ile Akademik Başarının İncelenmesi Binnaz Kıran Esen
Ergenlerde Sosyal Fobi İle Depresyon, Öz Kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki Ersin Bayramkaya, Fevziye Toros, Cengiz Özge
Ergenlerde Suça Yönelim Açısından Risk Oluşturabilecek Davranışların Gerilim Kuramına Göre İncelenmesi Fatma Uçar
Ergenlerde Sürekli Öfke - Öfke İfade Tarzları ve Problem Çözme Nevim Demirci Danışık, Özgür Erdur Baker
Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Güvenilirlik Çalışması Kültegin Ögel, Alper Aksoy, Ayfer Topuz, Olcay Liman, Sibel Coşkun
Ergenlerde Yalnızlık ve Bilişsel Çarpıtmalar Hicran Kılınç, Seher A. Sevim
Ergenlerdeki Kimlik Bocalaması Üzerine Cinsiyetin Etkisi Tümer Türkbay, Celale Özcan, Ali Doruk, Kamile Sekmen
Ergenlerin Depresyon Belirti Düzeyleri ile Algıladıkları Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki Yasemin Kutlu, Filiz Adana, Zekiye Çetinkaya Duman
Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi Serap Bircan, Feride Bacanlı
Ergenlerin İnternet Kullanımı Kürşat Demirutku
Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeyleri Özlem Özen
Ergenlerin Psikiyatrik Belirtileri ve Benlik Saygıları Üzerine Kimlik Bocalamasının Etkileri Tümer Türkbay, Celal Özcan, Ali Doruk, Ö. Uzun
Ergenlerin Sağlığa Yönelik Davranışları İle Bazı Psikososyal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Diğdem Müge Siyez
Ergenlerin Sürekli Öfke- Öfke İfade Tarzları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Nevim Demirci Danışık
Ergenlerle İletişim: Gençleri Anlama Rehberi Recep Şükrü Apuhan
Ergenlik Dönemi Gökhan Tok
Ergenlik Dönemi Adnan Kulaksızoğlu
Ergenlik Dönemi George H. Orvin
Ergenlik Döneminde Bulunan Bireylerin Ergenlik Dönemi Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Etkili Faktörler
Ergenlik Döneminde Duygusal ve Davranışsal Problemler Barış Akduman, Gülümser Gültekin Akduman
Ergenlik Döneminde İntihar Algısı: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
Ergenlik Döneminde İntiharın Birincil Önlenmesine Yönelik Bir Çalışma Kamil Ertekin
Ergenlik Döneminde İntiharın Önlenmesi: Bir Gözden Geçirme Diğdem Müge Siyez
Ergenlik Döneminde Yaşam Becerileri Eğitimi Program ve Uygulamaları Kudret Eren Yavuz
Ergenlik Hakkında: Bu Çocuk Ne Zaman Büyüdü? Sebahat Söylemez
Ergenlik Psikolojisi Bilimsel Çalışmaları Mustafa Koç
Ergenlikte Madde Kullanım Süreci Defne Tamar Gürol
Ergenlikte Tüketici Sosyalizasyonu Seher Ersoy
Evlilik Öncesi Dönemdeki Genç Kızların Aile Planlaması ile İlgili Bilgi ve Düşünceleri Fügen Göz, Belgin Babadağlı, Nevin Altınsoy, İlknur Yıldızoğlu
Farklı Fakültelerde Okuyan Öğrencilerin Siyasal İdeolojileri Otoriteryanizm ve Dindarlık Düzeyleri Melis Çelik
Farklı Kitaplardan Farklı Açılardan “Gençlik“ Analizleri Demet Lüküslü
Farklı Sosyometrik Statülerdeki İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Benlik Kavramı ve Yalnızlık Düzeyleri Alim Kaya
Farklı Üniversitelere Devam Eden Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bilgisayar Yaşantılarının ve Bilgisayar Tutumlarının İncelenmesi Levent Deniz, Hüseyin Köse
Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması Sümmani Ekici, Tekin Çolakoğlu
Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik, Benlik Saygısı, Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi Zehra Nesrin Birol
From The Place of The "Dangerous Classes" to The Place of Danger: Emergence of New Youth Subjectivities In Zeytinburnu ( "Tehlikeli Sınıfların" Mekânında Tehlike Mekânına: Zeytinburnu’nda Yeni Gençlik Öznelliklerinin Ortaya Çıkışı) Deniz Yonucu
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Uyum Sorunlarını Etkileyen Bazı Etmenler Samiye Erdoğan, Hatice Şimşek Bekir, Hürrem Sinem Şanlı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu Fatma İlhan, Fatma Nur Baran Aksakal, Mustafa Necmi İlhan, Remzi Aygün
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları Samiye Erdoğan, Hürrem Sinem Şanlı, Hatice Şimşek Bekir
Geç Ergenlik Döneminde Bağlanma, Ayrılma-Bireyleşme ve Benlik İmajı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Gökhun İnan Yücel
Genç Ergenlerin Ergenliğe Bakışı Saliha Altıparmak, Gülten Kaptan Karadeniz, Tuğba Teksar, Nurcan Marangoz, Ela Altan
Genç Erişkin Erkeklerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi Düzeyleri (Ankara 2004) Cengiz Han Açıkel, Mustafa Alpaslan Babayiğit, Selim Kılıç, Metin Hasde, Bilal Bakır
Genç Erkek Psikolojisi ve Cinselliği Tuncel Altınköprü
Genç Kadınlar - Yeni Kızlar: Hangi Rol Modelleri? Ceren Özgün
Genç Kızların Yaşam Koçu: İpek Ongun'un Görgü Kuralları ve Kişisel Gelişim Üçlemesine Karşılaştırmalı Eleştirel Bir Yaklaşım (Teenage Girls'Life Coach: A Comparative and Critical Analysis of İpek Ongun's Trilogy of Good Manners and Personal Growth) Akün Selen
Genç Kızlarla Başbaşa Mümine Güneş
Genç Türkler ve Kürtler - Bir Grup 'Görünmez' Dezavantajlı Topluluk Pınar Enneli
Gençler Birbirinin Kopyası mı? Bilge Çapoğlu
Gençler İçin Hüküm Öncesi Raporlar: İyi Uygulama Rehberi Nacro
Gençler İçin İman ve Ahlak Rehberi Abdülaziz Hatip
Gençler İçin Sorunlar Çözümler Utku Erişik
Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık
Gençlerde Sosyal Fobi Nuray Ergün
Gençlere Sevgilerimle Selçuk Yaşar
Gençlerimiz ve Felsefe Tansu Bele
Gençlerin Dünyası M. Hüseyin Fadlullah
Gençlerin Öfkelerinin İfade Ettikleri Hedef Kişiler İbrahim Kısaç
Gençliğin Oluşumunda Ana-Babanın Yeri Betül Çotuksöken
Gençliğin Türkçe Kurultayı Sonuç Bildirgesi
Gençliğin Yaşlılığa Bakışı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Gençlik Merkezi Örneklemi Canan Özlem Gözcü
Gençlik Ve Şiddet Erdal Atabek
Gençlik, AB ve Zıt Hisler: Bedenini İsterim Ama Ruhunu Asla Mustafa Şen
Gençlik, Orta-Yaş ve Yaşlılık Dönemlerindeki Bireylerin Geleneksel ve Gündelik Problem Çözme Performanslarının Karşılaştırılması Burçin Altınordu
Gençlik, Toplum Liderliği ve Sosyal Sermaye Bülent Tunga Yılmaz
Gençlikte Değişim ve Süreklilik Müge Tamar
Giyim Sektöründeki Ürünlerde Marka Bağlılığı ve Genç Tüketicinin Tercihleri Üzerine Etkisi İlknur Öcal
Göç ve Yoksulluğun Patolojisi: Siyasal Şiddetten Sosyal Şiddete Zahir Kızmaz
Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentisi Haluk Yavuzer, İlkay Demir, Filiz Meşeci, Çare Sertelin
Günümüz Üniversite Gençliğinin Sorunları Haluk Yavuzer, Filiz Meşeci, İlkay Demir, Çare Sertelin
Harran Üniversitesi'ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Sigaraya Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler Erkan Ceylan, Medaim Yanık, Mehmet Gencer
Hayata Hazır Gençler Yetiştirmek Mel Levine
Hayır Demek Yetmez : Alkol, Sigara Ve Uyuşturucular Konusunda Akıllı Kararlar Alabilmeleri İçin Çocuklarınıza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz? Robert Schwebel
Hemşirelik Öğrencilerinin Ötenaziye İlişkin Görüşleri Hülya Kaya, Emine Akçın
Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumu Hülya Kaya, Emine Akçın
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Yüksekokulun Genel Hedeflerine Ulaşma Durumlarına İlişkin Görüşleri Hülya Kaya, Gülsün Taşocak, Emine Akçın, Burçin Kısa
Hemşirelik Yüksekokulu ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerini Etkileyen Faktörler Satı Dil, Fatma Öz
Islahevleri Ve Cezaevlerinde Tutuklu Ve Hükümlü Durumunda Bulunan Çocukların Sosyal Ve Yasal Koşullarının İyileştirilmesi Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
Islahevlerindeki Çocukların Topluma Kazandırılmasında Seramik Eğitiminin Etkileri Muhammet Ilgın
İktidar, Direniş ve Toplumsal Cinsiyet: Eril Direniş Kültürü Karşısında Kızlar Alev Özkazanç, Fevziye Sayılan
İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri Şahin Gökçearslan
İlköğretim Okullarında Örgütsel Sağlık ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Mehmet Korkmaz
İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Reha Demirel
İlköğretim ve Liselerde Dindarlık Talip Atalay
İnsan Hakları Boyutunda Çocuk Suçluğu ve Suça İtilen Çocukların Sağaltım Sosyal Hizmet Yaklaşımları Mehmet Zafer Danış
İntihar Girişimi Olan Ve Olmayan Sokakta Yaşayan Uçucu Madde Kullanıcılarının Karşılaştırması Itır Tarı, Neylan Ziyalar
İstanbul H Tipi Cezaevinde Kalan Ergenlerde Suçluluk-Utanç Duygusunun Değerlendirilmesi Özlem Öztürk
İstanbul'da Gençler Arasında Cinsellik Araştırması Raporu Kültegin Ögel, Ceyda Yılmazçetin Eke, Nazlı Erdoğan, Sevil Taner, Bilge Erol
İstanbul'da Lise İkinci Sınıflar Arasında 2004 Yılında Yapılan Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı Araştırma Raporu Kültegin Ögel, Sevil Taner, Ceyda Yılmazçetin Eke
İstanbul'da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari 'Seks İşçisi' Kız Çocuklar Esin Küntay, Fatma Güliz Erginsoy
İstanbul’da Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol ve Yasal Olmayan Maddeleri Kullanım Yaygınlığı Nihal Bostancı, Sevil Yılmaz, Yasemin Kutlu, Kübra Aydelik, Neşe Demirel, Pınar Karaman, Pınar Oğuz, Sedef Tekeli
İşsizlik Sorununun Bir Yansıması; Genç ve Eğitimli İşsizler Atıf Özgen
İzmir İlinde Liselerde Görev Yapan Öğretmenler İle Öğretmen Adaylarının Ergen İntiharlarına Yönelik Bilgi Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Diğdem Müge Siyez, Aslı Uz Baş
Kabadayıdan Sanal Delikanlıya Değişen Erkek İmgesi Gönül Demez
Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi Nurten Budak, Elif Özer, Sezen Kovalı, Nilüfer İnceiş
Kanserli Gençlerde Benlik Kavramı Hüseyin Gülen, Arife Kaygusuz, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, İlker Erdoğan, Canan Vergin
Kayıp Yaşayan Çocuk ve Ergenlerin Davranışsal Özellikleri Neşe Perdahlı Fiş, Meral Berkem
Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ali Ayten
Kentleşen Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Yakup Çoşar
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Polikliniği'ne Başvuran Adölesan Gebelerin Eğitim Durumları Ve Adölesan Gebeliğin Prevalansı Merih Bayram, Güler Özer, Canan Soyer, Banu Uçar, Gökçen Yücer
Kırsal ve İl Merkezinde Yaşayan Lise Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin Aileden Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Göre Karşılaştırılması Gülşah Kemer, Gökhan Atik
Kız Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Okul ve Aileleri ile İlgili Sorunları
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Kullanım Durumları Emel Taşçı, Şenay Ünsal Atan, Nazike Durmaz, Hilal Erkuş, Ümran Sevil
Kohlberg ve Ahlak Eğitiminde Örtük Program: Yeni İlköğretim Programlarında Yer Alan Ahlaki Değerleri Kazandırma için Bir Açılım Sedat Yüksel
Kola Markası Kişiliklerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması Ömer Torlak, Cevahir Uzkurt
Konya`da Korunma Altında Bulunan Gençlerin Saldırganlık Düzeyleri Nur Feyzal Aktaş
Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Davranış ve Duygusal Sorunları Seval Üstüner, Neşe Erol, Zeynep Şimşek
Kuşaklar Arası Çatışma Ali Çiftçi
Kuştepe'de Futbolcu Gençlik Hilal Akgül
Küresel Kültürün Kimlik Dönüşümüne Etkileri: Üniversiteli Gençler Araştırması Habibe Öngören
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Mehmet Karakoç
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi Oktay Akbaş
Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Metodunun Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler Ümit Şimşek, Kemal Doymuş, Nurcan Kızıloğlu
Lise Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığı Olgusunun Okul Türü Bakımından Karşılaştırılması Mehmet Pişkin
Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı ve Problem Çözme Necla Acun Kapıkıran, Nuran Ceren Fiyakalı
Lise Öğrencilerinde Ana-Baba Tutumunun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Banu Sayıner, Özcan Köknel, Münevver Turanlı
Lise Öğrencilerinde Görülen Duygusal ve Davranışsal Problemler ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferda Aysan, Diğdem Müge Siyez, Aslı Uz Baş
Lise Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı İlişkisi Aslı Yenidünya
Lise Öğrencilerinde Risk Alma Davranışı Mehmet Gündoğdu, Selami Korkmaz, Kenan Karakuş
Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı Serkan Bayraktaroğlu, Selin Üst, Çınar Narter
Lise Öğrencilerinin Algılanmış Yetenek, İlgi ve Değerleri Üzerinde Grupla Mesleki Psikolojik Danışmanın Etkisi Haktan Demircioğlu
Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi Öner Çelikkaleli, Nurcan Gökçakan, Burhan Çapri
Lise Öğrencilerinin Cinsel Tutum ve Davranış Özellikleri Şahbal Aras, Semih Şemin, Türkan Günay, Esmahan Orçın, Sema Özan
Lise Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Gülay Ekici
Lise Öğrencilerinin Karar Verme Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Yordanması Ahmet Yiğit
Lise Öğrencilerinin Kendilerini Değerlendirme Durumları ve Etkileyen Etmenler İlknur Dindar, Menşure Özen, Ayşe Türkmen, Selin Akbaş
Lise Öğrencilerinin Kimlik Duygusu Kazanım Düzeylerinin Bazı Kişisel, Sosyal ve Ailesel Nitelikler ile Suç Davranışı Düzeyi Bakımından İncelenmesi Ayşen Balkaya
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi Mustafa Sürücü
Lise Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülay Ekici
Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeyi Üzerine Sınav Kaygısı ile Başaçıkma Eğitiminin Etkisi Filiz Adana, Nurten Kaya
Lise Öğrencilerinin Sigara Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler Sibel Ötkem Ayık, Nilgün Tavusbay, Serpil Alptekin, Önen Ceyhan, Mert Aydın, İpek Coşkunol
Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Özlem Şahinoğlu Ayvaz
Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışı ile İlgili Risk Algılamaları Ayça Utkan, Zühre Sarı, Başak Uğurlu, Mehmet Sürmeli, Sinan Ulusoy, Dilek Aslan
Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri Emine Durmuş, Uğur Gürgan
Lise Öğrencilerinin Umutsuzluk Duygularının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Zeynep Karataş, Nurcan Gökçakan
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileri ile Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bahar Mete
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Yordayıcı Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Aysel Esen Çoban
Lise ve Üniversite öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin Sınanması Selahattin Şenol
Lise Yaş Grubu Gençlerin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları İle İlgili Bilgi, Tutum, Davranışları ve Verilen Eğitimin Etkisi Asuman Köroğlu Kocakaya
Liseli Ergenler Üzerinde Ebeveyn Ölümünün Psikososyal Etkileri Şafak Ebru Toksoy
Madde Kullanımı Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Müjgan Alikaşifoğlu
Manisa İli Kent Merkezindeki İlköğretim Öğrencileri Arasında Sigara Kullanımının Yaygınlığı ve İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi Mehmet Murat Demet, Pınar Erbay Dündar, Selin Mızrak, Ender Kaya, Beyhan Cengiz Özyurt, Oğuz Gökmen, Teoman Demir
Markanın Algılanan Sembolik Boyutları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Torlak, Şuayip Özdemir
Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi'ne Devam Eden Çıraklarda Sigara, Alkol, Madde Kullanma Prevelansı ve Etkileyen Risk Faktörleri Seval Öner, Tayyar Şaşmaz, Resul Buğdaycı, Ahmet Öner Kurt
Mersin Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Mine Yurdakul, Tülin Çelik, Handan Güneyli, Emine Tokgöz
Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi Abdülkadir Tunç
Mobese Kameralarının Gösterdiği Bir Gençlik Fotoğrafı Pınar Öğünç
Muğla Üniversitesi Öğrenci Profili Namık Kemal Öztürk
Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi Hülya Baybek, Seher Yavuz
Okul Aile İş Birliği: Aileler Okula Gidiyor Fatma Nevsun Duman
Okul Hayatından Hayat Okuluna İbrahim Refik
Okul ve Sınav Başarısını Yükseltmek İçin Oğuz Kutlu, Ali Temel
Okulda Uygulamalı Rehberlik Devrim Koçer
Olmaya “Gençlik“ Cihanda... Hamza Aktan
Olmayan Gençlik Algısı Üzerine Yavuz Yıldırım
On Yıllık Adolesan Gebelik Sonuçlarımız Ahmet Kale, Gökhan Bayhan, Osman Karaman, Serap Özçelik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler Yıldız Pekşen, Sevgi Canbaz, Ahmet Tevfik Sunter, Ebru Kaynar Tunçel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma Cem Ali Gizir
Orta Öğretim Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Fırat Çelik
Orta ve Yükseköğretim Gençliğinin Güncel Yurt/Dünya Oluşumlarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakır Örneği) Hasan Akgündüz, Behçet Oral, Yunus Avanoğlu
Ortaöğretim Gençliğinin Misyonerlik Faaliyetleri Karşısındaki Tutumu (Antalya Örneği) Nurten Zeliha Şahin
Oyun mu? İş mi?: Çalışan Çocuklar ve Suça Yönelme Yüksel Baykara Acar
Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması Ömer Duran, Jale Eldeleklioğlu
Öğrenci Başarı Rehberi İbrahim Refik
Öğrenci Başarısının Yıllara, Okul Türlerine, Bölgelere Göre İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi Giray Berberoğlu, İlker Kalender
Öğrenci Olayları ve Yansımaları: 12 Eylül 1980 Öncesi Aydoğan Ataünal, İhsan Özçukurlu
Öğrenciler ve Öğretmenler İçin NLP Engin Yılmaz
Öğrencilerde İntihar Nedenli İlaç Zehirlenmelerinin Özellikleri Ertan Mert, Nursel Gamsız Bilgin
Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Yeni Bir Boyut: Bağımlılık Cahit Cengizhan
Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Yeni Bir Boyut: İnternet Bağımlılığı Cahit Cengizhan
Öğrencilerin Kavram Haritaları Geliştirme Becerilerinin Farklı Türlerindeki Başarılarıyla Karşılaştırılması Emine Erdem, Esin Atav, Ayhan Yılmaz, Berna Gücüm
Öğrencilerin Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Stratejilerinin ve Öz Yeterlik Algılarının Öğrenme Stilleri ve Cinsiyete Göre Matematik Başarısını Yordama Gücü Sertel Altun
Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri Leyla Khorshid, İsmet Eşer, Şebnem Çınar, Gülşah Arslan
Öğrencilerin Üniversite Seçiminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetlerinin Etkisi: Gazi Üniversitesi Örneği Ayşegül Saraçoğlu Aydın
Öğretme-Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Katılımı ve Sınıfta Demokrasi İ. Bakır Arabacı
Öğretmen Öğrenci İlişkileri Mehmet Sait Doğan
Öz-Belirleme Modeli: Özerklik Desteği, İhtiyaç Doyumu ve İyi Olma Zeynep Cihangir Çankaya
Parçalanmış Aile ve Gençlerde Sapmış Davranışlar: Lise Gençliği Örneği Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
Park Kullanım Kalıpları: Gençlik Parkı Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma Erol Demir
Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği Neslihan Keser Özcan, Sevim Buzlu
Psikiyatrik Yardım Alan Ergenlerin Sosyal Destek Algıları ve Bunu Etkileyen Etmenler Hatice Güzel
Psiko-Sosyal Risk Yatkınlığı Olan Ergenlerin Benlik Algılarını Geliştirici Grup Çalışması Fatih Ordu
Resmi ve Özel Genel Lise Öğrencilerinin Ailelerinden, Arkadaşlarından ve Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Açısından Kendini Kabul Düzeylerinin İncelenmesi Y. Dilek Akın, Esra Ceyhan
Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık
Sağlık Yüksek Okulu Öğrencileri ve Çalışan Hemşirelerin Depresyonu Olan Hastalara İlişkin Tutumu S. Yüce, Haluk A. Savaş, Mehmet Akif Ersoy, E. Savaş, G. Sertbaş
Samsun İl Merkezinde 2004 Yılında Uçucu Madde Kullanan Çocuklar Ahmet Turla, Berna Aydın, Bekir Karaarslan, Mehmet Kocakaya
Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kuramsal ve Uygulamalı Eğitimde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi Hatice Kumcağız, Sevim Koyuncu, Gülşah Aydın, Ayten Yılmaz, Arzu Uzun, İlknur Güneştaş
Samsun’da 2004 Yılında Suç İşlediği İddia Edilen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri B. Aydın, A. Tural, M. Kocakaya, N. Karaarslan
Selçuk Üniversitesinde Öğrenim Gören Bedensel Engelli ve Görme Engelli Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Çağdaş Öneriler Hakan Sarı
Serbest Zaman Etkilerinin Gençlerin Psiko-Sosyal Durumlarına İlişkin Algısı Üzerindeki Rolü Nagehan Büküşoğlu, Ali Fuat Bayturan
Sınıf Ortamı ve Barınma Sorunlarından Kaynaklanan Olumsuzlukların Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Ercan Kaya, Durmuş Ali Bal, Fatih Sezek, Mustafa Akın
Sigara Bırakan Üniversite Öğrencilerinde Sigara Bırakma Sıklığı ve Davranış Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ruhuşen Kutlu, Kamile Marakoğlu
Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı, Gülümser Gültekin Akduman
SİLİNEBİLİR ÖYKÜ Genç Türk Moris Farhi
SİLİNEBİLİR UYGUNSUZ İÇERİK Tembel Kızların Seks Rehberi Anita Naik
SİLİNECEK Nur Feyzal Kesen, Mehmet Engin Deniz
SİLİNECEK (2 KEZ GİRİLMİŞ) Esin Küntay, Fatma Güliz Erginsoy
SİLİNECEK (BİLDİRİ) Adolesanın Sağlığı ve Riskli Davranışları ile Aile İlişkisi (Cerrahpaşa Gençlik Sağlığı Araştırması 2000) Oya Ercan
SİLİNECEK (İçerisinde sadece sanat yazıları var) Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri Bildiriler Kollektif
SİLİNECEK (KİTAP DEĞİL) Özlem Özen
SİLİNECEK BİLDİRİ Lise Öğrencilerinde Hedef Yönelimi ve Problem Çözme Yaklaşımı Şahin Kapıkıran
SİLİNECEK BİLDİRİ Lise Öğrencilerinin Duygusal ve Davranışsal Problemlerinin Saptanması Diğdem Müge Siyez, Nergüz Bozkurt, Aslı Uz Baş
SİLİNECEK BİLDİRİDansın Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi H. Demir, Mehibe Akandere, Banu Demir
SİLİNECEK Boğaziçi Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı ve Belirtilen Risk Faktörlerinin İncelenmesi Sevil Taner
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Biçimi ve Ergen Problemleri: Ankara İli Örneği Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
SİLİNECEK ÇİFT/ROMAN Genç Kızlar Henry De Montherlant
SİLİNECEK ÇİFT/ROMAN GİRİŞ Genç Kızlar Henry De Montherlant
silinecek roman Üniversite Sınavını Nasıl Kazandım? Halit Ertuğrul
SİLİNECEK World Youth Report 2005 Birleşmiş Milletler
SİLİNECEK(Türkiye kaynaklı değil) Suicidal Ideation in Turkish Adolescents Meliha Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir
SİLİNECEK(Yabancı Dergi) Lisede Günlük Beslenme ve Ergenlik Dönemi Aknesi
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Parçalanmış Aile ve Gençlerde Sapmış Davranışlar: Lise Gençliği Örneği Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Türkiye'de Ergenlerin Arkadaş- Akran Grupları ile İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran, Meliha Demet Ulusoy
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Türkiye’de Genç Olmak: Konformizm ya da Siyasetin Yeniden İnşası Ferhat Kentel
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Gençliğinin Sorunları ve Çözüm Arayışları Asım Arslan
SİLİNECEK/ROMAN Anahtar Toplayıcısı (Bir Genç Kızın Mutluluk Arayışı) Derya Kızılgöz Bulut
SİLİNECEK/ROMAN Bir Pırıltıdır Yaşamak: Hayatı Iskalamayın "Modern ve Seçkin" Bir Genç Olun İpek Ongun
SİLİNECEK/ROMAN Gençlik Başımda Duman Aydoğan Yavaşlı
SİLİNECEK/ROMAN Okul, Aşk ve Hayal Kırıklığı Zimmermann
SİLİNECEK/ROMAN Tuhaf Oğlan Shyam Selvadurai
SİLİNMELİ/ROMAN Sevgili Gençliğim Gönül Özgül
Sivas Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanma Sıklığı Yeltekin Demirel, R. Erol Sezer
Sivil Toplum Bilinci ve Lise Gençliği Hasan Tüzen
Siyasal Katılma ve Üniversite Gençliği: Bilkent, Başkent, Ankara ve Gazi Üniversite Örnekleri Gürol Korkmaz
Social Discrimination Against Teenagers in The Mall Environment: A Case Study in Migros Shopping Mall (Alışveriş Merkezlerinde 13-19 Yaş Grubundaki Gençlere Karşı Uygulanan Toplumsal Ayrımcılık: Migros Alışveriş Merkezi'nde Bir Alan Çalışması) Güliz Muğan
Sokakta Yaşayan Çocuklarda Kendine Zarar Verme Davranışı ve Madde Kullanımı Alper Aksoy, Kültegin Ögel
Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık Durumları Kültegin Ögel, Harika Yücel
Sorulamayan Sorular: Gençlerin Bedensel, Cinsel ve Duygusal Sağlıklarıyla İlgili Soru ve Cevaplar M. Banu Büyükkal
Sosyal Beceri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Etkisi Aynur Hasdemir
Sosyal Destek Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Statüleri Ersin Uzman
Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar Bekir Türkmen
Sosyalleşme Kurumlarının Gençlerin Marka Kararlarına Etkisi Nurcan Tüfenk Kömmeci
Sosyo Ekonomik Çevreye Göre İlköğretim Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri Nilüfer Özabacı, M. Bahaddin Acat
Suç İşleme Saikiyle Ankara Jandarma Çocuk Merkezine Getirilen Çocukların Suç Ve Aile Profili (Keçiören İlçesi Örneği) İsmail İri
Suç İşlemiş Çocuklarda Aile Değerlendirme Ve Psikopatolojik Bulgular Yunus Emre Ayna
Suç İşleyen Gençlerin Gereksinim ve Öfke Örüntülerinin İncelenmesi Esra Arda Akbaş
Suça İtilen Çocuklara İlişkin Avrupa Konseyi Politikaları Emine Akyüz
Suça Yönelen Ve Yönelmeyen Ergenlerin Stres Belirtileri Ve Stresle Başa Çıkma Örüntüleri Yönünden İncelenmesi Ebru Basut, Gülsen Erden
Suça Yönlendirilen Ve Yönlendirilmeyen Çocukların Aile İlişkileri İle Saldırganlık Davranışlarının Karşılaştırılması Mustafa Yüksel Erdoğdu
Suçlu ve Normal Ergenlerde Algılanan Anne-Baba Kabul ve Reddi Özgül Çetin
Suçluluk: Çocuk Suçluluğu ve Jandarma Çocuk Merkezleri Ercüment Erbay
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri Hülya Şahin
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, Ülkem Aydın, Sadullah Üçtaşlı
Şanlıurfa'da Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı Abdurrahman Altındağ, Medaim Yanık, Erhan Yengil, Akif Himmet Karazeybey
Şiddet ve Taciz - Anket - İlköğretim 7. ve 8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin "Okulda Şiddet ve Taciz" Kavramlarına İlişkin Kavramsallaştırmaları M. Cihat Özönder, Serdar Sağlam, Erdal Aksoy, Şeref Uluocak, Gökhan V. Köktürk
Şiddete Yönelik Tutumların Öz yeterlik, Medya, Şiddete Yönelik İnanç, Arkadaş Grubu Ve Okula Bağlılık Duygusu İle İlişkisi Murat Balkıs, Erdinç Duru, Mustafa Buluş
Şiddetin Sorumlusu ve Mağduru Olan Çocuklar: Testiküler Travmalı Bir Olgu Sunumu Kemalettin Acar, Akile Büke, Bora Boz, Ayşe Kurtuluş
Tedirgin, Umutlu, Düşünceli Ey Türk Gençliği Oruç Türker Özger
Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci Profili Hatun Onural
TEKRAR Genç Kadınlar- "Yeni Kızlar": Hangi Rol Modelleri? Ceren Özgün
Televizyonlarda Yer Alan Şiddet İçeren Programların Okulda Şiddete Etkisi ve Şiddet Önleme Amacıyla Okul Yöneticilerinin Alabileceği Önlemler Bekir Buluç
The Effects of A Parent Training on Different Dimensions of Parent Adolescent Relationships (Anne- Baba Eğitiminin Anne-Baba Ergen İlişkilerinin Farklı Boyutları Üzerine Etkileri) Ezgi Özeke Kocabaş
The Effects of Stress Management Training Program on Perceived Stress, Self-Efficacy and Coping Styles of University Students (Stres Yönetimi Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres, Kendine Yeterlilik ve Başaçıkma Stilleri Üzerindeki Etkisi) Müge Çelik Örücü
The Photocopied 1990s: Youth, Culture and Fanzines (Fotokopi 1990'lar: Gençlik, Kültür ve Fanzinler) Murat Altun
Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanım Sıklığı Şakir Özen, Mustafa Arı, Süleyman Gören, Yılmaz Palancı, Aytekin Sır
Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar Esin Küntay, Fatma Güliz Erginsoy
Trabzon'da Bazı Liselerdeki Öğrencilerin Adolesanlarda Görülen Vücut Değişiklikleri ile Kadın ve Erkek Genital Sistem Anatomisi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Murat Topbaş, Mehmet Aliçan, Gamze Çan, Mehmet Kapucu
Türk Gençliği ve Milliyetçiliğimiz H. Rıdvan Çongur
Türk Üniversite Öğrencileri ile Ebeveynlerinin Tüketici Olarak Önem Verdiği Değerler ve Diğer Ülke Tüketicileri ile Karşılaştırılması M. Hakan Altıntaş
Türki Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Gazi Üniversitesi Örneği Galip Yüksel
Türkiye ve Makedonya'daki Türk Asıllı Lise Öğrencilerinin Öz Saygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Şehida Rizvançe
Türkiye`de Üniversite Gençliğinin Cep Telefon Kullanma Pratikleri: Ankara Ölçeğinde Etnografik Alan Çalışması Sevda Ünal
Türkiye'de Ergenlerin Arkadaş- Akran Grupları ile İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi Nilüfer Özcan Demir, Aylin Görgün Baran, Demet Ulusoy
Türkiye'de Ergenlik Dönemi Araştırmaları : Konu ve Yazar Dizini 1980-2004 Ayşegül Durak Batıgün
Türkiye'de Genç Kız Edebiyatı Necdet Neydim
Türkiye'de Genç Olmak: Konformizm ya da Siyasetin Yeniden İnşası Ferhat Kentel
Türkiye'de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü Mehmet Cem Şahin
Türkiye'de Uzaktan Eğitimde Televizyonun Etkileşimli Kullanımı: Olanaklar, Sınırlılıklar ve Çözüm Önerileri Aydın Ziya Özgür
Türkiye'de Üniversite Eğitimi Almakta Olan Türkmenistanlı Erkek Öğrencilerinin Ebeveyn ve Eş Kabul-Reddi ve Psikolojik Uyum Açısından İncelenmesi Hemra Mamiyev
Türkiye'deki Genç Kullanıcıların Cep Telefonu Kültürünün Tasarıma Yansımaları Pınar Erkan
Türkiye’de çocuk mahkemeleri ve gözetim raporları araştırması temelinde Türkiye’de gözetim sisteminin değerlendirilmesi Sevda Uluğtekin, Yüksek Baykara Acar
Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Olgusu Özlem Cankurtaran Öntaş, Yüksel Baykara Acar
Umutlar Ülkesinde Gençlerimiz: Almanya’da Yetişen İkinci-Üçüncü Nesil Gençlik Nebahat S. Ercan
Üniversite Düzeyinde Durumlu Karma Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi, Gerçekleştirilmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi Oktay Dönmez
Üniversite Gençliği Değerler Araştırması İnci Erdem Artan
Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar İnci Erdem Artan, Deniz Börü, Güler İslamo
Üniversite Gençliğinin Cinselliğe Bakış Açısı DTCF Son Sınıf Öğrencilerinin Cinselliğe Bakış Açılarının Sosyal Antropolojik İncelemesi Murat Şakir Ceyhan
Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri Kemaleddin Taş
Üniversite Gençliğinin Zaman Yönetimi Bilinci ve Eğilimleri (Sakarya Üniversitesi Örneği) Fatma Fidan, Gazi Uçkun, Hasan Latif
Üniversite Öğrencileri Güvenli Cinselliği Nasıl Algılıyor Didem Ateş, Aktar Karahan, Tuğrul Erbaydar
Üniversite Öğrencilerinde Nevrotik Eğilimler Kendini Gerçekleştirme ve Okuma Alışkanlığı Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı, Abdullah Nuri Dicle
Üniversite Öğrencilerinde Premenstüral Sorunların Belirlenmesi Başaran Gençdoğan
Üniversite Öğrencilerinde Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı, Sigara ve Alkol Kullanımına Etkileri Okan Çalıyurt, Sebahat Molla, Erdal Vardar, Ercan Abay
Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim Odağı ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme Müge Akbağ, Banu Sayıner, Didem Sözen
Üniversite Öğrencilerinin 2002 Dünya Kupasına Katılan Ülkelere Yönelik Tutum ve Önyargıları Serdar Sağlam
Üniversite Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgi ve Tutumları Gamze Temiz, Makbule Batmaz, Latife Utaş Akhan, Nesrin İlhan, Fatma Özhan, Kürşat Özdilli
Üniversite Öğrencilerinin Aile İşlevleri Algılarının İncelenmesi Ayşe Sibel Türküm, Ayşe Kızıltaş, Nihal Bıyık, Bahriye Yemenici
Üniversite Öğrencilerinin Alkol ve Sigara Kullanım Sıklığına Göre Stresle Başaçıkma Tarzlarının İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Hatice Epli Koç
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Çatışma Çözme Davranışları Üzerine Bir Çalışma Özlem Karaırmak, Nagihan Oğuz Duran
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi Nilüfer Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin Besin Tamamlayıcılarını Kullanma Durumları Fulya Aytekin
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Coşkun Polat
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir Çalışma Pınar Onay Durdu, Aslıhan Tüfekçi, Kürşat Çağıltay
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimi: Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Karşılaştırmalı Bir Araştırma L. Neşe Aslan
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Satın Alma ve Kullanımını Etkileyen Faktörler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde Bir Uygulama Mustafa Gülmez
Üniversite Öğrencilerinin Çatışmalara Yaklaşım Biçimleri Seher A. Sevim
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Dilek Özmen, Aynur Çakmakçı Çetinkaya, Sevgi Nehir
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Soner Mehmet Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Etkenler Açısından Değerlendirilmesi Soner Mehmet Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Yönelik Tutumları ile Araştırma Kaygılari Arasındaki İlişki Omay Çokluk Bökeoğlu, Kürşad Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Atılgan Erözkan
Üniversite Öğrencilerinin Öfke Yaşantıları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Betül Aydın, Seval İmamoğlu, Müge Yukay
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ile Sorunlar Karşısında Gösterdikleri Tepkiler: Anadolu Üniversitesinde Bir Araştırma Ayşe Sibel Türküm, Ayşe Kızıltaş, Nihal Bıyık, Bahriye Yemenici
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Birol Alver
Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Tutumları ile Sigara İçme Statüleri Arasındaki İlişki Hikmet Yazıcı, Mustafa Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Yalnızlık Durumlarının Belirlenmesi Başaran Gençdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Düzeylerinin Denetim Odağı ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Sakdoğan, Eyüp Özkamalı, Abdullah Nuri Dicle
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı ile İlişkisi Ramazan Erdem, Edibe Pirinçci, Elif Dikmetaş
Üniversitede Öğrenim Gören Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Gençlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Mehibe Akandere, F. Aslan, E. Boyalı
Üniversiteli Gençlerin Siyasal Katılım Davranışlarına Aile ve Arkadaş Gruplarının Etkisi Levent Taş
Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerin Bölüm Memnuniyetlerinin Ridit Analizi ile İncelenmesi ve Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Birinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama İsmet Doğan, Sinan Saraçlı, Zeliha Saraçlı
Velayet Hukuku Davaları Ve Çocuk Mahkemeleri: Açıklamalı-İçtihatlı İsmail Özmen
Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Ergenlerdeki Öfkenin Gelişimine Etkisi Vesile Oktan
Yatarak Tedavi Gören Ergen Uçucu Madde Kullanıcılarında Madde Kullanım Özellikleri: Cinsiyet ve Yaşadığı Yere Göre Karşılaştırma Kültegin Ögel, Sevil Taner, Musa Tosun, Defne Tamar Gürol, Olcay Liman
Yetiştirme Yurdu Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Mustafa Kutlu
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Müdriye Yıldız Bıçakçı
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy, Neriman Aral, Müdriye Yıldız Bıçakçı
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı
Yetiştirme Yurtlarında Strese Yol Açan Faktörler ve Ergenlerin Stresle Başaçıkma Tarzları Ercan Sayar
Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve Çözüme Yönelik Bir Model Denemesi Melahat Demirbilek
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Program ve Öğretim Elemanlarından Beklentileri Ayşe Ottekin Demirbolat
Zor Çocuk ve Gençlik Kültegin Ögel, Ceyda Yılmazçetin Eke, Itır Tarı, Bilge Erol
Zorba Ve Kurban Lise Öğrencilerinin Utangaçlık, İçe Dönüklük, Dışa Dönüklük Ve Öz Saygı Değişkenleri Bakımından İncelenmesi Metin Pişkin, Tuncay Ayas
RSS - 2005 beslemesine abone olun.