Tüm Tezler

Toplam 4414 tez bulundu.

Bu sayfada 1 - 25 arası gösteriliyor.
Tez Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye'de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi Ertuğrul Zengin 2017
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hüseyin Gülen 2017
Ergenlerde siber zorba ve mağdur olmanın anne baba tutumları ve okul iklimi ile ilişkisinin incelenmesi Mehmet Şam 2017
MÜKERRER Ergenlerde siber zorba ve mağdur olmanın anne baba tutumları ve okul iklimi ile ilişkisinin incelenmesi Mehmet Şam 2017
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalık davranışlarının araştırılması Çilem Koçak 2017
Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile çocukluk çağı travmaları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki Mehtap Feyza Gökalp 2017
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyetin prevalans ve prediktörleri Burcu Ece Kök 2017
Üniversite öğrencilerinin siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeylerinin sosyal uyuma ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi Eyüp Sabır Erbiçer 2017
Öğretmen adaylarının siber zorba davranışlara yönelik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi Esra Mutlu 2017
Siber zorbalık yapma siber mağdur olma ve denetim odağı arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi Ferhat Bayram 2017
Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık davranışları ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi Hande Gencer 2017
12-17 yaş arası adölesanların siber zorbalık deneyimleri ve ebeveynlerin siber zorbalık konusundaki farkındalık durumlarının incelenmesi Dilek Uludaşdemir 2017
Suça Sürüklenmiş Çocukların Olumlu Sosyal İle Saldırgan Davranışlarının Ailesel Faktörler Bağlamında İncelenmesi Beyza Badanka Çelikten 2017
Suça Sürüklenen Çocukların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi Serap Gökbel Sönmez 2017
Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi Fatma Gökçen Özmenli 2017
Suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları, bağlanma stilleri ve benlik algılarının incelenmesi Rabia Şengün Afşin 2017
Suça konu olan çocukların basında temsili Gökçe Pirinç 2017
Kent, Yoksulluk ve Göç Bağlamında Çocuk Suçluluğu: Diyarbakır örneği Gani Aladağ 2017
2015 Ocak-2016 Haziran Tarihleri Arasında Trabzon Çocuk Koruma Ve İzlem Merkezine Başvuran Çocuğun Cinsel İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi Güven Seçkin Kırcı 2017
Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri, Algılanan Aile İşlevselliğinin Ve Ebeveyn Tutumlarının Suça Sürüklenme Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Ozan Öğüt 2017
Suça Sürüklenen Çocukların Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Aysel Demir 2017
Bakırköy Kadın Ve Kız Çocuk Cezaevi'nde Bulunan Tutuklu Veya Hükümlüler İle Suça Karışmamış Kadınların Gözünden Ailelerini Algılama Şekilleri Elif Demirbaş 2017
"Suç ve Çocuk" Temalı Akademik Çalışmaların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi (1923-2016) Burak Acar 2017
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Durumları Salih Mavili 2017
Bir Grup Ergenin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi Aycan Kantoğlu 2017

Sayfalar