(2 KEZ GİRİLMİŞ) Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

MAKALE

(2 KEZ GİRİLMİŞ) Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Sayfa Aralığı
19-26
Kategori

Özcan, Neslihan Keser - Buzlu, Sevim, (2 KEZ GİRİLMİŞ) Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği, Bağımlılık Dergisi, 2005, 19-26, .