Tüm Makaleler

Toplam 12140 makale bulundu.

Bu sayfada 1 - 25 arası gösteriliyor.
Makale Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Kriminolojide Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi Açısından Dokunmanın Önemi Füsun Aral Erkan 1988-1990
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faiik Rüşti 1894
(2018 makalesi??) Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik-Ekonomik Statülerinin Alışveriş Davranış Biçimlerine Etkileri Ayşe Yayla, Necla Tektaş, Nuray Oz Ceviz, Ali Sarıkaş, Zühal Polat, Mehmet Tektaş 2018
2018 silinecek Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği Ertan Kuşçu 2018
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler Ayla Açıkgöz, Ayfer Dayı, Tolga Binbay 2018
Gençlerin Ana-Babaların Beklentilerine Uyumunu Etkileyen Faktörler: Ana-Baba Davranışları ve Ana-Babanın Algılanan Gücü Semiha Arsoy Atakan 1986/1987
Üniversiteler ve Öğrenci Problemi Ali Rıza Berkem 1965/1966
Son Ergenlik Yıllarında Fikri Olgunlaşma ve Öğrenme Oluşumu A. Ferhan Oğuzkan 1966/1967
TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ Dilek Melike, Gizem Melek 2017
2000'li Yıllarda Çocuk Koruma Sistemi İçinde Bakım Hizmetlerinin Genel Görünümü Şeyda Yıldırım 2017
Risk Altındaki Çocukların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı: Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Örneği Suat Kolukırık 2017
Yeni Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Çocuk Koruma HizmetlerininYeniden Yapılandırılması Yasemin Mamur Işıkçı 2017
Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Hazırlanan Destek Eğitim Programının Çocukların Duygu Ve Düşüncelerine Etkisi Mehmet Sağlam, Neriman Aral 2017
Türkiye' de suça sürüklenen çocukların aile özellikleri Derya Kayma Güneş, Rıza Gökler 2017
Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi Simel Parlak, Halil Ekşi 2017
Suça Sürüklenen Çocukların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Gülen Güler, Mehmet Ali Sungur, Meryem Özlem Kütük 2017
Suça Sürüklenen Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi Gülen Güler 2017
Suça Sürüklenen Çocuklar ile İkamet Yeri, Suç Yeri ve Suç Türü İlişkisi: İstanbul Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi Örneklemi Zeynep Gülüm, Zeynep Pınar Cohen, Yusuf Tunç Demircan 2017

Sayfalar