Ana Baba Yoksulluğunun 9-15 Yaş Grubu Çocukların Benlik Kavramı Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

TEZ

Ana Baba Yoksulluğunun 9-15 Yaş Grubu Çocukların Benlik Kavramı Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
190525
Sayfa Sayısı
74
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma anne baba yoksunluğu ile benlik kavramı arasında ilişkiyi saptamak, çocukların benlik saygısını nasıl etkilediğini bulmak ve genel bir değerlendirmeye varmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Konya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve Erkek Yetiştirme yurdu , Bingöl Çocuk Esirgeme Kurumu, Konya Akif Paşa İlköğretim Okulu, İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'nde 9-15 yaş grubu anne babasından her ikisi veya biri olmayan, anne babası boşanmış 134 çocuk belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Çocuklara soru cetveli, Piers -Harris Benlik Kavramı Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma anne baba yoksunluğunun 9-15 yaş grubu çocukların benlik kavramlarının; yaş, cinsiyet, kayıp yaşı, şuandaki yaşı, kayıptan sonra kiminle nerede yaşadığı, okul başarısı, sınıf düzeyi, kardeş sayısı gibi çeşitli bağımsız değişkenlerle ilişkisini ortaya koymaya yöneliktir. Böyle bir araştırma ilişkisel tarama modelidir. Gruplar arası karşılaştırmalar t testi, üç veya daha fazla değişkenler için f testi tekniklerinden yararlanılmış ve grup puan ortalamaları arasındaki farklar .05 güven düzeyinde test edilmiştir.

Erikçi, Miyase, Ana Baba Yoksulluğunun 9-15 Yaş Grubu Çocukların Benlik Kavramı Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, Yüksek Lisans, pdf.