Gençlik ve Meslek/ Girişimcilik/ Kariyer/ Genç İşsizliği/ Çalışan Gençler- Çocuklar Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 969 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Yunus Yılmaz, Mehmet Tunce 2017
Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Niyazi Gümüş, Orhan Kandemir, Tahir Benli 2017
Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Yaşar Öz, Hasan Yavuz 2017
Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi Seda Topgül, Çağatay Alan 2017
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Burdur İli Örneği) Cansu Cansız, Mehmet Ali Çakır 2017
12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi Duygu Anıl, Melike Özer Taymur, Begüm Öztemür 2017
AB ve Türkiye’de Genç Nüfusun Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’de Genç Girişimciliğin AB’ne Entegrasyonuna Yönelik Bir Öneri Kıymet Yavuzaslan, Lütfi Özkal 2017
Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Mustafa Fedai Çavuş, Nazmiye Ülkü Pekkan 2017
Anadolu Li̇sesi̇ ve Anadolu Öğretmen Li̇sesi̇öğrenci̇leri̇ni̇n Öğretmen Kavramina Yöneli̇k Metafori̇k Bakişlari Özlem Ulu Kalın, Selcen Çalık Uzun 2017
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Muhammed Ardıç, Salih Aydın, Volkan Küçük 2017
Bir Mesleki Grup Rehberliği Programının Genel Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerine Etkisi Mehmet Ali Çakır 2017
Bireysel Kariyer Planlama Yapmanın Öğrencinin Başarısı Üzerindeki Etkisi: SBMYO Öğrenci Üzerine Bir Araştırma Raşit Acar, Kürşat Özdaşlı 2017
Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde Çalışan Üniversite Öğrencileri Nilgün Kaner Koç 2017
Duygusal Zeka ile Girişimciliğe Bakış Açısı Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği Sertaç Ercan, Yahya Fidan, Aydın Yılmazer 2017
Dünyada Genç İstihdamının Genel Görünümü Şenol Öztürk, İzzettin As 2017
Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış Başak Kıcır 2017
Eşbütünleşme Analizi ile Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması Erkan Arı, Ayşegül Yıldız 2017
Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Merve Gül, İbrahim Halil Seyrek 2017
Genç İşsizliği Sorunu:Türkiye-AB Karşılaştırması Hicran Çoban 2017
Genç İşsizliği Sorununun Almanya ve Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ayşe Aydın 2017
Genç İşsizliği, Suç, Göç, İntihar ve Boşanma Düzeyleri İle İlişkili midir? Türkiye’den Ampirik Bir Kanıt Ufuk Özer, Mehmet Hanefi̇ Topal 2017
Genç İşsizliğinin İncelenmesi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması Serap Ürüt Kelleci, Zehra Türk 2017
Genç Öğretim Üyelerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları: Türkiye'deki Bir Devlet Üniversitesinde Tarama Çalışması Oya Yerin Güneri, Esra Eret Orhan, Yeşim Çapa Aydın 2017
Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz 2017
Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ayşe Yavuz, Halil İbrahim Yavuz 2017
Girişimcilik Niyetinin Kariyer Planlamasındaki Yeri:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Emre Sönmez 2017
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Değerleri ve Kariyer Seçimlerinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi Nesrin Akca, Selen Yılmaz Işıkhan 2017
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimleri Sırasında Algıladığı Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi Eda Ergin, Kıvan Çevik 2017
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri, Mesleki Benlik Saygısı ve Akademik Branş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Gamze Sarıkoç, Medine Kaplan 2017
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Eğitimi Algısının 2006 ve 2016 Yıllarındaki Değişiminin Karşılaştırılması Aysun Atagan Çetin 2017
İşletmelerde Staj Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Bekir Karataş 2017
Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz 2017
Kültür Sektöründe Genç İstihdam: Eğreti Çalışma Deneyimleri Ebru Işık, Havva Serim 2017
Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik? Kudret Bülbül 2017
Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması Bilal Coşan, Şeyma Şahin, Merve Çiloğlu Yörübulut 2017
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık, Umutsuzluk Durumları ve Sektörel Tutumlarının Kariyer Seçimleri Üzerine Etkileri Burcu Ilgaz Yıldırım, Boran Toker 2017
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Zekiye Gökçe, Zeliha Traş 2017
Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Yordayan Faktörler Nurten Karacan Özdemir, Oya Yerin Güneri 2017
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mi̇ndeki̇ Kararsızlıklarına Etki̇ Eden Faktörler (Trabzon Örneği̇) Leyla Aydemir 2017
Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi Funda Nalbantoğlu Yılmaz 2017
Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları Bahadır Tercan, Yeşim Saka, Sedanur Kasap, Seren Gün 2017
Lise ve Üniversite Evresindeki Öğrencilerin Kariyer Çapaları ve Sosyal İhtiyaçlarının Değişimi ve İlişkisinin İncelenmesi İhsan Hekimoğlu 2017
Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi: Okul Destekli Çocuk İşçiliği Hasan Hüseyin Aksoy 2017
Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı Ceylan Gazi̇ Uçkun, Ertan Alkan, Seher Uçkun, Barış Demir 2017
Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri Nazan Çakırer Çalbayram, İlknur M. Gönenç 2017
Mesleki Öğrenme Toplulukları Olarak Okullar: Okullarda Uygulanması ve Geliştirilmesi Ramazan Cansoy, Hanifi Parlar 2017
Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol /Öz-Yönetim Serkan Volkan Sarı, Fedai Kabadayı, Mustafa Şahin 2017
Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinde Kişisel Koruyucu Kullanımı ve Yaralanma Durumu ile İlişkili Faktörler Seva Öner, Ferdi Tanır, Hakkı Aktaş, Ramazan Azim Okyay, Tayyar Şaşmaz 2017
Mevsi̇mli̇k Tarim İşçi̇si̇ Gençleri̇n Sağlıklı Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranışları ve Etki̇leyen Faktörleri̇n İncelenmesi̇ Özlem Yıldız, Fatma Ersin 2017
Muhasebe Önlisans Programı Öğrencilerinin İş Hedeflerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Örneği Ayşegül Ciğer, Bülent Kınay, Nilgün Koç 2017
Mühendislik Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi Mustafa Halid Karaarslan, Lale Özbakır 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Öğretmen ile İlgili Metaforlarının Kültürlerarasi İncelenmesi Ayşe Güler Küçükturan, Orhan Kocaman 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerini Etkileyen Değişkinlerin İncelenmesi Eda Erdas, Ezgi Aşıkuzun, Ergün Recepoğlu 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Oya Ramazan, Elif Yılmaz 2017
Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Mesleğin Geleceğine Bakış Açılarına Etkisi: Hilvan Myo Örneği Kayhan Ahmetoğulları, Melike Güneş 2017
Özel Eğitim (İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Kariyer Planlama: İş Yeri Ziyareti) Zehranur Kaya, Meltem Özten Anay, Gökçen Abalı, Güzin Karasu, Mehmet Cem Girgin 2017
Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz, Emine Feyza Dinçel, Gonca Çiffiliz Kınay, Recai Coştur 2017
Para Tutumunun Kariyer Hedefleri Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ömür Süer, Hasan F. Baklacı, Ecem Kocaer 2017
Sağlık Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri Papatya Karakurt, Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Özlem Özman 2017
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması Bağlamında Uygulama Deneyimlerinin Mesleki Sosyalizasyon Süreci Olarak İncelenmesi Turgay Öntaş, Taner Atmaca, Bengisu Kaya 2017
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği Mutlu Uygur, Tuğba Yelken 2017
The Association Between Middle School Student' Perceptions of School Life Quality and Competence of Making Decisions About Profession (Ortaokul Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi Algısı ile Meslek Kararı Verme Yetkinliği Arasındaki İlişki) Mehtap Karalar 2017
Turi̇zm Meslek Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mleri̇ni̇ Etki̇leyen Faktörleri̇n Beli̇rlenmesi Cem Işik, Leyla Tirak, Osman Çapan 2017
Türkiye'de 1990'dan Günümüze Genç İşsizliğini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi  Abdurrahman Keskin 2017
Türkiye’de Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Genç İşsizlik İlişkilerinin Analizi Funda Çondur, Necmiye Cömertler Şimşir 2017
Türkiye’de Farklı Boyutları ve Alternatif Çözüm Politikaları ile Genç İşsizliği Sevilay Konya, Gülbahar Kabaloğlu, Mücahide Küçüksucu 2017
Türkiye’de Genç Nüfusun “NEET” Çıkmazı: Ne İstihdamda Ne Eğitimdekiler ve Çıkış Yollarına İlişkin AB’den Örnekler Volkan Işık 2017
Türkiye’de Ödül Almış Genç Sosyal Girişimcilerin Profilleri Üzerine Bir Araştırma Esi̇n Can, Ayten Canbal 2017
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler Soner Polat, Yaser Arslan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinin ve Tercih Sonuçlarının İstatistiki Analizler İle İncelenmesi Melike Demirci 2017
Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatına Dair Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri Örneği Orhan Koçak, Sinan Çepni 2017
Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri Sema Ulutürk Akman, Hakan Bektaş 2017
Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik İşsizlik Kaygısı: Sosyal Hizmet Perspektifinden Bir Değerlendirme Ali Fuat Ersoy, Gülay Günay, Yasemin Ersoy 2017
Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uğur Koray Büyüktopcu 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimciliğe İlgi Duymalarına Etki Eden Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İle Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma İbrahim Halil Seyrek, Nazlı Belgin 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü Ece Ekici, Mehmet Turan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ali Solunoğlu, Aylin Nalçacı İkiz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Cenk Aksoy, Ayhan Yalçınsoy 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etki Eden Faktörler Nazlı Belgin Akıncı 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma Ahmet Sarıtaş, Gülhan Duran 2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Betimlenmesine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Önerisi Rana Şen Doğan, Veysel Yılmaz 2017
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇kleri̇ni̇n Sosyo-Demografi̇k Özelli̇kler Yönünden İncelenmesi̇: Batman Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksekokulu Araştirmasi Ali Kemal Ceylan 2017
Üniversite Öğrencilerinin İşe Başvurma Niyetinde Örgütsel İmaj Algılarının Rolü Şefika Şule Erçetin, Hilal Büyükgöze 2017
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerler Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Metin Işık 2017
Üniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Kimliklerinin Kariyer Seçimlerine Etkisi Erol Süzük 2017
Üniversite Öğrencilerinin Meslek Ve Kariyer Seçimi ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hatice Gülücü 2017
Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Kişilik Tipleri Abdullah Atlı, Mehmet Kaya 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Eğilimi ile Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Muhterem Şebnem Ensari, Hazal Koray Genç 2017
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Kariyer Engellerinin Yordayıcıları Özlem Ulaş, Serap Özdemir 2017
Üniversite Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Yusuf Çelik, Ahmet Üstün 2017
Üniversite Tercih Aşamasındaki Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma İsmail Hakkı Türker 2017
Üniversiteden Mezun Olmak ve Mühendis Olmak Cümali Yaşar, Emin Uğur Ulugergerli 2017
Yaşam Stillerinin Girişimcilik Üzerine Yordama Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Şaban Höl, Kürşat Tutar, Hamza Kandemir 2017
Yenilikçi İş Fikri Geliştirme Engelleri: Girişimcilik Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma Engin Özgül, Nuray Turan, Mustafa Yaşar Tınar 2017
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Karar Verme Stratejilerine Yönelik Karşılaştırmalı Analiz Yeliz Akıntuğ, Cem Birol 2011
1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de Genç İşsizliğin Ücret Yapışkanlığı Üzerindeki Etkileri Hüsnü Bilir 2011
2008 Global Ekonomik Kriz’in Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi Mustafa Torun, Feyza Arıca 2011
30 Soruda Çocuk ve Genç İşçilere Özel Çalışma Koşulları Kollektif 2011
A Segmentation Study of College Students Based on Employer Choice Preferences (Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçimlerindeki Tercihlerine Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma) Sarhan Erel 2011
AB'ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği Sedat Murat, Levent Şahin 2011

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Meslek/ Girişimcilik/ Kariyer/ Genç İşsizliği/ Çalışan Gençler- Çocuklar beslemesine abone olun.