Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi

MAKALE

Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
587-598
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde değişen isimlerle zorunlu ders olarak okutulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği dersinin, dersi alan ve almayan öğrencilerin algılarındaki farklılığın belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için amaçlı örneklem yöntemi ile dersi alan 4. sınıf öğrencileri ve henüz dersi almamış olan 3. sınıf öğrencileri örneklem olarak seçilmiştir. Her iki gruptan toplam 65 öğrenciye iş güvenliği algısı ve iş güvenliği eğitimi algısı üzerine 13 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi konusunda öğrencilerin dersi almaları ya da almamaları sahip oldukları algı düzeyini etkilememektedir. Ancak dersi alan öğrencilerin kendi ilgi alanlarında iş güvenliği ile ilgili olarak daha bilgili oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dersi alan ve almayan öğrenciler arasında iş güvenliği ihlallerinde yaptırımların yeterli olmadığı algısında anlamlı bir fark bulunmaktadır.

Topgül, Seda - Alan, Çağatay, Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2017, 587-598, pdf.