Genç İşsizliği Sorununun Almanya ve Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

MAKALE

Genç İşsizliği Sorununun Almanya ve Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
11
Yıl
Sayfa Aralığı
1-23
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
İş gücü piyasası ile ilgili tartışmalarda, üzerinde sıkça durulan konulardan birisi işsizliktir. Uzun yıllardan beri birçok araştırmaya konu olan işsizlik, son yıllarda, küresel boyutta büyük bir artış sergilemiştir. İşsizlik oranlarında ve işsiz sayısında artışın meydana geldiği bu süreçte, dikkate değer bir diğer konu da, 15-24 yaş arasındaki gençlerin maruz kaldığı işsizliğin, genel işsizlik oranlarından daha yüksek boyutlara ulaşmasıdır. Genel işsizlik gibi, ekonomik yapının işleyişine ve piyasa yapısına bağlı olarak çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen genç işsizliğinin, kendine özgü bir takım nedenleri ve özellikleri bulunmaktadır. Almanya, genç işsizliğinin çözümü konusunda AB’nin en başarılı ülkesidir. Almanya’nın başarısı, iş gücü piyasasına yönelik mesleki eğitim programlarını başarılı biçimde uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin genç işsizliği sorununu ele alırken bu konuda oldukça başarılı bir durumda bulunan Almanya’nın mesleki eğitim sistemi Türkiye ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Aydın, Ayşe, Genç İşsizliği Sorununun Almanya ve Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Sosyal Güvence Dergisi, 11, 2017, 1-23, pdf.