Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimleri Sırasında Algıladığı Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi

MAKALE

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimleri Sırasında Algıladığı Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Sayfa Aralığı
177-187
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyimleri sırasında algıladığı stres ve strese verdikleri biyo-psiko-sosyal yanıt ile stresle başetme davranışlarını incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Manisa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne kayıtlı, ilk kez klinik uygulamaya çıkan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 171 öğrenci ile yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %65.5’i kız, %37.4’ü 18 yaşında, %21.1’i normal lise mezunudur. Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 49.07±22.11’dir. Ölçeğin alt boyutlarından öğrencilerin en çok stres yaşadıkları durumun 6,13±2,75 puan ortalaması ile “Mesleki Bilgi ve Beceri Eksikliğinden Kaynaklanan Stres” olduğu belirlendi. Hemşirelik Öğrencileri İçin Biyo-PsikoSosyal Cevap Ölçeği toplam puan ortalaması 18,49±14.52 olup, ölçeğin alt boyutlarından “Sosyal Davranış Belirtileri” toplam puan ortalaması 6,26±5,17, “Duygusal Belirtiler” toplam puan ortalaması 7,57±5,95 ve “Fiziksel Belirtiler” toplam puan ortalaması ise 4,65±5,66’dır. Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle baş etme davranışları ölçeği toplam puanı 35,19±12,11 ve ölçeğin alt boyutlarından en yüksek puan olan “Sorun Çözme” toplam puan ortalaması 14,53±5,65’dir. Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin en çok stres yaşadıkları durumun mesleki bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan stres olduğu, yaşadıkları strese karşı güçlü biyo-psiko-sosyal durum gösterdikleri ve stresle başetmede sorun çözme davranışını kullandıkları saptandı.

Ergin, Eda - Çevik, Kıvan, Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimleri Sırasında Algıladığı Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 5, 2017, 177-187, pdf.