İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Eğitimi Algısının 2006 ve 2016 Yıllarındaki Değişiminin Karşılaştırılması

MAKALE

İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Eğitimi Algısının 2006 ve 2016 Yıllarındaki Değişiminin Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
240-251
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin muhasebe dersleri ve muhasebe mesleğine bakış açılarını ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Aynı anket çalışması 2006 ve 2016 yıllarında, benzer örneklem ile tekrarlanmıştır. Örneklem için Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin muhasebe eğitimi ağırlıklı olan İşletme Bölümünde eğitim gören İşletme İkinci Öğretim, Örgün Öğretim ve İngilizce İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden 36’sı bayan, 64’ü erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Her iki yılda da Anadolu Üniversitesi/İşletme Bölümü, öğrencilerin çoğunluğunun, ilk tercihleri arasında; öğrenciler, İşletme Bölümündeki iş alanları ve bu bölümde muhasebe dersi alacakları hakkında bilgi sahibidirler. Bunun yanı sıra 2006 yılında; çalışma şartları bakımından mesleğin tercih edilirliği düşük; 2016 yılında yüksektir. 2006 yılında öğrencilerin çoğunluğu meslek seçimlerini bölüm tercihleri sırasında henüz yapmamışlarken; 2016 yılında öğrencilerin bu konuda daha bilinçli ve kararlı oldukları göze çarpmaktadır.

Çetin, Aysun Atagan, İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Eğitimi Algısının 2006 ve 2016 Yıllarındaki Değişiminin Karşılaştırılması, Mesleki Bilimler Dergisi, Ankara, 2, 2017, 240-251, pdf.