Lise ve Üniversite Evresindeki Öğrencilerin Kariyer Çapaları ve Sosyal İhtiyaçlarının Değişimi ve İlişkisinin İncelenmesi

TEZ

Lise ve Üniversite Evresindeki Öğrencilerin Kariyer Çapaları ve Sosyal İhtiyaçlarının Değişimi ve İlişkisinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461388
Sayfa Sayısı
139
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın temel amacı bireylerin lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimleri sürecinde sosyal ihtiyaçları ve kariyer çapalarının, düzey, değişim ve aralarındaki ilişkiler açısından incelenmesidir. Çalışma, bireylerin kariyer tercihlerini anlamak için sosyal ihtiyaçları yanında; cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm, aylık gelir, anne-baba mesleği gibi demografik değişkenleri de dikkate alınmıştır. Sınıflar arasındaki değişimler incelenerek değişkenlerdeki dönüşüm analiz edilmeye çalışılmıştır. Bulgular, gelecekteki insan kaynağımızın temel iş motivasyonlarının neler olduğu konusunda da anlamlı sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu da hem işverenler hem de iş arayanların yol gösterici nitelikte yeni bilgilere ulaşması bakımından önem taşımaktadır. İşverenlerinin çalışan motivasyonunu ve ihtiyaçlarını anlaması ve bu yönde işler tasarlaması, daha motive edici uygulamaların geliştirilebilmesi ve daha nitelikli iş gücünün cezbedilebilmesi açısından çalışmanın amaçları önem arz etmektedir. Çalışma lise, üniversite ve yüksek lisans seviyesinde eğitim gören toplam 550 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler korelasyon, regresyon ve fark analizleri ile incelenmiş ve bireylerin sosyal ihtiyaçları ve kariyer çapalarının alanlarına, bölümlerine ve sınıflarına göre seviyeleri, bu seviyelerde demografik özelliklere göre değişimleri ve aralarındaki ilişkilerin niteliği analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin ihtiyaç ve kariyer çapalarının düzeyleri ve değişimleri saptanmış, kariyer çapaları ile sosyal ihtiyaçları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş, sosyal ihtiyaçların kariyer çapalarını açıkladığına dair bulgulara erişilmiş ve demografik özelliklerinin de kariyer çapaları ve sosyal ihtiyaçlar açısından anlamlı farklılıklar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonunda, çalışmanın bulgularının yönetim ve liderlik açısından işletmeler için çıktılarına yer verilmiştir.

Hekimoğlu, İhsan, Lise ve Üniversite Evresindeki Öğrencilerin Kariyer Çapaları ve Sosyal İhtiyaçlarının Değişimi ve İlişkisinin İncelenmesi , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.