12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi

MAKALE

12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
75-85
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Türkiye’de yaşayan ve liseden mezun olmuş veya mezun olabilecek durumda olup da yükseköğretime devam etmek isteyen öğrenciler okumak istedikleri bölüm için aldıkları puanla yerleşebileceği üniversiteleri gözden geçirmekte ve bu üniversiteler arasında tercih yapmak durumunda bulunmaktadırlar. Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ortaya çıkan genel sonuç tercihleri etkileyen çok sayıda kriter olduğudur. Bu çalışma ile lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihinde etkili olduğu düşünülen faktörlerin ikili karşılaştırma yöntemi kullanılarak ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Artvin ili merkez ilçesinde bulunan Artvin Anadolu Lisesi ve Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nin son sınıfında öğrenim gören 100 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın bulguları neticesinde lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihinde etkili olduğu düşünülen faktörlerin elde edilen ölçek değerleri incelendiğinde genel olarak üniversite tercihi yaparken göz önünde bulundurulan birinci faktörün “üniversitenin eğitim kalitesi” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversitelerin bu bağlamda prestijlerini ve eğitim kalitelerini artırma adına daha çok çalışmalara yer vermesi öğrenciler açısından önemli görülmektedir.

Anıl, Duygu - Taymur, Melike Özer - Öztemür, Begüm, 12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Edirne, 1, 2017, 75-85, pdf.