Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
21
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
89 - 100
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Girişimcilik; emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek mal veya hizmet meydana getirme faaliyetlerine verilen genel addır. Girişimci ise bu faaliyetleri gerçekleştiren kişidir. Bu çalışma ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin girişimcilik konusuna olan ilgi ve yeterlilikleri açığa çıkarılacaktır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Taşkent MYO öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin demografik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri ilişkilendirilmiş ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ortaya koyulmuştur.

Yavuz, Ayşe - Yavuz, Halil İbrahim, Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur, 21, 2017, 89 - 100, pdf.