Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma

MAKALE

Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
71-83
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Girişimcilik, ülkeler açısından işsizliği azalttığı ve ekonomik kalkınmaya katkı sağladığı için, özellikle son yıllarda dikkat çekilen bir konudur. Bireylerin kişisel çaba ve becerileri sonucu ortaya çıkan girişimcilik yeteneği, sanayi ve ticaret alanında olduğu gibi kırsal alanda da büyük öneme sahiptir. Son yıllarda tarımsal yatırımlarda genç girişimcilere yapılan destek ve teşviklerin artması, tarımsal girişimcilik konusunun önem kazanmasını sağlamıştır. Bu araştırmada potansiyel tarımsal girişimci olarak görülen gençlerin, girişimcilik eğilimlerini ve tarımsal yatırım yapma konusundaki düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada Ege Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde tarımsal eğitim alan toplam 480 öğrenci ile yüz yüze anket çalışması yapılarak elde edilen veriler kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Can, Bahar Aydın - Engindeniz, Sait, Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma, Kocaeli, , Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, 2017, 71-83, pdf.