Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması

MAKALE

Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
Özel Sayı
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
220-238
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Küresel ekonomin kronik bir sorunsalı olarak genç işsizlik gelişmiş ülkesinden gelişmekte olan ülkesine kadar her ülkede varlığını hissettirmektedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi’nden sonra genç işsizlik oranları hızlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Bu bağlamda temel problemi aynı olan Güney Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de genç işsizliği hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Mevcut ülkelerdeki eğitim sistemindeki katılık ve okul-iş geçişlerinde yaşanan problemler genç işsizlik oranlarının artmasında etkili olan temel faktörlerdendir. Her ne kadar bu ülkeler aktif istihdam politikalarıyla genç işsizliği azaltmaya çalışsa da politikalar yetersiz kalabilmektedir. Erken yaşta okulu terk eden gençler, tekrardan okul hayatına girmekte zorlanmakta ve iş piyasasında da iş bulamamaktadırlar. Bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan NEETs (İstihdamda, eğitimde ya da beceri artırımı faaliyetinde bulunmayanlar) genç nüfus içerisinde büyük bir grubu oluşturmaktadır. Türkiye, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan mesleki eğitim programları ve girişimcilik faaliyetleri ile genç işsizlikle mücadele etmeye çalışmasına rağmen bu ülkelerde genç işsizlik oranları artmaya devam etmektedir. Bu anlamda aktif istihdam politikalarının yanı sıra temel olarak eğitim sisteminde köklü reformlar yapılmalıdır.

Coşan, Bilal - Şahin, Şeyma - Yörübulut, Merve Çiloğlu, Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara, Özel Sayı, 2017, 220-238, pdf.