Genç Öğretim Üyelerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları: Türkiye'deki Bir Devlet Üniversitesinde Tarama Çalışması

MAKALE

Genç Öğretim Üyelerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları: Türkiye'deki Bir Devlet Üniversitesinde Tarama Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
73-81
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı bir devlet üniversitesindeki genç öğretim elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve üniversiteleri tarafından kendilerine sunulacak olan etkinliklerin zamanına, sunum formatına ve duyurulmasına ilişkin tercihlerini araştırmaktır. Bir tarama çalışması olan bu çalışmaya katılan toplam 73 öğretim elemanı, "öğretim ve öğrenme", "öğrenci ile iletişim", "ders izlencesi ve müfredat tasarımı", "ölçme ve değerlendirme", "öğretim teknolojileri" ve "profesyonel gelişim" olmak üzere altı boyutu olan "Çevrimiçi Öğretim Elemanı İhtiyaç Analizi Anketini" cevaplandırmıştır. Çalışmanın bulguları, genç öğretim elemanlarının proje temelli öğrenme, kalabalık sınıflarda ders verme, öğrenci motivasyonunu arttırma, öğrencilerde akademik dürüstlüğü teşvik etme, etkinlikleri ve ödevleri tasarlama, etkili sınav hazırlama, yapıcı geri bildirim verme, ders için web sitesi geliştirme ve atanma-terfi için hazırlanma konularında profesyonel gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Öğretim elemanlarının mesleki gelişim konularında sunulacak etkinliklerin akademik dönem başlamadan önce bölüm/fakülte bazında yapılacak 60 dakikalık çalıştaylar şeklinde olmasını tercih ettikleri bulunmuştur. Bu tür ihtiyaç belirleme çalışmalarının, öğretim elemanlarının desteğe ihtiyaç duydukları profesyonel gelişim alanlarının belirlenmesinde ve bu ihtiyaçların karşılanması için ne tür hizmetlerin tasarlanıp, sunulabileceği konularında yükseköğretim kurumlarındaki karar mekanizmalarında bulunan kişilere faydalı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Güneri, Oya Yerin - Orhan, Esra Eret - Aydın, Yeşim Çapa, Genç Öğretim Üyelerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları: Türkiye'deki Bir Devlet Üniversitesinde Tarama Çalışması, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 73-81, pdf.