2017 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 1239 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(ROMAN) Michael - Çocuksu Topluma Gençlik Kitabı Elfriede Jelinek
6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi- Gençlerde Madde Kullanımının Önlenmesi Kollektif
Annelerin Ergeni İzleme Stratejileri: Mahremiyet ve Kişisel Alan Bağlamında Fenomenolojik Bir Çalışma İlkay Demir, Dünya Baz, Sinem Atarbay
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Servet Reyhan, Yunus Emre Yarayan
Dijital Reklamcılık Bağlamında Çevirimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Üniversite Gençliğinin Çevirimiçi Reklam Algısı Mustafa Akdağ, Nilay Akgün Akan
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Yunus Yılmaz, Mehmet Tunce
Genç Erişkinlikte Başlayan Obezitenin Metabolik Parametrelere Etkisi Pınar Keleş, Şule Temizkan, Ayşenur Özderya, Sevil Uygun İlikhan, Ekrem Orbay
Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Motivasyonu, Sosyal Beceri ve Okula Karşı Tutumlarına Etkisi Emre Yıldız, Ümit Şimşek, Feyza Yüksel
Kadın Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Stresi̇, Namus Anlayişi ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Tutumu Öznur Bayar, Özlem Haskan Avcı, Muharrem Koç
Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Niyazi Gümüş, Orhan Kandemir, Tahir Benli
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği Burhanettin Zengin, İsmail Uzut
Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması Ayşe Yalçın Çelik, Ziya Kılıç
Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Hayriye Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir
Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Gözde Kahraman, Enis Çolak, Betül Bayazıt, Ozan Yılmaz
Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Yaşar Öz, Hasan Yavuz
Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi Seda Topgül, Çağatay Alan
Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş
Risk Altındaki Çocukların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı: Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Örneği Suat Kolukırık
SİLİNECEK Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren Ve İçermeyen Suç Davranışları İle Çocukluk Çağı Travmaları Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Merve Koçak
Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği Ahmet Sarıtaş, Şerife Karagöz
Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi Somayyeh Radmard
Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecine Yönelik Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi Suzan Duygu Bedir Erişti, Ozan Coşkunserçe
Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Kahvaltı Tüketimi ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki Neslihan Çelik, Zeynep Caferoğlu, Selçuk Korkmaz
Üniversite Öğrencilerinde Umut ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Yaşam Amacının Aracı Rolü Fulya Cenkseven Önder, Gamze Mukba
Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri Devrim Erginsoy Osmanoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerileri ve Derse Yönelik Tutumlarının Akademik Başarıları ile İlişkisi Güzün İğci, Osman Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi İsmail Acun, Cemil Yücel, Cüneyt Belenkuyu, Serap Keleş
Üniversite Öğrencilerinin Whatsapp Metin Yazışmaları ve Emoji Kullanım Tutumları Nihal Kubilay Pınar, Yunus Pınar
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi Ercan Kocayörük, Emin Altıntaş, Omer Faruk Simsek, İhsan Bozanoğlu, Bekir Çelik
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Burdur İli Örneği) Cansu Cansız, Mehmet Ali Çakır
Üstün Yetenekli Lise Öğrencilerinin İspatla İlgili Kavramlara Yönelik Bilgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Abdullah Kaplan
"Suç ve Çocuk" Temalı Akademik Çalışmaların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi (1923-2016) Burak Acar
(BİLDİRİ ???)13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katılan Öğrencilerin Kongreye İlişkin Görüşleri Sevilay Hintistan, Seçil Gülhan Güner, Betül Bayrak
(ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Osman Çevik, Taylan Can Doğanay, Ebubekir Karaçayır
(KONU UYGUN DEĞİL) Aşk 5 Vakittir Mehmet Yıldız
(KONU UYGUN DEĞİL) Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları Evrim Aktepe, Inci Meltem Atay
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Görünmeyen Üniversite Ersin Gürdoğan
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 Temel Psikoloji İlkesi Esra Kanlı
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Okul Zorbalığı ve Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının Değerlendirilmesi Fatih Mutlu Özbilen, Tuncay Canbulat, Yağmur Soylu
(silinecek mükerrer) Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma Fatih Ünal Bozdağ, Nebahat Badem
(SİLİNECEK ROMAN) Kuralsız Lise Ekrem Yanık
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stilleri Oruç Ali Uğur
(SİLİNECEK) Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı Ahmet Bilir, Serap Özbaş
(YAŞ GRUBU KONTROL?) Türkiye'de Genç Yetişkinlerin Paraya Karşı Tutumu ve Tasarruf Niyeti (Money Attitude and Saving Intentions of Young Adults in Turkey) Yaw Frimpong Ofori Atta
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bir Ürün Olarak Pırlanta ve Pırlantanın Üniversite Çalışanlarınca Algılanan Ürün İmajı: Gümüşhane ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği Ali Erkam Yarar, Nuri Paşa Özer
12-15 Yaş Arası Ergenlerde İstismar ve İhmal ile Akran Zorbalığı ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki Birgül Demircan
12-17 yaş arası adölesanların siber zorbalık deneyimleri ve ebeveynlerin siber zorbalık konusundaki farkındalık durumlarının incelenmesi Dilek Uludaşdemir
12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi Duygu Anıl, Melike Özer Taymur, Begüm Öztemür
15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri Zeynep Özcan, Mebrure Doğan
16-21 Yaş Arası Elit Düzeydeki Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi Yusuf Soylu, Sinan Ayan, Melih Nuri Salman
18-23 Yaş Genç Erkeklerin Ayak Ölçülerinin Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Karşılaştırılması Nurettin Akçakale
2000'li Yıllarda Çocuk Koruma Sistemi İçinde Bakım Hizmetlerinin Genel Görünümü Şeyda Yıldırım
2015 Ocak-2016 Haziran Tarihleri Arasında Trabzon Çocuk Koruma Ve İzlem Merkezine Başvuran Çocuğun Cinsel İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi Güven Seçkin Kırcı
2016 Yılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Burs Artışlarının Öğrenci Harcamaları Üzerine Etkileri: Uşak Üniversitesi Örneği Şahin Çetinkaya
2017 Referandumunda Genç Seçmenlerin Siyasal Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneği Adem Doğan
6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri ile Genel Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Abdulaziz Çelik
6. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Baş Etmede Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi Pervin Nedim Bal, Casim Kaya
7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Hatırlama Düzeyine Etkisi Samet Kaynak
7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı ve Çoklu Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi İsmet Şahin, Gökçe Yılmaz
AB ve Türkiye’de Genç Nüfusun Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’de Genç Girişimciliğin AB’ne Entegrasyonuna Yönelik Bir Öneri Kıymet Yavuzaslan, Lütfi Özkal
Adolescents’ Opinions and Thoughts About Consanguineous Marriages: A Turkey Sample Funda Özpulat, Esma Kabasakal, Melike Taşdelen Baş
Adölesan Dönemi Beslenme ve Sorunları Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu, Aslı Çelebi Tayfur
Afetlerin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları Ilgın Gökler Danışman
Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar Serdar Ünal
Aile İçi Şiddet ile Okulda Şiddet İlişkisi: Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Gül Erkol Bayram
Aile İçi Şiddetin Ergenlerin Şiddet Eğilimlerine Etkisi: Antalya Liseleri Örneği Yusuf Genç, Hasan H. Taylan, Yusuf Adıgüzel, İhsan Kutlu
Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması Melisa Ebeoğlu, Eda Karacan
Ailelerin Tatil Karar Sürecine Gençlerin Etkileri: Ankara İli Örneği Ahmet Gürbüz, Ülker Köşk
Akademik Başarının Okul, Aile ve Öğrenci Özellikleri ile İlişkisinin Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi Gülçin Uzun
Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri İbrahim Yıldırım, Selen Demirtaş Zorbaz, Özlem Ulaş, Seval Kızıldağ, Emine Feyza Dinçel
Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma Eğitimi Programının Genç Araştırmacıların Proje Önerisi Hazırlama Becerisine Etkisi Ali Sağdıç, Harun Çelik, Orhan Karamustafaoğlu
Akademik Performans Odaklı Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerinin Genel Sıralamalarına ve Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi Güleda Doğan
Akran Arabuluculuğu Programının Ergenlerin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Muhammed Yıldız
Akran Aracılı Öğretim Yönteminin Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Sosyal Kabulüne ve Özel Gereksinimli Bireylerin Benlik Saygısına Etkisi Halil Selimoğlu
Akran Baskısıyla Başa Çıkma Konusunda Hazırlanan Psikoeğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akran Baskısı Düzeylerine Etkisi Hakan Acar, Mustafa Kılınç
Akran Baskısıyla Başaçıkma Konusunda Hazırlanan Psikoeğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akran Baskısı Düzeylerine Etkisi Hakan Acar, Mustafa Kılınç
Akran Dönütü Uygulamasının İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yabancı Dilde Yazma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Akran Dönütü Uygulaması Hakkındaki Fikirleri (Impact of Peer Feedback on EFL Learners' Foreign Language Writing Anxiety and Their Ideas About Peer Feedback) Mihri Kaynak
Akran Geri Bildiriminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi Mehmet Özşavli
Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Tuğba Kılıçer, Eda Paç Çelik
Akran Zorbalığı Serdar Karatoprak, Özlem Özcan
Akran Zorbalığı ve Toplumsal Önemi: İki Olgu Sunumu Halil Kara, Murat Kaçar
Akreditasyon Algısı (AA) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çetin Semerci
Aldıkları Eğitimle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Algı, Görüş ve Değerlendirmeleri Murat Ataizi, Necip Serdar Sever
Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin İncelenmesi Merve Kılıç Yıldız, İhsan Dağ
Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Mustafa Fedai Çavuş, Nazmiye Ülkü Pekkan
Algoritma ve Programlama Eğitiminde Ters Yüz Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Celal Karaca, Mehmet Akif Ocak
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenci Motivasyonu Zeki Uslu, Ayşe Uyanık
Almanya Ve Avusturya’da Dördüncü Kuşak Türk Gençleri Sedat Şahin
Almanya'da Gençlik Ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi Hikmet Asutay
Ana Dili Almanca Olan Erasmus Öğrencilerinin Türkçe Öğrenmeye Yönelik Deneyimlerinin ve Yaklaşımlarının İncelenmesi Dalım Çiğdem Ünal
Anababa Tutumu, Anababa-Ergen İlişkisi ve Öğrencilerde İçsel Güdülenmenin İncelenmesi Djems Vıllard
Anadili Eğitim Dilinden Farklı Olan Öğrenci ve Velilerin Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Nevruz Uğur
Anadolu Li̇sesi̇ ve Anadolu Öğretmen Li̇sesi̇öğrenci̇leri̇ni̇n Öğretmen Kavramina Yöneli̇k Metafori̇k Bakişlari Özlem Ulu Kalın, Selcen Çalık Uzun
Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Atıfları Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme Ayşe Taşkıran
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrencilerin Mükemmeliyetçiliğe Bakışlarının Değerlendirilmesi Harun Sönmez, Sinan Aydın, Fikret Er
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrenenlerin Sınav ve Büro Hizmetlerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Sinan Aydın, Aylin Öztürk
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı Erhan Akdemir
Ankara İlindeki Ergenlerde Riskli Davranışların Sıklığı, Dağılımı Fadime Özge Çavuş, Umut Yücel Çavuş, Süleyman Görpelioğlu
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkısı Yelda Köksal, Zeynep Sıla Özşen
Anlam İnşası Bağlamında Medya Kültürü ve Televizyonlarda Yer Alan Moda Programlarının Üniversite Kız Öğrencileri Üzerinde Etkisi Leyla İzbudak, Emine Kılıçarslan
Anne Babası Boşanmış Çocuklarda Algılanan Anne Baba Tutumlarının Akran Zorbalığı Davranışı ile İlişkisi Eylül Ünaldı
Anne ve Babaların Eğitim Düzeyi ve Mesleki Statüleri ile Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetçilik ve Muhafazakârlığı Arasındaki İlişki Abdulkadir Kuzlak, Burcu Çuvaş, Nuray Sakallı-Uğurlu
Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme ile İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül
Arafta Kalan Gençlik: Arsız Bela Hayranları Üzerine Etnografik Bir Çalışma Serkan Biçer, Tülay Ertan
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi Gökhan Izgar
Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi Yasin Demir, Mustafa Kutlu
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Muhammed Ardıç, Salih Aydın, Volkan Küçük
Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi Mehtap Yücel Güngör, Seden Doğan, Ozan Güngör
Aşk Biçemleri, İlişki Doyumu ve Yalnızlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Eylem Gökçe Türk, Aylin Demirli Yıldız
Atatürk Gençliğinin Öğrenci Andı Ekmel Ali Okur, Yüksel Mert
Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinden, Lisanı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması Ahmet Şirinkan, Seher Şirinkan, Murat Kaldırımcı, Erkan Çalışkan, Dursun Katkat
Atatürk Üniversitesi’ne Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştığı Sorunlar Mutlu Melis Özgeriş
Bağlanma Stilleri ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Geştalt Temas Biçimlerinin Aracı Rolü Ezgi Vardal, Ayşegül Durak Batıgün
Bakırköy Kadın Ve Kız Çocuk Cezaevi'nde Bulunan Tutuklu Veya Hükümlüler İle Suça Karışmamış Kadınların Gözünden Ailelerini Algılama Şekilleri Elif Demirbaş
Balikesi̇r Fen Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇nde Beslenme ve Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇te Alişkanliklarinin İncelenmesi̇ Zekine Pündük, Fahri̇ Akçakoyun, Zekeriya Göktaş
Barış Eğitimi Programının Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umut Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Ali Serdar Sağkal, Abbas Türnüklü
Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Rukiye Varol, Serkan Varol, Mutlu Türkmen
Basketbol Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Kimliği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Durumlarının Tespit Edilmesi Kürşat Senger
Başarının Vısa'sı: Üniversite Sınavını Kazanmanın Altın Anahtarı İlhan Ürkmez
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Okul Spor Tesislerinden ve Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması Erdoğan Tozoğlu, M. Fatih Karahüseyinoğlu, Abdurrahman Kepoğlu, Mehmet Yorulmaz, Kenan Şebin
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması (Adıyaman Üniversitesi Örneği) Fatih Mehmet Uğurlu, Fatih Murathan, Talha Murathan, Mustafa Koç
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarının İncelenmesi Zekiye Başaran, Rıfat Birtek Erdoğan, Yeşim Körmükçü, Hülya Adalı
Beden İmajı ile Psikolojik Belirti Düzeyi ve Kişilerarası Tarz Arasındaki İlişkiler: Alternatifmodeller Ahmet Altınok, Ahmet Kara
Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü Cemaliye Direktör, Cahit Nuri
Bergen Facebook Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zeynep Ülke, Cemal Onur Noyan, Nesrin Dilbaz
Beslenme-Gastronomi İle İlgili Haberlerin ve Köşe Yazılarının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi Esra Mankan, Duygu İçyer
Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Duygu Dinçer, Selami Kardaş
Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi H. Binnur Orçanlı, Kenan Orçanlı
Bilgisayar Oyunlarında Bağımlılık, Şiddet ve Kimlik Kaybının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Burkhard Spinnen’in “Nevena” Adlı Romanı Dudu Uysal
Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü Mehmet Engin Deniz, S. Merve Erus, Ayçe Büyükcebeci
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi Volkan Demir
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması Fulya Türk, Ahmet Buğa, Ali Çekiç, Zeynep Hamamcı
Bingöl Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Durumları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özelinde Bir Araştırma) İlkay Yıldız, Deniz İlgi
Bir Delinin Sınav Günlüğü Ercan Harmancı
Bir Grup Ergenin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi Aycan Kantoğlu
Bir Grup Genç Yetişkinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle Başa Çıkma Tutumları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aslı Nihan Çelikler
Bir Grup Lise Öğrencisinin İnternet Kullanımlarının Beden Algıları ve Yeme Tutumları ile İlişkisi Buse Yılmaz
Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinde Dürtü Kontrol Bozukluklarının Görülme Sıklığı ve Klinik Özellikleri Lut Tamam, Özlem Paltacı, Necla Keskin
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Bağlanma Stilleri ile Narsisizm Arasındaki İlişki: Reddedilme Duyarlılığının Aracı Rolü Hazel Esin Özdemir
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Sosyal Anksiyete Düzeylerine Göre Bilinçli Farkındalık ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Nur Tuncer
Bir İl Merkezinde Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Yeme Tutumları ve İlişkili Faktörler Serdar Yıldırım, Ersin Uskun, Merve Kurnaz
Bir Kamu Üniversitesinde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Ve Akademik Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Yasemin Aydın Kartal, Cansu Işık, Saadet Yazıcı
Bir Mesleki Grup Rehberliği Programının Genel Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerine Etkisi Mehmet Ali Çakır
Bir Sosyal Belediyecilik Uygulaması Olarak İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi Örneği Halim Baş, Başak Işıl Çetin
Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye'de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi Ertuğrul Zengin
Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Nurten Elkin
Bireysel Kariyer Planlama Yapmanın Öğrencinin Başarısı Üzerindeki Etkisi: SBMYO Öğrenci Üzerine Bir Araştırma Raşit Acar, Kürşat Özdaşlı
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Ergen Sağlığına ve Sorunlarına Yaklaşım El Kitabı
Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki Tanju Deveci, Nader Ayish
Bodrum İlçesindeki Öğrencilerin Sağlık Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi Öğrencilerin Sağlık Eğitim İhtiyacı Funda Sevencan, Özgür Arıkan, Serpil Öksüz, Mustafa Nuri Ceyhan
Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Şükrü Yusufoğlu
Cep Telefonu Markalarına Yönelik Memnuniyetin Genç Tüketicilerin Marka Sadakatine Etkisi Murat Akın
Cinsel İçerikli Yayınların Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Bazı Müdahale Yöntemleri Bağdat Deniz Kaynak
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikolojik Belirtileri ve Akılcı Olmayan İnançları Nilüfer Koçtürk, Filiz Bilge
Cinsel İstismar Mağduru Ergenlerde Bağlanma Stili, Depresyon, Anksiyete, Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Aleksitimi İlişkisi Sibel Demirbaş
Cinsel İstismarda İstismarcı Kurban İkilemi ve Adli Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu Meryem Özlem Kütük, Gülen Güler, Ali Evren Tufan, Sati Sanberk
Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi Erol Esen, Diğdem Müge Siyez
Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Gençler Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi Alev Üstündağ
Coğrafi Bölgelere ve Demografik Özelliklere Göre Öğrencilerin Tüketici Özelliklerinin Karşılaştırılması: Hitit Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma Safa Hoş, Buğra Bağcı, Ömür Demirer
Constraints and Perceived Freedom Levels in The Leisure of University Students Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar
Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde Çalışan Üniversite Öğrencileri Nilgün Kaner Koç
Çevrimiçi Bireysel Çalışma Web Sitelerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri Ahmet Önal
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki Esin Ergün, Fatma Betül Kurnaz
Çevrimiçi Riskler ve Ebeveyn Aracılık Stratejileri: Türkiye’de ve Avrupa’da Yaşayan Türk Kökenli Çocuk/Ergenlerin Karşılaştırılması Fatih Bayraktar
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan
ÇİFT GİRİŞ Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Zekeriya Gökçe, Zeliha Traş
ÇİFT GİRİŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi Mehmet Bülent Asma, Funda Çoşkun, Yıldırım Gökhan Gencer, Fatih Eriş
Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri İle Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki Selma Tural Hesapçıoğlu
Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Çocuk Tutuklu/Hükümlüler Üstündeki Psikolojik Etkileri Ayhan Erbay
Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği Zeynep Apaydın Demirci, Selin İkiz
Çocuk Suçluluğu Clemens Bartollas, Frank Schmalleger
Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme Hasan Ege Söyüt
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde Tedaviyi Bırakma İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi Abdurrahman Cahid Örengül, Vahdet Görmez
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı ve Demografik Özellikler Vahdet Görmez, Abdurrahman Cahid Örengül, Selenge Baljinnyam, Nigar Aliyeva
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışma Emine Zinnur Kılıç
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler Sevay Alşen Güney, Begüm Şahbudak
Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ergen Hasta Popülasyonunda Online Cinsel İstismar Sıklığı, İlişkili Risk Faktörleri ve Sonrasında Oluşabilecek Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yunus Emre Dönmez
Çocuk ve Ergende Antihiperkinetik ve Dikkat Artırıcı İlaç Kullanımı Gonca Özyurt, Eyüp Sabri Ercan
Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı Neşe Perdahlı Fiş
Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar Vance L. Austin, Daniel T. Sciarra
Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar Salahattin Avşaroğlu
Çocuk ve Ergenlerde Moxo Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Testi Sonuçları İle Klinik Tanı Olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırılması Gözde Okumuş, Arzu Önal Sönmez, Hale Kahyaoğlu, Ayten Erdoğan
Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı Farklılıkları ve Genel İlkeleri Meryem Özlem Kütük, Sevcan Karakoç Demirkaya
Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar Özlem Özcan, Zeynep Elyas
Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Sebepler: Olgu Sunumu Ayşenur Karaaslan
Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Arzu Önal Sönmez
Çocuk ve Ergenlerde Zihinselleştirme Temelli Terapiler Ali Sarper Taşkıran, Işıl Necef
Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış İsmail Akman, Nuran Akman
Çocuk ve Suç İlişkisinin Sosyolojik Suç Kuramları ile İncelenmesi Özge Cömert, Yelda Sevim
Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu Kemal Erol
Çocuklar ve Gençler Çevrimiçi Yaşamaktadırlar: Hakların, Risklerin ve Sorumlulukların Yeniden Yapılandırılması Sonia Livingstone, Işıl Kabakçı Yurdakul
Çocuklar ve Gençlerin Dijital Yaşamla Mücadeleleri Neil Selwyn, H. Ferhan Odabaşı
Çocuklar ve Gençlerin Dijital Yaşamla Mücadeleri Neil Selwyn, H. Ferhan Odabaşı
Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi Zeki Karataş
Çocuklarda Suça Sürükleyen Faktörler, Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
Çocuklarda ve Adölesanlarda Duygusal İstismar ve İhmal Meryem Özlem Kütük, Öznur Bilaç
Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyleri Hatice Yalçın, Zafer Duran
Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ömer Özer, Ahmet Altınok, Mustafa Kemal Yöntem, Ferhat Bayoğlu
Değişen Bir Katılım Mekanizması Olarak Gençliğin Toplumsal Katılımı Metin Işık, Simge Ünlü, Mustafa Cankut Kurt
DEHB’li Çocuk ve Ergenlerin Elektronik Medya Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi Vahdet Görmez, Abdurrahman Cahid Örengül
DEHB’nin Erken Tanı ve Tedavisi, Ergenliğe Güvenli Bir Geçiş İçin Önemlidir Oğuzhan Zahmacıoğlu, Emine Zinnur Kılıç
Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığı Düzeylerinin İncelenmesi Gökhan Kerse, Yağmur Kerse
Depresif Bozuklukların Ergenlerde Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi Sevay Alşen Güney, Hüseyin Burak Baykara, Neslihan İnal Emiroğlu
Determining Free Time Activities of University Students (Example From Faculty of Education, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)) Ömer Seyfettin Sevinç, Osman Aktan
Dezavantajlı Çocuklar: İstanbul’un Yoksul ve Yoksun Çocukluk Halleri Esin Küntay
Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi: İki Okulda Farklı Durum M. Betül Yılmaz
Dijital Öykü Temelli Değerler Eğitimi Materyallerinin Öğrencilerin Değer Kazanımına Etkisi Süleyman Eren Yürük, Bünyamin Atıcı
Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri Mehmet Arif Özerbaş, Bilge Has Erdoğan
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyetin prevalans ve prediktörleri Burcu Ece Kök
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Duygu Tanıma Nurullah Bolat, Damla Eyüboğlu, Murat Eyüboğlu, Enis Sargın, Kayı Eliaçık
Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Ergenlerde Cinsiyet Farklılıklarının Dürtüsellik Üzerine Etkisi Sebla Gökçe, Canan Yusufoğlu, Elif Akın, Muhammed Ayaz
DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği Şermin Yalın Sapmaz, Handan Özek Erkuran, Dilek Ergin, Nesrin Şen Celasin, Duygu Karaarslan, Masum Öztürk, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir
DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu) Şermin Yalın Sapmaz, Nezife Yalın, Canem Kavurma, Bengisu Uzel Tanrıverdi, Siğnem Öztekin, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir
Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler Sevginar Vatan
Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Seval Kızıldağ
Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı Ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi Sümeyye Çimen
Duygusal Zeka ile Girişimciliğe Bakış Açısı Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği Sertaç Ercan, Yahya Fidan, Aydın Yılmazer
Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Mehmet Koçyiğit, Engin Karadağ
Dünyada Genç İstihdamının Genel Görünümü Şenol Öztürk, İzzettin As
Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları, Özdenetim Becerisi ve Problem Davranışlar Güntülü Tercanlı Metin, Mehmet Harma, Gülbin Gökçay, Reyhan Bahçivan Saydam
Düşünme Stilleri Açısından Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Metin Kadim
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi Kamil Erdem, Atakan Çağlayan, Nurper Özbar
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları Cemil Işık Sönmez, Duygu Ayhan Başer, Sevil Aydoğan
Düzenli Egzersizin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Serhat Özdenk, Oktay Kaya
Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın Kartal, Saadet Yazıcı
Ebeveyn Ayrılığının Çocukların Suça Sürüklenmesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Mehmet Sağlam, Mehmet Kıvrak, Tahir Baysal
Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü Büşra Aslan, Ayşegül Durak Batıgün
Ebeveyninde Bipolar Bozukluk Olan Gençlerin Benlik Tasarımlarının İncelenmesi Gülhan Küçük Öztürk, Mahire Olcay Çam
Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Mustafa Polat, Meral Güven
Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi Ali Rıza Terzi, Nihat Uyangör
Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Nilgün Canel
Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış Başak Kıcır
Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi Emre Yıldız, Ümit Şimşek, Hacer Ağdaş
Ekolojik Sistem Yaklaşımı Üzerine Bir Olgu Sunumu: Suça Sürüklenen Çocuk ve Ailesiyle Çalışma Uzman Deniz Yılmaz
Empati̇ Eği̇ti̇m Programinin Empati̇k Eği̇li̇m Düzeyi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇ni̇ncelenmesi̇: Sağlik Meslek Li̇sesi̇ Örneği̇ Yıldız Bilge, Yusuf Bi̇lge
Engelli Gençlerin Gelişim Özellikleri ve Din-Ahlak Eğitimi Mustafa Naci Kula
Engelli ve Engelli Olmayan Ergen Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aylin Aslan
Engellilere Yönelik Tutumlar ve Okul Sosyal Hizmeti Elif Çetintaş, Elif Gökçearslan Çifci
Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi Zeynep Tüzün, Gonca Soygüt
Ergen Bireylerin Empati Düzeylerinin Gelişim Sürecince İncelenmesi Leyla Ulus, Elif Yalçıntaş Sezgin
Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi Gresa Çarkaxhiu Bulut, Ayşe Rodopman Arman, İlter Güney, Pınar Gültepe
Ergen Diyabetlinin Erişkin Döneme Geçişinde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Kaygı Durumları Nurdan Yıldırım
Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri Ayşe Aypay
Ergen İkizlerin Sosyal Kaygı Düzeylerini Azaltma Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi Şule Baştemur
Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı Özden Turgut, Bahtiyar Eraslan Çapan
Ergenler İçin Sigara Kullanım Beklentisi Ölçeğini (SKBÖ) Türk Kültürüne Uyarlama Hikmet Yazıcı, Fatih Camadan, Gökhan Kahveci
Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunun (SMBÖ-KF) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması İbrahim Taş
Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor Deniz Devrim Şahin, Nejat Akfırat
Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu Serhat Nasıroğlu, Özlem Keskiner, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı
Ergenlerde Akran Zorbalığı, Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi İhsan Onur Kızılkan
Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma Örüntüsünün Benlik Saygısı ve Yalnızlık ile İlişkisi Şule Kaya
Ergenlerde Dindarlık ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Çarşamba Örneği) Yusuf Öztürk
Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler Yasin Demir, Mustafa Kutlu
Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü Mustafa Ercengiz, Ali Haydar Şar
Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi Aykut Günlü, Aydoğan Aykut Ceyhan
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ve İntihar Firdevs Savi Çakar
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışına Eşlik Eden Duygusal Şemalar Kasım Fatih Yavuz, Nuran Yavuz, Sevinç Ulusoy, Güliz Özgen
Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı Gürcan Şeker, Yasemin Yavuzer
Ergenlerde Öfke İfade Tarzı, Atılganlık Düzeyi ve İlişkili Faktörler Eda Kiraz, Fatma Demirkıran
Ergenlerde Öz Eleştiri ve Öz Şefkat: Öz Değerlendirmenin İki Formu ve Psikopatoloji ve Tedavideki Etkileri Maria do Céu Salvador, Carlos Carona, Paula Castilho
Ergenlerde Öz-Belirleyicilik ve Yaşamda Anlam İlişkisinde Temel Psikolojik Gereksinimlerin Aracı Rolü Nur Demirbaş Çelik, Fatma Tezcan
Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü Serdar Körük, Ayşe Aypay
Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Psiko - Eğitim Programı Yasemin Yavuzer
Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi Metin Deniz, Fuad Bakioglu
Ergenlerde siber zorba ve mağdur olmanın anne baba tutumları ve okul iklimi ile ilişkisinin incelenmesi Mehmet Şam
Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık ve Okul Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Empatik Eğilimin Aracı Rolü Ayçe Büyükcebeci
Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık ve Okul Öznel İyi Oluş: Empatik Eğilimin Aracılık Rolü Ayçe Büyükcebeci, Mehmet Engin Deniz
Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülin Yazıcı Çelebi
Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü Macit Yılmaz
Ergenlerde Yeni Bir Sorun: “Bonzai” Özlem Gül, Dolunay Gürses, Emine Özdemir, Ferhat Yıldız
Ergenlerin Benlik Algıları, Algıladıkları Ebeveyn Tutumları, Ebeveyne Ve Akrana Bağlanma Durumları Ve Ebevenylerinden Beklentileri Yunus Kaya
Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi Elif Güneri Yöyen, Ayşe Azaklı, Rıdvan Üney, Onur Okan Demirci
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ile Öznel Dindarlık Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Turgay Şirin
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hüseyin Gülen
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Anne-Baba İzlemesinin Rolü İlkay Demir, Canan Sümeyra Yıldız, Esengül Özzorlu, Tuba Köse, Yeliz Yelkenci
Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Gonca Karayağız Muslu, Özcan Aygün
Ergenlerin Sosyal Zeka, Sosyal Kaygı, Akran İlişkileri, İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Mustafa Savcı
Ergenlerin Şiddet Eğilimleri ve Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Güneş Salı
Ergenlik Peter K. Smith
Ergenlik Laurence Steinberg
Ergenlik Dönemi Beslenmesi Gönül Çaltepe
Ergenlik Dönemi Öğrencilere Kurumda Gelişimsel Destek Ramazan Akdoğan
Ergenlik Dönemi Riskli Davranışları Önleme ve Müdahale Serap Özdemir
Ergenlik Döneminde Gençlerle Yaşanan Ailevi Sorunlar ve İletişimsel Açmazlar Yusuf Genç, Yusuf Adıgüzel
Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme Tuba Bağatarhan, Diğdem Müge Siyez
Ergenlik Hakkında Her Şey Richard M. Lerner
Ergenlik Kriziyle Ortaya Çıkan Nesne Kaybına Terapötik Bir Bakış: Olgu Sunumu Emine Nur Aydoğmuş, Neslihan Zabcı
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu Zihniye Okray
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Ebeveynlik Biçimleri ve Psikolojik Belirtiler ile Psikolojik Dışlanmanın Tehdit Ettiği İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler Burcu Kömürcü, Gonca Soygüt-Pekak
Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ergenlik Dönemi Depresif Bozuklukla İlişkisi Sebla Gökçe, Arzu Önal Sönmez, Canan Yusufoğlu, Yasemin Yulaf, İbrahim Adak
Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi Reyhan Pehlivan
Erken Yaşta Evlilik İçin Başvuran Kızların Ruhsal Değerlendirmesi ve Risk Etkenlerinin Belirlenmesi Serhat Nasıroğlu, Bengi Semerci
Eşbütünleşme Analizi ile Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması Erkan Arı, Ayşegül Yıldız
Etkili İngilizce Öğretmeni Özellikleri: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Characteristics of an Effective English Language Teacher: Students' And Teachers' Perceptions) Didem Üstün
Evde Yaşayan Öğrenci ile Yurtta Yaşayan Öğrencinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi Hamza Kandemir, Bayram Dirik, Müslime Narin
FARKLI BAŞLIK, ÖZET VE SAYFA NUMARASI AYNI ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği) Fethi Nas
Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisi Sinem Atarbay
Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği Ali Gürel Göksel, Çağdaş Caz, Ömer Faruk Yazıcı, H. Can İkizler
Farklı Bölümlerden Öğrenciler Yabancı Dil Olarak İngilizce’yi Öğrenirken Motivasyon Türünde Farklılık Gösterirler Mi?  Suna Altun
Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri̇ İbrahim Yıldıran, Azmi Yeti̇m, Ömer Şenel
Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihal ve Kopyaya İlişkin Görüş ve Davranışları Nazan Özenç Uçak, Yurdagül Ünal
Farklı Kademede Eğitim Gören Öğrencilerin Değerlerle İlgili Kavramlara Atfettikleri Anlamlar İsa Kaya, Nihan Sölpük, Gökçen Göçen, Tuğba Bingöl, Belgin Parlakyıldız, Nihan Arslan
Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Serkan Demir, Mehmet Gürol
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları İle İlgili Görüşlerinin Araştırılması Ayberk Bostan Sarıoğlan, Hüseyin Küçüközer
Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Canan Varol
Fen Bilimleri Derslerinde Kitap Kullanımı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Tohit Güneş, Canan Varol, Oktay Güneş
Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Bünyamin Er, Yunus Emre, Şahin Mesut Mutlu
Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Merve Gül, İbrahim Halil Seyrek
Fiziksel Engelli Bireylerin Üniversite Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar (Akdeniz Üniversitesi Örneği) İsmail Sevinç, Murat Çay
Gazete Haberlerindeki Sosyobilimsel Konuların Argümantasyon Yöntemiyle Tartışılmasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi Yeliz Sevgi, Fatma Şahin
Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma Gülşah Aydın
Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazımkarabekir Mahalleleri Örnekleri Hakan Yücel, Gizem Aksümer Kaynarca
Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: İnstagram Örneği Osman Burak Tosun
Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi (The Investigation of Parental Involvement in Practices of English Language Learning for Young Adolescent Learners)  Erol Poyraz
Genç Erişkin Erkeklerde Şiddet Eğilimi ve Psikolojik Durum ile İlişkisi Özge Işıl Çetin, Semra Erdoğan
Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı Ayşe Burcu Akbulut Başçı, Gülay Yılmazel
Genç Futbolcuların Kişilik Özellikleri İle Ego ve Görev Yöneli̇mleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Ali Nail Şengül, Ünsal Tazegül
Genç İşçilerde İş Kazası Sıklığının Dürtüsellikle İlişkisi Selçuk Orhan, Sevgi̇ Canbaz, Seher Akbaş, Yıldız Pekşen
Genç İşsizliği Sorunu:Türkiye-AB Karşılaştırması Hicran Çoban
Genç İşsizliği Sorununun Almanya ve Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ayşe Aydın
Genç İşsizliği, Suç, Göç, İntihar ve Boşanma Düzeyleri İle İlişkili midir? Türkiye’den Ampirik Bir Kanıt Ufuk Özer, Mehmet Hanefi̇ Topal
Genç İşsizliğinin İncelenmesi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması Serap Ürüt Kelleci, Zehra Türk
Genç Kadınlarda Eldeki 2./4. Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi Arkun Tatar, Haşim Ercan Özmen, Funda Aksu
Genç Müslümana Mektuplar Omar Saif Ghobash
Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi Seyyid Hüseyin Nasr
Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Dilek Ulucan
Genç Öğretim Üyelerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları: Türkiye'deki Bir Devlet Üniversitesinde Tarama Çalışması Oya Yerin Güneri, Esra Eret Orhan, Yeşim Çapa Aydın
Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları Hüseyin Aslan, Kenan Erdağı, Bülent Işık, Mükerrem Erdoğan, Alpay Güvenç
Genç Tüketicilerin Ürünün Yenilik Derecesi Algısının Algılanan Kalite Üzerindeki Etkisi Betül Çal, Aytaç Erdem
Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Özlem Çatlı
Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü Ceren Akdağ
Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı Ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü  Ceren Akdağ
Genç Yetişkinler İçin Yönetici İşlevlere Odaklanan Bilişsel Davranışçı Bir Program Geliştirme Ön Çalışması Beliz Bicil Tokay
Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi Rüveyda Esra Erçim, Burhanettin Baydaş
Genç Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılığın Duygusal Öz-Yeterlik ve Kişilerarası Duyarlılık Perspektifinden İncelenmesi Bilge Nuran Aydoğdu, Hilal Çelik, Halil Ekşi
Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları ile Çocukluk Çağı Travmaları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Merve Koçak
Genç Yetişkinlerin Bilişsel Duygu Düzenleme Tarzlarının İlişkisel Bağımlı Benlik Kurgusu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Oya Onat Kocabıyık, Hilal Çelik, Şahin Dündar
Genç Yetişkinliğin Öncesinde Olan Ergenlerin Yaşam Doyumu: "Utangaçlık" ve "Öz Yeterlik Algısı"nın Rolü Murat Erol
Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi Emine Kuru
Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi ( The Analysis Of The Impact Of Obsessive Beliefs On Happiness In Emerging Adulthood With Demographic Data) Emine Kuru
Gençler Arasında Sentetik Kannabinoid Kullanımı ve İlişkili Faktörler Derya Adıbelli, Selvinaz Saçan, İsmet Çelebi
Gençler İçin Peygamberimizin Hayatı Mehmet Yaşar Kandemir
Gençler ve Tütün Ürünler Filiz Çağla Uyanusta Küçük
Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği Mihalis Kuyucu
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zafer Kuş, Erhan Güneş, Uğur Başarmak, Hamza Yakar
Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Örneği Mustafa İnce, Mevlüt Can Koçak
Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Nevin Şanlıer, Elif Adanur Uzunlar, Gizem Özata Uyar, Emine Elibol, Ayfer Beyaz Coşkun, Rukiye Erdoğan, Esra Bozbaş
Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Hatice Yalçın, Emine Arslan Kılıçoğlu, Ayber Acar
Gençlerin Kampüs Açık Mekân Kullanımlarına Mekânsal Özelliklerin Etkisi: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak, Ali Özbilen
Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı Yavuz Bayram
Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz
Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Gülsüm Korkut, Meryem Tuna Uysal
Gençliğin Adıyla İmtihanı Mustafa Şenel
Gençlik Döneminde Görülen Obsesif Kompulsif Belirtinin İnanç, İbadet ve Dini Bilgi Düzeyi Gibi Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Muhammet Mustafa Bayraktar
Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri Meli̇ke Esentaş, Enes Işıkgöz, Pınar Karacan Doğan, Hacı Murat Şahin
Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma Ersan Tolukan, Mustafa Yaşar Şahin, Erdem Ayyıldız, Aylin Uğurlu
Gençlik Liderliği: Liderlik Becerileri Geliştirme ve Uygulama Rehberi Selahattin Turan, Ramazan Cansoy, Muhammet Emin Türkoğlu
Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Suriyeli Mültecilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Arif Özsarı, İ. Bülent Fişekçioğlu, Mehmet Altın
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Uygulamalarının Gençlik Kampı Liderlerine Göre Değerlendirilmesi Meli̇ke Esentaş, Selhan Özbey, Pınar Güzel
Gençlik ve Varoluş: Genç İnsanda Varoluşsal Bilinç Oluşturma Çabası Metin Yasa
Gezi Protestolarına Katılanların Politik Proflleri ve Demokratik Tutumları Gülseli Baysu
Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Mustafa Cin, Güven Özdem, Oğuz Serdar Kesicioğlu, Mehmet Alver, Şerif Ali Değirmençay, Şenol Sancak
Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ayşe Yavuz, Halil İbrahim Yavuz
Girişimcilik Niyetinin Kariyer Planlamasındaki Yeri:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Emre Sönmez
Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması Türkan Karakuş Yılmaz, Özlem Baydaş, Memnune Kokoç
Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi Fulya Yüksel Şahin
Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarına Etkisi Selahattin Avşaroğlu, Ömer Üre
Güney Hindistan'da Üçüncü Basamak Bakım Merkezindeki Sağlık Hizmeti Öğrencilerinde İntihar ve Depresyon Okuryazarlığı Dushad Ram, Suhas Chandran, Basavana Gowdappa-H
Güzel Sanatlar Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Psikopatolojileri ve Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Büşra Gürhan
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Lisans Eğitimi Dönemi’nde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği Özdemir Karabay
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları Zühal Dinç Altun, Fatma Gül Uzuner
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki Elif Güven
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Değerleri ve Kariyer Seçimlerinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi Nesrin Akca, Selen Yılmaz Işıkhan
Hayallerime Güneş Doğuyor Projesinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Hali Ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi Ziya Bahadır, Zehra Certel, Ali Orhan
Hedonik ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Sezgin Açıkalın, Mine Yaşar
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimleri Sırasında Algıladığı Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi Eda Ergin, Kıvan Çevik
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi Neşe Uysal, Elif Sözeri, Filiz Selen, Hatice Bostanoğlu
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi Nihan Altan Sarıkaya, Semra Yıldız, Hülya Erkaya
Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Klinik Stres Düzeyi, Stres Cevapları ve Başetme Davranışları Aysel Karaca, Nuriye Yıldırım, Handan Ankaralı, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi Adeviye Aydın, Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri, Mesleki Benlik Saygısı ve Akademik Branş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Gamze Sarıkoç, Medine Kaplan
Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı Özlem Sinan, Betül Tosun, Nursemin Ünal
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Hande Şahin, Yurdagül Erdem
Hemşirelik ve Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Karşılıklı Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması Aylin Aktaş Özakgül, Sevil Yılmaz, Medine Koç, Sevim Buzlu, Türkinaz Atabek Aştı
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler Cantürk Çapık, Şeyda Özbıçakcı
Her Yönü ile Akran Zorbalığı Nermin Gürhan
Hızlı Depresif Belirti Envanteri (HDBE17) Ergen Formunun Türkçe Geçerlik - Güvenilirlik Çalışması ve Psikometrik Özellikleri Can Tumba
Isparta İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Olası İnternet Bağımlılığı ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Orhan Kocaman, Evrim Aktepe, Yonca Sönmez
İHL Öğrencilerinin Meslek Dersleri ve Meslek Dersi Öğretmenlerine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İbrahim Aşlamacı
İki Ergende Kekeleme ile Prezente Olan Yapay Bozukluk: Psikoeğitimin Önemi Nurullah Bolat, Özhan Yalçın
İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi Yusuf Bahadır Doğru, Sema Doğru
İlaç İçerek İntihar Girişiminde Bulunan Gençler ve Koruyucu-Önleyici Hizmetlere Genel Bakış Çilem Bilginer, Esra Çöp, Zeynep Göker, Özlem Hekim, Ebru Sekmen, Özden Üneri
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dine Bakışı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Firdevs Çalışkan, Ali Coşkun
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği) Recep Uçar
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki İsmail Arıcı, Behlül Tokur
İletişim Becerileri Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Sanal ve Kişilerarası İlişkilerine Etkisi Münire Temel, Fatma Nevin Şişman
İlk Atak Psikoz Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalarda Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Bulgularla İlişkisinin Araştırılması Tuğba Eseroğlu
İlkokul Döneminde Anne Baba Tutumlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Esenler İlçesi Örneği Ahmet Okuyucu
İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran Zorbalığı ve Okula Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Derya Balak
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri Sibel Duru, Suna Çöğmen
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Ulamsal Örgütleme Çerçevesinde Taksonomik Farkındalık Özay Önal
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yetişkin Öğrenci Sınıflarında Okuma Becerilerini Beyin Temelli Öğretim Stratejileri ile Öğretme (Teaching Reading with Brain Based Teaching Strategies in Adult EFL Classrooms) Münevver Akbaş
İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal Kaygıları ve Anne Baba Tutum Algılarının İncelenmesi Özge Canoğulları, S. Sonay Güçray
İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Seyhan Özdemir, Tahsin Akçakanat, Dilruba Özgüden
İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden Geçirme Merve Denizci Nazlıgül, Samet Baş, Zeynep Akyüz, Orçun Yorulmaz
İstanbul'da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Beden Algısı Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sendi Ben
İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç, Medine Ayşin Taşar
İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ötbb Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri Şefik Kartal, Ramazan Özbek
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Eğitimi Algısının 2006 ve 2016 Yıllarındaki Değişiminin Karşılaştırılması Aysun Atagan Çetin
İşletmelerde Staj Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Bekir Karataş
İzmir’deki Kız Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanmama Nedenleri Mikail Bat
İzmit’te Yaşayan Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ve Aile Özellikleri ile İlişkisi İrem Damla Çimen, Ayşen Coşkun, Serhat Nasıroğlu, Nilay Etiler
Jigsaw Yöntemi'nin Lise 9. Sınıf Tarih Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerinde Etkisi Ayşe Seyhan
Kademeli Sorumluluk Aktarımı Modeli Kullanılarak Öğretilen İnternette Arama-Anlama Stratejilerine Yönelik Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Eylemleri Zeynep Aydemir, Gönül Sakız, Doğan Midrabi Cihangir, Murat Aşıcı
Kadın Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Bağlanma Boyutları, İlişkide Algıladıkları İstismar ve Gelecek Zaman Yönetimi Açısından İncelenmesi Aylin Demirli Yıldız, Gökçe Çokamay, Müge Artar
Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması Bülent Ağbuğa
Kanser Tanısı Almış Ergenlerde Yaşanan Psikososyal Problemler ve Yönetimi Ebru Akgün Çıtak
Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Kopya Çekme Tutumları Mustafa Adıbatmaz, Fatma Betül Kurnaz
Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri Halil Ekşi, İbrahim Demirci, Çınar Kaya, Füsun Ekşi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profili Osman Çevik, Taylan Can Doğanay, Ebubekir Karaçayır
Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The Impact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners) Kadir Dokur
Kendini Açma Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Emine Öksüz, Sevinç Mersin, Türker Türker
Kent, Yoksulluk ve Göç Bağlamında Çocuk Suçluluğu: Diyarbakır örneği Gani Aladağ
Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri Banu Özcan, Aşkın Kiraz
Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz
Kız Öğrencilerin Ortaöğretime Devamlarının Önündeki Engeller Fidel Öksüz Çal, Ayşe Balcı Karaboğa
Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Duygusallıkla Tetiklenen Yeme Davranışıyla Kişilik ve Duygudurum Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki Ece Tınmazoğlu
Kimlik Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Ögrenci Örnekleminde İncelenmesi Serap Akfırat
Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası Serdar Ünal
Kitle İletişim Araçlarının Genç Seçmenlerin Siyasi Tercihleri Üzerindeki Etkisi Mustafa Alp
Klinik Olmayan Ergen Örnekleminde Depresif Belirtilerin Bilişsel Yatkınlık Faktörleri ve Sosyal-Çevresel Yatkınlık Faktörleri Açısından İncelenmesi Sinem Öztürk Dursun
Klinikte İhmal Edilen Bir Konu: Transseksüel Bireylerde İntihar Riski Şahika Yüksel, Banu Aslantaş Ertekin, Mine Öztürk, Pervin Sevda Bıkmaz, Zerrin Oğlağu
Kolektif Eylem Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Orhan Kaya, Nihal Mamatoğlu
Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması Hikmet Yazıcı, Fatma Altun, Mustafa Şahin, Cansu Tosun, Ümit Pekdemir, Eda Bulut Yazıcı
Kontrollü İnternet Kullanımı Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarına Etkisinin İncelenmesi Ahmet Erdem
Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri ile Birlikte Yaşayan 61-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değerleri ile Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Elif Yorgun
Kuşaklararası İlişkileri Sağlayacak Uygulamalar: Türkiye ve Japonya Örnekler İkuko Murakami
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lise Öğrencileri Arasında Psikoaktif Madde Kullanım Yaygınlığı ve Risk Etkenleri, 1996-2015 Mehmet Çakıcı, Deniz Ergün, Ebru Çakıcı, Çise Onur
Kültür Sektöründe Genç İstihdam: Eğreti Çalışma Deneyimleri Ebru Işık, Havva Serim
Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Japonlara Yönelik Kalıp Yargıları Ömer Bakan, Kadir Canöz
Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik? Kudret Bülbül
Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması Bilal Coşan, Şeyma Şahin, Merve Çiloğlu Yörübulut
Küreselleşen Dünyada Etnosentrizm: Üniversite Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Saha Araştırması Emre Başçı
LGBTİ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korunmalı: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışan Öğretmenler İçin Eğitim Broşürü Yasemin Şafak
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği Burhanettin Zengin, İsmail Uzut
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık, Umutsuzluk Durumları ve Sektörel Tutumlarının Kariyer Seçimleri Üzerine Etkileri Burcu Ilgaz Yıldırım, Boran Toker
Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Algı Tutum ve Başarı Durumlarına İlişkin Bir Araştırma İbrahim Aksu, Tolga Oral
Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği Lati̇f Öztürk, İsa Gürkan Meral, Suat Serhat Yılmaz
Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Bünyamin Ayhan, Hasret Aktaş, Fatih Çelik
Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Emine Su Tonga, Hasan Çakır, Ayşe Bağrıaçık Yılmaz
Lisansüstü Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Düzeylerinin Lisansüstü Öğrenci Yeterlilikleri Bağlamında Eleştirisi Aslı Yurttaş, Ali Aksu, Ferdane Denkçi Akkaş, Suzan Bağırtlak
Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kerem Ay, Süleyman Sadi Seferoğlu
Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Bölümlerin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi Filiz İsnaç, Celal Deha Doğan
Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme ve Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi Mehmet Kocaman
Lise Bahçelerinin Gençler Tarafından Algısal Açıdan Değerlendirilmesi Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak, Sinem Kızılaslan
Lise Çağı Ergenlerde Benlik Saygısı ile Öğrenilmiş Çaresizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeki Gözaydın
Lise Düzeyinde Çözeltiler Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi Tamer Yıldırım
Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekanlarının Etkisi Sinem Kızılaslan
Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi Sinem Kızılaslan, Ali Özbilen
Lise Gençliğinde Madde Bağımlılığının Çok Kriterli Karar Modeli ile Değerlendirilmesi Deniz Koçak, Murat Atan
Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri Kubulay Çağatay, Mehmet Lütfi̇ Hi̇dayetoğlu, Kemal Yildirim
Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Dilek Akkuş, Aysel Karaca, Dilek Konuk Şener, Handan Ankaralı
Lise Öğrencileri İçin Yeniden Kazanıma Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Taşkın Taştepe
Lise Öğrencilerinde Akademik ve Üniversite Sınavına Yönelik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Sabahat Çiğdem Bağcı
Lise Öğrencilerinde Aleksitimi ve Benlik Saygısının Duygusal Zeka İle İlişkisi Özlem Sarıkaya, Yalçın Gül, Ecem Sinmez
Lise Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Problemli İnternet Kullanımına Etkisi Ulviye Ceritli, Pervin Nedim Bal
Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gizem Gökçe
Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler Mehmet Ertuğrul Uçar, Ramin Aliyev
Lise Öğrencilerinde Görülen Psikolojik Belirtilerin Cinsiyet ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi Nergüz Bulut Serin
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hülya Sığrılı
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi Emre Müezzin
Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Başarı, Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri ile İlişkisi Nuran Korkmaz
Lise Öğrencilerinde Okul Bağlılığı Seval Kızıldağ, Selen Demirtaş Zorbaz, Osman Zorbaz
Lise Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik ve Demografik Özellikleri İle İlişkisi Zeynep Uzdil, Aliye Özenoğlu, Gökçe Ünal
Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum Birol Çiloğlugil, Burak Galip Aslan, Mustafa Murat İnceoğlu
Lise Öğrencilerine Verilen Ruhsal Hastalıklara Yönelik Eğitimin İnanca ve Sosyal Mesafeye Etkisi Hatice Çalık Koyak
Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ve Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ercan Gürültü, Levent Deniz
Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Feride Karaca
Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bülent Tansel
Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi Yakup Koç, Mehmet Güllü
Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması Ayşe Yalçın Çelik, Ziya Kılıç
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri Solmaz Aydın, Mustafa Yel, Zehra Çekim
Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ve Algıladıkları Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi Beyzanur Eni
Lise Öğrencilerinin Dikkat Kontrolleri Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Incelenmesi Mehmet Şata
Lise Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Türlerinin Duygu Durumlarına Göre İncelenmesi Mehmet Cem Yurga
Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Tohit Güneş, Fatma Taştan Akdağ
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının, Fizik Öğrenme Yaklaşımlarını, Fizik Öğrenme Öz-Yeterliliklerini ve Fiziğe Yönelik İlgilerini Yordama Gücü Serkan Kapucu
Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alma Durumlarına Göre Sahip Oldukları Mizah Tarzları İle Temel Değer Düzeylerinin Belirlenmesi Sevtap Kanat
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Destek ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi Sinem Fariz
Lise Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi Fatma Baysen, Engin Baysen, Nermin Çakmak
Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi Hatice Güzel
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Zekiye Gökçe, Zeliha Traş
Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Yordayan Faktörler Nurten Karacan Özdemir, Oya Yerin Güneri
Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi Muhammed Yıldız
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mi̇ndeki̇ Kararsızlıklarına Etki̇ Eden Faktörler (Trabzon Örneği̇) Leyla Aydemir
Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi Funda Nalbantoğlu Yılmaz
Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği Nuri Akyıldız
Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı İsmail Ateş, Musa Üce
Lise Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülükle Ana Babanın Demokratik ve Otoriter Tutumları Arasındaki İlişki Ümit Mete
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Derslere Yönelik Direnç Davranışlarının Yordanması Bengisu Koyuncu
Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Durumlarının Dinî İnanç ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerine Göre Yordanması Halil Ekşi, Muhammed Çiftçi
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Doğum Sırasının Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi Mustafa Kemal Yöntem, İsmail Öktem, Selahattin Artuç
Lise Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemleri Çözme Becerilerinin ve Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi Seçil Saygılı
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı İle İlişkisinin İncelenmesi Nigar İnan
Lise Öğrencilerinin Sınıf Dışı İngilizce Kullanımlarının İncelenmesi: Bir Anket Geliştirme Çalışması Abdullah Coşkun, Hakan Tahiri Mutlu
Lise Öğrencilerinin Siber Duyarlılık, İnternet Bağımlılığı ve İnsani Değerlerinin İncelenmesi İsa Kılınç, Şemseddin Gündüz
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri İbrahim Okan Erden
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Semerci
Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi Kübra Küçükşen, Hatice Budak
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Sıklığının Yalnızlık Algılarına Etkisi Şeymanur Eni
Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Becerileri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sinan Pehlivan
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Spor Yapma Durumlarının Bazı Deği̇şkenlere Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (Karaman İli Örneği) Veysel Temel
Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi Behire Kuyumcu, Hifa Nazile Yıldız, Zehra Böke
Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım ile Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi Betül Altınok, Nurullah Emir Ekinci, Kubilay Çimen, Çetin Özdilek, İsmail Kaya
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki Özlem Çakır, Ebru Oğuz
Lise Öğrencilerinin Zorba Davranışları ve Rehberlik İhtiyaçlarının İncelenmesi Birol Çelik
Lise Örnekleminde Bağlanma Stili ve Benlik Saygısının Duygusal Yeme ile İlişkisi Merve Kubar
Lise Sınavlarına Hazırlanan Çocuklarda Kaygı Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Ebeveyn Tutumları Açısından Cinsiyetler Arasındaki Farkların İncelenmesi Özge Tokgöz
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Maneviyat Şanlıurfa-Viranşehir Örneği Büşra Şeftalici
Lise Tarih Dersinde Mezarlıkların Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi̇ Ayşe Seyhan, Ufuk Şimşek
Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları Bahadır Tercan, Yeşim Saka, Sedanur Kasap, Seren Gün
Lise ve Üniversite Evresindeki Öğrencilerin Kariyer Çapaları ve Sosyal İhtiyaçlarının Değişimi ve İlişkisinin İncelenmesi İhsan Hekimoğlu
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluş Üzerine Bir Araştırma: Değer, Kişilik ve Sosyal İlişkilerin Rolü Meltem Aslan Gördesli
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşa ve Cinsiyete Göre İncelenmesi Erkan Tunç, Ayşe Kin İşler
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Yardım Programı Mehmet Palancı, Yaşar Özbay
Lisede Okul Tükenmişliğinin Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığı ile Yordanması Ayşe Aypay
Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri Mehmet Akif Erdener, Fahri Sezer, Erdoğan Tezci
Liselerde Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu/Uçucu/Uyarıcı Madde Kullanım Eğilimleri: Kocaeli Örneği Yusuf Genç, Hasan Hüseyin Taylan
Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde Assiye Aka
Madalyonun Öbür Yüzü: Gençlerin Duygusal İlişkilerinde Akıllı Telefonların Yeri Esra Cizmeci
Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması Özlem Duğan, Semra Akıncı
Marka Şehir Oluşturmada Şehirde Yaşayan Akademik Personel ve Öğrencilerin Şehirden Algıladıkları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümü: Osmaniye İlinde Bir Araştırma Mutlu Yüksel Avcılar, Mehmet Fatih Açar, Gülhan Yenilmez
Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği ile Myo Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma Sefa Acar
MEB, Okul Pansiyonlarında Kalan Kız Öğrencilerde “Yoga Etkinliğinin Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Uygulanabilirliğinin” İncelenmesi Duygu Baysal, Pınar Güzel
Medyanın Çocukların ve Gençlerin Sosyalleşme Sürecine Olumsuz Etkileri: Şiddet ve Saldırgan Davranışlar Üzerine Bir İnceleme Turhan Şengönül
Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Hızır Hacıkeleşoğlu, Saffet Kartopu
Mersin'de Lise Öğrencilerinde Sanal İletişim Araçlarının Kullanımı ve İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesi ile İlişkisinin Araştırılması Fazıl Koçaş
Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi: Okul Destekli Çocuk İşçiliği Hasan Hüseyin Aksoy
Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı Ceylan Gazi̇ Uçkun, Ertan Alkan, Seher Uçkun, Barış Demir
Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri Fatma Yazır, Hatice Akkoç
Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri Nazan Çakırer Çalbayram, İlknur M. Gönenç
Meslek Yüksekokullarında Akademik Başarıya Etki Eden Faktörler Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği İnayet Burcu Toprak, Nafel Doğdu, Mehmet Öztürk
Meslek Yüksekokullarının Kariyer Çalışmaları ile Üniversite Adaylarına Katkıları: Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu Örneği İbrahim Hakkı Arslan, Hasan Bakırcı, Emine Aytar
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Öfke Düzeyi, İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler Zehra İncedal Sonkaya, Şemsinnur Göçer, Osman Günay, Rabiye Özlem Ulutabanca
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği) Turgut Polat, Mehmet Kapusızoğlu
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumlari: Sivrihisar Örneği Esra Sertel, Hakan Yıldırım, Serel Özmen Akyol
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Eğitimlerinden Memnuniyet Düzeyleri: MCBÜ Ahmetli Myo Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Tuncer Özdil, İlham Yılmaz
Mesleki Öğrenme Toplulukları Olarak Okullar: Okullarda Uygulanması ve Geliştirilmesi Ramazan Cansoy, Hanifi Parlar
Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol /Öz-Yönetim Serkan Volkan Sarı, Fedai Kabadayı, Mustafa Şahin
Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinde Kişisel Koruyucu Kullanımı ve Yaralanma Durumu ile İlişkili Faktörler Seva Öner, Ferdi Tanır, Hakkı Aktaş, Ramazan Azim Okyay, Tayyar Şaşmaz
Mesleki̇ ve Tekni̇k Li̇selerde Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Dal Seçi̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Faktörler: Ampi̇ri̇k Bi̇r İnceleme Meli̇h Engi̇n, Fatih Gürses
Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri M. Burak Gönültaş, Görkem Kelebek
Mevsi̇mli̇k Tarim İşçi̇si̇ Gençleri̇n Sağlıklı Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranışları ve Etki̇leyen Faktörleri̇n İncelenmesi̇ Özlem Yıldız, Fatma Ersin
Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması Nagihan Oğuz Duran
Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkiler Serel Akdur, Ayşegül Durak Batıgün
Mobil Anlık Mesajlaşma Servislerinin Kullanımı Üzerinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ardahan Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması Tevfik Şükrü Yapraklı, Şafak Altay
Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi Haluk Erdem, Ufuk Türen, Gökdeniz Kalkın
Modern Toplumda Ahlâk ve Gençlik Ejder Okumuş
Motivasyonel Kararlılık İle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Meva Demir, Adem Peker
Muhalefet Süreci Bağlamında Gençlerde Din ve Sivil İtaatsizlik Üniversite Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Fatma Odabaşı
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları Züleyha Yılmaz, Zeynep Şahin
Muhasebe Önlisans Programı Öğrencilerinin İş Hedeflerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Örneği Ayşegül Ciğer, Bülent Kınay, Nilgün Koç
Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikler Tuğba Türk, Asude Malkoç, Oya Onat Kocabıyık
Mühendislik Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi Mustafa Halid Karaarslan, Lale Özbakır
MÜKERRER Ergenlerde siber zorba ve mağdur olmanın anne baba tutumları ve okul iklimi ile ilişkisinin incelenmesi Mehmet Şam
Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Bahadır Kılcan, Osman Çepni, Ali Çağatay Kılınç
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları-Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği Ajda Şenol Sakin
Nanoteknoloji Konusunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim 10.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi Sibel Kılınç Alpat, Melis Arzu Uyulgan, Seda Şeker, H. Şeyma Altaş, Ezgi Gezer
Nesi̇ller Arası Akti̇vi̇teler: Genç Torunlar Bakış Açısı M.Serhat Öztürk, Oya Hazer
Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi ve Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Personeli Adayları Örneği Haydar Hoşgör, Özden Tandoğan, Derya Gündüz Hoşgör
Okul Arkadaşlık Ağlarında Ders Başarısı ve Topluluk Yapısı Arasındaki Korelasyona Bir Ağ Bilimi Yaklaşımı (A Network Science Approach to Correlations Between Course Achievement and Community Structure in School Friendship Networks) Kenan Kafkas
Okul Memnuniyeti ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi İsmet Şahin, Sibel Kaya, Zeynel Kablan
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi (KKTC Örneği) Elçin Yazıcı
Okul Öncesi Öğretmen Adayları ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması Fatma Yaşar Ekici
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Serkan Talas
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özlem Dönmez, Oya Ramazan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri Servet Kardeş, Çağla Banko, Sabiha Eren, Şahin Antakyalıoğlu
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Öğretmen ile İlgili Metaforlarının Kültürlerarasi İncelenmesi Ayşe Güler Küçükturan, Orhan Kocaman
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ebeveynlik Hakkındaki Görüşleri Gökçe Kurt
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Uygulama Okullarındaki Etkinliklerin Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi Işık Sönmez Ektem
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları Fatma Yaşar Ekici
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerini Etkileyen Değişkinlerin İncelenmesi Eda Erdas, Ezgi Aşıkuzun, Ergün Recepoğlu
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Oya Ramazan, Elif Yılmaz
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Profili (Trakya Üniversitesi) Ali Biçer, Zülfiye Gül Ercan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) Ali Biçer, Zülfiye Gül Ercan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) Ali Biçer, Zülfiye Gül Ercan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları Ebru Turhan Güntepe, Necla Dönmez Usta
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Yaşam Doyumu ve Genel Öz-Yeterlilik Fatma Çalışandemir, Hülya Şahin Baltacı
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğrenme Biçemlerinin Karşılaştırılması Onur Köksal, Asude Balaban Dağal
Okul PDR Servisi Abdullah Yalnız
Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma Adem Dağ, Recep Yıldız
Okul Sosyal Hizmeti Bir Uygulama Kılavuzu JoAnn Jarolmen
Okul Sosyal Hizmetinde Okul Bağlantılı Hizmetler Emel Yeşilkayalı
Okul Sosyal Hizmetine Giriş Elif Gökçearslan Çifci, Mehmet Can Aktan, Leman Aksu
Okul Tükenmişliğini Önlemede Ebeveyn İzlemesi ve Olumlu Okul İklimi Emine Durmuş, Ayşe Aypay, Eren Can Aybek
Okul Tükenmişliğini Yordamada Sınav Kaygısı ve Akademik Başarının Etkisi Meva Demir, Başaran Gençdoğan
Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları Şerife Işık
Okullarda Demokratik Okul Kültürüne İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi Burcu Yavuz Tabak
Okullarda Erdem Öğretimi: Niçin? ve Nasıl? Pınar Kızılhan
Okullarda Yaşanan Tahripçiliğin (Vandalizm) Sıklığının, Nedenlerinin Ve Sonuçlarının Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi Ahmet Yıldırım
Okulöncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri Çavuş Şahin, Berfu Kızılaslan Tunçer, Hatice Canan Arcan
Online Alişveriş Pratiklerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Arasında Bir Araştırma Kübra Sultan Yüzüncüyil, Aytekin İşman, Berkay Buluş
Online Tüketici Yorumlarının Satın Alma Niyetine Etkisi: Genç Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma Merve Yanar Gürce, Müzeyyen Benli
Orta Okullarda Eğitim Gören ve İstismara Maruz Kalan Çocukların Fiziksel Benlik Algı Düzeyleri Hakkı Çokmaz, Mürvet Aydın, Emine Mısır
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sera Etkisi Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi Hasan Bakırcı, İlke Yıldırım
Ortak Zorunlu Derslerin Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Murat Korkmaz, Ayhan Doğan, Cevdet Coşkun Aydın, Mehmet Doğruluk
Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi Veli Ünlü, Dursun Soylu
Ortaokul Öğrenci Görüşlerine Göre Başarısızlığın Nedenleri Murat Tuncer, Ferdi Bahadır
Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması Semih Kaynak, Mehmet Buğra Özhan, Adnan Kan
Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ile Okula Karşı Tutum (Kartepe İlçesi Örneği) Tacettin Açıkgöz
Ortaokul Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Annelerinin Depresyon, Kaygı, Stres Ve Benlik Saygı Düzeyleri Hacı Özdemir
Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık davranışları ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi Hande Gencer
Ortaokul Öğrencilerinin Anne Babaya Bağlılıklarının İncelenmesi Ezgi Sumbas, Özcan Sezer
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar Aysel Namlı, Cenk Temel, Mehmet Güllü
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ölçme - Değerlendirme Araçlarının Yapısı Serkan Dinçer
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Bilgi ve Tutumlarının Farklı Okul Türleri Açısından İncelenmesi Elif Sönmez, Zekeriye Yerlikaya
Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Sorunlara Karşı Gösterdikleri Duyarlılıklar Şule Egüz, Cemil Öztürk, Alper Kesten
Ortaokul Öğrencilerinin Mutluluklarının Eğitim Stresi ve Okul Yaşam Kalitesi Tarafından Yordanması Alim Kaya, Mehtap Sezgin
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Aidiyet Duygusu ile Okul Temelli Yalnızlık Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracılık Rolü Bilge Bakır Ayğar, Alim Kaya
Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi Serkan Altuntaş, Özcan Sezer
Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorba Olma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya İli Örneği Hasan Hüseyin Taylan, Furkan Aydın, Murat Topal
Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gamze Özer, Necati Cemaloğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Okula Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Akif Sağlam, Fatma Ebru İkiz
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Beden Kütle Indeksi Ile Günlük Adım Sayısının Yaşa ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Özcan Saygın, Hali̇l İbrahi̇m Ceylan
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Hasan Hüseyin Taylan, Hüseyin Zahid Kara, Arif Durğun
Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Okul Tükenmişliğine Etkisinin İncelenmesi Aygen Çakmak, Hande Şahin
Ortaokullarda Uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Dair Öğrenci Görüşleri Abdulkadir Tuna, Abdullah Çağrı Biber, Ahmet Cem Polat, Fatih Altınok, Uğur Küçükoğlu
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda Dışlanmışlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Nadir Çeliköz, Azmi Türkan
Ortaöğretim Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Ayhan İncirci, Abdurrahman İlğan, Özgür Sirem, Sinan Bozkurt
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri İle Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Battal Göldağ
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Battal Göldağ
Ortaöğretim Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öğretim Programı İhtiyaç Analizi: (Bir Anadolu Lisesi Örneği) Tuba Acar Erdol, Fatma Dilek Gözütok
Ortaöğretim Öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerine Bakış Açılarının İncelenmesi Sinan Yalçın, Mustafa Yılmaz, Yavuz Karakaya
Ortaöğretim Öğrencilerinde Affetme Esnekliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tuğba Seda Çolak, Mustafa Koç, Halime Eker, Betül Düşünceli
Ortaöğretim Öğrencilerinin Açık Öğretim Lisesine Geçiş Nedenlerine İlişkin Öğrenci, Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Veli Görüşleri Eda Çuhadar Öncü
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Yordayan Kişisel Faktörler Üzerine Bir Araştırma Melis Arzu Uyulgan, Nalan Akkuzu
Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Can Sıkıntısı Algılarının ve Zorbalık Durumlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi Fatih Çelebi, Ramin Aliyev
Ortaöğretim Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri Ayşe Seyhan
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağlardan Öğrenme Biçimleri: Nitel Bir İnceleme Muhammet Fatih Alkan, Salih Bardakcı
Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar Ahmet Sait Candan, Sezai Öztaş
Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığı Buna Dönük Okul Uygulamaları ve Önerilen Politikalar Emine Önder
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentilerinin Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi Seval Süzülmüş
Oyun Temelli Deneyimlerin Sınıf Ortamı, Öğrencilerin Davranışları, Okul Algıları ve Çatışma Dönüştürme Becerilerine Etkisi Mine Göl Güven
Oyunlaştırılmış Tersyüz Sınıf Modeline Yönelik Öğrenci Görüşleri Didem Alsancak Sırakaya
Öfke Denetimi Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarına Etkisi Eyup Zorlu
Öfke Kontrolü Programının Ortaokul Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Becerilerine Etkisi Murat Canpolat, Meral Atıcı
Öğrenci Algılarına Göre Liselerde Yaşam Kalitesi Salih Aykıt, Melek Baba Öztürk
Öğrenci Başarısının Sınıfların Fiziksel Koşulları ile İlişkisi Selda Al Şensoy, Ayşe Sağsöz
Öğrenci Ebeveynlerinin Genel Özyeterlilik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Ankara'da İki İlkokul Örneğinde İncelenmesi Berhiv Altun
Öğrenci Görüşlerine Göre Siber-Zorbalık ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki Nuray Taştan, Rıza Gökler
Öğrenci Katılım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Gökhan Yıldırım, Yavuz Sökmen, Yasemin Taş, Mücahit Dilekmen
Öğrenci Koçluğuna İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Bayburt Örneği Figen Çam Tosun, Arslan Bayram
Öğrenci Liderliği Uygulamaları Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hazal Büyükoğlu, Gökhan Polat
Öğrenci Merkezli Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırmanın Alternatif Değerlendirme Amaçlı Kullanımı Necati Taşkın, Ebru Kılıç Çakmak
Öğrenci Sorunlarının Belirlenmesi Hatice Karaçanta
Öğrenci Üniversite İmaj Ölçeği Gizem Şebnem Beydoğan, Hacı Ömer Beydoğan
Öğrenci ve Öğretmenlerine Göre İmam-Hatip Liseleri: Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet İbrahim Aşlamacı
Öğrenciler İçin Gençliğe Hitabe Yüksel Mert
Öğrenciler İçin Nutuk Mustafa Kemal Atatürk
Öğrenciler İçin Öğrenme Yolculuğunda 100 Altın Kural A. Halim Ulaş, İmren Özgelen
Öğrenciler ve Aileler İçin İnternet El Kitabı Sayım Aktay
Öğrencilerin Anlamsal Web Temelli Öğrenmeye İlişkin Görüşleri: Önce Öğretmen Anlatsın Sonra Web'den Öğrenelim Halit Karalar, Selçuk Özdemir
Öğrencilerin Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin İncelemesi Hülya Kasapoğlu, Sibel Güneysu
Öğrencilerin Karar Verme Düzeyleri İle Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi Veysel Temel, Sefa Şahan Birol, Selahattin Akpınar, Kazım Nas
Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Mesleğin Geleceğine Bakış Açılarına Etkisi: Hilvan Myo Örneği Kayhan Ahmetoğulları, Melike Güneş
Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma ve Anlama Becerisi ile Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili Nasıl Kullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği Elif Açıl, Zülfiye Zeybek
Öğrencilerin Okul Dışı Vakitlerinin Değerlendirilmesinde Ailelerin Rolü ve Okul Sosyal Hizmeti Hülya Yıldız
Öğrencilerin Problemleri Çözüm Süreçlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı ile Belirlenmesi Seyhan Eryılmaz Toksoy, Ali Rıza Akdeniz
Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü Mustafa İlhan
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algısı İle Siber Zorbalık Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Melih Dikmen, Adil Çağlar
Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği Ferit Karakoyun
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aytunga Oğuz, Gülçin Karakuş
Öğretmen adaylarının siber zorba davranışlara yönelik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi Esra Mutlu
Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa Yönelik Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Melih Dikmen, Adil Çağlar
Öğretmen ve Öğrenci Velilerinin Zorunlu Öğretmen Rotasyonu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Lokman Turan, Oğuzhan Sevim
Öğretmenlerin Teknoloji Öz Yeterlilikleri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bütüncül Bir Analiz Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan, Bilge Has Erdoğan
Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Hüdaverdi Mamak, Mehmet Dalkılıç
Ön Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorunlu Staj Uygulamasına İlişkin Görüşleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği Yasemin Duran, Nilgün Dolmacı
Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma Murat Çuhadar, İpek Ünal
Öngörüden Gerçeğe: 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminde Gençlik Sevda Gülşah Yıldırım, Eren Yürüdür
Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri Mustafa Özgöl, İsmail Sarıkaya, Mesut Öztürk
Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma Hilal Büyükgöze, Şefika Şule Erçetin
ÖSYS/ LYS 5 Sınavı'nın Çeviribilim Lisans Programlarına Yerleştirilen Öğrenci Dil Profili Açısından Değerlendirilmesi Pınar Güzelyürek Çelik, Lale Arslan Özcan
Özel Eğitim (İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Kariyer Planlama: İş Yeri Ziyareti) Zehranur Kaya, Meltem Özten Anay, Gökçen Abalı, Güzin Karasu, Mehmet Cem Girgin
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim Kollektif
Özel Gereksinimli Öğrenciler için Fiziksel Eğitim ve Spor Kollektif
Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz, Emine Feyza Dinçel, Gonca Çiffiliz Kınay, Recai Coştur
Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar Verme Ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi Murat Tekin, İlker Özmutlu, S. Erim Erhan
Özgünlük Ölçeği’nin Uyarlanması ve Özgünlük ile Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü Didem Aydoğan, Yaşar Özbay, Şener Büyüköztürk
Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri Sinan Alper, Nebi Sümer
Özkıyım Girişimi Nedeni ile Karaciğer Transplantasyonu Gereken Bir Ergen Olgunun Değerlendirilme Süreci Burcu Kardaş, Ömer Kardaş, Burcu Özbaran, Serpil Erermiş
Özlenen Gençlik Mustafa Şişman
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu için Başvuran Çocuk ve Ergenlerde İhmal ve İstismar Canan Kuygun Karcı, Esra Güzel, Sati Sanberk, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Özge Metin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Durumları Salih Mavili
Para Tutumunun Kariyer Hedefleri Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ömür Süer, Hasan F. Baklacı, Ecem Kocaer
Payitaht (İstanbul) Askeri İdadisi'nde Öğrenciler ve Metropoldeki Eğitim Standardı (1838-1915) Mehmet Yavuz Erler
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencileri Serbest Zamanlarını Nasıl Geçiriyor? İ. Bakır Arabacı
Perceptions on Blended Learning: A Study on Student And İnstructor Experiences in an English Preparatory Program (Harmanlanmış Öğrenme Algısı: İngilizce Hazırlık Programında Öğrenci ve Öğretmen Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma) Ersin Balcı
Performansa Dayalı Tekniklerle Yürütülen Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğrencilerin Hedef Yönelimlerine Etkisi Serkan Buldur, Alev Doğan
Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Saide Umut Zeybek, Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Problemli İnternet Kullanımında Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeyine Dayalı Farklılıklar Hatice Odacı, Özkan Çikrıkci
Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoeğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Hatice Öner Altıok, Besti Üstün
Psikodrama İle Zenginleştirilmiş Öfke Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi Ayşegül Bilge, Gülseren Keskin
Psikodrama Temelli Bir Müdahale Programının Hafif Düzey Depresyonu Olan Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk ve İntihar Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkisi Deniz Şarlak
Psikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkileri Necla Taşpınar Göveç, Şaziye Senem Başgül
Psikolojik Sağlamlık ve Okul İkliminin Ortaokul Öğrencilerinin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü Aslı Uz Baş, İrfan Yurdabakan
REACH Affetme Modelinin Türk Kültürü Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi Hayrunnisa Özgür, Jale Eldeleklioğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Akif Ziya Bayrak, Kezban Cihan, Mustafa Uğur Mirasedoğlu, Önder Dilek
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Okullardaki Rehberlik Servisini Değerlendirmeleri Seda Donat Bacıoğlu, Oya Onat Kocabıyık, Asude Malkoç
Reklamların Dayattığı Güzellik Standartlarının Bir Sonucu Olarak Görünüm Yönetim Davranışları: Üniversitede Okuyan Türk ve Lübnanlı Genç Kadınlara Yönelik Bir Çalışma(Appearance Management Behaviors as the Consequences of the Beauty Standards Enforced by Advertising a Study of Turkish and Lebanese Female University Students) Arzak Mohammed
Reklamlarin Genç Tüketi̇ci̇leri̇n Satin Alma Davranişina Etki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇ Bayram Topal, Hasan Şahin
Rekreatif Etkinliklere Katılımı Engelleyen Faktörlerin Incelenmesi: Kız Lisesi Örneği Meli̇ha Uzun, Osman İmamoğlu, Faruk Yamaner, Gamze Deryahanoğlu, Gül Yamaner
Resimleriyle Çocuk / Ergen Değerlendirmede Vaka Örnekleri Hüseyin Şahin
Resorting To Internet: A Look At University Students’ Problematic Internet Use Through Meaning in Life, Self-Efficacy And Self-Esteem Betül Aydın
Riskli Davranış Gösteren Ergenlerde, Çocukluk Çağı Travmaları İle Ruhsal Durum Arasındaki İlişki Sema Balık Okutan, Ela Arı, Firdevs Melis Cin
Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi ve Etkinliklere İlişkin Öğrenci Yaşantıları İbrahim Kasalak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunda Akran Desteğinin Etkisi Bilgen Özlük, Ayfer Karaaslan
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlığı ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği Haşim Çapar, Cuma Çakmak, Halil Şengül
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Hayat Boz, Nagihan Gökçe, Aysu Özüstün Kıral, Ercan Mutlu, Nurcan Selvi, Derya Ünlü, Gülçin Yılmaz
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Durumlarının Değerlendirilmesi Nurten Elkin
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Mehmet Ali Şen, Ali Ceylan, Mehmet Emin Kurt, Yılmaz Palancı, Cihan Adın
Sağlık Tedbiri Alınan Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Açıdan Değerlendirilmesi Serhat Nasıroğlu
Sağlık Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri Papatya Karakurt, Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Özlem Özman
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Akran Desteğinin Önemi Işık Atasoy, Özlem Doğu
Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programında Öğrenim Gören Öğrencilerdeki Yaşlılık Algısı Gülbaşak Yerli
Sakarya'daki̇ Li̇selerde Madde Kullanimini Etki̇leyen Demografi̇k Faktörler Yusuf Genç, Hasan Hüseyin Taylan, Yahya Mustafa Keski̇n
Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık Adlı Kitabının Özerk Benlikli Çocuk ve Genç Yetiştirme Sürecindeki Önemi Suphi Güneş Alamdar
Sanal Kimlik ve Spiritüel İyi Oluşun Üniversite Öğrencilerinin Narsistik Eğilimlerini Yordayıcılığı Selami Kardaş
Sanal Öğrenme Topluluğundaki Öğrencilerin Bilgi Paylaşma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Ramazan Yılmaz
Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği Volkan Demir, Burcu Yıldırım
Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği Volkan Demir, Burcu Yıldırım
Seçim Kuramına Dayalı Psikoeğitim Programının Ergenlerin Riskli Davranışları ve İyilik Hali Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Melda Meliha Erbaş, Dilek Yelda Kağnıcı
Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Programının Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeyine Etkisi Asude Malkoç, Tuncay Ergene
Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Programının Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeyine Etkisi Asude Malkoç, Tuncay Ergene
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması Bağlamında Uygulama Deneyimlerinin Mesleki Sosyalizasyon Süreci Olarak İncelenmesi Turgay Öntaş, Taner Atmaca, Bengisu Kaya
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi Meryem Görecek Baybars
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği Mutlu Uygur, Tuğba Yelken
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerin Akademik Erteleme Nedenleri Mehmet Kandemir, Mehmet Palancı, Tahsin İlhan, Müjdat Avcı
Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası Duyarlılıkları Arasındaki İlişki: Uludağ Üniversitesi Örneği Gönül Onur Sezer, Pınar Bağçeli Kahraman
Sınıf Yönetimi Emin Karip
Siber Alan ve Gerçekliğin Gençler Üzerinde Gündelik Sosyal Regülasyonu: Facebook Volkan Yücel
Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile çocukluk çağı travmaları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki Mehtap Feyza Gökalp
Siber zorbalık yapma siber mağdur olma ve denetim odağı arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi Ferhat Bayram
Siberkondri Ciddiyet Ölçeğinin ve Kısa Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik-Güvenilirliği Süleyman Utku Uzun, Betül Akbay, Caner Özdemir, Mehmet Zencir
Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç Yetişkin Erkeklerde Olumsuz Duygu Durumun Dikkat Yanlılığına Etkileri Emel Kalınkılıç
SİLİNECEK (1. SINIF ÖĞRENCİLERİ) Sınıf Sorunlarına Eylem Araştırmasıyla Çözüm Arayışı Nevin Güner Yıldız, Ceren Kurtova
SİLİNECEK (TEKRAR) İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç, Medine Ayşin Taşar
SİLİNECEK Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerde Umutsuzluk İncelemesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği Sedat Bayoğlu, Elif Karagün
SİLİNECEK BİRDEN FAZLA GİRİŞ Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme İle İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül
SİLİNECEK BİRDEN FAZLA GİRİŞ Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme İle İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ 12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi Duygu Anıl, Melike Özer Taymur, Begüm Öztemür
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The İmpact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners) Kadir Doruk
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi Sinem Kızılaslan, Ali Özbilen
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkilerin incelenmesi Ercan Gürültü, Levent Deniz
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Uygulama Okullarındaki Etkinliklerin Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi Işıl Sönmez Ektem
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Öğretmenlerin Teknoloji Öz Yeterlilikleri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bütüncül Bir Analiz Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan, Bilge Has Erdoğan
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmen Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma Sunay Gülsoy
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Türk Eğitim Tarihinin Mihenk Taşlarından Meslek Liselerine Karşı Öğrencilerin İlkokuldan İtibaren Yönelimleri ve Okula Aidiyet Duyguları Kadir Ulusoy, Bahattin Erkuş
silinecek çift giriş Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Matematik Okuryazarlıkları ile Ev ve Okul Eğitim Olanakları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Meltem Acar Güvendir
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrenci ve Çalışanlarının Diyabet Riski ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Burcu Doğan, Nurdan Yörük, Can Öner, Gülcan Yavuz, Aytekin Oğuz
SİLİNECEK çift giriş Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim, Duygusal Zeka ve Akılcı Olmayan İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülşen Keser
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) Mehmet Yıldırım, Coşkun Bayrak
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversiteden Mezun Olmak ve Mühendis Olmak Cümali Yaşar, Emin Uğur Ulugergerli
SİLİNECEK ÇİFT GİRŞ Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ali Solunoğlu, Aylin Nalçacı İkiz
Silinecek Karanlık Lise: Gölgeler Alya Öztanyel
SİLİNECEK KONU DIŞI Çocukların Hayallerindeki Okul Derya Aktürk Çopur
SİLİNECEK KONU DIŞI Ergen Seslerinde Ses Değişimi ve Eğitimi Serkan Otacıoğlu
Silinecek Konu Dışı Lise Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bilimin Doğası Mitleri Gülseda Eyceyurt Türk, Ümmüye Nur Tüzün
silinecek konu dışı Lise Öğrencilerinin Sözcük Kazanımında Sözlük Kullanım Eğilimlerinin Etkisi Cem Erdem
silinecek konu dışı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Gökay Yıldız
SİLİNECEK KONU DIŞI Okul Sağlığı Hemşireliğinde Öğrenci ve Aile Odaklı Bakım Esma Kabasakal, Oya Nuran Emiroğlu
silinecek konu dışı Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği İle Sosyal Medyada Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Esra Karabağ Köse, Ömer Yurdakul, Hüseyin Onuk
SİLİNECEK KONU DIŞI Ortaöğretim Düzeyi Müzik Derslerinde Kullanılan Okul Çalgıları ve Bu Çalgıların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi Yasemin Karataş, Ilgım Kılıç
SİLİNECEK KONU DIŞI Öğretim Elemanlarından Duyulan Memnuniyet: Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Örneği Aydoğan Aydoğdu, Cenk Murat Koçoğlu
silinecek konu dışı Ölü İnsan Bedeni ile İlişkiler: Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri Oya Ögenler, Nuri Selim Kadıoğlu
SİLİNECEK KONU DIŞI Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Duygusal Emek İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği Fazıl Kaya, Salih Yıldız, Ozan Atsız, Sabina Aghayeva
SİLİNECEK KONU DIŞI Üniversite Kütüphaneleri Personel-Kullanıcı İlişkisi ve Mevcut Durumun Standarda Uygunluğu Hüseyin Kaya
silinecek konu dışı Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ahmet Dinçer, Şerife Kurşun
SİLİNECEK Liselerde Çalışan Psikolojik Danışmanların Okullarda Yaşanan Kriz Durumlarına İlişkin Algıları Mehmet Kaya, Taşkın Yıldırım
SİLİNECEK Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi Gülsen Özcan, Kaine Gülözer
Silinecek Suç Davranışına Etki Eden Psikopatolojik Süreçler Derya Deniz
SİLİNECEK TEKRAR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrenenlerin Sınav ve Büro Hizmetlerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Sinan Aydın, Aylin Öztürk
SİLİNECEK TEKRAR Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi Yasin Demir, Mustafa Kutlu
SİLİNECEK TEKRAR Determining Free Tıme Activivies of University Students (Example From Faculty of Educatıon, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)) Ömer Seyfettin Sevinç, Osman Aktan
SİLİNECEK TEKRAR Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı Özden Turgut, Bahtiyar Eraslan Çapan
SİLİNECEK TEKRAR Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu Yıldız Kuzgun, Feride Bacanlı
SİLİNECEK Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri ile Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün Öztürk
silinecek Üniversite Öğrencilerinin Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler: Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Ebru Onurlubaş, Emel Yıldız, Salih Yıldız
SİLİNECEK(3 kayıt) Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği Volkan Demir, Burcu Yıldırım
SİLİNECEK(3 kayıt) Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği Volkan Demir, Burcu Yıldırım
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Çocuklar ve Gençler Çevrimiçi Yaşamaktadırlar: Hakların, Risklerin ve Sorumlulukların Yeniden Yapılandırılması Sonia Livingstone, Işıl Kabakçı Yurdakul
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü Serdar Körük, Ayşe Aypay
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Hayri̇ye Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri Mehmet Akif Erdener, Fahri Sezer, Erdoğan Tezci
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz, Emine Feyza Dinçel, Gonca Çiffiliz-Kınay, Recai Coştur
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki Turgut Türkdoğan
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Kavramı ile İlgili Sınıflama Davranışlarının Değerlendirilmesi Mükerrem Akbulut Taş, Mahinur Coşkun
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz, Gürhan Can, Aydoğan Aykut Ceyhan
SİLİNECEK/İLGİSİZ Üniversitelerin “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri”nin Rolü ve Önemi Reyhan Ayşen Wolff, Zeynep Dilara Durmaz, Onur Çataltepe
SİLİNECEK/KONGRE Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışların Gelişti̇rmeye Yönelik Müdahale Çalışması Funda Sevencan, Cavit Işık Yavuz, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler
Simülasyonla Eğitimde Kullanılan “Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği"nin Türkçeye Uyarlanması Pelin Karaçay, Hatice Kaya
Sivas İl Merkezinde Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler Meral Karabey
Siyasal Bilgilenmede İnternetin Rolü ve Etkinliği: Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi Örneği Mevlüt Can Koçak
Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmen Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma Sunay Gülsoy
Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmenler İçin Önemi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Sonay Zeki Aydın, Sunay Gülsoy
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Başarılarına ve Fen ve Teknolojiye Karşı Tutumlarına Etkisi Gonca Keçeci, Pelin Yıldırım
Sorular ve Cevaplarla Gençlik Mektupları Halit Ertuğrul
Sosyal Adalet Liderliği, Okula Yönelik Tutum ve Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Murat Özdemir
Sosyal Ağ Kullanımı ve Siyasi İlgi Bağlamında Gençlerin Online Siyasi Katılımı Nihat Kamil Anıl, Gülnur Eti İçli
Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olay Kullanımının Öğrencilerin Sosyal Problemlere Duyarlılıklarına Etkisi Önder Eryılmaz, Tuba Çengelci Köse
Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri Murat Bayram Yılar, Ufuk Şimşek
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri Selda Şan, Zafer İbrahimoğlu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uyuşturucu Madde Kavramına İlişkin Algıları Yusuf Çelik
Sosyal Fobi ve Akran Baskısının Ergenlerde Madde Kullanımına Etkisi Veysel Can
Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri ile Fen Bilimleri Öğrencilerinin Diğerkâmlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Bingöl Üniversitesi Örneği Emrah Apak, İhsan Yilkan, Metin Erdem
Sosyal Medya Kullanımı ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Şükrü Balcı, Mevlüt Can Koçak
Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Örneği Mustafa Boz, Buket Buluk, Sevgün Aysu
Sosyal Medya Reklamlarının Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle incelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF' de Bir Uygulama İbrahim Yemez, Sait Bardakçı
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalık davranışlarının araştırılması Çilem Koçak
Sosyal Medyada Pazarlamanın Gençler Üzerindeki Etkisi Remziye Terkan, Neriman Saygılı
Sosyal Medyanın Sessizleştirme Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi: Üniversite Gençliği Üzerine Alan Çalışması Kübra Erden
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Tüketici Davranışları Üzerinde Etkisi: Turizm Fakültesi Örneği Barış Özcan, Zeki Akıncı
Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yer Almanın Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Hüma Taş
Sosyoloji Lisans Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacı ve Mülteciler Hakkındaki Metaforik Algıları Zafer Uzun, Ömer Özcan
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Gelecek Zaman Algı Düzeyleri İle Zaman Yönetimi Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Mehmet Dallı, Aydın Pekel
Spor Taraftarı Olan Üniversite Öğrencilerinde Takımla Özdeşleşme Düzeyinin Benlik Saygısı, Öfke Düzeyi ve Tarzı ile İlişkisi Deniz Alçı
Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Ahmet Yıldırım, Irmak Hürmeriç Altunsöz
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin İletişim Düzeylerinin İncelenmesi Hasan Ulukan, Alper Kartal, Serkan Zengin, Engin Abanoz, Necmettin Parlak
Sporcu Kimliği ve Homofobi İlişkisinin Sporcu Üniversite Öğrencisi Adayları Örnekleminde İncelenmesi Leyla Saraç, Necat Toprak
Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Akın Çelik, Samet Zengi̇n, Mustafa Baş
Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği) Sıtkı Özbek, Melike Taşbilek Yoncalık, Fikret Alıncak
Sporun Üniversite Öğrencileri Üzerinde Mutluluk ve Sosyalleşme Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Yasin Yıldız, Sümmani Ekici
Stajyer Öğrencilerin Okullarda Öğretmenden Öğrenciye Yönelik Şiddete İlişkin Gözlemleri Yaşar Çelik, İhsan Onay
Stajyer Öğretmenlerin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürleri, Öğretmen ve Öğrencileri Hakkındaki Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Yaklaşım Hamit Özen
Stem Uygulamaları ve Tam Öğrenmenin Etkileri Üzerine Deneysel Bi̇r Çalışma Bekir Yildirim, Mahmut Selvi̇
Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Aysun Kapucugi̇l İki̇z, Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Cenk Özler, Yasemin Arbak, Pınar Tuncel, İlgi Karapinar, Recep Yaparel
Stresin Üniversite Öğrencilerin Ders İçi Performansı Üzerinde Etkisi (Selçuk Üniversitesinde Bir Alan Çalışması) Yıldırım Salahaldın Husseın Husseın
Suça konu olan çocukların basında temsili Gökçe Pirinç
Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler Denetimli Serbestlik Süreci ve Sosyal Destek Özellikleri Münevver Eryalçın, Veli Duyan
Suça Sürüklenen Çocuklar ile İkamet Yeri, Suç Yeri ve Suç Türü İlişkisi: İstanbul Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi Örneklemi Zeynep Gülüm, Zeynep Pınar Cohen, Yusuf Tunç Demircan
Suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları, bağlanma stilleri ve benlik algılarının incelenmesi Rabia Şengün Afşin
Suça Sürüklenen Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi Gülen Güler
Suça Sürüklenen Çocukların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Gülen Güler, Mehmet Ali Sungur, Meryem Özlem Kütük
Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi Fatma Gökçen Özmenli
Suça Sürüklenen Çocukların Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Aysel Demir
Suça Sürüklenen Çocukların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi Serap Gökbel Sönmez
Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri, Algılanan Aile İşlevselliğinin Ve Ebeveyn Tutumlarının Suça Sürüklenme Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Ozan Öğüt
Suça Sürüklenmiş Çocukların Olumlu Sosyal İle Saldırgan Davranışlarının Ailesel Faktörler Bağlamında İncelenmesi Beyza Badanka Çelikten
Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi Simel Parlak, Halil Ekşi
Sunum Becerilerinin Akran Değerlendirmesine Arkadaşlığın Etkisi Oğuzhan Özdemir, Didem Erdem
Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlığın İncelenmesi Özgür Osman Demir
Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Uyum Sorunlarına İlişkin Genel Yaklaşımları (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği) Şengül İlgar, Halime Doğan, Esat Yıldırım
Suriyeli ve Diğer Yabancı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Adaptasyonu İbrahim Sani Mert, Bilal Çıplak
Suriyeli ve Diğer Yabancı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Adaptasyonu ve Okul İçi İletişimlerine Yönelik Bir İnceleme İbrahim Sani Mert, Bilal Çıplak
Süreçsel Drama Oturumlarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Seviyelerine Etkisi Şule Alıcı, Özlem Öznur Gökbulut
Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Tarkan Tuzcuoğulları, Uğur Abakay
Takım Sporu Veya Bireysel Sporlarla İlgilenen Lise Öğrencilerinin Sportif Sürekli Kendine Güven Düzeylerinin İncelenmesi Tayfun Kara
Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu’nun Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Hasan Atak, Moin Syed, Figen Çok
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Giriş Şartları ile Usullerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Nizamnâme ve Talimatnâmelere Göre) Eyüp Cücük, Erdal Bay, Ayhan Doğan
Tekirdağ Ölçeğinde Akran Zorbalığı Araştırması ve Bulguların Değerlendirmesi Coşkun Dikbıyık, Ensar Yılmaz
Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Enes Bal
Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Bilimsel Argümantasyonuna Rehberli Öğrenme Desteği Sağlanması Hale Üstünel, Tuğba Tokel
Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal bağlılık: İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi Mustafa Savcı, Ferda Aysan
Tekrar Ergen Olsam Fatma Uğuz
Tekrarlı Kontrol Etme Davranışının Bir Sonucu Olarak Hafızaya Olan Güvenin Azalmasıyla İlgili Ayırt Edici Uyaranın Rolü Talat Demirsöz, H. Belgin Ayvaşık
Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma İbrahim Kırcova, Şirin Gizem Köse
Televizyon ve Dijital Oyunların Ortaokul Öğrencilerinin Şiddete Eğilimine Etkisi Ömer F. Tutkun, Zeynep Demirtaş, Tacettin Açıkgöz, Sevil Demirel Tekşal
Televizyonda Yayınlanan Dizilerin Lise Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmesine Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri Nuriye Semerci, Cansu Kalçık
Tenis Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi Şerife Vatansever, Güçlü Özen
Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ve LEGO-LOGO Uygulamaları İle Desteklenmiş Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı
The Association Between Middle School Student' Perceptions of School Life Quality and Competence of Making Decisions About Profession (Ortaokul Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi Algısı ile Meslek Kararı Verme Yetkinliği Arasındaki İlişki) Mehtap Karalar
The İnvestigation of Parental İnvolvement İn Practices of English Language Learning For Young Adolescent Learners (Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi) Erol Poyraz
The Relationship Between Learner Motivation And Vocabulary Size: The Case Of Iraqi EFL Classrooms (Öğrenci Motivasyonu Ve Kelime Dağarcığı Arasındaki İlişki: Iraklı Yabancı Bir Dil Olarak İngilizce Sınıfları Örneği) Mohammed Khaleel Khudhur Al Bodakh
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Anlık Mesajlaşma Uygulamaları Kullanımı: WhatsApp Örneği Levent Çetinkaya
Tıp Öğrencilerinde Bilinçli Rüya, Üstbiliş ve Rüya Bunaltısına Odaklanan Bir Araştırma Çağdaş Yokuşoğlu, Mücahit Atasoy, Nurgül Tekeli, Ahmet Ural, Çağla Ulus, Yunus Taylan, Gülser Aydın, Gözde Gültekin, Murat Emül
Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler Gizem Emekdar, Rıza Çıtıl, Yalçın Önder, Yunus Emre Bulut, Özkan Yaşayancan, Nafia Özlem Kazancı, Ergün Sönmezgöz, Mücahit Eğri
Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Ünıversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Üzerine Etkisi Ayşegül Özcan, Nimet Karataş, E.Ümit Seviğ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersini Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülşen Işık
Toplumsal Ci̇nsi̇yet Ve Di̇ndarlik: Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Ampi̇ri̇k Bi̇r Araştirma Harun Geçer, Saffet Kartopu, Hızır Hacıkeleşoğlu
Toplumsal Değişme Bağlamında Gençlik Sorunları Emine Meliha Kurtdaş
Tunceli İlinde 2005-2015 Yıllar Arasında Gerçekleşen İntihar Vakalarına İlişkin Retrospektif Bir İnceleme Azad Günderci, Gülnaz Karatay, Seher Gökçe, Burcu Güler
Turi̇zm Meslek Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mleri̇ni̇ Etki̇leyen Faktörleri̇n Beli̇rlenmesi Cem Işik, Leyla Tirak, Osman Çapan
Tükenmişlik Sendromunun Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri Üzerinden Değerlendirilmesi Mine Karakaş
Tüketimin Sosyolojisi: Gösteriş Amaçlı Tüketim ve Gençlik Kamil Şahin, Mehmet Anık
Türk Eğitim Tarihinin Mihenk Taşlarından Meslek Liselerine Karşı Öğrencilerin İlkokuldan İtibaren Yönelimleri ve Okula Aidiyet Duyguları Kadir Ulusoy, Bahattin Erkuş
Türk Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması Dilek Gençtanırım Kurt, Tuncay Ergene
Türk Gençliği İbrahim Sarı
Türk Öğrencilerin Erasmus Deneyimleri: Bilinmeyenle Yüzleşme Saliha Defne Erdem Mete
Türk Örnekleminde Lise Öğrencilerinde Kendine Zarar Verme Davranışının Doğası, İşlevleri ve İlişkili Risk Faktörleri Bürge Kabukçu Başay, Ömer Başay, Tezan Bildik, Burcu Özbaran, Rasiha Kandulu Olcay, Önder Öztürk, Oya Somer, Müge Tamar, Cahide Aydın
Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri İlknur Özpınar, Arzu Aydoğan Yenmez, Seher Mandacı Şahin
Türk Toplumunda Hegemonik Erkekliğin İnşasında Toplumsal Süreçlerin Rolü Dolunay Şenol, Sezgin Erdem
Türk Üniversite Öğrencilerinin Emoji Algısı Levent Toksöz, Cahit Kahraman
Türk ve Alman Gençlerin Giyim Motivasyonu, Marka Duyarlılığı ve Moda Yönelimi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Tutku Eker İşcioğlu, Mukaddes Gül Serap Atakan
Türkiye Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi Baki Aksu, Gökhan Akandere, Canan Çetin, Tülay Demiralay
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 Engin Karadağ, Cemil Yücel
Türkiye ve İran'daki Üniversite Öğrencilerinin Affetme, Tolerans ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Shıva Saeighi Mameghani
Türkiye' de suça sürüklenen çocukların aile özellikleri Derya Kayma Güneş, Rıza Gökler
Türkiye'de 1990'dan Günümüze Genç İşsizliğini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi  Abdurrahman Keskin
Türkiye'de Üniversite Düzeyinde Mühendislik Bölümü Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının İngiliz Dilinde Eğitime Karşı Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma (An İnvestigation into Motivation of Engineering Students and Lecturers Toward English-Medium İnstruction at Tertiary Level in Turkey) Burcu Turhan
Türkiye'de Üniversite Gençliğinin Siyasal Katılım Durumu: Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Yağmur Becel
Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği Ezgi Seçkiner Bingöl, Hava Tahtalıoğlu
Türkiye'de Y Kuşağının E-İletişim Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Yeliz Yeşil, Fatma Fidan
Türkiye'deki Suriyeli Çocuk ve Gençler: Mevzuattan Uygulamaya Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hıdır Düzkaya, Erdinç Yazıcı
Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler: Web Sayfaları Bağlamında Bir İnceleme Mithat Baver Zencir, Levent Kutlutürk, Fatoş Subaşıoğlu
Türkiye’de Az ve Çok Başarılı Okullardaki Öğrencilerin ve Kız-Erkek Öğrencilerin Duyuşsal ve Bilişsel Değişkenler Açısından Farklarının İncelenmesi Ömer Acar
Türkiye’de Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Genç İşsizlik İlişkilerinin Analizi Funda Çondur, Necmiye Cömertler Şimşir
Türkiye’de Farklı Boyutları ve Alternatif Çözüm Politikaları ile Genç İşsizliği Sevilay Konya, Gülbahar Kabaloğlu, Mücahide Küçüksucu
Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar ve Politikalar Halim Baş
Türkiye’de Genç Nüfusun “NEET” Çıkmazı: Ne İstihdamda Ne Eğitimdekiler ve Çıkış Yollarına İlişkin AB’den Örnekler Volkan Işık
Türkiye’de Gençlerin Tütün Kullanımında Cinsiyet Farklılıklarının Araştırılması Ömer Alkan
Türkiye’de Gençlerin Uyuşturucu ile Mücadele Politikaları Hakkında Düşünceleri Önder Kutlu, Erhan Örselli̇, Veysel Babahanoğlu
Türkiye’de Hazırlık Okullarında Yaşanan Sorunlara Bir Çözüm Önerisi: Anadolu Üniversitesi Örneği Belgin Adın
Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme Adem Sümen, Selma Öncel
Türkiye’de Ödül Almış Genç Sosyal Girişimcilerin Profilleri Üzerine Bir Araştırma Esi̇n Can, Ayten Canbal
Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin 15 Temmuz Darbe Girişimi Hakkındaki Görüşleri Eray Eğmir, Halit Çelik
Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Gelişimi Hangi Özellikler Açısından Sağlanmalı? Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması M. Serdar Köksal, Derya Göğsu, Oktay Kılıç
Türkiye’de Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Gençlerin Uzun Dönemli Prognozu: Kısa Rapor Bengi Semerci, Ali Sarper Taşkıran, Ali Evren Tufan, Işın Şanlı
TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ Dilek Melike, Gizem Melek
Türkiye’nin İtibarı Konusunda Bir Uluslarası Halkla İlişkiler ve Kültürel Diplomasi Aracı Olarak Yurtdışı Eğitim Programlarının Etkisi: Türkiye’de Bulunan Yabancı Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma Gonca Yıldırım, Deniz Akbulut
Tv Dizi/Programlarındaki Ürün/Marka Yerleştirme Uygulamasına Gençlerin Bakış Açısı: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama Ahmet Gürbüz, Erol Damra
Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul, İlçe Olanakları Ve Gelecek Planları İle İlgili Görüşleri Esra Özdemir, Fatma Nalbant
Ulusal Gençlik ve Spor Politikasına Göre Dezavantajlı Gençlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Şebnem Melike Gündoğdu, Ömer Asal
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Matematik Okuryazarlıkları ile Ev ve Okul Eğitim Olanakları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Meltem Acar Güvendir
Uluslararası Öğrencilerin Sorunları Ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri Yaser Snoubar
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) Fatih Yardımcıoğlu, Furkan Beşel, Fatih Savaşan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler Soner Polat, Yaser Arslan
Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi Gözde Demirel, Kutlay Yağmur
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Özlem Çatlı, Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Zeynep Açıkel
University Students’ Opinions of The Meaning of Leisure and Their Perceived Freedom In Leisure Duygu Harmandar Demirel, Mehmet Demirel, Emrah Serdar
Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi Mutlu Tahsin Üstündağ, Tolga Güyer
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran Şiddetine Maruz Kalma Düzeyi, Mizaç Tarzı ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi Ayşe Nur Özdemir
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran ve Öğretmen Etkileşimlerinin Bağlanma Stilleri Açısından Değerlendirilmesi Meltem Akburak
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Büşra Şen
Uyum Arttırma Grup Rehberliğinin Ergenlerin Sosyal Kaygı ve Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi Fatma Ebru İkiz, Derya Gül
Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları Gonca Kurt, Semiha Dönmez, Özden Eren, Elçin Balcı, Osman Günay
Üçüncü Yerler Olarak Kafeler ve Gençlik: Balıkesir Örnek Olay İncelemesi Fahri Çakı, Betül Kızıltepe
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Havva Kaçan Softa, Hicran Kör, Gözde Karagözoğlu
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Posta Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Özçakmak, Sakine Hakkoymaz
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi Seda Sevinç Tuhanioğlu
Üniversite Dönemi Gençliği ve Uyum Problemleri Esra Asıcı
Üniversite Gençleri Kamu Spotlarını Nasıl Okuyor: Madde Bağımlılığı Üzerine Bir Alımlama Çalışması Pelin Öğüt, Aslihan Ardiç Çobaner
Üniversite Gençlerinin Kur’an’a Dair İlgi, Algı ve Bilgileri: Giresun Üniversitesi Örneği Abdullah Aygün, Hayrettin Karadeniz
Üniversite Gençlerinin Yalnızlık ve Utangaçlık Unsurları Açısından Akıllı Telefon Bağımlılığı Hasret Aktaş, Nurcan Yılmaz
Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği Vehbi Ünal, Murat Yıldız
Üniversite Gençliğinin Sapmış Davranışlara Yönelik Etiketlemeleri: Ankara Örneği Müge Kamanlıoğlu
Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları: Yalova Örneği İbrahim Yücel
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerine Yönelik Bir Grup Rehberliği Programı Alim Kaya
Üniversite Hazırlık Sınıf Öğrencileri ve Özel Dil Okulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri ve Öz Düzenleme Becerileri Muhammed Eken
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejileri, Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki( The Relationship Among Language Learning Strategies, Motivation and Academic Achievement of University Preparatory School Students) Gökhan Çetinkaya
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeyleri ve Tutumları ile Hazırlık Sınıfı Başarı Puanları Arasındaki İlişki Orhan Ataman
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri Özgül Balcı, Selma Durak Üğüten
Üniversite İmajı, Üniversiteye Duyulan Memnuniyet ve Öğrenci Sadakati Arasındaki İlişkileri Anlamaya Yönelik Bir Araştırma Yasemin Karatekin Alkoç
Üniversite İngilizce Hazırlık Sınıflarında Öğrencilerin ve Okutmanların Öğrenen Özerkliği ile İlgili Görüşleri Okan Dede
Üniversite Kampüsü Açık Mekânlarının Gençler Tarafından Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi Tuğba Düzenli, Sema Mumcu, Duygu Akyol
Üniversite Öğrenci ve Çalışanlarının Diyabet Riski ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Burcu Doğan, Nurdan Yörük, Can Öner, Gülcan Yavuz, Aytekin Oğuz
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ İle Anne-Babalari Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Taraflar Açısıdan İncelenmesi̇: Ni̇tel Bi̇r Anali̇z Nuran Tuncer, Ayşe Belgin Aksoy
Üniversite Öğrencileri ve İkametgah İlişkisi/Bir Mekanın Eve Dönüştürülmesi: Nevşehir Örneği Ahmet Uysal, Şenay Güngör, Ali Meydan
Üniversite Öğrencilerin Genel Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Sporcu Kimlik Algısı Arasındaki İlişki (Vakıf Üniversitesi Örneği) Uğur Caba, Aydın Pekel
Üniversite Öğrencilerin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ile Serbest Zaman Yönetimleri Arasındaki İlişki Veli Ozan Çakır
Üniversite Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Selçuk Bora Çavuşoğlu, Cemile Nihal Yurtseven, Feray Küçükbaş, Ataman Tükenmez, Emrah Serdar, Eray Yurtseven
Üniversite Öğrencilerin Üst-Biliş Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Melih Dikmen, Murat Tuncer
Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi ve Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Simru Demirbaş
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Aile İşlevleri, Psikolojik Dayanıklılık ve Madde Kullanımının İncelenmesi Nermin Çiftçi Arıdağ, Ece Ermumcu
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Güvengenlik İle Psikolojik Yardım İhtiyacının İncelenmesi İhsan Akeren
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Duygu Dışavurum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tansu Gülden Gül
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü İrem Yağcı
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Akademik Başarının Merhamet Üzerindeki Yordayıcı Etkisi İsa Yücel İşgör
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Sosyal Bağlılık İlişkisi Filiz Gültekin, Ahu Arıcıoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Ben ve Öteki Algısı Devrim Erginsoy Osmanoğlu, İbrahim Aksakal, Adem Dağaşan
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Gelişimi ve Güven Duygusu M. Olcay Çam, Esra Engin, Merve Uğuryol
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Kurguları, Yatay Ve Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk İle İlişkisel, Özerk, Özerk-İlişkisel Benlik Arasındaki İlişkiler Mehmet Ertuğrul Uçar
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler Sevgi Özgüngör, Asuman Duatepe Paksu
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler Sevgi Özgüngör, Asuman Duatepe Paksu
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Aile Tutumunun İlişkisi Hatice Güler
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tuğçe Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların Ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi Ferhat Kardaş
Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonunun Problemli Kullanımının Kişilik Bağlamında İncelenmesi Mustafa Kutlu, Mustafa Pamuk
Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Düzeyleri ile Depresyon ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Emin Çiçek
Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Siyasal Katılma İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Hüseyin Çavuşoğlu, Tuğçe Bayram
Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ile Tüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki Mustafa Seyfi, Merve Çerçi
Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Derya Delikoyun
Üniversite Öğrencilerinde Erişkin DEHB Belirtileri ve İlişkili Etkenler Etem Erdal Erşan
Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Suçluluk Utanç ve Affetmeyi Yordaması Mehmet Aslan
Üniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi Levent Sütçigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M. Hakan Türkçapar
Üniversite Öğrencilerinde Evliliğe Yönelik İnançlar: Bir Müdahale Programının Etkililiği Zeynep Kızıl
Üniversite Öğrencilerinde Farklı Ölçüm Yöntemlerine Göre Obezite Prevalansı İrfan Yıldırım, Yunus Yıldırım, Özkan Işık, Şeniz Karagöz, Yasin Ersöz, İlkay Doğan
Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği Türkçe Sürümünün Psikometrik Özellikleri Emine Çağlar, F. Hülya Aşçı, Naile Bilgili
Üniversite Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Fatih Camadan, Hikmet Yazıcı
Üniversite Öğrencilerinde Homofobi Düzeyi ile Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çağrı Emrem
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Yıldız
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Kişilik İlişkisinin İncelenmesi Figen Özgen, Özhan Bavlı
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sümeyye Sönmez
Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayfer Öztürk, Semiha Akın, Zehra Durna
Üniversite Öğrencilerinde Kadın Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nurettin Gülmez, Nejat İra, İhsan Yılmaz, Gözde Özenç İra
Üniversite Öğrencilerinde Kendine Zarar Verme Davranışında Duygu Ayarlama Becerisi, Öfke Kontrol Biçimleri ve Travma Yaşantılarının Etkisinin Yordayıcı Rolü Cansu Hazal Güçlü
Üniversite Öğrencilerinde Kimlik Duygusu, Dini Yönelim ve Psikolojik İyi Oluş Ömer Taha Sözer
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Ulubey
Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı Leyla Kaya
Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Görülme Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle İlişkisi Meryem Elif Öztürk, Nurcan Yabancı Ayhan
Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Algısının Gündelik Hayata Yansıması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ensure Metin
Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Nurdilan Şener
Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Genel Psikolojik Belirtileri ve Sosyal Fobi İle İlişkisi Zeynep Kılıç
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Beden İmgesi Algısının İnternet Bağımlılığı ile İlişkisinin Araştırılması Batuhan Talha Duygun
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Damgalama Düzeylerinin Özyeterlik, Aile Bütünlük Duygusu ve Sosyal Destek ile İlişkisi Gözde Çamaş
Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Ortaya Çıkmasında Yordayıcı Bir Etken Olarak Uyumsuz Şemaların Telafileri Serdar Körük
Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Yaygınlığı ve Madde Kullanımı ile İlişkisi Demet Havaçeliği Atlam, Ebru Aldemir, A. Ender Altıntoprak
Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışlarla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği İnci Arıkan, Betül Yavuz, Deniz Yiğit, Ezgi Ece
Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalık/Siber Mağduriyet ile Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Güvengenlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aliseydi Mahan
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Dışlanma ile Saldırganlık Arasındaki İlişkide Sosyal Yabancılaşmanın Aracı Rolü Öner Çelikkaleli, Mim Sertaç Tümtaş
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı ve Ayrılma Anksiyetesi İlişkisi Gülru Elver Gürsoy, Hüseyin Ünübol, Gökben Hızlı Sayar
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Düzeyi ve İlişkili Çağrı Yalçın Çınar
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi Erol Esen, Diğdem Müge Siyez, Yağmur Soylu, Gülce Demirgürz
Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ile Fiziksel Aktivite, Denge ve Destekleyici Faktörler Arasındaki İlişki Ferruh Taşpınar, Gülce Kallem Seyyar, Gamze Kurt, Eda Özge Okur, Emrah Afşar, İsmail Saraçoğlu, Betül Taşpınar
Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Anlamı ile Psikolojik Esneklik Arasındaki İlişki Özgür Demirci Seyrek, Kurtman Ersanlı
Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi Ayden Çoban, Filiz Adana, Ayten Taşpınar, Hülya Arslantaş
Üniversite Öğrencilerinin "Mobil Üniversite" Uygulamasına İlişkin Memnuniyet Düzeyleri Nihan Arslan Namlı
Üniversite Öğrencilerinin 15 Temmuz Algısında Medyanın Rolü: Bir Bilişsel Uyum (suzluk) Örneği Mustafa Sami Mencet
Üniversite Öğrencilerinin 16 Nisan 2017 Referandum Algısına Yönelik Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Hüseyin Çavuşoğlu
Üniversite Öğrencilerinin 4 Haftalık Egzersiz Programının Eğitim Sırasındaki Dikkat Üzerine Etkisinin İncelenmesi İsmail Çelik, Malik Beyleroğlu, Muhsin Hazar
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri ile Genel Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Abdullah Adıgüzel
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargı Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği Bilal Söylemez
Üniversite Öğrencilerinin Aile Yapısı ile Bağlanma Stillerinin Romantik İlişkilere Etkisinin İncelenmesi Selim Tosun
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısızlık Nedenlerinin Öğrenci Bakış Açısından İncelenmesi Arzu Özyürek, Fatma Eroğlu, Burcu Nazlı, İsa Özkan
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Akademik Performansları Arasındaki İlişki: Manavgat Myo Örneği Yasemin Çelik, Seyran Efilti Atay, Ebru Kadriye Öz, Ahmet Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Okul İklimi İlişkisi Hande Çelik, Ali Rıza Terzi, Selcen Gültekin
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançlarının Benlik Kurgularıyla İlişkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman Üniversitesi Örneği Erdal Bulğur
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Minaz, Özlem Çetinkaya Bozkurt
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri ile Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün Öztürk
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri İle Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün Öztürk
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Otomatik Düşünceleri ve Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki Nimet Yeşilyurt
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yasemin Hancıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçiminde Cinsiyet, İnanç ve Etnisite Değişkenlerinin Önemi (Bartın Üniversitesi Örneği) Fethi Nas
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Kaygı Düzeyleri ve Yetersizlik Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sümeyye Demir
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Kullandıkları Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emine Rana Fırat
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Uğur Abakay, Fikret Alıncak, Seda Ay
Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi Münevver Hacıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Kurgularıyla Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Alper Çuhadaroğlu, Osman Nejat Akfırat
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Alışkanlıklarının İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) Burhan Başoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği Tugay Arat, Yalçın Çalımlı
Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinin ve Tercih Sonuçlarının İstatistiki Analizler İle İncelenmesi Melike Demirci
Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatına Dair Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri Örneği Orhan Koçak, Sinan Çepni
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: Isparta İli Örneği Osman Yılmaz, Ömer Samsunlu, Ramazan Peker
Üniversite Öğrencilerinin Çevreci Reklamlara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Çalışma Baran Arslan, Tolga Dursun
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıklarına Dair Bir İnceleme: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği Mehmet Celal Gültekin
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Emine Teyfur
Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki Turgut Türkdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Murat Ağırkan
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği) Zeynep Özcan, Haticetül Kübra Erol
Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri Sema Ulutürk Akman, Hakan Bektaş
Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algısı: Geleneksel Medya Ve Yeni Medya İlişkisi Ege Sarıaltın, Murat Ataizi, Necip Serdar Sever
Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Kavramı ile İlgili Sınıflama Davranışlarının Değerlendirilmesi Mükerrem Akbulut Taş, Mahinur Coşkun
Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık ile İlişkisi: Öz-Kontrolün Aracılık Rolü Ergül Kara, Aydoğan Aykut Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasındaki Davranışlarının İş Örneklemesi Yöntemiyle Değerlendirilmesi Mücella Güner, Mehmet Küçük, Eda Acar
Üniversite Öğrencilerinin Derste Can Sıkıntısına İlişkin Görüşleri: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma Nihan Demirkasımoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Dini Tutumları ile Ruh Sağlığı İlişkisinin İncelenmesi Turgay Şirin
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Öz-Anlayış Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ebru Çırpan
Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumları: Stresli Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri, Ailelerdeki Koruyucu Etkenler ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Halil Ekşi, Durmuş Ümmet, Emine Beyza Özoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim ile Narsistik Kişilik Özellikleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cumhur Demiralp
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim, Duygusal Zeka ve Akılcı Olmayan İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülşen Keser
Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireyler Hakkındaki Farkındalıkları Mehmet Sağlam, Özgür Altındağ
Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi:“Kastamonu Üniversitesi Örneği” Abdülkadir Karacı, Zeynep Piri
Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağlanma Stratejilerinin ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Ahmet Oğuz Aktürk, Barış Emlek, İsmail Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Durumlarının Karşılaştırılması Ebru Elif Durmaz
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) Mehmet Yıldırım, Coşkun Bayrak
Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma Durumları ve Etkileyen Faktörler Gökçe Demir, Sevil Biçer
Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik İşsizlik Kaygısı: Sosyal Hizmet Perspektifinden Bir Değerlendirme Ali Fuat Ersoy, Gülay Günay, Yasemin Ersoy
Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum ve Olumlu Gelecek Beklentilerinin Psikolojik İyilik Halleri Üzerindeki Etkisi V. Rüya Ehtiyar, Aslı Ersoy, Abdullah Akgün, Ebru Karapinar
Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uğur Koray Büyüktopcu
Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıdalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği Seda Oğur, Aziz Aksoy, Zülküf Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Girişimciliğe İlgi Duymalarına Etki Eden Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İle Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma İbrahim Halil Seyrek, Nazlı Belgin
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü Ece Ekici, Mehmet Turan
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ali Solunoğlu, Aylin Nalçacı İkiz
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Cenk Aksoy, Ayhan Yalçınsoy
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etki Eden Faktörler Nazlı Belgin Akıncı
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma Ahmet Sarıtaş, Gülhan Duran
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Betimlenmesine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Önerisi Rana Şen Doğan, Veysel Yılmaz
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇kleri̇ni̇n Sosyo-Demografi̇k Özelli̇kler Yönünden İncelenmesi̇: Batman Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksekokulu Araştirmasi Ali Kemal Ceylan
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayfer Kadakal, Birol Alver
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Belirlenmesi: Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği Ozan Çatır, Musa Karaçor
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi Rumeysa Akgün, Hüsamettin Çeti
Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz, Gürhan Can, Aydoğan Aykut Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz, Gürhan Can, Aydoğan Aykut Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Kaygıları, Tutumları, Özyeterlik İnançları ve Dil Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi Göksel Coşkun
Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları ile İngilizce Dersine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki Gülşah Coşkun
Üniversite Öğrencilerinin İnstagram Bağımlılığı, Kişilik Özellikleri ve Kendini Sevme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kağan Kırcaburun
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumları ve Algıladıkları Stres Düzeyleri Zehra Işık Çalışkan, Nuray Caner, Derya Evgin, Bahriye Kaplan
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları ile Sosyal Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Elif Aydın, Mustafa Baş, Akın Çelik
Üniversite Öğrencilerinin İşe Başvurma Niyetinde Örgütsel İmaj Algılarının Rolü Şefika Şule Erçetin, Hilal Büyükgöze
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerler Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Metin Işık
Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma (KTÜ Örneği) Aytaç Aydın, Sebahattin Tiryaki
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa Ulu, Meryem Berrin Bulut
Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Şükrü Bingöl, Hülya Bingöl, Evrim Çelebi, Cemal Gündoğdu
Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Zeka Düzeylerinin Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Bazı Diğer Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Gül Ergün, Aysun Güzel
Üniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Kimliklerinin Kariyer Seçimlerine Etkisi Erol Süzük
Üniversite Öğrencilerinin Lokasyon Bazlı Servislere ve Konum Bildirimi Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Davranışları: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Fatma Burcu Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Medya Araçlarını Kullanma Durumlarına Göre Güvengenlik Özelliklerinin İncelenmesi Ömer Zengin
Üniversite Öğrencilerinin Meslek Ve Kariyer Seçimi ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hatice Gülücü
Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Kişilik Tipleri Abdullah Atlı, Mehmet Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulamaları Kabülünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği Naciye Güliz Uğur, Aykut Hamit Turan
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk ve Alçakgönüllülük Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ayşe Belgin Aksoy, Abide Güngör Aytar, Nazan Kaytez
Üniversite Öğrencilerinin Okul İçi Etkinliklere Katılım Durumları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki Bahar Ateş Keleş, Tülay Avci Taşkiran
Üniversite Öğrencilerinin Öfke Yaşantıları ve Tepkilerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Behiye Akacan
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri Ebru Öztürk Çopur, Gülümser Kubilay
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Programa İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp, Karşılaştırılması: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği: Atça, Kuyucak ve Nazilli Meslek Yüksekokulu Karşılaştırması Güliz Müge Akpinar, Şanser Vurgun, Zehra Gülcan, Yıldırım Toprak
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi Murat Can Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış, Kendini Affetme ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkiler Örüntüsü: Bir Yol Analizi Çalışması Mine Sayın
Üniversite Öğrencilerinin Özel Yaşam Alanlarına Yönelik Umut Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Derya Mutlu
Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları ve Duygusal Zekânın Rolü Serpil Reisoğlu, Hikmet Yazıcı
Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Üstbilişler Arasındaki İlişkide Düşünce Kontrol Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi Celil Sevim
Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımları ve Sağlıklarına Etkisi ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Emine Ela Küçük
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Kültürlerarası Duyarlılığa ve Risk Faktörlerine Göre Yordanması Suna Göksel Oflas
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İsa Yücel İşgör
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları ve Yardım Teklifine İlişkin Cevapları Şerife Gonca Zeren, Seher Merve Erus, Yağmur Amanvermez
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinlikler Hakkındaki Farkındalıklarının Araştırılması Nurullah Emir Ekinci
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarına Engel Teşkil Eden Faktörler ile Katılımcıların Yaşam Doyumları Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi Fikret Soyer, Nuh Osman Yıldız, Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar, Mehmet Demirel, Cihan Ayhan, Oğuzhan Demirhan
Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma Rumeysa Akgün, Hande Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Kıskançlıkla Başa Çıkma Biçimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi Rumeysa Hoşoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Romantizm ve Eş Seçimine İlişkin Tutumları ile Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Çalım
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Öz Etkililik-Yeterlilik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Özlem Köseoğlu Örnek, Ahu Kürklü
Üniversite Öğrencilerinin Sanal Kaytarma Davranışları ve Bu Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma Zeliha Seçkin, Gökhan Kerse
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Fakülte Türü Değişkenine Göre İncelenmesi Mesut Hekim, Mehmet Tokgöz
Üniversite Öğrencilerinin Sınav Motivasyonu: Öğrenci Görüşü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Namudar İzzet Kurbanoğlu, Mithat Takunyacı
Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma Bilal Duman, Güldehan Neşe Göral, Hilal Bilgin
Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi Abdülkadir Karacı, Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici
Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Hakkında Görüşleri Ömer Alyakut
Üniversite öğrencilerinin siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeylerinin sosyal uyuma ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi Eyüp Sabır Erbiçer
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına İlişkin Tutumlarının Sigara İçme Sıklıklarına Göre İncelenmesi Mehmet Enes Sağar
Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Yalnızlık ve Stresle Baş Etme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Songül Duran, Anıl Gözeten
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Paketleri Üzerindeki Resimli Uyarılar Hakkındaki Görüşleri Funda Özpulat, Nazmi Bilir
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler: Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Ebru Onurlubaş, Emel Yıldız, Salih Yıldız
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Seviyesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Ali Fuat Gökçe, İlbey Özdemirci, İbrahim Halil Ceylan
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları Murat Keçe, Erkan Dinç
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum ve Davranışları Beşir Koç, Halim Tatlı
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Sevim Güllü
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi Bünyamin Ateş, Başaran Gençdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Facebook Örneği Burak Yılmazsoy, Mehmet Kahraman
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Kültür Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Merve Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği Mustafa İncea, Mevlüt Can Koçak
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi Umut Davut Başoğlu, Şenol Yanar
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Farkındalıkları Şadiye Berna Aykan, Mustafa Altındiş, Hasan Çetin Ekerbiçer, Ferhat Gürkan Aslan, Selma Altındiş
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımının Satın Alma Davranışlarına Etkisi  Pınar Altıok Gürel, Hazal Koray Alay Genç
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya ve Mahremiyete Yönelik Görüşleri: Lefke Avrupa Üniversitesi Örneği Birgül Taşdelen, İbrahim Çataldaş
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Cemal Aküzüm, Mehtap Saraçoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Osman Çevik, Taylan Can Doğanay, Ebubekir Karaçayır
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Bireysel Yaratıcılıkları Üzerine Etkileri: Gaziantep İlinde Bir Araştırma Fatma Arslan, Özlem Yaşar Uğurlu
Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Üniversiteye Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Hande Baba Kaya, Zülbiye Kaçay
Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları ve Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) Rukiye Varol
Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Saime Şahinöz, Merve Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Şehir Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Ayşegül Yıldız, Erkan Arı, Veysel Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Çatışma Çözme Stillerinin İncelenmesi Gülşen Büyükşahin Çevik
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Fatma Karasu, Aysun Göllüce, Elif Güvenç, Saliha Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Şiddet Davranışları Tuba Uçar, Yeşim Aksoy Derya, Tuba Karaaslan, Özgül Akbaş Tunç
Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma Niyazi Gümüş, Nihal Ekiz
Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı Handan Ankaralı, Özge Pasin, Büşra Karacan, Mehdi Tokar, Merve Künüroğlu, Muhammed Çaça, Muhammed Enes Özislam, Nur Banu Şahingöz
Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği Kamile Şanlu Kula, Turan Saraç
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açılarının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi