2011 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 500 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Adölesan Gebelerin Gebelik, Doğum ve Anneliğe Uyumları ve Etki Eden Faktörler Simge Evrenol Öçal
Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması Coşkun İmamoğlu
Görme Engelli Ergenlerin Öfke Düzeyi ve Öfke İfâde Tarzlarının İncelenmesi Semra Karaca, Ayşegül Oksay Şahin
Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Başarı Düzeyi ile Aile İşlevselliği ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Satı Dil, Özlem Bulantekin
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Özellikleri Mücahit Dilekmen, Şükrü Arda, Birol Alver
Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi Sümmani Ekici, Burhanettin Hacicaferoğlu, Akan Bayrakdar
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Karar Verme Stratejilerine Yönelik Karşılaştırmalı Analiz Yeliz Akıntuğ, Cem Birol
Türkiye'de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Umut Güner, Pelin Kalkan, Yasemin Öz, Elif Ceylan Özsoy, Fırat Söyle
Yazgının Yokluğunda Suçun Varlığı Meselesi ya da Ailenin Parçalanmasının Suçla İlişkisi Müjdat Avcı
YGS'deki Şifre İddialarının Sınava Giren Çocuklar/Gençler ya da Çocuk/Ergen Psikolojisi Üzerindeki Etkileri Bahar Gökler
-MÜSTEHCEN YAYIN- AST- Yatmadan Önce 100 Fırça Darbesi Melissa Panarello
'Kalite Ve Kaliteli Üniversite' Kavramlarına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Algıları: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği Yasemin Demirhan Yüksel
‘80 Sonrası Öğrenci Muhalefeti Güncesi: Üniversiteler ve Genç-sen Emrah Altındiş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesinin Yordayıcıları Olarak Okula Yabancılaşma ve Algılanan Sosyal Destek Nazmiye Çivitçi
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Karar Verme Stratejilerine Yönelik Karşılaştırmalı Analiz Yeliz Akıntuğ, Cem Birol
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Mediha Sarı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk Lise Öğrencilerinde Okul Terkin Yordanması: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri İle Bir Model Testi Arif Özer, Dilek Gençtanırım, Tuncay Ergene
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye’deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri Umut Şah
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Beden İmgesi ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferda İzgiç, Gamze Akyüz, Orhan Doğan, Nesim Kuğu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu, Filiz Yıldırım
(BİLDİRİ) Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Serap Bedir, Dilek Polat, Arzu Tural Dikmen
(BİLDİRİ) BİLSEM’e Devam Eden ve Etmeyen Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz-Yeterlik İnançları Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
(BİLDİRİ) Çatışma Yaşayan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin Arabulucu Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Fulya Türk
(BİLDİRİ) Ergenleri̇n Ruhsal Durumlarının İncelenmesi̇ Hülya Karataş, Candan Öztürk, Murat Bektaş
(BİLDİRİ) Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları Olarak Duygusal Zeka, Öz-Yeterlik İnancı ve Motivasyon Sevda Seyis, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Öfke İfade Etme Tarzları Arasındaki İlişki Elvan Emine Ata, Şenay Akpınar, Meral Kelleci
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Elif Gökçearslan Çifci, Gülsüm Çamur Duyan, Veli Duyan
(BİLDİRİ) Üniversite Yaşamına Uyum Programı ve Değerlendirme Çalışmaları:Ankara Üniversitesi Örneği Binnur Yeşilyaprak, İlhan Yalçın
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Postmodern Dönemde Bedenin Tüketim Temelinde Yeniden İnşası Abdullah Özbolat
(HANGİ YAŞ GRUBU OLDUĞU ÖĞRENİLECEK EĞER ERGENLİKTE VARSA SİLİNMESİN)Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock
(KONU UYGUN DEĞİL) Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Dijital Oyuncuların Habitusları ve Kariyer Türevleri Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan
(KONU UYGUN DEĞİL) Güreş Eğitim Merkezlerindeki Güreşçilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının ve Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi) Gökhan Bayraktar
(KONU UYGUN DEĞİL) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ölçtüğü Özellikler Emel Erdoğan Bakar, A. Şebnem Soysal, Nurcihan Kiriş, Yasemen Işık Taner, Sirel Karakaş
(SİLİNEBİLİR ROMAN)İdamlık Genç Emine Şenlikoğlu
(SİLİNECEK - ROMAN) Terk Edildim Eski Erkek Arkadaşın Günlüğü Matt Dunn
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL) İddaalı İşler: İddaa Oyununa Sosyolojik Bir Bakış Muhammed Ruhat Yaşar
(ŞİİR-SİLİNECEK) Üniversite Öğrencilerinden Sevda Şiirleri Latif Onur Uğur
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Akranları Tarafından Kabul Gören ve Görmeyen İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Akran İlişkilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi Aslı Uz Baş, Diğdem Müge Siyez
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Akran Arabulucuların Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Fulya Türk
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Akran Zorbalığı Ölçeği: Çocuk Formu Metin Pişkin, Tuncay Ayas
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) The Effects Of Relationship Commitment And Gender On Death-Anxiety Among Turkish Young Adults: A Terror Management Theory Perspective ( İlişkiye Bağlılığın ve Cinsiyetin Türkiye'deki Genç Yetişkinlerde Ölüm Kaygısına Etkileri: Dehşet Yönetimi Teorisi Perspektifi ) Başak Dalda
12 Eylül 2010 Referandumu ve Referandum Sürecinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Şeniz Anbarlı Bozatay
12-15 Yaş Arası Ergenlerin Suç Davranışlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Uğur Ozulu
15–18 Yaş Grubu Ergenlerde Giysi Şeçimini Etkileyen Faktörler Müdriye Yıldız Bıçakçı
17–19 Yaş Üniversite Öğrencisi Ergenlerde Depresyon Düzeyi, Sosyal İşlevsellik ve Sorun Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fadime Bingöl, Ayşe Karakoç, Semra Karaca, Ayşe Ferda Ocakçı
1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de Genç İşsizliğin Ücret Yapışkanlığı Üzerindeki Etkileri Hüsnü Bilir
2008 Global Ekonomik Kriz’in Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi Mustafa Torun, Feyza Arıca
2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Polikliğine Yönlendirilen Adli Olgular Emel Sarı Gökten
30 Soruda Çocuk ve Genç İşçilere Özel Çalışma Koşulları Kollektif
5-6 Yaş Çocuklarının Ailelerinin Ve Öğretmenlerinin Kullandıkları Disiplin Yöntemlerinin Çocuk Hakları İle İlişkisinin İncelenmesi Sevi Kent Kükürtcü
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Suça Karışmış Çocukların Bazı Özlük Nitelikleri Özlem Karakuş, Hasan Hüseyin Tekin
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Sağlık Tedbiri Kararlarını ve Sağlık Tedbiri Alınan Vaka Örneği Metin Çakır, Nesrin Çoban
9. Gençlik Şurası Kolektif
A Descriptive Study On The Performance Of Complaints By Turkish University Students in An EFL Context (EFL Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Şikayet Performansı Üzerine Betimsel Bir Çalışma) Ahmet Süleyman Bikmen
A Segmentation Study of College Students Based on Employer Choice Preferences (Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçimlerindeki Tercihlerine Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma) Sarhan Erel
AB'ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği Sedat Murat, Levent Şahin
Açık-Düşündürücü Öğretim Dizini ile Bilimin Doğası Odaklı Fen İçeriği Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi Melek Nur Erdoğan
Açık, Örtük ve Otobiyografik Bellek: Ergen, Erken Yetişkin ve Yaşlı Gruplar Açısından Karşılaştırılması Filiz Sayar
Adanmışlık Ruhu ve Gençlik İbrahim Hilmi Karslı
Adrese Büyüteç: Gençlik Alanı Sivil İzleme Raporu Kolektif
Aile İçi Şiddeti Önlemek Çocuk Suçluluğunu Ve Mağduriyetini Azaltır Mı ? Şengül Hablemitoğlu
Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin Lise Öğrencileri için Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri Yalçın Özdemir, Figen Çok
Akademik Başarı Ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Murat Yıkılmaz, Zeynep Hamamcı
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Zeynep Hamamcı, Murat Yıkılmaz
Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim Diğdem Müge Siyez, Alim Kaya
Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi Fazilet Ahu Özmen
Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi: Başka Bir Kentleşme Deneyimi Cevdet Yılmaz
Analitik Açıdan Çocuk ve Ergenin Cinsel Gelişimi Nahit Motavallı Mukaddes
Ankara Sincan Çocuk Eğitim Evinde Kalan Çocuk Hükümlülerin Aile İlişkileri, Aile Yapısı Deniz Saltık
Ankara, Toronto Ve Priştina'daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması Gülay Arıkan, Tuğçe Tacoğlu, Seçil Erdoğan
Ankara'da Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenler: Ruhsal Belirtileri, Fiziksel Etkinlik Düzeyi Ve Ilişkili Etkenler Özge Karadağ Çaman, Hilal Özcebe
Ankaradaki İki Lisenin Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışları ve Bunlara Akran Baskısı ile Diğer Bazı Faktörlerin Etkisi Gülcihan Arslan Şahin
Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelliği Önleme Rehberi Joseph Nicolosi, Linda Ames Nicolosi
Anne Babaların El Kitabı: Çocukluktan Ergenliğe Sally Coulthard
Anne-Baba Tutumu ve Okul Başarısına Etkisi Murat Kurt, İbrahim Gümüş, Derya Günay Ermurat
Anne-Baba ve Öğretmenler için Öğrenci Motivasyonu Yalçın Kaya
Anne-Babalarla Yapılan İletişim Çalışmalarının Ergen Öğrencilerinin Duygusal Sağlığına Etkileri Ruhi Selçuk Tabak, Sultan Öztürk
Annelerinin Gözüyle Tutuklu/Hükümlü Çocukların Suça Yönelme Nedenleri Ayşe Özada
Atatürk'ün Yurt Dışına Öğrenci Gönderme Projesi ve Eskiçağ Bilimleri Alanında İlk Yetişenler Nezih Başgelen
Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları Elvettin Akman, Çiğdem Argun, Ekrem Yaşar Akçay
Avrupa’daki Birinci ve İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Ekonomik Durumlarının Ülkeler Arasında ve Zaman İçindeki Değişimi ve Bu Değişimleri Etkileyen Faktörler Abdurrahman B. Aydemir
Başka Türlü Adlandırılamayan Psikoz Tanısı ile Yatarak Tedavi Edilen Ergen ve Genç Erişkin Hastalarda Klinik Gidiş, Tanı Sürekliliği, Yaşam Kalitesi ve Bunları Etkileyen Faktörler Cenk Varlık
Beden Dismorfik Bozukluğu Ve Madde Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu Selime Çelik, Ergül Fidan, Cüneyt Evren, Yeşim Can, Birim S. Danışmant, Şengül Çavuş, Evrim Erten
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamalarını Algılama Düzeyleri Fatma Tilki, Gülten Hergüner, Nigar Yaman
Beliren Yetişkinlik: Ergenlikten Yetişkinliğe Uzanan Bir Dönem Aysun Doğan, Senay Cebioğlu
Ben Değerliyim: Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi Güçlenme Hikayeleri Biriktiriyor: Sosyolojik Değerlendirme Raporu Nihan Bozok
Bilgisayar Oyunlarının Ergen Öğrencilerin Sosyalleşme Süreci ve Şiddet Eğilimleri Üzerindeki Etkileri Hakan Sağlam
Bilgisayar-II (Ünite 7: Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları) Aydoğan Aykut Ceyhan, Esra Ceyhan
Bilişim Teknolojileriyle Örgütlenen Gençlik Hareketleri Demet Lüküslü
Bilişim Teknolojileriyle Örgütlenen Gençlik Hareketleri ve Yeni Bir Siyaset Arayışı Demet Lüküslü
Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Özden Şükran Üneri, Canan Tanıdır
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı Ve İhmali Sıklığı İle Dissosiyatif Yaşantıların İlişkisi Ali Savaş Çilli, M. Turan, Nazmiye Kaya
Bir Grup Üniversiteye Hazırlık Öğrencisinde Dürtü Kontrol Bozukluğu Gonca Karakuş, Lut Tamam, Zehra Öztürk, Meliha Zengin Eroğlu, Mustafa Kayhan Bahalı, Melike Nebioğlu, Nedim Turhan, Soner Çakmak
Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ebru Gökaliler, Ayda Sabuncuoğlu Aybar, Göker Gülay
Bir Taşra Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi Kamile Bahar Aydın
Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilerin Sınav Kaygısı Hakkında Araştırma Evren Ayrancı, Ercan Öge
Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi Satı Bozkurt, Ayşe Akbiyik, Sevinç Yüzük, Nalan Gördeles Beşer, Tülay Sağkal
Blogging ve Gençliğin İnternet Üzerinden Katılım Süreçleri Üzerine Bir Deneme Erkan Saka
Bulgar Ergenlerde Akut Alkol Zehirlenmesi Anelia Milkova Loukova, Evgenia Kirilova Stankova
Burada Mutlu Değilim: "Gençler Bildiğiniz Gibi Değil" Jale Sancak
Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi Şaziye Senem Başgül, Ayla Güven, Pınar İşgüven, Metin Yıldız, Heves Kırmızıbebek, Nurcan Cebeci, Hamit Okur
Cinsel Suçlu Olarak Çocuk Ramazan Akcan, Necmi Çekin
Çağdaş Rusça'da Gençlerin Kullandığı Jargon Kelimeler İrina Ryzhkova
Çatışma Yaşanan Bölgelerdeki Üniversite Gençlerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Yordanmasında Travmatik Yaşantılar, Sosyal Destek ve Dünyaya İlişkin Varsayımların Rolü ve Çatışma Yaşanmayan Bölgelerdeki Üniversite Gençleri İle Karşılaştırılması Mahmut Pakdemir
Çocuk Ceza İnfaz Kurumları Hüseyin Kulaç
Çocuk Eğitiminde Disiplin ve Çocuk İstismarı Gülümser Gültekin Akduman
Çocuk Gelinler: Erken Yaş Evlilikleri ve Adölesan Gebeliklere Yaklaşım Selma Şen, Oya Kavlak
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocukların gelecek kaygılarının incelenmesi: Afyonkarahisar örneği Arslan Yalçın
Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk ve Suç Aliye Mavili Aktaş
Çocuk Koruma Kanunu'nun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme Verda Aldemir
Çocuk Suçluluğu Ali Baltacı
Çocuk Suçluluğu Ve Toplumsal Nedenleri Hakan Balci
Çocuk Suçluluğunda Arkadaş Çevresinin Rolü Mualla Köseoğlu
Çocuk Suçluluğunda Sosyal Ve Coğrafi Bölgenin Belirleyici Rolü Yavuz Selvi, Adem Aydın, Pınar Güzel Özdemir, Sultan Kılıç
Çocuk Suçluluğunun Karakteristik Ve Yapısal Özellikleri Ufuk Toprak
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Ailenin Ve Okulun Önemi Veli Duyan
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Merkezi Kurum Aile: Çocuklara Dair Uluslararası Sözleşmelerin Analizi Ramazan Yelken
Çocuk Suçluluğunun Sosyo-Ekonomik Sebepleri Ve Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler Mehmet Boğa
Çocuk Suçluluğunun ve Tekrarlayan Çocuk Suçluluğun Kriminolojik Verilere Göre Değerlendirilmesi Kevser Top, Bilgehan Aksoy
Çocuk ve Ergen Gelişiminde Pozitif Terbiye Mehmet Murat Döğüşgen
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı İbrahim Durukan, Dursun Karaman, Koray Kara, Türker Türker, Ali Evren Tufan, Özhan Yalçın, Koray Karabekiroğlu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Muhammet Ali Oruç, Murat Öztürkler
Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Firdevs Savi
Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Mustafa Deniz Tutkunkardaş, Ayşe Kılınçaslan
Çocuk ve Ergenlerde İki Uçlu Bozukluğun İlaçla Tedavisinde Yeni Gelişmeler Ayşe Kılınçaslan, Haluk A. Savaş
Çocuk ve Genç Tutuklularda Psikolojik Travma Deneyimlerinin Belirlenmesi Nuray Mum
Çocuk ve Gençlik Suçluluğunu Müdahale: Almanya Örneği Emrah Kırımsoy
Çocuk, Aile ve Suç Hasan Yılmaz, Ahmet Eker
Çocuklar Büyüyor Jan Uwe Rogge
Çocuklarda ‘Suçun Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılayabilme’ İle Algılamalarına Etki Eden Sosyal-Kültürel Faktörlerin Ceza Sorumluluğu Bakımından İncelenmesi Eda Erdener
Çocukluktan Ergenliğe İki Uçlu Bozukluk: Tanı Zorlukları ve Ekhastalıklar Üzerine Bir Gözden Geçirme Ayfer Orhan, Osman Abalı
Denetim Odağı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ali Rıza Terzi
Ders Çalışmayan Gençlerin Ailelerine: Anne Baba Bu Kitabı Oku! R. Sabri Yurdakul, Göksu Telmaç, Pelin N. Tekinsoy
Devlet egemenliği ve insan hakları rejimi altında çocuk hakları: Türkiye'de 2006-2010 yılları arasında Terörle Mücadele Kanunu'yla yargılanmış çocuklar Ceylan Begüm Yıldız
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Çocuk ve Ergenlerde Eş Tanılar ve Sosyodemografik Özellikler Evrim Aktepe
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Belirtileri Bulunan Ergenlerde Madde Kullanımı Ve Aile Özellikleri Üstüne Kesitsel Bir Çalışma Arzu Önal, Kültegin Ögel, Ceyda Eke
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Benlik Saygıları ve Yaşam Kaliteleri Zeynep Göker, Evrim Aktepe, Sema Kandil
Dindar Ailelerin Çocuklarında Karşı Cins Arkadaşlık Algısı: Lise Son Sınıf Öğrencisi Gençler Üzerine Bir Araştırma Muhammed Bahaddin Koç
Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Özlem Çetinkaya, Ali Murat Alparslan
Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Çare Sertelin Mercan
Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları: Anne Baba ve Öğretmenler İçin El Kitabı (I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi) Adnan Kulaksızoğlu
Erasmus Değişim Programı Öğrencilerinin Geldikleri ve Türkiye'de Öğrenim gördükleri Üniversitedeki Sınıf Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Görüşleri (Anadolu Üniversitesi Örneği) Adnan Boyacı
Ergen Öznel İyi Oluşu ile Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ali Eryılmaz
Ergen Öznel İyi Oluşunun Öz Saygı ve İyimserlik Eğilimi İle İlişkisinin İncelenmesi Ali Eryılmaz, Hasan Atak
Ergen Öznel İyi Oluşunun, Öznel İyi Oluşu Arttırma Stratejilerini Kullanma ile Yaşam Amaçlarını Belirleme Açısından İncelenmesi Ali Eryılmaz
Ergen Sağlığının Sürdürülme ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü Gülümser Dolgun, Sevil İnal, Figen Uğurlu
Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği Tuncay Ayas, Özlem Çakır, Mehmet Barış Horzum
Ergenler İçin Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Hicran Çetin
Ergenlerde Akran Baskısı Benlik Saygısı ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ayşin Satan
Ergenlerde Bağlanma Stilleri, İnternet Sosyal İletişim Ağlarının Kullanımı ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Rabia Sultan Eroğlu Akın
Ergenlerde Davranış Problemlerinin, Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi Sinem Şimşek, Fulya Cenkseven Önder
Ergenlerde Ebeveyn İzlemesi, Sanal Zorbalık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin Cinsiyete Göre İncelenmesi Damla Karlıer Soydaş
Ergenlerde İletişim Becerilerinin Yordayıcıları Olarak Öz-Duyarlık ve Mizah Tarzları Ülkü Akyol
Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi Erol Esen, Diğdem Müge Siyez
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı Evrim Aktepe
Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler Gül Oban, Leyla Küçük
Ergenlerde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı (Hazırlayıcı ve Koruyucu Etkenler) Emine Umut Yıldız
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Mükemmeliyetçilik Gamze Karataş Karayel
Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Psikiyatrik Eş Tanıları İki Aşamalı Toplum Merkezli Bir Çalışma Erdal Vardar, Mücadele Erzengin
Ergenlerin Kariyer Gelişiminde Medyanın Rolü Aysel Esen Çoban, Figen Çok
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Yordayıcıları Aydoğan Aykut Ceyhan
Ergenlerin Romantik İlişkilerini Başlatma, Sürdürme ve Bitirme Nedenlerinin İncelenmesi Çiğdem Gülden
Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Öz Güven ve Bazı Kişisel Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Gamze Yeşim Göktürk
Ergenlerin Televizyon Müzik Programı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Nesrin Kalyoncu
Ergenlik Çağındaki Gençlere Yönelik Olarak Yapılan Sigara Karşıtı Reklamlarda Korku Çekiciliğinin Kullanımı Feryal Çubukçu
Ergenlik Döneminde Bağlanma Ş. Türktan, C. Savran
Ergenlik Döneminde Boş Zaman Aktivitelerinin İncelenmesi Mustafa Özekes
Ergenlik Sırları Can Nergiz
Ergenlik ve Genç Yetişkinlik: Bir Dönüşüm Süreci H. Nermin Çelen
Ergenlikte Cinsel Kimliğin Gelişimi ve Kaygılar Behiye Alyanak
Ergenlikte Özerklik Gelişimi Yalçın Özdemir, Figen Çok
Ergenlikte Romantik İlişkiler Sevgi Birsel Nemelioğlu
Erişkinde, Çocuk ve Adölesanda Obezite Sempozyumu Volkan Yumuk, Oya Ercan
Erkek Olmakla Nasıl Baş Etsem? Jacques Arenes, Bernadette Costa-Prades
Erkek Üniversite Öğrencilerinde Internet Kullanım Örüntüleri ve Kullanım Örüntülerinin Psikopatolojiyle Ilişkisi: Epidemiyolojik Bir Araştırma Direnç Sakarya, Yıldırım Beyatlı Doğan
Erzurum Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları Sıklığı Salime Gürsoy, Tülin Fidan, İsmet Kırpınar
Eski Yunan'da Çocukların ve Gençlerin Eğitimi Sena Çoşgun
Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu, Filiz Yıldırım
Eyvah Mutfakta Üniversiteli Var! İsa Yılmaz
Farklı Nedenlerle Çalışma ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri Kezban Çelik, Fatma Umut Beşpınar
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri, Cinsiyet Öğrenme Stili İlişkisi ve Öğrenme Stiline Göre Akademik Başarı Hasan Hüseyin Bahar, Ali Sülün
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Murat Pektaş, Selman Tunay Kamer
Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baskın Öğrenme Stillerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Adem Başıbüyük, Ali Sülün, Hüseyin Hüsnü Bahar, Mustafa Kışoğlu
Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Düşünceleri Nur Kurtuluş, Oylum Çavdar
Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi Feyza Sevindik
Finansal okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Fatih Temizel, Fatih Bayram
Gecekondulaşma, Gençlik ve Dindarlık -Kayseri Argıncık Örneği Erdal Kurt
Gencin Ruhsal Gelişimi Aysel Ekşi
Genç Alan: Gençlik Merkezlerinde Genç Odaklı Dönüşüm Kolektif
Genç Alman-Türkler ve İnternet Portalları: Kimlik, Güçlendirme ve Katılım için Bir Kaynak Sema Buz, Martin Schönberg
Genç Erkeklerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi Ayhan Karaköse, Sabahattin Aydın
Genç Etkinlik Etkin Gençlik Şafak Güneş Gökduman
Genç İnsan ve Ramazan Faruk Vural
Genç İstihdamı Necdet Kenar
Genç İşsizliği ve Türkiye'de Genç İşsizliğine Yönelik Çözüm Arayışları Güliz Seda Basmacı
Genç Kız Dergilerinde Kimliğin İnşası ve Bu Bağlamda Heygirl Dergisi Ayşegül Ertekin
Genç Kızların Evlilik Kurumuna İlişkin Değer ve Tutumları: Kayseri İncesu İlçesi Yasemin Mermer
Genç Psikolojisinde Sevgi ve Evlilik Öncesi Cinsellik Hamdi Kalyoncu
Genç Tüketicilerin Cep Telefonu Kullanımına İlişkin İhtiyaç ve Motivasyonlarının İncelenmesi Zehra Işıl Şener
Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Oya Onat
Gençler İçin Altın Anahtar M. Gürhan Demir
Gençler Kariyerinizi Siz Yönlendirin Binnur Yeşilyaprak
Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı
Gençleri Güçlendirmek İçin Yaşam Becerilerini Yapılandırmak: Kavramsal Analiz Emine Özmete
Gençlerin Eğitim Durumları ile Sosyal Değerlerle İlgili Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği Mimar Türkkahraman
Gençlerin Giyim Tarzının Modernleşme Açısından Değerlendirilişi (İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi Örneği) Fatma Bodur
Gençlerin İstihdamı/İşsizliği Bakımından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi Sedat Murat, Levent Şahin
Gençlerin Kendilerinin ve Ailelerinin Giysi Tüketimi Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri: Nevşehir Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Mehmet Şükrü Akdoğan, Mustafa Halid Karaarslan
Gençlerin Şiddete ve Suça Eğilimlerinin Sosyolojik Temelli Nedenleri Turgut Akıncı
Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü Yunus Emre Özer
Gençlerin Uluslararası Gönüllü Hizmet Deneyimleri ve Birey Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri Fahri Çakı
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar Emine Şenlikoğlu
Gençlik Danışma ve Sağlık Merkezleri Şükran Sarılar
Gençlik Sorunları ve İntihar Şenol Korkut
Gençlik Üzerine Vladimir Ilyiç Lenin, Josef Stalin
Gençlik, Bilgi Toplumu, Yönetişim, Sansür ve Türkiye Özgür Uçkan
Gerçek Zaman / Sanal Etkileşimi: Toplumsal Paylaşım Ağları , İşlevsel Katılım Odakları ve Sivil Yeterlik Aslı Telli Aydemir
Göçebe Mevsimlik Tarım İşçisi Ergenlerde Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Sorun Davranışları Sıklığı Suzan Havlıoğlu
Göçle Gelen Öğrencilere Türkçe Öğretirken Karşılaşılan Sorunlara Ilişkin Öğretmenlerin Görüşleri (İzmir Örneği) Nevin Akkaya
Göçmen Çocukları İşleyen Kuruluşlar Üzerine Bütünsel Bir Nitel Araştırma Uygulaması Serkan Güzel, Mehmet Meder
Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Sorunları Emet Aynur Aydın
Görsel Medyadaki Şiddetin Ortaöğrenim Gençliği Üzerindeki Etkisi Mehmet Erdemoğlu
Grupla Psikolojik Danışmanın İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke ile Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi Ali Çekiç, Mehmet Murat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır'da Göç, Sokak Çocukları ve Suç İlişkisi Rüstem Erkan
Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar 2010 = Juveniles Received İnto Security Unit 2010 Türkiye İstatistik Kurumu
Hakim ile Genç M. Lütfi Arslan
Hakk'a Tapan Gençlik (Safahat'ten Seçmeler) Harun Kınkıl
Hayat Boyu Suçluluk Teorilerinin Analizi (An Analysis Of Life Course Theories) Ekrem Muş, Ahmet Eker
Hemşirelik Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Yaygınlığı A. Şebnem Soysal, Satı Ünal, Kızbes Meral Kılıç, Nermin Gürhan, Azize Atlı Özbaş, Esra Saral
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yalçın Kanbay, Elif Işık, Özgür Aslan
Hemşirelik Öğrencilerinin İnfluenza A ( H1N1 ) Gribi ve Aşısına Karşı Farkındalık Durumları Sevim Savaşer, Nejla Canbulat, Şeyda Şahin, Duygu Cantemir
Hırsızlık Suçuna Sürüklenmiş Çocuk ve Ergenlerin Psikiyatrik Tanı Dağılımları ve Psikometrik Özellikleri Ahmet Şenses
Identifying Factors That Facilitate The Use of Multi-Purpose Smart Cards by University Students: An Empirical Investigation Mahmut Teker
Imagining Peace and Conflict: The Kurdish Children and Youth in Diyarbakır (Barışı ve Çatışmayı İmgelemek: Diyarbakır'daki Kürt Çocuklar ve Gençler) Zeynep Başer
Iskalanan Gençlik: Nereden Geldim? Ben Kimim? Ne İstiyorum? Ünsal Söylemezoğlu
İdeal Öğretmen İdeal Öğrenci, Resûl-ü Ekrem'in Ashab-ı Güzin'i Eğitimi Örnekliğinde Ahmet Özdemir
İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli Ali Eryılmaz
İkinci Basamak Ergen Ve Genç Erişkin Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışının Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Gülhazar Saçarçelik, Ahmet Türkcan, Hülya Güveli, Dilek Yeşilbaş
İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin Empatik İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği) Yasemin Karcı
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Kişisel, Sosyo-Ekonomik ve Okul Kaynaklı Faktörlerin İncelenmesi (Konya İli Akşemseddin İ. O. Örneği) Musa Akkaş
İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayşe Aybay
İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı Mehmet Şahin
İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ceren Dinçer
İlköğretim Öğrencilerinin "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi"ne Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Salih Zeki Genç, Fatih Güner, Pınar Pala, Gülümser Acar Kocaoğlu
İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Zorbalık Türleri İle Karşı Karşıya Kalma Sıklığının Ve Boyun Eğme Davranışı İle Durumluk-Sürekli Öfke İle İlişkisinin Karşılaştırılması Sabiha Hakan
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Görülen Liderlik Davranışlarının Araştırılması Ömer Durmuş
İlköğretimde Akran Zorbalığı İbrahim Çankaya
İmam-Hatip Lisesi 9. Ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması Veysel Karani Altun, Ahmet Yiğit
İnternet Bağımlısı Olan ve Olmayan Ergenlerde Mizaç Özellikleri ve Psikiyatrik Semptomların Karşılaştırılması Fatma Özgün
İnternet Kullanma Temel Nedenlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Algıladıkları İletişim Beceri Düzeyleri Aydoğan Aykut Ceyhan
İnternetin Kamusal Alan Niteliği Üzerine Bir Araştırma: Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Özgür Gülaşık
İntihar Girişimi Olan Ve Olmayan Gençlerin Başa Çıkma Tutumları Ve Aile İşlevselliği Açısından Değerlendirilmesi Tülin Fidan, Hacer Ceylan, İsmet Kırpınar
İstanbul İli Şişli İlçesi Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Gençlerin Sağlık Profili Nejla Canbulat
İstanbul’un Şişli İlçesinde Gençlerin Riskli Sağlık Davranışları Nejla Canbulat, Suzan Yıldız
İzmir’in İlk Türkçü Dergisi Türk Gençleri Mecmuası Günver Güneş
Kanserli Adolesanların Algılanan Stres Düzeyine Re-Mission Video Oyununun Etkisi Ayşe Sonay Kurt, Sevim Savaşer
Kapalı Mekânlarda Sigara İçme Yasağının Hemşirelik Öğrencilerinin Sigarayı Bırakma Durumlarına Etkisi Zümrüt Akgün Şahin, Mehtap Tan, Duygu Arikan, Funda Kardaş Özdemir
Karanlıkta Kaybolan Umutlar Ayşe Koyun, Pınar Çiçekoğlu
Kariyer Tercihleri - İş Değerleri İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Mehmet Turan, Dilek Pilavcı
Kartal-Kadıköy Bölgesi Çocuk Suçluluğu Profili Türkan Akbaba
Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi Kolektif
Kayseri'ye Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması Zeliha Kaya Erten
Kent, Suç Ve Çocuk Gamze Aksan
Kim Korkar Ergenlikten: Gençler ve Anne Babalar İçin Ergenlikle Başa Çıkma Rehberi Abdullah Bereket, Erhan Ateş, Ayşe Rodopman Arman
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama Oğuz Başol, Salih Dursun, Serpil Aytaç
Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar, Sibel Örsel, Emre Sargın, Serkan Akkoyunlu
KKTC’de Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Mesude Atay
Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber zorbalık/mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksel Eroğlu
Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Stres Kaynakları, Madde Kullanım Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Arama Davranışları Mine Bahar
Küresel İsyan ‘68 Mete Kızık
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Gençliğin Kimlik Algısı: Üniversite Gençliği Üzerine Bir Araştırma Serdal Fidan
Lise Coğrafya Dersinin Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi Fatih Aydın
Lise Gençlerinin Vakit Geçirdiği Ortamların Madde Kullanımı Davranışı Üzerindeki Etkileri: Bayrampaşa Örneklemi Uğur Evcin
Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi Ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi Tuncay Ayas, Metin Pişkin
Lise Öğrencileri için Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı Yıldız Kuzgun, Feride Bacanlı
Lise Öğrencilerinde Bağlanma Biçimleri ve Kuraldışı Davranışlar Özgü Uluman
Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar Otomatik Düşünceler Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi Songül Tümkaya, Metehan Çelik, Birsel Aybek
Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Davranış Sorunlarının Yaygınlığı Didem Behice Öztop, Ahmet Öztürk, Demet Ünalan, M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Elçin Balcı, İskender Gün
Lise Öğrencilerinde Derse Katılmaya Motive Olma ile Yaşam Amaçları Belirleme Arasındaki İlişkiler Ali Eryılmaz, Ayşe Aypay
Lise Öğrencilerinde Kariyer Kararı Verme Güçlükleri Tansu Mutlu
Lise Öğrencilerinde Kendine Zarar Verme Davranışı: İşlevleri, Emosyonel Regülasyon ve Ayrılma Bireyleşme Bürge Kabukçu Başay
Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları Özlem Ulaş
Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesi ve Yalnızlık Nazmiye Çivitçi
Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri Hüseyin Şimşek
Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Probiyotik Süt Ürünleri Tüketim Sıklıkları ve Bilgilerinin Belirlenmesi: Kulu Örneği Mustafa Balkış
Lise Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler ve Öfke Düzeyi ile Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki Açısından İncelenmesi Aycan Diril
Lise Öğrencilerinin Boyun Eğme Davranışları İle Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Habib Hamurcu, Nurten Sargın
Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi (Erzurum Örneği) İbrahim Gümüş, Murat Kurt, Derya Günay Ermurat, Esra Feyatörbay
Lise Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi Kemal Özgen, Recep Bindak
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi ile Karar Verme Stratejileri Ayten Aydın Orhan
Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçi Özellikleri ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hatice Asan
Lise Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (Öss) Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Murat Hevedanli, Gülay Ekici
Lise Öğrencilerinin Siber-Zorbalığa İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi Murat Özdemir, Filiz Akar
Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Gönül Özgür, Gülden Yörükoğlu, Leyla Baysan Arabacı
Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenlere Yordanması Ayşe Özlem Ünal
Lise Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Yeme Davranışları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi Derya Tanrıverdi, Esen Savaş, Nurcan Gönüllüoğlu, Ebru Kurdal, Ganime Balık
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Sosyo-Demografik Değişkenlerin Belirlenmesi Mürside Emiroğlu, Mehmet Murat, Recep Bindak
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygılarının Algıladıkları Anne Baba Tutumlarına Göre İncelenmesi Yusuf Eraslan
Lise ve Üniversite Düzeyinde Öğrenim Gören Gençlerin, Sporda Şiddet ve İstenmeyen Davranışlara Karşı Görüşlerini İncelenmesi Ramazan Şeker
Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi - Anlaşmazlık Çözümü-Eğitim Kitabı Abbas Türnüklü, Ebru İkiz, Tarkan Kaçmaz, Feridun Balcı
Liseli Devrimci Gençlik Tarihi (1980-1998) Faruk Bayrakçı, Ümit İlter
Madde Bağımlılığı Tanısı Alan Gençlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ve Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Verilen Eğitimin Etkisi Hacer Yalnız, Melike Nebioğlu, Birsen Saydam Karacan, Fatma Mükerrem Güven, Ömer Geçici
Madde Bağımlılığı: Aile İle İlgili Olası Risk Faktörleri, Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi Ve Çocuk Yetiştirme Stilleri Gülsen Erden, Bircan Serkan
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Çocukluk Çağı Travmalarının Bağlanma ile İlişkisi Gonca Polat Balcı
Mağduriyet Risk Algısı ve Suç Korkusu: ODTÜ Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Gökhan Gökulu
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Fatih Gülsoy, Nurhayat Çelebi, Zeynep Gürel
Matematik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sürekli Kaygı ve Akademik Başarı Durumları Muzaffer Okur, Hüseyin Hüsnü Bahar, Levent Akgün, Mehmet Bekdemir
Medeniyetler İttifakı Açısından Gençlik Eğitim ve Medya Metin Eriş, Mustafa Kaçar, Atilla Bir, Havva Lakutoğlu
Medya Eğitimi Devlet Politikası Olduğunda Arzu Kihtir
Medya ve Ergen Türkay Demir
Medya ve Gençlik Sorunları İlişkisi Niyazi Can
Mehmet Akif’in ‘Asım’ını Gençlik Ütopyası Olarak Okumak Mehmet Harmancı
Milenyum Gençliğinin Parolası: Görünüyorum O Halde Varım Vehbi Bayhan
Milli Mücadele Dönemi İstanbul Öğrenci Hareketleri (1918-1922) Mehmed Korkud Aydın
Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği Ayda Aras
Müzik Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Problem Çözme Becerileri Deniz Beste Çevik
Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Damla Bulut
Neden Gençlerin Sanal Alemi? Bu Kitabın Çıkış Sorunsalı Aslı Telli Aydemir
Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Gençler Arasında Yaygınlaşan İşsizlik Sedat Murat, Levent Şahin
Neo-Liberal İktidar Tarzı ve Birey İnşası: 1980 Sonrası Türkiye'de Üniversite Gençliği Örneği Günce Sabah Eryılmaz
Nurettin Topçu'da İdeal Gençlik Kavramı ve Yarınki Türkiye Tasavvuru Sevgül Türkmenoğlu, Yüksel Çabaz
Obez Ergenlerde Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Ruhsal Durum Değerlendirilmesi Yeliz Cengiz
Okul Çağındaki Engelli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okullar, Yaşanan Sıkıntılar Nizamettin Bilici
Okul Törenleri - Ritüel Yeri Olarak Okul Murat Küçük, Mehmet Şişman
Okula Bağlılık, Okulda Uygulanan Disiplin Teknikleri Ve Okulda Mağdurluğun Lise Öğrencilerinin Sapkın Davranışları Üzerine Etkisi Halime Ünal, Cem Şafak Çukur
Okula Giden ve Tutukevinde Bulunan Ergenlerin Zorbalık Tanımları ve Zorbalık Davranışlarının Zorbalığın Ahlaki Kabulü ile İlişkisi Sevtap Yeşil
Okulda Disiplin Cezası Alma, Ailede Şiddete Uğrama Sezer Ayan
Okullarda Yaygın Sorun Olan Zorbalığı Önlemek Tuncay Ayas
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi Vildan Demir, Figen Gürsoy, Şükrü Ada
Okulu Terk Etmiş Ortaöğretim Öğrencilerinin Benlik Algıları ve Rehberlik Gereksinimlerinin Karşılanma Düzeyleri Erhan Tunç
Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanımı ve Öğretmenlerinin Okuduğunu Anlama Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi Berrin Baydık
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Zehra İpşiroğlu
Onarıcı Adalet Modeli Çerçevesinde Uzlaştırma Ve Çocuk Mahkemelerinde Uygulanması Püren Akçay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Hayvansal Ürün Tüketim Harcamalarının Analizi Berrin Şentürk
Orta Öğretim Kurumlarının Öğrencilerin Çoklu Zeka Profillerine Etkisi Özgen Korkmaz, Rüştü Yeşil
Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Öz Yeterlik Düzeylerinin Okula Bağlılıkları İle İlişkisi Savtekin Mengi
Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Kuraldışı Davranışların Yordayıcılarının İncelenmesi Yasin Yılmaz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum ve Görüşleri (Erzurum Örneği) Selami Yeşilyurt, Şeyda Gül
Ortaöğretim Öğrencilerinin Motivasyonları ve Duygusal Zekaları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Sevda Seyis
Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi Berrin Emran Özbulak, Ayşe Aypay, Ahmet Aypay
Ortaöğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma düzeylerinin okul türü ve cinsiyet açısından incelenmesi Mehmet Barış Horzum, Tuncay Ayas
Ortaöğretimde Öğrencilerinin Sahip Oldukları İnsani değerler ile Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ruhi Yiğit, Bülent Dilmaç
Öğrenci Açısından Okumaya Güdüleyici Etmenler Hakan Ülper
Öğrenci Hareketlerine ve “Sağ“a Dair... Görkem Özizmirli
Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Özer Kaya
Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Elanur Yılmaz Karabutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş
Öğrencilerin İlişkilerinde Yaşadıkları Sosyal Baskı ve Kontrolle İlgili Güçlükler Araştırması İbrahim Cılga
Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine Yönlendirilmeleri Önündeki Engel: Olumsuz Veli Görüşleri Hasan Bozgeyikli, Abdullah Işıklar
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar Mustafa Kale
Öğretmen Adaylarının Üniversitelerde Sunulan Sosyal ve Akademik Olanakları Değerlendirme Durumları: ODTÜ Örneği Tuba Gökmenoğlu, Ercan Kiraz
Önemli Bir Kronik Hastalık: Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite Şafak Ergül, Aslı Kalkım
Öz Kıyım Girişimi Olan Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar, Benlik Ve Aile İşlevselliği Gonca Çelik, Veli Yıldırım, Özge Metin, Ayşegül Tahiroğlu, Fevziye Toros, Ayşe Avcı, Aylin Öncel, İffet Karayazı
Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Levent Eraslan, Derya Çakıcı
Politik Bir Gençlik Kuşağı: Post 80 Alevi Gençliği Fazilet Ahu Özmen
Politik Pazarlamada Tutundurma Faaliyetlerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılayışları Ahmet Çatlı
Prevalence, Correlates, and Characteristics of Gasoline Inhalation among High-Risk Youth: Associations with Suicidal Ideation, Self-Medication, and Antisociality Eric L. Garland, Kristin Carter, Matthew O. Howard
Psikiyatri Tanısı Alan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Demet Taşçı
Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ergen Ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Demet Taşçı Eser, Besti Üstün
Risk Altındaki Çocukların Agresif Davranışlarının Azaltılmasında Sanat Eğitiminin Rolü Ayşe Tuncay Özer
Risk Toplumlarında: Toplumsal Olaylar Ve Suça Sürüklenen Çocuklar İlyas Burunak, Süleyman Hançerli, Cüneyt Gürer
Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) Gamze Ebru Çiftçi, Selda Fatma Bülbül, Nuray Bayar Muluk, Gülsüm Çamur Duyan, Ali Yılmaz
Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara, Nargile, Sarma Tütün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Öğrencilerin Sigara, Nargile, Sarma Tütüne Başlama Ve Sürdürme Konusundaki Görüşleri Hür Hassoy, Işıl Ergin, Aslı Davas, Raika Durusoy, Ali Osman Karababa
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Evlilik Dışı Cinsel İlişki, İstemli Düşükler Ve Kontraseptif Kullanımı Konusundaki Görüşleri Burcu Tokuç, Ufuk Berberoğlu, Gamze Varol Saraçoğlu, Ülfiye Çelikkalp
Sağlıkçı Gençler Sigara Yasaklarını Destekliyor mu? Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri Raika Durusoy, Aslı Davas Aksan, Hür Hassoy, Işıl Ergin
Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi Canan Çeşit
Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama Ayşegül Türkay
Seçilmiş Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Rolü ve Önemi Özgür Tunçalp
Serbest Zaman Etkinliklerinin (Rekreasyonun) Çocuk Suçluluğunun Önlenmesindeki İşlevinin İncelenmesi Metin Kılıç
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Değişkenler Açısından Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin ve Sonuç Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Betül Karaduman, Nuri Emrahoğlu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Matematiğe Karşı Öz-Yeterlik Algıları ve Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hayri Akay, Nihat Boz
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gözde Çiğdem, Aysel Memiş
Siber Zorbalığın ve Mağduriyetin Bir Yordayıcısı Olarak İlişkilerle İlgiliBilişsel Çarpıtmalar Ergenler İçin Bir Ön Çalışma Bayram Çetin, Adem Peker, Yüksel Eroğlu
Siber Zorbalık: Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike Osman Tolga Arıcak
Sigara İçme Davranışları Ve Etkili Faktörler: Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerinin İlk Ve Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Çalışma Selami Kara, Funda Yıldırım Baş, Cahide Açıkalın
SİLİNECEK (2 KEZ girilmiş)Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Algılamaları Mehmet Şahin
SİLİNECEK (kitap değil tez)[Anlamadım(AA)] Deniz Saltık
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Çocuklar Büyüyor Jan-Uwe Rogge
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Öğrenci Motivasyonu Yalçın Kaya
SİLİNECEK Okullarda Şiddet: Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi Bozkurt Koç
SİLİNECEK Ortaöğretim Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri İzzet Döş
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Anne-Baba Bu Kitabı Oku! : Ders Çalışmayan Gençlerin Ailelerine R. Sabri Yurdakul
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Murat Yıkılmaz, Zeynep Hamamcı
SİLİNECEK/ROMAN Arkadaşlık Uğruna Jessica Hart
SİLİNECEK/ROMAN Eylül'de Aşklar Mine Soysal
SİLİNECEK/ROMAN Hadi Ama Baba! Christine Nöstlinger
SİLİNECEK/ROMAN İşte Şimdi Hapı Yuttum! Christine Nöstlinger
SİLİNECEK/ROMAN Taşlar Yerine Otururken / Bir Genç Kızın Gizli Defteri - 10 İpek Ongun
SİLİNECEK/ROMAN Üstüme Kar Yağıyor Pakize Özcan
Sivas'taki İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin Sigara Kullanımı ve 4207 Sayılı Yasa ile İlgili Gelişmeler Konusundaki Görüş, Tutum ve Davranışları Niğmet Açık
Sokakta Çalışan Çocuklar ve Aileleri: Düzce Örneği Kamil Alptekin
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kubilay Yazıcı
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Ergenlerden Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi Tayfun Doğan
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eşcinselliğe Yönelik Tutumları: Bir Atölye Eğitiminin Etkileri Veli Duyan, Tarık Tuncay, Çağrı Sevin, Ercüment Er
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Hakkındaki Görüşleri: Bir Niteliksel Araştırma Özlem Cankurtaran Öntaş, Sema Buz, Burcu Hatiboğlu, Aslıhan Burcu Öztürk
Sosyal Sermayenin Çocuk ve Genç Suçluluğuna Etkisi Nurullah Altun
Suça İtilen Çocuklarda Risk- İhtiyaç- Uygunluk Modelinin Uygulaması Kültegin Ögel, Gülşah Karadayı
Suça Karışan ve Karışmayan 12-15 Yaş Grubundaki Çocuklarda Akran İstismarının Çeşitli Ailesel Özelliklerle İlişkisi Gülümser Gültekin Akduman, Gülen Baran
Suça Karışmış ve Karışmamış Ergenlerin Aile, Akran, Mahalle Özellikleri ile Psikolojik ve Akademik Niteliklerinin İncelenmesi Nilay Pekel Uludağlı
Suça Sürüklenen çocuklar için aile merkezli çözüm Metin Murat Arslan
Suça Sürüklenen Çocuklar Ve Denetimli Serbestlik Buket Gülden Kaya
Suça sürüklenen çocukların hakları Emine Akyüz
Suça Sürüklenen Ve Mağdur Çocuklar S. Hançerli. B. Sevinç, C. Gürer, Muzaffer Cihat Öner
Suça Yönelen Çocuk Ve Ailesi İle Çalışma: Ekolojik Sistem Perspektifi Çerçevesinde Örnek Bir Vaka Sunumu Nadir Ural
Suça Yönelen Erkek Ergenlerde Travmatik Yaşantılar, Dissosiyasyon Ve Suça Karşı Tutumlar Osman Özdemir, Fatih Hakan Polat, Lütfullah Beşiroğlu, Yavuz Selvi, Pınar Özdemir, Abdullah Atlı, Sinan Akbayram
Suça Yönelmiş Çocukların Aile İşlevselliğinin Belirlenmesi Zeynep Temel
Suçlu Kim ?- Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sezer Ayan
Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Ortaöğretim Gençliği Üzerindeki Etkileri (Samsun Örneği) Özgür Kıran
TEKRAR Gençler İçin Sosyal Kapitalin Anlamı: Limana Sığınmak mı, Yelken Açmak mı? Emine Özmete
Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hasan Hüseyin Taylan
Televizyon Reklamlarından Gençlerin Etkilenme Biçimleri: Reklam Oyuncularının Gençlerin İmajlarının Şekillenmesinde Etkisi İmran Uğur
Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyeti Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Duygu Alptekin
Toplumsal Şiddetin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Açısından Etkileri İbrahim Gökler Danışman
Trabzon, Ordu, Samsun, Rize ve Giresun Erkek Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenler ile Trabzon İlinde Ailesi ile Yaşayan Erkek Ergenlerin Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülizar Rol Mollamehmetoğlu
Trakya Üniversitesi Öğrencilerinde Şiddet Davranışları Ve Algılanan Sağlık İlişkisi Halil Evren
Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Ziyareti ve Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Banu Dincer
Tüketilen Değerler ve Gençlik Erdal Atabek
Türk Eğitim Tarihi Açısından "Suçlu Çocuk" Kavramına Bir Bakış Ve İlk Önemli Araştırma Yahya Akyüz
Türk Ve Alman Ceza Muhakemesi Hukuku'nda Çocuk Suçluluğu Bakımından 'Diversiyon' Düşüncesi Gelişimi Öznur Sevdiren
Türk ve İranlı Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi ile ilgili Görüşleri Naimeh Farajzadeh
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Görüşleri Erhan Durukan, Sedat Maden
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği) Kürşad Çağrı Bozkırlı, Onur Er
Türkiye Öğrenci Hareketlerinden Mekânsal Bir Kesit : Kantindeki Politik Ekonomi : 1994-2001 Dönemine İlişkin Seçilmiş Metinler Altuğ Yalçıntaş, Buket Bozduman
Türkiye'de çocuk suçluluğunda öncü çalışmalar 1930-1954 A.Gürhan Fişek
Türkiye'de Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilcileri Umut Şah
Türkiye'deki Çocuk Suçlu Olduğunu Anlamak: 27 Şehirdeki Çocuk Suçluluğunun Karşılaştırılması Ahmet Eker
Türkiye'nin Dış Politikası Bağlamında Ortadoğu'ya Yönelik Tutumlar: Üniversite Öğrencilerinin Algıları Hakkında Bir Alan Tartışması Sabri Çiftçi, Fatih Ertugay
Türkiye’de 1988-2010 Döneminde Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi Ferhan Sayın
Türkiye’de Gençliğin İnternet Üzerinden Katılımı Özelinde Genç Siyasallığı ve Müzakereci Demokrasi Sezgin Çebi, Yelda Şahin Akıllı
Türkiye’de Gençlik Örgütlenmelerinin Yasal Düzenlemelere Katkısı Başak Saral
Türkiye’de Kamusal Söylemde Gençlik Kurgusunun Değişimi Leyla Neyzi
Uçucu Madde Kötüye Kullanımı Olan Ergenlerin Altı Aylık İzlem Sonuçları İbrahim Taymur, Hidayet Çalışkan, Hasan Varol
Ulusaşırı Bir Gençlik Kültürü ve Toplumdan Saygı Talebi Olarak Hip-Hop Demet Lüküslü
Üniversite Adaylarında Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar, Mesleki Olgunluk ve Umut Düzeyleri Dursun Didem Kepir
Üniversite Adaylarının Üniversite Marka Algılarının Üniversite Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği Ömer Torlak, Volkan Doğan
Üniversite Gençlerinde Riskli Davranışlar Zehra Yurtsever
Üniversite Gençlerinin Romanlardan Uyarlama Dizilere Bakışı Abdulkadir Önkol
Üniversite Gençliği “Sosyal Adalet”ten Ne Anlıyor? Sosyal Adalet İlkelerinin Sosyal Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi Filiz Yıldırım
Üniversite Gençliğinde Dini İnanç Ve Umutsuzluk İlişkisi Abdulvahit İmamoğlu, Adem Yavuz
Üniversite Gençliğinin Değişen Din Anlayışı Celil Abuzer
Üniversite Mezunu Çaycı Aranıyor! Adem Eyüpoğlu
Üniversite Öğrencileri Arasında Zorbalık ve Zorbalığın Psikolojik Sorunlarla İlişkisi Uğur Ümmiye Özkal
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri, Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Stresi Algılama Düzeyinin İncelenmesi Gizem Altundağ
Üniversite Öğrencilerinde Kaygı ve Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Investigation of the Predictors of Anxiety and Self‐esteem in a Sample of University Students) Yağmur Çerkez
Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı, Şiddet Ve Bazı Psikolojik Özellikler Ebru Turhan, Tacettin İnandı, Cahit Özer, Sabahat Akoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik ve Öfke İlişkisi Çağla Büyükbayraktar
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobinin Yaygınlığı ve Sosyal Fobinin Yaşam Kalitesi, Akademik Başarı ve Kimlik Oluşumu Üzerine Etkileri Bülent Kadri Gültekin, İ. Ferhan Dereboy
Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Turgut Türkdoğan, Erdinç Duru
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılar ve Psikolojik İyi Oluş Fatma Arıcı
Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi Ömer Oğuztürk, Figen Akça, Gülçilem Şahin
Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Yorgunluk Sefa Saygılı, Ayşe Çil Akıncı, Hülya Arıkan, Ebru Dereli
Üniversite Öğrencilerinden Okuma Notları Latif Onur Uğur
Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesi’nin Örgütsel İmajı Soner Polat
Üniversite Öğrencilerinin “Gençliğin Eğitimi” Çağrışımları Cengiz Şimşek
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Nedenleri Arif Özer, Esin Altun
Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özlem Bayraktar
Üniversite Öğrencilerinin Aşka İlişkin Tutumları ve İlişki Doyumlarının Kişilik Özellikleri ile İlişkisi Beyhan Budak
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Karar Stratejileri Atılgan Erözkan
Üniversite Öğrencilerinin Dini İnanç ile Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mevlüt Kaya, Cüneyt Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Duyguları İfade Etme Benlik Kurgusu ve Öznel İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Behire Kuyumcu
Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları Selma Koluaçık, Gülsen Güneş, Ali Özer
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi Zeynep Hamamcı, Ahmet Buğa, Şenol Duran
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ömer Faruk İşcan, Erdoğan Kaygın
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma Muhammet Dursun Kaya, Dilşad Güzel, Betül Çubukçu
Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Özlem Çakır Balta, Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum
Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma Türker Baş, Arzu Ülgen Aydınlık, Fahri Erenel
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişimine Yönelik Nitel Bir İnceleme M. Fulya Kurter
Üniversite Öğrencilerinin Kendilik Algıları, Gestalt Temas Biçimleri ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Figen Akça, Gülçilem Şahin, Buket Vazgeçer
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma, Öznel İyi Oluş ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülin Nur Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Statüleri, Kişilik Özellikleri ve Algıladıkları Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Tuğba Yenihayat
Üniversite Öğrencilerinin Klasik Müzik ile İlgili Beğeni Tutumları Kerem Kayhan
Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahibi Olmaları Üzerinde Etkili Olan Faktörler: Gaziosmanpaşa ve İnönü Üniversite’lerinden Ampirik Bulgular Rüştü Yayar, Süleyman Serdar Karaca, Ahmet Turkut
Üniversite Öğrencilerinin Meyve Tüketimi ve Meyve Tüketimlerinin Tatlı ve Ekşi Tat Tercihleri ile İlişkisi Gülçin Algan
Üniversite Öğrencilerinin Muhafazakâr Yaşam Tarzları ile Psikolojik İyi Oluşlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İsa Yücel İşgör
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ertan Başa
Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Yardım Arama Tutumları, Cinsiyet Rolleri ve Kendini Saklama Düzeyleri Yaşar Özbay, Şerife Terzi, Serdar Erkan, Zeynep Cihangir Çankaya
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi Halim Sarıcaoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlılıkları İle Benlik Saygıları ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hakan Sarıçam
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Faaliyetlere Yönelik Tutumları ve Boş Zaman Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Murat Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi Yasemin Keskin
Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Algılamaları Mehmet Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları Ve Sorunlarla Başetme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği Mustafa Kacur, Mustafa Atak
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Eğitimde Kullanımıyla İlgili Görüşleri Müslüm Öztürk
Üniversite Öğrencilerinin Üst Biliş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özden Demir, Suna Kaymak Özmen
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları İdris Şahin, Yunus Remzi Zoraloğlu, Necla Şahin Fırat
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Berent Burcu Aydıner
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Stillerinin Yordayıcılarının İncelenmesi Ahmet Ragıp Özpolat
Üniversite Öğrencilerinin, Karar Verme Stillerinin ve Karar Vermede Özsaygı Düzeylerinin Utangaçlık ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi Ahmet Selçuk Yılmaz
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Çoklu Zekanın Değerlendirilmesi Gülşen Demiray, Nazan Dolu
Üniversite Son Sınıf Öğrencileri ve Yeni Mezunların İş Araştırma Stratejileri Türker Baş
Üniversiteli Gençlerde Dindarlık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Nurten Kimter
Üniversiteli Hentbolcuların Mükemmeliyetçilik ve Kaygı Düzeyleri ile Başarı Hedefleri ve Müsabaka Sonuçlarına Yaptıkları Yükleme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Çepikkurt
Yarış Atlarımız Hüsnü Uçar
Yasayla İhtilafa Düşen Ergenlerin Risk Ve Gereksinmelerinin Değerlendirilmesi: Araştırma Ve Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi Ve Standardizasyonu Kültegin Ögel, Gülşah Karadayı, Gülçin Şenyuva, Ebru Özdemir Topsakal
Yeni Toplumsal İletişim Ethos’u: İstanbul Gençliği ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Halil Nalçaoğlu
Yetişkinliğe Geçiş Yıllarında Sigara İçme Davranışının Psiko Sosyal Belirleyicileri Ve Sigara İçmenin Yaşam Doyumu Ve Öznel İyi Oluşla İlişkisi Hasan Atak
Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği) Ebru Olcay Karabulut, Hakkı Ulucan
Yüksek Din Öğretimi ve Dini Köktencilik: Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Dini Köktenciliği Anlama Biçimleri Halil Aydınalp
Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Murat Tuncer
Zonguldak İl Merkezindeki Liselerde Sigara ile Mücadelede Akran Eğitiminin Etkisi Saadet Çolak Özdemir
RSS - 2011 beslemesine abone olun.