Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
224-236
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin mesleki seçimlerinde rol oynayan faktörlerin etki sıralarının ikili karşılaştırmalar yoluyla belirlenmesidir. Araştırma, eksiksiz bilgi toplanabilen ve içtenlikle bilgi verdiği düşünülen 355 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin mesleki seçimlerinde rol oynayan faktörlerin belirlenmesinde alan yazın taraması yapılmış ve öğrencilere yazdırılan kompozisyonlar incelenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin mesleki seçimlerini etkileyen 9 faktör belirlenmiştir. Bu etkiler ikişerli olarak 36 maddede öğrencilere sunulmuş ve öğrencilerden her bir ikili gruptan hangisinin mesleki seçimlerinde daha etkili olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin mesleki seçimlerinde rol oynayan faktörlerin etki sıralarının belirlenmesinde ikili karşılaştırmalarla ölçekleme kullanılmıştır. Ölçekleme çalışması sonucunda, 11. sınıflar hariç öğrencilerin meslek seçimlerini bir mesleğe duyulan ilginin en fazla etkilediği görülmektedir. Aynı durum cinsiyete bağlı incelendiğinde de kız ve erkek öğrencilerin meslek seçimlerini en fazla mesleğe duydukları ilginin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin üniversite giriş sınavından alacakları puanlarında meslek seçimlerini büyük oranda etkilediği belirlenmiştir. Diğer taraftan, öğrencilerin mesleki seçimlerini en az çevrenin (arkadaş, öğretmen vb.) etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Yılmaz, Funda Nalbantoğlu, Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi , Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2, 2017, 224-236, pdf.