Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

MAKALE

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
65 - 88
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Girişimcilik konusu her geçen gün önemi artan, sunulan desteklerle bütünleşen ve bunun sonucunda da ekonomiye direk katkısı olan bir eylem sürecidir. Bu eylem süreci sonucunda yeni iş alanları ortaya çıkmakta, bu yeni iş alanları istihdam sağlamakta, bunun sonucu olarak toplumsal refah artmaktadır. Çalışmanın amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda, üniversiteye bağlı fakülte/meslek yüksekokullarında bir anket çalışması yürütülmüştür.Bu özellikleri belirlemede temel olarak risk eğilimi, bağımsızlık isteği, başarma ihtiyacı, yenilik eğilimi ve kendine güven şeklinde 5 faktör kullanılmıştır. Demografik özellikler olarak; girişimcilik dersi, cinsiyet, kişisel özellikler, ruh hali, memlekette okuma, hangi sınıf, okuduğunuz fakülte/MYO ve iş fikri dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarının elde edilmesinde SPSS istatistik paket programından faydalanılmıştır.Sonuç olarak ise cinsiyete, girişimcilik dersi alıp almama durumuna, girişimcilik fikrine, kişilik özelliklerine, ruh haline ve okudukları okula göre öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ölçen sorulara verilen cevaplarda farklılıklar aranmıştır.

Ardıç, Muhammed - Aydın, Salih - Küçük, Volkan, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi, Journal of Current Researches on Business and Economics, 2, 2017, 65 - 88, pdf.