Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

MAKALE

Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
94-103
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Günümüzde birçok ülkede, ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olarak, istihdam yapısı ve işsizlik boyutu ele alınmaktadır. Türkiye'nin en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından birisi de işsizliktir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kırsal kesimindeki gençlerin istihdam sorunlarını incelemektir. Çalışmada önce Türkiye’deki işgücü piyasası ve istihdam durumu incelenmekte, daha sonra kırsal nüfus ve işgücü istihdamı analiz edilmekte, Türkiye’nin kırsal kesiminde genç işsizliğinin yapısı ve nedenleri tartışılmaktadır. Çalışmanın sonunda konuyla ilgili öneriler de sunulmaktadır. Çalışmada 2004-2015 dönemi verileri kullanılmıştır. Çalışmanın ana materyalini, TÜİK, FAO, ILO, OECD, UNDESA gibi kurumlardan elde edilen veriler ve daha yönce yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular oluşturmaktadır.

Can, Bahar Aydın - Engindeniz, Sait, Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Kocaeli, , Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, 2017, 94-103, pdf.