Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı

MAKALE

Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
15
Yıl
Sayfa Aralığı
328–347
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Şüphesiz ki çağımızın gelişen üretime dayalı ekonomisi ve sürekli gelişen teknolojik iş gereçleri iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Nitekim birçok meslek hastalığı, iş kazası çağımızın problemlerinden biridir. Bu araştırmanın amacı meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin iş sağlığı ve güvenliği kültürü üzerindeki farkındalığını ölçmektir.Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik bilgilerini ölçen 4 soru, iş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeylerini ölçen çoktan seçmeli 10 soru ile iş sağlığı ve güvenliği kültürüne yönelik çoktan seçmeli 15 soru kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgi düzeylerinin iş sağlığı ve güvenliğinin oluşması noktasında farkındalık yarattığı tespit edilmiştir.

Uçkun, Ceylan Gazi̇ - Alkan, Ertan - Uçkun, Seher - Demir, Barış, Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı, International Journal of Academic Value Studies, 15, 2017, 328–347, pdf.