Girişimcilik Niyetinin Kariyer Planlamasındaki Yeri:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Girişimcilik Niyetinin Kariyer Planlamasındaki Yeri:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
465942
Sayfa Sayısı
82
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Günümüzde önemi giderek artan girişimcilik kavramının, bireylerin kariyer planlamalarında daha çok yer alması elbette ki gerek bireye ve gerekse topluma birçok katkı sağlayacaktır. Bu çalışma ile üniversitede eğitim gören öğrencilerin, kariyer planlamalarında girişimciliğe ne derece yer verdiğini tespit etmek, öğrencilerin bireysel özellikleri ile bireysel ve çevresel faktörlerin girişimciliği tercih etmelerine olan etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.Araştırma, Ortadoğu Teknik Üniversitesinin çeşitli anabilim dallarında eğitim gören üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Veriler, 244 öğrenciye anket uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan yola çıkarak öğrencilerin girişimciliğe genel olarak olumlu baktığı ifade edilebilir. Ancak ankete katılan katılımcıların %49,5'i yeterli devlet desteğinin olmadığı görüşünü belirtmiştir. Yine katılımcıların %65,1'i yeterli sermayesi olursa girişimciliği tercih edebileceğini belirtmiştir. Bu iki sonuç dikkate alındığında bireylerin girişimciliğe kariyer planlamalarında yer vermek isteseler bile sermaye unsurunun yetersiz olması bu kararı olumsuz etkilediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Elde edilen başka bir sonuçta öğrencilerin bürokratik engellerin fazla olduğunu düşünmeleridir.Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, hükümetlerin ve girişimcilik konusunda destek veren kurumların desteklerini daha da arttırmaları ayrıca hükümetler tarafından bürokratik engellerin kaldırılması yönünde alınacak tedbirler ile girişimciliğin bireylerin kariyer planlamalarında yer almasına olumlu bir katkı sağlanabilir.

Sönmez, Emre, Girişimcilik Niyetinin Kariyer Planlamasındaki Yeri:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.