Bir Mesleki Grup Rehberliği Programının Genel Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerine Etkisi

MAKALE

Bir Mesleki Grup Rehberliği Programının Genel Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
303-345
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada mesleki grup rehberliği programının mesleki kararsızlık içinde bulunan genel lise birinci sınıf öğrencilerinin mesleki kararsızlık düzeylerine etkisi incelenmiştir. Deney (n= 19) ve kontrol grubu(n=19)’nu oluşturan katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen mesleki karar envanteri uygulanarak deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubuna mesleki kararsızlıklarını gidermek amacıyla hazırlanmış 10 haftalık mesleki grup rehberliği programı uygulanmıştır. 10 haftalık süre sonunda envanter her iki gruba tekrar uygulanarak uygulanan programın etkililiği incelenmiştir. Yapılan işlemler sonucunda deney grubuna katılan öğrencilerin mesleki kararsızlıklarında önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Sonuçlar geliştirilen mesleki grup rehberliği programının genel lise birinci sınıf öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarını azaltmada etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Çakır, Mehmet Ali, Bir Mesleki Grup Rehberliği Programının Genel Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerine Etkisi , Ankara, , Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017, 303-345, pdf.