Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri

MAKALE

Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
32-37
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma lise son sınıf erkek öğrencilerinin meslek tercihlerinde ebelik mesleğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı türde yapılmıştır. Ankara’daki bir ilçede yer alan 11 lisede öğrenim gören son sınıf erkek öğrencileri bu çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden ve okula devam eden tüm lise 4. sınıf erkek öğrencileri (539) çalışma kapsamına alınmıştır. Öğrencilerin %85,9’u tercih ettikleri mesleğe karar vermiş olup %36,7’si mühendis, %11,7’si polis, %10,4’ü doktor, %9,9’u avukat olmak istediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %72,4’ü erkeklerinde ebe olabileceğini düşündüklerini belirtmesine karşın %83,7’si ebe olmak istemediğini belirtmiştir. Erkeklerden ebe olunmayacağını düşünenlerin nedenleri incelendiğinde erkek adamdan ebe olmaz çünkü kadın mesleği (%47,6), dinimize ve kültürümüze uygun değil, günah (%24,8), doğum yapacak kadın ve eşi için sıkıntı oluşturur (%19), dalga geçerler (%1,9) cevapları gelmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; katılımcıların çoğunun erkeklerin ebe olabileceğini düşünmesine karşın, toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle ebeliği seçebilecekleri bir meslek olarak algılamadıkları saptanmıştır. Erkeklerin ebelik mesleği ile ilgili bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılması, meslek seçiminde danışmanlık yapan profesyonellerin toplumsal cinsiyet rollerinden uzaklaşarak danışmanlık hizmetlerini yürütmesi önerilebilir.

Çalbayram, Nazan Çakırer - Gönenç, İlknur M., Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1, 2017, 32-37, pdf.