Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış

MAKALE

Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
54
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1369-1396
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yaşamımızı sürdürmek için birçoğumuzun işe ihtiyacı vardır. Uygun ve verimli bir işin yokluğu, yoksulluğa ve sosyal eşitsizliklere yol açmakta depresyon, kaygı, psikosomatik belirtiler, intihar riski, alkol madde kullanımı gibi birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirmektedir. Türkiye işsizlik oranlarının yüksek olduğu ülkelerden biridir, özellikle genç nüfus işsizlikten yoğun olarak etkilenmektedir. Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş bulma şanslarını artırmak için yükseköğretime yönelmektedir. Her yıl 2 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavına girmektedir. Fakat yükseköğretimi tamamlamış gençler iş gücü piyasasına girişte birçok zorlukla karşılaşmakta, yaşanan yoğun işsizlik nedeniyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Bu durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin işsizlik kaygısı yaşamalarına yol açmaktadır. İşsizlik gençlerde öfke, hayal kırıklığı, gelecekten umutsuzluk gibi duygulara yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye’de işsizliğin ulaştığı boyutları gözler önüne sermek, işsizliğin psikolojik etkilerine değinmektir. Çalışma özellikle yükseköğretime devam eden gençlerin yaşadığı işsizlik kaygısına odaklanmaktadır. Çalışmada genç işsizliği teorileri ve psiko-sosyal işsizlik teorilerine de yer verilmiştir.

Kıcır, Başak, Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış, Çalışma ve Toplum Dergisi, İstanbul, 54, 2017, 1369-1396, pdf.