Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde Çalışan Üniversite Öğrencileri

MAKALE

Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde Çalışan Üniversite Öğrencileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
89–110
Kategori
Makale Özeti
Küresel ekonomik düzen, iş ve emek piyasalarını sürekli yeniden biçimlendirerek esnek, düşük ücretli ve güvencesiz iş türleri yaratmaktadır. İş gücü açısından sürekli ve güvenceli istihdam, yerini artık adına esnek çalışma denilen kısa süreli, geçici, kuralsız ve güvencesiz istihdama bırakmıştır. Günümüzde iş yasaları, küresel rekabete ve esnek çalışmaya uygun olarak yeniden düzenlenerek, güvencesiz çalışmanın hukuki dayanakları oluşturulmaktadır. Nitekim Türkiye’de geçmişte fiilen uygulanan “güvencesiz” istihdam biçimleri, 2003 yılında İş Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte çalışma yaşamında “yasal” olarak yerini almıştır.Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üniversite öğrencileri başta hizmet sektöründe olmak üzere, bu güvencesiz ve esnek iş piyasalarının vazgeçilmez elemanlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören ve ‘ucuz iş gücü’ olarak, iş gücü piyasalarına dâhil olan öğrencilerin esnek çalışma türlerinden birisi olan “çağrı üzerine işlere”ulaşma yöntemleri, çalışma koşulları ve güvencesiz çalışmaya karşı yaklaşımları “derinlemesine görüşme” tekniği ile sağlanan veriler üzerinden tartışılmaktadır. Bu çalışmanın, gençliğin esnek ve güvencesiz çalışmaya yönelik bakışını kavrama konusunda bir katkı sunacağı düşünülmektedir.

Koç, Nilgün Kaner, Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde Çalışan Üniversite Öğrencileri, Mülkiye Dergisi, 3, 2017, 89–110, .