Kültür Sektöründe Genç İstihdam: Eğreti Çalışma Deneyimleri

MAKALE

Kültür Sektöründe Genç İstihdam: Eğreti Çalışma Deneyimleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
104-113
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Günümüzde işgücü piyasalarında güvencesiz, esnek, yarı zamanlı gibi standart dışı çalışma biçimleri yaygınlaşmıştır. İşgücü piyasalarının „eğretileşmesi‟(precariousness) olarak isimlendirilen bu durum, özellikle kültür sektöründe kendini göstermektedir. Kültür sektöründe eğreti çalışma biçiminin olumsuzlukları ise en çok genç çalışanları etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı söz konusu sektördeki eğreti çalışmanın izlerini sürerek genç çalışanların deneyimlerini gözlemlemek ve aktarmaya çalışmaktır. Bu bağlamda kültür sektöründeki çalışma biçiminin eğreti olup olmadığı derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak soruşturulmuş, araştırma sonuçları yorumlandığında, kültür sektöründe eğreti çalışmanın, gençlerin kendilerini güvencesiz ve sınırlandırılmış hissetme eğilimlerini yükselttiği görülmüştür.

Işık, Ebru - Serim, Havva, Kültür Sektöründe Genç İstihdam: Eğreti Çalışma Deneyimleri, Kocaeli, , Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, 2017, 104-113, pdf.