Dünyada Genç İstihdamının Genel Görünümü

MAKALE

Dünyada Genç İstihdamının Genel Görünümü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
51-70
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ekonomik etkinlik açısından önem arz eden genç nüfusun istihdamı, işsizliğin yüksek ve yapısal hale gelmesi ile önemli bir sorun halini almaktadır. Birçok ekonomiyi etkileyen son küresel krizin belki de en önemli sonucu genç işsizliğini daha da derinleştirmesi gösterilebilir. Genç istihdamına yönelik yapılan çalışmalar, durumun vehametini koruduğuna ve genç işsizlik oranlarının gelecekte yükselme eğilimini korumaya devam edeceğine işaret etmektedir. Ülke aktif nüfusu içerisinde değerlendirilmesine rağmen istihdamda, eğitim ve öğretimde bulunmayarak atıl durumda kalan kesimi tanımlayan inaktivite -atalet- oranı ekonomi üzerinde ciddi etki doğuran bir diğer huzursuzluk kaynağıdır. Bu oran, özellikle işgücü piyasalarına dahil olmaları beklenen yeni mezun gençlerin uzun süreli ve yapısal işsizliğin hakim olduğu koşullar altında iş aramayı bırakmalarından dolayı artış göstermektedir. Genç nüfus günümüzde, eğitimden işgücü piyasalarına geçişte zorlanma, eksik ve eğreti istihdam vb. gibi bir takım istihdam problemleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle uzun süreli işsizlik ve gençler için sadece düşük kaliteli işlerin yaygınlaşması, ekonomilerin gelişme potansiyellerine olumsuz yönde etki etmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak çözüm üretebilmek adına OECD, ILO ve DB gibi uluslararası örgütler, bu hususta kapsamlı raporlar hazırlamakta ve tüm dünyada genç işsizliğine yönelik iyileştirici politika ve uygulamalar yoğun şekilde takip edilmektedir.

Öztürk, Şenol - As, İzzettin, Dünyada Genç İstihdamının Genel Görünümü, Kocaeli, , Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, 2017, 51-70, pdf.