1993 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 192 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Duygusal İstismarın Liseli Ergenlerin Kendini Kabul Seviyelerine Etkisi A. Esra İşmen
Gençliğe Yatırım, Toplumun Geleceği İçin Bir Yatırımdır Mehmet Gündüz
Geri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak: Almanya’dan Dönen Öğrencilerin Benlik Saygıları ve Ruhsal Belirtileri Beril Tufan, Süleyman Yıldız
İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması Güler Nemika Ergin
Lise Öğrencilerinin Ergenlik Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ali Osman Karababa, Gülsüm Arı, Selda Berktaş, Serra Çolakoğlu, Özlem Deveci
Metropoliten Alanda Çocuk Suçluluğu İstanbul Çevresinde Yapılmış Bir İnceleme Gülistan Tartar
Suçlu Genç Erişkinlerin Sorumluluğu Sulhi Dönmezer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İbrahim Cılga
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 14- 16 Yaş Ergenlerinin Uyum Düzeylerinin Ana- Baba Tutumlarının İncelenmesi Sezgin Bostan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 15-22 yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması Aygül Nalbant
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adolesan İntiharları ve Kendilik İmgesi Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Birsen Sonuvar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adolesanlarda Depresyon ve Anksiyetenin Birlikte Görülmesi: Bir Araştırma Füsun Çuhadaroğlu Çetin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bazı Kişisel Değerlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargıları Mevlüt Kaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bir Grup Gencin Ailede ve Okulda Karşılaştığı Bedensel Olarak Fena Muamele İle İlgili Bir Araştırma Adnan Kulaksızoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk İşgücü Sorunu: Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Yolları Kasım Karataş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocukluk ve Ergenlik Çağında Sosyal Fobi Elvan Karacan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocukluk ve Ergenlikteki İştah ve Yeme Bozuklukları Selahattin Şenol
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Demokratik ve Otoriter Ana- Baba Tutumlarının Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Belik Saygısı Üzerine Etkisi Musa İkizoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinselliğe İlişkin Bilgilerini Hemşirelik Bakımından Kullanma Durumları Nevin Kuzu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) On Yedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Mine Mangır, Fatma Kandemir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Mine Mangır, Fatma Kandemir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Öğrencilerin Yetenek ve İlgilerinin Kendileri ve Öğretmenleri Tarafından Değerlendirmesi Gönül Aksel
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Önerilen Dengelenmiş Toplumsal Birey Modeli Işığında Üniversite Gençliğinin Sorunları:1982-92 Döneminde Uygulanan Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme, Yorum ve Öneriler E. Olcay İmamoğlu, Yeşim Yasak Gültekin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme yurdunda yaşayan 13-17 yaş grubu okuyan gençler ile aileleri yanında yaşayan ve okuyan aynı yaş grubu gençlerin ergenlik problemlerinin karşılaştırılması Funda Yılgör Tekelioğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ)Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Dini Duygu, Düşünce, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Adem Şahin
(BİLDİRİ) Psikodramanın Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri Üzerine Etkisi Nilüfer Voltan Acar, F. Bilge
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları Üzerine Bir Araştırma Fidan Korkut
(SİLİNECEK_MÜKERRER) Ergen İntiharı ve Kendilik İmgesi Füsun Çuhadaroğlu, Birsen Sonuvar
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Hatay Yetiştirme Yurdu’ndaki Çocukların Sosyal Uyum Sorunları Abdullah Güleç
12-16 Yaş Arasındaki Suç İşlemiş ve Suç İşlememiş Çocukların Zeka Test Puanlarının Karşılaştırılması N. Avcı
12-22 Yaş Grubundaki Gençlerde Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Araştırması Yelda Çakır
13-18 Yaşları Arasındaki Suç İşlemiş Ergenlerdeki Psikopatolojik Belirtilerin Araştırılması Melek Kaya
13-19 Yaş Grubunda Suça Eğiliminin Çocuk Suçluluğu İstanbul Çevresinde Yapılmış Bir İnceleme Canan Özsöz Gürsel
14-16 Yaş Ergenlerinin Uyum Düzeylerinin ve Ana-Baba Tutumlarının İncelenmesi Sezgin Bostan
14-18 Yaş Arasındaki Suçluların ve Ortopedik Özürlülerin, Görme Özürlülerin ve Alt Sosyo-Ekonomik Düzeye Mensup Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi M. Küçükaksoy
14-18 Yaşları Arasındaki Suçluların, Ortopedik Özürlülerin, Görme Özürlülerin, Alt Sosyo-ekonomik Düzeye Mensup Ergenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması Meftune Küçüksoy
15-22 Yaşları Arasında Bulunan Islahevindeki, Gözetim Altındaki ve Suç İşlememiş Gençlerin Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması Aygül Nalbant
16 Yaş Gençlerinde Görülen Uyumsuz Davranışlarla Sosyo Ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkisi Nilgün Sarp
1988‐1992 Yılları Arasında Bursa'da Farik ve Mümeyyizlik Muayenesine Gönderilen Çocukların Demografik Özellikleri A. Çoltu ve Arkadaşları
A Sociological Analyses of The Value Judgment of University Students(Üniversite Öğrencilerinin Değer Yargılarının Sosyolojik Analizi) H. Belgin Ünal
Adana İli Üniversite Yurt Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamalarının Yapısı ve Sorunları Ahmet Tan
Adliye Ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu :Değişen Ve Gelişen Toplumlarda Adliye İle Çocuk Suçluluğunun Aldığı Yeni Durum Ve Hukuk Düzeninin Bu Olgu Karşısında Değerlendirilmesi Sempozyumu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adolesan İntiharları ve Kendilik İmgesi Füsun Çuhadaroğlu, Birsen Sonuvar
Adolesanlarda Depresyon ve Anksiyetenin Birlikte Görülmesi: Gözden Geçirme Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Adölesan Çağında Benlik Kavramlarının Gelişimi ve Öğretmenleri İle Karşılıklı Algılamalarının Değerlendirilmesi Hatice Arık
Adölesan Gebeliği Fatma Işıl Bulut
Almanya'da Yaşayan Türk Gençlerinin Suçluluğu Silvia Tellenbach
Ana Baba Tutumları ile Diğer Bazı Değişkenlerin Lise Öğrencilerinin Mesleki İlgilerine Etkisi Tülay Güneş Azizoğlu
Ankara Devlet Konservatuarında (HÜ) Öğretim Gören Adölesan Grubu Öğrencilerin Ruhsal Uyum Problemlerinin İncelenmesi Ayşe Cerit Aksoy, Duyan Mağden
Ankara Şehir Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımının Araştırılması Sevil Usanmaz
Arayış: Bir Genç Kızın Kişiliğini Bulmak Sürecinde Geçirdiği Aşamalar Hatice Özsaraç
Askeri Lise Öğrencilerinin Ortaokul ve Lisedeki Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Akademik Başarılarının Karşılaştırılması Naim Dilek
Askeri Sınıf Okulu Öğrencilerinde Kan Gruplarına Göre Genel Psikiyatrik Semptom Düzeyi Farkları İhsan Dağ
Atatürk ve Gençlik İsmail Aktaş
Atatürk ve Gençlik Kalkınmada Anahtar Bahri Savcı
Avrupa'da Yaşayan Türk Gençlerinin Aile ve Cinsel Sorunları Ramazan Salman
Baba Yoksunluğu Olan Gençlerin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Mine Mangır, Yaşare Aktaş
Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargıları Mevlüt Kaya
Bir Grup Gencin Ailede ve Okulda Karşılaştığı Bedensel Olarak Fena Muamale ile İlgili Bir Araştırma Adnan Kulaksızoğlu
Boşanmış Ailelerden Gelen 17 Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeylerinin İncelenmesi Mine Mangır, Fatma Alisinanoğlu
Bursa'da Çocuk Mahkemesi Kurulmalıdır
Cinsiyetleri ve Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Uyum Alanları ve Yöntemlerinin İncelenmesi Binnaz Kıran Esen
Çalışan Çocuklar ve Sorunları Hüsamettin Örnek
Çırak Statüsünde Çalışan Gençlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Yaptıkları İşe İlişkin Duyguları Aliye Mavili Aktaş, Çiğdem Arıkan
ÇİFT GİRİŞ, Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkileri ve Bunun Anababa Tutumlarıyla İlişkisi Figen Çok
Çocuk İşgücü Sorunu: Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri Kasım Karataş
Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal Hizmet Kuruluşları Sevda Uluğtekin
Çocuk Suçluluğu Konusunda Baroların ve Gönüllü Kuruluşların Rolü Betül Onursal
Çocuk Suçluluğu Kriminolojisinde Aile Faktörü Füsun Sokullu Akıncı
Çocuk Suçluluğu Ve Çocuk Mahkemeleri Mustafa Yener Ulak
Çocuk Suçluluğunu Arttıran Nedenler Ve Araştırmalar Savaş Büyükkaragöz
Çocuk ve Ergenlerin İntihar Davranışına Yönelik Bütünleyici Bir Tedavi Yaklaşımı Runa Uslu
Çocuk ve Küçük Suçluluğu ve İnfaz Kanunu Ön Tasarısı E. Cihan
Çocukların Gençlerin Eğitimi: Geri Zekalı Çocukların Eğitimi Orhan Çaplı
Çocukluk Çağındaki Kronik Hastalıkların Psikososyal Etkileri Z. Bengi Baysal
Demokratik ve Otoriter Ana Baba Tutumlarının Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi Musa İkizoğlu
Dil ve Kültür ve Almanya’dan Dönen Öğrenciler Ünal Abalı
Düşük ve Yüksek Kaygılı Üniversite Öğrencilerinde Yüzyüze ve Telefonla Kurulan İletişimin Problem Çözme Becerisine Etkisi Özlem Ulusoy
Erciyes Üniversitesi’nde Okuyan Son Sınıf Kız Öğrencilerin Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Tülay Aydın
Ergenlerde Grup Psikoterapisi Uygulamaları Haluk Özbay, Emine Öztürk Kılıç
Ergenlerde Özdeşleşme ve Din Eğitimi (İHL ve GL Öğrencileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma) Mehmet Akif Kılavuz
Ergenlerimizi Tanıyalım Olcay Dilek
Ergenlik Çağında Şişmanlık: Üst Sosyoekonomik Düzeyde Yer Alan Çocuklar Üzerinde Antropometrik Bir Araştırma İzzet Duyar
Ergenlik Çağındaki Kızlarda Sigara İçki İçme Ve Madde Kullanımı T. Dabakoğlu, S. Kükner, K. Vicdan
Ergenlikte Genel Semptomatoloji ve Üniversite Öğrenci Merkezinde Yapılan Mukayeseli Çalışma N. Kocabaşoğlu, İbrahim Balcıoğlu, G. Alışık, vd.
Ergenlikte Zihin Gelişimi Süreyya Köker
Ergenlikte Zihinsel Gelişim Demet Öngen
Farklı Öğretim Programı İzleyen Öğrencilerde Algılanan Ana-Baba Öğretmen Tutumlarının Benlik Kavramına Etkisi Aytül Güven
Federal Almanya'da Yaşayan Türk Çocuklarının Suçluluğu Silvia Tellenbach
Geleneksel Çıraklıktan Çocuk Emeğine: Bir Alan Araştırması Sema Erder, Kuvvet Lordoğlu
Genç Pazarın Banka Hizmetlerini Tercihleri Üzerine Bir Saha Araştırması Recai Çınar
Gençlerde Psikiyatrik Hastalıkların Tanısında Karşılaşılan Sorunlar Haluk Özbay, Emine Öztürk, Sibel Dönbak
Gençlerin Kontrasepsiyona Yaklaşımı Aliye Mandıracıoğlu, F. Doğan
Gençlerin Tüketicilik Rolünü Kazanmaları Yunus Dursun
Gençlerle Açık Açık İhsan Fahri
Gençliğin Beslenme Sorunları Ayşe Baysal
Gençliğin Sorunları Üzerinde Bazı Düşünceler İbrahim Özdemir
Gençliğin Toplum Örgütlerine Katılımının Sağlanması Projesi
Gençlik İçin Seçme Yazılar Hüseyin Toraman
Gençlikte Arkadaşlık İlişkileri Figen Çok
Genel Liseler ile Meslek Liseleri Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerini Etkileyen Faktörler Erdoğan Bozkurt
Göçlerin İzmir İlindeki Çocuk Suçlarına Etkisi İ. Hamit Hancı, B. Ege, S. Demirçin, H. Çoşkunol, S. Ertürk, A. Yemişcigil
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinselliğe İlişkin Bilgilerini Hemşirelik Bakımından Kullanma Durumları Nevin Kuzu
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara-Alkol-İlaç Alma ve Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Alışkanlığının Araştırılması Ş. Bilir, Duyan Mağden, P. Nur San, B. Atik, İsmihan Artan, E. Üstün
Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Empati Düzeyleri İdris Yaşar
Hüküm Giymiş Erkek Çocukların Suç İşlemelerinde Rol Oynayan Faktörler: Elazığ Çocuk Islahevi Örneği Z. Erdoğmuş
İktisat Sosyolojisi Açısından Eğitim ve Yetenekli Kız Öğrencilerin Öğretmenliğe Yönlendirilmeler Şenay Demirci
İlkögretim Okulu II. Kademe Ögrencilerinin Fen Tutumları ile Fen Başarıları Arasındaki İlişki Meral Oruç
İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış Eğitimde Model Arayışı Yahya Kemal Kaya
İntihar Girişimlerinde Belirtilen Nedenler Ahmet Dilsiz, Ferhan Dilsiz
İzmirde Suç İşleyen Çocukların Sosyolojik Özellikleri İ. Hamit Hancı, B. Ege
K. T. Ü. - İ. İ. B. F. Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Analizi Ali Perçin
Kimlik Bocalaması: Anlamak, Tanımak, Ele Almak İ. Ferhan Dereboy
Kimlik ve Din: Ergenler Üzerine Bir Araştırma Mustafa Naci Kula
Kişilik Gelişiminde Ailesel Faktörlerin Etkisine İlişkin Bir Araştırma Binnur Yeşilyaprak
Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Suça Yönelişlerinde Eğitimsizliğin Rolü Mehmet Silah
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 1. Sınıf Öğrencilerinin İlgili Bölümü Seçiş Nedenlerinin Araştırılması Hatice Odacı
Lise Öğrencilerinde İçki Ve Sigara Kullanımı (Gemlik- Bursa) N. Okan, M. S. Şıvka, Ş. Resmi, N. Şıvka
Lise Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Düzeyleri, Cinsel Eğitime İlişkin Beklentileri İle Anne-Babaların Cinsel Eğitim Konusundaki Tutumları Üzerine Bir Araştırma Birgül Ergin
Lise Öğrencilerinin Problemlerini Etkileyen Faktörler Tevfik Fikret Karahan
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları ile Mesleki İlgi Alanları Arasındaki İlişki Serap Nazlı
Liseli Erkek Sporcuların ve Sporcu Olmayanların Benlik Kavramları F. Hülya Aşçı, Hülya Gökmen, Gül Tiryaki, Uğur Öner
Malatya Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemleri Abdülkerim Işık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Benlik Tasarım Düzeyleri Aynur Kazaz
Muş Yetiştirme Yurdu’ndaki Çocukların Psiko-Sosyal Gelişim Sorunları Rıfat Bilgin
Obsesif Kompulsif Bozukluğun İlkokul ve Ortaokul Çocuklarında Görülme Sıklığı: Norm Çalışması Nilgün Palulu
ODTÜ Öğrencilerinin Uyum Düzeylerini Etkileyen Bireysel, Sosyal ve Ailesel Bazı Etmenler İ. Nurdan Alperten Tanyıldız
Okul Anketi Üzerine Bir Ön Çalışma Giray Berberoğlu, Ayşe Balcı
Okul Yönetiminde Rehberlik Hizmetleri ve Gençlik Sorunları Mehmet Okutan
Okulda Dayak Fatma Dilek Gözütok
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Belli Başlı Problemleri Şadiye Saraçoğlu
Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Faktörler Mine Mangır, Fatma Kandemir
Orta Dereceli Okullarda Disiplin Cezası Almış Öğrencilerin İçe Dönüklük-Dışa Dönüklük Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Mehmet Havuş
Ortaokul Seviyesindeki Ergenlerin Denetim Odağı Özelliklerinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi Nilgün Canel Denktaş
Öğrenci Okul Sağlığı Nilay Ülkü
Öğrencilerin Sınıf Öğretmenlerinin Sundukları Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Algıları ve Beklentileri Mehmet Murat
Öğrencilerin Yetenek ve İlgilerinin Kendileri ve Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi Gönül Aksel
Önbilgi, İlgi ve Çalışmanın Öğrenci Başarısına Etkileri ve Trabzon Anadolu Lisesi’ne Özel Okuldan Gelen Öğrencilerin Durumları Türkan Altın
Önerilen Dengelenmiş Toplumsal Birey Modeli Işığında Üniversite Gençliğinin Sorunları: 1982-1992 Döneminde Yayınlanan Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme, Yorum ve Öneriler E. Olcay İmamoğlu, Yeşim Yasak Gültekin
Özel Dersanelerde Görevli Öğretmenler ile Bu Dersanelere Devam Eden Öğrencilerin Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Beklentilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Selami Ergün
Özel Dershanelerin, Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Eden Öğrencilerin Başarısını Etkileyen Faktörler Bahadır Köksalan
Özel Trabzon Ata Koleji Öğrencilerinin Uyum Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması Şaduman Saral
Paşakapısı Cezaevi’ndeki Tutuklu Çocukların Psiko-Sosyal, Sosyokültürel, Ekonomik Ve Kriminolojik Özellikleri G. Öter, N. Akalın
Psikodramanın ve Gerçeklik Terapisinin Suçlu Gençlerin Benlik Kavramlarına ve Empati Düzeylerine Etkisi Sema Kaner
Reklamın Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri Kenan Baysu
Rotary Gençlik 2420. Bölge Çalışma Raporu (1992-1993)
Sağlıklı Gençlerde ‘Öz Bakım Gücü’ ve Aile Ortamının Etkisi Nursen Özkan Nahcivan
Silahsan’da Çalışan Genç İşçilerin Sosyo-Ekonomik Durumları Sevda Erdoğan
SİLİNECEK Fatma Işıl Bulut
Silinecek 12- 22 Yaş Grubundaki Gençlerde Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Yelda H. Çakır
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Geri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak Tufan Beril, Süleyman Yıldız
SİLİNECEK Çocuklar ve Gençler İçin 150 Yeni Oyun Christian Bruel
SİLİNECEK Çocukların, Gençlerin Eğitimi Orhan Çaplı
SİLİNECEK İKİ TANE VAR Türkiye’de Devrimci Gençlik Hareketleri Tarihi (1960-1968) Turhan Feyizoğlu
SİLİNECEK KONU DIŞI Okullarda Örgütsel Havanın Çözümlenmesinde Bir Yöntem Ömer Peker
silinecek! Tufan Beril, Süleyman Yıldız
SİLİNECEK(?) Harry W. Gardiner, Mary J. Gander, Bekir Onur
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Gençlik Üzerine Vladimir Ilyiç Lenin
SİLİNECEK/ROMAN Genç Sevgili Rebecca Winters
SİLİNMELİ/KONGRE İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyleri ve Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkileri Kâmile Açıkgöz
SİLİNMELİ/ROMAN İmtihan Alevinde Bir Genç Müslüman'ın Anıları Münir Gavrankapetanoviç
Sivas’ta Spor Yapan Gençlerin Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Gökten Orhon
Suçlu ve Suçlu Olmayan Çocukların Uyum Durumları ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Mehmet Ünal
The Effects of Maternal Employment on Adolescent Adjustment Alin Yıldızlı Sarı
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlığının Bağımlı Kişilik Özellikleri İle ilişkisi Z. Bengi Baysal, Gülten Seber, Hüsnü Erkmen, Durmuş Tekin
Türkiye'de Devrimci Gençlik Hareketleri Tarihi: 1960-1968 Turhan Feyizoğlu
Türkiye'de Gençler Arasında Doğurganlık Bir Sorun Mudur? Hilal Özcebe, Ayşe Akın Dervişoğlu
Türkiye'deki Gençler ve AIDS
Uçucu Madde Bağımlılarının Sosyodemografik Özelliklerinin ve Ailelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi Tülin Arman
Uyuşturucuda Yitirilen Gençler ve Terör
Üniversite Gençliğinin Yüksek Öğrenimde Karşılaştığı Sorunlar Serpil Aytaç
Üniversite Kütüphaneleri Üzerine Ahmet Çelik, Nazan Uçak
Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma : Neden Arabesk? Necmi Yaşar, Halil Atılgan
Üniversite Öğrencilerinde Arkadaşlık İlişkileri ve Bunun Ana-Baba Tutumlarıyla İlişkisi, Ankara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma / Figen Çok
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Güçlülük ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Birgül Gökçe
Üniversite Öğrencilerinde Sınav Stresinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi K. Agun, Ahmet Saltık, Ercan Abay, Faruk Yorulmaz, Bülent Tutluoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Etkinlik-Spor-Gençlik Üçgeninde Benlik Dengelenmesi ve Arkadaşlık Gelişimi ile İlgili Bir Ön Araştırma Melahat Beydoğan
Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyleri, Psikopatoloji ve Stresle Başa Çıkma Nurgül Yılmaz Erseven
Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Sorunları Sağlıkla İlgili Bilgi İstekleri ve Hemşirelerden Beklentileri Ufuk Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri Mehmet Yazıcı
Üniversiteli Gençliğinde Yabancılaşma Mustafa Ergül
Yalnızlık Derecesi Yüksek Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Tematik Algılama Testindeki Yalnızlık Temalarının Karşılaştırılması B. Füsun Koçak
Yaratıcılık ve Eğitim Ayşegül Ataman
Yerel Yönetimlerde Gençlere Götürülecek Hizmetlere Yaklaşım İbrahim Cılga
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan 13-17 Yaş Grubu Okuyan Gençler ile Aileleri Yanında Yaşayan ve Okuyan Aynı Yaş Grubu Gençlerin Ergenlik Problemlerinin Karşılaştırılması Funda Yılgör Tekelioğlu
Yetiştirme Yurtları ve Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Aile Yanında Kalan Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeylerinin Saptanması Nuriye Güripek
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 15-17 Yaş Korunmaya Muhtaç Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri ve Gelişimleri Erdoğan Fırat
Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Dini Duygu, Düşünce, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Adem Şahin
Yuppiler, Prensler ve Bizim Kuşak Hayri Kozanoğlu
Yüksek Öğrenim Gençliği Alanında Gerçekleri Kavrayalım, Devrime Hizmet Edelim Kolektif
Zihinsel Engelli Ergenlerin Cinsel Eğitim Gereksinimleri Hakkında Anne, Baba ve Eğitimci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Gülten Mermer
RSS - 1993 beslemesine abone olun.