Adana İli Üniversite Yurt Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamalarının Yapısı ve Sorunları

TEZ

Adana İli Üniversite Yurt Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamalarının Yapısı ve Sorunları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
28701
Sayfa Sayısı
71
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, Çukurova Üniversitesi Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrencilerin gelir düzeyleri, tüketim harcamaları ve toplu yemek yedikleri kantin, kafeterya vb. kurumlarda karşılaştıkları beslenme sorunları incelenmiştir. Araştırmanın materyalini Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören ve Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden anket yoluyla derlenen veriler oluşturmuştur. Çukurova Üniversitesinde 1991-1992 yılı itibariyle 5.677'si kız, 10.733'ü erkek olmak üzere toplam 16.410 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin %20,8'i yurtlarda barınmaktadır. Yurtlarda barınan öğrencilerin $88,4'ü Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdun'da kalmaktadır. Bu öğrencilerden %2,5 örnekleme oranı ile toplam 350 kişi ile anket yapılmıştır. Anket yapılan öğrenciler tesadüfi olarak seçilmiştir. Anket çalışması 1 Ocak - 1 5 Ocak 1 993 tarihleri arasında yapılmış olup,' 1 992 yılını kapsamaktadır. Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin $65,4'ünü erkek, % 34,6'sı ise kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin aileleri ortalama 5,6 kişidir, %52,6'sı yurtta kalmaktan memnun iken, bu oran düşük gelir grubunda $73,3, yüksek gelir grubunda $32,3 olarak ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin $55,7'si yurt kantinlerindeki yiyecek hizmetlerini, %36,3'ü içecek hizmetlerini kısmen yeterli bulmuşlardır. Öğrencilerin %84,6'sı kahvaltıyı yurt kantinlerinde, %65,1'i öğle yemeklerini üniversite merkezi kafeteryasında yedikleri belirlenmiştir Yine öğrencilerin $56,7'si üniversite merkezi kafeteryasında çıkan yemeklerin yeterli derecede besin maddeleri içerdiklerini belirtmişlerdir. Ocak- 1993'te Üniversite merkezi kafeteryasında uygulanan yemek listesine göre öğrencilerin $51,8'i Tavuk-P.Pilavı-Yoğurdu en iyi pişirilen yemek, $32.5'i Pırasa-P.Pilavı-Tatlıyı iyi pişirilmeyen yemek, %59,6'sı Tavuk-P.Pilavı-Yoğurdu en çok beğenilen yemek, %30,7'si Pırasa-P.Pilavı-Tatlıyı en çok beğenilmeyen yemek ve %30,3'ü de Pırasa-P.Pilavı-Tatlıyı en çok artık veren yemek olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin 153, 1'i Üniversite merkezi kafeteryasında çıkan yemeklerin yağını, %65,4'ü yemeklerin tuzunu ve %70,2'si de yemeklerde kullanılan etin pişiminin normal olduğunu belirtmişlerdir. 57 Üniversite merkezi kafeteryasında verilen öğle yemeklerinin saatleri öğrencilerin 893,3'ü tarafından uygun görülmektedir. Yemek sırasında oluşan kuyruklara engel olmak için öğrencilerin %75,9'u yemek dağıtım yerlerinin çoğaltılmasını istemişlerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı çarşıya çıkan öğrencilerin %66,9'u çarşıda yemek yemektedirler, %59,7'sı sadece dönem sonlarında memleketlerine giderlerken, bunların %80,7'si dönüşlerinde yiyecek getirmektedirler. Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin en büyük gelir kaynaklarım %67,0 ile aileleri, %20,5 ile de aldıkları öğrenim kredileri oluşturmaktadır. Öğrenciler toplam harcamalarının ^26,2'sini gıdaya, 819,4'ünü ulaşıma, %19,0'ı giyime, ^13,7'sini kültürel harcamalara, %11,3'ünü içeceklere, %8,1'im temizliğe ve % 2,4'ünü de sağlık, gezi ve özel durumlarda yapmış oldukları harcamalara yapmaktadırlar.

Tan, Ahmet, Adana İli Üniversite Yurt Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamalarının Yapısı ve Sorunları, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Yüksek Lisans, pdf.