Gençlik ve Gençlik Kampları- Merkezleri- Hizmetleri- Çalışması- Gençlik Hukuku- Kanunları- Gençlik Politikaları Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 297 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Bir Sosyal Belediyecilik Uygulaması Olarak İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi Örneği Halim Baş, Başak Işıl Çetin 2017
Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri Meli̇ke Esentaş, Enes Işıkgöz, Pınar Karacan Doğan, Hacı Murat Şahin 2017
Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma Ersan Tolukan, Mustafa Yaşar Şahin, Erdem Ayyıldız, Aylin Uğurlu 2017
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Uygulamalarının Gençlik Kampı Liderlerine Göre Değerlendirilmesi Meli̇ke Esentaş, Selhan Özbey, Pınar Güzel 2017
Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler: Web Sayfaları Bağlamında Bir İnceleme Mithat Baver Zencir, Levent Kutlutürk, Fatoş Subaşıoğlu 2017
Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar ve Politikalar Halim Baş 2017
Ulusal Gençlik ve Spor Politikasına Göre Dezavantajlı Gençlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Şebnem Melike Gündoğdu, Ömer Asal 2017
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri Ebru Öztürk Çopur, Gülümser Kubilay 2017
9. Gençlik Şurası Kolektif 2011
Adrese Büyüteç: Gençlik Alanı Sivil İzleme Raporu Kolektif 2011
Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları Elvettin Akman, Çiğdem Argun, Ekrem Yaşar Akçay 2011
Genç Alan: Gençlik Merkezlerinde Genç Odaklı Dönüşüm Kolektif 2011
Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Öngördüğü Sistem ve Geçiş Esasları Mevcut Lisansüstü Öğrenciler Yükseköğretim Kurulu nun Yeni Yönetmeliğine Tabi mi Serdar Yılmaz 2016
Alan Gezilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi Mustafa Sami Topçu, Nejla Atabey 2016
Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca Uygulanan Gençlik Kampları Programları Meli̇ke Esentaş, Selhan Özbey 2016
Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet Uğur Özdemir 2016
Gençlik Kampı Program Sorumlularının İletişim ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Mehmet Kartal 2016
Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi Bilal Yaman 2016
Gençli̇k Merkezleri̇ne Üye Olan Gençleri̇n Atilganlik Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇ Cemal Gündoğdu, Şaki̇r Tüfekçi̇, Evrim Çelebi 2016
Gölge Eğitim Bağlamında Özel Dershane Hizmetlerinin Üniversiteye Giriş Sürecindeki Rolü ve Üniversite Adayı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği Hilmi Kaptan Ünsal 2016
Polatlı Müzakereci Arabulucu Lider Öğrenci Yetişiyor Projesinin Değerlendirilmesi Derya Göğebakan Yıldız, Hasan Çetin, Abbas Türnüklü, Mustafa Tercan, Cemile Çetin, Tarkan Kaçmaz 2016
Sivil Toplum ve Gençlik Politikaları Çerçevesinde Gençlik ve Gönüllülük Fatma Yurttaş Özcan, Fethi Güngör, Harun Ceylan, Mehmet Lütfi Arslan 2016
Türkiye deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma Önder Kethüda 2016
Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi (Turkish Edition) Gözde Algün Doğu, A. Azmi Yetim 2016
Yerel Yönetimlerin Gençlere Yönelik Hizmetleri: İstanbul Esenler Gençlik Merkezi Örneği Halim Baş 2016
Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Etik ve Yasal Boyut Fatma Yasemin Kutlu 2015
Demokrat Parti’nin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı (1946-1960) Kazanılamamış Bir Gençliğin Tarihi İsmail Öz 2015
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine Bağlı Gençlik Merkezlerinin 15-29 Yaş Arasındaki Gençler Tarafından Bilinirlik Düzeyi Begüm Barata 2015
Gençlik Hizmetlerinin Arka Planı: Hak Söylemi Üzerinden Değerlendirmeler Faruk Taşçı 2015
Gençlikten Aileye: Gençlik Politikalarında ve Uygulamalarında Değişim Bedrettin Kesgin 2015
Teşkilat Yapısı, İşleyişi ve Cezaya Alternatif Tedbirlerin Uygulanması Açısından İngiltere ve Galler Gençlik Adalet Sistemi Eylem Ümit Atılgan 2015
Gençlik Çalışmasında Tarihin Önemi Tony Jeffs 2014
Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Gençlik İşbirliği ve Gençlerin Katılımı – Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Gençlik İşbirliği Hans Joachim Schild 2014
Avrupa Birliği-Türkiye'nin Demografik Yapısı ve Gençlik Politikaları İsa Temur 2014
Avrupa Düzeyinde Gençlik Çalışması ve Politikası Pierre Mairesse 2014
Avrupa Gençlik Çalışmaları Tarihi ve Bugünkü Gençlik Politikası ile İlgisi Griet Verschelden, Filip Coussée, Tineke Van De Walle, Howard Williamson 2014
Avrupa Gençlik Hareketliliği ve Üç Mekanizma Aracılığıyla Daha Kısıtlı Olanaklara Sahip Gençleri İçerme Nagla Abed, Judith Van Raalten 2014
Avrupa Gençlik Politikaları Tarihi ve Gelecek İçin Sorular Lasse Siurala 2014
Avrupa’da Gençlik Çalışması, Profesyonellik ve Profesyonelleşme Maurice Devlin 2014
Demokrat Parti'nin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı 1946-1960 İsmail Öz 2014
Gençlerin ‘Güçlendirilmesi’ Pınar Uyan Semerci 2014
Gençliğin Pozitif Gelişimi: ABD Illinois Eyaleti Örneği Senem Aslan 2014
Gençlik Alanında Öğrenim Hareketliliği: Bir Çerçeve Oluşturmaya Başlamak Charles Berg, Marianne Milmeister, Christiane Weis 2014
Gençlik Çalışmaları Tarihi Yörük Kurtaran, Laden Yurttagüler 2014
Gençlik Çalışmalarının Tarihi: Gençlik Sorununu Yeniden Gündeme Getirmek? Filip Coussée 2014
Gençlik Çalışması, Hizmet ve Örgütlenme Arasında Tezat Bir Uygulama Filip Coussée, Howard Williamson, Griet Verschelden 2014
Gençlik Liderlerinin Liderlik Davranışları Fatih Mehmet Parlar 2014
Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası Emre Gür, Devin Bahçeci 2014
Katılım Açısından Gençlik Politikası: Deneyimler ve 6 Öneriler Howard Williamson 2014
Özerklik ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları Laden Yurttagüler, Burcu Oy, Yörük Kurtaran 2014
Stk'lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu Volkan Yılmaz, Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran 2014
Toplum ve Gençlik Kültürleri - Gençlik Çalışması İçin Yorumlar ve Sonuçlar Christian Spatscheck 2014
Türkiye Gençlik Alanı İzleme Raporu 2009-2012 Yörük Kurtaran 2014
Türkiye'de Gençliğin Güven Bunalımı Celalettin Vatandaş, Burhanettin Can, Hikmet Yıldırım, Metin Mahitapoğlu 2014
Türkiye'de Gençlik Politikaları Laden Yurttagüler, Burcu Oy, Yörük Kurtaran 2014
Ulusal Gençlik Stratejisi Nasıl Geliştirilir? Gençlik Politikaları Kılavuzu Finn Yrjar Denstad 2014
Uluslararası Gençlik Değişimlerinin Değerlendirilmesi Wolfgang Ing 2014
Yeni Türkiye’de Eğitim, Kültür ve Gençlik Nabi Avcı 2014
Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı Nurhan Yentürk Ve Devin Bahçeci 2014
Yerel Yönetimlerin Sunduğu Spor Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi (Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Gençlik Merkezleri Örneği) Ayşe Aslı Yüzgenç, Sema Alay Özgül 2014
AB'de ve Türkiye'de Gençlik Politikaları Uygulamaları Fatma Başak Uslu 2013
Avrupa Komisyonu Gençlik Program Kılavuzu Kollektif 2013
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli'nin Dini Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi Recep Kaymakcan, Turgay Şirin 2013
Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Ercan Polat, Ali Aycan, Hanifi Üzüm, Erkan Polat 2013
Son 10 Yıllık Dönemde Gençlik Politikaları Bağlamında Yaşanan Demokratik Evrim Süreci Ahmet Kızılkaya, Ömür F. Karakullukçu, Cemalettin Kömürcü 2013
Sosyal Belediyecilik Bağlamında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri: Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi Örneği İsmail Yavuz 2013
Türkiye'de Adölesan Sağlığının Durumu-Gençlik Merkezleri Orhan Derman 2013
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi 2013
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri Ebru Öztürk Çopur 2013
Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi Gözde Algün Doğu 2013
Farklı Risk Gruplarındaki Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi Hasan Yılmaz, Önder Sipahioğlu 2012
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Çocuk ve Gençlerin İş Sözleşmesi Ehliyetlerinin Sınırlandırılmasına Yönelik Düzenlemeler İştar Urhanoğlu Cengiz 2012
Avrupa Komisyonu Gençlik Programı Kılavuzu AB Eğitim Ve Gençlik Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı 2012
II. Gençlik Şurası - Güçlü Yarınlar İçin Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012
II. Gençlik Şurası Ankara 2012 2012
Kamu Hizmeti Olarak Rekreasyon Etkinlikleri Kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Batı Akdeniz Bölgesi Gençlik Merkezleri Analizi Süleyman Gediz 2012
Öğrenci Kulüpleri ve Demokrasi Kültürü İkram Çınar 2012
Paternalist Politikanın İdeal Dindar Gençliği Kemal İnal 2012
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı VII. Çalıştay Raporu Cocuk Birimleri 2012
Türkiye’de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları Buket Karaturhan, Tayfun Çukur, Dilek Bostan Budak, Süleyman Kaya 2012
Üniversite Öğrencilerinin Spor Tesislerine ve Organizasyonlarına Karşı Düşüncelerinin Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) Serkan Hacıcaferoğlu, Cemal Gündoğdu, Burhanettin Hacicaferoğlu 2012
Gençlik Merkezlerine Üye Gençlerin Temsilcilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ebru Olcay Karabulut, Atilla Pulur 2011
Gençlik Politikası Bağlamında, Türk Gençliğinin Devleti Algılama Biçimi ve Devletten Beklentileri Emine Sarı 2011
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine Bağlı Gençlik Merkezlerinin 15-26 Yaş Arasındaki Gençler Tarafından Bilinirlik Düzeyi (Kocaeli İli Uygulaması) Gültekin Örteş 2010
2009 Yılı Uygulama Raporu: Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 2010
Ankara İlinde İlköğretim ve Lise Son Sınıfa Devam Eden ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Hizmetlerine Başvuran Gençlerin Başvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaşmada Karşılaştıkları Engelleri ve Beklentileri Kezban Çelik, Ayşegül Esin, Gözde Dağdelen 2010
Bir Sosyal Politika Önerisi: Nasıl Bir Gençlik Çalışması Yörük Kurtaran 2010
Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Merkezinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi F. Demet Aykal, Betül Günyel 2010
Gençlik Programları İlke Toygür 2010
Gençlik ve İstihdam Hasan Bozgeyikli 2010
Kimlik Politikaları ve Gençlik Yiğit Aksakoğlu, Silvia Volpi 2010
Ruh Sağlığı, Gençlik ve Sosyal Haklar Şehnaz Layıkel 2010
Türkiye’deki Gençlik ve Spor ile İlgili Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençlik Politikalarının Değerlendirilmesi ve Bir Model Örneği Murat Şentuna, Müberra Çelebi 2010
Uluslararası Dayanaklarıyla Sosyal Haklar ve Gençler Mesut Gülmez 2010
Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Adli Değerlendirmeye Etkileri Aylin Özbek, Özlem Gencer Kıdak, Burcu Serim, Caner Mutlu 2010
14. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yücel Hacaloğlu 2009
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve Türkiye Fatma Öztürk 2009
Avrupa Birliği Gençlik Politikaları Çerçevesinde Gençlik Programı ve Etkileri Esra Sarıçayır 2009
Gençler için Sağlık Hizmetleri Zafer Öztek 2009
Gençlerimizin Haklarını Güçlendirin Jarnevius Rössner Lotta, Vildan Görbil 2009

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Gençlik Kampları- Merkezleri- Hizmetleri- Çalışması- Gençlik Hukuku- Kanunları- Gençlik Politikaları beslemesine abone olun.