2014 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 845 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(BİLDİRİ) Daha Az Fırsata Sahip Gençler İçin Pedagojik Bir Araç Olarak Hareketlilik Soren Kristensen
(BİLDİRİ) Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirti Düzeylerinin Cinsiyet Ve Aile İşlevlerine Göre İncelenmesi Mehmet Bilgin, F. Usluoğlu
Çocuk Edebiyatı Dersinin Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisi Miray Özözen
Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir? Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme Mehmet Marangoz, Funda Kaya, Hakan Bakan
Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği'nin Türkçe’ye Uyarlanması Baki Duy, Mehmet Ali Yıldız
Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Çalışması Sebahat Söylemez
Ergenlikte Kendini İfade Etme Biçimi Olarak Duvar Yazıları: Sosyal Hizmet Perspektifinden Nitel Bir Çalışma Doğa Başer, Mehmet Kırlıoğlu, Aliye Mavili Aktaş
Gençler Hangi Dilden Anlar? Nursen Şirin
Gençlik Çalışmasında Tarihin Önemi Tony Jeffs
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları Tarkan Yazıcı, Şefika İzgi Topalak
İnönü Üniversitesi Biyoloji ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Bilinci ve Bilgi Düzeyi Zeynep Merve Abacı, Zehra Tuğba Abacı
İslam'ın Gençlik Tasavvuru Mehmet Emin Ay
Lise Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneğinin Anne-Baba Tutumları Açısından İncelenmesi Sedef Ünsal Seydooğulları, Nermin Çiftçi Arıdağ, Mustafa Koç
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hakan Ak
Okul Devrimi ve Eğitim Sistemine Yeni Bir Öneri Ron Paul
Özel Gereksinimli Bireylerin Sosyal Kabullerini Sağlamada Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Sunulan Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinliklerinin Etkisi Özlem Özkan Yaşaran, Sema Batu, Arzu Özen
Sosyal Kaygıyla Başaçıkma Programının Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi Azra Koçak Saygı
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği: Öğrenci Uygulama Örneği Saliha Hallaç, Ayşe Meydanlıoğlu, Dudu Karakaya, Gülşah Göral Acar
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açılarından Üniversiteye Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler (Mersin Üniversitesi Örneği) Seda Sevinç, Cem Ali Gizir
Üniversite Öğrencileri İçin Yetersizlik Duygusu Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri Ramazan Akdoğan, Esra Ceyhan
"İstatistik ve Olasılık" Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim Esen Ersoy, Neşe Başer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Suça Karışmış Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi Özlem Şireli, Çağatay Uğur, Hülya Yaylalı, Nagihan Duman Saday, Betül Gül, Merve Günay, Hilal Tuğba Kılıç, Cihat Kağan Gürkan, Birim Kılıç Günay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS Düzey 1) Bağlı Olarak Türkiye'de Gençlerin Sosyo-Demografik Profili Esra Burcu, Levent Taş, Çiğdem Sema Sırma
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyinin ve Şiddete Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İbrahim Kır, Cüneyt Altan Altay, Erkan Ceyhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Empatik Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği) C. Tuğrulhan Şam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Hizmet İmajı: Öğrencilerin Çalışma Ortamlarına ve Mesleki Pozisyonlara Yönelik İlgileri Veli Duyan, Ayşe Sezen Serpen, Rumeysa Akgün
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyalleşme ve Toplumsal Degişim Aracı Olarak “Gençlik Sosyal Girişimciligi”: Zumbara Örneği Metin Işık, Simge Ünlü
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sürekli Kaygı, Umutsuzluk ve Benlik Saygısının Ergenlerin Riskli Davranışlarını Yordama Gücü Meliha Tuzgöl Dost, İbrahim Keklik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar ve WWW (World Wide Web) Tutumlarının İncelenmesi Murat Yalman, Mehmet Alper Tunga
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki Sevgi Özgüngör
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri Ile Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki Ilişkide Özerkliğin Aracı Rolünün Incelenmesi Duygu Akyüz, Gül Şendil
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Kullandıkları Madde Türleri Şeref Şimşek, Süleyman Dönmezdil, Erkan Kakdaş, Şakir Özen
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Kullandıkları Madde Türleri Şeref Şimşek, Süleyman Dönmezdil, Erkan Kakdaş, Şakir Özen
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de Gençlik, Din ve Değerler Konusunda Yapılan Ampirik Araştırmaların Yöntem ve İçerik Analizi İsmail Akyüz
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye’de Gençlik, Din ve Değerler Konusunda Yapılan Ampirik Araştırmaların Yöntem ve İçerik Analizi İsmail Akyüz
(BİLDİRİ) Almanya’da Uluslararası Gençlik Çalışmaları Andreas Thimmel
(BİLDİRİ) Türkiye’de Gençlerin Siyasal Katılımı: Karşılaştırmalı Bir Perspektif Emre Erdoğan
(BİLDİRİ) Yükseköğretim Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörü ve Eğitimi İle İlgili Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Engin Üngüren, Furkan Baltacı, Caner Güçlü
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Cumhuriyet Dönemi İlk Lise Felsefe Ders Kitaplarında Ahlaksal Özgürlük Problemi Aytekin Demircioğlu
(KONU UYGUN DEĞİL) 14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kompozisyonlarının Araştırılması Gültekin Dağcı
(KONU UYGUN DEĞİL) Ergen Kızların Human Papilloma Virüsü ve Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit, Seda Keskin, Ali Galip Zebitay, Ayşegül Deregözü, Taner Usta, Oğuz Yücel
(KONU UYGUN DEĞİL) Evli Bireylerin Ego Durumları ile Evlilik Uyumları ve Çocuklarının Okul Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fazilet Eda Yılmaz
(KONU UYGUN DEĞİL) Hasta Gözüyle Dermatoloji Pratiğinde Tıp Öğrencilerine Bakış Seval Doğruk Kaçar, Derya Uçmak, Pınar Özuğuz, Zeynep Meltem Akkurt, Şemsettin Karaca, Mustafa Arıca
(KONU UYGUN DEĞİL) Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler Cafer Acar
(KONU UYGUN DEĞİL) Miyase Sertbarut'un Eserlerinde Çocuk ve Gençlik Sorunları Sevda Yüksel
(KONU UYGUN DEĞİL) Türk Romanında Genç Kızlar Gıyasettin Aytaş
(KONU UYGUN DEĞİL)II. Meşrutiyet Döneminde Bir Çocuk ve Gençlik Dergisi: Talebe Defteri Gökçe Ulus
(ROMAN) Genç Kızlar Nihal Yeğinobalı
(SEMPOZYUM) Gençlerin Kırsalda Çiftçilik Yapma Eğilimleri: Akhisar İlçesi Örneği Ronay Arlı, Mehmet Balcı, Canan Abay
(SİLİNECEK SERGİ )Genç kuşak 3 15 Ekim - 08 Kasım 2014 Barış Can Aksakal, Şemsi Altaş, Giray İlker Başaran
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL) Genç Sürücülerin Trafik Kural İhlalleri Ve Sosyo-Ekonomik Yapıları Arasındaki İlişkiler: Aydın Ve Malatya Örnekleri Mehmet Metin Mutlu, Yalçın Alver
(SİLİNECEK-ROMAN) Çocukluk, İlkgençlik, Gençlik Lev Nikolayeviç Tolstoy
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ağır Duygusal ve Davranışsal Sorunları Olan Ergenlik Öncesi Çocukların Tedavisinde İki Yaklaşım: Çocuklar İçin Diyalektik Davranış Terapisi ve Zihinselleştirmeye Dayalı Çocuk Terapisi Francheska Prepletchikova
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Anne-Babanın Bağlanma Stilleri, Anne-Baba Tutumları ve Çocuklarındaki Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Alper Bolattekin
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinler için Kütüphane Hizmetleri Rehberi Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu Uzman Raporu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlkokul Eğitiminin Kalitesini Artırmada Okul-Aile İşbirliği Vv Okul Sosyal Hizmeti Esma Aynur Gökgöz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Öğrencilerin Değer Kazanımlarına Etkisi: Erzurum İli Örneği Bünyamin Yalçın
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Samsun’da Çocukluk Çağı Medikolegal Ölümler Ahmet Turla
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Yaşlı ve Genç Yetişkinler Yönlendirilmiş Unutma Açısından Nasıl Yönlendirilirler? Filiz Sayar
11-18 Yaş Öğrencilerin Ses Hızı ile İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Merve Sözen, Mualla Bolat
12 Eylül Sürecinde Üniversite Gençliği Kader İrmak
12 Mart'tan 12 Eylül'e 68 Kuşağı Öğrenci Hareketleri İbrahim Şahin
14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Benlik Algısı, Beden Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi Mutlu Ildiz
15-17 Yaş Grubu Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Fiziksel Uygunlukları Arasındaki İlişki Nesrin Sayın
1980-2000 Dönemi Türkiye Öğrenci Hareketleri: Öğrenci Dernekleri Ve Öğrenci Koordinasyonu Deneyimleri Begüm Savun
2008 Ve 2010 Yılları Arasında İstanbul Bağcılar İlçesinde Gençler Arasında Madde Kullanım Yaygınlığı, Risk Ve Koruma Faktörlerinin Değerlendirilmesi Ali Ünlü, Uğur Evcin
2071 Çocuk ve Gençlik Açılımı Fehmi Demirbağ
3. Arap Türk Sosyal Bilimler Kongresi: Devlet, Adalet ve Gençlik Yasin Aktay, Birol Akgün, Ahmet Uysal, Faouzi Bendridi
3x2 Başarı Hedef Modeli Ölçeğinin Türk Lisans Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Bülent Ağbuğa
9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Çağla Topçu
99 Sayfada Okul Fobisi Mücahit Öztürk, Nuran Çakmakçı
A Female Adolescent With Factitious Disorder Presenting Neurological and Psychiatric Symptoms: Case Report (Nörolojik ve Psikiyatrik Belirtiler Gösteren Yapay Bozukluğa Sahip Bir Kız Ergen) Özhan Yalçın
Acil Ünitesine İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Örneklemi Abdullah Atlı, Cem Uysal, Mehmet Cemal Kaya, Mahmut Bulut, Mehmet Güneş, İbrahim Fatih Karababa, Yasin Bez, Sever Beşaltı, Aytekin Sır
Adım Adım Gençlik Hareketlilikleri Majo Hansotte
Adıyaman İlinde Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olguların Bir Yıllık Geriye Dönük İncelenmesi Funda Gümüştaş, Yasemin Yulaf, Sebla Gökçe, Sema Sağlam, Emel Koyuncu Kütük
Adil Davranışlar Göstermede Din Eğitiminin Rolü: İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Örneği Yasemin Güleç
Adolesanların Nargilenin Sağlığa Etkileri ile İlgili Algıları Vahide Çakmak
Adölesan Annelerin Emzirmeye Yönelik Düşünce Ve Uygulamaları Sevgi Özsoy
Adölesan Gebelerin Genel Sağlık Ve Beslenme Durumlarının Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkileri Pınar Sökülmez, Aliye Özenoğlu
Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir? Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları Sevilay Topçuoğlu, Seçil Erçin, Didem Arman, Tuğba Gürsoy, Güner Karatekin, Fahri Ovalı
Adölesanlarda Duygusal Yeme, Kontrolsüz Yeme ve Bilişsel Yeme Kısıtlaması Davranışları ile Vücut Bileşimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Kübra Işgın, Ceyda Tuğba Pekmez, Cansu Çetin, Arzu Kabasakal, Zehra Büyüktuncer Demirel, H. Tanju Besler
Adölesanlarda İnternet Bağımlılığı Prelevansı ile Psikopatolojik Semptomlar ve Obezite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Hüseyin Çam
Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması Şerife Özdinç, Nazlı Şensoy, Recep Aktaş, Gülin Keskin, Derya Tunç, Yunus Emre Tüfek
Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşteri Satın Alma Karar Sürecinde Etkisi: Ankaradaki Devlet Üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Öğrencileri Arasında Bir Uygulama Haleh Ezzatirad
Ağsal Öğrenme Ortamlarında Sosyal Ağ Yapısı ve Sosyal Olabilmenin Öğrenci Bağlılığı Üzerindeki Etkisi Esin Ergün
Aile Danışmanlığında Yeni Bir Model: Okul Temelli Aile Danışmanlığında Sosyal Hizmetin Rolü ve Önemi Esra Kılıç
Ailede Kadına Yönelik Şiddeti Meşru Görme, Cinsiyetçilik, Öznel İyi Oluş: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Mahmut Bızancır
Akneli Ergenlerin Benlik Saygılarının, Öfke Düzeylerinin, Arkadaş Bağlılıklarının Değerlendirilmesi: Olgu Kontrol Çalışması Özden Kum, Hilal Erturan, Evrim Aktepe
Akneli Ergenlerin Yaşam Kalitesi, Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin Değerlendirilmesi İjlal Erturan, Evrim Aktepe, Orhan Kocaman, Yonca Sönmez, Pınar Yüksel Başak, Ali Murat Ceyhan, Vahide Baysal Akkaya
Akran İlişkileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zeynep Erkan Atik, Figen Çok, Aysel Esen Çoban, Türkan Doğan, Neslihan Güney Karaman
Akran Öğretimi Modelinin Akademik Öğrenme Zamanına ve Voleybol Becerilerinin Öğrenimine Etkisi Ayşe Dilşad Mirzeoğlu, Süleyman Munusturlar, Aylin Çelen
Akran Zorbalığına Uğrayan Ergenlerin Mağduriyet Algılamaları ve Başa Çıkma Stratejilerine Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi Ismail Seçer
Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim Modeli Gürkan Akçaer, Orhan Derman, Damla Güner, Zeynep Tüzün
Algılanan Anne Baba Tutumunun Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtmaları ve Kişilik Yapıları ile İlişkisi Gizem Gönen
Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) ve Koruma Altına Alınan Türk Kökenli Çocuklar Selim Vatandaş
Almanca Derslerinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel
Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erendiz Görücü
Ana-Baba Ergen Çatışması ve Ergenlerde Depresyon Belirtileri: Benlik Saygısının Aracı Rolü Yalçın Özdemir
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri Sevgi Gaskar, Nurcan Özyazıcıoğlu
Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelme, Mesleki İmaj ve Beklenti ile Gelecek Planlarına İlişkin Görüşleri Esengül Elibol
Ankara İli 11. Sınıf Lise Öğrencilerinin Serbest Zaman ve Sportif Açıdan Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılımlarının Değerlendirilmesi Yılmaz Kurumlu
Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına İlişkin Görüşleri Meltem Kızılyallı
Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Sertralin Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Nursu Çakın Memi̇k, Işık Karakaya, Özlem Yıldız, Şahika Gülen Şişmanlar, Çiğdem Çağlayan, Belma Ağaoğlu
Anlaşmazlıkların Çözümünde Akran Arabuluculuk Modelinin Dönüştürücü Etkileri: Arabulucu Öğrenciler Gözünden Bir Değerlendirme Cemile Çetin, Abbas Türnüklü, Nuray Turan
Anne Baba Tutumları ve Kardeş Sırasının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışlarının Gelişimine Etkisi Mehmet Taki Yılmaz, Şahin Yılmaz
Anne Babalar İçin Başucu Kitabı: Kusursuz Ebeveynlik Mümkün Mü? Neslim Güvendeğer Doksat
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının (ATBÖ) Mevsimlik Tarım İşçisi Konumundaki Dezavantajlı Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Düşünme Becerilerine Etkisi Emine Evrim Arlı
Atılganlık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlık Düzeyleri Üzerine Etkisi Firdevs Güneş, Ayşe Eliüşük, Coşkun Arslan
Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Gençlik İşbirliği ve Gençlerin Katılımı – Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Gençlik İşbirliği Hans Joachim Schild
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç İşsizliği Sorunu ve Çözüm Önerileri H. Yunus Taş, Merve Bilen
Avrupa Birliği-Türkiye'nin Demografik Yapısı ve Gençlik Politikaları İsa Temur
Avrupa Düzeyinde Gençlik Çalışması ve Politikası Pierre Mairesse
Avrupa Gençlik Çalışmaları Tarihi ve Bugünkü Gençlik Politikası ile İlgisi Griet Verschelden, Filip Coussée, Tineke Van De Walle, Howard Williamson
Avrupa Gençlik Hareketliliği ve Üç Mekanizma Aracılığıyla Daha Kısıtlı Olanaklara Sahip Gençleri İçerme Nagla Abed, Judith Van Raalten
Avrupa Gençlik Politikaları Tarihi ve Gelecek İçin Sorular Lasse Siurala
Avrupa’da “Gençlerin Bilgilendirilmesi” Tarihi Mark Boes
Avrupa’da Gençlik Çalışması, Profesyonellik ve Profesyonelleşme Maurice Devlin
Avrupalı İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Okul Başarısı Gülseli Baysu, Karen Phalet
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Pelin Seçkin, Nazmi Arslan, Selma Ergenç
Baş etme yöntemleri, duygu düzenleme, ruminasyon ve algılanan sosyal desteğin geleneksel ve siber zorbalık mağduriyeti ile ilişkilerinin modellenmesi Çiğdem Topçu
Batı Avrupa'da Gençlik Daireleri Ayten Kılıçarslan
Bazı Sosyal Etkenlerin Çocuk Suçluluğu ile İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Sevgi Çoban
BDT Öğrencilerinin Kuramsal Gelişimi: Psikoterapistler "Entegre Olurken" Hangi İçsel Süreçlerden Geçiyorlar? Sabine Wolff, Anna Auckenthaler
Beden Eğitimi Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişim Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması (Ankara Örneği) Ali Mülayim
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Üstbilişsel Farkındalık ve Problem Çözme Becerilerini Belirlemedeki Rolü Olcay Kiremitçi, Ayşe Meliha Canpolat
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi Ahmet Yavuz Karafil
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yetenek Sınavına Giren Öğrencilerin Mesleki Tutum ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Yeşim Songün, Ahmet Yılmaz Albayrak, Recep İmamoğlu
Beden, Kimlik, Alt Kültürler ve Katılım Paul Sweetman
Belçika'da ve Türkiye'de Yaşayan Lise Öğrencilerinin Danışma Gereksinimleri ve Ana Babalarının Davranışlarını Algılamaları Bakımından Karşılaştırılması Seher A. Sevim
Beliren Yetişkinlerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Aile İşlevleri Arasındaki İlişki Cahide Galioğlu
Beni Hiç Anlamıyorsun: Ergen Ruh Sağlığı Koray Karabekiroğlu
BESYO Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ve Empatik Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği) C. Tuğrulhan Şam
Bilgi Toplumuna Dönüşüm için 21. Yüzyıl Becerileri ve Cezaevlerinde Hükümlü Gençlere Yönelik Eğitimler Ömer Uysal, Turhan Turunç, Yusuf Ay, Aydın Kelek, Kadir Çıray
Bilgisayar ve Televizyon Kullanımının Lise Gençliği Üzerine Etkisi Fahri Sezer, Fatih Sağay
Bilişsel Davranışçı Tekniklere Dayalı Öfke Yönetimi Programının Lise Öğrencilerinin Öfke Ve Atılganlık Düzeylerine Etkisi Meral Kelleci, Dilek Avcı, Etem Erdal Erşan, Selma Doğan
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergenler İçin İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Zeynep Göker, Esra Güney, Gülser Dinç, Özden Üneri
Bir Ergende Esrarın Tetiklediği Mani Taha Can Tuman, Akif Asdemir, Mustafa Baştürk
Bir Genç Kızın Öyküsü Nikolay Gavriloviç Çernişevskiy
Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı Ve Risk Etmenleri Emine Avcı, Mustafa Necmi İlhan, Emine Füsun Civil, Tuğba Özdemirkan, Mehmet Ali Bumin
Bir Umut Bir Mektup 1: Gençlik Nureddin Yıldız
Bir Üniversite Öğrencisinin İtirafları Ahmet Bayrak
Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Romanımızın Ergenlik Çağına Bakış Atilla Birkiye
Bizim '68' Aydın Çubukçu
Bolu İli ve Mudurnu İlçesinde Yaşayan Gençlerin Dezavantajlılık Halleri (Genel Durumları, Sorunları ve Umutları) Meral Tokmak
BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları ile İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ozan Filiz, Osman Erol, Fevzi İnan Dönmez, Adile Aşkım Kurt
Büyük Doğu Kapaklarında Toplum, Gençlik ve Portreler Ahmet Cihan, Ömer Say, Turgay Anar
Büyük Hayatlar - Büyük Düşünceler Saliha Şahan
Cami ve Genç İsmail Karagöz
Cami ve Gençlik Mehmet Görmez
Cami ve Gençlik Üzerine İbrahim Arpacı
Cinsel Eğitim & Çocukluktan Ergenliğe Duygu Çalışır, Nur Onur
Cinsel İstismar Mağdurlarında İstismar Süresi Ve Sıklığı İle Travma Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şeref Şimşek, Salih Gençoğlan
Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Ve Ergen Olgularımızın Sosyo Demografik Ve Klinik Özellikleri Yunus Emre Dönmez, Nusret Soylu, Özlem Özel Özcan, Tuba Yüksel, Arzu Çalışkan Demir, Pelin Çon Bayhan, Dilşad Yıldız Miniksar
Cinsiyete ve Ait Olma Düzeylerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutumları Melike Koçyiğit
Çağımızın Sağlık Sorunu: Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Duygu Gözen, Ayşe Sonay Kurt, Nejla Canbulat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Metin Atmaca, Nurcan Çoşgun
Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir Araştırma Duygu Alptekin
Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul'unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı Afra Abdel Halim
Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Öğrenci Rol ve Davranışları Salih Bardakcı, Turgay Alakurt, Hafize Keser
Çevrimiçi Tartışmalara İlişkin Öğrenci Görüşleri Hüseyin Özçınar, Ebru Öztürk
Çocuk İstismarında Rehabilitasyon Ve Tedavi Merkezleri Serhat Nasıroğlu
Çocuk Suçluluğu ve Gelişimsel (Risk- Odaklı) Suç Önleme Tuba Topçuoğlu
Çocuk suçluluğunu önlemede din ve ahlakın rolü Şerafettin Demirol
Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi F. Neslihan İnal Emiroğlu
Çocuk Ve Ergenlerde Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları Müge Tamar
Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları Mücahit Öztürk, Sebla Gökçe
Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Yasemen Işık Taner
Çocuk ve Ergenlerde Klinik Psikiyatrik Değerlendirme Yankı Yazgan, Elif Akın
Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi Davranışının Nedenlerinin İncelenmesi Funda Gümüştaş, Yasemin Yulaf, Sebla Gökçe
Çocuk ve Ergenlerde Panik Bozukluk Tedavisinde Yaşanan Güçlükler ve Başetme Yöntemleri Tümer Türkbay, Özlem Hekim Bozkurt
Çocuk Ve Ergenlerde Patolojik Yangın Çıkarma Davranışı Fatmagül Helvacı Çelik, Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
Çocuk ve Ergenlerde Sık Karșılașılan Sosyal Ve Adli Konular Elvan İşeri
Çocuk ve Ergenlerde Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Tedavi Işık Karakaya
Çocuk ve Gençlerde İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri ve Kullanılan İlaç Gruplarının Özellikleri Z. Bengi Semerci, Ali Sarper Taşkıran
Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Hümanizm Kavramı ve Şafakta Yanan Mumlar Örneği Tahir Akışlı
Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramı Hikmet Asutay
Çocuk, Suç ve Bireyselleştirilmiş İyileştirme Kültegin Ögel
Çocuk/Adölesan Gebelikler ve İnfluenza Enfeksiyonları Ahmet Gülen, Mustafa Hacimustafaoğlu
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Ve Reşit Olmayan Cinsel İlişki Suçu Murat Aydın
Çocukların Karıştığı Bıçakla İşlenen Suçların İncelenmesi Murat Delice
Çocukların suça sürüklenmesinde ailesel faktörlerin rolü (İzmir ili örneği) Okan Lüleci
Çocuklarla Adli Görüşme İçin Rehber Eylem Ümit Atılgan, SedatYağcıoğlu, Yaşar Çavdar
Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik ve Nöropsikolojik Özelliklerin İncelenmesi Saliha Baykal, Koray Karabekiroğlu, Ahmet Şenses, Melih Nuri Karakurt, Tülay Çalik, Murat Yüce
Çocukluk Çağı İstismar Yaşantılarının Genç Yetişkinlik Dönemindeki Bağlanma Süreçleri, Psikopatolojik Semptomlar, İlişki Yeterlilikleri ve Aşk Tutumları ile İlişkilerinin İncelenmesi Didem Yücel
Çocukluk ve Adölesanlıkta (Gençlikte) Obezite Nurcan Demirel
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunlarının Çözümünde Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri Murat Sarısoy
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi Nihan Çitemel
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Azmi Bayram İlbay
Dağda PKK- Sokakta YDG-H: Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi İncelemesi Serkan Kekevi
Daisy Miller Henry James
Danah Boyd'da Sosyal Ağlar ve Gençlik Esra Cizmeci
Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimi: Ankara Örneği Şebnem Morsümbül
Demokrat Parti'nin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı 1946-1960 İsmail Öz
Demokratik Modernite'de Gençlik Sinan Şahin
Denetimli Serbestlik Uygulaması Kapsamında Eğitim Tedbir Kararı Alınan Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Tarzı ve Psikolojik Belirtileri Yunus Emre Ayna
Denetimli Serbestlik Uygulaması Kapsamında Eğitim Tedbir Kararı Alınan Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Tarzı Ve Psikolojik Belirtileri Yunus Emre Ayna
Denetimli Serbestlik Uygulaması Kapsamında Eğitim Tedbir Kararı Alınan Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Tarzı ve Psikolojik Belirtileri Yunus Emre Ayna
Depresif Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Klinik Özellikleri Çiğdem Yektaş, Tezan Bildik, Burcu Özbaran, Sezen Köse, Serpil Erermiş
Devlet ve Vakıf Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Necla Tektaş, Sibel Kılıç, Tuba Pala
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Bakır ve Seruloplazmin Düzeyleri Müslüm Kul, Mahmut Kara, Fatih Ünal, Zeynep Tüzün, Filiz Akbıyık
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Gözden Geçirme Nihal Çetin Yurteri, Aynur Akay
Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Kullandıkları Madde Türleri Şeref Şimşek, Süleyman Dönmezdil, Erkan Kakdaş, Şakir Özen
Doğu Anadolu Bölgesi İl Merkezlerinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sorunları İle Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi Süleyman Erim Erhan, Kemal Tamer
Doğumdan Ergenliğe Çocuk Gelişim ve Eğitim Seti (12 Kitap) Mehmet Murat Döğüşgen, Bahar Çelik, Özgür Ayhan Özkaynak
Doğuştan Görme Engeli Olan Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Davranışsal Sorunlar Türkay Demir, Nurullah Bolat, Mesut Yavuz, Gül Karaçetin, Burak Doğangün, Mehmet Levent Kayaalp
Dokuzuncu Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersinde Mizah ve Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrenci Başarısı, Tutumu, Kaygısı ve Kalıcılığa Etkisi Berkay Çelik
Dönüt Alan mı Memnun Veren mi? Çevrimiçi Akran Dönütü İle İlgili Öğrenci Görüşleri Yasemin Demiraslan Çevik
Dünyayı Kurtaran Kız Ayşegül Genç
E-Öğrenme Ortamlarında Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına, Sosyal Buradalığına ve Güdülenmesine Etkisi Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
Ege Üniversitesi Öğrencileri Arasında Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemiyle İncelenmesi Özgür Karaçam, Tarık Totan
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları Murat Polat
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi İbrahim Kır, Şeyda Sulak
Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri Refik Balay, Ahmet Kaya
Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bir Durum Çalışması İlhan Varank, Sabiha Yeni, Zeynep Gecü
Eğitimin Püf Noktası: Eğitici Tutumları ve Öğrenci Üzerindeki Etkileri Nuh Temiz
Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ile Karar Stratejileri Arasındaki İlişkinin Analizi Ayşin Satan
Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet Esra Köten, Ahmet Şenol Armağan
Erasmus Değişim Programının Öğrencilerin Dil Yeterliliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlamalarına Etkisi: OKÜ Uygulama Örneği Abdurrahman Akman
Ergen Asiliği Ölçeği (ERAS) Murat Doğan, Servet Dağköy, Hikmet Avcı, Nihal Tunca
Ergen Futbolcularda Şiddet Eğilimi ile Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği) Yunus Emre Güler
Ergende Olfaktör Referans Sendromu: Bir Olgu Sunumu Meltem Puşuroğlu, Gökhan Kandemir, Çiçek Hocaoğlu
Ergenin Ruhsal Gelişimi: Gençlik Başımda Duman Koray Karabekiroğlu
Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin Geliştirilmesi Ali Eryılmaz, Leyla Ercan
Ergenlerde Akran Zorbalığı, Psikolojik Belirtileri ve Zorbalıkla Baş Etme Tutumlarının İncelenmesi Zeynep Çağırgan
Ergenlerde Cinsel Kimlik ve Yönelim Sorunlarında Değerlendirme ve İzlem: Dört Kız Olgu Saniye Korkmaz Çetin, Çiğdem Yektaş, Tezan Bildik, Meryem Dalkılıç, Müge Tamar
Ergenlerde Çocukluk Örselenme Yaşantıları ve Yılmazlık Düzeyinin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi Ayşegül Turan
Ergenlerde İnternet Kullanımı ile Uyku Problemleri Arasındaki İlişki Özalp Ekinci, Tanju Çelik, Nazan Savaş, Fevziye Toros
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Risk Alma Davranışı ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi Vesile Oktan
Ergenlerde Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık ve Psikolojik İhtiyaç Doyumu Handan Toprak
Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi Ismail Seçer
Ergenlerde Okul Dışına İtilme: Nusaybin Örneği Naif Ergün
Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygular ile Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bülent Baki Telef
Ergenlerde Risk Alma Davranışının Öz Yeterlilik Ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Recep Uysal, Tuğba Yılmaz Bingöl
Ergenlerde siber zorbalığın utangaçlık ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi Erkan Evegü
Ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyeti yordayan risk etmenlerini belirlemeye yönelik bütüncül bir model önerisi Yüksel Eroğlu
Ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi Zahide Dalmaç
Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek Ömer Haskan Avcı, İbrahim Yıldırım
Ergenlerde Yüksek Akademik Başarı için Optimal Ekran ve Çalışma Süreleri Mehmet Kenan Kanburoğlu, Mehmet Nevzat Çizmeci, Ahmet Zülfikar Akelma, Aslınur Kurşunel, Betül Korkmaz, Büşra Bulut, Selma Yıldırım, Emel Orun, Mustafa Mansur Tatol
Ergenlere Yönelik Müdahale Programlarına Genel Bir Bakış Mustafa Türkmen, Figen Çok, Neslihan Güney Karaman, Hülya Ercan
Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Eş Uyum Düzeyleri Deniz Senem Uğar
Ergenlerin Algılanan Anne Baba Tutumları ile Yakın İlişkilerindeki Psikolojik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Asu Bülbül
Ergenlerin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordayan Değişkenlerden Biri Olarak: İnsani Değerler Ali Karababa, Tuncay Oral, Bülent Dilmaç
Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Özellikleri Sanal Ortamda Zorbalığa Dahil Olmayı Açıklıyor mu? Damla Karlıer Soydaş, Zehra Uçanok
Ergenlerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Sosyalleşme Süreçleri Üzerine Bir Araştırma (Kütahya ili örneği) Hüseyin Koçak, Ziya Köse
Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal Çayır
Ergenlerin Dini Kimlik Kazanmalarına Sosyal Öğrenmenin Etkisi Filiz Orhan
Ergenlerin İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışlarının Bazı Psiko-Sosyal Özellikler Açısından İncelenmesi Ayşen Balkaya Çetin
Ergenlerin Öfke İfade Biçimleri, Sosyal Karşılaştırma Düzeyleri, Umutsuzluk Seviyeleri ve Çatışma Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi Seda Aydınlı
Ergenlerin Problemli Mobil Telefon Kullanımının Utangaçlık Ve Sosyal Anksiyete İle İlişkisinin İncelenmesi Sinem Deniz
Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Meltem Karadamar, Rana Yiğit, Mehmet Ali Sungur
Ergenlerin Saldırganlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bilge Nair
Ergenlerin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi Adem Peker
Ergenlerin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi Adem Peker
Ergenlerin Sigara Bırakma Konusunda Desteklenmesinde Bir Yöntem: Akran Eğitimi Nurcan Bilgiç, Türkan Günay
Ergenlerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Çok Boyutlu İncelenmesi Mustafa Otrar, Ferhat Süleyman Argın
Ergenlerin Şiddet Eğilimine Etki Eden Ailevi Faktörler Cem Gençoğlu, Hatice Kumcağız, Kurtman Ersanlı
Ergenlerin Tanrı Algılarıyla Sosyal Kaygı ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Veysel Uysal, Nazlı Batan, Selma Baş, Hakan Zafer
Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algıları Nurseli Tamer, Sinem Vatanartıran
Ergenlerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışlarının Sosyalleşme Araçları ile Açıklanması Beyza Gültekin, Özge Erol
Ergenlik Çağındaki Çocuklarda Migren Prevalansı ve Etki Eden Sosyodemografik Faktörler Gökhan Evcili, Hakan Ak, Ayşe Yeşim Göçmen, Tugay Atalay, Nermin Tanık, Naciye Kış
Ergenlik Dönemi Obezitesinde Ruhsal İşleyişin Değerlendirilmesi Büşra Merve Üney
Ergenlik Dönemi Riskli Sağlık Davranışları Şadiye Şahin
Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Yaklaşım Osman Abalı
Ergenlik Dönemi Yol Haritası Abdurrahman Döner
Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığı: Kimlik Stilleri ve Seçeneklerin Saplantılı Araştırılması ile İlişkileri Ümit Morsünbül
Ergenlik Döneminde Psikolojik Belirtilerle Seyreden Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu Kayhan Bahalı, Hamiyet İpek, Sema Kurban, Caner Mutlu, Ayten Erdoğan
Ergenlik Döneminde Ruhsal Sağlık ve Yaşam Kalitesi Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu
Ergenlik Döneminin Dini ve Toplumsal Gelişimi Halide Nur Özüdoğru Erdoğan
Ergenlik Halleri Tanzer Yılmaz
Ergenlik Problemleri ve Baş Etme Yöntemleri ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki Nuray Şahin
Ergenlik Psikolojisi: Gelişim, İlişkiler ve Kültür Kim Gale Dolgin
Ergenlik: Adolescence John W. Santrock
Ergenlikte Görülen Problem Davranışlar ve Aile Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gökmen Arslan, Murat Balkıs
Ergenlikte Kimlik Bunalımı Rukiye Karaköse
Ergenlikte Reaktif Proaktif Saldırganlık, Öfke Ve Narsizm İlişkisi Arzu Aydın, Serap Akgün
Erken Ergenlikte Anne-Baba Tutumlarının Yaşam Doyumu ve Depresyonla İlişkisi: Benlik Saygısının Aracılık Rolü Necla Kapıkıran Acun, Özlem Körükçü, Şahin Kapıkıran
Etkili Gençlerin 7 Alışkanlığı Sean Covey
Evlat Edinilmiş ve Biyolojik Ebeveyniyle Yaşayan Çocukların Davranışsal ve Duygusal Sorunları ve Bağlanma Düzeyleri İle Anne Babalarının Çocuk Yetiştirme Stillerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Deniz İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Neşe Erol, Tülin Gençöz
Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler: Bir Olgubilim Çalışması Erdinç Duru, Gökmen Arslan
Facebook Sosyal Ağ Sitesinde Öğrencilerin Akademisyenlerin Profillerine Yönelik İzlenimleri Serkan Biçer
Farklı Depresyon Anksiyete Stres Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi Mehmet Engin Deniz, Alparslan Akdoğan
Farklı Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Yabancı Dil Kaygıları Arasındaki İlişki (İstanbul İli Maltepe İlçesi Örneği̇) Begüm Güçbilek
Farklı Zorbalık Konumunda Olmak Empatik Eğilim ve Yaşam Doyumu Bağlamında Bir Fark Yaratır mı? Baki Duy, Mehmet Ali Yıldız
Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi Remzi Y. Kıncal, Remziye Ergül, Serkan Timur
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Mehtap Yurdatapan, Elif Benzer, İlknur Güven
Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Ferudun Sezgin, Serkan Koşar, Emre Er, Fatih Şahin
Fen, Sosyal ve Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilme Özellikleri ve Aleksitimi Etem Erdal Erşan, Binnur Yeşildağ, Gülay Yıldırım, Meral Kelleci, Çağla Kılıç, Gamze Soylu
Finansal Okuryazarlık ve Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma Esra Saraç
Flörtüm Eşim Olsun Mu? A. Muhsin Yılmazçoban
Gazi Üniversitesi çocuk koruma merkezinde izlenen munchausen by proxy sendromu olguları Feyza Nehir Öznur Muz
Geleneksel Türk Müziğine Dayalı Viyolonsel Öğretiminde Hüseyni Makamı Öğretimine Yönelik Hazırlanan Çalışma Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi Emrah Lehimler
Genç Adam Şeyh Sadi Şirazi
Genç Adam ve Allah Özkan Öze
Genç Arkadaşıma Mektuplar Hekimoğlu İsmail
Genç Bilimadamına Öğütler Peter Brian Medawar
Genç Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ile İlişkisi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Örneği İbrahim Alpay Yılmaz, Bahtiyar Dursun
Genç Dindarlığı ve Algılar Mustafa Tekin
Genç Hayatlar Hüseyin Okur
Genç İnsan ve Kur'an Ali Demirel
Genç İnsanlar ve Alter-Küreselleşme: Hayal Kırıklığından Yeni Bir Siyasi Katılım Kültürüne Doğru Geoffrey Pleyers
Genç İstihdamı ve Türkiye'de Teşviklerin Genç İstihdamına Etkisi Gizem Fatma Çetin
Genç İşsizlerde İşsizlik Deneyiminin Sosyolojik Analizi Esra Fatime Bedel
Genç Kültür ile Gençlik Kültürü Etkileşimi: Kültür Savaşlarının Tutsak Gönüllüleri Metin Eker, Sevinç Yanbeyi Beşer, Serap Bedel
Genç Peygamber ve Genç Dostları M. Lütfi Arslan
Genç Tüketicilerin Referans Gruplara Üyeliklerinin Sembolik Tüketime Etkisi H. Yelda Şener, Sinan Tunçbilek
Genç Yetişkinlerde İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Aynur Gülcan
Genç Yetişkinlerde Sosyal Ağ Hiyerarşisi: Sosyal Atom Teorisi Bağlamında Malatya, Türkiye, Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma Yaşar Kaya, Süheyla Ünal, Serdal Özdemir, Zehra Erenkuş
Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Oya Onat Kocabıyık, Adnan Kulaksızoğlu
Genç Yetişkinlerin Beslenme Durumunun Sağlıklı Yeme İndeksi-2005 İle Değerlendirilmesi Gülden Pekcan, Rüveyda Esra Erçim
Genç Yetişkinlerin Kişilik Özelliklerine Göre Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları Nurdan Koç
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişki Doyumları ile Anne- Baba Çatışmasını Algılamaları Arasındaki İlişkide Problem Çözme Tarzları ve İlişkilere Yönelik Akılcı Olmayan İnançların Aracı Rolü Ahmet Altınok
Genç Yetişkinlerin Saldırganlık İfade Biçimlerinin Cinsiyet ve Bilişsel Duygu Düzenleme Tarzları Bağlamında İncelenmesi Hilal Çelik, Oya Onat Kocabıyık
Gençler İçin Beş Sevgi Dili Gary Chapman
Gençler İşbaşında: Eşitlik İçeride, Şiddet Dışarıda
Gençlerde Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliğinin Tedavisi Hüseyin Tunca, Yasemen Işık Taner
Gençlerde Madde Bağımlılığı Ve Önlenmesi Serap Balcı, Selvinaz Albayrak
Gençlere Tavsiyeler Osman Demirci
Gençlerin ‘Güçlendirilmesi’ Pınar Uyan Semerci
Gençlerin Fast Food Tüketim Alışkanlıkları Menekşe Cömert
Gençlerin Gözünden Gençlerin Katılımı Anna - Charlotte Oriol
Gençlerin Sapmış Ve Suçlu Davranışlara Yönelmelerinde Benlik Saygısının Etkisi: Lise 11. Sınıf Örneği Hasan Sankir
Gençlerin Siyasi Katılımı Volkan Yılmaz, Devin Bahçeci
Gençlerin Tehlikeli Oyunu: Sentetik Kannabinoidler (Bonzai) Üzerine Bir Gözden Geçirme Ömer Ayhan Kalyoncu, Buse Ünlü, Ufuk Taştan
Gençlerin Zihinlerini Meşgul Eden Konular Farklılaşıyor Mu? Sezin Başbuğ
Gençlerle Sağlıklı İletişim Dili: Konuşmak mı? Dinlemek mi? Ömer Faruk Söylev
Gençliğe Kurulan Tuzaklar 1: Uyuşturucu - Sigara Şerif Ali Tekalan
Gençliğin El Kitabı Zübeyir Gündüzalp
Gençliğin Pozitif Gelişimi: ABD Illinois Eyaleti Örneği Senem Aslan
Gençliğin Şiddet Algısı: Düzce İli Örneği Metin Kılıç
Gençlik Alanında Öğrenim Hareketliliği Avrupa İzi Olan Bir Estonya Deneyimi Reet Kost
Gençlik Alanında Öğrenim Hareketliliği: Bir Çerçeve Oluşturmaya Başlamak Charles Berg, Marianne Milmeister, Christiane Weis
Gençlik Cinsel Sağlığı: Türkiye’deki Bir Üniversitede Öğrenciler Arasında Cinsel Bilgi, Tutumlar ve Davranışlar Gamze Varol Saraçoğlu, İlknur Erdem, Sultan Doğan, Burcu Tokuç
Gençlik Çalışmaları Tarihi Yörük Kurtaran, Laden Yurttagüler
Gençlik Çalışmalarının Tarihi: Gençlik Sorununu Yeniden Gündeme Getirmek? Filip Coussée
Gençlik Çalışması, Hizmet ve Örgütlenme Arasında Tezat Bir Uygulama Filip Coussée, Howard Williamson, Griet Verschelden
Gençlik Dönemi ‘Kimlik Arayışı’nın Demokratik Değerlerin Ve İletişim Becerilerinin Gelişimine Etkisi İhsan Çapcıoğlu
Gençlik Dönemi ve Sorunları Kültegin Ögel, Arzu Önal, Nuray Sarp Kulkara
Gençlik Hareketliliği İçin Karşılaştırmalı Bir Çerçeve Günter J. Friesenhahn
Gençlik Hareketliliği Programlarında Deneyimsel Öğrenme: Planlanma, İzleme ve Değerlendirilme İçin Bir Araç Tamara Thorpe, Jennifer Watson
Gençlik Hareketliliği: Daha Özgüdümlü ve Daha Bütüncül Öğrenmeye Doğru Marta Brzezińska-Hubert
Gençlik Kutsanırken Yaşlı Olmak Elif Arslan
Gençlik Liderlerinin Liderlik Davranışları Fatih Mehmet Parlar
Gençlik Merkezinde Yürütülen Kurslara Katılan Gençlerin İletişim Becerisi Ve Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Yenimahalle Örneği) Hüseyin Bilgen
Gençlik Rehberi Şaban Piriş
Gençlik Suçluluğunda Aile Faktörünün Etkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme Kasım Tatlılıoğlu
Gençlik Toplumsallaşmasında Akran ve Arkadaşlık Grupları Mahmut Hakkı Akın
Gençlik ve Güzellik Sermayesi’nin Ticari ve İletişimsel Değeri Gülcan Seçkin
Gençlik ve Siyasal Katılım: Dicle Üniversitesi Örneği Mehmet Mazhar Yıldız
Gençlik, Kent ve Sosyalleşme Kent Hayatında Gençlere Yer Açmak Ömer Miraç Yaman
Gençlikte Din ve Depresyon: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter
Genel Fizik Laboratuvar Uygulamalarında 5E Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi Sibel Açışlı
Gezi Eylemlerini ve Gençliğini Anlamak! Kadir Canatan
Girişimciliğin Genç Girişimci Adayları Perspektifinden Değerlendirilmesi: SDÜ Girişimcilik Çalıştayı Örneği Merve Mert Şencan, Öznur Yaşar
Göçmen Gençlerde Kültürel Dönüşüm Üzerine Sosyolojik Bir Analiz: İnegöl Huzur Mahallesi Örneği Deniz Aşkın
Göçmen Kürt Gençlerinde Kültürel Değişim Parametreleri: İnegöl Huzur Mahallesinde Saha Çalışmasından İzlenimler Deniz Aşkın, Faruk Güllüpınar
Göçmen ve Göçmen Olmayan Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi Aslı Kalkım, Aynur Uysal Toraman
Güncel Bağlamda Gençlik Kültürü Kavramı Benjamin Perasović
Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar 2013 Türkiye İstatistik Kurumu
Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Mustafa Sarıtepeci, Hasan Çakır
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Bakışları Ve Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma Mustafa H. Aydoğdu, Ali Rıza Mancı, Murat Aydoğdu
Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği'nin Ergen Yaş Grubunda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mustafa Can Erkan
Hayal Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerine Yönelik Başarı, İlgi ve Tutumları Üzerindeki Etkisi   Erdoğan Doğru
Hayatla Flört Et Füsun Yaldız
Hemşirelik Mesleğinin Geleceği:Öğrencilerin Beklentileri Evşen Nazik, Sevban Arslan
Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Prevalansı ve Etkileyen Etmenler Kevser Tarı Selçuk, Dilek Avcı, Figen Alp Yılmaz
Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları Ayten Zaybak, Elif Günay İsmailoğlu, Elçin Efteli
Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri Şenay Sarmasoğlu, Selma Görgülü
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ağrı Yönetimi Fatma Yılmaz, Selma Atay
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Hakkındaki Farkındalıklarının Belirlenmesi Sibel Küçükoğlu, Ayda Çelebioğlu, Arzu Miroğlu, Gözde Çağlar, Neslihan Bağcı
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Türkan Aksoy, Hülya Uçar
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İş Yerinden Beklentilerinin Belirlenmesi Saliha Koç, Aslıhan Bardak, Kıymet Yılmaz
Hırsızlık Suçuna Sürüklenmiş Erkek Ergenlerin Psikiyatrik Tanı Dağılımları ve Nöropsikolojik Özellikleri Ahmet Şenses, Seher Akbaş, Saliha Baykal, Melih Nuri Karakurt
Hükümlü-Tutuklu Annelerin Yanında Barınan Çocukların Resimlerindeki Simgeler Görkem Kutluer
Hür Yürekli Genç Nureddin Yıldız
Isparta İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Kendini Yaralama Davranışı ve Psikiyatrik Açıdan İlişkili Faktörler Evrim Aktepe, Ali Metehan Çalışkan, Yonca Sönmez
Işığı Arayan Genç Ramazan Demir
İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Bağlamında Öğrencilerin Katılım Halleri Burcu Oy
İki­ Uçlu­ Bozukluğu­ Olan­ Bir­ Ergende­ Asperger­ Sendromunun­ Fark­edilmesi: ­Olgu­ Sunumu­ Serap Oflaz, Hasan Bozkurt, ­Hülya­ Güveli, ­Sevda­ Gümüş
İkinci Kuşak Avrupalı Türklerde Psikolojik Entegrasyon ve Uyum: Çift Boyutlu Kültürleşme Temelinde Karşılaştırmalı Bir Derleme Derya Güngör
İktidar Olma Sürecinde Erkeklerin Erkeklikle İmtihanı Şahinde Yavuz
İlahiyat Eğitiminin Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerine Katkısı Ahmet Bayraktar
İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Başarılarının Tespit Edilmesi: Isparta İlahiyat Fakültesi Örneği Hasan Soyipek
İlk Ergenlikte Öğrenci Yaşam Doyumu: Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Açısından Bir Değerlendirme Asım Çivitçi
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 3 Selim İleri
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yeterlikleri Yusuf Bahri Gündoğdu
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği) Hüseyin Tatlıdil, Sevda Katıtaş
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorba Kurban Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Kutlu, Nilgün Öztürk, Abdullah Atlı
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Arzu Gülbahçe, Aslı Kartol
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS’e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Aysun Çaltık Yılmaz, Sevgi Başkan
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Alışkanlıkları: Aydın İli Örneği Pınar Yengin Sarpkaya
İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Sorumluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Örneği Muhammet Cevat Acar
İnatçı Köstebek Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş Gamze Yücesan Özdemir
İnternet Kullanım Sıklığının Migrenli Çocuk Hastalarda Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Skorları Üzerine Etkileri Emel Torun, Serhat Güler, Mehmet Küçükkoç, Sema Ölçer, Hüseyin Arslan
İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Üniversite Gençliği Üzerine Bir Alan Araştırması (Anadolu Üniversitesi Özelinde Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Porsuk Meslek Yüksekokulu Örnekleri Ozan Yıldırım
İnternette Çocukları Bekleyen Riskler ve Medya Okuryazarlığı Tuba Karahisar
İntihar Girişiminde Bulunan Çocuk Ve Ergenlerin Değerlendirilmesi Gülşen Ünlü, Zeynep Aksoy, Eşme Ece Ersan
İstanbul’da Liseli Gençler Arasındaki Madde Kullanım Yaygınlığı Ve Demokrafik Faktörlerin Etkileri Ali Ünlü, Uğur Evcin
İstanbul’da Suça Sürüklenen Çocukların Yaşadığı Mahallelerde Arazi Değerleri Ufuk Altunbaş
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS Düzey 1) Bağlı Olarak Türkiye’de Gençlerin Sosyo-Demografik Profili Esra Burcu, Levent Taş, Çiğdem Sema Sırma
İstatistiklerle Gençlik 2013 Türkiye İstatistik Kurumu
İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi Gürbüz Ocak, Seçil Küçükilhan
İşletmelerde Sosyal Medya Kullanımı: İşletme Bölümü Öğrencilerinin Algıları Üzerine Bir Araştırma Serkan Ada, Akın Abul
İzmir İlinde 7-18 Yaş Arası Öğrencilerde Obezite ve Fazla Kilo Prevalansı İlker Daştan, Volkan Çetinkaya, Mehmet Erdem Delice
Justification Of Domestic Violence Against Teenage Girls In Turkey (Türkiye'de Genç Kızlara Yönelik Aileiçi Şiddeti Meşrulaştırılması) Özlem Ersan
Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri Hatice Tamer, Özlem Açıksarı, Alper Keten, Ramazan Karanfil, Abdullah Avşar
Kalpleri Mescitlere Bağlı Olan Gençler Yusuf Ziya Keskin
Karabük Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Burcu Kibar Yücel
Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirtiler Sevgi Dinç Hür, Işıl Işık Andsoy, Ayşegül Oksay Şahin, Maşide Kayhan, Sefa Eren, Nurşen Zünbül, Hilal Akgün, Nurcan İnanmaz
Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası Emre Gür, Devin Bahçeci
Katılım Açısından Gençlik Politikası: Deneyimler ve 6 Öneriler Howard Williamson
Kendine Zarar Veren Ergenlerin Aile İşlevlerinin Ve Benlik Saygılarının Saptanması Olgu Kontrol Çalışması Evrim Aktepe, Sıla Çalışkan, Yonca Sönmez
Kentleşmenin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkileri Cem Garipoğlu Örneği Mehmet Doğan Erol
Kız-Erkek Öğrencilerin Doğum Klinik Uygulamasının İlk Gün ve Son Gün Stres Durumlarının Değerlendirilmesi Dilek Coşkuner Potur, Nevin Çıtak Bilgin
Kızım Artık Ergen: Kız Çocuklarında Ergenlikle İlgili Merak Ettiğiniz Her Şey! Atilla Büyükgebiz
Kızlarıma Mektuplar: Yaşamdan Satırbaşları Emre Kongar
Kimlik, Aile ve Üniversitelerin Öğrenci Başarısındaki Payı Ali Arslan
Kimyasal Madde Bağımlılığı: Türk Gençleri İçin Risk Faktörleri Andres J. Pumariega, Hatice Burakgazi, Ali Ünlü, Parna Prajapati, Alican Dalkılıç
Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter
Kişilerarası İletişimin Facebook'ta Değişen Yüzü: Facebook’ta Arkadaşlıkla Gelen Örtülü Takip (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği) M. Fatih Çakar, Övünç Yanliç
Kitle İletişim Araçlarının Çocukların Suç Niteliğindeki Davranışlara Yönelmesinde Etkili Bir Risk Faktörü Olması Hususunda Ebeveynlerin Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi Serap Duygu Demirkan
Klinik Öncesi Dönem Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Mehmet Ali Gülpınar
Konya İli Yetiştirme Yurtlarında Barınan 14-18 Yaş Grubu Kız ve Erkek Öğrencilerin Fiziksel Aktivite ve Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi Musa Uçar
Kronik Hastalığı Olan Çocukların Algıladıkları Sosyal Desteğin Okul Başarısına Etkisi Gülsüm Yetiş
Kur'an ve Hadislerde Gençlik Dönemi Özellikleri Şuayip Özdemir, Rahime Kavak
Kuşatılmış Gençlik Erdal Atabek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Yaygınlıkları Ve Risk Etkenleri Ebru Çakıcı, Mehmet Çakıcı, Ayhan Eş, Deniz Ergün
Kültür, Benlik Saygısı ve Girişimcilik Eğilimi: Amerikan ve Türk Üniversite Öğrencilerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma Aytül Ayşe Özdemir
Küresel Krizin Türkiye'de Genç İşsizliğe Etkisi İlknur Can
Küreselleşen Dünyanın Yeni Gerçekleri ve Gençlerin Konumu: Radikalleşiyor muyuz? Barış Bulunmaz
Liderlik Eğitiminin Öğrencilerin Liderlik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi Murat Delice
Lisanslı Olarak Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyleri Soner Tuzcuoğlu
Lise 10. Ve 11. Sınıf Öğrencilerinde Kaygı, Umutsuzluk ve Benlik İmgesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Tuğcan Tüfekçiyaşar
Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öz Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri Mehmet Nuri Gömleksiz, Hasan Hüseyin Kılınç
Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerinin Ve Şiddete Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İbrahim Kır, Cüneyt Altan Altay, Erkan Ceyhan
Lise Aşkım Dilara Akıncı
Lise Çağı Ergenlerde İnternet Kullanımı ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Açelya Esen
Lise Çılgınlıkları / Sen Yenisin Galiba Ahmet Mahir
Lise Düzeyinde Öğrenim Gören ve Okullararası Spor Müsabakalarına Katılan Sporcu Öğrencilerin Güdülenme ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi Oğuz Kaan Esentürk
Lise Gençliğinin Kariyer Seçimi Olarak Girişimcilik Eğilimlerinin Etkileyen Faktörler Ezgi Yıldırım Saatçi, Selma C. Arıkan
Lise Günleri Dilara Akıncı
Lise Öğrecilerinin Stresle Başetme Stratejileri Haktan Demircioğlu
Lise Öğrencilerinde Anne Baba Tutumlarının Dini Yönelime Etkisi (Denizli Örneği) Mehmet Gözlükaya
Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi ve Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi Sevinj Mutallimova
Lise Öğrencilerinde İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Spora Katılım Düzeyi ve Bazı Değişkenler ile İlişkisinin Araştırılması Kürşat Hazar
Lise Öğrencilerinde Kişiler Arası Sorun Çözme ve Stresin İncelenmesi Ahmet Bedel, İsmail Küçükköse
Lise Öğrencilerinde Okul Terki Riskinin İncelenmesi Abdulvahap Yorğun
Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları Olarak Heyecan Arama ve Cinsiyet Diğdem Müge Siyez
Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların İncelenmesi Tuncay Ergene, Dilek Gençtanırım, Arif Özer, Tülin Acar, Selan Demirtaş, Fatma Arıcı, Seval Kızıldağ
Lise Öğrencilerinde Tükenmişliği ve Okul Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Çalışma Alışkanlıkları, Yetkinlik İnancı ve Akademik Başarı Filiz Bilge, Bayram Çetin, Meliha Tuzgöl Dost
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarılarında, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Aile Yapısının Rolü Özlem Sadi, Miray Uyar, Hatice Yalçın
Lise Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanma Davranışları ve Cep Telefonları Hakkındaki Görüşleri Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
Lise Öğrencilerinin Değer Tercihleri İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki (Denizli İli Örneği) Zehra Kundakçı
Lise Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete, Stres ve İnternet Bağımlılığı İlişkisinin Bazı Değişkenlerine Göre Yordanması Yekta Korkmaz
Lise Öğrencilerinin Duygusal Özerklik ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül Erçevik
Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Taner Uluçay, Ahmet Ragıp Özpolat, İsa Yücel İşgör, Orhan Taşkesen
Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Gülden Uzer Ekin
Lise Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Kaygıları, Motivasyonları, Öz-Yeterlik Algıları ve İngilizce Ders Başarıları Arasındaki İlişki Özlem Karakış
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği Eray Yılmaz, Yusuf Levent Şahin, Halil İbrahim Haseski, Osman Erol
Lise Öğrencilerinin Kimya Laboratuvarı Kaygı ve Kimya Dersi Tutumlarının Cinsiyet ve Okul Türü Değişkenlerine Göre İncelenmesi Namudar İzzet Kurbanoğlu
Lise Öğrencilerinin Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Durumları ile Güvengenlik Özelliklerinin İncelenmesi Esra Görmez
Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığına Yönelik Tutumları ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Enes Sağar
Lise Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısızlık Nedenleri (Adana İli Örneği) Levent Turpçu
Lise Öğrencilerinin Milli Kimlik Bilincine Yönelik Görüşleri Cafer Karaaytu
Lise Öğrencilerinin Okul Formalarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Seher Akdeniz
Lise Öğrencilerinin Olumsuz Risk Alma Davranışlarının Yaş, Cinsiyet ve Psikolojik Belirtiler Değişkenleri Açısından İncelenmesi Özlem Eryılmaz Gülgez, İbrahim Kısaç
Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Ve İletişim Becerilerinde Çözüm Odaklı Psiko Eğitim Programının Etkisi Diğdem Müge Siyez, Dilek Tan Tuna
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşleri Ali Rıza Erdem, Galip Genç
Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet, Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi Osman Zorbaz, Meliha Tuzgöl Dost
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülükleri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişki Taşkın Yıldırım, Abdullah Atlı, Canan Çitil
Lise Öğrencilerinin Sağlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler Yeliz Kara
Lise Öğrencilerinin Sanal Davranışları ile Psikolojik Durumları Arasındaki İlişki Pelin İnce
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının ve Sosyal Ağları Benimseme Düzeylerinin Öğrenci Başarısına Etkisi Haluk Tanrıverdi, Sena Sağır
Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri Meral Güven, Bilge Çam Aktaş
Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Engin Dilmaç
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz Yeterliliklerini Yordamada Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Rolü Serkan Volkan Sarı, Mustafa Şahin
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Karşılaştığı Sorunlar ve Bu Sorunların Anksiyete ve Depresyonla İlişkisi Veysel Kars, Necmi Arslan, Leyla Erik, Nuran Avcı, Pakize Gamze Bucaktepe, Tahsin Celepkolu, Hüseyin Avni Şahin
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Değerlendirilmesi Yakup Akif Afyon, Mehmet Karapınar
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Fatma Çabuk
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Spor Medyasını İzleme ve Bahis Oyunu Oynama Alışkanlıkları Selami Özsoy, Nuran Kandaz Gelen, Nurgül Tezcan Kandaş, Mustafa Ertan Tabuk, Levent Görün, Aysun Afat
Lütfen Beni Anla İpek Ongun
Madde Kullanan Ergenlerin Bağlanma Stilleri Itır Tarı Cömert, Kültegin Ögel
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Hav Sıklığı Zeki Yüncü, Bürge Kabukçu Başay, Ender Altıntoprak, Hakan Coşkunol, Cahide Aydın
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Kişilik Ve Psikolojik Özellikler İle Benlik Saygısının İncelenmesi Zöhre Kaya, Zeki Yüncü, Rengin Karaca
Majör Depresif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri ve Risk Etmenleri Veli Yıldırım, Fevziye Toros, Mehmet Ali Sungur, Mehmet Fatih Yılmaz
Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler ve Markaya Bağlılık Noktaları: Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Gizem Tokmak
Markaların Çevre Dostu Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Ürünleri Kullanma Eğilimlerine Etkisi: İnönü Üniversitesi Uygulaması Kübra Durmuş
Matematik Dersinde İsteğe Bağlı Çevrimiçi Kısa Sınav Uygulanması Hakkında Öğrenci Görüşleri Harun Çiğdem, Şeref Tan
Meclisin Gençlik Söylemi 1930-1990 Laden Yurttagüler
Medya Çocukluk ve Gençlik Mine Gencel Bek
Medya Toplumunda Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında İşlev Değişimi Meral Kaya
Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında Incelenmesi Ergi̇n Dikme
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okullarına ve Mesleki Eğitime Yönelik Görüşleri Turgay Bülbül
Meslek Seçimi ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Özlem Köroğlu
Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri Reha Metin Alkan, Menderes Suiçmez, Mehmet Aydınkal, Menekşe Şahin
Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri Ali Kaya
Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler Gökmen Özmenteş
Milenyum veya (Y) Kuşağı Gençliğinin Sosyolojik Bağlamı Vehbi Bayhan
Mobil Pazarlama ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlama Algısı: Nazilli'deki Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Abdurrahman Gider
Modern Zamanlarda Tüketilen Gençlik İhsan Çapcıoğlu
Muğla İlinde Oto Yan Sanayii'nde Çırak Olarak Çalışan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Koşulları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi Yeliz Uslu
Muhasebe Eğitiminde Tablolama (Excel) Uygulamasının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Banu Sultanoğlu, Ceren Aydoğmuş, Nazlı Akman
Mutlu Çocuk ve Mutsuz Çocuk: Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Sırları ve Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Depresyonun Özellikleri Eyüp Sabri Ercan, Atilla Turgay
Müptelalardan Mesafelilere Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcısı Gençler: Kullanma Motivasyonları ve Davranışları Açısından Profilleri Fatma Zeynep Özata, Tuğba Kılıçer, Feyza Ağlargöz
Müzik Bölümü Giriş Sınavında Başarılı Olan Öğrencilerin Fonotogram (Voice Range Profile) ile Değerlendirilmesi Çağıl Gökdoğan, Ozan Gökdoğan, Esra Şahin, Metin Yılmaz
Müzik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenleri Açısından İncelenmesi Yüksel Pirgon
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenliğe Güdülenmeleri Özlem Onuk Şenel
Ne Biliyoruz? Avrupa Bağlamında Gençlerin Öğrenim Hareketliliği Üzerine Sistematik Bir Literatür Değerlendirmesi Judith Dubiski
Neden Bugün Gençleri Tartışıyoruz? Yörük Kurtaran
Niceleyici İçeren Matematiksel İfadelere Dair Öğrenci̇ Algılarının Karakterizasyonu Pınar Anapa Saban, Kürşat Yeni̇lmez, Emre Ev Çi̇men
Okul Çağındaki 6-18 Yaş Arası Obez Çocuklarda Obezite Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Almala Pınar Ulutaş, Pınar Atla, Züleyha Aysu Say, Erdal Sarı
Okul Çocuğu ve Ergenlerde Nedeni Belli Olmayan Göğüs Ağrısının Vitamin D Eksikliği ve Yetersizliği Ile Olan Ilişkisi Emel Torun, Türkay Sarıtaş, Feyza Ustabaş Kahraman, Nurcan Keskin Osmanoğlu, Faruk Öktem
Okul Devrimi: Eğitim Sistemine Yeni Bir Öneri Ron Paul
Okul İkliminin Öğretmen Etkililiği ve Öğrenci Okul Bağlılığı ile İlişkisinin İncelenmesi Neslin İhtiyaroğlu
Okul Kültürü Nezahat Güçlü
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Özlem Körükçü, Aysun Gündoğan, Hülya Gülay Ogelman
Okul, Spor ve Serbest Zamanlardaki Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Üniversite Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi Ebüakil Albayrak, Mehmet Akif Ziyagül, Resul Çekin
Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri Türleri ve Medya Okur Yazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri Emel Baştürk Akca, İdil Sayımer, Jale Balaban Salı, Bircan Ergün Başak
Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık Bircan Ergün Başak
Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık Bircan Ergün Başak
Orta Okul ve Lise Öğrencilerinin Bilim Kavramına İlişkin Metaforları Cemal Bıyıklı, Makbule Başbay, Alper Başbay
Orta Öğretim Kademesinde Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği Ali Erden, Tufan Aytaç, Alper Altunçekiç
Orta Öğretim Öğrencilerin Psikolojik Belirtilere Göre Sanal Zorba ve Sanal Mağdur Düzeylerinin Yordanması Mehmet Barış Horzum, Tuncay Ayas
Orta Öğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlığı Ve Yaygınlığı Bartın İli Örneği Gürcü Erdamar, Abdülhamit Kurupınar
Orta Öğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutumlarında Görsel Araçların Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma Serkan Ünsal, Davut Nacar, Derya Keskinpalta
Orta Öğretim Öğrencilerinin İnternet ve Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi İbrahim Taş, Halime Eker, Gazanfer Anlı
Orta-ileri ve Genç Yaş Mani Hastalarının Karşılaştırılması Evrim Özkorumak, Demet Sağlam Aykut, Ahmet Tiryaki
Ortaokul 5. ve 8. Sınıflarda Algılanan Anne Baba Tutumları ve Ailelerin Çocuk Yetiştirme Stillerinin Akademik Başarıya Etkisi Şeyma Erginbay
Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilgün Öztürk, Abdullah Atlı, Mustafa Kutlu
Ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi Metin Kocatürk
Ortaokul Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu ve Empatik Sınıf Atmosferi Algısı Mediha Sarı, Aslı Özgök
Ortaokul Öğretmenlerinin “Öğrenci” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Sevilay Çırak
Ortaokullarda Şiddet Ve Okul İklimi Arasındaki İlişki (Konya İli Örneği) İbrahim Ayık
Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Şiddet Davranışlarında Ailenin, Öğretmenlerin ve Akran Gruplarının Rolü Hüseyin Merdan
Ortaöğretim Okullarındaki Öğrencilerin Okul Yönetiminin Karar Verme Sürecine Katılımları (Beypazarı Örneği) Elif Gamze Özcan, Mehmet Şeren
Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlığı ve Yaygınlığı: Bartın İli Örneği Gürcü Erdamar, Abdülhamit Kurupınar
Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Murat Kayri, Fuat Tanhan, Selami Tanrıverdi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bazı Tarihsel Olaylardan Hareketle Tarihsel Önem Kavramına İlişkin Algı Ve Görüşleri Yasemin Er Tuna
Ortaöğretim Öğrencilerinin Disiplin Düzenleme ve Uygulamalarının Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Etkisi Hakkındaki Görüşleri Pelin Taşkın
Ortaöğretim Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Araştırılması (Kütahya İli Örneği) Satı Akgül, Çetin Özdilek
Ortaöğretim Öğrencilerinin Özerklik Düzeyleri ile Değer Yönelimleri ve Kendini Ayarlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çiğdem Sesli
Ortaöğretime Devam Edemeyen Kız Öğrencilerin Bakış Açısından Eğitime Devamlarının Önündeki Engeller Fidel Öksüz
Osmanlı çocuk koruma sistemi ve darüleytamlar: 1851 - 1923 Murat İşeri
Öfke Denetimi Eğitiminin İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi Hanife Akgül
Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Serhat Arslan, Ahmet Akın
Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavında Öğrenci ve Okul Özelliklerinin Türkçe Başarısı ile İlişkisi Meltem Acar Güvendir
Öğrenci Esprileri Adnan Ersan
Öğrenci Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri: Anket Çalışması Neslihan Keser Özcan, Hülya Bilgin, Zeliha Tülek, Nur Elçin Boyacıoğlu
Öğrenci İşi: Üniversite Öğrencilerinin Gündelik Hayatı İstanbul Örneği Ali Çağlar Deniz
Öğrenci Sorumluluk: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Mehmet Kaya, Uğur Doğan
Öğrenci Sorunlarının Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Değerlendirilmesi Kasım Karataş, Tahir Emre Gencer, Nurullah Çalış, Ahmet Ege
Öğrenciler İçin Üniversitenin Anlamı: “Bizim Düşlediğimiz Üniversite" Engin Sarı, Çağla Karabağ Sarı
Öğrencilerin Çevre Kimyası Konularındaki Yanlış Kavramalarına İnternet-Tabanlı Medyanın Etkisi Nahide Tosyalioğlu
Öğrencilerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü: Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları Hülya Dinçer, Zeynep Kıvılcım
Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizcenin Kullanımına Yönelik Tutumları Gürbüz Ocak, Nilda Hocaoğlu
Öğrencilerin problemli internet kullanımı ve siber zorbalık davranışlarına ilişkin görüşleri  Murtaza Cicioğlu
Öğrencilerin Yabancı Dil Başarısını Açıklayan Etmenler Sinem Vatanartıran, Gülay Dalgıç, Şirin Karadeniz
Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması Emine Önen
Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması Emine Önen
Öğrenim Hareketliliğine Avrupa Birliği Desteği: Bir Başarının Mantığı Pascal Lejeune
Öğretmen Adaylarının Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilikle İlgili Temel Bilgi ve Tutum Düzeyleri Hikmet Yazıcı
Öğretmen adaylarının siber zorbalığa maruz kalma dereceleri ve davranışları uygulama dereceleri Neytullah Karakurt
Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin Bazı Psikometrik Özellikleri İbrahim Uysal, Güler Duman, Elif Yazıcı, Merve Şahin
Öğretmen Görüşlerine Göre İdeal Öğrenci Tipi Özer Yener Avcı, Mustafa Durmuşçelebi
Öğretmenlerin Sınıfta Kullandığı Sözel Dil Üzerine Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi İ. Seçkin Aydın
Özel Dershanelerde Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Profili (Ankara İli Örneği) Orhan Beyaz
Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Öğretim Stratejileri Edward A. Polloway, James R. Patton, Loretta Serna
Özerklik ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları Laden Yurttagüler, Burcu Oy, Yörük Kurtaran
Özsaygı Geliştirme Programının Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Naime Doğru
Parçalanmış Aile Modelindeki Öğrencilerin Başarı Durumları: Trabzon Örneği Ersoy Özmen Alkan
Parçalanmış Aileye Sahip Üniversite Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Kiymet Özsoy
Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz, Evrim Erol
Pediatri Asistanlarının ve Tıp Öğrencilerinin "Çocuk ve Ölüm" ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi Meltem Kıvılcım, Derya Gümüş Doğan, Sinem Kortay Canaloğlu, Mahir Serbes
PKK/KCK'nın Militan Temininde Gençlik Yapılanmasının Rolü Ragıp Sayar
Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi Özlem Çetinkaya Bozkurt
Polis Okulu Öğrencilerinin Adil Dünya İnancı, Otoriterlik, Sistemi Meşrulaştırma, Vatanseverlik ve İnsan Hakları Tutumlarının İncelenmesi Papatya Çetinalp Şahin
Politik Pazarlama ve Politik Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Eğilimler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Emine Yılmaz
Popüler Kültürün Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkileri Murat Polat, Nihan Sölpük
Popüler Kültürün Öğrenci Davranışları Üzerinde Algılanan Etkileri Habib Özgan, Mustafa Cüneyt Arslan, Mevlüt Kara
Popüler Müzik ve Gençlik Kültürü Aykut Barış Çerezcioğlu
Problemli İnternet Kullanım Ölçeği'nin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Esra Ceyhan, Aydoğan Aykut Ceyhan, Ayşen Gürcan
Profesyonel Psikolojik Yardım Alma Deneyimlerine Göre Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Kendini Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyet Değişkenlerinin Rolü Onur Gürsoy
Psikanaliz Yazıları 29 - Ergenlik Kolektif
Psikodrama Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umutsuzlukları Üzerindeki Etkisi Zeynep Karataş
Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları Dilek Gençtanırım
ROMAN Arkadaş Islıkları Orhan Kemal
Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Saba Yalçın, İnci Açıkgöz
Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Saba Yalçın, İnci Açıkgöz
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mesleklerine İlişkin Güdülenme Kaynakları ve Sorunlarının İncelenmesi Zeynep Karaman Özlü, Kenan Gümüş, Kübra Güngörmüş, Gülçin Avşar, Nadiye Özer
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi Şeyda Ferah Tuygar
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılık Durumu İle Bağlanma Stilleri Benlik Saygıları Yalnızlık Algıları ve Sosyal Beceriler Arasındaki İlişki Yasemin Tiyrek Şişman
Sağlık Meslek Yüksek Okullarında Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Hasta Hakları Konusunda Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi Sefa Kaya
Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Ersan Gülbüz
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilerarası Bağımlılıklarının Madde Kullanma Durumlarına Etkisi Ayşegül Bilge, Nadide Embel, Fatma Gül Kaya
Sanaldan Gerçeğe Ağlara Tutunmak: Engelli Gençlerin Facebook'ta Sosyalleşme Deneyimleri Esra Köten, Barış Erdoğan
Schein'in Kariyer Değerleri Perspektifinde Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Fen Lisesi Öğrencileri Örneği H. Zeynep Batur, Orhan Adıgüzel
Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgileri Gökçe Demir, Tahir Kemal Şahin
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Profili Mehmet Emin Tekin
Sınıfta Bir Yargıç Olarak Okul Burak Şahin, Neriman Açıkalın
SİLİNEBİLİR/KONU Bilimsel Çalışma Rehberi: Genç Araştırmacılar İçin İpuçları Önder Kalenderer, Önder Kılıçoğlu
SİLİNEBİLİR/KONU Eyvah! Yeni Kuşak Geliyor İlhami Fındıkçı
SİLİNEBİLİR/YURT DIŞI Askerlik Hizmetini Yapmakta Olan Genç Yetişkin Erkeklerin Kişilik Boyutları ile Kendilik Algısı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Mehmet Beyazsaçlı
silinecek Özgün Çöllüoğlu Gülen
SİLİNECEK (MÜKERRER) Gençlik Ve Kültürel Mirasımız: Uluslararası Kongre 16 - 18 Mayıs Bekir Şişman, Muhittin Düzenli
SİLİNECEK BİLDİRİ ve TEZ Kaynaştırma Eğitimi Alan Görme Yetersizliği Olan ve Gören Öğrencilerin Akran İlişkilerin Devamı Burcu Göl
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Okul Müdürlerine Güven Düzeylerinin İncelenmesi Niyazi Özer, Servet Atik
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlikBüyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Funda Çondur, Mehmet Bölükbaş
SİLİNECEK KONU DIŞI Daniel Pennac'ın Kaleminden Okula ve Okumaya İlişkin Yeni Bir Eğitim Yaklaşımı "Okul Sıkıntısı" ve "Roman Gibi" Eda Cömert Buğdaycı
SİLİNECEK KONU DIŞI Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik-Yaşlılık-Ölüm Bekir Onur
silinecek konu dışı Karanlıkta Diyalog Sergisi ve Mimarlık Öğrencilerinin Kazanımları Ayşe Nilay Evcil
SİLİNECEK Lise Öğrencilerinin Okul Formalarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Seher Akdeniz
SİLİNECEK Türkiye'de Gençlik Miti: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği Demet Lüküslü
SİLİNECEK(?) Laden Yurttagüler, Burcu Oy
SİLİNECEK(3 KEZ) Ergenlik Sorunları: Anne-Babalar Gençlere Nasıl Davranmalı? Sefa Saygılı
SİLİNECEK(ÇİFT GİRİŞ) Lütfen Beni Anla İpek Ongun
SİLİNECEK(Roman) Gençliğim Eyvah Tarık Buğra
SİLİNECEK/BİLDİRİ KİTABI Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı Nurhan Yentürk, Devin Bahçeci
SİLİNECEK/BİLDİRİ Türkiye Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu? Volkan Yılmaz
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası Emre Gür, Devin Bahçeci
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları: Gençleri Etkileyen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hakkında Bir Kılavuz Dennis Van Der Veur
SİLİNECEK/İLGİSİZ Asistanlar Bağırıyor: Üniversite Hocaları Çıplak! Ozan Zengin, Yiğit Karahanoğulları
SİLİNECEK/İLGİSİZ Birim Kare ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı Sinan Olkun, Özhan Çelebi, Esra Fidan, Özlem Engin, Cansev Gökgün
SİLİNECEK/İLGİSİZ Dördüncü Nesil Üniversite ve Tanımlayıcı Bir Unsur Olarak Sosyopark Gülfettin Çelik
SİLİNECEK/İLGİSİZ Kısa Süren Hasat: Köy Enstitüsünde Öğrenci Olmak Pakize Türkoğlu
SİLİNECEK/İLGİSİZ Lise ve Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Uydu Hareketi ile İlgili Görüşlerinin Düşünce Deneylerine Yansıması Hatice Acar, Zeynep Gürel
SİLİNECEK/İLGİSİZ Okul Sistemlerinde Özerklik Arayışı Fatih Töremen, Volkan Çiçek
SİLİNECEK/İLGİSİZ Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Öğrenci, Akademisyen ve Uygulayıcıların TMS/TFRS Farkındalıkları ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma Züleyha Yılmaz, Zeynep Şahin, Fikret Çankaya
SİLİNECEK/İLGİSİZ Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Kontrol İdeolojilerinin Farklı Değişkenler Açısından Analizi Gökhan Baş
SİLİNECEK/İLGİSİZ Üniversite Özerkliği Bilge Bingöl
SİLİNECEK/KONU Lise Müdürlerinin Görüşlerine Göre Okul Güvenliği Açısından Kampüs Okulların Önemi İbrahim Çankaya, Cemil Yücel, Çetin Tan, Ahmet Demirkol
SİLİNECEK/MÜKERER Gencin Yol Rehberi A. Başak Sezgin
SİLİNECEK/ROMAN Genç Bir Don Juan'ın Anıları Guillaume Apollinaire
SİLİNECEK/ROMAN Annemi Bir Kez Daha Görebilsem Zana Muhsen
SİLİNECEK/ROMAN Arkadaşlık Ömür Boyu Sarah Kay
SİLİNECEK/ROMAN Beni Hatırladın mı? Sophie Kinsella
SİLİNECEK/ROMAN Gençliğin O Yakıcı Mevsimi Erendiz Atasü
SİLİNECEK/ROMAN İki Genç Kızın Romanı Perihan Mağden
SİLİNECEK/ROMAN Öğrenci Törless'in Bunalımları Robert Musil
SİLİNECEK/ROMAN/ÇİFT Bir Genç Kızın (D)Evrimsel Keşifleri Jacqueline Kelly
SİLİNECEK/ROMAN/ÇİFT Bir Genç Kızın Devrimsel Keşifleri Jacqueline Kelly
SİLİNMELİ - ALAKASIZ %100 Okul ve Sınav Başarısı Numan Kasap
SİLİNMELİ/İLGİSİZ Okul ve Öteki Yurttaşlar: Kürt Politik Aktörlerin Eğitimsel Deneyimleri Nurettin Beltekin
SİLİNMELİ/KONGRE KİTABI Gençlik ve Kültürel Mirasımız Bekir Şişman, Muhittin Düzenli
SİLİNMELİ/KONU Sınıf Arkadaşım Atatürk: Okul ve Genç Subaylık Anıları Ali Fuad Cebesoy
SİLİNMELİ/KONU(spesifik) Kuzey Kıbrıs'ta Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonunun Prevalansı ve Şiddetinin Araştırılması Aysa Ayalı, Serhat Ramoğlu
SİLİNMELİ/KONU(spesifik) Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenme Sürecinde Başarısızlık Nedenlerinin Değerlendirilmesi Bahar İşigüzel, Bülent Kırmızı
SİLİNMELİ/YAŞ The inpatient treatment process for severe school refusal (Şiddetli Okul Reddinin Yataklı Serviste Tedavi Süreci) Özgür Öner, Pınar Yurtbaşı, Ayşe Er, Nuray Başoğlu
Siyasetin Öznesi Ak Gençlik Hasan Sarı
Somatizasyon, Depresyon ve Kaygı Ölçeklerinin Kültürler Arası Metrik Eşitliğinin Türkiye ve Amerika’daki Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi Deniz Canel Çınarbaş
Son Dönem Düşünürlerin Gençlik Tasavvuru Emine Yiğit Aras
Sonsuzluktaki Ölü Arkadaşlık Zeynep Kayacan
Sorunlarıyla Çözümleriyle Ergenlik Çağı Ali Çankırılı
Sosyal Beceri Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı Düzeyine Etkisi Uğur Biçer
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Algısal Öğrenme Stil Tercihlerinin Genel Akademik ve Coğrafya Ders Başarısına Etkisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği) Gülay Bedir, Ayşe Akkurt
Sosyal Dahil Etme Adı Altında Sosyal Dışlanmanın Yeniden Üretimi: Engelli Gençler ve İnternet Esra Köten, Barış Erdoğan
Sosyal Hizmet İmajı: Öğrencilerin Çalışma Ortamlarına ve Mesleki Pozisyonlara Yönelik İlgileri Ayşe Sezen Bayoğlu, Veli Duyan, Rumeysa Akgün
Sosyal Kaygı ile Başa Çıkma Psiko Eğitim Programının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisi Pervin Nedim Bal, Mustafa Öner
Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması Fatma Kamiloğlu, Özge U. Yurttaş
Sosyal Medyanın Siyasal Toplumsallaşmaya Etkileri: Üniversite Öğrencileri Örneği Osman Metin
Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının, Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılığına ve Etnikmerkezciliğine Etkisi Ela Kaya Korkmaz
Sosyalleşme ve Toplumsal Degişim Aracı Olarak “Gençlik Sosyal Girişimciliği”: Zumbara Örneği Metin Işık, Simge Ünlü
Sosyo Ekonomik Profili Düşük İllerde Yaşayan Gençlerde Umut ve Umutsuzluk: Ağrı Örneği Çoşkun Taştan
Sözüm Gençlere Ahmed Şahin
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Uyku ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Mahmut Yaran
Stk'lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu Volkan Yılmaz, Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran
Suç Davranışı ile İlişkili Bilişsel Mekanizmaların Yetişkin ve Genç Erkek Mahkumlar Örneklemlerinde Araştırılması: Rehabilitasyon Çalışmaları İçin Öneriler Öznur Öncül
Suça Karışmış Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi Özlem Şireli, Çağatay Uğur, Hülya Yaylalı, Nagihan Duman Saday, Betül Gül, Merve Günay, Hilal Tuğba Kılıç, Cihat Kağan Gürkan, Birim Kılıç Günay
Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Hazırlanan Sosyal İnceleme Raporlarının Mahkeme Kararlarına Etkisi Semra Saruç, Derya Güneş Kayma
Suça sürüklenen çocukların cezai sorumlulukları ve bu çocuklara özgü suç soruşturması Murat Köksal
Suça Sürüklenen Çocukların Din Hizmetlerine Katılımları İle İlişkili Faktörler Mualla Yıldız
Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi Ali İhsan İpek
Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesinde Soruşturma Evresi Fatma Betül Özdemir
Suça Sürüklenen Çocukların Suç Ve Tanı Dağılımlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Araştırma Öznur Bilaç, Birsen Pilan Şentürk, Zahide Orhon, Alper Bayrak
Suça sürüklenen Çocukların Yargılanması ve Uygulanacak Tedbirler Bilal Akyayla
Suça Sürüklenen Ergenlerin Ceza İnfaz Kurumlarındaki Din Hizmetlerine Katılımları İle İlişkili Faktörler Mualla Yıldız
Suça Sürüklenmiş Çocukların Yeniden Toplumsallaşma Sürecinde ve İnsan Hakları Bağlamında Sosyal Hizmet Yaklaşımlarının Yeri ve Önemi Mehmet Zafer Danış, İbrahim Şahbikan
Suçlu Çocuklar Ve Çocuk Mahkemeleri Hans Zulliger
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Mustafa Güler, Kadir Demirci, Kadir Karakuş, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Erman Zengin, Zübeyir Yozgat, Ömer Ören, Gündüzalp Saydam, H. Ramazan Yılmaz
Sürekli Kaygı, Umutsuzluk Ve Benlik Saygısının Ergenlerin Riskli Davranışlarını Yordama Gücü Meliha Tuzgöl Dost, İbrahim Keklik
Şehir Bağlamı ve Türk Göçmenlerin Ayrımcılık Algısı: İki Belçika Şehrinin Eğilim Skoru Eşleştirmesiyle Karşılaştırması Aha Alanya, Marc Swyngedouw
Teknoloji ve Tasarım Dersinde Öğretmen ve Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar Aybige Demirci, Gülşah Aykurt
Teknoloji, Gençlik ve Mobil Yaşam: Gündelik Yaşamda Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Enes Bal
tEKRAR Gençlik Toplumsallaşmasında Akran ve Arkadaşlık Grupları Mahmut Hakkı Akın
The Relationship Between Facebook Utilization, Perceived Parental Acceptance-Rejection and Identity Orientation in Adolescence (Ergenlik Döneminde Facebook Kullanımı, Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi ve Kimlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi) Hasan Karabakkal
The Rise of Synthetic Marijuana in Turkey: The Bonzai Phenomenon of the 2010s (Türkiye'de Sentetik Marihuana'nın Yükselişi: 2010'lı Yıllarda Bonzai Fenomeni) Melih Çoban
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Adli Tıp Stajındaki Otopsi Uygulaması ile İlgili Duygu ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi Ahmet Turla, Berna Aydın
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kas İskelet Sistemi Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi Alper Murat Ulaşlı, Fatıma Yaman, Yücel Gönül, Hayriye Gökalp, M. Tahsin Özen, Hasan Rüzgar, Yusuf Gülsarı, Ümit Dündar
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Kullanımı Ve Tütün Kanununa İlişkin Görüşleri Zeynep Baykan, Melis Naçar
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması Fatih Kazancı, Hasan Basri Memduhoğlu, Emine Esra Kazancı, Şükran Sevimli
Toplum ve Gençlik Kültürleri - Gençlik Çalışması İçin Yorumlar ve Sonuçlar Christian Spatscheck
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabına Yönelik Bir İnceleme ve Bu Konuya İlişkin Öğrenci Algılarının Belirlenmesi Nurdan Kalaycı, Fahriye Hayırsever
Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları: Gençleri Etkileyen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hakkında Bir Kılavuz Nurhan Yentürk, Devin Bahçeci
Turancılık Milli Değerler ve Gençlik Hüseyin Nihal Atsız
Tüketen Gençlik Kültürü: Pazarlama Kuşatması Altındaki Milenyum Kuşağı Hande Bilsel Engin
Tüketim Kültürünün Gençliğe Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme Muhammet Köroğlu
Tüketimin Yeni Aktörleri:“Y Kuşağı” İrem Tükel
Türk Üniversite Öğrencilerinin "Japonca" Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Cahit Kahraman
Türk-Alman Yazınındaki Gençlik Alt Kültürü Motiflerinin Almanca Öğrenimi Açısından Kullanılabilirliği Oktay Atik
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Bilişi ve Öğrenci İnanışları Seda Kuşçu
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkiye'de Kültüre ve Dine Ait Algıları Halit Çelik
Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün Yazıcı
Türkiye Ergen Profili Araştırması TEPA 2013 Mustafa Turğut
Türkiye Gençlik Alanı İzleme Raporu 2009-2012 Yörük Kurtaran
Türkiye Medyasında "Taş Atan Çocuklar"ın Temsili Özge Maden
Türkiye'de ‘Çocuk Gelin’ Sorunu Meryem Kaynak Malatyalı
Türkiye'de Genç İşsizliği Sorunu ve İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Ekonomi Politikalarının Analizi Elvan Yanbaşlı
Türkiye'de Genç İşsizliği ve Nedenleri Ahmet Okur
Türkiye'de Gençlerin Katılımı Konda Araştırma Ve Danışmanlık
Türkiye'de Gençliğin Güven Bunalımı Celalettin Vatandaş, Burhanettin Can, Hikmet Yıldırım, Metin Mahitapoğlu
Türkiye'de Gençlik Politikaları Laden Yurttagüler, Burcu Oy, Yörük Kurtaran
Türkiye'de Gençlik, Din ve Değerler Konusunda Yapılan Ampirik Araştırmaların Yöntem ve İçerik Analizi İsmail Akyüz
Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Seyahat Türü Tercihlerinin İncelenmesi Meltem Erdoğan, Sezgin Açıkalın
Türkiye'de Veteriner Hekimlerin, Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin ve Kanun Uygulayıcıların Hayvan Haklarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Burcu Koç, Havva Altunçul, Gönül Filoğlu
Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar ve WWW (World Wide Web) Tutumlarının İncelenmesi Murat Yalman, Mehmet Alper Tunga
Türkiye'deki Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumları ve Bu Tutumlarını Etkileyen Faktörler Metin Yaşar, Necdet Güner, Hülya Çermik
Türkiye’de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı Hasan Latif, Salih Serbest
Türkiye’de Genç İstihdamı ve Çözüm Önerileri Mehmet Tatar
Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor Mu? Volkan Yılmaz, Burcu Oy
Türkiye’de Gençlerin Özerkliği Laden Yurttagüler
Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Funda Çondur, Mehmet Bölükbaşı
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin “Namus” Algısı Elif Gürsoy, Hediye Arslan Özkan
Türkiye’de Üniversitelerde Öğrenci-Yurt Hizmetleri ve Barınma Sorunu Erol Kavuncu
Türkiye’de Yükseköğretim ve Öğrenci Yurt Hizmetleri Memnuniyeti Engin Aslanargün
Türkiye’de Yükseköğretime Geçiş Sistemi İsa Eşme
Türkiye’deki Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler Fulya Damla Kentli
Uludağ Üniversitesi'nde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkınlıklarının Araştırılması Gülşah Özcan Sinir, Bige İncedayı, Ömer Utku Çopur, Elif Kaplan, Merve Bekaroğlu
Ulusal Çocuk Mevzuatı: Çocuk adalet sistemi çalışanları eğitim programı Adalet Bakanlığı
Ulusal Gençlik Stratejisi Nasıl Geliştirilir? Gençlik Politikaları Kılavuzu Finn Yrjar Denstad
Uluslararası Gençlik Değişimlerinin Değerlendirilmesi Wolfgang Ing
Uluslararası Gençlik Hareketliliği Projelerinin Etkileri Nelerdir?- Gençlik Programı’nın Araştırmaya Dayalı Olarak İncelenmesi Helmut Fennes
Uyarlanabilir Ortamlarda Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Meltem Yılmaz, Nurettin Şimşek
Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği Ömer Miraç Yaman
Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Tam Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi Mustafa Ersoy
Üniversite Adaylarının Bölüm Tercihleri: Bir Kariyer Araştırma Yöntemi Olarak Bölüm Tanıtımları Neşe Alkan
Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi Emirhan Göral
Üniversite Gençliğinin Değer ve Tutum Geliştirme Biçimleri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği) Mehmet Zeki Duman
Üniversite Gençliğinin Uyum Sağlama Süreçleri: Bir Bibliyografya Denemesi Ali Çağlar Deniz
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Eyyup Akıl, Taha Yazar
Üniversite Mezunlarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Necla Tektaş
Üniversite Öğrencileri İçin Sıra Tasarımı Galip Akın, Timur Gültekin, Yaner Bektaş, Sibel Önal, Esra Tuncel
Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Dua Tutumu ve Tanrı Tasavvuru Beyazıt Yaşar Seyhan
Üniversite Öğrencilerinde Affetmeyi Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi Özlem Gündüz
Üniversite Öğrencilerinde Aile Desteğinin Kaygı Düzeyine Etkisi Sevinç Mersin, Emine Öksüz
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-Baba Tutumları Sevgi Ulukaya, Filiz Bilge
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sevgi Özgüngör
Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi ile Stresle Başa Çıkma Tarzının Depresyon, Kaygı ve Stres Belirtileriyle İlişkisi Esra Ülev
Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belertilerinin Eletrofizyolojik Bileşenler ve MMPI-2 Puanlarıyla İlişkisi Arzu Özkan Ceylan, Meral Çulha, Sirel Karakaş
Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu İlişkisi (Facebook Kullananlar Üzerine Bir Araştırma) Ender Bektaş
Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabulü ile Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Güler Dural, İlhan Yalçın
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Saldırganlık Mehmet Şahin
Üniversite Öğrencilerinde Kendine Zarar Verme Davranışı ile İntihar Olasılığının Çocukluk Örselenmeleri ve Saldırganlık ile İlişkisi Meltem Çamuroğlu
Üniversite Öğrencilerinde Mizah Stilleri ile Utangaçlık ve Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkiler Bircan Ergün Başak, Gürhan Can
Üniversite Öğrencilerinde Obezite Oluşumunda İnternet Bağımlılığının Etkisinin Saptanması Ülkü Yıldız
Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Duygulanım ve Benlik Saygısı: Üniversite Doyumu ve Aidiyetinin Düzenleyici Rolü Asım Çivitçi
Üniversite Öğrencilerinde Porsiyon Algısı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Emel Öktem Güngör
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık ile Depresif Belirtiler ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı, Pozitif Dünya Görüşü ve Umudun Aracı Rolünün İncelenmesi Özge Erarslan
Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığı, Sağlık Kaygısı ve Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkiler Erkin Ünalan
Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalık/Mağduriyet, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esra Dalmaz
Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme Ayşegül Durak Batıgün, Aliye Atay Kayış
Üniversite Öğrencilerinde Şiddet Yaşantısı Risk Faktörlerini Değerlendirme ve Önceliklendirme Aracı Geliştirme Nüket Güler Baysoy
Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Algısının (TA) Dini Yönelim Biçimleri ile İlişkisi Emine Erdoğan
Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler Beyazıt Yaşar Seyhan
Üniversite Öğrencilerinde Utangaçlık: Benlik Saygısı ve Kişilerarası Yetkinlik Değişkenlerinin Rolü Ezgi Ekin Şahin, Cem Ali Gizir
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği Geliştirilmesi Mahir Beşer, Neşe Başer
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerinin Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Fatma Çakır, Neslihan Demir
Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi Mehmet Şahin, Feride Sançmış
Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkilerinin ve Arkadaş Gruplarının İncelenmesi Şeyma Tozlu
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Duygu Akyüz, Gül Şendil
Üniversite Öğrencilerinin Bartın’ın Doğal ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları Turhan Çetin, Fitnat Gürgil
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Değişkenlerinin Yükleme Karmaşıklığı, Duygusal Zeka ve Akıcı Zeka Çerçevesinde İncelenmesi Hamdi Korkman, Mehmet Engin Deniz
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Yeme İndekslerinin Saptanması Rüveyda Esra Erçim
Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Kuramı’na Göre Kişilik Özellikleri Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Kasım Tatlılıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Öz-yeterlik Algısının Karar Ağacı Analizi ile İncelenmesi Bahar Baran, Figen Ata
Üniversite Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği) Gülnur Candan Gürleyük, Hatice Özgan Sucu
Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Kategorilerinin Belirlenmesi Hakan Ünal
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tercihleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği Hakan Arslan
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları: Doğu Anadolu Bölgesindeki Myo Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Hulisi Binbaşıoğlu, Hakan Tuna
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları Ergül Aslan, Hatice Bektaş, Şükran Başgöl, Sevda Demir, Pınar Irmak Vural
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Bilgi ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi Sinan Saraçlı, İbrahim Kılıç, Ayça Hatice Türkan, Pınar Dursun, İlkay Doğan, Şenay Özdemir, Cengiz Gazeloğlu
Üniversite Öğrencilerinin Çiftler Arası Şiddeti Kabul Düzeylerini Etkileyen Etmenler D. Didem Kepir Savoly, Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Değer Algisi(Karabük Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇) Y. Sinan Zavalsız
Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Yeşim Şenol, Yusuf Kenan Çetinoğlu, Ayşe Çakıl, Burcu Arı, Saniye Başak, Nazlı Murat, Ebru Turgut, Utku Çağlayan, Büşra Bilim, Gizem Açıkgöz, Nesrin Erkek, Ayşe Akman Karakaş
Üniversite Öğrencilerinin Düşünme İhtiyaçlarının Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Doyumuna Göre İncelenmesi Gülşah Sorhan
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular Özlem Haskan Avcı
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Arezou Sahebi
Üniversite Öğrencilerinin Halk İnanışlarının Cinsiyet ve Kontrol Odağıyla İlişkisi Hikmet Yazıcı
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi Serkan Dinçer, Mustafa Mavaşoğlu, Fehmiye Mavaşoğlu
Üniversite Öğrencilerinin İntihar Olasılıklarının İncelenmesi Elif Emir Öksüz, Filiz Bilge
Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı Düzeyleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Kasım Tatlılıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerine Göre Psikolojik Yardım Alma Tutumları Meliha Tekin Çatal
Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışlarının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi Coşkun Küçüktepe, Seval Eminoğlu Küçüktepe
Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Cep Telefonu ile Cep Telefonu Marka Kişiliği Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi Hicran Ayasun
Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçme Davranışları ve İlişkili Sosyodemografik Özellikleri Hilal Özcebe, Bahar Güçiz Doğan, Ebru İnal, Dilek Haznedaroğlu, Münevver Bertan
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarına İlişkin Metaforları Hasan Demirtaş, Duygu Çoban
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Karar Stratejileri ve Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerine Göre İncelenmesi Zahide Tonga
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Duygusal Zeka ve Sosyal İyi Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Emine Göçet Tekin
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeyleri İle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi Merve Sandıkçı
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Gereksinimlerine İlişkin Öznel Faktörlerin İncelenmesi İsmail Ay
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Müzeyyen Küçükarslan, Cem Ali Gizir
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismar Ahmet Selçuk Kılınçer, Meliha Tuzgöl Dost
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Sorun Çözme Becerileri İle Affedici Özellikleri Zeynep Türkoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Nesrin İlhan, S.Bahadırlı, N.E. Toptaner
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma Necla Tektaş
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi Bünyamin Ateş
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolüne Yönelik Görüşleri Rukuye Aylaz, Gülsen Güneş, Özge Uzun, Süheyla Ünal
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi Şenay Duygu Kılıç
Üniversite Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri ve Araştırmaya Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından CART Analizi İle İncelenmesi Görkem Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Yalnızlık ve Gelecek Zaman Algısı Salim Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları ve Yetişkin Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Gizem Topkara
Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları Hilmi Süngü
Üniversite Öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte Kavramlarına İlişkin Metaforları (İnönü Üniversitesi Örneği) Hasan Demirtaş, Duygu Çoban
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya İlişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Gonca Üstün, Şule Dedekoç, Tuğba Kavalalı, Feyza Öztürk, Yasemin Sapçı, Semih Can
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Oya Korkmaz, Nüket Kırcı Çevik
Üniversitelerde İngilizce Dersi Hakkında Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi Necmi Gökyer, Serkan Bakcak
Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Münir Şahin, Hasan Demirtaş
Üniversitelere İlişkin İtibar Algısı ile Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Alan Araştırması Mehtap Tunç Zengin
Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Fen Bilimleri Laboratuvar Çalışmalarındaki Güvenlik Önlemleri ile İlgili Görüşleri İsmail Ateş, Murat Özarslan
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Samsun Şehri'ne İlişkin Metaforik Algıları Hüseyin Mertol, Kuttusi Zorlu, Selim Eraslan
Van Depremini Yaşayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Travmadan Etkilenme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Fuat Tanhan, Ferhat Kardaş
Varisler, Öğrenciler ve Kültür Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron
Ve Çocuğum Büyüdü: Ergenlik Eğitim Rehberi Şerife Tortop
What Determines The Sibling Conflict Resolution Strategies of Adolescents? Parents, Siblings or Temperament? (Ergen Bireylerin Kardeş Çatışmalarını Çözme Stratejilerini Neler Belirler? Ebeveynler, Kardeşler veya Mizaç) Huri Gül Bayram
Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme Mihalis Kuyucu
Yaşamda Anlam ve Dindarlık İlişkisi (Geç Ergenlik Dönemi) Zeliha Çamur
Yaşayan Cami Modeli ve Gençlik Selahaddin Çelebi
Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri (Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği) Ebru Ersay, Nevriye Yazçayır
Yeni Medyada Gençliğin Temsili: Türkiye’de Gençlerin Sanal Ağ Günlüklerine Eleştirel Bir Bakış Ayşe Aslı Sezgin
Yeni Temsilde ‘Köşe Başı Tutmak’: İletişimin Değişen Boyutu ve Modern Delikanlılık Temsilleri Ömer Miraç Yaman, Mehmet Emin Babacan
Yeni Türkiye’de Eğitim, Kültür ve Gençlik Nabi Avcı
Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı Nurhan Yentürk Ve Devin Bahçeci
Yerel Yönetimlerin Sunduğu Spor Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi (Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Gençlik Merkezleri Örneği) Ayşe Aslı Yüzgenç, Sema Alay Özgül
Yerinde Duramamak: "Apolitik" Üst-Orta Sınıf Gençlerin Gözünden Gezi ve Sokak Siyaseti Mert Arslanalp
Yerli ve Yabancı Fastfood Ürünlerinin 17-25 Yaş Gençlerin Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği Adnan Acar
Yetişkin Çocuklar Doğan Cüceloğlu
Yetiştirme Yurdunda Büyüyen Genç Yetişkinlerin Bazı Psikolojik Özelliklerinin Ailesi Yanında Büyüyen Bireylerle Karşılaştırılması Elif Sağlam
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlere Verilen Çatışma Yönetimi Programının Değerlendirilmesi Pınar Çiçekoğlu
Yıldız Nesil! Ama Nasıl? Ülfet Görgülü
Yıllar Sonra / Bir Genç Kızın Gizli Defteri- 11 İpek Ongun
Yoksul Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Eğitim Algısı: Mamak Örneği Süheyla Erikli
Yoksulluğun Getirdiği Çocuk ve Genç İşgücü İbrahim Mazman, Dolunay Şenol
Young Men’s Christian Association’ın Türkiye’deki Faaliyetleri Resul Çatalbaş
Yüksek Din Eğitimi Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Bir İnceleme Bayramali Nazıroğlu, Mustafa Çetin
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri Vildan Ateş, Sami Şahin
Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Yurt Olanakları Memnuniyetine İlişkin Bir Araştırma Hüsniye Ceyda Mısırlıoğlu
Yükseköğretimin Küreselleşen Aktörleri: Uluslararası Öğrencileri Mine Gözübüyük Tamer
Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği Naciye Tok, Arzu Seçer, Müge Kantar Davran, Ferit Çobanoğlu, Burhan Özalp
RSS - 2014 beslemesine abone olun.