2010 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 895 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Lise Öğrencisi Ergenlerde Ayrılma Bireyleşme, Depresyon, Ebeveyn Tutumları ve Sosyodemografik Faktörler Arasındaki İlişki İlke Erensoy Saçak
Zafer ve İktidar Vaad Edilen Beklenen Nesil Mecdi Hilali
12-14 Yaş Grubu Ergenlerde Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Durumu ve Beden İmajının Değerlendirilmesi Naciye Aygör
Cep Telefonu Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencilerini Üzerine Bir Araştırma Songül Demirkan
Çocuklarda ve Gençlerde Zeka Gelişimi Mehmet Murat Döğüşgen
Dini ve Kültürel Değerlerin Taşıyıcısı Olarak Üç Nesil (Giresun Örneği) Mustafa Bakırcı
Ergenlerde Davranış Problemlerinin Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi Sinem Şimşek
Ergenlerde Okul Zorbalığı ile Algılanan Benlik Belirginliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Halil Aşıcı, Sevda Aslan
Ergenlerde Saldırganlık ve Kişiler Arası Problem Çözmenin İncelenmesi Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Emel Arslan, Yeliz Saygın
Ergenlerin Aile İşlevi Algılarına Göre Uyum Düzeyleri Hanife Derya Kalyencioğlu, Yasemin Kutlu
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine Bağlı Gençlik Merkezlerinin 15-26 Yaş Arasındaki Gençler Tarafından Bilinirlik Düzeyi (Kocaeli İli Uygulaması) Gültekin Örteş
Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Sait Patır, Mehmet Karahan
Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar 2009 = Juveniles Received İnto Security Unit 2009 Türkiye İstatistik Kurumu
İki Lise ve İki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Psikososyal Gelişim ve İlişkili Bazı Faktörler Zeynep Erden, Recep Akdur, A. Yıldız Kırılmaz
İlköğretim 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Suat Kılıçarslan, Meral Atıcı
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Avrupa Birliği'ne İlişkin Görüşleri Betül Balkar, Habib Özgan
İntihar Girişiminde Bulunan Çocuk ve Ergenlerin Anne ve/veya Babalarında Psikopatoloji ve Aile İşlevselliğinin İncelenmesi Feride Meydan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt İlçesindeki Lise Öğrencilerinin Sağlık Açısından Riskli Davranışları ve Risk Algıları Verda Başsın
Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu (9-10-11-12. sınıflar) Ali Murat Sünbül, Muhittin Çalışkan, Ercan Yılmaz, Derya Çintaş, Selahattin Alan, Veysel Demirer, Dilek Ceran
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülay Ekici, Murat Hevedanli
Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçlarının Değerlendirilmesi Melike Emindayı
ÖSS Sınavına Giren Öğrencilerin Sınav Kaygısı ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması Mustafa Vasfi Yağcı
Participating into The Democratic 'Middle Ground': Young Civilians (Genç Siviller) Movement As A New Social Movement in Turkey (Demokratik 'Orta Alan'a Katılım: Türkiye'de Bir Yeni Sosyal Hareket Olarak Genç Siviller Hareketi) Burçak Kubilay
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargı Yetenekleri ile Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nermin Çiftçi Arıdağ, Asuman Yüksel
Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları Satı Ünal, Filiz Hisar, Bülent Çelik, Zeynep Özgüven
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği) Sultan Özkan, Emel Yılmaz
Üniversite Sınavına Hazırlanan Bir Grup Öğrencinin Kendilik Algıları ve Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca, Nevin Onan, Özlem Işıl
Yaşanmamış Gençlik Ümit Boyacıoğlu
Youth in The 1980s in Turkey : Children of Crisis (1980'ler Türkiye'sinde Gençlik: Kriz Çocukları) Işın Can
Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Arzu Özyürek, Kemal Demiray
( BİLDİRİ) Öğrencilerin Okul Motivasyonunu Yordayan Bazı Değişkenler Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ali Eryılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gül Pınar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mehmet Engin Deniz, A. Serkan Sümer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mustafa Baloğlu, Salih Bardakcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hüsne Demirel
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üstün Özen, Meryem Burçin Korukçu Sarıcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hayati Hökelekli
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Nurullah Altaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 9. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme, Öfke Ve Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akran Baskısını Azaltmada Grupla Psikolojik Danışmanın Etkililiği Nurten Sargın, Berna Çetinkaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bir Grup Lise Öğrencisinin Sigara Paketleri Üzerinde Bulunması Planlanan Birleşik (Yazılı ve Resimli) Uyarı Mesajlarının Etkililiği Hakkındaki Görüşleri Burcu Bayrak, Nazmi Bilir, Mahmut Sadi Yardım, Huleyde Gürkan, Zeynel Karakullukçuoğlu, Adnan Kaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarının Atatürk İlke ve İnkılâplarını Genç Nesillere Benimsetmesi Bakımından Değerlendirilmesi Feridun Merter, Hatice Yıldız
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Dini Sosyalizasyon Sürecinde Aile Kurumunun Önemi Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler ile Aile Ortamında Kalan Gençlerin Din Algısı, Dini Tutum ve Davranışları ve Sosyal İlişkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Fatih Çelik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Saldırganlık Ve Kişilerarası Problem Çözmenin Incelenmesi Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Emel Arslan, Yeliz Saygın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Aile İşlevi Algılarına Göre Uyum Düzeyleri Hanife Derya Kalyencioğlu, Yasemin Kutlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Arkadaş Bağlılığı ve İnternet Bağımlılığının Cinsiyet Ebeveyn Tutumu ve Anne-Baba Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi Gülşen Büyükşahin, Öner Çelikkaleli
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar Belgin Arslan Cansever
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Benlik Kurgusu Gelişiminin Ana Babanın Çocuk Yetiştirme Biçimleri Açısından İncelenmesi Yalçın Özdemir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Z. Bengi Semerci
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gecekondulaşma, Gençlik ve Dindarlık -Kayseri Argıncık Örneği İsmail Güllü
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençler ve Hisler Sebahattin Yaşar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İlköğretim 7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Suat Kılıçarslan, Meral Atıcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İlköğretim II. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ahmet İnan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İşsizlik, Üniversiteli Gençlik ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları Nergis Mütevellioğlu, Mehmet Zanbak, Mehmet Mert
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin HIV / AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ercan Kaya, Mustafa Akıllı, Fatih Sezek
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi (İstanbul İli Örneği) Fatih Dervent, Erkal Arslanoğlu, Ömer Şenel
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sosyal Destek Durumları ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasında İlişkinin İncelenmesi. Selahattin Gelbal, Veli Duyan, Çağrı Sevin, Ercüment Erbay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan İyilik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülden Çağır, Uğur Gürcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Zülfü Demirtaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sokakta Çalışan-Yaşayan Çocuklar ve Suç: Diyarbakır Örneği Zahir Kızmaz, Rıfat Bilgin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Şiddet Davranışı Gösteren Ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile Işlevleri, Aile Bireylerine Ilişkin Problemler, Öfke Ve Öfke Raşit Avcı, Songül Sonay Güçray
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi Engin Üngüren, Hulusi Doğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Furkan Baltacı, Engin Üngüren, Hüseyin Avsallı, Osman Nuri Demirel
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye ve Almanya'da Yaşayan Üniversiteli Türk Gençlerinin Siyasal ve Toplumsal Katılım Türlerini ve Düzeylerini Belirleyen Etkenlerin Saptanması ve Karşılaştırılması Osman Nejat Akfırat
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Uluslararası Seyahate Katılan Gençlerin Konaklamaları Boyunca Katıldıkları Boş Zaman Aktivitelerine İlişkin Görüşleri Emre Ulubey
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sağlık Kontrol Odağı ve Sağlık Öz Yeterliği İlişkisi Serap Açıkgöz Çepni
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık Berna Güloğlu, Özlem Karaırmak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kaygı Açısından İncelenmesi Halil Ekşi, Bülent Dilmaç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Nesrin İlhan, Makbule Batmaz, Latife Utaş Akhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Konu ile İlgili Bilgi Düzeyleri Evrim Eylem Akpınar, Serdar Akpınar, Meral Gülhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Sınavına Hazırlanan Bir Grup Öğrencinin Kendilik Algıları ve Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca, Nevin Onan, Özlem Işıl
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Bozgeyikli, Hüseyin Doğan, Abdullah Işıklar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerisine Etkisi Rezzan Gündoğdu, Hüseyin Izgar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Alışveriş Değeri ve Mağaza Seçim Kriterlerinin Belirlenmesinin Hazcı ve Faydacı Alışveriş Değerleri ile İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ebru Enginkaya, Tuğçe Ozansoy
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Alışveriş Değeri ve Mağaza Seçim Kriterlerinin Belirlenmesinin Hazcı ve Faydacı Alışveriş Değerleri ile İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ebru Enginkaya, Tuğçe Ozansoy
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Arkadaşlık Niteliği, Ebeveynden Ve Okul Ortamında Öğretmenden Algılanan Destek Ile Akran Zorbalığı/Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Ilişkiler Ebru Helin Yaban
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin arkadaşlık niteliği, ebeveynden ve okul ortamında öğretmenden algılanan destek ile akran zorbalığı/ zorbalığa maruz kalma arasındaki ilişkiler Ebru Helin Yaban
(3 KEZ GİRİLMİŞ) İki Lise Ve İki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Psikososyal Gelişim ve İlişkili Bazı Faktörler Recep Akdur, Zeynep Erden
(3 KEZ GİRİLMİŞ) İki Lise ve İki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Psikososyal Gelişim ve İlişkili Bazı Faktörler Zeynep Erden, Recep Akdur, A. Yıldız Kırılmaz
(BİLDİRİ) Anneler Cinsel Eğitim Konusunda Ne Biliyor, Kızlarına Ne Kadar Cinsel Eğitim Veriyor? Nülüfer Erbil, Ebru Orak, Ayşegül Esra Bektaş
(BİLDİRİ) Gençlerin Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzının Kendi Kendine Testis Muayenesine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları Üzerine Etkisi Gül Pınar, Saadet Topuz, N. Doğan, Lale Algıer, Ergun Öksüz
(BİLDİRİ) Gençlerin Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzının Kendi Kendine Vulva Muayenesine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları Üzerine Etkisi Gül Pınar, Saadet Topuz
(BİLDİRİ) İstismara Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığı İçin Koruyucu Faktörler Türkan Yılmaz Irmak
(BİLDİRİ) Kırıkkale İlinde Adölesan Gebeliklerin Değerlendirilmesi T. Pınar, A. Z. Çakmak, M. Saygun, Gül Pınar, N. Ulu
(BİLDİRİ) Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
(BİLDİRİ) Sokakta Çalışan Çocuklar ve Sokağın Çekiciliği” Tehlike Değiller Tehlikedeler Fatma Işıl Bulut
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Temelli Sosyal Destek ve Stres Arasındaki İlişki İbrahim H. Çankaya
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ile Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişki Gülperi Saygılı
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler Erhan Kırtay, Esra Dirgar
(KONU UYGUN DEĞİL) Gençlik Tiyatrolarından Biri Sennur Sezer
(KONU UYGUN DEĞİL) Gülten Dayıoğlu'nun Çocuk ve Gençlik Yapıtlarında Karakter İncelemeleri Gamze Özmen
(KONU UYGUN DEĞİL)Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımının Farkları Yasemen Işık Taner, Sevil Özger İlhan
(KONU UYGUN DEĞİL)Son Dönem Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Popüler Kültür Metinlerinde Olağanüstü Güçler Ayşe Çiftçi
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Aile Yapı ve Atmosferinin Okul Şiddetine Etkisi Ahmet Avcı
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocukların Okul Başarısını Artırmada Aileye Düşen Görevler Mehmet Emin Karabacak
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları ile Algıladıkları Ana-Baba Davranışları Arasındaki İlişki Fulya Atalay Yalçın
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Okullarında Büyük Sınıfların Yönetiminde Karşılaşılan Sınıf İçi Sorunlara Öğretmen Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma Ayhan Seyfullahoğulları
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik Hasan Atak, Figen Çok
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) The Influence Of English On Ukrainian, With A Focus On The Language Of Youth (Genç Diline Odaklanarak İngilizce'nin Ukrayna Dili'ne Etkisi) Viktoriya Polyarush
(YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ) Ekonomik Kriz, Genç İşsizliği ve Gençlerin İşsizlik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma Sabriye İrem Şakir
100 Soruda Çocuk, Ergen ve Aile Kemal Çakmaklı
12. Sınıfta Okuyan Kız ve Erkek Öğrencilerin Mesleki Olgunluk ve Umutsuzlukları Arasındaki İlişki Nur Akbulut
15-17 Yaş Grubu Ergenlerin Akran İstismarına Maruz Kalma Düzeyleri İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi Gülümser Gültekin Akduman
2005-2009 Yılları Arasında Ergen Ruh Sağlığı ile İlgili Yapılan Çalışmalar - Bibliyografya Eylen Şavur, Çiğdem Şahin Karaaslan, Orçun Aykol, Nalan Karakuş, Baran Çiftçi, F. Saynur Canat
2005-2009 Yıllarında Kocaeli Adliyesi'nde Görülen Cinsel İstismar Konulu Davalarda Sanık Ve Mağdur Çocukların Sosyo Demografik Özellikleri Ve Suçun Niteliği Melek İnan
2006-2007 Yılları Arasında Terör Suçu İşlediği İddia Edilerek Adana Emniyet Müdürlüğüne İntikal Ettirilen Çocuklar Serdar Kökver
2009 Yılı Uygulama Raporu: Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı Ve Kendi Çözüm Önerileri Gülümser Gültekin Akduman
9. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme, Öfke ve Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Rezzan Gündoğdu
9. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki Süleyman Çifçi
Adolesan Ruh Sağlığı ve Gelişimi Aysel Ekşi
Adolesanın Ruhsal Gelişim Dönemleri ve Bu Döneme Özgü Sorunları Aysel Ekşi
Adolesanlarda Beslenme Durumu ile Fiziksel Aktivite Düzeyinin Vücut Bileşimi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Nurcan Yabancı, Gülden Pekcan
Adolesanlarda Cinsel İstismar Ve Pediatristin Rolü Nuray Öksüz Kanbur
Adolesanlarda Davranış Bozukluğu Saynur Canat
Adolesanlarda Fiziksel Ve Duygusal İstismar Orhan Derman
Adolesanlarda Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler Selda Bülbül, Güzide Kurt, Erdal Ünlü, Erhan Kırlı
Adölesan Evliliklerinin Birey Üzerindeki Psiko Sosyal Etkileri
Aile Yapısı Ergeni Mutlu Eder mi? Ali Eryılmaz
Ailedeki Ekonomik ve Kültür Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Vedat Nuri Turhan
Ailelerin Tüketim Davranışlarına Ergenlerin Etkisi Ali Fuat Ersoy, Seher Ersoy Quadır, Aybala Sarıabdullahoğlu
Akran Baskısını Azaltmada Grupla Psikolojik Danışmanın Etkililiği Nurten Sargın, Berna Çetinkaya
Akran Yardımcılığı Müdahalesinin Etkililiği: Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu Örneği Derya Uysal, Serap Nazlı
Akran Zorbalığı Gösterme ve Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş, Sosyoekonomik Düzey, Anne-Baba Tutumları, Arkadaş İlişkileri ve Benlik Saygısı İle İlişkisi Ayşegül Atalay
Akran Zorbalığı Ölçek Geliştirme Ön Çalışması Kendini Bildirim Formu Funda Kutlu, Gül Aydın
Aktif Öğrenme Tekniklerinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Başarılarına ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi Neşe Döne Akkurt
Algılanan Psikolojik Kontrol ile Gencin Psikososyal İşlevselliği Arasındaki İlişkiler: Kişilerarası Güven İnancı ve Güvenli Bağlanmanın Rolü Deniz Kurt
Alışveriş Değeri ve Mağaza Seçim Kriterlerinin Belirlenmesinin Hazcı ve Faydacı Alışveriş Değerleri ile İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ebru Enginkaya, Tuğçe Ozansoy
Alkol- Madde Kullanım Bozuklukları Olan Ergenlerde Mizaç ve Kişilik Özellikleri Ömer Başay
Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo-Psikolojik Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı
Almanya, Hindistan ve Türkiye'de Çocuk ve Hukuk-Suça Sürüklenen Çocuklar Bengü Semerci
Almanya'da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerin Kimlik Algılamaları ve Buna Bağlı Olarak Karşılaştıkları Ayrımcılık Sorunları Erdal Aksoy
Almanya’da Madde Bağımlısı Çocuk ve Gençlere Yönelik Bir Rehabilitasyon Modeli: PARCEVAL Elif Gökçearslan Çifci, Gonca Polat Uluocak
An Investigation Into The Causes of Speaking Problems Experienced By Learners of English at Tertiary Level (Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları İngilizce Konuşma Problemlerinin Sebepleri Üzerine Bir Araştırma) İpek Güney
Anababaların Ortaöğretime Devam Eden Çocuklarını (Ergenleri) İzlemeleri ve İzleme Yolları Hicran Çetin
Anadolu Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okudukları Okulu Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentileri Mahmut Özcan
Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları Çiğdem Şimşek, Birgül Piyal, Hakan Tüzün, Deniz Çakmak, Hatice Turan, Vildan Seyrek
Ankara İlinde İlköğretim ve Lise Son Sınıfa Devam Eden ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Hizmetlerine Başvuran Gençlerin Başvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaşmada Karşılaştıkları Engelleri ve Beklentileri Kezban Çelik, Ayşegül Esin, Gözde Dağdelen
Ankara’daki İlköğretim Öğrencileri Arasında Akran Zorbalığının İncelenmesi Metin Pişkin
Arkadaşın İyisi İ. Hakkı Ünal
Asrın Vebası, Narsisizm İlleti Jean M. Twenge, W. Keith Campbell
Associations of Psychological Problems with Parental Acceptance-Rejection, Social Support and Locus of Control: A Study Conducted With Adolescents/ Psikolojik Problemler İle Ebeveyn Kabul-Reddi, Sosyal Destek ve Denetim Odağı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi: Ergenler Üzerine Yapılmış Bir Çalışma Canan Büyükaşık Çolak
Atatürk Gençlik ve Cumhuriyet Önder Göçgün
Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi Hüseyin Özer, Yusuf Akan, Gürkan Çalmaşur
Atatürk'ün Evrensel Değerler Taşıyan "Altı Ok"u Genç Kuşaklara Ne İfade Ediyor? Ayşe Cebesoy Sarıalp
Atatürk'ün Gençliğe Işık Tutan Sözleri Kadir Depsen
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Genç İşsizlik Sorunu Levent Şahin
Avrupa Kalite Güvence Sistemi ve Akran Değerlendirme Yönteminin Değerlendirilmesi (Çanakkale M. Y. O. Örneği) Tülin Acet
Avrupa Kültürünün Boşnak Gençlerin Din ve Kimlik Algıları Üzerine Etkisi (İtalya Örneği) Muharem Çufta
Avustralya Doğumlu Türk Gençlerinin Kültür Algıları Mehmet Dinç
Azerbaycan'da Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Yapısı Toğrul İsmayıl
Azerbaycanlı Öğrencilerin Türkiye, Türkiyeli Öğrencilerin de Azerbaycan Türkçesini Anlama Oranları Üzerine Bir Deneme Erdal Karaman
Azim Onur Eyüp Karadoğan
Bağlanma ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkide Ayrışma Bireyleşmenin Aracılığı Sevda Aslan, Mehmet Güven
Bağlanma Ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü Dilek Şirvanlı Özen, Timuçin Aktan
Balçova Bölgesi 15-17 Yaş Arası Lise Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Obeziteyle İlişkisi Gizem Limnili
Balkan Ülkeleri Üniversite Öğrencilerinin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyleri ile Çatışma Çözme Stilleri Bahadir Bozoğlan
Bana Arkadaşını Söyle İmam Gazali
Basının Şiddeti: Siyasal Gösterilerde "Polise Taş Atan Çocuklar" Örneği Tezcan Durna, Çağla Kubilay
Baskıyı Durdurun! (Avrupa, Türkiye, Sendikalar ve Gençler) Kıvanç Eliaçık
Başarılı Gençler 1 İbrahim Eryiğit
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Benlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Analizi Zekai Pehlivan
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algıları ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki Muhammed Emin Kafkas, Mahmut Açak, Bilal Çoban, Tamer Karademir
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına Katılan Öğrencilerde Benlik Saygısı ve Duygusal Zeka Tamer Karademir, Enver Döşyılmaz, Bilal Çoban, Muhammed Emin Kafkas
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Mehmet Çağrı Çetin, Emin Kuru
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Öğrenim Gören Genç Kadın ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması Cem Y. Yılmaz, Zeynep F. Dinç
Belçika'da Yaşayan Türk Gençlerinin Kültürel Aktarım Sürecinde Ana Dillerini Öğrenme ve Kullanma Durumları Cahit Gelekçi
Beyaz Kalpler / Evlilik Bilinci Dizisi A. Muhsin Yılmazçoban
Bilişsel Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Olarak Hazırlanan Sosyal Kaygı ile Başa Çıkma Programının Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi Semra Çakır
Bingöl İl Merkezinde Yaşayan 11-16 Yaş Arasındaki Ergenlerin Soyut İşlem Düşünce Düzeylerinin İncelenmesi Besime Bilmez
Bir Grup Lise Öğrencisinin Sigara Paketleri Üzerinde Bulunması Planlanan Birleşik (Yazılı ve Resimli) Uyarı Mesajlarının Etkililiği Hakkındaki Görüşleri Burcu Bayrak, Nazmi Bilir, Mahmut Sadi Yardım, Gürkan Huleyde, Zeynel Karakullukçuoğlu, Adnan Kaya
Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Beden İmgesi Algısının Belirlenmesi Aylin Aktaş, Türkinaz Atabek Aştı, Emek Bakanoğlu, Melek Çelebioğlu
Bir Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Ayşe Ferda Ocakçı, Mualla Yılmaz
Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi Eyyüp Özkamalı, Ahmet Buğa
Bir Öğrenci Özellikleri-Uygulama Etkileşimi Çalışması: Sorgulama Temelli Öğretim ve Düz Anlatım Metotlarıyla Öğretimin Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısı Üzerindeki Etkisi (An Aptitude Treatment Interaction Study: The Effect of Inquiry-Based Instruction and Lecture Instruction on High School Students' Physics Achievement) Hanife Can Şen
Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Başarısı Üzerindeki Etkisi (The Effects of A Learning Management System on The Achievement of University EFL Students) Hatice Bilgin
Bir Özneleşme Örneği Olarak İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği Özlem Avcı
Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları Filiz Ünal, Ayten Şentürk Erenel
Bir Sosyal Politika Önerisi: Nasıl Bir Gençlik Çalışması Yörük Kurtaran
Bir Üniversite Öğrenci Yurdunda Kalan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları Sermin Timur
Bir Yaşam Deneyimi Olarak Tüketicilik: 2000’li Yılların İstanbul’unda Üniversite Gençliğinin Tüketim Dünyasına Etnografik Bir Yaklaşım Hande Bilsel Engin
Birinci Basamakta Çocuk ve Ergenlerdeki Ruhsal Kökenli Bedensel Belirtileri Anlamak: Somatoform Bozukluklar Işık Karakaya, Şahika G. Şişmanlar
Biyoloji Bölümü ve Biyoloji Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Örneği) Gülay Ekici, Pınar Fettahlıoğlu, Ayşe Çıbık
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki (The Relationship Between Learning Styles and Personality Traits of Students From Boğaziçi University Faculty of Education) Erdal Yanardöner
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kapsamında İnternet Reklamcılığı: Üniversite Öğrencilerinin İnternet Reklamlarına Bakış Açısının Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma Taylan Ürkmez
Can Sıkıcı Üçleme İntihar, Ergenlik Dönemi, İlaçlar Lale Karaman, Okşan Derinöz Kılıçaslan, Fikret Bildik, Ayfer Keleş, Ahmet Demircan
Cinsel Benlik Şeması Ölçeği'nin Üniversite Örnekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Gözde Koçak, Hürol Fışıloğlu
Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Travmaya Tepkileri ile Anne-Babaların Tepkilerinin Karşılıklı İncelenmesi Ali Güven Kılıçoğlu
Cinsel İstismara Maruz Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Anksiyete, Depresyon ve Benlik Algısı Açısından Karşılaştırılması Tuğçe Er
Cinsel Suça Yönelen Çocukların Karakteristikleri Ve Tedavi Programları Özlem Cankurtaran Öntaş
Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü Sinem Evin Akbay, Cem Ali Gizir
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS'ye İlişkin Tutumları Eyüp Artvinli
College Adjustment of İnternational Students: The Role of Gender, Acculturative Stress, Coping Skills, Cultural Distance, and Perceived Social Support (Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Uyumu: Cinsiyet, Kültürleşme Stresi, Başa Çıkma Becerileri, Kültürel Uzaklık ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü) Fatma Nihal Otlu
Credit Card Literacy Among University Students (Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Okuryazarlığı) Okan Kumbaracı
Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarının Atatürk İlke ve İnkılâplarını Genç Nesillere Benimsetmesi Bakımından Değerlendirilmesi Feridun Merter, Hatice Yıldız
Customization Choices on Mobile Phones: A Case Study of Gender Differences Among Adolescents (Mobil Telefonlardaki Kişiselleştirme Tercihleri: Ergenler Arasında Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Vaka Çalışması) Emel Şenalp
Çalışan Ergenlerde Öfke Bileşenleri ile Ruhsal Belirtiler Arasındaki ilişkinin Incelenmesi Mahire Olcay Çam
Çalışan Ergenlerde Öfke Bileşenleri ile Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Satı Bozkurt, Olcay Çam
Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Arkadaşlık İlişkileri Sosyal Destek Algıları ve Mükemmeliyetçiliklerinin İncelenmesi Güneş Salı
Çatışma Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Karar Verme Beceri Eğitimi Grup Uygulamalarının Ergenlerin Karar Verme Stillerine Etkisi Oğuzhan Çolakkadıoğlu
Çevreci Yönelim, Çevre Dostu Davranış ve Demografik Özellikler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ümit Alnıaçık
Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Salih Bardakcı
Çift giriş Ergenler İçin Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Ali Eryılmaz
Çocuk Suçları Konusundaki Mevzuatın Değerlendirilmesi Mustafa Avcı
Çocuk Eğitim Evlerinde Barındırılan Ergenlerin İletişim ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Gamze Aktuğ
Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış Onur Burak Dursun, Taner Güvenir, Aylin Özbek
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar Oyunu ve İnternet Kullanımı ile Utangaçlık ve Sosyal Fobi İlişkisinin İncelenmesi Dinçer Yılmaz
Çocuk Sanık ve Hükümlüler Eylem Ümit Atılgan
Çocuk Suçluluğu Profili 2007-2008 Yılları Üsküdar Bölgesi F. Arzu Aldemir
Çocuk Suçluluğunda Çocuk İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi Zehra Şebnem Ergündüz
Çocuk Suçluluğunda Medyanın Rolü Müjdat Avcı
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi ve İslam Ejder Okumuş
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi, Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar Handan Attar
Çocuk Suçluluğunun Toplumsal Nedenleri Ve Cezai Sorumluluğu Yusuf Yağbasan
Çocuk ve Adalet Tevfik Taş
Çocuk ve Adalet Sennur Sezer
Çocuk ve Adolesanda Obsesif Kompulsif Bozuklukları Aysel Ekşi
Çocuk ve Adolesanlarda Panik Bozukluğu Z. Bengi Semerci
Çocuk ve Aile Sorunları Kapsamında 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması Fahri Kocaoğlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları Evrim Aktepe, Kadir Demirci, Ali Metehan Çalışkan, Yonca Sönmez
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Ölçütler ve Ölçekler: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yıkıcı Davranış Bozuklukları Sabri Hergüner, Burcu Özbaran
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Gündüz Kliniği Uygulamaları: Türkiye'den Bir Örnek Nursu Çakın Memik, Şahika Gülen Şişmanlar, Özlem Yıldız Öc, Işık Karakaya, Belma Ağaoğlu
Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı Rasim Bakırcıoğlu
Çocuk ve Ergende Şiddet: Karma Metodolojiye Dayalı Bir Alan Çalışması Halil Ekşi, Erkan Yaman
Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotik Kullanımı Burak Doğangün, Gül Karaçetin, Mehmet Levent Kayaalp
Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Istismar Özlem Gencer
Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı Itır Tarı Cömert, Sinan Mahir Kayıran
Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Depresyon ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul Örneği Aylin Aydemir
Çocuk ve Ergenlerde Önemli Bir Sorun Olan Enürezisin Psikososyal Yönü Leyla Küçük
Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı Ayşe Avcı, Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Çocuk ve Ergenlerin Yatarak Tedavisinde İyileşme Ne Kadar Kalıcı Oluyor? Fatma Varol Taş, Taner Güvenir, Aylin Özbek
Çocuk ve Genç İşçilerle İş Sözleşmesinin Kurulması ve Bu Sözleşmeden Doğan Ücret Üzerinde Çocuk ve Genç İşçilerin Tasarruf Hakkı Öz Seçer
Çocuklar ve Gençler İçin Hayat Rehberi Murat Elaldı
Çocukları Suç Davranışına Yönelten Olası Risk Faktörleri N.Melike Korkmaz, Gülsen Erden
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Ve Bu Suçla Mücadele Fatma Ayral
Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Ana-Baba-Ergen İlişki Biçimleri ve Sosyal Destek Algısının, Kuraldışı Davranışlarla İlişkisi Sedef Bal
Çoçuk Hakları, Çoçuk Suçluluğunun Önlenmesi Ve Medya Tamer İnal
Daha Sesimizi Duyurmadık: Avrupa’da Türk İşçi Çocukları Gündüz Vassaf
Defining The Effects of Television on The Body Image on The Basis of Adolescents' Opinions Berrin Dinç, Fatma Alisinanoğlu
Değişik İllerde Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Osman İmamoğlu, Yavuz Selim Ağaoğlu, Hasan Eker
Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeyine Etkilerinin Araştırılması Gönül Onat
Denizler İdama Giderken Oral Çalışlar
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Tutumu ve Ebeveynlerinin Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki Görkem Ertuğrul, Fevziye Toros
Dindarlığa Yüklenen Anlamlar: Üniversite Öğrencileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Kemaleddin Taş
Dini İnanç ve Davranışların İnsan Hakları Tutumu Üzerine Etkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hasan Kaplan
Dini Sosyalizasyon Sürecinde Aile Kurumunun Önemi Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler ile Aile Ortamında Kalan Gençlerin Din Algısı, Dini Tutum ve Davranışları ve Sosyal İlişkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Fatih Çelik
Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların Üniversite Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Beceri Düzeyine Etkisi Turan Temur
Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Merkezinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi F. Demet Aykal, Betül Günyel
Diyarbakır İl Merkezindeki Adolesan Öğrencilerde Obezite Sıklığı Neşeriz Nihal Akarca
Duygusal İstismar Algılayan ve Algılamayan Ergenlerin Kaygı Düzeyleri ve Denetim Odaklarının Karşılaştırılması İdil Cemre Öztep
Duygusal Zekâ ve Kişiliğin Öğrenme Stillerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ayhan Akbulut
Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki İlköğretim Okullarında Akran Zorbalığı Yasemin Özkan, Elif Gökçearslan Çifci
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı Sıklığı Ve Kullanmaya Başlama Nedenleri Atilla Senih Mayda, Çağdaş Gökçe Gerçek, Gözde Gümüş, Sema Demir, Mustafa Deniz, Zeynep Pelin Sürücü, Mesut Konuk, Mehmet Türkmaya, Heval Taner
Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunlık Düzeyleriyle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması Fatmanur Er
Ebeveynlerle Olan İlişkiler, Sapkın Arkadaşlar ve Sapkın Davranışları Halime Ünal
Economic, Social and Political Participation of The Youth in Urban South-Eastern Anatolia (Güneydoğu Anadolu Kentlerinde Gençliğin Ekonomik, Sosyal ve Politik Katılımı) Caner Özdemir
Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi Ercan Abay, Aykan Pulular, Çağdaş Öykü Memiş, Necdet Süt
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Demokratik Tutumlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi: Malatya Örneği Hasan Aydemir, Numan Durak Aksoy
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Yaşantısına İlişkin Doyum Düzeylerini Belirleyen Öğrenci ve Okul Özellikleri Sevgi Özgüngör
Eğitim Hakkı: Uygunluk ve Ulaşılabilirlik Laden Yurttagüler
Eğitim Ortamlarında Şiddet ve Düşündürdükleri Macid Yılmaz
Eğitimci Gözüyle Gençliğin Eğitimi Şükrü Özüdoğru
Eğitimde Şiddet Olgusu Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve Ahlaki Tutum İlişkisi Küçükçekmece İlçesi Örneği Ahmet Avcı
Eğitimde Tiyatro ve Gençler Nihal Kuyumcu
Eğitimin İkinci Nesil Gençlerin İstihdamına Etkisi Üzerine Bir Tartışma: Londra’da Yaşayan Türkçe Konuşan Gençler Örneği Pınar Enneli
Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Akran Zorbalığının Incelenmesi Aysun Doğan
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının 2007 Yılında Programdan Yararlanan Türk Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Rânâ Kasapoğlu Önder, Ali Balcı
Ergen Gelişiminde Aile İşlevleri ve Baba Katılımı Ercan Kocayörük
Ergen Romantik İlişkilerinde Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar ve Soruna Yönelmeye Adlerian Bir Bakış: Sosyal İlgi Melek Kalkan
Ergende Esrar Kullanımı: Toplum Ruh Sağlığı Yaklaşımı (Olgu Sunumu) Dilek Akkuş
Ergenin Anne Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Melike Sayıl, Yeliz Kındap
Ergenin Anne-Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Melike Sayıl, Yeliz Kındap
Ergenler İçin Benlik Algıları Profili'nin Yapı Geçerliği, Güvenilirliği Aynur Eren Gümüş
Ergenler İçin Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Ali Eryılmaz
Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş Ve İçe Yönelim Türü Problem Davranışlar İle İlişkisi Dilek Şirvanlı Özen
Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları ve Sağaltımı Devrim Akdemir, Fatih Ünal
Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme İle Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Güven, Sevda Aslan
Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yönelimli Bir Grup Psikoterapisi Uygulaması Ahmet Türkcan, Doğan Yılmaz, Neşe Hatiboğlu
Ergenlerde Görülen Kural Dışı Davranışların Aile İşlevselliği, Aile Risk Faktörleri ve Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi Fatoş Bulut
Ergenlerde Görülen Zorbalık Eğiliminin Bilişsel Çarpıtmalar ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarla İlişkisi Mustafa Şahin, Serkan Volkan Sarı
Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi Erol Esen
Ergenlerde Mantık Dışı İnançlar ve Sınav Kaygısı Nur Elçin Boyacıoğlu
Ergenlerde Öfke Ve Saldırganlığı Azaltmak İçin Bilişsel Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının Etkililiği Serap Tekinsav Sütçü, Arzu Aydın, Oya Sorias
Ergenlerde Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanma İle Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki Ali Eryılmaz
Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması Dilek Gençtanırım Kuru
Ergenlerde Saldırganlık ve Problem Çözme Seyhan Cengiz
Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal ve Gelişimsel Değişkenler Açısından İncelenmesi Metin Deniz
Ergenlerde Sosyal Anksiyete Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Arzu Aydın, Serap Tekinsav Sütçü, Oya Sorias
Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Akran İlişkilerinin Psikobiyolojik Sosyal Kaygı Modeline Göre Sınanması Güzin Sübaşı
Ergenlerde Sosyodemografik Özelliklere ve Algılanan Sosyal Destek ile Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın İncelenmesi Elif Can Gürsoy
Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü Macid Yılmaz
Ergenlerde Üstbenlik Yapılanmasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Neşe Karaca, Meltem Dursun
Ergenlerin Akılcı Olmayan İnançları ile Depresyon-Umutsuzluk Düzeyleri ve Algıladıkları Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Levent Göller
Ergenlerin Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri ile Öznel İyi Oluş Durumları ve Sosyal Yetkinlik Beklentileriyle İlişkileri Asiye Eken
Ergenlerin Arkadaş Bağlılığı ve İnternet Bağimliliğinin Cinsiyet, Ebeveyn Tutumu ve Anne- Baba Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi̇ Gülşen Büyükşahin Çevik, Öner Çelikkaleli
Ergenlerin Arkadaşlık Niteliği, Ebeveynden ve Okul Ortamında Öğretmenden Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı/Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki İlişkiler Ebru Helin Yaban
Ergenlerin Benlik Saygılarının Yaşam Doyumu ve Bazı Özlük Nitelikleri Açısından İncelenmesi Hatice Yiğit
Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Olanakları ile Sanal Ortamda Meydana Gelen Zorbalığa İlişkin Betimsel Bir İnceleme Pınar Burnukara, Zehra Uçanok
Ergenlerin Cinsel Eğitimi: Bir Program Denemesi Figen Çok, Ömer Kutlu
Ergenlerin Duasına Psikolojik Yaklaşım (Edirne/Keşan Örneği) Emine Küçük
Ergenlerin Duygusal Zekaları ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nesrin Ümit
Ergenlerin Farklı Müzik Türlerine İlişkin İlgileri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Berrak Artemiz
Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve Bazı Faktörlerle İlişkisi Özcan Sezer
Ergenlerin Kiloları ile İlgili Algılarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlişkisi Meltem Karadamar
Ergenlerin Kişilerarası İlişkilerini Etkileyen Sosyal Yaşantı Değişkenlerinin İncelenmesi Songül Tümkaya, Metehan Çelik, Birsel Aybek
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımları ile Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Neslihan Gürcan
Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler Ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği Derya Gümüş Doğan, Betül Ulukol
Ergenlerin Spor Yapma Alışkanlıklarının Kişilik ve Atılganlık Özellikleri Açısından İncelenmesi Çağatay Ercan
Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Stratejileri İle Sürekli Öfke- Öfke Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gökmen Dağlı, Mehmet Beyazsaçlı
Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar Belgin Arslan Cansever
Ergenlerin Yetkinlik İnançları ile Depresyon, Benlik Saygısı, İç-Dış Kontrol Odağı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öner Çelikkaleli
Ergenliğe Dikkat Şadiye Furkan Demirtaş
Ergenliğin Yüzleri Talat Parman
Ergenlik Çağındaki Öğrenciler Öğretmenlerinin Sigara İçmesinden Etkileniyor Çiğdem Apaydın Kaya, Mehmet Akman, Kübra Saçar, Selçuk Kaya, Muhammed Sulukaya
Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Remzi Can, Mustafa Türkyılmaz, Abdulkerim Karadeniz
Ergenlik Dönemi Özellikleri Özlem Genzer
Ergenlik Dönemi Sancıları ve Genç-Aile İlişkisi Ayşe Toker
Ergenlik Dönemi ve İletişimde 22 Problem Adil Fethi Abdullah
Ergenlik Döneminde Beden İmgesinin Gelişimi Üzerine Aile, Akran ve Televizyonun Etkilerinin İncelenmesi Berrin Dinç
Ergenlik Döneminde Benlik Kurgusu Gelişiminin Anababanın Çocuk Yetiştirme Biçimleri Açısından İncelenmesi Yalçın Özdemir
Ergenlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperativite Bozukluğu Z. Bengi Semerci
Ergenlik Döneminde İlişkiler: Akran ve Romantik İlişkilere Genel Bakış Pınar Bayhan, Sonnur Işıtan
Ergenlikte Başlayan Cinsel Kimlik Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu Mehmet Fatih Ceylan, Esra Güney, Elvan İşeri, Şahnur Şener
Ergenlikte Başlayan Dissosiyatif Bozukluğa Benzeyen Obsesif Kompülsif Bozukluk: İlaç Destekli Görüşmenin Rolü Narayana Manjunatha, John P. John, Suresh Bada Math, SG Sundar, Urvakhsh Meherwan Metha, Vivek H. Phutane
Ergenlikte Bilgisayar Bağımlılığının Rorschach Kişilik Testindeki Yansımaları Engin Eker, Hakan Serdar Şengül
Ergenlikte Gerginlik Muhammet Öztabak
Ergenlikte Kimlik Gelişimini Açıklayan Yaklaşımlar/Modeller: Ergen Ruh Sağlığı Açısından Sonuçları Ümit Morsünbül
Ergenlikte Madde Bağımlılığının Projektif Testler Aracılığıyla İncelenmesi Sevgi Öztürk
Ergenlikte Öznel İyi Oluş ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli Ali Eryılmaz, Selahiddin Öğülmüş
Ergenlikten Menstruasyona Bakışın Sosyolojik Analizi Sevgican Arasan
Erkek Çocuklarının Genç Olma Rehberi Amy B. Middleman, Kate Gruenwald Pfeifer
Erkek Öğrencilerin Cinsel Deneyimleri ve Toplumdaki Cinsel Tabulara Yönelik Görüşleri Birsen Civil, Hatice Yıldız
Erzurum Kentinde Üniversite Adaylarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Bakışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Serkan Özer, Işık Sezen, Neslihan Demircan
Erzurum Özel Olimpiyat Oyunlarında Görev Alan Gönüllü Öğrencilerin Görüş ve Düşünceleri Ahmet Şirinkan, Hüseyin Eroğlu, Ş. Öykü Şirinkan, Yusuf Dumru
Eskişehir İli Çocuk Suçluluğu Araştırma Sonuçları Mürüvvet Ece Büyükçalık, Gülçin Dinç
Eskişehir'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Bilgi ve Tutumları Çınar Yenilmez, Gülcan Güleç, Damla Ernur, Anıl Aydın, Özge Yücel, Göksu Asil, Nuri Şengüleroğlu, Ömer Aycan, Serenay Çetinoğlu, Zeynep Vatanseven, Derya Öktem, Meltem Genç
Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu Gönül Özgür, Aysun Babacan Gümüş, Banu Durdu
Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Romantik İlişkiler Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Çatışma İletişim Tarzları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Şenol Duran, Zeynep Hamamcı
Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Romantik İlişkiler Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Çatışma İletişim Tarzları ve İlişki İstikrarları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Şenol Duran
Facebook, Youtube ve Benzeri Web Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları Birol Gülnar, Şükrü Balcı, Vedat Çakır
Farabi Değişim Programı Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destekleri İle Öznel Iyi Oluşlarının İncelenmesi Vesile Oktan
Farklı İlköğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Ahlaki Gelişimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abdülkadir Kabaday, Kezban Sibel Aladağ
Farklı Kültürlerde Sözlü Mizahı: Türkiye'de Yaşayan Türk, İngiliz ve Rus Gençleri Üzerine Bir Araştırma Dina Tarnavska
Farklı Öz-Anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Kasım Tatlılıoğlu
Farklı Özanlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresin Değerlendirilmesi Mehmet Engin Deniz, A. Serkan Sümer
Farklı Puan Türüne Göre Eğitim Fakültesine Gelen Öğrencilerin Kendini Açma Davranışlarının Incelenmesi Rezzan Gündoğdu
Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının Sınıf Yönetimine ve Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Yahya Beler
Fırtınalı Yılların Gençlik Liderleri Konuşuyor Turhan Feyizoğlu
Gayrimüslim Gençlerin Kimlik Kurguları Öykü Erinç Kurban
Gaziantep’te Çocuk Suçluluğu Gülay Kayaalp
Gecekondulaşma, Gençlik ve Dindarlık, Kayseri Argıncık Örneği İsmail Güllü
Genç Erişkinlerde İntihar Davranışı ile Problem Çözme, Dürtüsellik ve Atılganlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İsmail Özver
Genç İşsizliğin Teorik Açıklamaları Emel Çetinkaya
Genç Sahabelerden Örnekler Şerafeddin Kalay
Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: McDonald’s ve Burger King Nihan Özgüven, Ezgi Karataş
Genç ve Yetişkin Evlilerde Kıskançlığın Din Psikolojik Tahlili Yılmaz Çelik
Genç Yetişkin Üniversite Öğrencilerinde Farklı Türde Egzersiz Uygulamalarının Sosyal Fizik Kaygı Düzeyine Etkisi Recep Ali Özdemir, Mutlu Cuğ, Özgür Çelik
Gençler Beşeri Sermaye Yoksunu Gökçe Uysal Kolaşin, Duygu Güner
Gençler İçin Hz. Muhammed'in Hayatı Muhammed Ali Kutup
Gençler Kendi Dillerinden Anlamayanların Karşısına Zırhlarla Çıkıyorlar Asım Gültekin
Gençler Soruyor Bahadır Kaleağası Yanıtlıyor: N'olacak Bu AB İşi? Bahadır Kaleağası
Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kolektif
Gençler ve Hisler Sebahattin Yaşar
Gençlerde Benlik Saygısı ve Tanrı Tasavvuru Züleyha Akyüz
Gençlerde Kendini Yaralama Davranışı ile İlişkili Duygusal ve Ailesel Faktörlerin İncelenmesi Emel Akay Tunal
Gençlerde Kişilik Bozuklukları ve Cinsel Yönelim Gülden Nazlı Yeşiler
Gençlerde Otoriteryenizmin Yordayıcıları Olarak Kimlik Statüleri ve Kimlik Stillerinin İncelenmesi İlkay Demir, Yasemin Derelioğlu
Gençlerde Uçucu Madde Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu Ramazan Akcan, Necmi Çekin, Ahmet Hilal, M. Mustafa Arslan
Gençlere Tevhid Dersleri Mehmet Göktaş
Gençleri Bağımlılık Tuzağından Korumak Fatma Tuncer
Gençlerimizle Daha Aydınlık Günlere Ali Bardakoğlu
Gençlerin de Hayalleri Var! Atıf Özgen
Gençlerin Değişen İlgi ve İhtiyaçları, Din Hizmetlerini Nasıl Dönüştürmeli? Nurullah Altaş
Gençlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi Emine Koca, Fatma Koç
Gençlerin Tüketim Davranışlarında Televizyonun Yönlendirici Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Tülay Özübek
Gençlerle İletişim - Ergenlik ve Ergenlik Problemleri Louis Thomas Hellman
Gençliğe Öğütler Ebû Hâmid Muhammed B. Muhammed El-Gazâlî
Gençliğe ve Gençlikle İlgilenenlere Tavsiyeler Veli Karataş
Gençliğin Hakkını Verenler
Gençliğin Kum Saati Esra Nuray Sezer
Gençlik Alanında Yapısal Diyalog Filiz Ayseli
Gençlik Döneminde Kimlik Gelişimi ve Din Mustafa Naci Kula
Gençlik Grup Folkloru ve Kültürel Mekân: Ankara Kızılay Semtinde İki Pasaj Örneği Esin Mercimek
Gençlik Örgütlenmelerindeki Gençlerin Sorunları, İhtiyaçları ve Önerileri Araştırma Raporu Demet Lüküslü
Gençlik Programları İlke Toygür
Gençlik Rehberi Said Nursi
Gençlik Spor İlişkisi ve Evrensel Değer Arayışı Olarak İzcilik Örneği Ömer Faruk Akari
Gençlik ve Değerler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Tomarza ve Hacılar İlçeleri Ayben Toprak
Gençlik ve Din Kur'an Kursu Öğrencilerinin Kişilik Gelişmesi Üzerine Bir Din Psikolojisi Araştırması (Kayseri/Develi Örneği) Fatıma Melek Karabulut
Gençlik ve İstihdam Hasan Bozgeyikli
Gençlik ve Kişilik Ali Ferşadoğlu
Gençlik ve Manevi Eğitim Sezgin Kızılkoca
Gençlik ve Sosyal Dışlanma Serra Müderrisoğlu
Gençlik ve Sosyal Gelişim: Gençlik Örgütlerine Katılan Gençlerle Bir Araştırma Eylem Certel
Gençlik ve Şiddet: Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi Özge Özgür, Bekir Kocadaş, Mahmut Özbulut
Gençlik ve Türkiye: Alan Raporundan Çıkarımlar Nurhan Yentürk
Gençlik-Gençler ve Örgütlenme: Gençler Örünce Evren Ergeç
Gençlik, Örgütlenme ve Sosyal Haklar İbrahim Betil
Gençlikte Ahlaki Derinlik Ahmet Türkben
Gençlikte Peygamber Sevgisi Ebubekir Dilekçi
Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimleri ile Müzik Eğitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği) Köksal Apaydınlı
Genel Lise Öğrencilerinin Zorba-Kurban Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülten Genç, Mualla Bilgin Aksu
Genel Liselerde Yaşanan Öğrenci Çatışmalarının Nedenleri (Kayseri İli Örneği) Rahşan Onat
Gestalt Temas Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Üniversite Öğrencilerinin Temas Engellerinin İncelenmesi Özlem Mutlu Tagay
Giyimde Marka Bağımlılığı ve Marka Duyarlılığı: Gençler Üzerine Bir Araştırma Ebru Sönmez
Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu, Filiz Yıldırım
Görüntü Üreten Teknolojiler Bağlamında Öğrenci Resimlerindeki İmgelerin Değişim Süreci Arzu Uysal
Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri'nin Türkçe'ye Uyarlanması, Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi Mustafa Baloğlu, Saliha Bardakcı
Güney Afrika ve Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Meliha Tuzgöl Dost
Güney-Batı Nijerya'da Ulusal Gençlik Hizmet Programı Katılımcıları Arasında Evlilik Öncesi Genetik Danışmanlık Farkındalığı Omolase Charles Oluwole, Agborubere Datonjo Elison, Omolase Bukola Olateju
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Lise Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Düzeyleri ve Gelecek Beklentileri Hüseyin Şimşek
Günümüz Gençliğinin Kimlik ve Anlam Sorunu Hayati Hökelekli
Hakk'a Adanmış Gençlik Osman Nuri Topbaş
Hastaneye Başvurusu Özkıyım Girişimiyle Olan ve Olmayan Majör Depresif Bozukluklu Ergenlerin ve Annelerinin Mizaç Özellikleri Seher Akbaş, Sermin Kesebir, Ömer Böke, Koray Karabekiroğlu, Gökhan Sarısoy, Ozan Pazvantoğlu, Ahmet Rıfat Şahin
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kişisel Özelliklerinin Öğrenme Stillerine Etkisi ve Öğretim Sürecine Yansıması Derya Ergür Oktar
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülten Genç
Hedef Kitlelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi: Üniversite Gençlerine Yönelik Bir Araştırma Aslı Varol
Hepatit B ve Aşı Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışının Araştırılması Tunga Barçın
Hiçbir Gencimizin Kalabalıklar İçinde Yalnız Kalmasını İstemiyoruz
Hiperaktif Çocuk ve Ergen Okulda Yankı Yazgan
Hz. Peygamber’den Gençlere 50 Nasihat Muhammed Ali Kutup
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanım Eğilimleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma Celalettin Aktaş
İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği) Sirel Gölönü, Yasemin Karcı
İlişki Geliştirme Programının Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi İlhan Yalçın
İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi: Van İli Örneği Cemalettin İpek, Ali Rıza Terzi
İlköğretim 2. Devre Öğrencilerinin Şikâyet Etme Davranışlarının Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Bayram Özer, İsmail Gelen, Recep Kahramanoğlu
İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi İlker Cırık
İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Selim Yiğit
İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Gösterme Eğilimlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi M. Betül Yılmaz
İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutum Geliştirmesinde Aile, Öğretmen ve Okul Yönetimini Algılama Biçimleri Sibel Saygı Baran
İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme Profili Fatih Güner, Salih Zeki Genç
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Milli Kimlik Geliştirmeye Yönelik Etkinliklerin Okul Başarısına Etkisi Selin Kafa
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi Mustafa Akıllı, Sabriye Seven
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi Abdullah Atlı, Alim Kaya, Zerrin Bölükbaşı Macit
İlköğretim II. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ahmet İnan
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri ile Algıladıkları Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül Yurttaş
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki Erkan Toksöz
İlköğretim Okullarında Saldırganlık Ve Şiddet Davranışlarının Yaygınlığı Aslı Uz Baş, Zekavet Topçu Kabasakal
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul İklimine İlişkin Algılarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Servet Özdemir, Ferudun Sezgin, Hüseyin Şirin, Emin Karip, Serdar Erkan
İlköğretim Öğrencilerinde Polis Kavramının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi Mediha Sarı
İlköğretim Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Empatik Sınıf Atmosferi Algılarının İncelenmesi Semra Bilgiç, Mediha Sarı
İlköğretim Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ile Sosyal Uyum ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Çiğdem Türkel
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Problem Alanlarının Tespiti (Erzurum İli Örneği) Fahri Sezer, İsa Yücel İşgör
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin 'Din-Toplum İlişkileri' Konusundaki Mülahazaları (Erzurum Örneği) Lokman Cerrah
İnançlı Gençlik Şuuru İsmail Çetin
İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Sorunları Vehbi Bayhan
İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri Selma Koluaçık, Gülsen Güneş, Erkan Pehlivan
İnşaat Teknikerliği Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Geliştirilmesi Amaçlı Bir Uygulama Latif Onur Uğur
İnternet Kafeler, Gençlik ve Sosyal Sapma M. Cengiz Yıldız, Kenan Bölükbaş
İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi Murat Korkmaz
İnternet Pazarlamasında Yeni Eğilimler: Çevrim İçi Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Kemal Yayla
İntihar Girişiminde Bulunmuş Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete: İstanbul Pilot Çalışması Neylan Ziyalar
İntihar Girişimlerinde Bulunan Ergen ve Yetişkin Olgularda Psikolojik Dinamiklerin İncelenmesi Sema Özdemir
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile Söyleşi Suça Sürüklenen Çocuklar ve Terörle Mücadele Özdem Özaydın, Aslı Ünal
İstanbul Çocuk Mahkemeleri'nde Yargılanan Çocuklarda Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları İle İstismar Yaşantıları Arasındaki İlişki Bilge Yeni
İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine sunulan sosyal inceleme raporlarının değerlendirilmesi Oben Südütemiz
İşitme Engelli ve İşitme Engeli Olmayan 9-17 Yaş Grubundaki Çocukların Sosyal Uyumlarının Karşılaştırılması Hatice Yavuz, Gülen Baran, Müdriye Yıldız Bıçakçı
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri İbrahim Halil Seyrek
İşsiz Gençlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Halil Coşkun Çelik, M. Nezir Çevik
İşsizlik, Üniversiteli Gençlik ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları Nergis Mütevellioğlu, Mehmet Zanbak, Mehmet Mert
K. K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi Öner Gülbahçe
Ka-si Çocuk ve Ergenler Için Empatik Eğilim Ölçeği: Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Alim Kaya, Diğdem Müge Siyez
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dersinde Denetleme Listesi Kullanılarak Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Anksiyeteleri Üzerine Etkisi Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, Füsun Terzioğlu, Gülten Koç, Şule Ergöl, Simge Zeyneloğlu, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Hacer Gülen Savaş, Fatma Gözükara, Rukiye Türk, Çiğdem Yücel
Kampüs Açık Mekan Olanaklarının Gençlerin Psikososyal Yapısına Bağlı Olarak İncelenmesi: K.T.Ü. Kanuni Kampüsü Örneği Tuğba Düzenli
Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar Ve Çocuk Suçluluğuna Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler Filiz Erdoğan
Karma Eğitim Sisteminin Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği) Caner Çağlar
Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörü A. Çetin Tanrıkulu, Kürşat Bora Çarman, Yılmaz Palancı, Didem Çetin, Mehmet Karacaaz
Kaynaştırma Eğitimi Sürecindeki Bedensel Engelli Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler ve Okul Sosyal Hizmeti Aslıhan Aykara
Kayseri İl Merkezinde Lise Öğrenimi Gören Gençlerin İçecek Tüketim Alışkanlıkları ve Vücut Ağırlığıyla İlişkisi Bahar Karadavut
Kekemelik Terapisi Almış Ergen ve Yetişkin Bireylerin Akıcılığı Koruma Sürecinde Kekemelik Sıklığının Betimlenmesi Binnur Alış
Kenar Semt Gençliğinde Suç ve Din (Gaziantep Örneği) Mesut Yıldız
Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Bir Kız Ergenin Mazoşistik Yapılanmasının Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi Olcay Tüzün Akgün
Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Genç Erişkin Hastalarda İntihar Girişimi Olan ve İntihar Girişimi Olmayanların Klinik Tanıları, Borderline Kişilik Özellikleri, Mizaç ve Karakter Özellikleri Açısından Karşılaştırılması Seçil Uysal
Kentli Gençlik ve Sokak Kültürüne Sosyal Antropolojik Bir Yaklaşım: Grafiti ve Sokak Kültürü Emine Üzüm Tan
Kentsel Yoksulluğun Ankara'da Yaşayan Genç Erkeklerin Büyüme Yapısı ve Beden Bileşimi Üzerine Etkisi Ecevit Barış Özener
Kız Çocuklarının Genç Olma Rehberi Amy B. Middleman, Kate Gruenwald Pfeifer
Kız Ergenlerde Beden İmajı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Vesile Oktan, Mustafa Şahin
Kız Meslek Liseleri ve Genel Liselerdeki Öğrencilerin Öğrenme Strateji ve Stillerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Özge Babalı
Kız Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları ve Bu Tutumlarına Etki Eden Faktörler Selim Kılıç, Necmettin Koçak, Türker Türker, Hayriye Gürpınar, Duygu Gülerik
Kimlik Politikaları ve Gençlik Yiğit Aksakoğlu, Silvia Volpi
Kitle İletişim Araçlarının Gençler Üzerindeki Etkileri: Kütahya Örneği Özgür Aydemir
Konversiyon Bozukluğu Tanısı Konan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Eş Tanıları Selma Tural Hesapçıoğlu, Evrim Aktepe, Zeynep Göker, Sema Tanrıöver Kandil
Kosova ve Türkiye'de Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Denetim Odağı Düzeylerinin İncelenmesi Esen Spahi
Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeğinin Türk Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği ve Güvenirliği Necla Acun Kapıkıran, Şahin Kapıkıran
Kronik Bel ve Boyun Ağrısı Olan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri Zehra Tezvaran
Kronik Hastalığı Bulunan Adolesanlarda Sürekli Öfke Ve Öfke Ifade Tarzı Ile Ilişkili Faktörler Said Bodur, Selma İnfal, Ayşe Sonay Kurt
Kur'an Okumanın Ergenlik Dönemi Bireyleri Üzerindeki Etkileri (Sakarya ve İzmit Kur'an Kursları Örneği) Elif Kılıç
Kur’an’da Gençlik ve Gençler İlhami Günay
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Maddeleri Kullanma Yaygınlığı Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, Ayhan Eş
Kültürlerarası İletişim Kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Değişim Programı Örneği Müjgan Bozkaya, İrem Erdem Aydın
Kütahya, Türkiye'deki Erkek ve Kız Öğrenciler Arasındaki Depresyon ve Yeme Bozuklukları Arasındaki İlişki Alaettin Ünsal, Ünal Ayrancı, Gül Arslan, Mustafa Tozun, Elif Çalık
Labeling, Opinions, Beliefs, and Attitudes Regarding Mental Illness Among University Students: A Multi-Method Approach to Studying Stigma (Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Rahatsızlığa İlişkin Etiketler, Fikirler, İnançlar ve Tutumlar: Damgalama (Stigma) Araştırmasında Çoklu Yöntem Yaklaşımı) Berrak Karahoda
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Zorba/Kurban Davranışları ile Sosyal Beceri ve Şiddete Yönelik Tutumları Mehmet Ünalmış
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Süleyman Çiftçi
Lise Eğitimi Sürecindeki Futbolcu Öğrencilerin Sorunları (Ankara İli Örneği) Sümer Alvurdu, Ömer Şenel
Lise Eğitimi ve Beklentiler Adem Akdeniz
Lise Öğrencilerinde Fiziksel İnaktivite ve Beden Ölçüt Düzeyleri ile Öğrenim Yılları Arasındaki İlişki Çiğdem Ünlü
Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki İlknur Yıldız
Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Esrar Kullanımını Yordayıcı Bir Değişken Olarak Mükemmeliyetçilik Aslı Uz Baş, Diğdem Müge Siyez
Lise Öğrencilerinde Şizofreniye Yönelik Bilgilendirme Eğitiminin Sosyal Mesafe ve Tutuma Etkisi Gül Oban
Lise Öğrencilerinde Zorbalığın İletişim Becerileri ve Algılanan Sosyal Destek ile İlişkisinin İncelenmesi Hamide Sönmezay
Lise Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanlarına Karşı İlgi ve Yöneliminde Fen Dersleri ve Fen Öğretmenlerinin Rolü Esma Buluş Kırıkkaya
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öz-Yeterlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Gülay Ekici, Murat Hevedanli
Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörler Esra Özay Köse
Lise Öğrencilerinin Din Algısı Yılmaz Ceylan
Lise Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Seda Merdin
Lise Öğrencilerinin Eğitimde Yabancılaşma Sorunu: Ankara İli Yenimahalle İlçesi İki Genel Lise Örneği Fatma Türk
Lise Öğrencilerinin Felsefe Dersine Yönelik Tutumları (The Attitudes of High School Students' Towards Philosophy Course) Nilüfer Zencirci
Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ercan Kaya, Mustafa Akıllı, Fatih Sezek
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması Özge Taçyıldız
Lise Öğrencilerinin Kendine Saygı Düzeyleri ile Mesleki Olgunlukları Arasındaki İlişki Ali Ercan Ürün
Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönlendirilmeleri için Bir Model ve Öğrencilerin Bilgi Teknolojileri Mesleklerine Olan İlgilerinin Ölçülmesi Orhan Gökçöl, Tunç Bozbura, Didem Arslanbaş, Şeyma Bağdemir Güven, Banu Gürün
Lise Öğrencilerinin Okul Sonrası Zamanlarda Şiddete Yönelmesi ve Ders Dışı Sporla İlişkisi Murat Şahin
Lise Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışı Nesrin Ay Kayıkçı
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hidayet Canbay
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordayan Bazı Değişkenler Nesrin Çevik
Lise Öğrencilerinin Prososyal Davranışlarının; Mizah, Öfke ve Utangaçlık Düzeylerine Göre İncelenmesi Zeynep Özdemir
Lise Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tuncay Berçin
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi (İstanbul İli Örneği) Fatih Dervent, Erkal Arslanoğlu, Ömer Şenel
Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma Ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri Mustafa Şahin, Serkan Volkan Sarı, Ömer Özer, Serhan Hatip Er
Lise Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sosyal Destek Durumları ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasında İlişkinin İncelenmesi Selahattin Gelbal, Veli Duyan, Çağrı Sevin, Ercüment Erbay
Lise Öğrencilerinin Suç Eğilimleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki: Beyoğlu Örneği Burhan Ersin
Lise Öğrencilerinin Utangaçlıklarının Algılanan Anne Baba Tutumları ve Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi Erdal Hamarta, Önder Baltacı, Ömer Üre, Elif Demirbaş
Lise Öğrenimi Görmekte Olan Ergenlerin Atılganlık Düzeylerinin Ebeveynlerine Bağlanma Örüntülerine ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Darıca İlçesi Örneği Gülten Kılıç
Lise Öğrenimine Devam Eden Ailesinin Yanında Yaşayan Öğrencilerle, Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Öğrencilerin Çatışma Çözme Davranışı ile Öfke İfade Stillerinin Karşılaştırılması Tuncay Çalıkoğlu
Lise Son Sınıf Öğrencileri ile Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma: Akademik Benlik Yeterliği, Denetim Odağı, Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerisi Ş. Gülnur Tekeli
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kontrol Odağı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki Yemliha Coşkun
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sistemine İlişkin Görüşleri ve Tutumlarını Etkileyen Faktörler Özge Bal
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan Esenlik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülden Çağır
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan İyilik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülden Çağır, Uğur Gürgan
Liselerde Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Zülfü Demirtaş
Liseli Ergenlerin Yalnızlık Algısının Sosyal Beceri, Benlik Saygısı ve Kişilik Özellikleri Bağlamında Değerlendirilmesi Sema San Şentürk
Madde Bağımlısı Olma Riski Altında Olan Öğrencilerin Veri Madenciliği Sınıflandırma Algoritmalarıyla Tespit Edilmesi Faruk Bulut
Malatya'da Lise Öğrencilerinin Kilo Kontrolüyle İlgili İnanışları ve Kilo Verme Davranışları Gülsen Güneş, Yasemin Atik Altınok
Malatya’da Kırsal Bir Bölgede Ergenlik Dönemindeki Gençlere Yönelik Şiddet ve Etkileyen Faktörler Beliz Yekeler
Matrak Lise Öyküleri Melek Altun
Medya ve Gençlik: 15-24 Yaş Arası Gençlerin Televizyon Dizilerini İzleme Pratiklerindeki Dönüşüm Vahit İlhan
Medyanın Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; Şiddet Eğilimi ve İnternet Bağımlığı Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Kayhan Bahalı, Ayşe Avcı
Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında Çocuk Suçları Oranının İncelenmesi Nurcan Gökçakan, Gülşen Büyükşahin Çevik, Aygül Tunç
Mersin Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik, Sosyal, Kişisel ve Kurumsal Uyumlarını Olumsuz Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Seda Sevinç
Mersin Üniversitesi Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi Eda Aslan Üçkardeş
Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Yetkinlik Beklentilerinin İncelenmesi Mehtap Koç Telli
Meslek Liselerindeki Öğrencilerin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkesir Örneği Füsun Dönmez, Nursen Azizoğlu
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Özyetkinlik Düzeyleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Bayram Küçük, Meltem Huri Baturay, Mehmet Hür
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Mehmet Tektaş, Necla Tektaş
Mesleki Açık Öğretim Lisesindeki Öğrenci Hizmetlerinin Etkililiği Konusunda Öğrenci Görüşleri (Ankara İli Örneği) Şenay Sarıhan
Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Genel Kişilik Özelliklerinin Kişilik Envanterlerine Göre İncelenmesi Nihan Yağışan, Şehriban Koca
Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Melike Burcu Özgürol
Metropol Bedevisi Ayşegül Genç
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Şehriban Koca
MYO Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma Şenol Okay, Enver Aydoğan
Nature, Severity and Origins of Fears Among Children and Adolescents With Respect to Age, Gender and Socioeconomic Status (Türkiye'deki Çocuk ve Ergenlerin Korkularının Şiddeti, Niteliği ve Kaynakları) Begüm Serim
Nesillerin El Kitabı Bekir Topaloğlu
Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenleri İle Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Müziksel Beğenilerinin İncelenmesi Naciye Burcu Uslu
Normal Ağırlıklı ve Obez Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Ferhan Elmalı
Nurettin Topçu-Necip Fazıl Kısakürek-Sezai Karakoç'ta İdeal Gençlik Tasavvuru Cihan Akdemir
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Meryem Özlem Kütük
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Lise Öğrencilerinin Annelerinde Bilişsel Süreçler Fuat Balsak
Okul Çağı Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçekleri El Kitabı Neşe Erol, Zeynep Şimşek
Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Zülfi Demirtaş
Okul Sosyal İklimi ile Geleneksel ve Sanal Zorbalık Arasındaki İlişkiler: Genellenmiş Akran Algısının Aracı Rolü Yusuf Bayar
Okula Gitmek İstemiyorum! Okul Fobisi Üzerine Bir Hikaye Ayşen Oy
Okuldaki Şiddetin Etkileri Sadegül Akbaba Altun
Okullarda Akran Temelli Programların Uygulanma Süreci Aslı Taylı
Okullarda Başarı ve Başarısızlık Olgusu: Tipik Öğrenci Davranışları Yönüyle Bir Durum Araştırması Mehmet Taşdemir, Adem Taşdemir
Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme Kültegin Ögel, Itır Tarı, Ceyda Yılmazçetin Eke
Okuma Seviyeleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Okuma Sıklığı Arasındaki İlişki (High School Students' Critical Reading Levels and The Relationship Between Critical Reading Level and Critical Thinking Dispositions and Reading Frequency (Lise Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Seviyeleri ve Eleştirel) Huriye Işık
Olumlu Sosyal Ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği’ nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi Fatih Bayraktar, Yeliz Kındap, Asiye Kumru, Melike Sayıl
On The 'Undead' Father of Turkey: The Impossible Mourning of Young Ataturkists (Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası Üzerine: Genç Atatükçülerin İmkansız Yası) Hilal Kaplan Öğüt
Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Murat Yıldız, Betül Çapar
Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Rezzan Gündoğdu
Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık-Empati İlişkisi (Isparta Örneği) Ümit Fahri Çetin
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri Kemal Kayıkçı, Özlem Sayın
Ortaöğretim Kurumlarında Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Öğrenci Kazanımlarının Amacına Ulaşma Düzeyi Adem Hıdır
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği) Mehibe Akandere, Nur Tuba Özyalvaç, Savaş Duman
Ortaöğretim Öğrencilerinin İnanç Esaslarını Algılayış Biçimleri (Tuzla Örneği) Necip Fazıl Mendeş
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Tutumlarının İncelenmesi (Erzincan Örneği) Hüseyin Hüsnü Bahar, Fikret Gülaçtı
Ortaöğretimde Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü Nurcan Özkan
Ödeme Sistemlerinde Kredi Kartının Yeri ve Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma Ömer Faruk Korkmaz
Öfke Kontrolünde Zorluk Yaşayan Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Öfke Tepkileri ve Psikiyatrik Tanıların Cinsiyet Açısından İncelenmesi Şakir Özen, Yasin Bez, Mustafa Arı, Mustafa Özkan
Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme Deha Doğan, İsmail Karakaya
Öğrenci Hareketi: Yeni Bir Dönem Açalım Ali Aslan, Hasret Bingöl
Öğrenci Profili ve Onların Özel Üniversiteleri Tercih Etme Nedenleri (Profile of Students and The Reasons Why They Prefer Private Universities in Turkey ) Tuba Eylül Altunay
Öğrenci Seçme Sınavının Yapı Geçerliği ve Gruplar Arası Faktör Yapılarının İncelenmesi (Construct Validity and Factor Structure of Student Selection Examination Across Subgroups) Serkan Arıkan
Öğrenci ve Öğretmenlerin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma Olgu Mert
Öğrencilere Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması Bülent Ağbuğa
Öğrencilerin Algılamasıyla Etkili Öğretmen Davranışları (Students' Perceptions of Effective Teachers' Behavior) Eyyup Akıl
Öğrencilerin Çevrimiçi Derlemlerde Gezinim Süreleri ve Sözcük Edinimleri Arasındaki İlişki Serkan Çelik, Hafize Keskin
Öğrencilerin Güdülenme Düzeyinde Etkili Bir Faktör: Okul Zorbalığı Erkan Yaman, Betül Bayraktar, Yüksel Eroğlu, Tuğba Seda Çolak
Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarına Yönelik Öğrenci Algı ve Beklentileri (Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F ' de Bir Araştırma) Cavit Yavuz, Gönül Yüce
Öğretim Süreçleri Arasında Uyum Dikkate Alınarak Tasarlanan Fiziksel Aktivite Dersinin Öğrencilerin Sosyal Fizik Kaygı ve Fiziksel Aktivite Seviyelerine Etkisi Saadettin Kirazcı
Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Olarak Tasarlanan İnternet Temelli Uzaktan Öğretim Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi Fatma Gizem Karaoğlan
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan Özder, Güner Konedralı, Canan Perkan Zeki
Öpücük Kutusu: Ergen Psikolojisi Üzerine Psikoterapi Öyküleri Mehtap Kayaoğlu
Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Akademik Başarı ile İlişkisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Sevgi Turan, Özcan Demirel
Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Öğrencilerin Öğretmenlerinin Öz-Yetkinlik İnançları Sema Kaner
Özel Yetenek Sınavı ile Üniversite Kazanan Öğrencilerin Alkol Kullanım Sıklığı Erkut Tutkun, Sevgi Canbaz, Fatih Şenduran, Resul Çekin
Özgürlükçü Gençlik 1. Konferans Belgeleri - Özgürlük Yolunda Militanlaşma ve Önderleşme Kolektif
Özürlü Üniversite Gençliğinin Toplumsallaşma Süreçleri Üzerine Bir Araştırma -Erciyes Üniversitesi Örneği İsmail Güllü
Peygamberimiz Gençlere Nasıl Davranırdı Nuriye Çeleğen
Peygamberimizin Sevdiği Genç İbrahim Düz
PKK Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması Mutlu Akkurt
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esra Çetin Özden
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi : Adile Sadullah Mermerci Örneklemi Murat Yükseloğlu, Emel Hülya Yükseloğlu, Itır Tarı Cömert, Mine Özaşçılar, Neylan Ziyalar, Mustafa Fatih Yavuz
Polis Okulu Öğrencilerinin Madde Bağımlısı Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışları (İstanbul İli Örneği) Volkan Tekten
Polis, Gençlik Ve Suç Önleme: En İyi Örnekler Alida V. Merlo, M. Alper Sözer
Politik Pazarlama Faaliyetlerinin Genç Seçmenlerin Oy Tercihleri Üzerindeki Etkileri Fatma Demirci Orel, Burak Nakıboğlu
Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı Esra Ceyhan
Psikiyatrik Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Emine Çığıl Fettahoğlu, Veli Yıldırım, Fevziye Toros, Ayşe Avcı, Esin Özatalay, Mehtap Uzel
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Empatik Eğilimler ve Algıladıkları Anne ve Baba Olumlu Sosyal Davranışları: Cinsiyetin Farklılaştırıcı Rolü Necla Acun Kapıkıran, Şahin Kapıkıran, B. Ilgın Başaran
Reconstituting The Youth As a Political Category and The Neo-Liberal Reason: The Case of Community Volunteers Foundation (Gençliği Siyasal Bir Kategori Olarak Yeniden Kurmak ve Neo-Liberal Akıl: Toplum Gönüllüleri Vakfı Örneği) Gülgün Küçükören
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları, Yeterlilik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları Nursel Topkaya, Zeynep Hatipoğlu Sümer
Relative Effects of Perceived Social Support From Family and From Friends on Pre-Adolescents' Self Esteem (Ön Ergenlerin Ailelerinden ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Desteğin Özsaygılarına Göreceli Etkileri) Serkan Kahyaoğlu
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Özgür Beyazır
Risk Altında İki Grubun Cinsel Bilgilerinin Karşılaştırılması: Sokakta Yaşayan ve Kanunla İhtilafa Düşen Ergenler Canan Devletkuşu, Kültegin Ögel, Funda Nazlı Erdoğan
Risk Çağı ve Gençler Şengül Hablemitoğlu, Filiz Yıldırım
Risk Taking Behaviors Among Turkish University Students: Perceived Risk, Perceived Benefit and Impulsivity (Türk Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışlar: Risk Algısı, Fayda Algısı ve Dürtüsellik) Özge Koçak
Roman Silinecek Hani Okulu Sevecektim Olcay Güner
Ruh Sağlığı, Gençlik ve Sosyal Haklar Şehnaz Layıkel
Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar Nalan Gördeles Beşer, İnci Figen
Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk, Çevresel Güvenlik Ve Okul İklimi Algısı Evrim Çetinkaya Yıldız, Zeynep Hatipoğlu Sümer
Saldırganlığı Önlemeye Yönelik Psiko-Eğitim Programının Lise Öğrencilerindeki Saldırganlığı Azaltmaya Etkisi Yasemin Yavuzer, Ömer Üre
Samsun İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Bahar Kefeli
Samsun’da Hırsızlık Suçu İşlediği İddia Edilen Çocuklar Ahmet Turla, Berna Aydın, Seher Akbaş, Cenk Süer
Segmenting Turkish University Students According to Lifestyle and Analyzing Their Perception, Motivation and Attiude Towards Visual Arts (Türk Üniversite Öğrencilerininin Yaşam Tarzlarına Göre Segmentasyonu ve Görsel Sanatlara Olan Algı, Motivasyon ve Tutumlarının Analizi) Ayşe Gülşen Dolunay
Selçuk Üniversitesi Akşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıkları Didem Önay
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Ev Ziyaretleri Hakkında Düşünce ve Görüşleri Nejla Canbulat, Dilek Cingil, Meltem Demirgöz, Fatma Saklı
Seviye Belirleme Sınavına Girecek Olan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Mükemmeliyetçilik ve Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Egemen Hanımoğlu
Shame-Proneness vs Guilt-Proneness and Their Relationship to Attributional Styles, Coping Strategies and Depressive Symptom Levels of University Students (Üniversite Öğrencilerinde Utanca Yatkınlık, Suçluluğa Yatkınlık ve Bunların Atıf Biçimleri, Başa Çıkma Stratejileri ve Depresyon ile İlişkisi) Hicran İnandılar Topaç
SILINECEK Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler :(Malatya'daki Lise Son Sınıf Öğrencileri Uygulaması) Veysi Çurğatay
Sınav Kaygısı Kamil Ertekin
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Nilgün Yenice, Hilal Aktamış
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği) Çiğdem Ünal, İlhan İlter
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Ersin Karademir, Özden Tezel
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği) Bahadır Köksalan, İlhan İlter, Erhan Görmez
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversitelerde Verilmekte Olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği) Serdarhan Musa Taşkaya
Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Songül Tümkaya, İlknur Çavuşoğlu
Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Olaylar, Öğretmen Tepkileri ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Unutulmayan Sınıf Anılarının Analizi Osman Erol, Betül Özaydın, Mustafa Koç
Sigara İçen Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışının ve Bırakma İsteğinin Belirleyicileri Neslihan Yılmaz
Sigara Kullanan ve Kullanmayan Üniversite Öğrencisi Genç Yetişkinlerin Sigara Paketlerinde Yer Alan Uyarı Yazılarıyla İlgili Değerlendirmeleri Levent Şenyüz, Recai Coştur
Sigara Paketlerindeki Yazılı Mesajların Üniversite Öğrencilerinin Sigara Alışkanlıkları Üzerine Etkileri Nilgün Açıkalın
SİLİNEBİLİR. YA DA EMİN DEĞİLİM. Okullarda Sosyal Sermaye Abdurrahman Ekinci
SİLİNEBİLİR/KONU DIŞI Sevişen Beyin: Eş Bulma Süreci İnsan Doğasını Nasıl Belirledi Geoffrey Miller
SİLİNEBİLİR/ROMAN Dünya'yı Kurtarmak İster Misin? Stephane Frattini, Stephanie Ledu
SİLİNECEK Mehmet Güven, Sevda Aslan
SİLİNECEK Figen Çok, Ömer Kutlu
silinecek Laden Yurttagüler
SİLİNECEK (2 KEZ KAYDEDİLMİŞ) Gençlik ve Kişilik Ali Ferşadoğlu
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinde İntihar Olasılığının İncelenmesi Elif Emir
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ergenlik Döneminde Beden İmgesinin Gelişimi Üzerine Aile, Akran ve Televizyonun Etkilerinin İncelenmesi Berrin Dinç
SİLİNECEK GEOMETRİ KİTABI Lise Öğrencisinin Danışma Kitabı Tayfur Şansan
silinecek konu dışı Öğrenciliğin Kitabını Yazdık Üstelik Kopya da Çekmedik! Kolektif
SİLİNECEK ROMAN Kızlar Çıldırmış Olmalı: Yatılı Okul Fısıltıları 1 Maja Von Vogel
silinecek roman Okul Sıkıntısı Daniel Pennac
SİLİNECEK TEZ OLARAK EKLENECEK Başkent Üniversitesi Öğrencilerinde Flört Şiddeti Prevalansı Anketi Ü. Sevgi Hatipoğlu
SİLİNECEK(Roman) Gençlere Çağdaş Türk Edebiyatından Öyküler 1 - Dikkat! Kırılacak Eşya Semih Gümüş
SİLİNECEK(Roman) Kolaysa Ağlama Suzan Geridönmez
SİLİNECEK(Roman) Yıldızlar Okulu: Tara'nın Zaferi Cindy Jefferries
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarının Atatürk İlke ve İnkılâplarını Genç Nesillere Benimsetmesi Bakımından Değerlendirilmesi Feridun Merter, Hatice Yıldız
SİLİNECEK/İLGİSİZ Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Öğrencilere Demokratik Tutumları Kazandırmaya Etkisi Baykal Biçer
SİLİNECEK/MÜKERRER Gençlere Tevhid Dersleri Mehmet Göktaş
SİLİNECEK/ROMAN Aşk Delisi: Yatılı Okul Fısıltıları 4 Maja Von Vogel
SİLİNECEK/ROMAN Bir Gençlik Masalı Jean Webster
SİLİNECEK/ROMAN Pembe Yalanlar: Yatılı Okul Fısıltıları 2 Maja Von Vogel
SİLİNECEK/ROMAN Yalnız Kalpler Kulübü: Yatılı Okul Fısıltıları 3 Maja Von Vogel
SİLİNECEK/UYGUN OLMAYAN Genel Lise, Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü (Balıkesir İli Örneği) Eda Süzer
SİLİNMELİ/KONU DIŞI O Öyle Biliyo! Burak Arıcı
SİLİNMELİ/YAŞ GRUBU Okul Reddi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Kayhan Bahalı, Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Siyasal İletişim Boyutuyla Siyasal Reklam: Üniversite Öğrencilerinin Oy Verme Davranışına Yönelik Bir Araştırma İbrahim Ethem Erdinç
Sokağımdan Tarih Yazıyorum: Gençlik Çalışmalarında Bir Yöntem Olarak Sözlü Tarih Uğur Eltan
Sokak Kitabı: Liselilerin İstanbul Sokakları Kollektif
Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Mehmet Ali Yıldız
Sokakta Çalışan/Yaşayan Çocuklar ve Suç: Diyarbakır Örneği Zahir Kızmaz, Rıfat Bilgin
Sol Basında; Halkın Sesi, Halkın Birliği, Halkın Kurtuluşu ve Emekçi Dergilerine Göre Gençlik Hareketi (1970-1980) Seher Acarer
Sosyal Beceri Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Özlem Tagay, Yaprak Baydan, Nilüfer Voltan Acar
Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi Temelli Bir Grup Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi Erkan Işık
Sosyal Fobi Özellikleri Gösteren Üniversite Öğrencilerinde Rekreatif Aktivitelerin Fobik Tutumlar Üzerine Etkisinin Araştırılması Elif Karagün, Mustafa Yıldız, Zekiye Başaran, Çiğdem Çağlayan
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri, Bazı Sorunları ve Stresle Başetme Tarzları Sunay İl, Veli Duyan, Tarık Tuncay
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Koruma Altında İken Aile Yanına Döndürülen 6-18 Yaş Çocuk ve Gençlerin Duygusal Ve Davranış Sorunları; Kütahya İli Örneği Selvinaz Saçan
Sosyal İnceleme Ve Mesleki Raporlarda Suça İtilen Çocuklar: Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Örneği Ebru Köker
Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Mustafa Bostancı
Sosyal Psikoloji Bakış Açısından Çocuk Ve Ergenlerde Suçlu Davranış Gelişimi Meltem Güler
Sosyal Yapılandırmacılığın Penceresinden Öğrencilerin Davranışlarının Yönetimi Abbas Türnüklü
Spor Lisesi Ve Genel Lise 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi Duygu Çakıcı
Stresli Bir Deneyim Olan Üniversite Sınavına Girecek Lise Öğrencilerinde Uyku Problemlerinin Sıklığı ve Risk Faktörleri Serap Çifçili, Pemra C. Ünalan, Derya Kıvrak, Gürkan Karaca, Necim Yalçın, Arzu Uzuner
Suça İtilen Çocuklarda Akıl Ve Ruh Sağlığı Problemlerinin Yaygınlığı Ve Çeşitliliği Kevser Top
Suça Karışan Çocuklarda Akran İstismarının İşlediği Suçun Özellikleri, Göç ve Okul Durumu Değişkenleri Açısından İncelenmesi Gülümser Gültekin Akduman, Gülen Baran
Suça Sürüklenen Çocuklar Bengü Semerci
Suça Sürüklenen Çocuklar ve Adalet Sistemi Sevda Uluğtekin
Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ahmet Tüysüz, Feridun Yenisey, Göktan Koçyıldırım, İrfan Güven, Melek Salih Fırat, Naim Karakaya, Necla Acar, Neylan Ziyalar, Özlem Ejderoğlu, Seda Akço Bilen
Suça Sürüklenen Çocukların Okul Dönemlerinin İncelenmesi ve Bu Dönemde Barındırdıkları Risk Faktörlerinin Belirlenmesi: Ankara, İstanbul ve İzmir Jandarma Çocuk Merkezleri Örneği Alper İpek
Suça Sürüklenen Ergenlerde Denetim Odağı: İzmir Örneğinde Bir Çalışma Murat Gezgin
Suça Sürüklenen Ve Suç Mağduru Çocuklarda Uzlaşma Hüsamettin Uğur
Suça Sürüklenmiş Çocukları Koruma Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri, Türkiye Amerika Örneklerinin İncelenmesi Münevver Mertoğlu
Suça Yönelen Ergenlerde, Çocukluk Döneminde Örseleyici Yaşantılara Maruz Kalma Düzeyi ile Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esra Coşgun
Suça Yönelen Ergenlerin Risk Alma Davranışlarının Yordanması Pınar Akdemir Gandur
Suçlu Çocuklarda Sosyo-Demografik Özellikler İle Ebeveyn Tutum Algısının Çocuk Suçluluğuna Katkısı Kamil Teker
Suçlu Çocukların Öz Kavram Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi Duygu Gözen, Ayşe Sonay Kurt, Nejla Canbulat
Şanlıurfa İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları ve İlişkili Faktörler Zeynep Dağdeviren
Şiddet Davranışı Gösteren Ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Aile Bireylerine İlişkin Problemler, Öfke Ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi Raşit Avcı, Songül Sonay Güçray
Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Saldırganlık, Şiddet ve Suça Dair Bir Değerlendirme Osman Dolu, Hasan Büker, Şener Uludağ
Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye'de Değişen Gençlik Hareketleri ve Milli Türk Talebe Birliği Deneyimi (1916-1980) Erkan Çav
Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Kemal Öztemel
Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma Şenol Okay
Tercih Ettikleri Merkezler Dışında Farklı Sınav Merkezlerine Yönlendirilen Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri (Bir Durum Tespiti) Fuat Tanhan, Selami Tanrıverdi
Testi Kırılmadan Zafer Ercan
The Bargain Between Young Women's Labour and Capital: An Unemployment Analysis Through State, Labour Market and Family (Genç Kadın Emeği ve Sermaye Arasındaki Pazarlık: Devlet, Emek Piyasası ve Aile Bağlamında Bir İşsizlik Analizi) Canet Tuba Sarıtaş
The Construction of Masculine Self Among Youth in Turkey (Türk Gençleri Arasında Erkek Benliğinin İnşası) Anıl Özge Üstünel
The Impact of Consumer Ethnocentrism on Generation Y's Purchase Intentions and Their Consumer Decision-Making Styles: An Empirical Study on Turkish University Students (Tüketici Etnosentrizminin Y Jenerasyonu Satın Alma Eğilimleri ve Tüketici Karar Verme Stillerine Etkisi: Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılmış Ampirik Bir Çalışma) Irmak Yavuzer
The Influence of University Students' Perceived Paternal and Maternal Acceptance, Father Involvement and Depressive Symptoms on Their Resiliency (Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Baba ve Anne Kabulünün, Baba İlgisi ve Depresif Belirtilerin Yılmazlık Düzeylerine Etkisi) Sevla Serbest
The Interplay of Perceived Family Factors and Personal Cognitive Factors in Predicting Physical Aggression Among Urban Youth /Algılanan Aile Değişkenleri ve Kişisel Bilişsel Değişkenlerin Etkileşiminin Kentlerde Yaşayan Gençlerin Fiziksel Saldırganlıklarını Yordamadaki Rolü Evrim Çetinkaya Yıldız
The Relationship Between Physical Activity Levels and Time Management Skills Among Selected University Students Hülya Dinçay
The Relationship Between Self-Transcendence and Materialism in University Students Sample (Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Kendini Aşkınlık ve Maddiyatçılık İlişkisi) Cemal Can
The Role of Gender, Relationship Status, Romantic Relationship Satisfaction, and Commitment to Career Choices in The Components of Subjective Well-Being Among Senior University Students (Cinsiyet, İlişki Durumu, Romantik İlişki Doyumu ve Kariyer Seçimlerine Bağlılığın Son Sınıf Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Boyutları Üzerindeki Rolü) Selda Çelen Demirtaş
Toplumsallaşma ve Bireyselleşme Çelişkisinde "Öğrenci Evleri" Serkan Güzel, Mehmet Meder
Travma Yaşantısı Olan Üniversite Öğrencilerinin Baş Etme Becerilerini Geliştirmede Psikodramanın Etkisi Şermin Aytan Erdoğan
Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi Engin Üngüren, Hulusi Doğan
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları Atınç Olcay, Zafer Çelik
Tüketici Elektroniği Ürünlerinin İnternet Üzerinden Pazarlanması ve Üniversite Öğrencilerinin Tüketici Elektroniği Ürünlerini İnternetten Satın Alma Faaliyetlerine Yönelik Bir Uygulama Utku Özgür
Tüketim Kültürü Bağlamında Üniversiteli Gençlerin Kimlik ve Yaşam Tarzı Oluşturmasında Reklamların Rolü İlkay Barışık
Tüketim Toplumunda Genç ve Yoksul Olmak: Dışlanma Süreçleri ve Karşı Stratejiler Melike Aktaş Yamanoğlu
Türk Öğrencilerin Kitap Okumama Sorununa Çözüm Önerileri Yakup Çetin, Cemal Karaata
Türk Siyasi Tarihinde CHP’nin Gençlik Kolları Asil Kaya
Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme Durumları Kamil İşeri
Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 1923-2010 Ömer Miraç Yaman
Türkiye ve Almanya'da Yaşayan Üniversiteli Türk Gençlerinin Siyasal ve Toplumsal Katılım Türlerini ve Düzeylerini Belirleyen Etkenlerin Saptanması ve Karşılaştırılması Osman Nejat Akfırat
Türkiye ve İngiltere'de Çocuk Koruma Sistemleri Önder Beter
Türkiye'de Bölücü Terör Örneği PKK ve Gençlik Örgütlenmesi Mutlu Akkurt
Türkiye'de Bulunan Geç Adölesan Dönemindeki Sığınmacıların Psikososyal Sorunları ve Sosyal Hizmet Müdahalesi Duygu Yıldırım
Türkiye'de Çocuk Emeği Kemal İnal
Türkiye'de Çocuk Suçluluğunun Nedenleri Ve Önlenmesi: Adıyaman Örneği Ümit Şenses
Türkiye'de Çocukların Muhakemesi Ne Kadar Adil? Bahri Öztürk
Türkiye'de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri Fatma Oya Aktaş
Türkiye'de Genç İşsizliğe Yönelik Politikalar ve Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi Çerçevesinde Değerlendirmesi Pınar Melike Dayıoğlu
Türkiye'de Genç İşsizliği ve İstihdam Politikalarının Genç İşsizliğine Etkileri Hilal Kuvvetli Yavaş
Türkiye'de Gençlerin Terör Örgütlerine Katılma Nedenleri ve Sonuçları Uğur Tayfun Güngör
Türkiye'de Gençliğin Muhafazakar Eğilimleri Kamil Şahin
Türkiye'de İnternet Bağımlılık Profili ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Selim Günüç, Murat Kayri
Türkiye'de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma Ümit Gücenme Gençoğlu, Gülsün İşseveroğlu
Türkiye'de Suça Sürüklenen Çocuklar: Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Çocuklara İlişkin Bir Analiz Aslı Ünal
Türkiye’de 13-15 Yaş Arası Ergen Erkek Çocuklarda Dış Genital Organ Hastalığı Oranları Cüneyt Adayener, Ferhat Ateş, Hasan Soydan, Levent Türk, Temuçin Şenkul, Kadir Baykal
Türkiye’de Ergen Profili 2008 Kollektif
Türkiye’de Toplumsal Bir Kategori Olarak Yoksul Gençlik Pınar Enneli
Türkiye’deki Gençlik ve Spor ile İlgili Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençlik Politikalarının Değerlendirilmesi ve Bir Model Örneği Murat Şentuna, Müberra Çelebi
Türkiye’nin Batısındaki Bir İlçede Lise Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler Alaettin Ünsal, Mustafa Tozun, Ünal Ayrancı, Didem Arslantaş
Türkiyede Yüksek Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Eğitimden Sonra Ülkelerindeki Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Durumları Hayati Beşirli
Türkiyeden Kırgızistana Yüksek Öğrenim Görmek İçin Giden Öğrenciler Üzerine Sosyolojik Değerlendirmeler Hayati Beşirli
Ulaşılması Güç Öğrencileri Motive Etmek Barbara L. McCombs, James E. Pope
Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Nimet Haşıl Korkmaz
Uluslararası Dayanaklarıyla Sosyal Haklar ve Gençler Mesut Gülmez
Uluslararası Seyahate Katılan Gençlerin Konaklamaları Boyunca Katıldıkları Boş Zaman Aktivitelerine İlişkin Görüşleri Emre Ulubey
Üniversite 1. ve 4. Sınıf Kız Öğrencilerin Menstrüasyon Bilgilerinin, Tutumlarının ve Davranışlarının Belirlenmesi Elif Arık
Üniversite Atletizm Takımına Seçilen 18-22 Yaş Gurubu Erkek Öğrencilerin, Beslenme Bilgi,Tutum ve Alışkanlıklarının, Vücut Bileşimleri ve Hemoglobin Düzeylerinin Performanslarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Şule Ertürk
Üniversite Danışmanlığında Akran Desteği: Bir Bölüm Akranlığı Projesi Uygulaması Deniz Albayrak Kaymak
Üniversite Eğitimi Nedeni ile Geçici Göç Yaşayan Öğrencilerin Kendilik Algıları Hülya Arslantaş, Filiz Adana
Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Hasan İbicioğlu, Sebahattin Taş, H. İbrahim Özmen
Üniversite Gençlerine Yönelik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeğinin Geliştirilmesi Gül Pınar
Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü Kamil Kaya, Nuran Zekavet Oğuz
Üniversite Gençliğinin Bilgi, İletişim ve Bilişim Teknolojilerini Kullanım Etkinliği Üzerine Bir Alan Araştırması Sibel Atan, Murat Atan, Şükrü Alataş
Üniversite Gençliğinin Eğitime Bakışı, Üniversitelerinden ve Gelecekten Beklentileri Ali Rıza Köroğlu, Hamdi Çiyiltepe
Üniversite Gençliğinin Muhafazakar Tutumlar Açısından İncelenmesi Şahamet Bülbül, Melek Sinan
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Adaylarda Umutsuzluk ve Öğrenilmiş Güçlülük Feyza Coşkun
Üniversite Kampüslerinde Uygulanan Tecavüz ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitim Programlarının Etkililiği M. Alper Özer, Shelly Clevenger
Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara İçme Sıklığı: Kesitsel Bir Çalışma Hülya Akan, Osman Erol Hayran, Mustafa Özcan, Utkucan Acar
Üniversite Öğrencileri İçin “Sayısal Yetkinlik Ölçeği” Geliştirme Çalışması Buket Akkoyunlu, Meryem Yılmaz Soylu, Mehmet Çağlar
Üniversite Öğrencileri ve Üniversiteden Mezun Olan Bireylerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Benlik Biçimleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mehmet Ertuğrul Uçar
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile İlişkili Etmenler Şükran Özkahraman, Yurdanur Demir, Feray Gökdoğan
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Alev Akal
Üniversite Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Koç, Betül Bayraktar, Tuğba Seda Çolak
Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Başarı Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (MAKÜ Örneği) Haldun Nalbant
Üniversite Öğrencilerinde Disosiyatif Deneyimler, Anormal Uyku Deneyimleri ve Uyku Kalitesi İlişkisi Suat Küçükgöncü, Evin Aktar, Ebru Erginbaş, E. Emrem Beştepe, Celal Çalıkuşu, Fulya Algın, Şahap Erkoç
Üniversite Öğrencilerinde Diyetin Karbonhidrat Kaynaklarının Beden Kütle İndeksi Değerleri ile İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma Funda Tamer
Üniversite Öğrencilerinde Görülen Gastrointestinal Sorunlar, Toplumdakinden Farklı mıdır? Mehmet Ungan
Üniversite Öğrencilerinde İlaç Kullanımı Papatya Karakurt, Rabia Hacıhasanoğlu, Arzu Yıldırım, Rabia Sağlam
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Disosiyatif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki Fatih Canan
Üniversite Öğrencilerinde İntihar Olasılığının İncelenmesi Elif Emir
Üniversite Öğrencilerinde Kendilerini Değerlendirmelerinin Ana Baba Tutumları ve Bazı Sosyo Demogafik Değişkenler Açısından İncelenmesi Özcan Sezer, Vuslat Oğuz
Üniversite Öğrencilerinde Kısa ve Uzun Süre Sigara İçiminin Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi Mustafa Zerin, Ali Ziya Karakılçık, Burhan Cebeci, Mehmet İriadam
Üniversite Öğrencilerinde Kimlik ve Bağlanma Fatma Birgi
Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Bozukluğu Yaygınlığı ve Sorun Çözme Becerileri ile İlişkisinin İncelenmesi Ömer Yavuz Yetiş
Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanma Ve Anne Babaya Bağlanma Biçimleri Serra Görgün, Ahmet Tiryaki, Murat Topbaş
Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Belirtilerinin Incelenmesi İhsan Kazkondu
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Sağlık Kontrol Odağı ve Sağlık Öz Yeterliği İlişkisi Serap Açıkgöz Çepni
Üniversite Öğrencilerinde Siyasal Kimlik Özgür Güldü
Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordamadaki Rolü Turgut Türkdoğan
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık Berna Güloğlu, Özlem Karaırmak
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Yönelimi Mehmet Hakan Gündoğdu
Üniversite Öğrencilerinde Yurttaşlık Bilinci: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğrencileri Örneği Selçuk Yıldız
Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Şeyda Ökdem, Figen Yardımcı
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Biçemleri ve Kişilik Bozuklukları Fatma Evrim Erdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Uyum Süreçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Miraç Neslihan Akhunlar
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Amaçlılıklarının Beş Faktör Kişilik Modeli ve Mükemmeliyetçilik Kişilik Özellikleri İle Açıklanması Mehmet Palancı, Yaşar Özbay, Mehmet Kandemir, Osman Çakır
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Öznel Algılamalarına Göre Psikolojik Belirtileri Birol Alver, Mücahit Dilekmen, Şükrü Ada
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri ve İnternetteki Tüketim Eğilimleri Zühal Cankorkmaz
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve WWW (World Wide Web) Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Türkiye Örneği Murat Yalman
Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği Tahsin Akçakanat, İlker Çarıkçı, Murat Ali Dulupçu
Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Problem Çözme Beceri Algıları Makbule Kalı Soyer, Aysel Bilgin
Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere ve Denetim Odağına Göre Problem Çözme Beceri Algıları Aysel Bilgin
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi Neslihan Sam, Sevda Gürsakal, Rıza Sam
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği İle İncelenmesi Neslihan Sam, Rıza Sam, K. Burcu Öngen
Üniversite Öğrencilerinin Çevreyi Korumaya Yönelik Duyarlı Davranmasında Çevre Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi Sibel Erkal, Hande Şahin, Canan Yertutanş
Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Kendilik Algısı ve Boyun Eğici Davranışlar Üzerine Etkisi Çiğdem Berber Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinlikler Konusundaki Yaklaşımları Mehmet Nama
Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışı (Afganistan-Kabil Üniversitesi Örneği) Abdullah Mohammadi
Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmelerinin Aleksitimi ve Psikolojik İhtiyaçlarına Göre İncelenmesi Süleyman Barbaros Yalçın
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Umut Düzeyleri ile Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Betül Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Düşleri İdris Şahin, Necla Şahin Fırat, Yunus Remzi Zoraloğlu
Üniversite Öğrencilerinin Eğitimsel Amaçlarına Ulaşmalarını Etkileyen Etkenlere İlişkin Görüşleri İdris Şahin, Yunus Remzi Zoraloğlu, Necla Şahin Fırat
Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri Hüsne Demirel
Üniversite Öğrencilerinin Fizik Problemlerinde Kullandıkları Özdüzenleme Stratejileri: Cinsiyet ve Üniversite Etkileri Serap Çalışkan, Gamze Sezgin Selçuk
Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerine Etki Eden Faktörler, Bu Faktörlerin Birbirleriyle İlişkileri ve Bireylerin Depresyon, Anksiyete Hislerine Olan Etkisi Gökçin Çaylar
Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kaygı Açısından İncelenmesi Halil Ekşi, Bülent Dilmaç
Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO’lara) Yönelik Bilgi Düzeyleri-Tutumları ve Sürdürülebilir Tüketim Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi Oğuz Özdemir, Munise Handan Güneş, Sibel Demir
Üniversite Öğrencilerinin Geriye Dönük Olarak Çocukluklarında Algılamış Oldukları Ebeveyn Kabul veya Reddinin Yetişkin Bağlanma Biçimleri ve Depresif Belirtiler ile İlişkisi Esin Salahur
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi ile Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İ. İ.B.F. İşletme Bölümü Örneği Erkan Turan Demirel, Mehmet Tikici
Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bağlanma Düzeyleri ile Kişilerarası İlişki Tarzları Arasındaki İlişkiler Deniz Göçener
Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği) Şadan Çalışkan
Üniversite Öğrencilerinin İlaç/Tıbbi Ürün Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirmesi Dilek Demircan, Berk Çanga, Melek Gün, Çağrı Ünal, İdris Önem, Ahmet Akıcı
Üniversite Öğrencilerinin İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalarını Yordamada Yalnızlık, Benlik Saygısı, Yaş, Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumunun Rolü Ahmet Fırat Turan
Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Duyuşsal Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi H. Tok
Üniversite Öğrencilerinin Kent İmajı Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar'da Bir Araştırma Şuayip Özdemir, Yusuf Karaca
Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendini Açma Düzeyleri Arasındaki İlişki Makbule Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Başa Çıkma Tarzları: Kanonik Korelasyonel Bir Analiz Halil Ekşi
Üniversite Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Öğrenim Görülen Bölüm Açısından İncelenmesi Gülseda Eyceyurt
Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler H. Dilara Keskin, Emrah Koparan
Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Boyutları ile Sosyal Anksiyete Durumları Arasındaki İlişki Sevgül Canoya
Üniversite Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitime İlişkin Görüşleri (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği) Şafak Öztürk, Şerife Şahin, Elif Mercan
Üniversite Öğrencilerinin Orhan Pamuk ve Elif Şafak’ı Algılama Düzeyleri Bilal Kırımlı
Üniversite Öğrencilerinin Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin Akılcı Olmayan İnançlar ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Çağrı Önem
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanına İlişkin Değerlendirmelerinde Notun Etkisi Sevgi Özgüngör
Üniversite Öğrencilerinin Popüler Kültür ve Popüler Müzikle İlgili Görüşleri Ömer Özden
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Karakteristiklerine Göre Sigara Bırakma Evreleri Mehmet Ali Kurçer, Ferdal Canikli Yücel
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ceren Dilek
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklar ve Kanser Konusundaki Bilgi ve Tutumları Uğur Bayrak, Elif Gram, Erman Mengeş, Zihniye Gonca Okumuş, Hatice Ceren Sayar, Emina Skrijelj, Ayla Açıkgöz, Rüksan Çehreli, Hülya Ellidokuz
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Nesrin İlhan, Makbule Batmaz, Latife Utaş Akhan
Üniversite Öğrencilerinin Sanal İletişim Ortamlarını Kullanım Amaçlarının Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği Leyla Budak, İlknur Aydoğdu Karaaslan
Üniversite Öğrencilerinin Selamlaşma Alışılmışları Olarak “Nasılsınız” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar: Dicle Üniversitesi Örneği Ahmet Tarcan
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve Gelire Göre İncelenmesi Faik Ardahan, Tennur Yerlisu Lapa
Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları ile Öz Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esin Kalaycı
Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durumlarına Göre Öz-Etkililik ve Bağımlılık Düzeylerinin Değelendirilmesi Nur Özlem Kılınç
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri, Balıkesir Örneği Cevat Özyurt
Üniversite Öğrencilerinin Siyasetçi Algılarının Kümeleme ve Benzerlik Analizi ile Gruplanması Mehmet Akif Menteşoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Hasan Karal, Mehmet Kokoç
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimlerine Dağcılık Eğitiminin Etkisi Şentürk Kurt
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Sosyal Destek ve Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Önder Baltacı
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yenilikçilik Kapasitelerinin Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Model Önerisi Hakan Eren
Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Spora Katılımın Değerlendirilmesi Zeynep Filiz
Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açılarının ve Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi Rıdvan Ekmekçi, Yunus Arslan, Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi, Bülent Ağbuğa
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Derya Kara
Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Ürünlerini Tüketim Düzeyleri ile Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Özge Kelebek
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Örneği Elif Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal İlgileri, Bilişsel Çarpıtmaları ve İlk Anıları Devrim Erginsoy
Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Mesut Çakır, Fatma Çakır, Gülşah Usta
Üniversite Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Konu ile İlgili Bilgi Düzeyleri Evrim Eylem Akpınar, Serdar Akpınar, Meral Gülhan
Üniversite Öğrencilerinin Ulusal ve Uluslararası Barışa İlişkin Görüşleri Yasemin Karaman Kepenekci
Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan Yıldıran
Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Çevreye İlişkin Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Azize Tunç Hussein, Duran Cankül
Üniversite Öğrencisinin Sözlüğü Latif Onur Uğur
Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri'nin Rol ve İşlevleri: Gelişmeler ve Sınırlılıklar Cem Ali Gizir
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Çoklu Zekanın Değerlendirilmesi Gülşen Demiray
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Psikolojik Etmenler Açısından Bir İnceleme Başak Kıcır
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evlilik Konusundaki Görüş ve Düşünceleri -Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması Nesrin Türkarslan, Abulfez Suleymanov
Üniversite Tercihinde Ne Kadar Bilinçliler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Ertan Becener
Üniversite-Kent İletişimi Bağlamında Üniversite İmajının Değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği İlhan Aktaş
Üniversitelerde Mesleki Açıdan Yetkin Bireylerin Yetiştirilmesi: Farklı Bir Bakış Açısı Ercan Öztemel
Üniversiteli Dansçıların Sosyal Fizik Kaygı ve Beden İmgesinden Hoşnut Olma Düzeyleri Fatma Çepikkurt, Funda Çoşkun
Üniversiteye Girişte Bireysel Eğitim İstemini Etkileyen Etmenler: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği Ruhi Sarpkaya
Üniversiteye Uyumun Psikolojik Dayanıklılık ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gazi Üniversitesinde Bir Çalışma Mustafa Sürücü, Feride Bacanlı
Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi Kapsamında Eğitim Almış Gençlerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Selen Örs Reyhanioğlu
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Bozgeyikli, Hüseyin Doğan, Abdullah Işıklar
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mükemmeliyetçilik Özellikleri, Okul Motivasyonları, Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarıları Fatma Altun
Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerde Sosyal Uyum ve Arkadaşlık İlişkileri: Literatür Taraması Üzeyir Oğurlu
Van İl Merkezi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı Yavuz Selvi, Ayşe Tuba Akbaba, Lütfullah Beşiroğlu, Adem Aydın, Özgür Özbebit, Abdullah Atlı, Osman Özdemir
Van İlinde Lise Son Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Cinsiyetlerinin Etkisi Seda Yağcı
Vatandaşlık Bilinci Üzerine: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi, Vatandaşlık ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış Açılarını Sorgulayan Bir Araştırma İsmet Pelin Dündar, Didem Deniz
X Ve Y Kuşaklarının Örgütsel Tutumlar Açısından İncelenmesi ve Bir Örnek Olay Zühal Yiğit
Yalnızlık Olgusu ve Sanal Sohbetin Yalnızlığın Paylaşımına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Üstün Özen, Meryem Burçin Korukçu Sarıcı
Yapılandırıcı Yaklaşımın Öğrencilerin Üst Düzey Bilişsel Becerilerine Etkisi Nuray Aydın, Ayhan Yılmaz
Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyimi: Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Bir Grup Süreci Neler Öğretir? Semra Karaca, Gülten Özaltın
Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerisine Etkisi Rezzan Gündoğdu, Hüseyin Izgar
Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi Serçin Karataş, Seher Özcan
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin İncelenmesi Buket Kaya
Yazokulu Uygulaması Nedenine İlişkin Öğrenci Görüşleri Mehmet Taşdemir
Yeme Bozuklukları ve Duygusal İstismar: Olgu Sunumu Aylin Ağırman, Fulya Maner
Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat
Yeni İletişim Araçları ve Toplumsal Etkileri Zeynep Karahan Uslu
Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Adli Değerlendirmeye Etkileri Aylin Özbek, Özlem Gencer Kıdak, Burcu Serim, Caner Mutlu
Yeniden Gözden Geçirme: Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler için Amaçları Genişletme Programı Ali Eryılmaz
Yenki Gençlik Nejat Tatlıdil
Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçluluğunu Önlemedeki Rolü Hakan Aydın
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Gelecek Beklentileri ve Sosyal Destek Algıları Ayşe Sezen Bayoğlu, Eda Purutcuoğlu
Yoksul Ailelerden Gelen Ergenlerde Psiko-Sosyal Bir Olgu Olarak Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi Songül Tümkaya, Birsel Aybek, Metehan Çelik
Yüksekokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algıları ile Kontrol Odağı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Bahar Yalçın, Semra Tetik, Ayşen Açıkgöz
RSS - 2010 beslemesine abone olun.