2015 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 738 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) M. Lütfi Arslan
Açık Öğretim Lisesinde Artış: Kadın Öğrenciler Figen Çam Tosun, Arslan Bayram
Akademik Özyeterlik Algısı, Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizm İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Mustafa Kesen, Bülent Akyüz
Birinci Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Stresle Baş Etme Biçimlerine Göre Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Emel Bahadır Yılmaz
Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Yaklaşıma Tarihten İki Örnek Niyazi Kaya
Çiçeklerin Kaderi: Türkiye'de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma Esra Burcu, Filiz Yıldırım, Çiğdem Sema Sırma, Seçil Sanıyaman
Ergen Ruhlar İlmihali Mim Kara
Ergenlerde Akran İlişkilerinin Mutluluk Düzeyine Etkisi Nihat Köse
Ergenlerde Öznel Mutluluk ile Siber Zorbalık ve Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Ali Padır, Yüksel Eroğlu, Mustafa Çalışkan
Ergenlerde Suç Kavramının Lise Rehber Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi İsmail Balcı, Mustafa Şahin
Gençleri Anlamak Haluk Yavuzer
Girişimcilik ve Girişimci Üniversite: Spor Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Zeki Demir, Murat Eliöz, Mehmet Çebi, Semih Sezen
Göç Olgusu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Aile Profilleri ve Akademik Başarı Durumları Özge Hacıfazlıoğlu, Özlem Karaırmak, Muhammet Öztabak
İslam Gençliğinin El Kitabı Kadir Mısıroğlu
Lise Öğrencilerinin Fiziksel Benlik Algısı Beden Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre incelenmesi Mutlu Ildiz, Özcan Saygın, Hali̇l İbrahi̇m Ceylan
Öğretmenlerin Üstün Zekâ Kavramı ve Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özel Gereksinimleri Fatih Kaya
Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Zekai Öztürk, Ebrar Zeynep Ilıman
Sakarya'da Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Hasan Hüseyin Taylan, Metin Işık
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Sınava Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi Mustafa Sırakaya, Didem Alsancak Sırakaya, Ebru Kılıç Çakmak
Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF'de Bir Araştırma Murat Serçemeli, Ersin Kurnaz, Muhammet Özcan
"As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!": Sosyal Dışlanmadan İntihara Lgbt Gençler Barış Erdoğan, Esra Köten
"Gençler Birçok Şeyi yazıyorlar. Kendilerine Roller, Bir Slogan Belirliyorlar": 19 Ocak Kuşağı ve Bellek Talepleri Öndercan Muti
“Peri” 17’ler Dersim’den Kırsala Liseli Gençlerin Hikâyesi Ozan Munzur
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Tahir Gür
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Düzeyleri Ulu Kara, Nursel Demir, Hasan Taşar, Medine Ayşin Dallar, Yıldız Bilge
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk Algılarının Tüketici Davranışı Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Veysel Dal, Ahmet Hüsrev Eroğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Gönüllülük Faaliyetleri ve Gönüllülük Algısı: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Örneği Aslı Yönten Balaban, İnci Çoban İnce
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de Gençlik Sosyolojisi Çalışmaları Vehbi Bayhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Yordanması Ayça Saraç, Zeynep Hamamcı, Songül Sonay Güçray
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yükseköğretimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Ve Çalışma Becerilerinin Akademik Başarı Algıları Ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerle İlişkisi Satı Dil
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Lisansüstü Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Kula, Orhan Adıgüzel
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Lisansüstü Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Kula, Orhan Adıgüzel
(BİLDİRİ) Değişen Gençlik Kültürleri İle Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri Hikmet Asutay, Oktay Atik, Meryem Demir, Semra Öğretmen, Harun Göçerler
(BİLDİRİ) Poster Sunumundan Yayına: Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Caner Mutlu, Ebru Kaya Mutlu, Ali Güven Kılıçoğlu, Özgür Yorbık
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Ergenlik Döneminde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Cinselliği ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Yasin Günlü
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Öğretim Elemanlarının Çocukluk Ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri İle Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Beden Kompozisyonlarının Araştırılması Özcan Saygın, Yasemin Funda Ayhan
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Zorba Davranışlara Başvurma Düzeyleri Ve Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi Nurcan Üstündağ Şener, Murat Başar, Buket Şen, Ahmet Göncü
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Sağlıklı İletişimi Güçlendirmede Ergen Annelerine Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Nasıl İşler? Seval Erden
(KONU UYGUN DEĞİL) 15-18 Yaş Aralığındaki Genç Voleybolcularda Rol Karmaşası Algılarının Araştırılması Ümit Aydın
(KONU UYGUN DEĞİL) Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek Hüseyin Şimşek, A. Salih Şimşek
(KONU UYGUN DEĞİL) Dört nesil: Kurtarılamayan Son Talin Suciyan
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Edebiyatın Gençleri: Geç Dönem Osmanlı Romanında Gençlik, Gelecek ve İdealler Meryem Demir
(KONU UYGUN DEĞİL) Şafakta Yanan Mumlar Serpil Ural
(KONU UYGUN DEĞİL) Yüksek Rakımda Yaşayan Adölesan Gebeliklerde Maternal Hemoglobin Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi İlay Öztürk Gözükara, Murat Polat, Suna Kabil Küçür, Beril Yüksel, Ali Seven, Halime Şencan, Hüseyin Durukan
(KONU UYGUN DEĞİL)Fasih Arap Dilinin Kazanımında Öğretimin Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkisi Sihan Osman Mohamed
(KONU UYGUN DEĞİL)II. Meşrutiyet Döneminde Milliyetçi Bir Çocuk Dergisi: Talebe Defteri (1913-1919) Fatih Tuğluoğlu
(mükerrer) Bayburt İlinde 2008-2013 Yılları Arasında Güvenlik Birimlerine Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi Yasemin Özkan, Ayşe Özada
(Mükerrer) Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerde Din Hizmetlerine Katılım ve Değerler Sistemleri İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Mualla Yıldız, İbrahim Karanfil
(Mükerrer) Ergenlerin Saldırganlık ve Siber Zorbalık Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Adem Peker
(ROMAN OALBİLİR) Üniversiteli İki Arkadaş ve Anılar Selahattin Sami Özer
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Annelerin Ebeveynlik Algıları ile Çocuklarının Problem Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Muhammed Öztürk, Songül Giren
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerde Affetme Eğilimleri ve Dinî Yönelim/Dindarlık Veysel Uysal
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerde Yaşamda Anlamın, Maneviyat ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi Özlem Kızılırmak
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Öğrencilerin Bölme İşlemi Gerektiren Aritmetik Sözel Problemlerde Yaşadığı Zorlukların İncelenmesi Filiz Varol, Yasemin Kubanç
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Sigara İçen Genç Yetişkin Bireylerde Dispne ve Yorgunluk Algısı Betül Taşpınar, Canan Gül, Ferruh Taşpınar, Cihan Caner Aksoy, Emrah Afşar
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma Fatih Kahraman, Songül Gül Sallan
10-15 Yaş Grubu Adölesanlarda Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi Emre Özgür Bulduk, Tufan Süren, Sıdıka Bulduk
10. Sınıf Öğrencilerinin Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatına İlişkin Bilgi Düzeyleri Tutumları Üzerine Bir İnceleme Zafer Gürler
12 -18 yaş gurubu tutuklu çocuklarda dini algıların davranışlara yansıması İbrahim Karanfil
12 -18 Yaş Gurubu Tutuklu Çocuklarda Dini Algıların Davranışlara Yansıması, İbrahim Karanfil
14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben 2: Sürpriz Tatil Deniz Erbulak
14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben 4: Yaz Maceralarım Deniz Erbulak
15 Yaşında Bir Genç Kızım Ben 2- Her Şey Karmakarışık Deniz Erbulak
15-17 Yaş Çalışan Ergenlerde Depresif Belirti Düzeyinin Stresle Başetme ve Bazı Değişkenler ile İlişkisi Sevim Buzlu, Fadime Bingöl
15-17 Yaş Grubu Ergenlerde Sosyal Destek, Okul Başarısı ve Aile Yapısının Madde Bağımlılığına Karşı Koruyucu Etkisi Hülya Kasap
15-19 Yaşında 950 Bin Genç Ne Eğitimde Ne İşgücünde Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Melike Kökkızıl
2008 – 2013 Yıllari Arasinda Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi Hasan Onur Topçu, Nazlı Aksoy, Selçuk Erkılınç, Seda Topçu, Sabri Cavkaytar, Nuri Danışman, Yaprak Üstün, Halil İbrahim Yakut
2010-2012 Yılları Arası Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının İncelenmesi: Ankara 1. Çocuk Mahkemesi Örneği Ercüment Erbay, Derya Kayma, Ege Ahmet Güneş, Yasemin Baksi, Ferda Civelek
3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'Çocukça Adalet' Bilimsel Tebliğler Adem Sözüer
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Danışmanlık Tedbiri Uygulanan Adölesanların Depresyon Düzeyleriyle Anne-Baba Tutumları Ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özgen Güneş
7. Sınıf Öğrencilerinin Konuşmalarında Ölçünlü Dili Kullanma Durumları Hüseyin Sayın, Adnan Karadüz
7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu Bildiri Kitabı Ayşe Çolpan Kavuncu
7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin Kariyer Farkındalığı Geliştirme Amaçlı Grup Rehberliği Programı: Çocuk Ergen ve Genç Yetişkinler İçin Kariyer Rehberliği Programları Dizisi - 2 Hadiye Bostancı
9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aycan Sağlam Çiçek, Çağla Topçu
99 Sayfada Ergenlikten Gençliğe Yankı Yazgan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Işıl Aktağ, Derya Deniz Alpay
Adana İlinde Denetimli Serbestliğe Tabi Olan Çocukların Aile Değerlendirmesi Derya Keniş
Adli Sosyal Hizmet ve Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Tarihi Yüksel Baykara Acar
Adli Sosyal Hizmetin Konusu Olarak Çocuk: Bibliyografik Bir Değerlendirme Ömer Miraç Yaman, F. Zehra Şahin, Ümit Turgay, Damla Tan
Adolesan Kontrasepsiyon Emre Özgü, Halil İbrahim Yakut
Adölesan Doğumlara Yaklaşımda Beş Yıllık Sonuçlarımız Fatma Eskicioğlu
Adölesanlarda İnternet Bağımlılığı Prevalansı ile Psikopatolojik Semptomlar ve Obezite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Hüseyin Çam, Naim Nur
Adölesanlarda, Aktif Ve Pasif Sigara İçiminin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi Gürkan Atay, Melike Topuz, Öznur Özdemir Arslan, Yıldız Dallar Bilge
Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Tutuklu Çocukların Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan ''Haklarımı Öğreniyorum'' Konusudaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi Sinan Aktaş
Ahlaki Liderlik: Okul Gelişiminin Özüne İnmek Thomas J. Sergiovanni
Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi Gülşah Acar, Aynur Demir, Dicle Görmez, İlkay Keser
Ailemde Bir Genç Var Fatma Bayraktar Karahan
Akademik Başarıları Yüksek Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Ailelerinin Katkıda Bulunma Biçimleri Engin Aslanargün, Burcu Özakça
Akıl Hastalığı Olmayan, Suça Sürüklenmiş Ve Sürüklenmemiş Oniki – Ondört Yaş Grubu Çocukların "Suçun Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılayabilme Ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneklerinin Gelişip Gelişmediği" Yönünden Karşılaştırılması: Olgu – Kontrol Çalışması Abdülkadir Yıldız
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz, Nesrin Dilbaz
Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Halim Tatlı
Akıncılar ve Ak-Gençlik'ten AKP'ye Turhan Feyizoğlu
Aklımda Deli Sorular Fatma Çağdaş Börekçi
Akran Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenci Programı Öğretmen Uygulama Kitabı Abbas Türnüklü
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi İsmail Yelpaze, Eyyüp Özkamalı
Akran Desteği Düzeyine Sporun ve Farklı Deği̇şkenlerin Etkisi Erdoğan Tozoğlu, Gökhan Bayraktar, Bilal Cingöz, Hüseyin Yurttaş
Akran Gruplarının Amerikalı Türk Gençlerinin Dini Sosyalleşmelerine Etkileri (12-15 Yaş) Özcan Güngör
Akran Koçluğu Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi Tahir Gür
Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu Tuncay Ayas, Metin Pişkin
Akranlar Arası Cinsel Suçların Ceza Mahkemelerine Yansıması " Ergenlilik Merakı mı?" "Cinsel İstismar Mı?" Özgül Elitok
Algılanan Ebeveyn Kontrolü İle Ergen İyi Oluşu Arasındaki İlişkide Duygusal Özerklik ve Empatinin Aracı Rolü Elif Gülçin Çelik
Almanya'daki Göçmen Türk Gençlerinin Din Eğitimi Problemleri (Kuzey Ren Vestfalya, 10. Sınıf Lise Öğrencileri Örneği) Elif Öztürk
Altın Yıldız Aysun Pekşen
Anadolu Lisesi Matematik Öğretmenlerinin Ve Öğrencilerinin Öğrenme Sitillerinin Belirlenmesi Süha Yılmaz, Hasan Altun
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenliğe Yönelik Tutumları ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki Haluk Tanrıverdi, Berna Aydın Kavsut
Anılardaki Aşklar: Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi Bekir Onur
Ankara İlinde Çocuk Suçluluğuna Yönelten Sebeplerin Chaid Analizi İle İncelenmesi Ayşe Ediz, Hasan Türe
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordayan Faktörler Selma Şenel, Ömer Kutlu
Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Nursel Kara Ulu, Hasan Demir, Medine Ayşin Taşar, Yıldız Bilge Dallar
Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde Anksiyete ve Anksiyete Duyarlılığının Dissosiyatif Belirtiler Üzerine Etkileri Savaş Yılmaz, Ayhan Bilgiç, Sabri Hergüner
Anne Bildirimine Dayalı Ekonomik Güçlük, Eşler Arasındaki Çatışma ve Ergenlerin Problem Davranışları Arasındaki İlişkilerin Aile Stres Modeli Çerçevesinde İncelenmesi: Bir İzleme Çalışması Zeynep Çakmak
Anne Bu Ne?: Çocuğun ve Ergenin Cinsel Eğitimi Jülide Sevim
Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi Koray Karabekiroğlu
Anne-Babanın Mesleğine ve Ekonomik Düzeyine Göre Gençlerde Ahlakî Olgunluk Mustafa Şengün
Anoreksiya Nervozalı Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Biliş İpek Perçinel, Kemal Utku Yazıcı, Öznur Bilaç, Sezen Köse, Burcu Baranöz
Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenci Programı Öğrenci Uygulama Kitabı Abbas Türnüklü
Arkadaşlıktaki Saadete Dair Wilhelm Schmid
Arşın Gölgesindeki Genç Nureddin Yıldız
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Tavuk Eti Tüketim Tercihleri Hatice İskender, Eda Özçelik, Yalçın Kanbay
Atatürk Üniversitesi'nde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye'nin Siyasi Yapısı Hakkındaki Görüşleri Patıgulı Mumınjıang
Atatürk ve Türk Gençliği Şevket Özsoy
Avrupa Birliği ve Türkiye' de Genç İşsizliğine Yönelik Sosyal Politikalar: 2000 Yılı ve Sonrası Merve Bilen
Bağlanma Sürecinin Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergen Açısından Değerlendirilmesi Mahire Olcay Çam, Hilal Aydoğdu
Bayburt ilinde 2008-2013 yılları arasında güvenlik birimlerine başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi Yasemin Özkan, Ayşe Özada
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Bayan Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) Özgür Karataş, Murat Korkmaz, A. Serdar Yücel, Serkan Hacıcaferoğlu, Ahmet Atalay
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları Zekeriya Göktaş
Beden İmajının Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Üzerine Etkisi Kahraman Güler
Ben Bir Okul Uydurdum Ayhan Ural
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algıları ile siber zorbalık duyarlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi Melih Dikmen
Bilinçli Genç Olmak Nevzat Tarhan
Bilişim Odaklı Bir Bölümde Okumanın İnternet bağımlılığına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Mustafa Keskinkılıç, İbrahim Yıldız, Sinan Kul
Bilişsel Davranışçı Müdahalelerin Okul Reddi Yaşayan Çocuk ve Ergenler Üzerinde Etkisine İlişkin Bir İnceleme Burcu Lüleci
Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Tüketim İlişkisi Hüseyin Özer
Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması: Isparta Şehri Örneğinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı Kadir Temurçin, Kadriye Keçeli
Bir Değer Olarak Sevginin Gençler Üzerindeki Toplumsal Yansıması: Aile Mesut İnan
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları Elif Yılmaz, Zehra Vural Yılmaz, Özlem Yazıcı Işıtan, Mehmet Fatih Karslı, İsmail Burak Gültekin, Banu Seven, Osman Fadıl Kara, Tuncay Küçüközkan
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Başvuran Adelosanlardaki Riskli Davranışların Değerlendirilmesi Zahide Yalaki, Fatma Çetin, Yıldız Dallar Bilge
Bir Genç Kızın Hayalleri Alihan İren
Bir Gençlik Projesi Deneyimi: Hayat Boyu Öğrenme/ Media Sapiens – Medya Aracılığıyla Gelir Artırma Projesi Eğitimi Enes Çelik, N. Gizay Öztürk
Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rollerinin Cinsiyet Ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesi Aysun Ergül Topçu, Ali Dönmez
Bir Ortaöğretim Okulundaki Adölesanların Sağlığı Geliştirme Davranışlarının İncelenmesi Hatice Bebiş, Dercan Akpunar, Serpil Özdemir, Selim Kılıç
Bir Toplum Sağlığı Sorunu Olarak İntihar Osman Özkan Keskin
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Konan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması Mengühan Araz Altay
Bir Üniversiteli Diyor Ki Erdener Yurtcan
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği Burcu Üzüm, Seher Uçkun
Büyümek: 0-18 Yaş Bebek, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Burcu Özbaran
Ceza İnfaz Kurumlarının Ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin Suça Sürüklenen Çocukların Toplumsallaşmasındaki Rolü Vehbi Kadri Kamer
Cezaevlerinde Kalan 12-18 Yaş Grubu Çocukların Özgürlük Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi Fatih Bayrakdar
Cinsel İhmal ve İstismar Mağduru Çocuk ve Ergen ile Adli Görüşme: Mülakat Teknikleri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi ÇerçevesindeÖrnek Bir Vaka Sunumu, Ercan Dede
Cinsel İstismara Uğramış Adolesanlarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Yönetimi Kayı Eliaçık, Yılmaz Çiftdoğan
Cinsel İstismara Uğrayan Bir Ergende Gebelik Sonlandırma Süreci Bir Olgu Sunumu Gonca Özyurt, Özlem Gencer, Emre Okyay, Ferruh Acet
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerde Psikopatoloji Ve İlişkili Risk Etkenleri Hande Ayraler Taner, Fatih Hilmi Çetin, Yasemen Işık Taner, Elvan İşeri
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyo Demografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi Uğur Koçak, Ahmet Hamdi Alparslan
Cinsiyet, Ayrılmış Ebeveyn Ve Şiddet Görme Faktörlerinin Gençlerin Eş Seçim Tutumları Üzerinde Etkisi Hakan Öztunç, Özlem Şener
Cumhuriyet'in Bilim ve Kültür Öncüleri Avrupa'ya Gönderilen Öğrenciler Alp Hamuroğlu
Çalışan Gençlik ve Değerler Özcan Güngör
Çankırı İlinde Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Riskli Sağlık Davranışları ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Satı Dil, Seher Gönen Şentürk, Burcu Aykanat Girgin
Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi Döndü Özdemir Özden, Muhammed Özden
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Esin Ergün, Yasemin Koçak Usluel
Çocuk Adalet Sistemi ve Kollukta Sosyal Hizmet Nurcan Alsancak
Çocuk Adalet Sistemi ve Uygulamadaki Sorunlar Şahin Antakyalıoğlu
Çocuk Adalet Sisteminde Bir İstismar Unsuru Olarak Çocuk Cezaevleri Sorunsalı Mehmet Can Aktan
Çocuk Edebiyatı Gölgesinde Kendine Yer Arayan Gençlik Edebiyatı Eserlerinin Nitelikleri Aliye Uslu Üstten
Çocuk Gözüyle Türkiye'de Çocuk Hakları Sorunu Yasemin Mamur Işıkçı
Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı Esra Meltem Koç, Özge Şahin, Emre Güngör, Figen Dağlı Şahin, Orhan Derman
Çocuk Mahkemesinde Çalışanların Çocuk Suçluluğuna Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Pınar Özdemir
Çocuk Suçluğunu Önlemede Okul Odaklı Müdahale Okul Sosyal Hizmeti Yaklaşımı Yasemin Özkan, Ayşe Özada
Çocuk Suçluluğu Ahmet Özalp
Çocuk Suçluluğu ve Çevre Etkisi Hande Şahin, Zeynep Tezel
Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Suçluluğunu Önleme Rasim Babahanoğlu, Çetin Bebe
Çocuk Suçluluğu: Erzurum İl Merkezi Üzerine Bir Çalışma Müjdat Avcı
Çocuk ve Ergen Bakımı Abdülkadir Öztürk
Çocuk ve Ergen Gelişimi Mary J. Gander, Harry W. Gardiner
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Kolektif
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Esra Okanakul
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Betül Aydın
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Bakımın İncelikleri Ayşegül Bilge, Gülseren Keskin
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları Kapsamında Türkiye'de Yapılmış Çalışmaların Hemşirelik Müdahalelerine Etkisi: Sistematik Bir Derleme MuallaYılmaz, S. Türkleş
Çocuk ve Ergende Zeka Gelişimi Mehmet Murat Döğüşgen
Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçları Murat Yüce, Koray Karabekiroğlu, Zeynep Yıldırım, Serkan Şahin, Dicle Sapmaz, Zehra Babadağı, Ahmet Turla, Berna Aydın
Çocuk Ve Ergenlerde Kendine Kasıtlı Zarar Verme: Araştırmalar Üzerine Bir Güncelleme Sarah A. Fortune, Keith Hawton
Çocuk Ve Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluğuna Yeni Bir Bakış: DSM 5’in Getirdikleri Esra Güney, Gülser Şenses Dinç, Özden Şükran Üneri, Zeynep Göker, Özlem Hekim Bozkurt
Çocuk ve Genç Ceza Adaleti Politikaları: Muğlâklaşan Sınırlar, Yetişkinleştirilen Çocuk ve Gençler Verda İrtiş
Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ) Psikometrik Özellikleri: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Gökmen Arslan
Çocuk ve Gençlerde Kaygı Bozukluğu Ömer Baldık
Çocuk ve Gençlerin Televizyonda Maç İzleme Alışkanlıklarının Spordaki Şiddet Eylemlerine Etkileri Erdal Çetin
Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerde Din Hizmetlerine Katılım ve Değerler Sistemleri Üzerine Bir İnceleme Mualla Yıldız, İbrahim Karanfil
Çocuk ve Suç Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Ulutaşdemir, Habip Balsak
Çocuk yargılamasında koruma tedbirlerinin değerlendirilmesi Altay İltan Aktürk
Çocuk Yaşta, Zorla Evlilikler ve Ergen Gebelikleri Sare Mıhçıokur, Ayşe Akın
Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Etik ve Yasal Boyut Fatma Yasemin Kutlu
Çocuklar-Ergenler, Medya Bağımlılığı ve Sınıf Dışı Eğitim Emel Okur Berberoğlu
Çocuklarda Saldırganlık ve Suçun İncelenmesi; Kuramsal Bir Araştırma Ahmet Özalp
Çocuklarda Suçun Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılayabilme Ve Algılamalarına Etki Eden Sosyo Kültürel Faktörlerin Ceza Sorumluluğu Bakımından İncelenmesi Eda Erdener
Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşalım? Bebeklikten Gençliğe Cinsellik Z. Bengi Semerci
Çocukların Cinsel İstismardan Korunmasında Çocuk Adalet Sisteminin Önleyici Fonksiyonu Zeki Karataş
Çocukların Suça Sürüklenmesinde Fiziksel ve Sosyo-Mekansal Faktörlerin Etkisi Ufuk Altunbaş
Çocukluk Çağı Örselenmesinin Suç Davranışına Etkisi Miyase Yüksel, Elif Gökçearaslan Çifci
Çocukluk Çağı Travmalarının ve Bağlanma Biçiminin Depresyon Belirtileri ile İlişkisi: Aleksitiminin Aracı Rolü İpek Şenkal, Sedat Işıklı
Çocukluk Travmaları ve Algılanan Ebeveyn Stillerinin Suça Karışmış Çocuklar Üzerinde Değerlendirilmesi: Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gökçe Ergin
Çocuklukta Yaşanan ya da Şahit Olunan Aile İçi Şiddet: Depresif Belirtiler, Benlik Saygısı ve Saldırganlık Üzerine Etkileri Selma Tural Hesapçıoğlu, Filiz Altıparmak
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe’ye Uyarlama Çalışması Emine Özmete, Hakan Koğar
Çok Çeşitli Medya Ortamlarında Gençlerin Geleneksel Radyo Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Sedat Özel
Dadanan Geçmişler, Parçalanmış Gelecekler: Şiddet ve Güvencesizlik Koşullarında Gençlik Öznellikleri Tolga Özata
Darağacında Üç Fidan Nihat Behram
Dârülmuallimîn-İ Âliyede Fenn-İ Terbiye Dersi Ve Bir Öğrenci İsyanı Fatih Demirel
Davranış Problemleri Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Aslı Bugay, Müge Çelik Örücü, Mana Ece Tuna, Figen Çok, Petek Aşkar
Davranışsal Sistem Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Girişiminin Ergen Zorbalığına Etkisi Derya Evgin
Değerler, Gençlik ve Sivil Toplum Kuruluşları Levent Eraslan, Erdi Erdoğan
Demokrat Parti’nin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı (1946-1960) Kazanılamamış Bir Gençliğin Tarihi İsmail Öz
Denetimli serbestlik sisteminden yararlanan çocukların sosyolojik bir incelenmesi (Ağrı ile merkezi örneği) Emrah Gökser
Denetimli serbestlik tedbiri altındaki suça sürüklenen çocuk ve gençlerin sosyal destek algısı: Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü örneği Münevver Göker
Dezavantajlı Gruplar Bağlamında Lise Çağı Gençliğinin Sosyalleşmesinde Sporun Etkisi Ahmet Arslan
Dezavantajlı Öğrencilerde Sağlık Algısının ve Psikososyal Becerilerin Geliştirilmesi: Okul Tabanlı Bir Müdahale Çalışması Sibel Cevizci, Ayşegül Uludağ, Ülken Tunga Babaoğlu, Elif Karaahmet, Ahmet Vural, Erkan Melih Şahin, Hamide Özdemir, Ahmet Ünver
Dışarıda ve Dışında Olmak: Yoksul Gençlerin Mekânla İlişkileri Murat Şentürk
Dijital Öyküleme Yönteminin Öğrencilerin Toplumsal Değer Yargılarına Etkisi Fatih Balaman
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğu Eşhastalanımı Yusuf Yasin Gümüş, Nursu Çakın Memik, Belma Ağaoğlu
Dikkat İçeride Sınav Var: Sınavlarla İmtihan: Üniversite Halleri, Üniversiteli Haller... Beril Dedeoğlu
Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (Dtmö- E) Formunun Geçerlik-Güvenirliği Ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Mizaç Tipleri Arasındaki Ilişki Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Alp Örek, Gözde Akkın, Türkay Demir, Mehmet Fatih Üstündağ, Seniha Naşit Gürçağ, Ömer Aydemir, Ziya Selçuk
Duygusal Zeka, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama Mustafa Taşlıyan, Bengü Hırlak, Melda Harbalıoğlu
Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gizem Saygılı, Emrah Atay, Meriç Eraslan, Mesut Hekim
Ebeveyn İnternet Stili, beş faktör kişilik özellikleri ile sanal zorba ve sanal mağdur olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Mehmet Ali Padır
Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi Zehra Sözkesen, Murat Bektaş, Candan Öztürk
Ebeveyninde Depresyon Olan Ergenlerde Depresyonu Önlemede Aile Odaklı Psikoeğitim Uygulamaları: Sistematik Derleme Ceyda Başoğul, Kadriye Buldukoğlu
Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği Murat Topal, Özcan Erkan Akgün
Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği Sami Acar, Aylin Yenmiş
Elazığ Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Fatoş Uncu, Yasemin Açık, Süleyman Erhan Deveci, Evrim Çelebi, Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Bircan Ulaş
Ergen Eğitim Programının Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Algısına Etkisi Meltem Kürtüncü, Müge Uzun, Ferruh Niyazi Ayoğlu
Ergen Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri ve Kendilik Algıları Selda Sivaslıoğlu
Ergen İntiharlarının Önlenmesi Ekolojik Bakış Açısı Dilek Gençtanırım
Ergen Öğrencilerin Okulda Temel Psikolojik Gereksinimleri Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yalçın Özdemir, İrem Tunçer, Gizem Yavuz, Melek Özdemir
Ergen Romantik İlişkisinde Sağlıklı İlişkiler Geliştirme Programının Kız Ergen Bireylerin Romantik İlişki Sürecinde Yaşadıkları Çatışma Eğilimine Etkisi Elif Yalçıntaş Sezgin
Ergen Suçları Ergen Suçlulara Yönelik Okul İçindeki Düzenlemeler Ve Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması Ferah Güçlü Yılmaz
Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış Aylin Yalçın Irmak, Semra Erdoğan
Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği İbrahim Demirci, Füsun Ekşi
Ergenler İçin Karakter Eğitimi: Bir Araştırma Merkezine İlişkin Durum Çalışması Tuba Çengelci Köse
Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Hale Ilgaz
Ergenler Kişilik Özelliklerine Uygun Olarak Hangi Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanırlar? Ali Eryılmaz
Ergenlerde Akran İlişkileri İle Siber Zorbalık Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yüksel Eroğlu, Adem Peker
Ergenlerde Algılanan Duygu Dışa Vurumu ile Psikosomatik Belirtiler Arasındaki İlişki Şafak Eray, Pınar Vural, Fatma Çetinkaya
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Depresyon ve İntihar Olasılığı İle İlişkisi Özlem Şireli, Mehmet Çolak, Yavuz Orak, Naime Sakınç
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek ve Siber Zorbalığa Eğilim Arasındaki İlişkiler Arkadaştan ve Öğretmenden Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü, Adem Peker, Yüksel Eroğlu
Ergenlerde Başa Çıkma Stratejileri ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkiler Erkan Işık, Ahmet Bedel
Ergenlerde Başa Çıkma Stratejilerini Açıklamada Bilişsel Esnekliğin Rolü Ahmet Bedel, Esra Ulubey
Ergenlerde Başarı Amaç Yönelimleri, Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyinin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü Sevgi Özgüngör, Tuncay Oral, Ali Karababa
Ergenlerde Bilişötesi Becerilerin Eğitsel Strese Etkisi: Yapısal Eşitlik Modellemesi Özkan Çikrıkci, Başaran Gençdoğan
Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Özgür Yorbık, Caner Mutlu
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Ve Saldırganlık Davranışları Emine Erdem, Yağmur Sezer Efe
Ergenlerde Kimlik Statülerinin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordama Gücü Tuncay Oral, Sevgi Özgüngör
Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı ile Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gül Yılmaz, Ali Haydar Şar, Sema Civan
Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık İle Benlik Kurgusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Pınar Koç Yıldırım, Erol Yıldırım, Mustafa Otrar, Ahmet Şirin
Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık: Bireysel Koruyucu Faktörlerin Rolü Gökmen Arslan
Ergenlerde Siber Zorbalık Ve Mağduriyetin, Anne-Baba ve Akran İlişkilerine Göre İncelenmesi Seçil Özdemir
Ergenlerde Sosyal Kaygının Stresle Başa Çıkma Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi Erdal Hamarta
Ergenlerde Sportif Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Yavuz Sayar, Fatma İnci Arıkan, Medine Ayşin Taşar, Yıldız Dallar
Ergenlerde Suç Korkusunu Azaltmada Bir Öneri: Akran Danışmanlığı Nurten Sargın
Ergenlerde suça sürüklenmenin sosyal psikolojik arka planı Ebru Tezcan
Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülme Sıklığı Özlem Haskan Avcı, İbrahim Yıldırım
Ergenlere Yönelik Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği'nin Geliştirilmesi Adem Peker, Mehmet Buğra Özhan, Yüksel Eroğlu
Ergenlerin Kiloları ile İlgili Algıları ve Kilo Kontrolüne Yönelik Davranışlarının İncelenmesi Meltem Karadamar, Rana Yiğit, Mehmet Ali Sungur
Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Arzu Özyürek, İsa Özkan
Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum ile İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi Ayşegül Uçan, Binnaz Kıran Esen
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımının Yordanmasında Denetim Odağı ve Yaşam Doyumunun Rolü İlkay Demir, Dilek Peker Özköklü, Burcu Aygün Turğut
Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin, Önemli Yaşam Olayları, Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı Açısından İncelenmesi Özden Turgut
Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler İle Öznel Iyi Oluş Ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı Ilişkiler: Bir Model Önerisi Tolga Seki, Bülent Dilmaç
Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi Tolga Seki, Bülent Dilmaç
Ergenlerin Saldırganlık ve Siber Zorbalık Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Adem Peker
Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri Erkan Yaman, Zuhal Sönmez
Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algılarının Belirlenmesi ve Teknolojik Zorbalık Farkındalığı Eğitimine Yönelik Bir Pilot Uygulama Nitel Sonuçlar Nuresli Tamer, Sinem Vatanartıran
Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Farkındalığı Eğitimine Yönelik Bir Pilot Uygulama Nurseli Tamer, Sinem Vatanartıran
Ergenlerin Utangaçlık Düzeylerinin İncelenmesi Murat Erol, Dilek Avcı Temizer
Ergenlerin Yeme Davranışları İle İlgili Görüşleri: Niteliksel Çalışma Yasemin Kutlu, Mehtap Altun
Ergenlerlerin Akranlarına Karşı Tutumları İle Suçluluk ve Utanç Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İkbal İçer, Nilay Kayhan
Ergenlik Dönemi Dindarlığı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Orhan Gürsu
Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları ve Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Fatma Demirkıran
Ergenlik Döneminde Bilişsel Odaklı Psikoeğitim Programının Kaygı Düzeyi, Akademik Başarı ve Bilişsel Hatalar ile Etkileşiminin İncelenmesi Neslihan Tekgül
Ergenlik Döneminde Madde Kullanımı Ve Psikoz Hilal Adaletli
Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Saldırganlık Davranışı ve Algılanan Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkiye Benlik Saygısı Düzeylerinin Etkisi Ecem Şahin
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Asilik Davranışları ile Siber Zorba ve Siber Mağdur Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Samet Çiftci
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Pınar Eftekin
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Öfke Durumlarının Besin Tüketim Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Sedat Gözcü
Ergenlik Psikolojisi Adnan Kulaksızoğlu
Ergenlik Sorunları: Anne-Babalar Gençlere Nasıl Davranmalı? Sefa Saygılı
Ergenlik ve Cinsellik Emine Zinnur Kılıç
Ergenlik Ve Gençlik Döneminde Kadına Şiddete Karşı Dini Ahlaki Sosyal Bir Model Denemesi Yasemin Güleç
Ergenlik ve Toplumsal Uyum Sorunları Erzurum İl Merkezi Üzerine Bir Çalışma Müjdat Avcı
Ergenlik, Ayrılma ve Taburculuk: Bir Olgu Üzerinden Ayrılık Grupları Lalecan İşcanlı Ekin, Fatma Varol Taş, Taner Güvenir
Ergenlikte Anne-Baba İzlemesi: Ergen, Anne ve Baba Bildirimlerine Göre Bir İnceleme Hicran Çetin Gündüz, Figen Çok
Ergenlikte Dini Kimliğin İnşası: Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme Filiz Orhan, Abdullah Dağcı
Erkekliğin Tutkulu Hali: Tofaş Modifiye Gençliği Şahinde Yavuz
Erken Ergenlerde Okul, Aile ve Demografik Değişkenlere Göre Akran Zorbalığının İncelenmesi Necla Ergün
Eski ve Yeni (!) Arasında Devlet, Eğitim ve Gençlik Fatih Ertugay
Evden Kaçan Çocuklar Aile Dinamikleri ve Suç Sıddık Ekici
Facebook İtiraf Sitelerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Kullanımına Yönelik Bir Çalışma Zülfiye Acar, Evren Başar, Murat Pazarbaş
Facebook kullanan liseli öğrencilerin siber zorbalık eğilimi Balıkesir İl örneği Hidayet Karaaytu
Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk Algılarının Tüketici Davranışı Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Veysel Dal, Ahmet Hüsrev Eroğlu
Felsefe Öğrencilerinin Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları Fazilet Karakuş
Fen Bilgisi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine Yönelik Tutum Düzeyleri ve Görüşleri Elvan İnce Aka, Mustafa Sarıkaya
Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Birkan Büyükarıkan, Ulukan Büyükarıkan
Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (Samsun Örneği) Rıza Altun
Filistin'de Çocuk Suçluluğu Nasser Qabaha
Galatasaray Liseli Sıradışı Hayatlar Oktay Aras
Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi Mehmet Bilgin, Banu Yazgan İnanç, Meral Kılıç Atıcı
Geliştirilen Farklılaştırma Yaklaşımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi Esra Altıntaş, Ahmet Şükrü Özdemir
Genç Adamla Sohbetler: Ayet ve Hadisler Işığında Şemsettin Ergin
Genç Bilimadamına Mektuplar Edward O. Wilson
Genç Bireylerde Dental Anksiyete ve İlişkili Faktörler Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Hande Üçler Yeşil, Oktay Sarı, Bayram Koç
Genç Din Eğitimcisine Mektuplar Mustafa Öcal
Genç Dindarlığı ve Din Eğitimi Mefkure Nur Pakdemirli
Genç Erkeklerde Engellilik Nedeni Olan Psikiyatrik Bozuklukların Sıklıkları Cengizhan Açıkel, Necmettin Koçak, Adem Balıkcı, İbrahim Aydın, Hakan İstanbulluoğlu, Türker Türker, Abdullah Bolu, Mustafa Alper, Ramazan Akyıldız, Selim Kılıç
Genç İşsizliğe Yönelik Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk Berna Yazar Aslan
Genç İşsizliği Güliz Seda Kayalı
Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Davuthan Günaydın, Murat Çetin
Genç Kanser Hastalarının Sosyal Destek Düzeyleri ve Yaşam Doyumu Aykut Can Demirel
Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem? Bernadette Costa-Prades, Emmanuelle Rigon
Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği Tuncel Altınköprü
Genç Kıza Özel Mektuplar Mine İzgi
Genç Kuşakta Riskli Sağlık Davranışları (Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri Örneği) Yunus Kuloğlu
Genç Olguda Genel Durum Bozukluğu Ve Bilinç Durum Değişikliği: Bonzai Hakan Ateş, Recai Dağlı, Nazan Kocaoğlu, İsmail Doğan Konuk
Genç Olmak - 80 Yazardan 80 Öykü 2. Cilt Nursel Duruel
Genç Sağlıklı Bireylerde Belirsizliği Tolere Edememe ve Baş Etme Mekanizmaları Ali Doruk, Muharrem Duğenci, Filiz Ersöz, Taner Öznur
Genç Sinema ve Devrimci Sinema Hareketleri Zeynep Çetin Erus
Gençler İçin Batı Felsefesi Luc Ferry
Gençler İçin Özgüven Geliştirme Margi G. Fox, Leslie Sokol
Gençler İçin Yaşam Stratejileri Jay Mcgraw
Gençler İçin Zengin Baba Yoksul Baba Robert T. Kiyosaki
Gençler ve Politik Katılım: Gezi Parkı Eylemleri’nde “Apolitik” Nesil Bahar Tanyaş
Gençlerde Madde Kullanımının Önlenmesinde Sosyal Norm Yaklaşımı “Daha Çok İçtiğini Düşünürsem, Daha Çok İçerim” Ekin Sönmez, Yıldız Akvardar
Gençlere Yönelik Güncel Tehdit Bonzai Bağımlılığı Kinyas Tekin
Gençlerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri Depresyon Anksiyete Ve Stres Ile Yaşamlarinda Kullandiklari Duygu Stillerinin Ilişkisi Nur Feyzal Kesen
Gençlerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Depresyon, Anksiyete ve Stres ile Yaşamlarında Kullandıkları Duygu Stillerinin İlişkisi Mehmet Engin Deniz, Nur Feyzal Kesen
Gençlerin Kimlik Oluşumunda Hz. Peygamber'in Örnekliği Haydar Bekiroğlu
Gençlerin Kullandığı Başa Çıkma Tutumlarının İntihar Girişimi ile İlişkisi Ahmet Bedel, Esra Ulubey
Gençlerin Riskli Davranış Örüntüleri: Cinsellik, Madde Kullanımı ve Motorlu/Eğlenceli Araç Kullanma Selen Özakar Akca, Filiz Selen
Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Gönüllülük Faaliyetleri ve Gönüllülük Algısı: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Örneği Aslı Yönten Balaban, İnci Çoban İnce
Gençlerle Başbaşa Ali Fuad Başgil
Gençlerle Sohbet Şahabettin Harput
Gençlik Eğitimi Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler Tarık Tufan, Ayşenur Cemal, Can Alar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine Bağlı Gençlik Merkezlerinin 15-29 Yaş Arasındaki Gençler Tarafından Bilinirlik Düzeyi Begüm Barata
Gençlik Hizmetlerinin Arka Planı: Hak Söylemi Üzerinden Değerlendirmeler Faruk Taşçı
Gençlik Kampı Uygulamalarına Katılan Kız Öğrencilerde Öz-Farkındalık ve Liderlik Becerilerinin Gelişimi; Doğa Kampı Örneği Melike Esentaş
Gençlik Kategorisinin Görünmeyen Yüzü: Engelli Gençlik Ayşe Demir
Gençlik Ne Yapmalı Kerem Deniz
Gençlik Şiddetinin Toplumsal Nedenleri (Sivas Merkez İlçe Örneği) Güney Nair
Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Bütün Eserleri 19 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atilla Özkırımlı
Gençlik ve Sorunları Mustafa Asmacı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına Katılan Bireylerin Sosyal Uyumlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması Tugay Kırcan
Gençlik, Kültür ve Toplum Mahmut Tezcan
Gençlikte Romantik İlişkilerde Şiddet ve İstismar Aslı Bugay, Figen Çok
Gençlikten Aileye: Gençlik Politikalarında ve Uygulamalarında Değişim Bedrettin Kesgin
Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim A. Gönül Akçamete
Gerçeklik Terapisi Temelli Müdahalelerin Okullardaki Etkililiği: İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme Turgut Türkdoğan
Girişimci Kişilik Özelliklerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Arif Damar
Giyim Modasında "Yeni Lüks" ve Genç Tüketicilerin Davranışlarına Etkisi Ayşe Nil Kireçci
Göç Mekânlarındaki Gençlerin Kimlik İnşası: Sultangazi Örneği Behçet Kaldık
Gruplarla Sosyal Hizmetin Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerine Etkisi Veli Duyan, Hüseyin Altınova
Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Sosyal Medyadaki Siber Zorbalık Duyarlılıklarını Ölçmeye İlişkin Bir Araştırma Ercan Aktan, Veysel Çakmak
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Leyla Baysan Arabacı, Esra Akın Korhan, Yasemin Tokem, Rüveyda Torun
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Zaman Yönetim Becerileri Saadet Erzincanlı, Ayten Zaybak, Leyla Khorshid
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Stres ve İlişkili Faktörler Nuriye Yıldırım, Aysel Karaca, Handan Ankaralı, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
Hollywood'un 2000'li Yıllardaki Hedef Kitlesi Olarak Gençlik ve Gençliğin Bilişsel Gelişimlerinin Fantastik Sinemaya Yansımaları: Bir Örnek Olarak Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi Ömer Lütfi Günay
Hoş Geldin Sınav Mehmet Konuk
Hukuksal Açıdan Çocuk ve Genç İşçiliği Hande Bahar Aykaç
İç Göç Yaşamış Ve Yaşamamış Ergenlerin Benlik Kurguları, Uyum Sorunları Ve Başa Çıkma Tarzları Faruk Bozdağ
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Rize Örneği) Muhammed Kızılgeçit, Hacı Yusuf Acuner, Gülüzar Toklu
İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter
İlişki Geliştirme Programının Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi İlhan Yalçın, Oya G. Ersever
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 2 Selim İleri
İlk ve Orta Öğretimde Uygulanan Şiddet Olaylarına Öğretmen Adayı Öğrencilerin Anlatılarından Bakmak Mustafa Gündüz
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Günlük İnternet Kullanım Sürelerinin Okul Başarılarıyla İlişkisi Nur Sağıroğlu
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi Barışcan Öztürk, Diğdem Müge Siyez
İlköğretim İkinci Kademedeki Boşanmış ve Tam Aileye Sahip Öğrencilerin Okul Başarıları ve Okulda Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi Cesur Altanbulak, İsmail Aydoğan
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profili, Sosyal Sermaye ve Başarı Durumunun Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Antalya Örneği Faik Ardahan, Melek Nurcan Ezici
İngilizce Dersinin Uzaktan Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri Rıdvan Şirin, Mehmet Tekdal
İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara, Alkol, Madde Kullanımı, Madde Kullanımına Etki Eden Etmenler Ve Aileden Aldıkları Sosyal Desteğin Etkisi Bennur Koca, Ayşe Ferdane Oğuzöncül
İnsani Değerler Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Siber Zorbalık Üzerindeki Etkisi Adem Peker, Murat İskender
İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme Yüksel Köksal
İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması Erdal Dağtaş, Ozan Yıldırım
İntihar Amaçlı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi Teslime Ayaz, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Osman Zikrullah Şahin, Özcan Yavaşi, Halil Rakıcı
İntihar Kavramının Çocuklar Ve Ergenler Açısından Ele Alınması Seda Bayraktar
İslamcı Gençliğin El Kitabı Kadir Mısıroğlu
İstanbul'da Okuyan Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Parametrelere Göre Farklılıklarının İncelenmesi İrem Dala
İstanbul’da Bir Grup Lise Öğrencisinde Ebeveyn Tutumlarının Etkileri Burcu Göksan Yavuz, İlke Yeser, Oğuz Karamustafalıoğlu, Bahadır Bakım, Aliye Gündoğar
İstanbul’daki 10. Sınıf Öğrencileri Arasında Psikolojik ve Davranışsal Değişkenlere Göre Cinsiyet Farklılıkları Cüneyt Evren, Müge Bozkurt, Arzu Demirci Çiftçi, Bilge Evren, Yeşim Can, Gökhan Umut
İstatistiklerle Gençlik 2014 Türkiye İstatistik Kurumu
İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler Üzeyir Garih
İşbirlikli Öğrenme Yönetiminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi Fatih Önder, İlhan Sılay
İşçi Gençliğin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Popüler Kültür Mehmet Güzel
İşgal, Görkem, Tehlike: Kadifekale Gençlik Altkültürünün Deneyimlerinde Kentsel Dönüşüm Anlatıları Ezgi Burgan
İşitme Engelliler Ortaokulunda Okuyan Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutum ve Değerlendirmeleri: Amasya ve Samsun Örneği Ayşegül Gün
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçlarını ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Gazi Üniversitesi Örneği Cemal Elitaş, Seyhan Çil Koçyiğit
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçlarını ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Gazi Üniversitesi Örneği Cemal Elitaş, Seyhan Çil Koçyiğit
İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları Erol Akcan
K.K.T.C.'de Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Ayşe Özada, Yeşim Gürçınar
Kahramanmaraş İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörler Özgür Ersoy
Kalkandelen'de Yaşayan Gençlerde Dini Şüphelerin Kaynakları ve Etkileri - (2) Medjit Osmani
Kan Davası, İntihar ve Cezaevi Vakalarının Yol Açtığı Okul Hayatındaki Başarısızlığa İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi (Batman Merkez Örneği) Yusuf Arslan
Kavramsal Değişim Pedagojileri ile Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Tülay Şenel Çoruhlu, Salih Çepni
Kendini Sabotaj ile Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gazanfer Anlı, Ahmet Akın, Ali Haydar Şar, Halime Eker
Kentleşme ve Suç İlişkisi; Çocuk Suçlular Üzerine Bir Araştırma Tuğba Ünsal
Kırgızistan Üniversite Gençliği: Ne Düşünüyor ? Ne Bekliyor ? Müfit Gömleksiz
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi Lütfiye Özdemir
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonom Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki Lütfiye Özdemir
Kişilik Bozukluklarının Çocuk ve Ergenlerde Öncül Bulguları Merve Çıkılı Uytun, Didem Behice Öztop
Kişilik Özellikleri ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Ayşe Şentepe, Metin Güven
Kişisel Bakım, Oda Yönetimi ve Ev İşleri Hakkındaki Anne-Ergen Çatışmalarına Derinlemesine Bir Bakış Seren Güneş
Klinik Psikolojide Bebek, Çocuk ve Ergen Vakalarda İlk Görüşmeler Füsun Aygölü, Melis Seray Özden
Korunmaya Muhtaç Çocukların Suçlarıyla Mücadelede Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Uygulamaları Nadir Kurukol
Kudüs'te Çocuk Tutuklamaları-1: Olaylar Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği
Kur’an’da Gençlerin Duygu Gelişimi ve Eğitimi İlhami Günay
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları Özlem Akalpler, Kafiye Eroğlu
Küreselleşmenin Kimlik Algısı Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan Üniversite Öğrencilerinden Bulgular Mine Halis
Lisans Öğrencilerinin Psikolojik İyilik Hallerinin YGS Puanları ve Çeşitli Değişkenler ile İlişkisi Abdurrahman İlğan, Ömer Seyfettin Sevinç, Demet Gören Niron, Abdurrahman Kılıç, Ahmet Yumuşak
Lisansüstü Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Kula, Orhan Adıgüzel
Lise Öğrencileri Arasında Problemli İnternet Kullanım Alışkanlığı ve İlişkili Faktörler Rukuye Aylaz, Gülsen Güneş, Yurdagül Günaydın, Mustafa Kocaer, Erkan Pehlivan
Lise Öğrencileri İçin Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin Yeniden İncelenmesi Feride Bacanlı, Zeynep Hamamcı
Lise Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Evrensel Değerlere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi İbrahim Şafak, Fatma Sadık
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Dehb ve Tütün/Alkol Kullanma ile Ilişkisi Özge Metin, Özge Saraçlı, Nuray Atasoy, Omer Şenormancı, Vildan Çakır Kardeş, Hasret Ozan Açıkgöz, Esra Demirci, Ülkü Beşiktepe Ayan, Levent Atik, Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi (Kastamonu İli Örneği) Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Semra Ergun
Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları Özlem Ulaş, İbrahim Yıldırım
Lise Öğrencilerinde Öfke, Saldırganlık Ve Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişki Dilek Avcı, Meral Kelleci
Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Akademik Başarı İlişkisi Süleyman Ertuğrul Tugan
Lise Öğrencilerinde Umutsuzluk ve İnternet Bağımlılığı Nuray Şimşek, Nazan Kılıç Akça, Mahmut Şimşek
Lise Öğrencilerinde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Siber Zorbalık Hakkında Duyarlılık Oluşturma Gamze Baştak, Hasan Hüseyin Altınova
Lise Öğrencilerindeki Mesleki Kararsızlığın Algılanan Sosyal Destek ve Tercih Edilen Alana Göre İncelenmesi Akın Yıldırım
Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Şenol Akaydın, Hasan Kurnaz
Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algılarının İncelenmesi Kübra Atalay Kabasakal, Sakine Göçer Şahin, Hülya Kelecioğlu, Selahattin Gelbal, Burcu Atar, Nuri Doğan
Lise Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile İnternet Bağımlılığı ve Akademik Başarı Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Rabia Binali
Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi Cemil Kırım, Necati Hırça
Lise Öğrencilerinin Madde Kullanma Eğilimlerinin Algılanan Sosyal Destek ve Riskli Davranışlarla İlişkisinin İncelenmesi Gökcan Sever
Lise Öğrencilerinin Mezhep Algısının Din Anlayışında Değişim Sürecine Etkisi (İstanbul Anadolu Yakası örneği) Sümeyra Teymur Gören
Lise Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Diyarbakır İli Örneği) Mehmet Akif Çeçen, Ercan Deniz
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri ile Sürekli Öfke, Öfke İfade Tarzları ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İsmail Küçükköse, Ahmet Bedel
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ile Ahlâki Olgunluk Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çiğdem Demir Çelebi, Osman Sezgin
Lise Öğrencilerinin Özsaygı ve Tahripçi Davranışları Arasındaki İlişki Mehmet Emin Kalgı, Ramin Aliyev
Lise Öğrencilerinin Performans Ödevlerine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Halil Aydın, Nurettin Yörek, İlker Uğurlu
Lise öğrencilerinin siber zorbalık davranışlarına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri İbrahim Okan Erden
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Düzeyleri ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Aslı Akar Çelik
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Eğilimlerinin Facebook Tutumu İle İlişkisinin İncelenmesi Hidayet Çiftci
Lise Öğrencilerinin Spor Değişkenine Göre Sosyal Beceri ve Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Murat Kul, Meryem Demirel
Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Değer Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Rize İli Örneği) Adem Güneş
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Anne ve Babadan Algılanan Kabul-Red Duyguları İle Kardeş İlişkileri Kalitesi Bakımından İncelenmesi Ayşe Ulu Yalçınkaya
Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel ve Travmatik Sorunlar: Velilerin, Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Gözünden Mehmet Kaya
Lise Öğrencilerinin Zorbalığa Ve Zorbalara İlişkin Duyguları, Düşünceleri Ve Tutumları Selma Tural Hesapçıoğlu, Habibe Yeşilova
Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyon, İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler Kamile Öner
Lise Öğrencisi Erkek Ergenlerde Problem Çözme Eğitiminin; Problem Çözme Becerisi, Kişilerarası İlişki Tarzı ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisi Şerife Öztaban, Filiz Adana
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık Ahmet Arslan, Ali Murat Kırık, Murat Karaman, Ahmet Çetinkaya
Lisede Okuyan Kız Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Algıları: Niteliksel Bir Çalışma Özlem Cankurtaran Öntaş, Emma Saygı Doğru
Liselerde Serbest Kıyafet Uygulamasına İlişkin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri Seher Kapucu
Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı: İstanbul Örneği Tolga Tezcan
Malatya’da Yarı Kırsal Bir Bölgede Ergenlerde Özsaygı İle Fiziksel Şiddete Maruziyet Arasındaki İlişki Erkan Pehlivan, Beliz Yekeler
Medya Okuryazarlığının Öğrencilerin Televizyon Dizilerindeki Mesajları Algılamalarına Etkisi Fatih Güner, Salih Zeki Genç
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları: İşlevselci Bir Yaklaşım Turgay Bülbül, Asiye Gökçe Toker
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliği Olarak Meslekleriyle İlgili Okuma Alışkanlıkları Hulusi Binbaşıoğlu, Hakan Tuna
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı ve Girişimciliği Engelleyen Sebepler Teoman Akpınar, Nazlı Çağıl Küçükgöksel
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planlarının Motivasyon Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması Ali Akdemir, Gülay Salihoğlu, Aslı Mert Karagöz, Gönül Konakay, Erol Koçyiğit, Pınar Adalı, Özlem Zaimoğlu
Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Ön Araştırma Osman Nuri Demirel, Hüseyin Avsallı, Engin Üngüren, Furkan Baltacı
Mesleki Grup Rehberlik Etkinliğinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerine Etkisi Ismail Seçer, Arzu Gülbahçe, Bünyamin Ateş
Mesleki Müzik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Fatma Ceyda Çınardal, Levent Çınardal, Binali Çatak
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Atınç Olcay, Mehmet Düzgün
Mevsimlik Tarım İşçisi Gençlerin Adölesan Dönemde Büyüme Gelişmeye Yönelik Endişeleri ve Sağlık Hizmeti Kullanımı Zeynep Şimşek, Burcu Kara, Gözde Yaşar, Gökhan Yıldırımkaya
Mobil İnternet Kullanımının Benimsenmesinde Yakınsama Faktörüyle Teknoloji Kabul Modeli Emel Şıklar, Duygu Tunalı, Bayezid Gülcan
Mobil Telefon Tercihindeki Etki Faktörleri-Kırgızistan'daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Cihat Polat, Azamat Maksudunov
Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çocuk Koğuşu Ziyaret Raporu Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Alkol Kullanma Sıklığının Araştırılması Sema Akkaya
Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem Ve Etik Karar Alma Konularına Yönelik KTÜ-İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Abdulkerim Daştan, Uğur Bellikli, Yaşar Bayraktar
Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma Gönül İpek Alkan
Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik'' Birol Caymaz
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bir Üniversite Kütüphanesi Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ozan Çapraz, Olcay Polat
Müslüman Gençlere Tavsiyelerim Havva Özkan
Ne Erken Ne De Geç Gebelik: Adölesan, Reprodüktif Yaş Ve İleri Yaş Gebeliklerin Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit, Ali Galip Zebitay, Zuhal Aydın, Zehra Kurdoğlu, Oğuz Yücel
Nitelikli Genç Kız Rehberi Mine İzgi
Normal Sınıflara Devam Eden Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar Seray Olçay Gül, Sezgin Vuran
Okul Psikolojik Danışmasında Liderlik Araştırmaları İçin Yeni Bir Analitik Çerçeve: Dağıtımcı Liderlik Ayşen Köse
Okul Radyosu Yayında Ülker Kurtcan
Okul Şiddetinin ve Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Sosyal Hizmetin Rolü Sami Kalaycı
Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma Fidan Korkut
Okul Terk Riski Ölçeğinin Geliştirilmesi Zuhal Sütçü
Okul ve Toplum John Dewey
Okula Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Sebeplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Önder Şanlı, Mehmet Altun, Çetin Tan
Okulda Siber Zorbalık Farkındalık Anketinin Geliştirilmesi Hafize Keser, Melike Kavuk
Okullarda Psikolojik Şiddet: Okulda Zorbalığın Artmasında Öğretmen Yeterliklerinin Etkisi Mateja Psunder
Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğinin Geliştirilmesi Hüseyin Karacan, Murat Bağlıbel, Recep Bindak
Olaylı Yıllar ve Gençlik Harun Karadeniz
Orta Okul Öğrencilerinin İnsani Değerleri ile Okul Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma Elif Özbakır
Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Algısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ünal Türkçapar
Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Derslerinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Derse Yönelik Öğrenci Tutumuna Etkisi Serdar Savaş
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Kavramlarını Günlük Hayata Transfer Düzeylerinin İncelenmesi Abuzer Akgün, Ayhan Çinici, Nazlı Yıldırım, Mehmet Köprübaşı
Ortaokul Ders Kitaplarında Gençliğin Korunması ve Spora Yönlendirilmesi Haklarına Yer Verilme Düzeyi Yağmur Koç, Yasemin Karaman Kepenekci
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Halise Şerefoğlu Henkoğlu, Ahmet Mahiroğlu, Hafize Keser
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Akıllı, Murat Genç
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Bilgin Yiğit, İlhan Kaçire
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Reddi ve Okul Terki Risklerinin Zorbalık-Mağduriyet Kategorilerine Göre İncelenmesi Melike Özgü
Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi Adem Peker
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği Emel Baştürk Akca, İdil Sayımer, Seda Ergül
Ortaöğretim 9 ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri İpek Derman, Nuray Senemoğlu
Ortaöğretim öğrencilerinde siber zorbalık davranışları/mağduriyetleri ve öğretmenler ile okul yöneticilerinin farkındalıkları Yasin Temel
Ortaöğretim Öğrencilerine Kazandırılması Gereken Değerlere İlişkin Velilerin Okuldan Beklentileri Abdullah Selvitopu, Veysel Bora, Ali Taş
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı, Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Mehmet Bulut
Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Bağlamında Çokkültürlülük Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Salih Zeki Genç, İbrahim Uydaş
Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği 10'un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Uğur Doğan
Öğrenci, Öğretmen ve Veli Gözüyle İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Grup Çalışmaları İhtiyaç Analizi Abdullah Atlı
Öğrencilerde Akıllı Telefon Kullanımının Özellikleri Bakımından Oyun Teorisi ile Analiz Edilmesi Resül Doğan, Muhammet Yavuz, İsmail Küçükdemirci, Tamer Eren
Öğrencilerin Algılarına Göre Öğretim Elemanlarının İletişim ve Konuşma Becerileri Arasındaki İlişki (Harran Üniversitesi Örneği) Recep Cengiz, Ebru Olcay Karabulut
Öğrencilerin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri ve Şiddete Eğilimleri Yasin Demir, Hatice Kumcağız
Öğrencilerin Çizdikleri Resimlerde Sosyal Bilgiler Kavramı Elvan Yalçınkaya
Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Hasan Abdioğlu, Recep Kılıç, Nevzat Çalış
Öğrencilerin Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Becerileriyle Kavrama Başarıları Arasındaki İlişki Gökhan Çetinkaya, Hakan Ülper, Kutlay Yağmur
Öğrencilerin Dürüstlük ve Doğruluk Değerlerinin Senaryo Temelli Ölçülmesi İsa Korkmaz
Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Hasan Yüksel, Ezgi Cevher, Mesude Yüksel
Öğrencilerin Gözüyle ‘Yeni Üniversite’ Kavramı Yasemin Devecioğlu
Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi Arzu Gürdoğan, Selma Atabey
Öğrencilerin Okul Dışı Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Öğrencilerin Ders Başarılarına Etkisi Fatih Sarıçam
Öğrencilerin Okula Uyumunda Okul Yönetimi ve Öğretmenlerin Etkinlikleri Rabia Günaydın Balta
Öğrencilerin Online Alışveriş Davranışlarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Örneği Hacer Yumurtacı Aydoğmuş, Melih Can, Ali Babayiğit, Ufuk Aydoğmuş
Öğrencilerin Örüntüleri Genelleme Süreçleri: 7. Sınıf Örneği Ercan Özdemir, Ramazan Dikici, M. Nuri Kültür
Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenmelerinin ve Öğretmenlerin Özdüzenleyici Öğrenmeyi Destekleyen Davranışlarının Ölçülmesi Tülin Haşlaman, Petek Aşkar
Öğrencilerin Yerel Halka Bakış Açıları ile Yöre Hakkındaki Tutumlarının Değerlendirilmesi: Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği Gencay Saatcı, Özge Güdü Demirbulat
Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi Gökhan Aksu, Nuri Doğan
Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışı ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi Neşe Kutlu, Murat Gökdere, Recep Çakır
Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma: Nazilli Meslek Yüksekokulu Örneği Sultan Salur, Yıldırım Toprak
Özel Amaçlı Bir İngilizce Programı'nda Öğrencilerin Öğrenme ve Hedef İhtiyaçları Algıları Enisa Mede
Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Öz-Yeterlik Kaynaklarının Matematik Kaygıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Eyüp Yurt, Ahmet Kurnaz
Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Derse Giren Türkçe Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri İbrahim Dadandı, Pakize Urfalı Dadandı
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinde Alkol Ve Sigara Bağımlılığı Taraması Hüseyin Alaçam, Ali Korkmaz, Muharrem Efe, Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi Ayşe Erdoğan, Ali İhsan Bozkurt, Ahmet Ergin, Sinem Topaloğlu, Arife Aydın, Aslıhan Arslan, Aylin Avcı, Beyzanur Kurtcephe, Fahri Er, İsmail Çevik, Kıymet Karagöz, Muzaffer Kahyaoğlu
Partneri Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi Tercihlerinin Karşılaştırılması Zekeriya Çalışkan, Sermin Timur Taşhan, İlksen Orhan, Gülçin Nacar
Politik Aktör Olarak 1960’lar Türkiye Gençliği ve Toplumsal Profili İbrahim Yücedağ, Adnan Çetin
Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka ve Bazı Sosyodemografik Değişkenler Arasındaki İlişki Gülsüm Ançel, İnci Açıkgöz, Ayşe Gül Yavaş Ayhan
Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi Ebru İkiz, Esra Asıcı, Mustafa Savcı, Canan Yörük
Profesyonel Öğrenci Mehmet Teber, İsmail Öz
Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Becerilerine Etkisi Emine Şenyuva, Hülya Kaya, Gönül Bodur
Psikolojik İstismar Ölçeği (PİÖ) Geliştirme Çalışması: Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Gökmen Arslan
Psikolojik ve Ahlaki Açıdan Çocuk Suçluluğu Abdulvahit İmamoğlu
Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Gençlerin Varoluşsal Sorgulamalarına Ne Kadar Katkı Sağlıyor? Murat Dinçer
Reklamlarda Temsil Edilen Kadın Bedeni Türlerine Üniversiteli Gençlerin Bakışı: Amasya Üniversitesi Örneği Hasret Aktaş, Mihrican Tepe
Risk Altındaki Kız Çocukların Gelecek ve Meslek Algılarının Çizdikleri Resimlere Yansıma Biçimleri Ceren Tekin Karagöz, Nuray Mamur
ROMAN Büyük Umutlar Charles Dickens
ROMAN Özgürlüğün Bedeli Sara Gürbüz Özeren
Ruh Sağlığı Bağlamında Namaz ve Benlik Saygısı İlişkisi Nurten Kimter
Sağlık İnsan Gücü Yetiştiren Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Okullarda Mükemmeliyetçilik Hüseyin Abuhanoğlu, Abdulkadir Teke, Özay Çelen, Cengizhan Açıkel
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Sigara Kullanımı Üzerine Etkisi Meryem Baran, Gülden Küçükakça, Gülsün Ayran
Sanal Dünya ve Web Temelli Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Motivasyonları Açısından Karşılaştırılması Serkan Yıldırım, Sami Şahin
Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Hilal Sakallı
Siber Zorbalığa Karşı Duyarlılık Geliştirme Grup Psiko Eğitim Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Pervin Nedim Bal, Süleyman Kahraman
Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi  Muharrem Kestel
Siber Zorbalık Ve Mağduriyetin Yaygınlığının Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi Yüksel Eroğlu, Evrim Aktepe, Sırrı Akbaba, Adem Işık, Evrim Özkorumak
Siber zorbalık yapma motivleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler: Kullanımlar ve doyumlar kuramını test etme İbrahim Tanrıkulu
SİLİNEBİLİR/BİYOGRAFİ Bildiğin Kızlardan Değil Lena Dunham
SİLİNEBİLİR/KONU(Direk gençlik değil) Seviyorsan Git Konuş Bence Fatih Yağcı
SİLİNECEK Kollektif
SİLİNECEK Tuncel Altınköprü
silinecek Nursel Duruel
SİLİNECEK - ROMAN Arıların Gizli Yaşamı Sue Monk Kidd
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ergenlerde Kimlik Statülerinin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordama Gücü Tuncay Oral, Sevgi Özgüngör
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinde Yaşamda Anlam, Bilinçli Farkındalık, Algılanan Sosyoekonomik Düzey ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler Murat Yıkılmaz, Meryem Güdül Demir
SİLİNECEK ÇÜNKÜ KÜTÜPHANEDEN BAKTIM TEZ. KİTAP OLARAK BASILMAMIŞ.Genç İşsizliği ve Türkiye'de Genç İşsizliğine Yönelik Çözüm Arayışları Güliz Seda Basmacı
silinecek İlk Gençlik Çağına Öyküler-1 Selim İleri
SİLİNECEK İlk Gençlik Çağına Öyküler-2 Selim İleri
SİLİNECEK Kara ve Deniz Harp Okulu Öğrencilerinin Kurumsal Disiplin Kurallarını Benimseme ve İtaat Düzeyleri Musa Kodal
SİLİNECEK Kardelenler: Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları Ayşe Kulin
SİLİNECEK KİTAP SETİ UYGUN KİTAPLAR AYRICA GİRİLDİ Uzman Eğitimci Gözüyle Çocuk ve Ergen Gelişim Seti (9 Kitap) Mehmet Murat Döğüşgen
SİLİNECEK Ortaokul Öğrencilerinin Okul Reddi ve Okul Terki Risklerinin Zorbalık-Mağduriyet Kategorilerine Göre İncelenmesi Melike Özgü
SİLİNECEK SETİN İÇİNDEKİ KİTAPLAR GİRİLMİŞ Çocuk ve Ergen Eğitim Seti (4 Kitap) Özgür Ayhan Özkaynak
SİLİNECEK(2 Defa) Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği Tuncel Altınköprü
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Ayet ve Hadisler Işığında Genç Adamla Sohbetler Şemsettin Ergin
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Çocuk ve Ergen Gelişimi Mary J. Gander
SİLİNECEK/İLGİSİZ Gençlik Dizisi Seti (30 Kitap Takım) Kolektif
SİLİNECEK/İLGİSİZ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla İlgili Bilgi ve Görüşleri Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
SİLİNECEK/İLGİSİZ Türk Öğrencilerin İngilizce-Fransızca Aktarım Hataları: Marmara Üniversitesi Örneği Melek Gürcan
SİLİNECEK/ROMAN Arkadaş Panait Istrati
SİLİNECEK/ROMAN Aşk ve Arkadaşlık Jane Austen
SİLİNECEK/ROMAN Bir Yudum Sevgi Sara Gürbüz Özeren
SİLİNECEK/ROMAN Genç Beethoven Felix Huch
SİLİNECEK/ROMAN Genç Werther'in Acıları Johann Wolfgang Von Goethe
SİLİNECEK/ROMAN Her Genç Kızın Rüyası Nilay Ertosun
SİLİNECEK/ROMAN Karanlık Lise 2: Sizce Güvenmek Hata Mıdır? Alya Öztanyel
SİLİNECEK/ROMAN Karanlık Lise: Sizce Sevmek Zayıflık Mıdır? Alya Öztanyel
SİLİNECEK/ROMAN Nefret, Arkadaşlık, Flört, Aşk, Evlilik Alice Munro
SİLİNECEK/ROMAN Nerde Kalmıştık / Bir Genç Kızın Gizli Defteri -12 İpek Ongun
SİLİNECEK/ROMAN Odamdaki Öküz 1: Lise Pınar Yoldaş
SİLİNECEK/ROMAN Panoptikon Jenni Fagan
SİLİNMELİ/KONU Resimleriyle Çocuk: Resimleriyle Çocuğu Tanıma Haluk Yavuzer
Siyasal Toplumsallaşma ve Gençlik Mahmut Hakkı Akın
Siyasi Partilerde Genç Seçmen Memnuniyetinin Parti Sadakatine Etkisi: Keçiören İlçesi Örneği Süleyman Yücel Özer
Sokaktan Bilgisayara Metaforlarla Oyun Yolculuğu: Lise Öğrencilerin Oyun Kavramı İle İişkin Metaforları Özge Metin Aslan, Mustafa Erdi Sümer, Muhammed Halil Taşkin, Bilge Emil
Sosyal Ağlarda Tüketim Temelli Akran İletişiminin İncelenmesi: Adana İlinde Bir Uygulama Hatice Doğan Südaş, Buğra Töge
Sosyal Kulüplerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Erkan Yaman, Özlem Ersal
Sosyal Medya ve Gençlik Mehmet Emin Babacan
Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği Tuba Sütlüoğlu
Spor Pazarlamasında Marka Değeri ve Taraftar Sadakatinin İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Nurcan Yücel, Erkan Gülter
Spor Yapan ve Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Stres ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Burdur İli Örneği) Vedat Uluışık
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Zeynep Demir, Nimet Haşıl Korkmaz, Ümran Sevil
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Saldırgan ve Kendini Geliştirici Mizah Düzeylerinin İncelenmesi Mehibe Akandere, Erkan Yarımkaya, Erdi Tekin
Sporcu ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Oğuzhan Dalkıran, Cem Sinan Aslan, Emin Daim Gezer, Tonguç Vardar
Stres, Umutsuzluk ve Annelerin Öğrenilmiş Çaresizliğinin Ergenlerin Öğrenilmiş Çaresizliğini Yordama Düzeyleri Gülşen Büyükşahin Çevik, Hakan Mehmet Gündoğdu
Suç Korkusu Penceresinden Ergen İntiharlarına Bir Bakış; Olgu Sunumu Elif Ünver Korğalı, Meriç Kaymak Cihan, Mesut Arslan, Ömer Cevit, Dilara İçağasıoğlu
Suç ve Değer İlişkisi: Suça Sürüklenmiş Çocuklar Üzerine Bir Araştırma Zafer Uzun
Suça Eğilimi Olan Lise Öğrencilerinin Ailelerine İlişkin Algıları Sevda Aslan
Suça karışan bireylerde çocukluk çağı travmaları ve dissosiyatif yaşantıların sıklığı Derya Deniz
Suça sürüklenen çocuklar için yeni yaklaşımlar: Diyarbakır Örneği İlhan Kara, Erkan Demircan, Süleyman Hançerli, Bilal Sevinç, Cüneyt Gürer, Muzaffer Cihat Öner, Ali Kaya
Suça sürüklenen çocuklarda Maliyet Analizi Örneği Kenan Karbeyaz, Adnan Çelikel, Harun Akkaya, Yasemin Balcı
Suça sürüklenen çocuklarda mükerrerliğin irdelenmesi Zafer Tunceroğlu
Suça Yönelen Ergenlerde Agresyon Replasman Eğitiminin Sorun Çözme, Öfke Ve Saldırgan Davranış Üzerine Etkisi Fadime Kaya
Suça Yönelmiş Çocukların Topluma Kazandırılmasına Yönelik Proje Örneği: Gelecek İçin Yeni Bir Adım İrem Tufan
Suçlular ve Güçlüler Uğur Mumcu
Sünnet Pedagojisinde Ergenlik (Peygamberimiz Ergenlere Nasıl Davranırdı?) Nuriye Çeleğen
Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü Asım Çivitçi
Şiddet içerikli video oyunlarının çalışma belleği, nesne tanıma ve görsel uzaysal algılama performansına etkisi ve bu bilişsel süreçlerin psikolojik faktörlerle ilişkileri, Nur Funda Başer
Şiddetin Yaygın Olduğu Okullarda Öğrencilerin Okul İklimine İlişkin Algıları Özlem Karaman, Filiz Yurtal
Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri ve Öznel Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi: Üniversite Örneklemi Emine Erdoğan
Televizyon Eğilimi, Özdeşleşme ve Medya Okuryazarlığı Kavramlarının İlişkilendirilmesi: Ergenlik Dönemindeki Çocuklara Yönelik Bir Araştırma Fatih Erdoğan, H. Tezcan Uysal, Ahmet Altın, Erkan Saki
Teşkilat Yapısı, İşleyişi ve Cezaya Alternatif Tedbirlerin Uygulanması Açısından İngiltere ve Galler Gençlik Adalet Sistemi Eylem Ümit Atılgan
Teşkilat Yapısı, İşleyişi ve Cezaya Alternatif Tedbirlerin Uygulanması Açısından İngiltere ve Galler Gençlik Adalet Sistemi Eylem Ümit Atılgan
The White-Collar Participants Of Gezi: The Relationship Of The Corporate Youth With The Movement, Discourse And Collectivity (Gezi Hareketinin Beyaz Yakalı Katılımcıları: Kurumsal Gençliğin Eylem, Söylem Ve Kollektiviteyle İlişkisi) Öykü Ulusoy
Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Mizah Tarzları ve Benlik Saygısı İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma Soner Çakmak, Gonca Karakuş, Lut Tamam, Ali Taşdemir, Mahmut Onur Karaytuğ
Tik Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik Özellikler ve Eşlik Eden Durumlar Veli Kurt, Mutlu Karakuş, Serkan Karadeni̇z, Sema Tanrıöver Kandil
Toplumsal Sınıfın, Ortalama Gelir Düzeyinin ve Cinsiyet Farklılığının Sembolik Tüketim Eğilimi Üzerindeki Etkisi, Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma Mürsel Akyüz, Ömer Eroğlu
Travma Yaşamış Çocuk ve Gençlerin Ele Alınmasında Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları Fahriye Oflaz
Tutuklu Hükümlü Çocuklarda Kendine Zarar Verme Davranışının Bilişsel Çarpıtmalar Ve Çocukluk Örselenme Yaşantısıyla İlişkisi Meltem Öztürk
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler; Gösteriş Amaçlı Tüketim Eğilimi ve Sembolik Tüketim Eğiliminin Genç Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi Mürsel Akyüz
Türk Çocuk Ceza Adalet Sistemi Kamu Politikalarının Değerlendirilmesi Ve İşlevsel Bir Sisteme İlişkin Çıkarımlar Sedat Kula
Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 - M.S. 2016 Yahya Akyüz
Türk hukukunda suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklarda uzlaşma Nuri Berkay Özgenç
Türk Promethe’ler: Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da Kansu Şarman
Türk ve Mısırlı Üniversite Öğrencilerin Reddetme Stratejileri Ola Mansour
Türkiye de ortaokul öğrencileri arasında siber zorbalık Jale Balaban Salı, Bircan Ergün Başak, Emel Şerife Akca
Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi: Çocuk Koruma Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme Betül Altuntaş, Yusuf Zar
Türkiye'de Çocuk Suçluluğu ile Mücadele Politikası Analizi: İstanbul Örneği Nuri Berber
Türkiye'de Çocuk/Gençlik Adalet Uygulamalarındaki Yaklaşım ve Sorunları Nihat Tarımeri
Türkiye'de Genç Kadınların Medya Tüketimi: Niteliksel Bir Araştırma Sinem Utanır
Türkiye'de Gençlik Sosyolojisi Çalışmaları Vehbi Bayhan
Türkiye'de Lisansüstü Çalışmalarda Çocuk Suçluluğu Dijle Ayar, Candan Öztürk
Türkiye'de Ortaöğretim Okullarındaki Öğrencilerin Gençlik Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi Ramazan Cansoy
Türkiye'de Risk Altındaki Çocukların AnaAkım Basında Temsili Onur Altuntaş, Hasan Hüseyin Altınova
Türkiye'de Siyasî Partilerin Gençlik Kollarında ve Bağlı Yan Kuruluşlarında Faaliyet Gösteren Gençlerin Siyasî Katılımlarına İlişkin Algıları Onur Yerlikaya Şaşmaz
Türkiye'de ve Beş Kıtada Gençler Aysel Ekşi
Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Eğitimevlerindeki Çocuklar Sevgi Çoban
Türkiye’de Gençlik Miti-1980 Sonrası Türkiye Gençliği Demet Lüküslü
Türkiye’de Gençlik ve Gönüllülük Çalışmaları Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme Ahmet Üzmez
Türkiye’de Risk Altındaki Çocuklar Ve Çocuk Suçluluğu Üzerine Bir Değerlendirme Sevgi Çoban
Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri Gülüm Şener, Perrin Emre Öğün, Fatih Akyıldız
Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi Ramin Aliyev, Selahiddin Öğülmüş
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Adalet Sistemi Uğur Tekir
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrenci Profili ve Sosyo-ekonomik Yapısı Ercüment Osman Sarıhan, Asuman Arslan Duru, Oğuz Parlakay
Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin Öykü Yazmada Uygulanması: Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenci ile Vaka Çalışması E. Rüya Özmen, Ömür Gürel Selimoğlu, M. Özlem Şimşek
Uygulamada Çocuk Yargılaması: İstanbul Anadolu Adliyesi Çocuk Mahkemelerinde Dosya İncelemesi Saliha Merve Kaya
Uyumsuz Bir Genç Kızın Anatomisi Andrea Portes
Uyuşturucu Madde Kullanmak Suretiyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Alan Gençler Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme (Tokat İl Merkezi Örneği) Hilal Soysal Bulgurcu
Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Anne-Baba ve Arkadaşlarına Bağlanma Biçimleri ile Romantik İlişkilerinde Sorun Çözmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur Çetin
Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları Yelda Sevim, Semra Ataş
Üniversite Gençlerinin Toplumsal Hareketlere Katılım Biçim ve Dinamikleri: Ankara'da Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerine Bir Araştırma Ece Köse
Üniversite Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine Yönelik İlgileri ve Katılma Düzeylerinin Belirlenmesi Osman Kürşat Ergül, Hulusi Alp, Hatice Çamlıyer
Üniversite Öğrencileri Arasında Dismenore Sıklığının Değerlendirilmesi Halime Abay, Ayşe Akalın, Sevil Şahin, Sena Kaplan, Gül Pınar
Üniversite Öğrencileri Arasında Enerji İçeceği Tüketim Davranışlarının Araştırılması: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği Levent Şen, Hurşit Ertuğrul Dere, İlknur Koçak Şen
Üniversite Öğrencileri İşgücü Piyasasında Özlem Irmak Balkız
Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki Veysel Baş, Erdal Hamarta
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler Bircan Ulaş, Betül Tatlıbadem, Feyza Nazik, Mehtap Sönmez, Fatoş Uncu
Üniversite Öğrencilerinde Enerji İçeceği Tüketim Sıklığının Araştırılması Nil Banu Bahadırlı, Bülent Sönmez, Erdal Vardar
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sigara Ve Alkol Kullanımı İle İlişkisi Hüseyin Alaçam
Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Psikolojik Uyumsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ismail Seçer
Üniversite Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma Hüseyin Şimşek, Öznur Ataş Akdemir
Üniversite Öğrencilerinde Onay Bağımlılığı ve Empatinin Sosyal Fayda Aracılığıyla Aşırı İnternet Kullanımına Etkisi Diğdem Müge Siyez
Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Şiddet Eğilimi ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Arzu Tuna, Gülseren Keskin
Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Vesile Oktan
Üniversite Öğrencilerinde Riskli Alkol Kullanımını Yordayan Faktörler Emine Sevinç Sevi Tok, Berrin Eylen Özyurt
Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışlar İle Çocukluk Çağı İstismar, Dürtüsellik Ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişki Özge Erel, Zeynep Belma Gölge
Üniversite Öğrencilerinde Sivil Katılım Davranışının Özgecilik ve Atılganlık Bağlamında İncelenmesi Halil Ekşi, Hacer Yalçınlaş, Enver Ulaş
Üniversite Öğrencilerinde Stres Nedenlerinin ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Belirlenmesi Özlem Aşcı, Güleser Hazar, Ertuğrul Kılıç, Ahmet Korkmaz
Üniversite Öğrencilerinde Yaşamda Anlam, Bilinçli Farkındalık, Algılanan Sosyoekonomik Düzey ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler Murat Yıkılmaz, Meryem Güdül Demir
Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Amacı ve Anlamı ile Yaşam Doyumu ve Yakın İlişkiler Pelin Güven
Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Gönül Konakay, Ali Akdemir, Banu Ergen, Ahmet Barış Solmaztürk, Alper Gürer, Fatih Aktürk, Oktay Gökdemir, Ömer Yamaç, Selçuk Sezen, Sinem Yavuz, Uğur Tın
Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları Ebru Külekçi, Habib Özgan
Üniversite Öğrencilerinin Aylık Gelir ve Harcama Düzeyi ile Psikolojik İyi-Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kasım Tatlılıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Aylık Harcamaları ile Cep Telefonu Kullanımları Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Çalışma Filiz Kadı, Hakan Öztunç
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı, Yeme Tutumu ve Yakın İlişki Kurma Düzeyleri Arasındaki İlişki Ömer Erdoğan, İlknur Tütüncü
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi Mehmet Altın
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Aile İle İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi Aynur Karabacak, Nihal Yıldırım, Esma Adıgüzel, Ediz Kurt
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği Hayri Akyüz
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Türkan Çalışkan, Celalettin Çevik, Sibel Ergün
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetinin Organ Nakli ve Bağışı Hakkında Görüşlerine Etkisi Fatih Sezek, Ercan Kaya, Zehra Akman, Bağdat Erbil, Büşra Aslan, Rüya Özgen, Özge Keleş
Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-Çocuk Değer Benzerliğine Etkisi Meral Akarslan Esen, Sevim Cesur
Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımı Ile Mahremiyet Kaygısı Arasındaki İlişki Ali Acılar, Sevinç Mersin
Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tercih Etme Sebeplerinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği Said Kıngır, Ayhan Karakaş, Halil İbrahim Şengün, İbrahim Çenberlitaş
Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Tuba Şanlı, Sinan Saraçlı
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Bozkurt Koç, Yüksel Terzi, Aysu Gül
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Ortamında Geçirdikleri Boş Zaman İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şenol Göral, Suat Karaküçük
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde Bankaların Çağdaş Ödeme Araçlarının Kullanımının ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Volkan Dayan
Üniversite Öğrencilerinin İşkur Hizmetlerine İlişkin Algı ve Tutumları Seda Yıldırım, Ali Acaray, Neslihan Şevik
Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Deneyimleri ve Tutumları Özlem Karabulutlu
Üniversite Öğrencilerinin Marka Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi Yavuz Akçı, Sabiha Göv
Üniversite Öğrencilerinin Memnuniyet ve Beklentileri: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2012-2013 Gökhan V. Köktürk
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Tutum ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme Sezgin Demir
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Alanlara Göre Organ Nakli ve Bağışı İle İlgili Görüşleri Fatih Sezek, Ercan Kaya, Zehra Akman, Bağdat Erbil, Büşra Aslan, Rüya Özgen, Özge Keleş
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Bakım Becerilerinin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi: Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencileri Üzerine bir Uygulama Erkan Arı, Sinan Saraçlı, Semih Karacan
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordaması Ayça Saraç, Zeynep Hamamcı, Songül Sonay Güçray
Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık, Kişilerarası Problem Çözme Becerileri, Kişiler Arası İlişki Tarzları ve İletişim Beceri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bozkurt Koç, Ayşenur Kavas Büyükgöze
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler (Ekonometrik Bir Yaklaşım) Şadan Çalışkan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beğenirlik Tercihlerinin Yargıcı Kararları İle Ölçeklenmesi Hakan Koğar, Selahattin Gelbal
Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Bülent Tansel
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Mehmet Fatih Barış
Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Aynur Geçer, Nejat İra
Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki Abdullah Atlı, Gökay Keldal, Osman Sonar
Üniversite Öğrencilerinin Yaz Okulu Hakkındaki Tutum ve Görüşleri Ercan Kaya, Meryem Konu
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Davranışları ve Özbildirimleri Arasında İlişki Esra Güneş, Burcu Çalık
Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları ve Demografik Değişkenlerin Algılanan Stresi Yordayıcı Değişkenler Olarak İncelenmesi Mustafa Kesen, Bülent Akyüz
Üniversite Sınavındaki Başarısızlık ile Tabiatüstü Yüklemeler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Kütahya Örneği) Kübra Behti
Üniversite Tercihlerinde Öğrencilerin Yararlandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Niyazi Gümüş, Elif Türkel, Gözde Şen
Üniversite ve Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler Recai Coştur
Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri Esra Tuncer, Bülent Kılıç, Muhsine Itır Özgen, Rengin Işık, Pınar Özbek
Üniversite Yabancılaşma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mehmet Kurtulmuş, İlhan Kaçire, Hüseyin Karabıyık, Bilgin Yiğit
Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği’nin Geliştirilmesi Sevda Aslan
Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları Fatma Ebru İkiz, Bahar Mete Otlu
Üniversite Yolunda Başarının Şifreleri Cihan Yeşilyurt
Üniversitelerde Okutulan Ortak Zorunlu Türk Dili Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Nevin Akkaya, Zarife Ekim Sevindi
Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği Mücahit Çayın, Hüseyin Özer
Üniversiteli Gençlerin Sosyal Medyayı Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği M. Canan Can, Zeynep Kazancı Başaran
Üniversiteli Gençlerin Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlığa İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları Nuriye Büyükkayacı Duman, Gülay Yılmazel, Şenay Topuz, Ayşe Burcu Başcı, Derya Yüksel Koçak, Lale Büyükgönenç
Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrenciler İçin, Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Programı Erkan Işık
Üstün Yetenekli Öğrencilerin IQ Puanlarının Anne-Baba Eğitimi ve Aile Geliri Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması Mustafa Köksal, Ali İhsan Boran
Vergi ve Muhasebe ile İlgili Meslek Seçiminde Üniversite Öğrencilerinin Moral ve Manevi Değerlerinin Etkisi Mahmut Yardımcıoğlu, Hakkı Mümin Ay, Mesut Bilginer, Yahya Günay, Ali Yörük
Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri Serpil Yorgancı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Yeterlik İnanç ve Görüşleri Neşe Tertemiz, Suna Ağıldere
Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Hazırlanan Destek Eğitim Programının Çocukların Duygu ve Düşüncelerine Etkisinin İncelenmesi Mehmet Sağlam
Yaşlanma, Gençlik ve Göç Ekseninde Küresel Demografik Dönüşüm ve Refah Devleti Özgür Topkaya, Bünyamin Bacak, Gonca Gezer
Yazılı Basında Çocuk Suçluluğu Hande Şahin, Hande Tezel
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 6. - 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyalleşme Becerilerinin İncelenmesi Adem Öcal, Güven Kemerkaya
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Sosyal Uyum Ve Davranış Problemi Olan Ergen Kızların Uyum Problemlerinin Azaltılmasında Takım Sporlarından Futbolun Etkisi Hulusi Alp, Osman Kürşat Ergül, E. Nilay Ada, Hüseyin Çamlıyer
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Eğitiminin Öğrencilerin Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyine Etkisi Emel Memiş Kocaman
Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme Yüksel Köksal, Selin Penez
Yüksekokul Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Sorunlarının ve Sosyal Fobi Durumlarının İncelemesi Pakize Özyürek, İbrahim Kılıç
Yükseköğretim Programlarının Sınama Durumlarında Kullanılan Ölçme Araçlarının Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkileri Metin Açcı, Okay Işlak, Şeref Güler
Yükseköğretimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerilerinin Akademik Başarı Algıları ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenlerle İlişkisi Satı Dil
Zamanın Ruhu ve Gençlik Lamia Levent
Zekadan Dehaya: Zamanı Aşacak Nesiller Yetiştirmek Ahmet Maraşlı
Zeki Ama Saplantılı: Dikkat Eksikliği /Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb) Olan Genç ve Yetişkinler Thomas E. Brown
Zihin Engelli Ergen Kız Öğrencilerin Cinsel Eğitim Alma Sürecinde Öğretmenlerin ve Ailelerin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi Özlem Uzun
RSS - 2015 beslemesine abone olun.