2016 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 2212 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sahip Olduğu Değerlere Ve Bu Değerlerin Gelişimine Yönelik Görüşleri Elif Bektaş Esen, Taner Altun
(ÇİFT GİRİŞ) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Spora katılım Güdülerinin çeşitli değişkenlere Göre İncelenmesi Konya İli örneği Hi̇dayet Suha Yüksel, Peri̇can Bayar Koruç
(SİLİNECEK- YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL)İlkokul 4. Sınıflarda Matematik Tarihi Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Ezgi Ersoy, Cumali Öksüz
5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Karşı Tutum Ve Motivasyonlarının Okuduğunu Anlama Becerileri İle İlişkisi Berna Ürün Karahan, Murat Taşdan
6-7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye İlişkin Algılarının İncelenmesi Ersin Topçu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi Rana Can, Hatice Tambağ
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği nin (ATBÖ) Türk Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması Mehmet Şata, İlyas Çelik, Zafer Ertürk, Umut Erkin Taş
Avrupa’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençler: Kimlik, Aidiyet, Sosyal Hayat, Siyaset Ahmet Taşğın, Aybars Görgülü, Bekir Berat Özipek, Beril Bahadır, İbrahim Bahadır, Vahap Coşkun
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyleri İle Duygusal Zekâ Seviyelerinin İncelenmesi Barış Karaoğlu, Mehmet Behzat Turan, Osman Pepe
Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Ölçekleme Çalışması Celal Deha Doğan
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8 Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi İbrahim Demirci, Seval Erden
Bir İlkokul 4 Sınıf Öğrencisinin Okuma Bozukluğu ve Anlama Güçlüğü Bir Durum Çalışması Nergiz Kardaş İşler, Ali Ekber Şahin
Cinsiyet Faktörünün Ortaokul 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Olgunluk Düzeyine Etkisi Erdal Akpınar, Yusuf Yıldırım
Çalgı Topluluklarına Katılma Durumunun İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi Canan Çeşit
Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi Fulya Türk, Abbas Türnüklü
 Çocukluğun İdaresini 'geliştirmek': Çocuk Mahkemelerinde Koruma ve Cezalandırmanın Uyum(suzluğ)u Deniz Pınar Konuk
Dijital Medya ve Siyasal Toplumsallaşma Siyasal Toplumsallaşma Çerçevesinde Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Adem Doğan
Diş Hekimliği Öğrencilerinin Klinik Eğitimi Öncesi ve Sonrası Dönemde Dental Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Eda Haznedaroğlu, Şirin Güner, Ali Recai Menteş
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanması Melıke Ozudogru, Nilay Bümen
Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği Feim Gashi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Proje Deneyimleri Araştırma Eğitim Programı Aliye Mandıracıoğlu, Ebru Sezer, Ayşe Hilal Batı, Özen Kaçmaz Başoğlu
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur Yazarlık Düzeyleri İzmir Örneklemi Neşe Aslan, Asuman Tuncer Basel
Eğitsel Bilgisayar Oyunlar ile Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin Öğrencilerin Motivasyon ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi Mustafa Kahyaoğlu, Mithat Elçiçek
Facebook Kullanımı Hakkında Lise Öğretmeni Görüşleri Öğretmen ve Öğrenci Boyutu Serdar Çiftçi
Fen Bilgisi Dersine Yönelik Okul Dışı Öğrenme Ortamları Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi Zehra Erten, Güntay Taşçı
Fen Eğitimi Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Anlamalarının Belirlenmesi Oylum Çavdar, Seda Okumuş, Kemal Doymuş
Fen Teknoloji Mühendislik Matematik Entegrasyonunun STEM 5. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlarla İlgili Algı ve Tutumlarına Etkisi Filiz Gülhan, Fatma Şahin
Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi Hakkı Kahveci, Mustafa Sever
Gençlik Şiddet ve Sosyo Kültürel Etkenler Çalıştayı Kolektif
Grup Psikoterapileri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uygulamaları Vesile Şentürk Cankorur
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Aygül Kıssal, Mustafa Kaya, Medine Koç
II Dünya Savaşı Başlangıcında Belçikadaki Türk Öğrenciler Ayhan Sertkaya, Yakup Yılmaz
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri Zülbiye Toluk Uçar, Figen Bozkuş
İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Düzeyleri Ile Değerleri Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi İsmail Gelen, Ali Yılmaz, Mehmet Kurtulmuş
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Teknoloji Toplum Çevre FTTÇ İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tespiti Kırşehir İli Örneği Özlem Afacan, Mustafa Aydoğdu, Esra Macaroğlu Akgül, Mehmet Fatih Taşar
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İbrahim Aşlamacı, Emrah Eker
İnter-Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu ve Toplumun Beklentileri İçinde Bilgi Toplumu, Genç İşsizliği ve Yüksek Eğitim Meliha Demet Ulusoy
İntihara İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği (İBDÖ)’nin Türkçe Formunun Türk Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği Ayfer Öztürk, Semiha Akın
İstanbul İli Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Davranışları ve Spor Aktivite Durumlarının İncelenmesi Evren Ebru Altıncı, Burçak Keskin, Ayşe Türksoy, Burcu Güvendi, Gülçin Doğan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Nicel Bir Araştırma Arif Selim Eren
Kız Öğrencilerin Örgün Eğitimlerini Sürdürmeme Nedenleri Mustafa Yavuz, Tuğba Özkaral, Derya Yıldız
Konservatuvarda Eğitim Alan Öğrencilerin Diğer Sanat Dallarına Yönelik Algısını Üzerine Bir İnceleme Çağhan Adar, Gamze Kor
Kültür ile Girişimcilik Eğilimi ve Ortaklık Kültürü İlişkilerinin İncelenmesi Kırıkkale İli Üniversite Öğrencileri Örneği Yunus Bahadır Güler, İbrahim Bozacı, Ertuğrul Karakaya
Lisans Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Üzerine Görüşleri Filiz Mete, Bilge Bağcı Ayrancı
Lise Dönemi Ergenlerinin Hayal Kurmak Hakkındaki Görüşleri Abdullah Atlı
Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi Hülya Karataş, Hasan Kandemi̇r, Kandemi̇r Sultan, Reşit Akın
Lise Öğrencilerinin Akran İlişkileri Algıları ile Okula İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki Türkan Argon, Didem Çelik Yilmaz
Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerinin Yetenek İlgi ve Mesleki Değerlerine Göre Incelenmesi Abdullah Atlı
Lise Öğrencilerinin Ünlü Fizik Bilim İnsanları Hakkındaki Bilgilerinin Belirlenmesi Serkan Kapucu, Mehmet Çılgın
Matematik Öğretmenlerinin Yanlış Cevaplara Verdikleri Dönütlerin Öğrenci Özsaygıları Üzerindeki Rolü Mustafa Çevikbaş, Ziya Argün
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Hayatına Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi Ela Oğan, Yener Oğan, Ahmet Kamacı
Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi Aysun Öztürk, Alper Başbay
Modern Çağın Yeni Fobisi Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı Müge Adnan, Deniz Mertkan Gezgin
Ortaokul Ögrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Vesile Gül Başer Gülsoy, Osman Erol, Tuncer Akbay
Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Gökhan Atik, Oya Yerin Güneri
Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması Kuvvet ve Hareket Ünitesi Örneği Ayberk Bostan Sarıoğlan, İbrahim Gedik, Yüksel Can
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Medya Okuryazarlık Düzeyleri Cansu Ebren Ozan, Özgen Korkmaz, Recep Çakır, Ahmet Bacanak
Oyunlaştırma Temelli Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğrenci Görüşleri Makbule Civelek Oruç, İbrahim Yıldırım, Servet Demir
Öğrenci Ebelerin Duygusal Zekaları ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki Hazal Türken, Begüm Es, Selda İldan Çalım
Öğrenci Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerin Bakış Açısından Matematiksel Modelleme Problemleri Ali Özgün Özer, Esra Bukova Güzel
Öğrencilerde Doğal Kaynakları Koruma Bilincinin Gelişmesine Katkısı Açısından Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesinin İncelenmesi Nusret Koca, Ramazan Yıldırım
Öğrencileri Akademik Dijital Okumaya Yönlendiren Unsurlar Hasan Kağan Keskin, Muhammet Baştuğ, Taner Atmaca
Öğrencilerin Gözüyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin, Hulusi Yiğit
Örümcek mi Böcek mi? 5. Sınıf Öğrencileri için Argümantasyon Tabanlı Sınıflandırma Etkinliği Bahadır Namdar, Ayşegül Demir
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Matematik Bölümü Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi Tuba Aydoğdu İskenderoğlu, Gönül Güneş
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Standart Hasta Uygulamasının Öğrencilerin Klinik Uygulamalarına Etkisi: Öğrenci Görüşleri Gamze Sarıkoç, Celale Tangül Özcan, Melih Elçin
Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: "Isının Yayılma Yolları" Örneği Sibel Er Nas, Salih Çepni
Reynolds Ergen Depresyon Ölçeğinin (Reynolds Adolescent Depression Scale-Rads) Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Gülter Oskay
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı Nurten Elkin
Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi Ayfer Bayındır Çevik, Hilal Pekmezci, Sema Koçan
Sanal Zorbalık Olaylarına Karışan ve Karışmayan Öğrencilerin Öz Saygı ve Dışadönüklükle İlişkisinin İncelenmesi Tuncay Ayas
Second Life Ortamında Yabancı Dil Öğrenimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ulaş İlic, Deniz Arıkan
Sekizinci sınıf öğrencilerinin el yazısı yazma becerilerinin değerlendirilmesi Sehet Bayat
Sınıf Yönetimi Yazılımının İşbirlikli Yöntem İle Programlama Temelleri Dersinde Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Fulya Aslay, Durmuş Özdemir, Funda Akar, Ahmet Baran
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Döneminde Yaşadıkları Aile Sorunları ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Choulia Imprachim
SİLİNECEK/YAŞ UYGUN DEĞİL İlkokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Cevat Eker
Sistemik Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Başetme Psikoeğitim Programı Suat Kılıçarslan
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Psikodramanın Kullanımı Özden Şükran Üneri, Ejder Akgün Yıldırım, Canan Tanıdır, Tuğçe Aytemiz
Sporun Lise Ögrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi Erol Sun, Hüseyi̇n Eroğlu
Toplumsal Derinlik, Sosyal Medya ve Gençlik Mehmet Emin Babacan
Türkçe Eğitimi Programında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri Canan Aslan, Sedat Karagül
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri Tutumları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Levent Yaycı, İhsan Düşmez
Üniversite Öğrencilerinin Edebiyat Klasiklerini Okuma Eğilimlerinde Sinema, Dizi, Film Uyarlamalarının Etkisi Sibel Bulut
Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Enis Baha Biçer, Fatih Altan
Üniversite Öğrencilerinin Namus Töre ve Şiddet Algısı Fırat Üniversitesi Özelinde Bir Alan Araştırması Mustafa Yağbasan, Hatun Kolyiğit
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Hayriye Merve Eriş Hasırcı, Duygu Anıl
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme Durumlarındaki Motivasyonel Öngörüleri Gönül Yazgan Sağ, Ziya Argün
Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Öngördüğü Sistem ve Geçiş Esasları Mevcut Lisansüstü Öğrenciler Yükseköğretim Kurulu nun Yeni Yönetmeliğine Tabi mi Serdar Yılmaz
Zihinsel Yetersizliği Olan Genç Bireylerde Atılganlık Becerilerinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile Geliştirilmesi Beril Zekiye Ovayurt, Fatma Ünalan Akfırat
"Örnek Olayların” Entegre Edildiği Argümantasyon Yönteminin Öğrencilerin Çevre Konularındaki Başarı ve Tutumuna Etkisi Şule Ünal, Kazım Yıldız
"Sınıf Genelinde Akran Öğretimi” (SGAÖ) Stratejisinin Karma Öğrenme Yeterlilikleri/Yetersizlikleri Olan Öğrencilerin Devam Ettiği İlkokul Sınıfında Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Vaka Çalışması Charikleia Ntoliou, Efthymios Papatzikis, Vassiliki Pliogou
“Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma” Konulu FEAD 1. Kış Okulunun Ardından: Lisansüstü Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Ali Sağdıç, Orhan Karamustafaoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yusuf Kenan Haspolat, Müsemma Karabel, Duran Karabel, Selvi Kelekçi, Tuba Tuncel, Velat Şen, Ünal Uluca, İlhan Tan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Döneminde Yaşadıkları Aile Sorunları İle Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Choulia Imprachim
(BİLDİRİ) Ergenlerin Beş Kişilik özelliği ile Bilişsel Hata, Sosyal Yetkinlik Bilişsel Esneklik ve Anne babalarının Beş kişilik Özelliği İlişkisi Mehmet Bilgin
(BİLDİRİ) Ergenleri̇n Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Sinif Düzeyi̇ne Göre Bi̇li̇şsel Esnekli̇k İli̇şki̇si̇ Mehmet Bilgin
(BİLDİRİ) Ergenleri̇n Sosyal Ağ Kullanimina Göre Beş Faktör Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ A.Yılmaz, Mehmet Bilgin
(BİLDİRİ) Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ercan Yılmaz
(ÇİFT GİRİŞ SİLİNECEK) Kitap Okuma Alışkanlığı Bireysel ve Takım Sporu İleilgilenen Üniversite Öğrencileri Örneği Ali Gürel Göksel, Çağdaş Caz, Ercan Zorba, Hayrettin Gümüşdağ
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Nedenlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Necmi Gökyer, Bircan Doğan
(KONU UYGUN DEĞİL) İpek Ongun
(KONU UYGUN DEĞİL) Freud’a Ne Yaptık Da Çocuklarımız Böyle Oldu Catherine Mathelin
(KONU UYGUN DEĞİL) Futbol Taraftarlarını Şiddete Yönelten Faktörlerin İncelenmesi Ercan Polat, Uğur Sönmezoğlu
(KONU UYGUN DEĞİL) Manevi Değerlerin Oluşmasında Etkili Faktörler Olarak Aile Medya Ve Okul Sadiye Doğantekin
(MÜKERRER) Ergenlerde Özkıyım, Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı Hümeyra Çetinkaya, Duygu Gözen
(Mükerrer) Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir Örneği Ayşegül Özcan, Gülhan Küçük, Kamuran Özdi̇l, Şenay Şermet Kaya
(mükerrer) Risk Altındaki Öğrenciler Yozgat Örneği Aygül Nalbant, Emine Babaoğlan
(SİLİNCEK KONU DIŞI) İngiliz Dili Eğitim Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci Gereksinimi ve Öğretmen Bilişi Arzu Şarlanoğlu Vural, Dilek Peçenek
(SİLİNECEK )Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Metin Yaşar, Ahmet Erol
(SİLİNECEK 2. GİRİŞ) Gelecek Zaman Algısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Mehmet Demirel, Utku Işık, Duygu Harmandar Demirel, Ümit Doğan Üstün, Osman Gümüşgül
(SİLİNECEK 3. GİRİŞ) Gelecek Zaman Algısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Ümit Doğan Üstün, Osman Gümüşgül, Utku Işık, Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel
(SİLİNECEK KONU DIŞI) 4 Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi Hülya Kodan, Hafife Bozdemir
(SİLİNECEK KONU DIŞI) 4.Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi Hülya Kodan, Hafife Bozdemir
(SİLİNECEK KONU DIŞI) 7. Sınıf Öğrencilerinin Silindirin Yüzey Alanı Konusundaki Soyutlama Süreçlerinin ve Paylaşılan Bilgilerinin İncelenmesi Duygu Altaylı Özgül, Abdullah Kaplan
(SİLİNECEK KONU DIŞI) 8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretimi Mıknatıs Yapalım Etkinliği Betül Okçu, Mustafa Sözbilir
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Perimenstrüel Şikâyetler ve Başa Çıkma Yöntemleri Tuba Uslay Keskin, Duygu Yeşilfidan, Filiz Adana, Pınar Okyay
(SİLİNECEK KONU DIŞI) İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Cüneyt Akar, Mustafa Başaran, Mehmet Kara
(SİLİNECEK KONU DIŞI) İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi Özge Erdoğan, Merve Ataş, Caner Özdemir
(SİLİNECEK KONU DIŞI) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Okuma Becerileri ile Ekran Okuma Tercih Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İbrahim Macit, Mehmet Kaan Demir
(SİLİNECEK KONU DIŞI) İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Becerisi Zekerya Batur, Cüneyit Akar, Betül Sezgin Tufan, Nazmiye Topbaşoğlu
(SİLİNECEK_ MÜKERRER) Okul Etkililiğinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Ahmet Kanmaz, Lütfi Uyar
(SİLİNECEK_MÜKERRER) Gelişen Öğretmen Gelişen Öğrenci Sempozyum Kitabı Kollektif
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Genç Tüketicilerin Karar Verme Stilleri ile Sms Reklamlarina Yönelik Tutumlari Arasindaki Farklarin İncelenmesi Deniz Ergin, Selin Esen, Hayri Tuzla
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörler Öğrenci Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme Gamze Yorgancıoğlu Tarcan, Ayça Karahan, Gözde Terekli Yeşilaydın, Menderes Tarcan
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL) Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Hikmet Asutay, Tuncay Öztürk, Didem Yılmaz, Sema Duran Baytar, Sare Gürel, Zekiye Hande Ünal
(SİLİNECEK- ÖYKÜ) Genç Olmak Nursel Duruel
(SİLİNECEK- ÖYKÜ) Genç Olmak - 80 Yazardan 80 Öykü 1. Cilt Nursel Duruel
(SİLİNECEK- ROMAN / ÖYKÜ) Şarkını Denizlere Söyle Sevim Ak
(SİLİNECEK) Ezilenlerin Pedagojisi Paulo Freire
(SİLİNECEK) Nükleer Savaş Etkinliğinin Radyoaktivite Konusunda Öğrencilerin Bilimsel Yazma Becerilerine Etkisi Nuray Zan
(Silinecek) Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Canlılarda Enerji Kavramıyla İlgili Bazı Kavram Yanılgıları Sami Oluk, Esin Oluk
(SİLİNECEK) Ön Lisans Öğrencilerinin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma Karaman İli Örneği Özgür Arpacı, Serkan Aylan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) An Interpretative Phenomenological Analysis Of Paternal Bereavement In Young Adults / Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yasın Yorumlayıcı Fenomenolojik Yöntem İle Analizi Ayşen Maraş
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları Semre Eyri, Hikmet Asutay
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuk Evlerinde Yaşayan Çocuklar İle Ailesiyle Birlikte Yaşayan Çocukların Akran İlişkileriyle Sosyal Davranışlarının İncelenmesi Ayşegül Gür
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ergenlik Öncesi Ahlâk Eğitimi Davut Doğan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerde Anne Baba Tutumu, Anksiyete ve Benlik Nihan Oğuz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerin Bağlanma Stillerinin, Yakın İlişkilerindeki Psikolojik Eğilimlerinin ve İlişki İnançlarının İncelenmesi Seher Baltacıoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Madde Kullanım Bozukluğu Olan Genç Yetişkinlerdeki Psikolojik Belirti Yoğunluğunun İncelenmesi Deniz Akyol Ünal
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Giden İlköğretime Başlayacak Farklı Sosyo-Ekonomik Ortamlarda Ailesiyle Yaşayan Çocukların Okul Olgunluğu Açısından Karşılaştırılması Simay Koca
10-14 Yaş Arası Gençlerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Çok İzledikleri Diziler Alev Üstün, Özcan Doğan
10. ve 11. Sınıf Lise Öğrencilerinin Yalnızlık ve Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Kadıköy İlçesi Örneği) Farnaz Fathı Amaghanı
11-14 Yaş Arası İlk Dönem Çocuk Ergen Tüketicilerin Alışveriş Davranışlarında Ünlü Kişi Etkisi Nilgün Sarıkaya, Merve Türkmen Barutçu
11-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Spora Katılım Motivasyonlarının Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi Ali Aycan, Kadir Yıldız
12-17 Yaş Arası Spor Yapan ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi Ahmet Sercan Bilim, Caner Çetinkaya, Ayfer Dayı
12.Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Anne-Baba Tutumları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Merve Dokuyan
13-15 Yaş Grubu Öğrencilerin Antropometrik Ölçümleri ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Didem Önay Derin, Gülriz Akaroğlu, Sümeyra Şahin, Aynur Akbaş
14 18 Yaş Arası Gençlerin Fiziksel Uygunluk Düzeyi Vücut Yağ Yüzdesi ve Vücut Yoğunluğunun Belirlenmesi Burcu Talu, Mert Doğan
15 Yaşın Altındaki Çocuklar Arasında Cinsel İlişki: Olgu Sunumu Kenan Karbeyaz, Ceysu Dinç, Yasemin Günay Balcı
15-29 Yaş Arası Gençlerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi Elazığ İl Örneği̇ Cemal Gündoğdu, Begüm Barata, Evrim Çelebi
18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Kişinin Kaygı Düzeyleri ve Bağlanma Tipi ile İlişkisi Ezgi Dokuzlu
1960-1970 Dönemi Türkiye'de Gençlik Hareketleri Pelin Tuncer
1990'lı Yıllarda İstanbul'da Üniversite Gençliği Demet Soysal
2000 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Çeviri Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Bir Ders Modeli Fatma Sakine Eruz
22- 30 Yaş Arası Genç Yetişkinlerde Çocukluk Çağı İstismarının Madde Kullanımına Etkisi Gülden İrevül
3+1 Eğitim modeli Kapsamında İşletmelerde İstihdam Edilen Turizm Önlisans Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Tutumları Sakarya Üniversitesi Örneği Recep Yıldırgan, Hümeyra Baysal, Burhanettin Zengin
5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri Bir Köy Okulu Örneği Hamdullah Erol, Naim Uzun
5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması Mehmet Fatih Ayaz
6-14 Yaş Arası Çocuğun Dini Gelişim Dönemi Özelliklerinin Bilinmesinin Din Eğitimi Açısından Önemi Salih Aybey
7. Sınıf Öğrencilerinin Metin Yapılarına Göre Düşünceyi Geliştirme Yollarının İncelenmesi (Research Of The Ways To Develop Thoughts According To Text Structures For 7th Class Students) Esra Nur Tiryaki, Zübeyde Yılmaz
8 Sınıf Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ebru Bozpolat, Hacer Koç
9-11 Yaş Arası Öğrencilerin Çizgi Film ve Animasyonlar Edindikleri Değerler ve Rol Model Alma Durumları İrem Namlı Altıntaş
ABD’de Bulunan Türk Öğrencilerin Kültürlenme Tutumları ve İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki Emre Güvendir
ABD’deki Müslüman Kız Öğrencilerin Okul Deneyimlerini Anlamak: Sosyal Bilgiler Dersleri ve Öğretim Programına İlişkin Yorumları Elvan Günel, Merry M. Merryfield
Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımını Etkileyen Faktörler Meltem Paksoy, Fehmi Çalık, Fatih Yaşartürk, Kubilay Çimen
Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği Ömer Yavuz, Sefa Mızrak
Açık Öğretim Lisesi Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okumaya Yönelik Tutumları Hatice Altunkaya
Açık Öğretim Lisesi Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okumaya Yönelik Tutumları Hatice Altunkaya
Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi Gökhan Kaya, Serkan Yılmaz
Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi Arzu Özyürek, Zuhal Begdeb, Nadire Ferah Yavuz, İsa Özkan
Adalet Sistemi İçinde Ergen Olmak Onur Tuğçe Poyraz Fındık
Adana İli Merkez İlçelerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Prevalansı ve Bu Bağımlılığın Yalnızlık ve Aile Dinamikleri ile İlişkisi Songül Günnar
Adana'da Suça Sürüklenen Çocukların Sosyo Demografik Özellikleri Sunay Fırat, Yiğit İltaş, Mete Korkut Gülmen
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Ve İlişkili Faktörler Yasemin Tin Arslan, Serhat Pirinççi, Pınar Okyay, Füruzan Kacar Döger
Adolesan Dönemde Büyüme Bozuklukları Özgür Pirgon, Bumın N. Dündar
Adolesan Gebelikler Ali İrfan Güzel, Aytekin Tokmak, Yaprak Üstün Engin
Adolesan Öğrencilerin Sigara İçme ile İlgili Davranışları ve Görüşleri Özlem Saniye İçmeli, Hatice Türker, Baran Gündoğmuş, Merve Çiftci, Ülkü Aka Aktürk
Adolesan Sağlığı ve Hastalıkları Yusuf Kenan Haspolat
Adolesanda Büyüme Firdevs Baş, Rüveyda Bundak
Adolesanda Cinsel Sağlık Sorunları Necmi Arslan
Adolesanda Psikososyal Sorunlar Yusuf Kenan Haspolat, Tuğba Yüksel, İlyas Yolbaş
Adolesanlarda Boy Kısalığı ve Psikososyal Sonuçları Tuğba Yüksel
Adolesanların Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Levent Yaycı, İhsan Düşmez
Adolesanların Riskli Sağlık Davranışlarını Önlemek İçin Üç Yönlü Bakış Açısını Anlamak: Aile, Okul ve Aile Hekimi Burcu Küçük Biçer, Hilal Özcebe
Adölesan Çağı ve Genç Kızlarda Jinekolojik Sorunlara Yaklaşım Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan
Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul'da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması Kerem Doğa Seçkin, Burak Yücel, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Cihan Togrul, Engin Çelik, Tuncay Küçüközkan, Gökhan Yıldırım
Adölesan Gebeliklerin İstenmeyen Obstetrik ve Yenidoğan Sonuçları Muzaffer Temur, Şükrü Budak, Yasemin Kılıç Öztürk, Cihan Kaya, Pelin Özün Özbay, Özgür Yılmaz
Adölesanlarda İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sabahat Coşkun, Hatice Bebiş
Aero-Pilates Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Uygunluk Değerleri Üzerine Etkisi Duygu Gültekin, Gönül Babayiğit İrez
Affedici Bir Gençlik İçin Anne ve Babalar Ne Yapmalı Şahin Kesici, Süleyman Barbaros Yalçın, Mehmet Kavaklı
Affetme, Dindarlık ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Türk ve Ürdünlü Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ali Ayten, Hamza Ferhan
Afiş Çalışmalarıyla Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalıkları ve Sosyal Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi Erkan Dinç, Servet Suna Üztemur
Agnew'in Suç ve Çocuk Suçluluğu Genel Teorisinin Temel Unsurları Suç Önleme Politikaları ve Limitleri Ahmet Eker
Aile İçi Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkisi Konusunda Sosyal Hizmet ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Rasim Babahanoğlu, Sezen Gizem Özdemir
Aile İçi Şiddetin Ergenler Üzerindeki Etkisi Fatma Ayhan, Birgül Özkan
Aile Öngörülemezliği ve Ebeveynleşmenin Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri, Öfke Tarzları ve Obsesif İnanışları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Fatma Yıldırım
Aile ve Okulla İlgili Bazı Değişkenlerin Lise Öğrencilerinde Gözlenen Matematik Kaygısıyla İlişkisi Ümit Pekdemir, Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
Aile Yanında ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması Recep Cengiz, Emrah Serdar, Bilge Donuk
Aile, Okul ve Özel Dershanelerin Seviye Belirleme Sınavına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri Sunullah Ercik
Ailede Boşanma: Çocuk ve Ergenlerin Boşanma Sonrası Yaşama Uyumu Türkan Doğan, Rıdvan Şahin
Akademik Başarının Yordayıcıları Olarak Öğretmene Güven, Okula Karşı Tutum, Okula Yabancılaşma ve Okul Tükenmişliği Servet Atik
Akademik Destek Programından Yararlanan Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi Huriye Arıkan
Akıncılar : İslamcı Gençliğin Yazılmamış Öyküsü Serkan Yorgancılar
Akran Arabuluculuk Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerileri Empatik Eğilim ve Saldırganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi Fulya Türk, Abbas Türnüklü
Akran Eğitimi Modelinin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Mitlerine Etkisi Funda Evcili
Akran Etkileşimine Dayalı Yazma Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerindeki Etkisi Onur Dölek, Ergün Hamzadayı
Akran Öğretim Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramsal Anlama ve Tutumlarına Etkisi Atilla Yaşar
Akran Öğretimi Yöntemi’nin, Öğrencilerin Manyetizma Konusundaki Akademik Başarı ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi Önder Şimşek, Kadir Yayla
Akran Zorbalığı, Okul Tükenmişliği ve Ebeveyn İzlemesi Arasındaki İlişki Ayşe Aypay, Emine Durmuş, Eren Can Aybek
Aktif Öğrenme Teknikleri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Yönteminin 5 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi Enver Türksoy, Erdal Taşlıdere
Aktif Öğrenme Tekniklerinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi Nurettin Yıldız, Harun Keskin, Özkan Ozan
Alan Gezilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi Mustafa Sami Topçu, Nejla Atabey
Algılanan Ekonomik Güçlük İle Ergenlerin Uyum Davranışları Arasındaki Bağlantılarda Ebeveyn-Ergen İlişkisinin Aracı Rolü: Bir İzleme Çalışması Ayşe Vildan Acar Bayraktar
Algılanan Ekonomik Güçlük ve Eşler Arasındaki Çatışma ile Problem Davranışlar Arasındaki Bağlantıda, Ebeveyn-Ergen İlişkilerinin Aracı Rolü Ahu Korfal
Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları Olan Ergenlerin Kişilik Özellikleri Ömer Başay, Zeki Yüncü, Bürge Kabukçu Başay, Önder Öztürk, Cahide Aydın
Allah'a Koşan Genç Ahmet Bulut
Alman Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları Nevide Akpınar Dellal Büşra Akın
Almanya daki Göçmen Gençlerin Dili Kanakça/ Ich Bin Kanak Meryem Nakiboğlu
Alternatif Bir Eğitim Öğretim Ortamı Olarak Video Paylaşım Siteleri: Üniversitelerdeki Youtube Uygulamaları Asiye Ata, Abdülkadir Atik
Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılan Posterlerin Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi Cevat Eker
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline İlişkin Görüşleri Abuzer Akgün, Ümit Duruk, Hatice Gülmez Güngörmez
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öykü Tamamlama Becerileri Nesrin Sis, Niymet Bahşi
Altıncı Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Coğrafi Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Nevzat Gümüş, Görkem Avcı
Altıncı Sınıfta Elit Sınıf Uygulaması Üzerine Nitel Bir Çalışma Ruken Akar Vural, Serap Yılmaz Özelçi, Meltem Çengel, Müfit Gömleksi
Amerika Birleşik Devletleri’nde Cami ve Müslüman Gençlerin Kimlik İnşası Fatih Yıldırım
An Analysis of The Critical Thinking Of University Students Enrolled in a Faculty of Education (Eğitim Fakültesinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşüncelerine Yönelik Bir Analiz) Ayşe Aylin Buran
An Investigation of the Relationship Between Adolescents' Subjective Well-being and Perceived Parental Attitudes Tuğba Sarı, İsa Özkan
An İnvestigation Of Motivational Self System Of Students Learning English As A Foreign Language at A University Context (Bir Üniversite Bağlamında Yabancı Dil Olarak İngilizceyi Öğrenen Öğrencilerin Öz-Motivasyon Sistemi Araştırması) Nazlı Cabiroğlu
An İnvestigation on The Effects of Using Cognitive and Metacognitive Strategies to Enhance University Students' Reading Skills (Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerilerini Arttırmada Bilişsel Ve Üstbilişsel Strateji Kullanımı Etkilerinin İncelenmesi) Sevim Kutlutürk
Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ali̇ Gürel Göksel, Çağdaş Caz
Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrencilerinin Üniversitelerine Bağlılıklarının Öğrenci Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi Köksal Büyük, Murat Akyıldız
Analitik Ağ Süreci Yöntemi İle Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Erken Uyarı Sistemine İlişkin Bir Uygulama Murat Atan, Hasan Türe, Deniz Koçak
Analysis On Basic Psychological Needs Of The Students Studying İn Higher Education İnstitutions Offering Sports Education (Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi) Sümmani Ekici, Yavuz Öntürk, Ahmet Yavuz Karafil
Anasınıfına, İlköğretime ve Liseye Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi Aysel Köksal Akyol, Güneş Salı
Ankara'da Bir Lisede Öğrencilerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Bazı Faktörler Merve Özcan, Tevfik Aşgın, Tuna Çelik, Yavuz Parlar, Leyla Sönmez, Sarp Üner
Ankara’daki Lise Öğrencilerinin Formalarının Okul Türüne Göre İncelenmesi Seher Akdeniz Şahin, Gülçin Üstün
Anket Çalışması Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sosyo Demografik Özellikleri ve Anatomi Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri Emre Atay, Şerife Çınar, Özlem Özçelik Bozkurt, Adem Tokpınar, Handan Sosyal, Uğur Doğan
Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumları Hüseyin Öztürk
Araştırmacı Gazeteci Yönteminin Öğrencilerin Okuma Süreçlerine Etkisi Ali Türkel, Meltem Çetinkaya
Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Bilimsel Düşünme Becerilerine ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Olan Etkisi Ömer Acar, Zehra Tola, Sedat Karaçam, Ahmet Bilgin
Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi Ramazan Demirel
Argümantasyon Temelli Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Argüman Düzeylerinin Belirlenmesi Fatma Torun, Salih Şahin
Artık Büyüdüm: Ergen Ruh Sağlığı (13-20 Yaş) Z. Bengi Semerci
Aspergerli Ergenlere Yönelik Okul Rehberlik Hizmetleri: İki Olgu Sunumu Nurten Karacan Özdemir, Leyla Vural
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi Cem Işik, Tuba Türkmendağ
Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Azerbaycanlı Öğrencilerin Sosyo Ekonomik Durum ve Problemleri Adnan Küçükali
Audience Reception of Teen Tv Dramas: Experience of Romance and Pleasure (Gençlik Dizilerinin İzleyici Alımlaması: Romans ve Haz Deneyimleri) Hava Sare Güneş
Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu ile İlişkili Okul Reddi; Bir Ergen Olgu Mustafa Yasin Irmak
Az Gören Öğrencilerin Görme Becerileri ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Salih Çakmak, Tamer Karakoç, Pınar Şafak
Azerbaycan’da Öğrencilerin Kendilerine Sunulan Psikolojik Hizmetleri Değerlendirmeleri Anar Babayev
Badminton Sporu Yapan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Hüseyin Öztürk
Bağlam Temelli Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “İletken ve Yalıtkan Maddeler” Örneği Hakan Şevki Ayvacı, Sibel Er Nas, Yasemin Dilber
Bağlamsal Problemlerin Çözümünde Strateji Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi Ferat Önal, Cumali Öksüz
Bağlanma Stilleri, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu Ve Kıskançlık İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Araştırma Özlem Yeter
Bakım Kurumlarında Kalan Gençlerin Sosyalleşmesi: Boş Zaman Aktivitelerinin Etkileri Bakımından Bir Araştırma Sabri Kaya
Balkanlara Karşı Türk ve Alman Öğrencilerin Basmakalıplarının Karşılaştırılması Gürcan Ültanır, Emel Ültanir, Ayşe Irkörücü
Barış Eğitimi Programının Öğrencilerin Şiddet Eğilimleri ve Sosyal Sorun Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri Zekavet Topçu Kabasakal, Ali Serdar Sağkal, Abbas Türnüklü
Bartın Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Kişilik Özellikleri İlişkisinin Araştırılması Sercan Kural, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı Hanifi Dülger, Atilla Senih Mayda
Basketbol Oynayan Erkek Çocukların Akademik Başarılarının Bazı Değişkenler ile İlişkisi Umut Canlı, Mehmet Günay
Batı Avrupa Ülkelerinden Türkiye’ye Üniversite Eğitimi İçin Gelen Türk Öğrencilerin Sosyal Bütünleşme Süreçleri Nurtaç Ergün, Sevgi Çoban, Birsen Şahin Kütük, Gonca Gökalp Alpaslan
Bazı Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımı ve Kendini Sabotaj Düzeyi Sevda Altıntaş
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Batman Üniversitesi Örneği Enes Işıkgöz, Mizgin Yıldız
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Beden Eğitimi Dersi Alan Lise Öğrencilerinin Çevresel Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Çevreye Yönelik Tutumları İle İlişkisi Ankara İli Sincan İlçesi Örneği Çağlar Türkoğlu, Güner Ekenci
Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme Başak Uysal
Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar Sinan Ayan
Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Aile, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerden Beklentilerinin Belirlenmesi Gülten Hergüner, Mustafa Bar, Menzure Sibel Yaman
Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin VII . ve VIII. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Abdulkerim Çeviker, Hikmet Turkay, Ali Dursun Aydın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Akademik Başarı ve Bazı Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi Mustafa Atli, Gökhan Yaşar, Zekiye Özkan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Dört Yıllık Eğitim Sürecindeki Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yücel Ocak
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Liderlik Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleği Yordama Gücünün İncelenmesi Mehmet Behzat Turan, Zeynep Erol, Barış Karaoğlu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi Recep Aydın, Taner Bozkuş, Murat Kul
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması Erkan Cantav
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi(Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Örneği) Arda Öztürk, Betül Bayazıt
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygularını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi Dilek Sevimli, Fatma Pervin Bilir, Levent Sangün
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Niğde İli Örneği) Fatih Mutlu, Ercan Polat, Mustafa İlçin, Tuğba Kalkan
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan Cinpolat, Fikret Alıncak, Uğur Abakay
Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili Olan Kriterlerin Araştırılması:Bir Üniversite Uygulaması Filiz Ersöz, Taner Ersöz, Özlem Konuşkan
Benlik Saygısı ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Doğrudan ve Dolaylı Rolü Şahin Kapıkıran, Metin Yaşar, Necla Acun Kapıkıran
Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme TercihleriÜzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması Celal Deha Doğan
Bilgi Okuryazarlığı İnternet Bağımlılığı Sanal Aylaklık ve Çeşitli Diğer Değişkenlerin Sanal Zorbalık ile İlişkisinin İncelenmesi Ömer Demir, Süleyman Sadi Seferoğlu
Bilgi Profesyoneli Adaylarının İnternet Bağımlılığı Düzeyleri: Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Örneği Mehlika Karagözoğlu-Aslıyüksek
Bilgisayar Bağımlılığı ile Baş Etme Psiko Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkisi Pervin Nedim Bal, Hakan Metan
Bilgisayar Destekli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin yaşamımızdaki Elektrik Kavram Bilgilerine ve Tutumlarına Etkisi Özden Tezel, Yasemin Aydost
Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulamasına ve Kağıt-Kalem Testine Katılan Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Durmuş Özbaşı
Bilgisayar Oyunları ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması Selahattin Çavuş, Bünyamin Ayhan, Mehmet Tuncer
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Hakkındaki Farkındalık Durumlarının Farklı Değişkenlerce İncelenmesi Serhat Bahadır Kert, Abdülkadir Şahiner
Bilim Merkezi’nde Yürütülen Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi ve Motivasyon Düzeyleriyle İlişkisi Ersen Çığrık, Muhlis Özkan
Bilim Uygulamaları Dersi Hakkında Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Çiğdem Şahin, Tuba Koç
Bilim ve Sanat Merkezindeki Üstün Yetenekliler Eğitiminin Sürdürülebilirliğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri Halil Atlı, Refik Balay
Bilim ve Sanat Merkezlerinde ve Diğer Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sahip Oldukları Değerlere İlişkin Öğretmen Görüşleri Adem Beldağ, Sinan Keskin
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi İbrahim Demirci, Seval Erden
Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerliliği ve Güvenirliliği Gamze Ekici, Songül Atasavun Uysal, Onur Altuntaş
Bipolar Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik, Tanı ve Ayırıcı Tanı Sevay Alşen Güney, Neslihan İnal Emiroğlu
Bir Cezaevinde Kalan Ergenlerde Suçluluk-Utanç Duygusunun Değerlendirilmesi Özlem Öztürk, Ayşe Ferda Ocakçı
Bir Eylem Araştırmasının Öğrencilerin Öykü Yazma Becerilerine Yönelik Algılarına ve Yazma Kaygılarına Etkisi Başak Karakoç Öztürk
Bir Genç Kızın Günlüğü Sigmund Freud
Bir Grup Türk Orta Okulu ve Lise Öğrencilerinin Organ ve Doku Bağışı Bilgi Düzeyi Fatih Öz, Ünal Ayrancı, Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Sosyal Kaygı, Depresyon ve Anne-Baba Tutumları ile Mükemmelliyetçilik Eğilimleri ve Üniversiteye Uyum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Merve Gökkaya
Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi Seren Günay, Tuğba Beki̇tkol, Gizem Beycan Ekitli, Serap Yıldırım
Bir Lisedeki 9. ve 10. Sınıf Ögrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler Ebru Civelek, Gamze Emir, Kevser Kılıç, Yasemin Özer, Tülin Yıldız, Sevi̇l Albayrak
Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Okul Kültürü Algıları Can Uzun
Bir Nesli Nasıl Mahvettiler Osman Yüksel Serdengeçti
Bir Pırıltıdır Yaşamak - Hayatı Iskalamayın "Modern" ve "Seçkin" Bir Genç Olun İpek Ongun
Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca Uygulanan Gençlik Kampları Programları Meli̇ke Esentaş, Selhan Özbey
Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algı Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Zeynep Sedef Varol, Meltem Çiçeklioğlu, Şafak Taner
Bir Üniversite Öğrenci Örnekleminde Bağlanma Stilleri Ve Şiddet Eğiliminin İncelenmesi Aysun Babacan Gümüş, Gülseren Keskin
Bir Yatılı Okulda Öğrenimini Sürdüren Parçalanmış ve Tam Aileden Gelen Ergenlerin Benlik ve Yalnızlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine İlişkin Bir Çalışma İkbal İçber
Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Cengiz Demir, Nesrin Demir
Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Özcan Özyurt, Hacer Özyurt
Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okumalarının Değerlendirilmesi Dudu Kaya, Birsen Doğan
Birinci ve Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ve Etkileyen Faktörler Şebnem Bilgiç, Zeynep Tosun
Bitlis İli ve Çevresinde Askerlik Çağındaki Genç Erkeklerin Yasal Körlük ve Şiddetli Görme Bozukluğu Sebepleri Talay Köylü, Gökhan Özge, Tarkan Mumcuoğlu, Gökçen Gökçe
Body Appreciation Scale: Evaluation of the Factor Structure and Psychometric Properties among Male and Female Turkish University Students (Beden Memnuniyeti Ölçeği: Türk Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Faktör Yapısı ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi) Orkide Bakalım, Arzu Taşdelen-Karçkay
Bologna Süreciyle İlgili Bir İnceleme: Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yöntemleri ile Öğrenci İş Yükünün Karşılaştırılması Zeynep Şen, Gonca Uludağ, Yüksel Kavak, Süleyman Sadi Seferoğlu
Boşanma Sonrasında Genç-Ebeveyn İlişkilerinin Sürdürülmesi ve Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi (Afyon İli Örneği) Serhat Kahraman
Boşanmış ve Boşanmamış Ailelere Sahip Üniversite Öğrencilerinde Reddedilme Duyarlılığının Bağlanma Stilleriyle İlişkisinin İncelenmesi Tuğçe Şebnem Kotan
BYT Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi Orhan Sevindik, Cem Akopat
Candy Crush Saga Oyununa Yönelik Ergen Görüşleri Nitel Bir Çalışma Emine Kübra Fidan, Raziye Pekşen Akça, Hanife Akgül
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Bazı Sağlık Davranışları ve Okul Ortamından Beklentilerinin Değerlendirmesi Kevser Tarı Selçuk, Seçkin Karataş, İsa Emre Çetinkaya, Sarper Selimoğlu, Gönül Dinç Horasan
Cezaevinde Yanında Çocuğu Olan Annelerin Ve Çocuklarının Oyun Ve Oyuncaklar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Selda Can
Cinsel İstismar Mağduru Olan Çocuk ve Ergenlere Konulan Psikiyatrik Tanıların ve Uygulanan Tedavilerin Devamlılığının Değerlendirilmesi Merve Çıkılı Uytun, Didem Behice Öztop
Cinsel İstismar Mağduru Olan ve Olmayan 11 ve 18 Yaş Arasındaki Bir Grup Kız Çocuğunun Sosyo-Demografik Özellikler ve Psikolojik Belirtiler Bakımından Karşılaştırılması Yasemin Kılıç
Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Grup Odaklı Sosyal Hizmet Uygulaması Arzu İçağasioğlu Çoban, Işıl Bulut
Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Işıl Bulut
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi Merve Çıkılı Uytun, Rabia Yılmaz, Didem Behice Öztop, Çağlar Özdemir
Cinsel İstismara Uğrayan Ergen Adli Olgularda Flört İlişkisinde Şiddet Varlığı Nagehan Üçok Demir, Mustafa Yasin Irmak, Murat Duygu, Neşe Perdahlı Fiş
Cinsel Saldırı Suçuna Sürüklenen Çocuğun Cinsel İstismarı Olgu Sunumu Tülay Elbek, Özlem Erel, Musa Dirlik, Selim Özkök, Hatice Aksu, Füsun Çallak Kallem, Bedir Korkmaz, Ufuk Katkıcı
Cinsel Şiddete Maruz Kalmış Ergen ve Erişkin Hastalarda Tıbbi ve Adli Tıbbi Yaklaşım Selim Özkök
Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Ygs Ve Lys Deki Ortalama Alan Başarıları Üzerine Bir Değerlendirme Vedat Şahin
Contact Disturbances, Self-Esteem and Life Satisfaction of University Students: A Structural Equation Modelling Study Özlem Tagay
Cumhuriyet Dönemi’nde Kesintisiz Eğitim: 1924 İlkokul, Ortaokul ve Lise Müfredat Programları Dilek Hızır
Cumhuriyetin Erken Döneminde Yurt Dışına Eğitim Bilimleri Alanından Öğrenci Gönderilmesi (1923-1940) Cengiz Aslan
Çağdaş Sanatta Metaforik Düşünceye Dayalı Uygulamaların Lisans Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Başarısına Etkisi İnci Bulut Kılıç, Osman Altıntaş
Çağdaş Türk Müziği Flüt Eserleri İcrasında Makamsal Flüt Egzersizlerinin Kullanılabilirliği ve Öğrenci Görüşleri Atatürk Üniversitesi Örneği Levent Türkel, Yavuz Şen
Çalışan Çocuk ve Gençlerin Korunması İlke Gürsel
Çalışan Ergenlerde Duygusal-Davranışsal Sorunların Boyutu ve Belirleyicileri Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Serap Kaynak
Çalışan Öğrencilerin Hayattan Memnuniyetlerinin Araştırılması Erkan Oktay, Enzel Özgenç, Kübranur Çebi
Çalışmanın Yeni Biçimlerini Okumak: Çalışma Deneyimi Olmayan Üniversite Mezunlarına Yönelik Kariyer Sitelerindeki İlanlar Sevgi Çoban
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ve III Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenime Karşı Tutumları Ayşegül Uludağ, Ahmet Uludağ, Mustafa Saçar, Yusuf Haydar Ertekin, Murat Tekin
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Öne Çıkan Değerler: Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Araştırma Aydan Ustaoğlu Çelik, Mehmet Ali Çakmak
Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi Fulya Türk, Abbas Türnüklü
Çatışma Çözme Eğitimi ve Akran Arabuluculuğu Nuray Taştan
Çeşme İlçesi'nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nükhet Adalet Akpulat
Çevre Sorunları Konusunun Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi Aysun Çakır, Bülent Aydoğdu
Çevrimiçi Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Öğretimsel Sosyal ve Bilişsel Buradalık Algılarının Belirlenmesi Servet Kılıç, Mehmet Barış Horzum, Ünal Çakıroğlu
Çevrimiçi Eşzamanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Öğretimsel, Sosyal ve Bilişsel Buradalık Algılarının Belirlenmesi Servet Kılıç, Ünal Çakıroğlu, Mehmet Barış Horzum
Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri Meral Güven
Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbaliğa Duyarlılık Düzeyleri ile Facebook Kullanım Amaçları Üzerine Bir Çalışma Ezgi Doğan, Cansu Çaka, Yusuf Levent Şahin
Çıraklık Eğitiminin Suça Sürüklenmiş Çocukların Topluma Kazandırılmasındaki Rolü: Ankara Çocuk Eğitimevleri Örneği Abdullah Ferid Üzümcü
Çift giriş silinecek / Üniversite Öğrencileri Arasında Sanal Zorbalık Meryem Fırat, Gülsün Ayran
ÇİFT GİRİŞ SİLİNECEK Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Gelecek Planları Vedat Işıkhan, Ercüment Erbay, Sinan Akçay, Ahmet Ege
ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencileri İçin Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği Nin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri Mustafa Pamuk, Abdullah Atlı
ÇİFT GİRİŞ Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor Mu? Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını Eğilimini Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi Yener Pazarcık
Çin Gençliğinde İnternet Bağımlılığı ve Farklı Bir Bakış Açısı Aydoğan Aykut Ceyhan
Çin ve Türkiyedeki Üniversite Giriş Sınavlarının Genel Özelliklerinin ve Kimya Sorularının Karşılaştırılması Erdi Altun, Gülten Şendur, Şenol Alpat
Çocuk -Ergen Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Emriye Hilal Yayan, Ayda Çelebioğlu
Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme İle Başvuran Öz Kıyım Olgularının Değerlendirilmesi Cem Arat, Yelda Türkmenoğlu, Berna Akşahin Gümüşoğlu, Bilal Yılmaz, Ümit Sarıtaş, Berna Hamilçıkan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal
Çocuk Adalet Sistemi Kapsamında Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Uygulamaların Nitel Analizi Zeki Karataş
Çocuk Cezaevindeki Ergenlerle Ailesiyle Birlikte Kalan Ergenlerin Yaşam Doyumu İle Umutsuzluk Ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin Karşılaştırılması Aytakın Mammadova
Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri Gülseren Oktay, Nagihan Yıldız Çeltek, Yunus Emre Kuyucu, Canan Kuzdan, Ramazan Tetikçok
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının İncelenmesi İhsan Düşmez
Çocuk Hukuku Ve Çocuk Hakları Hayrunnisa Özdemir, Ahmet Cemal Ruhi
Çocuk Psikolojisi Haluk Yavuzer
Çocuk Suçları ve Medyanın Etik Sorumluluğu Barış Bulunmaz
Çocuk ve Ergen Başlangıçlı Bipolar Bozukluğun Farmakolojik Tedavisi Nagihan Cevher Binici, F. Neslihan İnal Emiroğlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uygulamasında Yataklı Servis Deneyimi ve Yatışın İyileşmeye Katkısının Değerlendirilmesi Burcu Özbaran, Sezen Köse, Ebru Yılmaz, Ayşe Nur Aydın, Cahide Aydın
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Aynur Pekcanlar Akay, Eyüp Sabri Ercan
Çocuk ve Ergenler için Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özkan Çikrıkci
Çocuk Ve Ergenlerde Aile Dışı ve Aile İçi Cinsel İstismar Olgularının Karşılaştırılması Özlem Gencer, Aylin Özbek, Gonca Özyurt, Canem Kavurma
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Tedavisinde İlaç Dışı Uygulamalar S. Burak Açıkel, Saliha Kılınç, Sabri Hergüner
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk Etyolojisi ve Etyopatogenezi Onur Burak Dursun, İbrahim Selçuk Esin
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk Farmakolojik Tedavisi Esra Bulanık Koç, Gül Karaçetin
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk Non-Farmakolojik Tedavisi Ahmet Hamdi Alparslan, Yasemin Erol
Çocuk ve Ergenlerde Distimik Bozukluk ve Rekürren (Yineleyici) Depresif Bozukluk Kliniği, Tanısı ve Tedavisi Zehra Topal, Ali Evren Tufan
Çocuk ve Ergenlerde Duygu Durum Bozukluklarında Psiko Eğitimsel Terapi: Çocuk-Ergen Neslihan İnal Emiroğlu, Dilay Karaaslan
Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Epidemiyolojisi Caner Mutlu, Gül Karaçetin, Özgür Yorbık
Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluklarında Prognoz ve Öngörücü Faktörler Handan Özek Erkuran, Aynur Akay
Çocuk ve Ergenlerde Kriz Değerlendirmesi ve Vaka Formülasyonu Betül Tanacıoğlu
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozuklukların Farmakolojik Tedavisi Yasemin Taş Toruna, Yasemen Işık Taner
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği Sistematik Bir Gözden Geçirme Nesibe Olgun Kaval, Serap Tekinsav Sütçü
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme Nesibe Olgun Kaval, Serap Tekinsav Sütçü
Çocuk ve Ergenlerde Tik Bozuklukları Bengi Semerci, Mücahit Öz
Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Klinik Özellikler, Ayırıcı Tanı ve Binişik Durumlar (Komorbidite) Hakan Erman
Çocuk ve Ergenlerde Travmatik Stresi Etkileyen Faktörler: Bir Olgu Serisi Hatice Ünver, Şahika Gülen Şişmanlar, Işık Karakaya
Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu Kliniği, Tanısı ve Tedavisi Koray Karabekiroğlu
Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet Uğur Özdemir
Çocuk ve Suç: İlk Cinayet İsimli Öyküden Hareketle Suç Psikolojisi Başak Uysal
Çocuk-Ergen Alay Edilme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi Banu Çankırı
Çocukla Adli Görüşme ve İletişim Gül Alpar
Çocuklar ve Gençler İçin İslam Ansiklopedisi Ahmet Efe
Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Soruşturmalarında Mağdur Bildirimlerinin Önemi Miraç Burak Gönültaş, İrem Akduman
Çocuklarda Cinsel Eğitim Adem Güneş
Çocuklarda Suç Davranışı İle Sosyodemografik Özelliklerin Ve Zekanın İlişkisi Burcu Çakaloz, Gülşen Ünlü, Merve Aktaş Terzioğlu, Nazlı Kapubağlı, Çiğdem Tekkanat
Çocukluk Çağı Travmaları ve Bağlanma Özellikleri ile Obsesif İnanışlar ve Obsesif-Kompulsif Belirtilerin İlişkisinde Dünyaya İlişkin Varsayımların Aracılık Rolü: Üniversite Öğrencilerinde Bir Değerlendirme Cansu Alsancak
Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi Hatice Turhan Ağrelim
Çokkültürlü Seküler Toplumda Türk Genç Yetişkin Kadınların Dini Sosyalleşmeleri (Amsterdam örneği) Kübra Elçi
Çoklu Zekâ Kuramının Kullanılabilirliğine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Doğrusal Denklemler ve Koordinat Sistemi Tamer Kutluca, İlhami Bulut, Zülküf Kılıç
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi Nihan Arslan, Ahmet Akın
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi Ömer Tuğrul Kara, Ali Yiğit, Feyzullah Ağırman
Davranım Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Komorbidite: 6 Ay Süreli Bir Kesitin Retrospektif Analizi Zeynep Göker, Çağatay Uğur, Gülser Dinç, Özlem Hekim Bozkurt, Özden Şükran Üneri
Davranış-Mekân Uyumu: Bilişsel Esneklik Düzeyleri Farklı Öğrencilere Göre, Okul Ortamında Olanaklılıkların (affordances) İncelenmesi Gülsemin Alparslan Kardeş
Değerlerin Aktarımı Bağlamında Âşık Edebiyatı ve Gençlik Cafer Özdemi̇r
Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler (Öğrenci Görüşleri) Tekin Çelikkaya, Osman Seyhan
Değişen Bir Toplumda Ailecilik ve Bireyciliği Uzlaştırma: Türk Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Pelin Önder Erol, Duygu Altınoluk Düztaş
Değişen Tesettür Algısı: Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Melek Çaylak
DEHB Tanısı Almış Çocuk ve Ergenlerde Uyku Alışkanlıkları Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Muhammed Tayyib Kadak, H. Gözde Akkın Gürbüz, Erkan Doğan, Fırat Erdoğan
DEHB Tanısı Almış Çocukların Algılanan Anne Baba ve Öğretmen Akademik Katılımı ile Okul Bağlılığı Arasındaki İlişki Kevser Erbay
Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği Neşe Salik, Erdoğan Kaygın
Demografik Özellikler ile Dua Tutumu Arasindaki İlişki: Lise Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Muhammed Kızılgeçit, Mustafa İşlek
Denetimli Serbestlik Kapsamında Çocuk Hükümlü ile Görüşme ve Süpervizyon Özden Bademci
Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Gençlerin Sosyal Hayata Dâhil Edilmesine İlişkin Proje Uygulaması “Suçun Kıyısından Hayata Açılan Liman Rahman Çakır
Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Çocuk ve Gençler: Betimleyici Bir Çalışma Sevtap Yeşil Kocagazioğlu, Deniz Işıker Bedir, Tunç Demircan
Deneyimle Değişen Kentsel Mekan Algısı ve Kent İmajı: Mimarlık ve Mühendislik Öğrencileri Örneği Elvan Elif Özdemir
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği DUİM Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Üzerine Stilleri Üzerine Bir Değerlendirme Mustafa Samet Çetin, Mehmet Şeremet
Denizcilik Programlarının İstihdam Boyutunun Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Mehmet Şeremet
Depresyonu Olan Ergenlerin Anne-Baba Kabul-Red Algıları ve Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi Özlem Şireli, Ayla Aysev Soykan
Depresyonun Üstbilişsel Modeli'nin Türkiye'deki Bir Üniversite Öğrencisi Örnekleminde İncelenmesi Adviye Esin Yılmaz
Dereceli Puanlama Anahtarı İle Öz, Akran ve Öğretmen Değerlendirmesi Perihan Güneş, Didem Kılıç
Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanan Öğrencilerin Başarıları Üzerine Bir Araştırma Ayşegül Bayraktar, Canan Aslan
Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanan Öğrencilerin Başarıları Üzerine Bir İnceleme Ayşegül Bayraktar, Canan Aslan
Derinleştirme Aşamasına Yönelik Geliştirilen Kılavuzun Öğrencilerin Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilmelerine Etkisi Sibel Er Nas, Salih Çepni
Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması Necat Dağtekin, Hüseyin Artun
Destek Eğitim Odasında Uygulanan Etkinliklerin İlkokul Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık Becerilerine Etkisi Oğuzhan Yavuz, Yelda Yavuz
Determinants of Academic Achievement of Middle Schoolers in Turkey Bengü Börkan, Ozan Bakış
Devlet Dersi: Çocuk Hak İhlallerinde Cezasızlık Öyküleri Gökçer Tahincioğlu
Dijital Bir Oyunun Hareketli Hale Dönüştürülmesi: Öğrencilerin Uyarlanmış Hareketli Versiyona Verdiği Tepkilerin İncelenmesi Mehmet İnan, Fatih Dervent
Dijital Öyküleme Yönteminin Öğrencilerin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarına Etkisi Fatih Balaman
Dijital Öyküleme'nin Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Değer Yargılarına Etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği Fatih Balaman
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin siber zorbalık ve mağduriyeti ile ilişkili etmenlerin araştırılması Rezzan Aydın Görücü
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi Özlem Uzun, Veli Yıldırım, Erman Uzun
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Bağlanma Örüntüleri ve Ebeveynlerdeki ADHD’nin Bağlanma Üzerine Etkisi Salih Gençoğlan, Mustafa Erkan, Leyla Akgüç, Hamit Sırrı Keten, Esin Özatalay, Çığılı Fettahoğlu
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Üniversite Öğrencilerinin Not Ortalaması Performans Değeri Üzerine Etkisi Sultan Gülşah Sarıoğlu
Din Psikolojisi Dersinin Öğrencilerin Bireysel Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi: DEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği İlker Yenen
Dindarlığın Tanımı Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği Mustafa Ulu
Dini Değerler ve Gençlik Mustafa Günerigök, Hülya Topçu
Dini İnanç Gelişimi Açısından Köy ve Şehir Çocuklarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu Örneği) Bekir Aksoy
Dismenorenin Okul Performansına Etkisi Figen Alp Yılmaz, Mürüvvet Başer
Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de Bir Uygulama İbrahim Yemez
Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi ve Burada Okuyan Türk Öğrenciler Hakkında Bir Rapor İhsan Çomak
Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi Kolektif
Dolaşım Sistemi Konusunda Eğitsel Oyun Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Öğrenimi Motivasyonu Üzerine Etkisi Emre Yıldız, Ümit Şimşek, Hakan Araz
Dönüt Verme ve Düzeltme Türlerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerisine Etkisi Nurettin Yıldız
Dördüncü Sınıf Öğrencilerin Hoşgörü Algısı Ve Deneyimleri Bir Fenomenolojik Araştırma Arife Figen Ersoy
Dumlupınar Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi Hakan Çelikkol, Ergin Uzgören, M. Mine Çelikkol, Halime Gürdal, Bahar Çelik
Duygusal Güvenlik Ölçeği (DGÖ): Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Gül Şendil
Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Klinik Başvurusu Olmayan Ergen Öğrencilerde Duygusal Özerkliğin İncelenmesi Arkun Tatar, Tezan Bildik, Çiğdem Yektaş, Fırat Hamidi, Haşim Ercan Özmen
Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Klinik Başvurusu Olmayan Ergen Öğrencilerde Duygusal Özerkliğin İncelenmesi Arkun Tatar, Tezan Bildik, Çiğdem Yektaş, Fırat Hamidi, Haşim Ercan Özmen
Dünyada ve Azerbaycan’da Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamaları Juvenile Adli Sistemi O. Garibova
Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler Mehmet Ali Sungur, Mert Şahin, Gökhan Can, Mücahit Fatih Şahin, Kadir Duman, Bayram Pektaş, Sümeyye Doğan, Abdullah Ömer Alkan, Hasan Onuk
Düzenli Alkol Kullanımı Olan Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı ile İlişkili Psikolojik Faktörler Hatice Demirbaş, İnci Özgür İlhan, Fatma Yıldırım, Yıldırım Beyatlı Doğan
Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri Cengiz Tüysüz, Veli Çümen
Ebelik Öğrencilerinde Güdülenme Düzeyinin Klinik Uygulama Beklentisine Etkisi Zümrüt Bilgin, Hediye Arslan Özkan, Meliha Baş
Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri Zeliha Burcu Yurtsal, Sultan Uçuk, Özlem Duran Aksoy, Berrin Tali, Sultan Temel
Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri Zeliha Burcu Yurtsal, Sultan Uçuk, Özlem Duran Aksoy, Berrin Tali, Sultan Temel
Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik Ortaokul ve Lise Öğrencileri Şahin Kapıkıran
Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri Şahin Kapkıran
Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri Şahin Kapıkıran
Ebeveyni Mahkum Olan Çocukların Okul Yaşantıları Orhan Kahya
Edirne’de Üniversite Öğrencileri Arasında Alkol ve Psikoaktif Madde Kullanımı ve İlişkili Parametreler Yasemin Görgülü, Diğdem Çakır, Mehmet Bülent Sönmez, Rugül Köse Çınar, Erdal Vardar
Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları Derya Şaşman Kaylı, Görkem Yararbaş
Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Oryantasyon ve Akademik Danışmanlık Hizmetleri ile İlgili Gereksinimlerinin Belirlenmesi Ragıp Özyürek, Deniz Arıkan, Muhittin Şahin
Eğitici Drama Yönteminin 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Erdinç Öcal, Alev Doğan
Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Fakülte Kültürü Adnan Boyacı, Kıvanç Bozkuş, Mehmet Fatih Karacabey
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatih Sezek, Yusuf Zorlu, Fulya Zorlu
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Meryem Özdemir, Mücahit Dilekmen
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı ile İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi Cengiz Şahin, Davut Aydın, Refik Balay
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi Fatma Köybaşı, Celal Teyyar Uğurlu, Neslihan Ceylan
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Yalnızlıklarının İncelenmesi İsmail Özsarı, Gülşah Batdal Karaduman
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) Kevser Özaydınlık, Hasret Kabaran, Sedat Altıntaş, Güler Göçen
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması Özlem Ulu Kalın
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Öğrencilerinin Aldıkları Yazma Eğitimi Dersinin Yazmaya Karşı Tutumlarına Etkisi Ali Göçer
Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği Hasan Hüseyin Aksu
Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları, Kaygı Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları İbrahim Dadandı, Ayşe Kalyon, Hikmet Yazıcı
Eğitim Kademesi ve Akademik Başarı Açısından Sporcu Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Ceyhun Alemdağ, Arslan Kalkavan, Serdar Alemdağ, Abdullah Bora Özkara
Eğitim Kalitesinin Genç İşsizliği ile İlişkisi: PISA Test Sonuçları Üzerinden Bir Değerlendirme Peli̇n Mastar Özcan, Umut Tepekule, Gül Kayalıdere
Eğitim Yapılarında Öğrenci Odaklı Tasarım Ayşe Sağsöz, Selda Al Şensoy
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri Zeynep Umur, Hasan Demirtaş
Eğitim, İstihdam ve Yoksulluk Bağlamında Türkiye'de Gençliğin Durumu Fatih Kahraman, Ahmet Burak Kahraman
Eğitimde Uygulamalı Öğrenci Psikolojisi Mehmet Ali Basık
Elektronik Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi, Türkiye ve Azerbaycan'da Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Sevınj Omarlı
Empati Becerisi Psiko Eğitim Programının Üstün Zekâlı Ergenler Üzerindeki Etkisi Pervin Nedim Bal, Yıldız Bilge
Engelli Bireylerin Üniversite Yerleşkelerinde Ortak Mekânları Kullanabilmeleri Üzerine Örnek Bir Araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Demet Demiroğlu, Ayşen Çoban, Duygu Özgür
Engelli Çocuk ve Gençlerde Beslenme ve Dental Koruma Sema Çelenk, Buket Ayna
Engelli Çocuk ve Gençlerde Klinik ve Evde Tedavi Uygulamaları Zuhal Kırzıoğlu, Derya Ceyhan, Kayahan Kıvanç
Engelli Öğrencilerin Sayısal ve Sembol İçerikli Bir Dersteki Başarılarının İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Örneği Harun Sönmez
Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Çiğdem Yılmazer
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Zeki Coşkuner, Mahmut Açak, Yunus Emre Karakaya, Çetin Tan
Ergen Bir Olguda Diazepam ile Düzelen Katatoni; Olgu Sunumu Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin
Ergen Bireylerin Benlik Saygısı, Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi Suat Kılıçarslan, İsmail Sanberk
Ergen Danışma Merkezine Başvuranların Beck Depresyon Ölçeği ve CES Depresyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi Berk Geroğlu, Haluk Mergen, Bakiye Nurdan Tekgül, Fikret Merter Alanyalı
Ergen Kullanma Kılavuzu Michel Delagrave
Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yusuf Kenan Haspolat, Müsemma Karabel, Duran Karabel, Selvi Kelekçi, Tuba Tuncel, Velat Şen, Ünal Uluca, İlhan Tan
Ergen Sağlığı ve Gelişimi Taraması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mustafa Türkmen, Hülya Ercan, Neslihan Karaman, Figen Çok
Ergen Siyaseti Rüzgar Vahit Sağnak
Ergen ve Çocuk Gelişiminde Baba Desteği ve Eğitimi Ercan Kocayörük
Ergen ve Gelişimi: Yetişkinliğe İlk Adım Z. Fulya Temel, Ayşe Belgin Aksoy
Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış Aylin Yalçın Irmak, Semra Erdoğan
Ergenin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Hatalar, Bilişsel Esneklik ve Anne Baba Beş Faktör Kişilik Özellikleri İlişkisi Mehmet Bilgin
Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm Olgu Sunumu Hülya Karadeniz, Hüseyin Çetin Ketenci, Halil Boz, Gökhan Kazındır, İsmail Birincioğlu, Özgür Turna
Ergenler İçin Kentin Riskleri: Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesi Örneği Arzu İçağasioğlu Çoban, Işıl Bulut
Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yalçın Özdemir, Ali Serdar Sağkal
Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Ramazan Çetin, Yasemin Özen
Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Safiye Dinç, Ümran Akın, Saranda Raba, Aydın Söylemez
Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Arca Adıgüzel, Atılgan Erözkan, Uğur Doğan
Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin (YAÖ) Geliştirilmesi Arif Özer, Dilek Gençtanırım Kurt, Seval Kızıldağ, Selen Demirtaş Zorbaz, Fatma Arıcı, Tülin Acar, Tuncay Ergene
Ergenlerde Ana Babaya Bağlanma Türkiye Profili Türkan Doğan
Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma: Türkiye Profili Türkan Doğan
Ergenlerde Anne-Baba Ve Arkadaşlara Bağlanma Biçimleri İle Romantik İlişkilerde Sorun Çözmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur Çetin, Abide Güngör Aytar, Merve Deniz Pak, Abdulbaki Artık
Ergenlerde Depresyon Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Kliniği Gonca Özyurt, Burak Baykara
Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki Gökmen Arslan, Murat Balkıs
Ergenlerde görülen saldırgan davranışlarda ebeveyn ve ergenlere uygulanan psikoeğitim programının etkisinin incelenmesi Suat Kılıçarslan
Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının Etkisinin İncelenmesi Suat Kılıçarslan, Meral Atıcı
Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Öznel İyi Oluş Düzeyi Sümeyye Derin, Filiz Bilge
Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yaşam Doyumuna Etkisi Nihat Köse
Ergenlerde Okul Odaklı Öznel İyi Oluş ile Davranışsal ve Duyuşsal Problemler Arasındaki İlişki Yılmaz Kaplan
Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü Zeynep Aydın Sünbül, Songül Sonay Güçray
Ergenlerde Olumsuz Kimlik Gelişiminin Önlenmesine Yönelik Aile Rehberlik Programı Özlem Karaırmak, Nedim Toker, Ezgi Özeke Kocabaş
Ergenlerde Öz kıyım, Risk Faktörleri Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hümeyra Çetinkaya, Duygu Gözen
Ergenlerde Polis Algısını Belirleyen Etmenler : Cinsiyet, Güvenlik Algısı ve Suç Mağduriyetinin Önemi Mine Özaşçılar
Ergenlerde Problem Davranışlar Okul Temelli Önleme Çalışmaları ile ilgili Uygulama Örnekleri Diğdem Müge Siyez
Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başetme Zeynep Deniz Yöndem, Muhammed Bahtiyar
Ergenlerde Sanal Zorbalık ve Mağduriyetin Cinsiyet, Sınıf, Okul Değişkenleri ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesi Mücahit Kağan, Alaattin Ciminli
Ergenlerde Sanal Zorbalık ve Mağduriyetin Empati ile İlişkisinin İncelenmesi Mücahit Kağan, Alaattin Ciminli
Ergenlerde Siber Zorbalığın Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Yetkinlik ve Toplumsal Kaygı Bünyamin Ateş, Muhammet Güler
Ergenlerde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi Zahide Dalmaç Polat, Seda Bayraktar
Ergenlerde Sosyal Öz-yeterlik Algısı ve Duygusal Öz-yeterlik Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Model Önerisi Ayşegül Ulutaş
Ergenlerde Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Dilek Özmen, Erol Özmen, Aynur Çetinkaya, İpek Ö. Akil
Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ Seher Balcı Çelik, Cem Gençoğlu, Hatice Kumcağız
Ergenlerde ve Ebeveynlerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunmasının Ergenlerin Bağlanma Örüntüleri Üzerine Etkisi Salih Gençoğlan, Mustafa Erkan, Leyla Akgüç, Hamit Sırrı Keten, Esin Özatalay, Emine Çığıl Fettahoğlu
Ergenlerde ve Ebeveynlerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunmasının Ergenlerin Bağlanma Örüntüleri Üzerine Etkisi Salih Gençoğlan, Mustafa Erkan, Leyla Akgüç, Hamit Sırrı Keten, Esin Özatalay, Emine Çığıl Fettahoğlu
Ergenlerde Zihinsel ve Gelişimsel Değerlendirmede Çoklu Bileşenlerin Rolü Üzerine Bir Gözden Geçirme Melike Guzey, Sezin Başbuğ
Ergenlere Yönelik Öfke Yönetimi "Okul Hemşireleri Rehber Öğretmen İçin" Dilek Avcı
Ergenlerin Arkadaşlık İlişkileri ve Benlik Saygısı ile Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Arasındaki İlişkiler Ezgi Taştekin
Ergenlerin Beş Faktör Kişilik Özelliği İle Bilişsel Esneklik İlişkisi Mehmet Bilgin
Ergenlerin Beş Faktör Kişilik Özelliğini Yordayan Bazı Değişkenler Mehmet Bilgin
Ergenlerin Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Özyeterliklerinin İncelenmesi Binnaz Kıran Esen, H. Duygu Akçay Özcan
Ergenlerin Cinsiyet ve Öğrenim Kademesi Düzeylerine Göre Bilişsel Esneklik Düzeyleri İle Karar Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Bilgin, Remziye Bilgiç
Ergenlerin Ebeveyn İlişkilerine Yönelik Algıları: Nitel Bir İnceleme Savaş Karataş, Çare Sertelin Mercan, Aylin Düzen
Ergenlerin Fiziksel Aktivite ve Sigara Kullanımının Duygu Durumu ve Anksiyete ile İlişkisi İzzet Fidancı, İsmail Arslan, İlknur Fidancı, Duygu Yengil Taci̇, Gökçe İşcan, Erkan Kıbrıslı, Salim Özenç, Tekin Oğuz
Ergenlerin Kişilik Özellikleri ve Çevresel Tutumları Arasındaki İlişkiler Azmi Bayram İlbay, Hakan Sarıçam, Levent Göller, Yakup Yiğit
Ergenlerin Okul Yaşam Kalitesi ile Yaşam Doyumunun Problem Çözme ve Sosyal Destekle İlişkisi: Afgan-Özbekleri ile Yapılan Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması Gülşen Büyükşahin Çevik, Güler Yavuz, Sibel Güzel Yüce
Ergenlerin Psikiyatrik Görüşme Süre Tercihlerinin Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ile İlişkisi ve Psikiyatrik Tedaviye Etkisi Mustafa Yasin Irmak, Recep Tütüncü, Sibel Örsel, Haluk Özbay
Ergenlerin Ruhsal Belirtileri ile Duygusal Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Fatma Ebru İkiz, Özge Sakarya Çıngı
Ergenlerle İletişim Sanatı Janey Downshire, Naella Grew
Ergenlerle Psikolojik Danışma: Bir Gözden Geçirme İdil Eren Kurt, Songül Sonay Güçray
Ergenliğin Kilit Unsuru Olarak Yalnızlık Yovanka Denkova
Ergenlik Dönemi / Yalnız, Hırçın ve Durgun Gençler Ayten Durmuş
Ergenlik Dönemi Kimlik Oluşumunda Dinin Rolü: Konya Örneği Feyza Nur Kaleci
Ergenlik Dönemi Psikiyatrik Bozukluklar Nilsun Deniz Demiriz
Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme Şükriye Şahin, Çağrı Çövener Özçelik
Ergenlik Döneminde 100 Temel Kural Adem Güneş
Ergenlik Döneminde Bağlanma, Özerklik ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Melek Özdemir
Ergenlik Döneminde İntihar Mustafa Alperen Kurşuncu
Ergenlik Döneminde Obezite; Bilişsel Davranışçı Kuramlar ve Motivasyon Kuramları Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme Hanife Özlem Sertel Berk, Başak Yücel, Ezgi Deveci
Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Bilgi İşleme Kapasitesinin Obsesif-Kompulsif Belirtiler ve Disosiyasyonla İlişkisi Pınar Aka
Ergenlik Dönemindeki Değişmelerin Öğretiminde Karikatürlerden Faydalanma Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım, Mahmut Selvi
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Dijital ve Matbu Okumaya Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Nurettin Yıldız, Harun Keskin
Ergenlik Öncesi Ahlak Eğitimi Davut Doğan
Ergenlik Ve İntihar Tülin Fidan
Ergenlik: Anne Babalar ve Uzmanlar İçin Nirengi Noktaları Philippe Jeammet
Ergenlikte Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin Aracılığı Kemal Baytemir
Ergenlikte Obezite ve Beden: Psikanalitik Bir İnceleme Bengi Düşgör
Ergenlikte Saplantılı İnternet Kullanımın Ebeveyn ve Ergenlerin Bildirimine Dayalı Olarak İncelenmesi Yalçın Özdemir, Yaşar Kuzucu, Şerife Ak
Ergenlikten Yetişkinliğe Geçişte Obezite Sorunsalında Ruhsal İşleyişe Bakış İrem Atak
Erkek Adolesan Sorunları Yusuf Kenan Haspolat
Erkek Ergenlerde Riskli Davranışlar: Bir Lise Örneği Selen Özakar Akca, Filiz Selen
Erkekler Hemşireliği Neden Tercih Ediyor? Şefika Dilek Güven, Gülden Küçükakça, Nazan Çalbayram
Erken Çocukluk Dönemini Koruma Altında Geçirmiş Bireylerin Aile ve Devlet Metaforlarının Belirlenmesi Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz, Fatma Elif Kılınç
Erzincan İlinde Suça Sürüklenen ve Suçun Mağduru Çocuklar Hatice Bekir
Erzincan Üniversitesi Kemah Myo Öğrenci Profili Hüseyin Bulut
Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Sevda Özütürker, Başak Koca Özer
Etkinlik Temelli Eğitimin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkındalığına Etkisi Hamdi Karakaş, Adem Doğan, Rabia Sarıkaya
Etkinlik Temelli Kelime Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Kelimelerin Anlam Derinliğine Yansıması Melike Uluçay
Eurofit Test Bataryası Vasıtasıyla 10 12 Yaşları Arasındaki Erkek İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Guruplarına Göre Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ziyagil, Kemal Tamer, Erdal Zorba, Servet Uzuncan, Havva Uzuncan
Ev'den Sokak'a, Okul'dan Eylem'e Son Çocuk Sömürge: YDG-H Gençliği Adem Palabıyık
Evlilik veya Evlilik Dışı Birlikte Yaşama Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nurşen Adak
Evrensel Bir Sorun: Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Olan Çocuklar Bahriye Kaplan, Zehra (Işık) Çalışkan, Derya Evgin, Nuray Caner
Eyleme Geçiren Bir Katalizör “Öz Yeterlik Algısı”: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Murat Erol, Dilek Avcı Temizer
Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yönelimleri Üzerine Bir Değerlendirme Coşkun Dikbıyık, Adem Bölükbaşı
Eyvah! Ergen Var! Celine Boisvert
Ezgisel Dikte Çalışmalarında Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkileri Yusuf Özgül, Gamze Elif Tanınmış
Facebook Kıskançlığı Ölçeğinin Türkçe Formu: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Hanife Andaç Demirtaş Madran
Facebook’ta Duyguları İfade Etme Ölçeği Geliştirme Çalışması Mehmet Ertuğrul Uçar
Farklı Anne Baba Tutumlarının Üniversite Öğrencilerinin Kendini Toparlama Gücüne, Problem Çözme Becerilerine ve Karar Verme Davranışlarına Etkisi Seda Pamuk
Farklı Denetim Odağına Sahip Öğrencilerin Okul Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi Neslin İhtiyaroğlu, Esra Demir
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Nesnelerine Yönelik Tercihleri Muzaffer Özdemir, Rauf Yıldız
Farklı Standartta Yurtlarda Barınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması Tamer Yıldırım
Farklılaştırılmış Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Meslek Algılarına Etkisi: Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği Erhan Şahin, Fatih Ferdi Keser
Fatih Akın Sineması ve Öteki Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme Oktay Atik, Hikmet Asutay
Felsefe’li İlahiyat vs. Felsefe’siz İslami İlimler: Türkiye Geneli Öğrenci Anketi Fatih Toktaş, Şükrü Keyifli, Fatih Yıldırım, Bekir Esen
Fen Bilimleri Dersinde Çocuk Şarkıları İle Desteklenmiş Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi Selami Yangın, Mustafa Sarıkaya, Sinan Bulut, Nesrin Yangın
Fen Bilimleri Dersinde Laboratuvar Tekniğinin Doğru Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşleri Şahin İdin, Cemil Aydoğdu
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Nurcan Tekin, Oktay Aslan, Dursun Yağız
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Öğrencilerin Eğitimde Bilgi Teknolojilerine Bakış Açısı İstanbul Üniversitesi İncelemesi İlkim Ecem Emre, Elif Kartal, Sevinç Gülseçen
Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri ve Öğrenci Öğretmen Görüşleri Ali Günay Balım, Ümmühan Ormancı, Ertuğ Evrekli, Sevinç Kaçar, Suat Türkoğuz
Fen Laboratuvarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Laboratuvar Becerilerine, Tutumlarına ve Görev Yüklerine Etkisi Murat Akçayır
Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Mustafa Yavuz, Deniz Gülmez, Tuğba C. Özkaral
Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zöhre Kaya, Fatma Ebru İkiz, Esra Asıcı
Fen ve Mühendislik Alanlarında Kariyer: Eğitim Sürecinde Kız Öğrenciler ve Çokdilli/Çokkültürlü Öğrencilerin Deneyimleri Ajda Kahveci
Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi İkramettin Daşdemir, Kemal Doymuş
Fırat Tv ve Kampüs Tv Örnekleriyle İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Bakışı Feridun Nizam, Ceyhun Bağcı
Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Serap Barış
Fizik Derslerindeki Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması Şükran Erdoğan, Hatice Güzel
Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Değer ve Tutumları (Karabük ve Kastamonu Üniversitesi Örneği) Hülya Çınar, Adem Sağır
Fransızca Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygılarının Benlik Saygısı, Dil Düzeyi ve Cinsiyete Göre İki Farklı Zamanda İncelenmesi Veda Aslım Yetiş, Halil Elibol
Futbol Kulüp Taraftarlığı: Üniversite Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mahmut Açak, Recep Karabulut
Gastronomi Turizmi ile Şehir Markalaşması İlişkisi Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Neslihan Serçeoğlu, Ferhat Boztoprak, Leyla Tirak
Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının İş Bulma Kaygılarına Yönelik Bir Araştırma Türkan Fırıncı Orman
Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeviri Dersine Yönelik Tutumları Perihan Yalçın, Ali Rıza Çay
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı Ahmet Özkiraz, Müşfika Nazan Arslanel, Taylan Şengül
Geçici Pazarlamama (Demarketing) Algılamaları ile Müşteri Tutumları İlişkisi Genç Tüketiciler ile Gerçekleştirilen Bir Saha Çalışması İbrahim Bozacı
Gelecek Zaman Algısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Mehmet Demirel, Utku Işık, Duygu Harmandar Demirel, Ümit Doğan Üstün, Osman Gümüşgül
Geleneksel Göçebelikten Modern Göçlere Türkiye de Gençlerin Kentlilik Bilinci Kırıkkale Örneği Üzerinden Bir Analiz Hasan Yaylı, Kamil Şahin
Gelişen Öğretmen Gelişen Öğrenci Sempozyum Kitabı Kollektif
Genç Bilgi Siyaset Süleyman İnan
Genç Erişkin Erkeklerde Şiddet Eğilimi ve Psikolojik Durum ile İlişkisi Özge Işıl Çetin
Genç Girişimcilere Sunulan Destek ve Kazanç İstisnaları Boğaç İnan, Rahmi Menteşe
Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktifleştirme Stratejileri: İstihdama Geçişte Güçlü Bir Politika Aracı mı? Banu Metin
Genç İşsizliğinin Sebepleri, Sonuçları ve Önlemeye İlişkin Politika Önerileri Fatih Ayhan
Genç İşsizlik, Eğitim Düzeyi ve Suç ilişkisi: Türkiye Örneği Halil Yapraklı, Taner Taş, Kubilay Yılmaz
Genç Kızlara Özel İlmihal Faruk Beşer
Genç Nüfusa Genel Bir Bakış Helga Rittersberger-Tılıç Kezban Çelik
Genç Seçmenlerin Siyasal Davranışlarına İlişkin Bir İnceleme Hüseyin Çavuşoğlu, Mehmet Pekkaya
Genç Taekwondo Sporcularının Sağlıksız Kilo Verme Davranışları Fatih Çatıkkaş
Genç Tüketicilerin İçecek Tercihlerinin Basamaklama Yöntemi ile Belirlenmesi Ayça Kangal Demir, Bilal Yalçın
Genç Tüketicilerin Karar Verme Stilleri ile Sms Reklamlarına Yönelik Tutumları Arasındaki Farkların İncelenmesi Taylan Deniz Ergin, Selin Küçükkancabaş Esen, Hayri Tuzla
Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Rol Model Etkisi: Marka Duyarlılığı Aracılık Rolü Ersin Eskiler, Fatih Küçükibiş, Fikret Soyer
Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı Uluslararası Algı Farklılıkları İsmail Dülgeroğlu, Oğuz Başol, Rüveyda Öztürk Başol
Genç Yetişkinlere Yönelik Deneysel Bir Çalışma: İletişim Becerileri Eğitimi Sultan Güçlü
Genç Yetişkinlerin Aile Yapıları İle Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şeyma Kirişoğlu
Genç Yetişkinlerin Olumlu Sosyal Davranışlarının Suçluluk Duyguları Olumlu Sosyal Ahlaki Muhakemeler ve Ahlaki Benlik Özellikleri Bakımından İncelenmesi Seda Erzi
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişkilerinde Bağlılık Kavramının Önemi ve Bağlılığın Olası Yordayıcıları Ceyda Öztekin
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişkilerinde Bilişsel Çarpıtmalarının ve Kişilerarası Yetkinliklerinin İncelenmesi Havva İlhan
Genç Yetişkinliğin Öncesinde Olan Ergenlerin Yaşam Doyumu: “Utangaçlık” ve “Öz Yeterlik Algısı”nın Rolü Murat Erol
Genç Yoksulluğunun Temel Belirleyicileri Eğitim ve Düzgün İş Süheyla Erikli
Gençler Arasındaki Popüler Psikoaktif Madde; Sentetik Kannabinoid (Bonzai): Bir Gözden Geçirme Meryem Karaaziz, Buse Keskindağ
Gençler İçin Sorularla Namaz Ahmet Bulut
Gençler Neden Snapchat Kullanıyor Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Üzerinden Bir Araştırma Tolga Kara
Gençler ve Sendikal İlişki Üzerine Değerlendirme  Ahmet Selamoğlu
Gençlerde Duygusal Zekâ ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Yaş Cinsiyet ve Spor Yapma Değişkenlerine Göre İncelenmesi Meriç Eraslan
Gençlerde Empati Eğilimi, Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık Veysel Uysal
Gençlerde Sigara ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler İle İlgili Durum İncelemesi Elazığ Örneği İbrahim Halil Akkuş, Süleyman Erhan Deveci, Yasemin Açık, Semiha Eren, Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Ferit Kaya, İrem Bulut, Esra Koçdemir, Edibe Pirinçci, İbrahim Makinist, Kazım Tekerek
Gençlerin Ahlak ve Duygusal Zekâ Gelişiminde Ebeveyn Rolüne Yönelik Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları Ni̇lüfer Şehri̇ban Özabaci, Tansu Mutlu, Duygu Çavdar, Eren Can Aybek
Gençlerin Akıllı Telefon Kullanım Motivasyonları Yasin Bulduklu, Nuri Paşa Özer
Gençlerin Girişimcilik Eğilimlerinde Girişimci ve Girişimcilik Algılarının Rolü Mutlu Uygun, Ebru Güner
Gençlerin Gözünden Allah Resulü Cüneyd Suavi
Gençlerin İhtiyaçlarına Bağlı Olarak Kampüs Açık Mekan Tasarımı Tuğba Düzenli, Sema Mumcu, Buket Özdemi̇r Işik
Gençlerin Sözel Şiddeti Öğrenme Yoları ve Şiddet Eğilimleri Yusuf Genç
Gençliğe Kitabe Mehmet Dinç
Gençlik Deneyimleri Ölçeği (GDÖ) 3.1 in Türkçeye Uyarlama Çalışması Bijen Filiz, Gıyasettin Demirhan
Gençlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler Abdülkerim Bahadır
Gençlik Edebiyatı Eserlerinde Gençlik Sorunlarının Yansıtılış Biçimi Üzerine Bir Değerlendirme Ali̇ye Uslu Üstten
Gençlik İletişim ve Sosyal Medya Mehmet Emin Babacan, Cengiz Anık, Hasan Topbaş, Hidayetullah Aydeniz, M. Mücahit Küçükyılmaz, Hakan Çopur
Gençlik Kampı Program Sorumlularının İletişim ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Mehmet Kartal
Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Ramazan Cansoy, Selahattin Turan
Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Ramazan Cansoy, Selahattin Turan
Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Ramazan Cansoy, Selahattin Turan
Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi Bilal Yaman
Gençli̇k Merkezleri̇ne Üye Olan Gençleri̇n Atilganlik Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇ Cemal Gündoğdu, Şaki̇r Tüfekçi̇, Evrim Çelebi
Gençlik Siyaset ve Mizah Öznur Yaşar
Gençlik Sorunları Odağında Dönemeç Romanı Melih Erzen
Gençlik Sorunları ve Çözümleri Halit Ertuğrul
Gençlik Şiddet ve Serbest Zaman Metin Kılınç
Gençlik Turizminin Sorunları, Gelişmesine Yönelik Çözüm Önerileri Emre Bahar
Gençlik Üzerine Yazılar Ernesto Che Guevara
Gençlik ve Aile İçi İletişim Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği Muammer Cengil
Gençlik ve Bağımlılık Ömer Miraç Yaman, Abdullah Sabit Tuna, Mehmet Dinç, Cüneyt Evren, Itır Tarı Cömert
Gençlik ve Sigara Bırakma Tedavileri Ayşegül Karalezli
Gençlik, Kent ve Göç Sedat Doğan, Faruk Karaaslan, Yusuf Adıgüzel, Murat Şentürk, Köksal Alver
Gençlikte Toplumsal Katılım ve Anababanın Rolü Ayşenur Ataman, Tülin Şener
Genel Eğitim Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sergiledikleri Problem Davranışlar ile Davranış Sonrası Öğretmen Tepkilerinin İncelenmesi Elif Sazak Pınar, Nevin Güner Yıldız
Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Üniversite Öğrencilerinde Sınanması Gamze Şen, İhsan Dağ
Gerçeğe Karşı Düşünce Farkına Dayalı Olarak Öğrencilerin Analitik Düşünmelerini Değerlendiren Bir Test Geliştirmek Taveep Thaneerananon, Wannapong Triampo, Artorn Nokkaew
Gerçek İskelet Modellerinin Anatomi Teorik ve Pratik Derslerinde Kullanımının Veteriner Fakültesi Öğrencilerin Öğrenimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Aysun Çevik Demirkan, Mehmet Aydın Akalan, Vural Özdemir, Murat Sırrı Akosman, İsmail Türkmenoğlu
Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Başarılarına Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarına ve Problem Çözme Tutumlarına Etkisi Perihan Artut, Emel Çilingir
Gestalt Kişisel Gelişim Grup Programının Üniversite Öğrencilerinin Temas Biçimleri ve Farkındalık Düzeylerine Etkisi Asuman Güner Öztürk
Gezi Eylemcileri Arasındaki Y Kuşağının Din Algısı Habib Celaleddin Kartal
Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ali Eleren, Guzel Sadykova
Girişimcilik Eğilimi: Bir Kamu Üniversitesinin İİBF'sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir Araştırma İbrahim Aksel, Zübeyir Bağcı 
Göç ile Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum ve Toplumsal Kabul Süreci Tuğba Yolcu, Ayşe Aslı Sezgin
Göç Ve Çocuk Suçluluğu Rüstem Erkan, M.Yüksel Erdoğdu
Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Çalışması Halis Sakız
Göçmen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişehir İli Örneği Neşe Börü, Adnan Boyacı
Gölge Eğitim Bağlamında Özel Dershane Hizmetlerinin Üniversiteye Giriş Sürecindeki Rolü ve Üniversite Adayı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği Hilmi Kaptan Ünsal
Gönüllülüğün Değişen Boyutu "Sanal Gönüllülük" ve Üniversite Gençliğinin Sanal Gönüllülük Farkındalığı Nihan Şengöz
Görme Engelliler Okullarındaki ve Kaynaştırma Eğitim Ortamlarındaki Az Gören Öğrencilerin İşlevsel Görme Becerilerinin Karşılaştırılması Salih Çakmak, Tamer Karakoç, Pınar Şafak
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği Mehmet Salih Küçüközyiğit, Selda Özdemir
Görsel Sanatlar Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrenci Tutumuna Etkisi Şeyda Eraslan Taşpınar, Ali Kaya
Görsel Sanatlar Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrenci Tutumuna Etkisi Şeyda Eraslan Taşpınar, Ali Kaya
Görsel Sanatlar Dersinde Türk Destanlarının Öğretimi ve Öğrencilerin Gelişmelerine Etkisi Mehmet Özkartal
Görsel Sanatlarda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yetenek Gelişimleri ve Eğitim Yaklaşımları Mehmet Ali Genç
Göstergebilimsel Çözümlemeye Dayalı Yazma Etkinliğinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi Tülay Sarar Kuzu
Gözardı Edilen Bir İşletme Türü Olarak Üniversite Öğrenci Yurtlarının Profili Önder Met, İsmail Mert Özdemir
Grafik Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kaygısı ve Bilgisayar Öz yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Battal Göldağ, Sevtap Kanat
Grup Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Devlet Korumasındaki Ergenlerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi Damla Güner
Grup Oyunlarinda Öğrenci̇ Etki̇leşi̇mleri̇ni̇n İncelenmesi̇: Ki̇m Bi̇li̇yor? Oyunu Örneği̇ Mehmet Fatih Kaya, Hilal Engür Bi̇rcan
Grupla Psikolojik Danışmada Şiir Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Empati ve Duygu Farkındalığı Düzeylerine Etkisi Ersun Çıplak, Meral Atıcı
Grupla Psikolojik Danışmada Şiir Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Onay Bağımlılık Düzeylerine Etkisi Ersun Çıplak
Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Başkalarına Güven Düzeylerine Etkisi Ersun Çıplak
GSL ve Diğer Lise Mezunlarının Lisans Akademik Başarılarının Bazı Derslere Göre Karşılaştırılması Cahit Aksu, Mehmet Kayhan Kurtuldu
Günter Grass'ın Katz und Maus Adlı Eserinin Ergenlik Romanı Bağlamında İncelenmesi Semra Öğretmen, Hikmet Asutay
Günümüzde Gençlik Problemleri ve Çözümler Halit Ertuğrul
Güvenlik Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Güvenlik Algısı Fikret Birdişli
Güzel Sanalar Liseleri Resim Bölümü Öğrencilerinin Özgün Baskı Resim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Elif Mamur Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları İbrahim Yıldırım, Seval Kızıldağ, Emine Feyza Dinçel, Selen Demirtaş Zorbaz
Hadislerin Ma'nen Rivayeti Bağlamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Siyerin Kurgusal Anlatımı Mutlu Gül
Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörler Öğrenci Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme Gamze Yorgancıoğlu Tarcan, Ayça Karahan, Gözde Terekli Yeşilaydın, Menderes Tarcan
Hazırlık Öğrenimi Gören Kadın Üniversite Öğrencilerin Rekreatif Etkinliklere Katılmalarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi Murat Bulut, Funda Koçak
Hemşireliğin Geleceği Mesleğin Cinsiyetsizleşmesini Vadediyor Mu? Erkek ve Kadın Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek ve Toplumsal Cinsiyeti İlişkilendirme Eğilimlerinin Sosyolojik Analizi Temmuz Gönç
Hemşirelik 2. Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Onkoloji Hemşiresi Olmak Elif Sözeri, Neşe Uysal, Sevinç Kutlutürkan
Hemşirelik Bir ve İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planı için Cinsellik ve Üreme Alanına İlişkin Veri Toplamada Yaşadıkları Güçlükler Nurcan Uysal, Kerziban Yenal
Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Algıları Arzu Akcan, Şeyma Demiralay
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları Ayşegül Oksay Şahin, Mine Yalçın Nar, Tuğba Pehlivanoğlu Yütmez, Çiğdem Yılmaz Çam
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Kapsamında Yaptıkları Ev Ziyaretlerinde Karşılaştıkları Güçlükler ve Profesyonel Hemşirelik Rolleri Birsen Altay, Özge Öz
Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar Seher Ünver, İlker Murat Avcıbaşı, Zeynep Kızılcık Özkan, Deniz Motör
Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi Nurcan Uysal, Gülşah Gürol Arslan, İlkin Yılmaz, Fethiye Yelkin Alp
Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Risk Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Berna Aksoy
Hemşirelik Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı Ölmekte Olan Bireye Bakım Verme İsteği ve Etkileyen Faktörler Merve Şahin, Fatma Demirkıran, Filiz Adana
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlilik Algısı ile Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı ve Stres Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Semra Açıksöz, Şenay Uzun, Filiz Arslan
Hemşirelik Öğrencilerinde Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Yurdanur Dikmen, Yıldız Denat, Nasibe Yağmur Filiz, Handenur Başaran
Hemşirelik Öğrencilerine Akran Eğiticiler ile Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir, Ebru Çiçekoğlu
Hemşirelik Öğrencilerine Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Dersinde Uygulanan İnteraktif Öğretim Stratejilerin Etkinliği Satı Dil, Fatma Öz
Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri, Kültürel Farkındalıkları ve Yeterlilikleri Elif Dirimeşe, Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki Sibel Asi Karakaş, Özlem Şahin Altun, Mine Ekinci, Zeynep Olçun, Mükremin Taşkın
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları Nuray Egelioğlu Cetişli, Gülşen Işık, Beste Özgüven Öztornacı, Elif Ünsal Avdal
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimine Yönelik Yaşadıkları Stres Düzeyinin Belirlenmesi Seval Ağaçdiken, Nuran Mumcu Boğa, Afitap Özdelikara
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırmaya Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumu Mehtap Tan, Hatice Polat, Afitap Özdelikara
Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İletişim Becerileri ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Canan Kaş Güner, Semiha Akın
Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler Nükhet Kırağ, Hatice Yıldız, Elif Hayar, Gönül Güdü, Emine Kandemir, Halise Çınar, Nazan Öztürk
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddette Mesleki Role İlişkin Tutumları, Benlik Saygıları ve Etkileyen Faktörler Selma Sabancıoğulları, Feride Taşkın Yılmaz, Esra Ar, Gülbahar Çakmaktepe
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri Şenay Sarmasoğlu, Leyla Dinç, Melih Elçin
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ortamdaki Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Ayşe Taştekin, Büşra Türkdönmez, Merve Güler, Ayşegül Yılmaz, Tülay Erşahan
Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı ve Kültürlerarası Hemşirelik Dersine Yönelik Düşünceleri Yeşim Ceylantekin, Dilek Öcalan
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken, Ebru Aydın
Hemşirelik Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Sundukları Hizmetlerin Kalitesi ile İlgili Beklentileri Fahriye Vatan, Hatice Çamveren, Meltem Dursun Engin, Çiğdem Erdem
Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Düşünceleri Gökçe Demir, Sevil Biçer, Ayla Ünsal
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Funda Erol, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen, Funda Akduran
Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımıyla Duygusal Zekâlarının İlişkisi Emine Şenyuva
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algıları ve Etkileyen Faktörler Funda Karadağlı
Hemşirelik Öğrencilerinin Sanat Özelliklerine Göre İletişim Becerileri ve Sosyal Zeka Düzeyleri Nurten Kaya, Nuray Turan, Hatche Alieva Kamberova, Yeşim Cenal, Azize Kahraman, Müge Evren
Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Meryem Aydın, Ebru Özen Bekar, Şerife Yılmaz Gören, Mehmet Ali Sungur
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Songül Duran, Sibel Ergün, Türkan Çalışkan, Ayşe Karadaş
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma Dilek Özmen, Aynur Çetinkaya
Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Sevim Çelik, Tuncay Başaran, Mehmet Raşit Gökalp, Mehmet Yeşildal, Oğuz Han
Hentbol Ders Uygulamasında Kendini Değerlendirme Becerisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması Oğuzhan Dalkıran, Cem Sinan Aslan, Ender Eyuboğlu
Hikaye Edici Metin Yapısı Öğretiminin 6 Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygılarına Etkisi Süleyman Erkam Sulak, Hasan Basri Kansızoğlu, Ömer Kemiksiz
How Collectıvısm And Famıly Control Influence Depressıve Symptoms In Asıan Amerıcan And European Amerıcan College Students Ayşe Ayçiçeği Dinn, Catherine L. Caldwell-Harris
Hükümlü çocukların gelecek beklentileri üzerine bir değerlendirme Sultan Ebru Bulgurcuoğlu
Hz. Muhammed'in Yaşam Öyküsü Fatih Okumuş
Investigation of the Self-efficacy Perceptions of Middle School Students towards Mathematics: Anxiety and Attitude Factors (Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Öz-yeterlik Algılarının Belirlenmesi: Kaygı ve Tutum Faktörleri) Muhammet Doruk, Mesut Öztürk, Abdullah Kaplan
Isparta İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Olası İnternet Bağımlılığı ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Orhan Kocaman
Isparta’da Öğrenim Gören 11-13 Yaş Grubu Öğrencilerin Popüler Spor Branşları Hakkındaki Metaforik Algılarının Belirlenmesi Emine Dursun Karakaya, Olcay Salıcı
Işık Ünitesinde Öğrencilerin Başarıları ve Tutumları Üzerinde Branş Derslik Sisteminin Etkisi Cengiz Özyürek, Yunus Pınarkaya, Erol Taş
Işık ve Optik Konuları ile İlgili Üniversite Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Düzeyleri Neşet Demirci, Merve Ahçı
İç Göç Yaşayan Ergenlerin Deontik Adalet Anlayışı ve Akran Sapmalarının Şiddete Yönelik Tutumlarını Yordama Düzeyi Halil Ekşi, Halim Güner, Nesrullah Okan
İç Görüsü Kötü Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu İrem Damla Çimen, Nursu Çakın Memik, Özlem Yıldız Gündoğdu
İçerik Geliştirme için Pratik Araçlar: Stajyer Öğrencilerin Deneyimleri ve Algıları Zeynep Yurtseven Avcı, Esra Eren, Munise Seçkin Kapucu
İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Yalçın Karagöz, Sait Bardakçı, Bekir Demir, Rahim Arslan, İbrahim Yemez
İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği Yavuz Güloğlu, Alper Bulut 
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Hassas Konular Hakkındaki Görüş Ve Tercihleri Üzerinde Bir Anket Uygulaması Ve Anketin Değerlendirilmesi Hidayet Aydar
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Görevliliği Mesleğine Yönelik Tutumları: Rize Örneği Hacı Yusuf Acuner
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Nurten Kimter
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye’deki İnanç Gruplarına Bakışı Selman Yılmaz
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Nilüfer Canöz
İletişim Korkusu ve İnternet Kullanımı İlişkisi: Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Alan Araştırması Mustafa Şahin, Birol Gülnar
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 1 Selim İleri
İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım James J. Muro, Kirsten Davenport, Joel Muro, Terry Kottman
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Özgüvenleri Fulya Ezmeci, Mücahit Dilekmen
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Yıldız, Sümeyra Ceyhan
İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi Hayri Aydoğan, Sait Bardakçı, Emre Arslan, Hüseyin Civelek, Zeliha İşyar
İlkokul Öğrencilerine Göre Sorumluluk Cennet Karakuş, Kaya Tuncer Çağlayan, Ayça Kartal
İlkokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Muhammet Özdemir, Olcay Özdemir, Ramazan Şükrü Parmaksız
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Etkinliğe Katılım Nedenlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği İrem Kübra Demirezen, Fatma Saçlı Uzunöz, Yunus Arslan
İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi Öğrenci Ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor? Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir, Demet Şahin
İlkokul ve Ortaokullarda Aile Katılımı: Bir Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması Emine Nihal Ahioğlu-Lindberg, Kevser Oğuz
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerin Disiplinlerarası Eğitim ve Öğretiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri Metin Zengin
İlkokulda Sosyal Uyum Problemi Yaşayan Öğrencilerin Anne Baba Stres Düzeylerinin İncelenmesi Abdullah Işıklar
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Yaptıkları Hata Türlerinin Belirlenmesi Mustafa Ulu, Neşe Tertemiz, Murat Peker
İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları ile Matematik Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kılıçarslan Evren
İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Akran Baskısı Arasındaki İlişki Nurcan Akgül Gündoğdu, Nuran Güler, Semra Kocataş, Güngör Güler
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Becerilerinin Sosyokültürel Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Erzincan Örneği Oğuzhan Yılmaz
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutumları Feyzullah Ezer, Ülkü Ulukaya, Turan Kaçar
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Anne Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismarın sosyal Becerileri Üzerine Etkisi Meltem Kürtüncü, Çağla Yiğitbaş, Latife Utaş Akhan, Sevecen Çelik, Işın Alkan
İlköğretim İkinci Kademedeki Öğrencilerin Çevresel İlgi ve Tutumlarının İrdelenmesi Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Örneği Tuğba Kiper, Aslı Korkut, Tuğba Üstün Topal
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Türev Konusundaki Akademik Başarıları ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hasan Altun, Süha Yılmaz
İlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlere Ulaşma Düzeyleri İhsan Ünlü, Özge Metin
İlköğretim Öğrencilerinin Müzikal Motivasyon ille Türkçe ve Müzik Derslerindeki Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi Ayşe Sena Gürşen Otacıoğlu
İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Profilinin Okuma Eğilimleri Bağlamında İncelenmesi Gıyasettin Aytaş, Müzeyyen Altunbay
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı: Çanakkale Örneklemi Yusuf Haydar Ertekin, Hülya Ertekin, Ayşegül Uludağ, Murat Tekin
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Facebook Kullanımında Dijital Kimliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Hatice Durak
İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ahlak Gelişim Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi Neslin İhtiyaroğlu
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Akran İlişkilerinin İnsanî Değerler ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri Açısından İncelenmesi Seval Erden, Saliha Yılmaz
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Hüseyi̇n Polat, Recep Uçar, Altun Veysel Karani̇
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İbrahim Aşlamacı
İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Ergen Öznel İyi Oluşlarının Kişisel Ve Sosyal Özelliklerine Göre İncelenmesi Erdoğan Bozkurt, Halil İbrahim Sönmez
İmkansız Aktarım: Ermenistan ve Türkiye'de Ermeni Genç Kuşakları ve 1915 Belleği Fatma Özkaya
İnformel Öğrenme, Çocuk ve Suç Olgusu İbrahim E. Bilici
İngiliz Dili Alanında Lisansüstü Düzeydeki Türk Öğrencilerin Akademik Yazma Yaklaşımları (The Academic Writing Approaches of Turkish Graduate Students of English Language) Oktay Yağız, Kemalettin Yiğiter
İngilizce Öğrencilerinin Öz Benlik Saygısı Ve Akademik Öz Yeterlik Algılarının Cinsiyet, Sınıf Ve Genel Akademik Ortalamalarına Göre İncelenmesi Derya Ergür
İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Destekli Eğitsel Eğlenceli Etkinliklerin Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi Veli Batdı, Çetin Semerci
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Cep Telefonu Algısı İle İlgili Metafor Analizi Müfit Şenel
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Sınavlarında Kalıp İfade Kullanımı: Akıcılık ve Dil becerisi Çalışması Ümran Üstünbaş, Deniz Ortaçtepe
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin ve Türk İngilizce Öğretmenlerinin Eşdizimlilik Algısı Gizem Mutlu, Özlem Kaşlıoğlu
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Dağarcığı ve Eşdizim Bilgisi (Vocabulary Size and Collocational Knowledge of Turkish EFL Learners) Gizem Mutlu, Özlem Kaşlıoğlu
İnovasyon ile Tüketim Eğilimleri ve Reklam İlişkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Recep Aslan, Mustafa Zincirkıran
İnter Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır
İnternet Bağımlılığı ve Medya Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Sefer Kalaman, Mikail Bat
İnternet Bağımlılığının Üniversite Öğrencilerinde Yaygınlığının İncelenmesi Nazlı Kezban İşsever
İnternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri Üzerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım Muhammed Fatih Turanalp
İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik-Uşak Üniversitesi Örneği Nazım Bayrakdar
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Marka Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Selçuk Bora Çavuşoğlu, Hande Ayancı
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ünlü Kullanılan ve Kullanılmayan Spor Ürünü Dergi Reklamlarına Yönelik Yorumlarının İkna Bilgi Modeline Göre Değerlendirilmesi Selçuk Bora Çavuşoğlu, Özlem Karaman, Suzan Dal
İstanbul’da Bir Devlet Lisesine Kayıtlı Lise Öğrencilerinde Muhtemel Obsesif Kompulsif Bozukluk Sıklığı Mikail Özdemir, Seyhan Hıdıroğlu, Abdullah Sarıöz, H. Gülnihal Özdemir, Melda Karavuş
İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Beklenti ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi Mustafa Yağımlı, Sevil Çırakoğlu
İşbirlikçi Okuma ve Yazma Etkinliklerinin Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Dil Kaygılarına Etkisi Behice Varışoğlu
İşbirlikli Öğrenme ile Birlikte Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Derya Özlem Yazlık, Ahmet Erdoğan
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları Dersine Yönelik Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi Ayten Arslan, Raşit Zengin
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması Nevin Kozcu Çakır, Buket Ballıel, Mustafa Sarıkaya
İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algıları, Başarı ve Etkin Katılımlarına Etkileri Zuhal Tuğral, Hülya Güvenç
İşitme Engelli Genç Milli Atletlerin Kaygı Düzeylerinin Araştırılması Abdullah Bora Özkara, Arslan Kalkavan, Selma Çavdar
İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri Mahmut Açak
İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Eldeli Toplama İşlemi Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği Mehtap Kot, Serdar Sönmez, Ahmet Yıkmış, Nurhan Cora İnce
İşletme Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri Üzerinde Öğretim Elemanları ile Kurulan İnformal İletişimin Rolü Ali Murat Alparslan, Orhan Sezgin
İşlevsel Dönüşüm Kapsamında Sinop Hapishanesi'nin Çocuk Islahevi Özelinde Değerlendirilmesi Arzu Yorulmaz
İzmir'de Liseye Devam Eden Ergenlerin Sağlık Davranışları Sabanur Çavdar, Esin Çetinkaya Sümer, Kayı Eliaçık, Aslıhan Arslan, Begüm Koyun, Nurhan Korkmaz, Ali Kanık, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu
Kadın Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğunun Yaygınlığı ve Etkileyen Etkenler Sema Çelik, Elçin Banu Yoldaşcan, Ramazan Azim Okyay, Yarkın Özenli
Kadın ve Erkek Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Araştırılması Kadir Pepe, Rabia Özkurt
Kadirşinaslık ve Öznel İyi Oluş: Suça Sürüklenen Çocuklar Üzerine Nicel Bir Araştırma Gülüşan Göcan
Kafede Vakit Öldürmek ya da Üniversite Öğrencilerinin Kampüste Sosyal Yaşamı Üzerine Berna Yaylalı Yıldız, Ela Çil
Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri Pınar Demi̇r, Aysun Koç Uğurlu, Erden Sedat Arslan
Kağıt Kalem ve Bilgisayar Formunda Uygulanan Testlerde Öğrenci Başarısının Karşılaştırıldığı Çalışmaların Meta Analizi Eren Can Aybek, Döndü Bahar Şahin, Hayriye Merve Eriş, Mustafa Aiglon Köse
Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Fatma Aşılıoğlu, Rukiye Duygu Çay, Pınar Şanlıbaba
Kamp Arkadaşları İpek Ongun
Kanser Tanısı Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katılımlarının Değerlendirilmesi Hatice Demir Küreci, Nüket Örnek Büken
Kanserli 15-19 Yaş Grubu Adolesanların Umutsuzluk, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi Ayşe Ay, Hicran Çavuşoğlu
Kansersiz Bir Yaşam Tarzı Oluşturma Açısından Orta Öğretim (Orta ve Lise) Fen Derslerinin Katkısı Aslı Sade Memişoğlu
Karikatür Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi Bitkiler Âlemi Ercan Kaya, Esra Özay Köse, Meryem Konu
Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterliliğin Lise ve Üniversite Öğrencileri Açısından İncelenmesi Onur Hasan Özgün, Altan Doğan, Rıza Demir
Kariyer Kararsızlığı Giderme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlığını Giderme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Abdulrezzak Çil
Kariyer Seçiminde Manevi Değerlerin Kariyer Değerlerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Mine Halis, Diana Cumaliyeva
Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı Serkan Dilek, Orhan Küçük, Ali Eleren
Katlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanları, Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerindeki Etkisi Serkan Demir
Kavramsal Değişim Yaklaşımının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler ve Işık Ünitesindeki Akademik Başarı Üzerine Etkileri Emine Çil, Salih Çepni
Kaygı-Ergenler İçin Çalışma Kitabı Lisa M. Schab
Kaynaştırma Sınıflarındaki Öğrencilerin Derse Katılım ve Problem Davranışlarının İncelenmesi Nevin Güner Yıldız, Macid Ayhan Melekoğlu
Kelime İlişkilendirme Yoluyla Öğrencilerin Drama ile İlgili Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi Necdet Aykaç, Hilal Bilgin, Gözde Bacakoğlu
Kendini Tanıyan Genç Mürşit İlhan
Kentleşme Ve Kentleşme Sürecinin Çocuk Suçluluğu Üzerindeki Etkileri (Ankara Örneği) Sinan Esen
Kentsel Bir Sorun Alanı Olarak Sokakta Çalışan-Çalıştırılan Çocuklar (Isparta Örneği) Beste Kömürcü, Nilüfer Avşar Negiz
Kıbrıslı Türk Öğrencilerin Yazma Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi Ahmet Güneyli
Kırgızistan Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türkiye Vatandaşı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar Asım Arı
Kırgızistan ve Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları Cengiz Yılmaz, Anarkül Urdaletova, Tuncer Özdil, Beran Gülçiçek Tolun
Kırgızistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Bu Dili Öğrenme Nedenleri ve Türklük Bilincine Karşı Farkındalıkları Kadir Tuğ
Kırsal Kesimlerde Okuyan 21. Yüzyıl Öğrencilerinin Teknolojiden Yararlanma Düzeyleri Mehmet Can Şahin, Nihan Arslan Namlı, Sinan Schreglmann
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Temelli VIKOR Yöntemi ile Belirlenmesi Engin Çakır
Kız Öğrencilerin “Doğa Kampı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Melike Esentaş, Pınar Güzel, Selhan Özbey, Zühal Kılınç, Müberra Çelebi
Kız Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Yakup Koç, Kemal Tamer
Kişilerarası Çatışmalar ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ömer Faruk Koçak
Kitap Okuma Alışkanlığı Bireysel ve Takım Sporu ile İlgilenen Üniversite Öğrencileri Örneği Ali Gürel Göksel, Çağdaş Caz, Ercan Zorba, Hayrettin Gümüşdağ
Klasik Batı Müziği Eğitimi Veren Devlet Konservatuvarı Müzik Lisans Öğrencilerinin Müzikal Beğenileri ve Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İncelenmesi Hazel Ercan, Dolunay Akgül Barış
Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları Hikmet Asutay, Jale Aylin Çelik, Didem Yılmaz, Sare Gürel
Kolektivizm ve Belirsizlikten Kaçınma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üniversite Öğrencileri Örneği Yasin Uzuntarla, İbrahim Fırat, Sümeyra Ceyhan
Konservatuar Öğrencilerinin Stres Kaynakları Soner Uluocak
Konservatuvar Öğrencilerinin Sound Paintingt Uygulamalarına Yönelik Öz Değerlendirmeleri Sonat Coşkuner
Kraliçe Arılar ve Taklitçiler Rosalind Wisemand
Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Ergenlerin Ruhsal Durumlarının Karşılaştırılması Ayşe Ergun, Işıl Işık, Serpil Topçu, Selvinaz Albayrak
Kurumsal İtibar Ölçümünde Kurumsal Kişilik Perspektifi İşletme Öğrencilerinin Kurumsal Kişilik Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma Ahmet Başçı, Adnan Veysel Ertemel
Kuşak Çatışması ve Din İlişkisi "Y Kuşağı Örneği" Habib Celaleddin Kartal
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme Neslişah Erdem
Kültür Endüstrisi Bağlamında Moda ve Gençlerin Modayı Kullanma Durumları Serap Dengin Sevinir, Fatma Koç
Kültürel Mesafenin Uluslararası Öğrencilerin Sosyokültürel Adaptasyonlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi Rıza Batır, Alpaslan Okur
Kültürel Okumanın Gölgede Bıraktıkları: 1960’lar Ve 1970’ler Öğrenci Hareketi Örneği Cangül Örnek
Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişimi Öz Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme Zeynep Aksoy
Kültürlerarası İletişimin Eğitim Sürecine Etkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma Deniz Keba Ekinci
Kültürün Siyasal Simge ve Semboller Üzerine Etkisi: Çanakkale Merkez İlçe Siyasal Partiler Gençlik Kolları Örneği Yunus Güler
Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanında Yer Alan Kavramların Öğrenilmesinde Kavram Analizi Yönteminin Öğrenci Başarısı Ve Tutumuna Etkisi Serpil Demirezen, Refik Turan
Liderlik Özellikleri Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ve Öğrencilere Yönelik Bir Çalışma Ramazan Cansoy, Muhammet Emin Türkoğlu, Hanifi Parlar
Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Birkan Büyükarıkan, Ulukan Büyükarıkan
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevre Dostu Ürünlere İlişkin Tutum ve Davranışları Semahat Banu Yıldız, Sultan Nazmiye Kılıç
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgüt Kültürü Algısı Semahat Banu Yıldız
Lisans Öğrencilerinin Özyeterlik Algıları ve Başarma Güdülerinin Sosyal Girişimcilik Eğilimlerine Etkilerinin İncelenmesi Erdem Akkan, Sami Süygün
Lisans Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Seyhan Çilkoçyiğit, Bilge Leyli Elitaş, Mahmut Kadir İşgüven
Lisanslı Sporcuların Okul Başarısının Değerlendirilmesi Zehra Aycan
Lisansüstü Öğrenci Görüşlerine Göre Eğitim Denetimi Türkay Nuri Tok, Mehmet Demir
Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları Necla Yılmaz, Selma Doğanalp, Tuğba Vural Durmaz
Lisansüstü Öğrencilerin Yaşam Temelli Öğrenme Yöntemi Hakkındaki Düşüncelerinin Bazı Demografik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması Pelin Mete
Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Okul Terk Nedenlerinin Sosyolojik İncelenmesi Ümit Tatar
Lise Gençlerinde Akran Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi? Dilek Akkuş, Fatma Eker, Aysel Karaca, Özge Kapısız, Ferhan Açıkgöz
Lise Gençliği Değer Yargıları: Malatya Lisesi Örneği Mahmut Dişkaya
Lise Gençliği Dindarlığı ve Aile İçi İletişim (Çankırı İli Çerkeş İlçesi Örneği) Büşra Asar
Lise Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Dilek Akkuş, Aysel Karaca, Dilek Konuk Şener, Handan Ankaralı
Lise öğrencileri arasında siber zorbalık- Adıyaman örneği Filiz Aygün
Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir Örneği Ayşegül Özcan, Gülhan Küçük, Kamuran Özdil, Şenay Şermet Kaya
Lise Öğrencileri İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması Hülya Güvenç
Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Levent Yaycı
Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Levent Aycı
Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve İlişkili Faktörler Naile Bilgili, Deniz Kocoğlu, Belgin Akın
Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Başakşehir Örneği Yasin Orman
Lise Öğrencilerinde Beden Kütle İndeksi Durumunun Sosyodemografik ve Beslenme Özellikleri İle İlişkisi  Eylül Gülnur Erdoğan
Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Psikolojik Yardım Alma Tutumu ve Problem Çözme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Büşra Alp Özdemir
Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Depresyon, Bağlanma ve Şiddet Eğilimi Hülya Şahin Baltacı, Turnel Altan
Lise Öğrencilerinde Gözlenen Şiddetin Nedenlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Özlem Lala
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Obezite ve Fiziksel Yakınma Sıklığı Arasındaki İlişki İlknur Aydın Avcı, Alaattin Altın, Özge Öz, Dilek Çelik Eren
Lise Öğrencilerinde Kariyer Denetim Odağını Yordayan Değişkenler Olarak Toplumsal Cinsiyet ve Ebeveyne Bağlanma Seçi̇l Seymenler, Diğdem Müge Siyez
Lise Öğrencilerinde Kendilik İmgesinin Okul Başarısına Etkisi Mehtap Yıldırım
Lise Öğrencilerinde Kişilik Benlik Kurguları Duygu Gereksinimi ve Eylem Kimlikleme Arasındaki İlişkiler Mehmet Ertuğrul Uçar
Lise Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Lokman Koçak
Lise Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğine İlişkin Bir Modelin Sınanması ve Sınıf Tekrarını Yordama Düzeyinin İncelenmesi Zekeriya Çam
Lise Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Gökhan Arıkan, Mediha Sarı
Lise Öğrencilerinde Okula Bağlanma ve Akademik Başarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Burcu Karaşar, Emine Gül Kapçı
Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi Uğur Doğan, Nurcan İlçin Tosun
Lise Öğrencilerinde Reddedilmişlik Duygusu, Akademik Başarı, Akademik Yeterlik ve Eğitimsel Amaçlar Arasındaki İlişki Gökmen Arslan
Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi Mustafa Ulu, Mehmet İkis
Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalık ve Problemli İnternet Kullanımı İlişkisi Yunus Altundağ
Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalık ve Problemli İnternet Kullanımı İlişkisi Yunus Altundağ
Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalık ve Problemli İnternet Kullanımı İlişkisi Yunus Altındağ
Lise öğrencilerinde siber zorbalığa maruz kalma durumlarının, etkileyen faktörlerin ve etkilerinin incelenmesi Aylin Akça
Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve mağduriyetin ailedeki koruyucu etmenlerle ilişkisi: Afyonkarahisar ili örneği Fatih Baykal
Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyetin benlik saygısı, anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi Demet Pekşen Süslü
Lise Öğrencilerinde Temel Psikolojik İhtiyaçların Tatmininin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Erdi Kaya, İhsan Sarı
Lise Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının ve İnternet Bağımlılığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Fatma Nur Dalgalı
Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’’ Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi Serkan Ünsal, Fahrettin Korkmaz, Abdullah Çetin
Lise Öğrencilerinin Akran İlişkileri Algıları ile Okula İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki Türkan Argon, Didem Çelik Yilmaz
Lise Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yetkinlik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Bünyamin Ateş
Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Mustafa Yağcı, Uğur Başarmak
Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Mustafa Yağcı, Uğur Başarmak
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları Serap Özbaş
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri Yurdal Dikmenli, Taner Çifçi
Lise Öğrencilerinin Değer Tercihleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki Hayriye Dursun
Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Schwartz Değerler Ölçeği Açısından İncelenmesi Özgür Kıran, Seyfullah Gül
Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Mümine Adıyaman, Hakan Sert
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi Eralp Bahçıvan, Serkan Kapucu
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi Serkan Kapucu, Eralp Bahçıvan
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi Serkan Kapucu, Eralp Bahçıvan
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi Serkan Kapucu, Eralp Bahçıvan
Lise Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Yönelik Algılarının Belirlenmesi Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
Lise Öğrencilerinin Geri Dönüşüme Karşı Davranış Faktörlerinin Belirleyicileri. Osman Çimen, Mehmet Yılmaz
Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi İzzet Döş
Lise Öğrencilerinin Güncel Çevre Sorunları Hakkındaki Algıları İzmir Örneği Özgür Kıvılcan Doğan, Yasin Kutay, Mustafa Çakir
Lise Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri Yasemin Şadiye Ceyhan, Ayla Ünsal, Sevi̇l Bi̇çer, Gökçe Demir
Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Şafak Özer Balın, Affan Denk
Lise Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Fransızca Öğrenimlerini Etkileyen Yabancı Dil Kaygısı Denizli Örneği (The Anxıety Of Learnıng A Foreıgn Language That Influences Hıgh School Students In Learnıng French As The Second Foreıgn Language The Sample Of De) Ertan Kuşçu
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Müge Yüksel, Emre Yılmaz
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Müge Yüksel, Emre Yılmaz
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Müge Yüksel, Emre Yılmaz
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Müge Yüksel, Emre Yılmaz
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Deniz Mertkan Gezgin, Göknur Kaplan Akıllı
Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Hicran Çetin Gündüz, Funda Nalbantoğlu Yılmaz
Lise Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Okul Türü ve Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi Ahmet Dikbayır
Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Aygil Takır, Begüm Çubukçuoğlu Devran
Lise Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Figen Uysal, Aylin Selışık
Lise Öğrencilerinin Mesleki Değerleri Abdullah Atlı, Alim Kaya
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Profili Esma Çolak, İlker Cırık
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerinde Sporun Rolü: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama Meltem Işık, İbrahim Kılıç, Osman Kaplan
Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları ile Saldırganlık- Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi Engin Yönet, Fehmi Çalık, Fatih Yaşartürk, Kubilay Çimen
Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yaşam Doyumu Psikolojik İyi Oluş Değişkenleri İle İlişkisi Uğur Doğan, Sinem Kaya, Dinçer Eren
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Davranışları ile Sosyoekonomik Durumları ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli, Sultangazi İlçesi Örneği) Cansu Alan
Lise Öğrencilerinin Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Öğrenilmesine Yönelik Hazır Bulunuşlukları ve Kavram Yanılgıları Tohit Güneş, Fatma Taştan Akdağ, Oktay Güneş
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutluluk, Psikolojik İyi-Oluş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Facebook ve Twitter Örneği Uğur Doğan
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Çok Boyutlu Yalnızlık Uğur Doğan, Yahya Karakaş
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Yoluyla Geliştirdiği Tutumlar (Sakarya/Kaynarca Örneği) Kadir Korkut
Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Tenis Branşı Örneği Mehmet Ali Ergül, Cem Tınaz, Mefharet Ertaç
Lise Öğrencilerinin Travmatik Sorunlarını Çözmede Dinamik Yönelimli Kısa-Yoğun-Acil Psikolojik Danışma Uygulaması Canan Çitil
Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları Zehra Sümeyye Ertem, Asım Arı
Lise Son Sınıf Öğrencileri Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Sahipler mi? Aylin Aktaş Özakgül, Türkinaz Atabek Aştı, Merve Ataç, Kübra Mercan
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Affedicilik Özelliği ile Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişki Yasin Aslan
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Etik Davranışlarına Ilişkin Görüşleri Celal Teyyar Uğurlu
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Nezihe Uğurlu, Yüksel Pako
Li̇se Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Korkmaz Yi̇ği̇ter, Mi̇hraç Kuru
Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin KAR-YA Saldırganlık Ölçeği Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Atomun Yapısı ile İlgili Zihinsel Modellerine Genel Bir Bakış Sinem Demirci, Ayhan Yılmaz, Elvan Şahin
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Oğuzhan Sevim, Hatice Bayındır
Lisede Grup Rehberliği Etkinlikleri Kolektif
Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte Havva Özden Bademci, Narin Bağdatlı Vural, İpek Güzide Pur, Esma Figen Karadayı
Liselerde Akademik Başarısızlık: Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri Ferudun Sezgin, Didem Koşar, Serkan Koşar, Emre Er
Liselerde Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri ile İlişkili Faktörler Kamile Demir, Yasemin Akman Karabeyoglu
Lojistik Meslek Lisesi Öğrencilerinin Lojistik Coğrafyası Bilgi ve Algıları Üzerine Bir İnceleme Vedat Şahin
Lojistik Sektörü Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Öğrencilerin Lojistik Sektörüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Gökhan Akandere
Madde Bağımlısı Adolesan Anne ve Bebeği Melahat Melek Oğuz, Mehtap Acar, Emine Polat, Meltem Akçaboy, Nilden Tuygun, Esma Altınel Açoğlu, Saliha Şenel, Figen Şahin Dağlı
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Aile İşlevlerinin, Çift Uyumunun ve Anne Baba Tutumunun Değerlendirilmesi Ayça Öngel Atar, Özhan Yalçın, Ersin Uygun, Arzu Çiftçi Demirci, Ayten Erdoğan
Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine Yönelik Yaratıcı Drama Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Fen Tutumlarına ve Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarına Etkisi Selçin Demirağ, Burçin Acar Şeşen
Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi Sibel Küçük
Makam Tanımada Önem Taşıyan Faktörler ve Öğrencilerin Basit Makamları Tanımadaki Yeterlilikleri Yavuz Şen, Nabi Burç
Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Deniz Mertkan Gezgin, Müge Adnan
Makyavelist Değerlerin Yönetici Olmak İsteyen Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Hakan Kara
Marka Kişiliği Algısı: Sosyal Medya Markaları Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Melike Halifeoğlu
Markov Analizi İle Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Belirlenmesi Selahattin Yavuz, Turgut Karabulut 
Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi Salih Çakır, Serdar Aztekin
Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi Salih Çakırş Serdar Aztekin
Matematik Öğretimine Entegre Edilmiş Harmanlanmış Öğrenme Süreci Hakkındaki Öğrenci Görüşleri İbrahim Yıldırım, Ömer Faruk Vural
Matematik Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Beklentileri Nelerdir? Gönül Kurt Erhan
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımlarının Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi Makbule Gözde Didiş Kabar, Ayhan Kürşat Erbaş, Bülent Çetinkaya
Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözme Ortamlarında Öğrencilerinin Üst Bilişlerini Harekete Geçirmeye Yönelik Davranışları Avni Yıldız, Bülent Güven
Materyalist Eğilimin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Abdullah Öz, Baran Arslan, Tolga Dursun
Materyalizm - Moda Giyim İlgilenimi-Plansız Satına Alma İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Abdülkadir Öztürk, Sima Nart
Medya Güvenilirliği: Gençlerin Medya Güvenilirliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma Süleyman Sırrı Yılmaz
Mersin Merkezdeki Liseli Ergenlerde Riskli Davranışlar Özgü Ekinci
Mersin’de Suça İtilen Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme; Ön Çalışma V. Yıldırım, S. Güneş, M.A. Sungur, F. Toros
Meslek Liselerinde Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri ve Olası Çözüm Yollarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Aycan Çiçek Sağlam, Nazlı Dönmez
Meslek Liselerinde Öğrencilerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Düzeyleri ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Tokat İli Örneği Halise Dilek Sevin, Levent Özil
Meslek Lisesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Algılarının Çizdikleri Resimler Yoluyla İncelenmesi Müge Yukay Yüksel, Meryem Aksak, Tuğçe Arıcan, Muhsin Bakan
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Mustafa Yavuz, Deni̇z Gülmez, Tuğba Cevri̇ye Özkaral
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Riskli Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Sosyal Görünüş Kaygısı ve Mükemmeliyetçilik Halil Ekşi, Tuğçe Arıcan, Kamile Gamze Yaman
Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri ile Turizm Sektörüne Yönelme Eğilimleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ali İnanır, Ömür Uçar
Meslek Yüksekokullarinda Öğreni̇m Gören Gençleri̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma Nuray Oz Cevi̇z, Mehmet Tektaş, Ayşe Yayla, Necla Tektaş, Ali̇ Sarikaş, Zühal Polat
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Çarşamba Ticaret Borsası Myo Örneği Burçin Öner, Murat Kahyaoğlu, Azize Zehra Çelenli Başaran
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma Tuğrul Kandemir, Zafer Kardeş, Ender Baykut
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Başarısını Etkileyen Kişisel, Ailesel ve Okul İçi Faktörlerin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu Örneği Kemal Özcan, Taner Yıldız, Fikret Özkaraman, Sena Sengir
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üst Biliş Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi Murat Tuncer, Hasan Güner Berkant, Burcu Bilgin, Ramazan Tanaş
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Uygulamasına Bakışı Sağlık Hizmetleri Örneği Demet Hançer Aydemir
Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Program 1. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri ile Bilgisayar ve İnternete Yönelik Tutumları Fatih Balaman, Fidan Hakkari
Mesleki Açık Lise Eğitiminin Genç İşsizlik Sorununun Çözümüne Katkısı: Bir Odak Grup Görüşmesi Nurhayat Çelebi, Turan Tolga Vuranok
Mesleki Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Gençlerin İşyerinde İstismara Uğrama Durumları Diler Aydın, Esra Karaca Çiftçi
Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinde Temel Benlik Değerlendirmesi ve Öz-Düzenleme Arasındaki İlişki Esin Özer
Mevsimlik İstihdamın Eğitimli Gençleri İnşaatlarda Çalışan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Fatih Kahraman, Ahmet Burak Kahraman
Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Türkçe Konuşma Beceri ve Kaygılarına Etkisi Mehmet Nuri Kardaş, Erhan Şahin
Milli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler ile Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Engelli Bireylerde Spor'un Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Funda Polatcanlı
Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinde Öğrencilerin Başarıları ve Öğrenme Stilleri İlişkisi Elvan Elif Özdemir
Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri Temel Topal, Sayım Aktay, Metin Aşçı
Mobil Pazarlamada Kısa Mesaj Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumları İnönü Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Hasret Aktaş, Yasemin Keskin Yılmaz 
Mobil Teknolojilerin Üniversite Toplumunun Günlük Yaşam Alışkanlıklarına Etkisinin Mekansal Analizi Mustafa Yıldız
Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı Müge Adnan, Deniz Mertkan Gezgin
Modern Fizik Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Bu Ders ile İlgili Açığa Çıkan Kişisel Epistemolojik İnançları ve Bunların Nedenlerinin İncelenmesi Ayhan Aksakallı, Rıza Salar, Ümit Turgut
Moodle İçin Öğrencinin Derse Devam Kriterinin Kontrolüne Yönelik Bir Raporlama Eklentisi Geliştirme Melih İnal, Uğur Yıldız, Umut Altınışık, Serdar Solak
Motivasyonel İfadelerle Zenginleştirilmiş Metinlerin Öğrencilerin Anlama ve Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi Alper Aslan, Lokman Şılbır, Selçuk Karaman
Muhasebe Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulmasına Yönelik Tutumları Ordu Üniversitesinde Bir Uygulama Hakan Yazarkan, Züleyha Yılmaz
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama Cevdet Kızıl, Kadriye Gencer
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Etiği Algılamalarının İncelenmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği Pınar Ceylan, Serkan Terzi
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri ve Sektörde Kalma Niyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Furkan Yıldırım, Ayşegül Ciğer, Ahmet Kaya, Filiz Angay Kutluk
Müdür Değişimi Bağlamında Okul Kültürünün Mecazlar Açısından Analizi Burhanettin Dönmez, Aslı Ağıroğlu Bakır
Müzik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri, Genel Öz Yeterlik ve Stres Kontrolü Becerileri Üzerine Bir Durum Çalışması Emre Üstün
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Duüzeylerinin İncelenmesi Canan Çeşit
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği” Hüsamettin Özgür Akkor, Erdem Çağlar
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Tutumlarının İncelenmesi Esra Dalkıran, Gökay Yıldız
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Öğrencilerinin Güncel ve Popüler Müzikler Dersine İlişkin Görüşleri Fülya Açıksöz Mutlu
Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sahne Performans Kaygısı Açısından Karşılaştırılması Pilot Çalışma Cemalettin Baydağ, Uğur Alpagut
Müzik Terapi, Şiir Terapi ve Yaratıcı Drama Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi Esra Yücesan
Nargile Kullanımı: Gençler İçin Sinsi Tehdit Süheyl Asma, Çiğdem Gereklioğlu, Aslı Korur, Soner Solmaz
Nedenler Açısından Suça Sürüklenen Çocuklar Rıza Altun
Nobel Akademi Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek Roger A. Hart
Normal Gelişen Kilolu ve Obez Ergenlerde Cinsiyetin İnce ve Kaba Motor Becerilere Etkisi Şehmus Aslan, Ummu Han Baş Aslan
Nutuk (Gençler İçin Fotoğraflarla) Mustafa Kemal Atatürk
Nükleer Savaş Etkinliğinin Radyoaktivite Konusunda Öğrencilerin Bilimsel Yazma Becerilerine Etkisi Nuray Zan
Obez Ergen ve Ailesi; Türkiye ve Fransa Arasında Kültürel Bir Karşılaştırma Çalışması Tevfika İkiz, Aslıhan Özfidan, Bengi Düşgör, Elif Yavuz Sever, Erkan Kalem, Funda Akkapulu, Özgün Taktakoğlu, İrem Atak, Levent Metef, Almuden Sanahujag, Patrice Cuynetg
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aripiprazol Birlikteliği: Olgu Sunumu Sevim Berrin İnci, Ülkü Akyol Ardıç, Melis İpci, Eyüp Sabri Ercan
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Gençler ile Annelerinde İrritabilite Belirtilerinin ve Aile İşlevlerinin Araştırılması Gonca Özyurt
Obsesif Kompulsif Bozukluk İle İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Meva Demir, Feridun Kaya
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki Melike Demir, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, Mahsuk Taylan, Süreyya Yılmaz, Halide Kaya, Mehmet Coşkunsel, Gökhan Kırbaş, Cengizhan Sezgi
Okul Bağlamında Öğrenci Argosu Okan Celal Güngör
Okul Başarısızlığının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme: Sorgun İlçesi Örneği Kasım Tatlılıoğlu, Sorgun Ram
Okul Çağı Çocuklarında Egzersizden Hoşlanma ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki Sümeyra Ergül, Saime Erol
Okul Çalgıları I ve Okul Çalgıları II Derslerinin Öğrenci Beklentileri Ve Beklentilerin Karşılanma Düzeyi Açısından İncelenmesi Aysun Rabia Hamzaoğlu Birer
Okul Çevre İlişkileri Birol Yiğit, Mehmet Bayrakdar
Okul Çocuklarının Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Düzeyleri Batıkan Demirtöz, Ufuk Alpkaya
Okul Çocuklarının, Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Obezite ve Sosyal Dışlanmaya İlişkin Görüşlerinin Kalitatif Yöntemle Belirlenmesi Elçin Babaoğlu, Seher Yurt, Gülay Manav
Okul Dışı Öğrenme Ortamları İle Fen Öğretimi Gökhan Sontay, Miyase Tutar, Orhan Karamustafaoğlu
Okul Etkililiğinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Ahmet Kanmaz, Lütfi Uyar
Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması Engin Karadağ, Sabiha İşçi, Özge Öztekin, Suat Anar
Okul İkliminin Öğretmen Etkililiği ve Öğrenci Okul Bağlılığı ile İlişkisinin İncelenmesi Neslin İhtiyaroğlu, Ayşe Ottekin Demirbolat
Okul Ortamında Değerler Eğitiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Vedat Aktepe, Elvan Yalçınkaya
Okul Öncesı̇ Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması Cenk Yoldaş, Gamze Yetim, Nur Ezgi Küçükoğlu
Okul Öncesi Dönemdeki 4 5 Yaş Grubu Öğrencilerin Benlik Kavramı ve Bağlanma Stillerinin Anne Davranışları Açısından İncelenmesi Müge Yukay Yüksel, Hacer YIldırım Kurtuluş
Okul Öncesi Düzeyde Eğitim Alan İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinde Kullanılan İletişim Modlarına/Yaklaşımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Pelin Piştav Akmeşe, Nilay Kayhan
Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Diğer Alanlardaki Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Fatma Yaşar Ekici
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının "Müzik" Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Senem Acay Sözbir, Özlem Çamlıbel Çakmak
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Öznur Ateş, Nilgün Cevher Kalburan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri Problemler ve Çözüm Önerileri Ümit Demiral, Tezcan Kartal
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: OMÜ Örneği Melek Baba
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özge Pınarcık, Güneş Salı, Melike Nur Altındiş
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bircan Ünlü, Ebru Ezberci Çevik, Mehmet Altan Kurnaz
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları Dilek Altun, Feyza Tantekin Erden
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Bahar Gümrükçü Bilgici, Ümit Deniz
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Özlem Okyay, Ceren Mutluer, Gürkan Peker
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının KPSS Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Ergün Recepoğlu, Kübra Akgün, Sevim Aksu
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları Şehriban Koca
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (2006) Hakkındaki Görüşleri M. Oya Ramazan, Hilal İlknur Tunçeli
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Nezahat Hamiden Karaca, Tuğçe Akyol, Lütfullah Karaca, Münevver Can Yaşar
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Düşünceleri Berat Ahi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi Kastamonu Üniversitesi Örneği Bahar Gümrükçü Bilgici, Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi Eda Türkan, Yasemin Aydoğan, Türker Sezer
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Öğretmenlik Alan Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi İsmail Çelik
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının" Uygulama Öğretmeni" Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinda Denetim Odağı Ve İnsani Değerler İlişkisi Handan Asude Başal, Müzeyyen Çelebi, Hacer Malak
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Programına İlişkin Metaforik Algıları Hatice Uysal, Şenay Özen Altınkaynak, Necdet Taşkın, Berrin Akman, Fatma Çağlayan Dinçer
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzikal Algılama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Sena Gürşen Otacıoğlu
Okul Öncesi Öğretmenliği Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Projesi Dersine İlişkin Algı ve Önerileri İnanç Eti, Serhat Gündoğdu
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi Naim Ünver, Selahattin Semiz
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimindeki Başarı ve Başarısızlıklarına Yönelik Yüklemeleri Dilara Saka, Sabahat Burak
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Erdoğan Köse, Nilay Çelik Ercoşkun, Aslı Balcı
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Erdoğan Köse, Nilay Çelik Ercoşkun, Aslı Balcı
Okul Öncesi, İlkokul Çağı Çocuklarının ve Üniversite Öğrencilerinin Video Oyunu Oynayıp Oynamamalarının Bağlam Etkisi Açısından İncelenmesi Bahtım Kütük
Okul Öncesinden Liseye Soru ve Yanıtlarla Eğitimde Ödev Mehmet Karakuş, Ayten İflazoğlu Saban
Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması Serdar Erkan
Okul Rehberlik Servisine Yönelik Öğrencilerinin Görüşleri Hasan Hüseyin Kılınç, Ayhan Bulut, Emin Tamer Yenen
Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Lise Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Rıza Abay, Fikri Keleşoğlu
Okul Sosyal Hizmetinin Okul Erken Terki Üzerine Potansiyel Etkisi Ozan Selcik, Yasemin Özkan
Okul Tükenmişliği ile Akademik Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Medine Akpınar
Okul Tükenmişliğinin Yordanmasında Psikolojik Dayanıklılık ve Problem Çözme Becerileri Abdullah Güneş
Okul ve Hayat Başarısında Ailenin Rolü Osman Samancı
Okul Yöneticilerinin Z Kuşağına Yönelik Tutumları ve Z Kuşağının Okul Yöneticisi Algısı Meral Halisdemir
Okulda Kaliteli Eğitim William Glasser
Okulda ve Okul Dışında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Öğrencilerin PISA 2012 Performansıyla İlişkisinin İncelenmesi Safiye Bilican Demir, Özen Yıldırım
Okullarda Kuşaklararası Öğrenme Soner Polat, Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Hande Çiçek, Ender Kazak
Okullarda Psikolojik Danışma: Tüm Öğrencilere Cevap Veren Kapsamlı Hizmet Programları Duygu Dinçer
Okullarda Şiddet ve Zorbalık, Risk Faktörleri, Koruma, Önleme Ve Müdahale Hizmetleri Konya Örneği Kasım Tatlılıoğlu
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Bakışları Esen Ersoy, Belgin Bal İncebacak
Okuma Stratejilerinin Hafif Derecedeki Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrencinin Akıcı Okumasına ve Anlama Düzeyine Etkisi Galibiye Çetrez İşcan, İbrahim Coşkun
Okumaya Adanmışlık Modeli İle Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri ve Okuma Motivasyonlarının Geliştirilmesi Gülşah Mete, Nesrin Sis
Olumlu Ergen Gelişiminde Aile İçi İletişimin Önemi Nurten Elkin
Olumlu Gençlik Gelişimi Açısından Spor Etkinliklerine Katılımın Gençlere Yansımaları Aslıhan Aykara, Hande Albayrak
Olumsuz Yaşam Olayları, Anne Ergen İlişkisi ve Ergen Uyumu Arasındaki İlişkiler: Bir İzleme Çalışması Aysun Ergül Topçu
On Sekiz Yaş Altı Evlilik Olgularının Psikiyatrik Değerlendirmesi ve Psikometrik, Psikososyal Özellikleri Hande Ayraler Taner, Fatih Hilmi Çetin, Elvan İşeri, Yasemen Işık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Profesyonelliğin Belirlenmesi Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken Alkan, Nuran Mumcu Boğa
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar Hatice Kumcağız, Rahim Dadashzadeh, Kamil Alakuş
Ordu İlinde 2010 2014 Yılları Arasında Suça Sürüklenen Çocukların Değerlendirilmesi Hasan Okumuş, Mutlu Karakuş, Lütfullah Çakır, Erdal Özer
Organ Bağışı Kamu Spotlarının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Farkındalık Oluşturma Düzeyinin İncelenmesi Özlem Duğan, Emine Şahin
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları Abulfez Suleymanov
Orta Okul Öğrencilerinin Düzenli Sportif Aktivite ve Okul Başarı Puanlarının Karşılaştırılması Ufuk Alpkaya, Ömer Faruk Keleş
Orta Öğretim Öğrencilerinin Serbest Zamanda Yaptıkları Spor Aktivitesinin Kişilik Yapıları Üzerine Etkisi Osman Tolga Togo
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi Işık Ve Ses Ünitesi Örneği Hasan Bakırcı, Salih Çepni
Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kars İli Örneği Berna Ürün Karahan
Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde İnternet Kullanma Becerileri: Erzurum İli Örneği Zeynep Taşyürek, Meral Metin Göksu
Ortaokul 7 Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Duygusal Zekaya İlişkin Görüşleri Meral Güven, Funda Çıray Özkara
Ortaokul 7. Sınıf Matematik Dersinde Olasılık Konusunun İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Seda Keskin, Durmuş Kılıç
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi Erkan Dinç, Servet Suna Üztemur
Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri Seçmeli Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mehmet Gedizli, Mahmut Arpağ, Nihal Bora
Ortaokul Düzeyinde Uygulanan Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programının Etkililiği (Boylamsal Bir Çalışma) Derya Göğebakan Yıldız
Ortaokul Düzeyindeki Görme Engelli Öğrencilerin Okuldaki Öğrenim Sürecine Dair Görüşleri Betül Okçu, Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
Ortaokul Düzeyindeki Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuldaki Öğrenim Sürecine Dair Görüşleri Betül Okçu, Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
Ortaokul Öğrenci ve Öğretmenlerinin Kırsaldaki Matematik Eğitimine Bakış Açıları Tuba Gökçek, Songül Toker
Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Stratejileri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Tazegül Demir Atalay, Deniz Melanlıoğlu
Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Süleyman Yaman
Ortaokul Öğrencileri İçin İnternette Bilgi Arama Stratejileri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi Halise Şerefoğlu Henkoğlu, Ahmet Mahiroğlu
Ortaokul Öğrencileri, Öğretmenleri, Okul Yöneticileri ve Velilerin Siber Sağlık Durumlarının İncelenmesi Pınar Mıhcı
Ortaokul öğrencileri, rehber öğretmenleri, bilişim teknolojileri öğretmenleri ve yöneticilerinin siber zorbalık hakkındaki görüşleri: Keçiören ilçesi örneği Güler Karaman
Ortaokul Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği) Mehmet Güllü, Şebnem Şarvan Cengiz, Yunus Öztaşyonar, Bayram Kaplan
Ortaokul Öğrencilerin Modelleme Deneyimleri Kağıttan Uçak Yapma Yarışması Problemi Neslihan Şahin, Ali Eraslan
Ortaokul Öğrencilerin Okula Aidiyet Duygusu ve Arkadaş Bağlılık Düzeyi Aslı Özgök, Mediha Sarı
Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ile Okula Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sevim Haskaya
Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Anksiyetenin İncelenmesi Semra Karaca, Ceren Gök, Ebru Kalay, Mahmut Başbuğ, Melis Hekim, Nevin Onan, Gül Ünsal Barlas
Ortaokul Öğrencilerinde Matematik Başarısının Matematik Kaygısı Sınav Kaygısı ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi Harun Reşit Yılmaz, Recep Bindak
Ortaokul Öğrencilerinde Okul İklimi, Okula Bağlılık ve Okul Yaşam Kalitesi Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Şerife Dönmez
Ortaokul Öğrencilerinde Sistemik Düşünme Becerilerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Başak Büşra Özyurt Soytürk, Fatma Şahin
Ortaokul Öğrencilerinde Vandalizmin Aile İlişkileri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Adıyaman İl Örneği Ali Ünişen, Betül Demirbağ
Ortaokul Öğrencilerinde Zorba Davranışların Önlenmesine Yönelik Bir Girişim Programı Arzu Akcan, Fatih Akcan, Süreyya Sarvan
Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Öğrenme Beceri Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesi Şeyma Büşra Bozkurt,