2011 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 346 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(silinecek) Aslı Telli Aydemir
Ergen Depresyonu Henri Chabrol
Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin ve Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi Bülent Baki Telef, Rengin Karaca
Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Aile Ortamları Arasındaki İlişki Ali Eryılmaz
Ergenlikte Öfke Ve Öfkenin Yönetiminde Okul Hemşiresinin Rolü Filiz Adana
Gençlik İçin Değerler Eğitimi Çalıştayı Sorumlular Mehmet Kural
Olumlu Düşünme Eğitim Programının Ergenlerin Geleceğine Yönelik İyimserlik, Depresyon ve Bilişsel Çarpıtma Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Yasemin Karagöz
Peygamberimizden Gençlik Eğitimi İçin Tavsiyeler Ahmet Yusuf Özel
( SİLİNEBİLİR ÇÜNKÜ ROMAN)Pembe Gözlükler Fatma Pekşen
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ömer Oğuztürk, Figen Akça, Gülçilem Şahin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Aile Ortamları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ali Eryılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Murat Yıkılmaz, Zeynep Hamamcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Avrupa’daki Birinci ve İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Ekonomik Durumlarının Ülkeler Arasında ve Zaman İçindeki Değişimi ve Bu Değişimleri Etkileyen Faktörler Abdurrahman B. Aydemir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocukluk Ve Ergenlik Çağı Depresyonunda Seçici Geri Alım Inhibitörlerinin Etkisi Ve Güvenirliliği: Bir Meta Analiz Özgür Yorbık, Caner Mutlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Dindar Ailelerin Çocuklarında Karşı Cins Arkadaşlık Algısı: Lise Son Sınıf Öğrencisi Gençler Üzerine Bir Araştırma Muhammed Bahaddin Koç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü Raşit Avcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlikte Öfke ve Öfkenin Yönetiminde Okul Hemşiresinin Rolü Filiz Adana, Hülya Arslantaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İkinci Basamak Ergen ve Genç Erişkin Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışının Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Gülhazar Saçarçelik, Ahmet Türkcan, Hülya Güveli, Dilek Yeşilbaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Gönül Özgür, Gülden Yörükoğlu Arabacı, Leyla Baysan Arabacı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Okula Bağlılık, Okulda Uygulanan Disiplin Teknikleri ve Okulda Mağdurluğun Lise Öğrencilerinin Sapkın Davranışları Üzerine Etkisi Halime Ünal, Cem Şafak Çukur
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Suça Yönelen Erkek Ergenlerde Travmatik Yaşantılar Dissosiasyon ve Suça Karşı Tutumlar Osman Özdemir, Fatih Hakan Polat, Lütfullah Beşiroğlu, Yavuz Selvi, Pınar Özdemir, Abdullah Atlı, Sinan Akbayram
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu, Filiz Yıldırım
(BİLDİRİ) Lise Öğrencilerinde Eğitime Yabancılaşma: Uyum Düzeyi Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Benlik Saygısının Yordama Gücü Ercan Kocayörük
(BİLDİRİ) Çocuk ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Incelenmesi Fatma Sadık, Mediha Sarı
(BİLDİRİ) Edirne’deki Liselerde Psikoaktif Madde Kullanım yaygınlığı Yasemin Görgülü, Diğdem Çakır, Rugül Köse Çınar, Erdal Vardar
(BİLDİRİ) Gençlerin Cinsel Açıdan Kozmetik İşlemlere Bakış Açıları Gül Pınar
(BİLDİRİ) Li̇se Ergenlerinde Huzursuz Bacaklar Sendromu ve İlişkili Durumlar Kutluhan Yılmaz, Ayşe Kılınçaslan, Neriman Aydın, Deniz Kör
(BİLDİRİ) Lise Ergenlerinde Uyku Süresi ve İlişkili Durumlar Kutluhan Yılmaz, Ayşe Kılınçaslan, Neriman Aydın, Seval Kul
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Farkındalığına İlişkin Alan Çalşması Evin Güldoğan, Tuğçe Akçay, Aslın Yılmazcan, Öykü Karcı
(BİLDİRİ) Üni̇versi̇tede Okuyan Öğrenci̇leri̇n Ci̇nsel Sağlıkla İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇ Tutum Ve Davranışları Saadet Yazıcı, Gülümser Dolgun, Neriman Zengin
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler ve Aile İşlevselliği Cem Gökçen, Esin Özatalay, Emine Çığıl Fettahoğlu
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Ebeveynlik Öğrenilebilir mi? Bir Olgu Sunumu Burcu Arkan, Taner Güvenir
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi Fuat Tanhan, Ece Şentürk
(KONU UYGUN DEĞİL) Bir Terfii Geciktirmek Bazen Kıdemli Bir Yöneticinin Genç Bir Yönetici için Yapabileceği En İyi Şeydir Scott B. Goldman
(KONU UYGUN DEĞİL) Evde ve Uzakta Christine Nöstlinger
(KONU UYGUN DEĞİL) Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Fantastik Bilim Kurgu Türü Bakımından İncelenmesi Abdullatif Aydemir
(KONU UYGUN DEĞİL) Kum Oyunu Terapisi: Kurumsal Bilgiler ve Bir Olgu Örneği Raguel Delevi, Aslı Bugay
(KONU UYGUN DEĞİL) Ön-Ergenlikte Birincil Nesnelerden Ayrılık ve Entelektüel Ketlenme Bahar Kolbay
(MÜKERRER) Öfke Yönetimi Eğitiminin Ergenlerde Öfke ile Başa Çıkma ve İletişim Becerilerine Etkisi Nergüz Bulut Serin, Hicran Genç
(ROMAN )Hazırlıksız Tolga Gümüşay
(SİLİNECEK MÜKERRER) İkinci Basamak Ergen Ve Genç Erişkin Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışının Yaygınlığı Ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Gülhazar Saçarçelik, Ahmet Türkcan, Hülya Güveli, Dilek Yeşilbaş
(SİLİNECEK- GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Bir Tüketici Grubu Olarak Kadınların Mağaza Markalı Ürünlere Karşı Tutumları: Giresun İli Örneği Banu Özbucak Albar, Teoman Duman
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Erişkin Kekemelik Vak'alarında Anksiyete Düzeyi ile Başa Çıkma Tutumlarının İlişkisi Murat Erdem, Cemil Çelik, Ali Doruk, Fuat Özgen, Aytekin Özşahin
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumu Algıları ile Atılganlık ve Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Ömer Erdoğan, Hülya Uçukoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Kadın ve Erkek Genç Erişkinler Arasında Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Farklılıklarının Araştırılması Abdurrahman Genç, Ümit Şener, Hatice Karabacak, Kağan Üçok
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Yetiştirme Yurdunda Kalmış Yetişkinlerin Devlet ve Vatandaşlık Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma Adem Öcal, Güven Kemerkaya
(YAŞ GRUBU??) Exploring the Relations Between Fashion-oriented İmpulse Buying, İndividual Values and Purchase Decision of Young Females (Genç Bayanların, Bireysel Değerleri, Modaya Bağlılığı, Düşünmeden Yapılan Satın Alma Dürtüsü ve Satın Alma Kararlarının Arasındaki ) Şeyda Damla Bahçıvancı
14-18 Yaş Grubu Gençlerin Vücut Yağ Yüzdesi, Vücut Kitle Indeksi, Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması Hüseyin Yıldız
18-24 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmalarının Dissosiyatif Yaşantılar ve Suçluluk-Utanç Duyguları ile İlişkisinin İncelenmesi Remzi Kourt
1960'lardan 1980'lere Gençlik ve Mücadelesi: Dev-Genç Savunması Kolektif
20 Yaşında Patron Olmak Erdem Genç
68 Anılarım Oral Çalışlar
68 Kuşağı Gençlik Olaylarının Uluslararası Boyutu ve Türkiye’de 68 Kuşağına Göre Atatürk ve Atatürkçülük Anlayışı Feryat Bulut
9. Sınıfta Anne Baba Tutumları ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Seniye Aktaş
Acil Servisten İntihar Girişimi Nedeniyle Psikososyal Destek Birimine Yönlendirilen 18 Yaş Altı Olguların Değerlendirilmesi Cem Gökçen, Ramazan Köylü
Adana İl Merkezindeki Lise Öğrencilerilerinde Tütün ve Tütün Mamullerinin Kullanımı Erdem Akter
Adölesanların Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kitle İndekslerinin Değerlendirilmesi Emine Aksoydan, Nihan Çakır
Ah Bir Büyüse: Çocuk ve Ergen Psikolojisi En Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları Yasemen Işık Taner
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Turan Başkonuş, Deniz Akdal, Mehmet Taşdemir
Aileden ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek ve Siber Mağduriyet: Yapısal Eşitlik Modeliyle Bir İnceleme Yüksel Eroğlu, Adem Peker
Ailesi Yanında ve Parçalanmış Ailede Yaşayan Ergenlerde Benlik ve Din İlişkisi Halil Apaydın
Akran Arabulucuların Arabuluculuk Sürecine İlişkin Algıları Abbas Türnüklü
Akran Arabulucuların Perspektifinden Çatışan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadığı Zorluklar Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü
Akran Eğitimi ile Desteklenen Öfke Kontrolü Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrol Becerilerine Etkisi Hüseyin Gebeş
Akran İstismarı Müjgan Alikaşifoğlu
Alışveriş Merkezlerinde Çalışan Gençlerin Serbest Zaman Kullanımları Üzerine Bir Çalışma Murat Uygurtaş
Alman Eğitim Sistemi ve Dışladıkları:Türk Gençlerinin Başarısızlıklarının Yapısal Nedenleri Fuat Güllüpınar
Alpaslan Türkeş ve Ülkücü Hareket İddianame ve Cevaplar İlhan Bahar
Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri Gülay Bingöl, Ayşen Demir
Anabaların Ergen Çocuklarını İzlemeleri: Bir Gözden Geçirme Hicran Çetin, Figen Çok
Anne Baba Tutumları ile Adölesan Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esra Yıldız, Behice Erci
Anne Babaların Çocuklarının Temel Gereksinimlerinin Yaklaşım Tarzlarının Çocukların Duygusal İstismar-İhmal Durumuna Etkisi (Kırşehir İli Örneği) Ayşegül Şakır
Anne-Baba Tutumlarının Ergenlerin Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi Mustafa Kutlu, Nilgün Öztürk, Abdullah Atlı
Anne-Babası Evli ve Boşanma Sürecinde Olan Çocuk ve Ergenlerin Anne ve Babalarından Algıladıkları Kabul ya da Red Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Fatma Kabaoğlu
Arnavutluk ve Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki ile Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması (Epoka ve Selçuk Üniversitesi Örneği) Gafurr Hoxha
Atatürk Gençlik ve Spor Ömer Altay
Avrupa Kültürünün Kosovalı Boşnak Gençlerin Din Ve Kimlik Algıları Üzerine Etkisi Muharem Çufta
Bana Bir Şeyler Oluyor! Ergenlik Diyorlar! (Erkekler) Susan Meredith
Başaçıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı Ve Siber Zorbalık Erkan Yaman, Yüksel Eroğlu, Adem Peker
Bebeklik Döneminde Siyanotik Kalp Hastalığı Nedeniyle Açık Kalp Cerrahisi Uygulanmış Ergenlerde Kendilik Algısı Ve Yaşam Niteliği Cenk Eray Yıldız, Oğuzhan Zahmacıoğlu, Bülent Koca, Veysel Oktay, Selman Gökalp, Ayşe Güler Eroğlu, Gürkan Çetin, Funda Öztunç
Bilgisayar Kullanımı Öğretiminde Akran Değerlendirme Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayhan Koç
Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi Gülçin Zeybek
Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Süreç ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi Nejla Gültepe
Bir Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Belirtileri ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Tülin Yöntem Fidan
Bir Eğitim Hastanesi'nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Cem Gökçen, Yusuf İlker Çelik
Bir Gencin Feryadı Ahmet Mahir Pekşen
Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Anıları Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Bir Özsaygı Geliştirme Programının Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerin Özsaygı Düzeyleri Üzerinde Etkililiği Bircan Reçber
Bir Üniversitelinin Not Defteri Akın Aksu
Ceza Algısının Uyuşturucu Kullanımı Üzerindeki Caydırıcı Etkisi: Bursa İli Ortaöğretim Kurumlarında Yapılan Bir Alan Araştırması Yavuz Özcan, Osman Dolu, Serdar Kenan Gül
Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri, Aylin Ak, Latife Özaydın
Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarında Yer Alan Atatürk İlke ve İnkılâplarıyla İlgili Amaç, İçerik ve Öğretim Yöntemleri Feridun Merter, Hatice Yıldız
Çatışan Öğrenciler ile Arabulucu Öğrencilerin 'Akran Arabuluculuk' Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Fulya Güloğlu
Çocuk ve Ergende Stres Muhammed Tayyib Kadak
Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlığın Önlenmesi Seda Donat Bacı
Çocuk ve Ergenlerdeki Majör Depresif Bozukluğun Risk Etmenleri ve Klinik Özellikleri Veli Yıldırım, Fevziye Toros
Çocuk ve Ergenlerle Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Bahar Gökler, Ilgın Gökler Danışman
Çocuk ve Genç İntiharları Aysel Ekşi
Çocuklarda Sınav Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Esin Gökçe Sarıpınar, Esra Güney, Mehmet Fatih Ceylan, Özhan Yalçın, A. Şebnem Soysal, Şahnur Şener
Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon Selahattin Şenol, Elvan İşeri, Şahnur Şener, Esra Güney
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ergenlerdeki Flört Kaygısını Yordar Mı? Melek Kalkan, Selda Karadeniz Özbek
Çocukluk ve Ergenlik Çağı Depresyonunda Seçici Geri Alım İnhibitörlerinin Etkisi ve Güvenirliliği: Bir Meta Analiz Özgür Yorbık, Caner Mutlu
Çocukluk ve Gençlik Dönemindeki Özkıyım Girişimlerinin Değerlendirilmesi Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Neşe Yalçın, Yıldız Dallar
Damgalama Erken Yaşlarda Başlar... Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadelede Eğitimin Rolü Gül Oban, Leyla Küçük
Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Bağlamında Okul Öğrenci Meclisleri Mehmet Nuri Gömleksiz, Elif Cüro
Deniz Erbulak'ın "14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben" Adlı Serisi İçerisinde Yer Alan Dört Romanında Çocuk Eğitimi Bakımından Sosyal Yaşam Çiğdem Parıldar
Des Gardiens de la République Aux Acteurs Sociaux Autonomes ? La Transformation des Mouvements de Jeunesse Après 2000 à l'Exemple de « Genç Siviller » et de « Kronik Muhalif (Cumhuriyet'in Muhafızlarından Özerk Toplumsal Aktörlere mi? 2000'li Yıllarda "genç siviller" ve "kronik muhalif" Örnekleriyle Gençlik Hareketlerinin Dönüşümü) Munise Nur Aktan
Din ve Ahlâk Eğitiminin Ergenlerin Kişilik Gelişimine Katkısı Mehmet Bahçekaplı
Doğuştan Tam Görme Engeli Olan Ergenlerin Depresyon, Kaygı Düzeyleri ve Benlik Kavramı Özellikleri Nurullah Bolat, Burak Doğangün, Mustafa Fatih Yavuz, Teoman Demir, Mehmet Levent Kayaalp
Duyguları Sergileme Kuralları ve Bağlamsal Belirleyicileri: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Bir Araştırma Hale Bolak Boratav, Diane Sunar, Bilge Ataca
Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü Raşit Avcı
Ebeveynlerin Uyguladığı Psikolojik Kontrolün Ergenlerin Depresyon, Kaygı ve Öfke Belirtileri Üzerindeki Etkisi: Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü Nalan Pulat
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Becerileri ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Hülya Şahin, Perihan Ünüvar
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi Harun Şahin, Esra Çakar
Enerji İçeceklerinin Gücü Nedir? Nesli Arpacı, Gülgün Ersoy
Ergen Öznel İyi Oluşu ile Kimlik Statüsü İlişkisinin İncelenmesi Ali Eryılmaz, Ayşe Aypay
Ergen ve Aile Eğitimi M. Şerif Keskinoğlu
Ergenin Kronik Hastalığı, Depresyonu ve Öğretmeni Alper Şahin
Ergenin Müzik İle İletişimi Cenk Erdem
Ergenler İçin Benlik Algısı Profili’nin Faktör Yapısının Yeniden Değerlendirilmesi Güçlü Şekercioğlu, Cem Oktay Güzeller
Ergenlerde Benlik Saygısı Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Ergenlerde Beslenme Tülay Erkan
Ergenlerde Karar Verme Stilleri ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Deveci
Ergenlerde Kontrol Odağını Yordamada Karar Verme Ve Problem Çözmenin Rolü Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Fulya Cenkseven Önder, Raşit Avcı
Ergenlerde Okul Zorbalığının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Sevda Aslan, Halil Aşıcı
Ergenlerde Özgüven Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Okan Bilgin
Ergenlerde Yalan Tutumuna Psiko-Sosyal Yaklaşım (Sakarya Örneği) Sinan Uzun
Ergenlerin Büyük Ebeveynlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Oya Hazer
Ergenlerin Çalışma Anlayışının Yordayıcıları Kemal Öztemel, Galip Yüksel
Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin, Annelerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Çocuk Yetiştirme Davranışları İle İlişkisi Dilek Sarıtaş, Tülin Gençöz
Ergenlerin Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Duygu Akyüz
Ergenlerin Mükemmeliyetçilikleri ile Mizah Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emre Bozdemir
Ergenlerin Yasa Karşı Tutumlarının Cinsiyet ve Depresyon Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması Seher Balcı Çelik
Ergenliğe Geçişte Annenin Davranışsal ve Psikolojik Kontrolünün Anne-Ergen İlişkisine ve Ergenin Bir Yıl Sonraki Uyumuna Etkisi Şifa Sönmez
Ergenlik Dönemi ve Özellikleri Haydar Şentürk
Ergenlik Döneminde Cinsel İstismar Olgularında Adli Tıbbi Değerlendirme, Multidisipliner Yaklaşım Şevki Sözen
Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi Orhan Gürsu
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerde Dini Tutum ve Davranışlar (Sakarya Örneği) Fatma Oluğ
Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? Nur Elçin Boyacıoğlu, Leyla Küçük
Ergenlikte Romantik İlişkiler: İnternetin Rolü Hanife Büyükpapuşcu
Ergenlikten Yetişkinliğe Geçişte Toplumsal Katılım ve Anababanın Rolü Ayşenur Ataman
Erkek Ergenlerde Kimlik Duygusu Gelişimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Celale Tangül Özcan, İbrahim Durukan
Erzurum'da Erkeklerin Bekarlığa Veda Partisi "Kısır Gecesi" Ömer Yılar
Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe Hicret Güdük, Ayşe Belgin Aksoy
Farklı Lise Türlerine Göre Öğretmen ve Öğrencilerin Okul Kültürü Metaforu Algıları Mukadder Boydak Özan, Canan Demir
Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinde Mükemmelliyetçilik, Benlik Saygısı ve Liderlik Özellikleri Zehra Nesrin Birol, Hikmet Yazıcı
Gecekondu Gençliğinde Sosyo-Kültürel ve Dini Yaşam İsmail Güllü
Geleceğin Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri Bengü Pala
Gencin Bedensel Gelişimi ve Ergenlik Sorunları Nurçin Saka
Genç Cinsel Suçluların Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Gözden Geçirme Melike N. Korkmaz
Genç Nesiller İçin Büyük İnsan Gibi Olmak Aliye Arslan, Arif Arslan
Genç Sokaklarda Sessiz Çığlıklar Menekşe Nur Akkaya
Genç, Sağlıklı Yaşlı ve Alzheimer Tipi Demanslı Grupların Duygusal Bellek Performansları Açısından Karşılaştırılması Zeynel Baran
Gençler Gençliğini Yaşayacak Kolektif
Gençler İçin Sosyal Kapitalin Anlamı: Limana Sığınmak mı, Yelken Açmak mı? Emine Özmete
Gençlerde Yaşam Doyumu İle Kimlik İşlevleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi İlkay Demir
Gençlere Mektuplar Zehra İpşiroğlu
Gençlerin Markaya Duyduğu Güven ve Memnuniyetin Marka Bağlılığı Üzerine Etkileri: K.T.Ü. Örneği Şükran Mızırakcı
Gençlerin Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Sakarya Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği Ali Saygılı
Gençlerin ve Çocukların Gönlündeki Sevgili Hz. Muhammed Aleyhisselam Hüseyin Algül
Gençlerle Sohbet: Musahabeler Süleyman Uludağ
Gençliğin Çıkmazı Duygu Tanrıkulu
Gençlik - Gelecek ve Politika Hakan Mertoğlu, Serhat Munzur, Güneş Akdeniz, Tuncay Şur, Hüseyin Hizmetçi, Ahmet Çakmak Deliorman, Halil Can Dolgun, Kıvılcım Viyale, Sırrı Öztürk
Gençlik Dönemine Özgü Sorunlar Aysel Ekşi
Gençlik Merkezlerine Üye Gençlerin Temsilcilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ebru Olcay Karabulut, Atilla Pulur
Gençlik Politikası Bağlamında, Türk Gençliğinin Devleti Algılama Biçimi ve Devletten Beklentileri Emine Sarı
Gençlik ve Din Mehmet Bayyiğit
Gençlik Ve Terörizm PKK Örneği Necati Alkan
Genel Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre Okul Tahripçiliği ile Okul İklimi Arasındaki İlişki Soner Doğan
Genel Liselerde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Problemleri İsmail Aydoğan
Gerçek Yıkıcı ve Yaratıcı: Dünyada ve Türkiye'de Üniversite, Eğitim, Gençlik Mücadeleleri Damla Öz, Ferda Dönmez Atbaşı, Yalçın Bürkev
Gülleri Toplayan Genç Süleyman Dama
İlk ve Orta Öğretim Okul Takımlarındaki Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları ve Beklentileri (Balıkesir İli Örneği) Zekeriya Göktaş
İlkögretim Yedinci Sınıf Ögrencilerinin Vatandaslık Hakları Konusundaki Görüsleri Adem Öcal
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ayşe Yayla, Feride Bacanlı
İlköğretim II. Kademe Öğrenci-Sporcuların Başarı Algısı ve Öz-yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ayşe Meliha Canpolat, Zişan Kazak Çetinalp
İlköğretim Öğrencilerinin Okul İçinde ve Dışında Teknoloji Kullanımları Deniz Atal
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Demokratik Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Nihat Şimşek
İslam Kültüründe Engelli Çocuk ve Ergenlere Genel Bir Bakış Mustafa Naci Kula
İstanbul Liseli Profili: Eğitim, Aile, Sosyal Çevre, Medya ve Gençlik Halleri Demet Lüküslü, Uğur Elhan
İstanbul'da Yaşayan 6-18 Yaş Arası Kız Çocuklarında Ergenlik Gelişim Basamaklarının Değerlendirilmesi Zeynep Atay
İşitime Engelli Gençlere Uygulanan Sözcük Dağarcığı Geliştime Stratejilerinin İncelenmesi Güzin Karasu
İşlenen Suçlara Karşı Verilen Cezaların Caydırıcılığının Liseli Gençler Üzerindeki Etkisi Yavuz Özcan
Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Web Tabanlı Etkileşimli Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi Volkan Damlı
Kendine Güvenen Çocuklar Yetiştirmek: Unutmayın! Okul, Evde Başlar Gael Lindenfield
Kırgızistan ve Türkiye Gençlerinin Giysi Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması Şule Çivitçi
Kızlar da Yanmaz: Genç Cumhuriyet'te Köy Çocuğu Olmak Pakize Türkoğlu
Kimlik Sorunsalı: Üniversite Öğrencilerinde Kimlik ve Siyasal Aidiyet Nuray Karaca
Kitlesel Katılımlı Çevrimiçi Rol Yapma (Mmorpg) Oyunlarının Ergenlerdeki Etkileri Üzerine Bir Bağımlılık Araştırması Uğur Gündüz
Kuşaktan Kuşağa Aktarım: Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor? Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet, Willy Lahaye
Küreselleşme Sürecinde Tüketicilerin Marka Tercihleri, AB Üyeliğinin Üniversite Öğrencilerinin Marka Tercihleri Üzerindeki Etkisi Hasan Aksoy
Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik ve Saldırganlık İlişkisi Hafize Şahin
Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesinin Yordayıcıları Olarak Okula Yabancılaşma ve Algılanan Sosyal Destek Nazmiye Çivitçi
Lise Öğrencilerinde Zorbalık Olgusunun Okul Yaşam Kalitesi ve Empati Değişkenleri Bakımından İncelenmesi Betül Pelendecioğlu
Lise Öğrencilerinin Derse Katılmaya Motive Olmaları ile Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe Aypay, Ali Eryılmaz
Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı ve Hastalıktan Korunmaya Yönelik Farkındalık Durumu Sevim Savaşer, Serap Balcı, Nedife Ceylan, Zekiye Hande Yalçın, Mehtap Direk, Fatma Balcı, Neslihan Bardak
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkiler Ayşe Aypay, Ali Eryılmaz
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Etkileyen Faktörler Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt, Serpil Türkleş
Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme Davranışlarına İlişkin Görüşleri Mustafa Durmuşçelebi
Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mediha Sarı
Liseye Devam Eden Ergenlerin Risk Alma Davranışları ile Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişki Nadire Deniz
Madde Bağımlısı Ergenlerde Temsili Olmayan Depresyon Çökme Korkusu Sevgi Öztürk
Madde Bağımlısı Olan ve Olmayan Ergenlerin Benlik Saygıları, Algıladıkları Ebeveyn Kabul Reddi ve Çocuk Yetiştirme Stillerinin Karşılaştırılması Serkan Bircan
Madde Kullanan ve Kullanmayan Ergenlerin Kişilik Özellikleri ve Benlik Saygısı Açısından Karşılaştırılması Zöhre Kaya
Madde Kullanan ve Kullanmayan Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Aile İşlevleri Açısından Karşılaştırılması Burcu Çataloğlu
Mahir: On’ların Öyküsü Turhan Feyizoğlu
MTV Kanalında Yayınlanan Mobil Teknoloji Reklamları ve Gençlik Kültürü Gizem Candan
Muhafazakâr Gençliğin Bir İfade Biçimi Olarak Türkçe Rap ve Türkiye'de Hip-Hop Kültürü Merve Betül Bayrak
Mükerrer Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi Murat Özdemir, Filiz Akar
Müzik Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu
Nerede Hata Yaptık? Çocuk ve Ergen Sorunları Mehmet Murat Döğüşgen
Nevşehir İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinde İntihar Girişimi Yaygınlığı ve İlişkili Ailesel Faktörlerin Belirlenmesi Nuray Şimşek, Nimet Karataş
Odada Yalnız Mine Soysal
Okul Pansiyonunda Kalan Ergenlerin Kaygı Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Zeynep Karataş
Okulda Şiddet: Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları Ergenleri Ne Kadar Koruyor? Ayşe Sibel Türküm
Okullarda Saldırganlık Şiddet Okul Ve Öğretmenle İlgili Risk Faktörleri Ve Önleme Stratejileri Yasemin Yavuzer
Okullarda Şiddet: Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi Bozkurt Koç
Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Atılganlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bünyamin Ateş
Ortaöğretim Öğrencilerinin Anne Babaya Güvenli Bağlanma Düzeylerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Mehmet Kamil Coşkun
Öfke Yönetimi Eğitimi Programının Ergenlerin Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi Nergüz Bulut Serin, Hicran Genç
Öğrenci Gençliğinin Televizyon Magazin Programları ve Kitle Kültürü İlişkisi Hakkındaki Değerlendirmeleri Serkan Süer
Öğrencilerin Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları: Gazi Üniversitesi İİBF'de Bir Araştırma Harika Güneş
Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geri Bildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri Hakan Ülper
Öğrencilerin, Okumaya İsteklendirici Etmenlerle Karşılaşma Durumu: Öğretmen, Aile, Arkadaş ve Kitap Boyutları Üzerinden Bir Araştırma Hakan Ülper
Öğrenen Okul Fatih Töremen
Öğretmen Adaylarının Belirsizlik İlkesini Anlama Düzeyleri ve Öğrenme Amaçlı Yazmanın Akademik Başarıya Etkisi Ali Yıldız, Erdoğan Büyükkasap
Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Esen Altunay, Münevver Yalçınkaya
Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerler ile Öğrenci Kontrol İdeolojilerine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki Kürşad Yılmaz
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz
Öldürme Ve Cinsel İçerikli Suç İşlemiş Erkek, Kadın Ve Çocuk Hükümlülerde Fail, Olay Yeri Ve Mağdur İlişkisi Adonis Çiğdem Erkunt
Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirilmesi Hasan Avcıoğlu
Parklarda Ergenlik Çağındaki Gençlerin Rekreasyon Gereksinimlerinin Saptanması Rukiye Duygu Çay
Peygamberin (s.a.v.) Genç Arkadaşları: Mekke Gençleri Özkan Öze
Piaget ve Ergenlikte Bilişsel Gelişim Emine Nihal Ahioğlu-Lindberg
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Kendi Performansları, Dersler ve Öğretim Elemanlarına İlişkin Memnuniyet Durumları Serdar Kenan Gül, Murat Delice
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Birol Alver, Hasan Bozgeyikli, Abdullah Işıklar
Relation Between Socioeconomic Status and Depression, Anxiety, And Self-Esteem in Early Adolescents (Erken Ergenlik Döneminde, Sosyoekonomik Statü ile Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki) Sündüs Sancakoğlu
ROMAN 6 Yıl Tam Pansiyon Tolga Gümüşay
Ruminasyon Düzeyinin Toplumsal Cinsiyet ve Yaşa Göre İncelenmesi Aslı Bugay, Özgür Erdur Baker
Sarıl Bana Anne: Çocukluk ve İlk Gençlik Çağında Özgüvenin Gelişimi (Mutlu Bir Çocukluk İçin İpuçları) Maria Luisa Ferreros
SBS Fen Bilimleri Testindeki Başarının Düşük Olma Nedenleriyle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Elif Özata Yücel, Muhlis Özkan
Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı Muammer Yaylalı, Hüseyin Özer, Önder Dilek
Sevilen ve Sevilmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ali Gurbetoğlu, Ercan Tomakin
Sınav Kaygısını Aşmanın Yolları İhsan Kurt
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile Çalışma ve Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Asuman Seda Saracaloğlu, Nuri Karasakaloğlu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları İlhan İlter, Bahadır Köksalan
Sigaranın Genç Erişkin Erkeklerde Ses Üzerine Etkisi Doğan Pınar
Silinecek Nilay Pekel Uludağlı
SİLİNECEK Zehra Işıl Şener
SİLİNECEK (ŞİİR) Bir Gençlik Hikayesi Fahri Ersavaş
SİLİNECEK KONU DIŞI Üniversite Yanıyor Seza Baştuğ, Evrim Baştuğ
SİLİNECEK Okullarda Yaygın Sorun Olan Zorbalığı Önlemek Tuncay Ayas
SİLİNECEK----ROMAN--- Gençlik Çığlıkları İncila Çalışkan
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Zeynep Hamamcı, Murat Yıkılmaz
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Çocukluk Ve Gençlik Dönemindeki Öz kıyım Girişimlerinin Değerlendirilmesi Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Neşe Yalçın, Yıldız Dallar
SİLİNECEK/KONU DIŞI Berenstain Ayıları - Arkadaşlarla Sorun Yaşamak Stanand Jan Berenstain
SİLİNMELİ/İLGİSİZ Vlora (Arnavutluk) ve Ankara İllerindeki Liselerin Örgüt Kültürünün Karşılaştırılması Nezahat Güçlü, Kseanela Sotirofski
SİLİNMELİ/KONU DIŞI Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaçların Endokrin ve Metabolik Yan Etkileri Evrim Aktepe
Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi Mehmet Kürşad Duru, Sibel Demir, Fatma Önen, Elif Benzer
Suç İşlemiş Ergenlerle Suça Karışmamış Ergenlerin Düşmanca Niyet Yükleme Yanlılıkları ve Bazı Ailesel Özelliklerinin İncelenmesi Hülya Güven
Suça Sürüklenen Çocuk Ve Gençlere Psikiyatrik Yaklaşım Z. Bengi Semerci
Şehirlerin Markalaşması Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Rolü İlknur Akpınar
TEKRAR GİRİŞ Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği Özlem Çakır Balta, Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum
TEKRAR Yeniden Başlayalım mı?: Çocuk-Ergen Sosyalliği ve İletişim Mehmet Murat Döğüşgen
Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hasan Hüseyin Taylan
Terör Konulu Sinema Filmlerinin Genç Nüfus Üzerindeki Etkileri İsmail Baydili
The Effects Of Brand Associations On Consumers' Brand Attitude, Brand Loyalty, Brand Preference and Brand Satisfaction In Turkish Cola Market For Teenagers Aged Between 12 and 19 ( Türkiye Kolalı İçecekler Pazarında 12-19 Yaş Arası Gençlerde Marka Çağrışımlarının Tüketicilerin Marka Tutumu, Marka Sadakati, Marka Tercihi ve Marka Tatmini Üzerindeki Ektisi) Sevinç Belli
The Influence of Perceived Maternal Rejection, Perceived Paternal Rejection and Father Involvement on Young Women's Psychological Adjustment and Depression/Algılanan Anne Reddi, Baba Reddi ve Baba Katılımının Genç Yetişkin Kadınların Psikolojik Uyumu ve Depresyonu Üzerindeki Etkisi Sena Avaz
The Relationship Between Students' Self-Esteem, Parental Attitudes And Students' Achievement in Foreign Language Learning Ayfer Aksüt
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Ahmet Ergin, Celile Hatipoğlu, Ali İhsan Bozkurt, Mehmet Bostancı, Burçin Meryem Atak, Seval Kısaoğlu, Sultan Parasız, Hüseyin Kaygısız, Arda Çınarlık, Ezgi Karasu
Towards Positive Youth Development: Parenting, Autonomy and Relatedness in Context (Olumlu Ergen Gelişimine Doğru: Farklı Ortamlarda Ebeveynlik, Özerklik ve İlişkisellik) Nesligül Kulaksız
Türk Gençliğinin El Kitabı Mustafa Kemal Atatürk
Türk Kültürünün Gençlere Tanıtımında Medyanın Rolü: Hacı Bektaş Velî, Mevlana ve Yunus Emre Üzerine Bir Araştırma Nural İmik Tanyıldızı
Türk Lise Öğrencilerinde Okul Terkinin Yordanması: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri ile Bir Model Testi Arif Özer, Dilek Gençtanırım, Tuncay Ergene
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan Durukan
Türkiye'de Genç ve Kadın İşsizliği Seher Gökpınar
Türkiye'de Üniversiteli Gençlik "Ben De Varım!" Projesi Sonuç Raporu Salim Ezer
Türkiye'deki Genç Popülasyonda Akneye İlişkin İnanışlar, Algılamalar ve Tutumlar Aslı Feride Kaptanoğlu, Zeynep Erden Çalışır, Recep Akdur
Türkiye'nin Dört Farklı Bölgesinde Çocuk Ve Ergenlere Cinsel Tacizde Bulunan Kişilerin Karakteristik Özellikleri Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
Türkiye'nin Ölmeyen Babası Atatürkçü Gençliğin İmkansız Yası Hilal Kaplan
Türkiye’de Ergen Profili Mustafa Şen
Türkiye’de Gençlik Merkezleri ve İnternet Siteleri Gökdağ Göktepe, Yörük Kurtaran
Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler Vehbi Bayhan
Türkiye’deki Öğrencilerin Üniversite Seçim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Understanding University Choice Decisions of Turkish Students) Selin Küçükkancabaş
University Students Perception Of Technology Markets: Teknosa Case (Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Ürünleri Satan Firmalara Algı Düzeyi: Teknosa Örneği) Burcu Coşkun
Ülkücü Gençliğin Sesi: Bozkurt Aylık Ülkü Dergisi Osman Oktay
Üniversite Çağındaki Ergenlerin Cinsel Bilgi, Tutum ve Davranışları 2008-2010 Osman Korkmaz
Üniversite Gençliği "Sosyal Adaletten Ne Anlıyor?" Sosyal Adalet İlkeleri Bağlamında Bir Eğilim Belirleme Araştırması Filiz Yıldırım
Üniversite Gençliğine İş Bulma Sürecinde İpuçları: e-Beceriler/e-Yeterlilikler Niyazi Saral
Üniversite Gençliğinin Suç Algısı Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Araştırma (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği) Kevser Tarla
Üniversite Gençliğinin Yükselen Muhalefetine İçeriden Bir Bakış Ekin Can Göksoy
Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Üzerinde Aile Faktörünün Etkileri Mesut Yıldırım, Eda Gözüyeşil
Üniversite Ögrenci Konseyinin Etkililiği - Balıkesir Üniversitesi Örneği Bilal Yıldırım
Üniversite Öğrencileri ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri Adıyaman Örneği Çiğdem Sabbağ, Elif Aksoy
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Anne Baba Tutumları ile Uyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Biricik
Üniversite Öğrencilerinde Dolaylı Saldırganlığın Kullanımında Cinsiyet Farklılıkları Hatem Öcel
Üniversite Öğrencilerinde Hedonik Tüketimin Cinsiyete Göre Farklılaşması Özlem Kükrer
Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru, Benlik Algısı ve Öfke Yaşantısı Ayşe Koç
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Kimlik Statüleri Açısından İncelenmesi Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Zümra Özyeşil, Yeliz Saygın
Üniversite Öğrencilerinde Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Değerlendirmesi Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Füsun Terzioğlu
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlarının Cinsiyet, Politik Görüş ve Şiddete Maruz Kalma Açısından İncelenmesi İlyas Besni
Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Anne-Baba Reddiyle Baş Etmeleri ile Denetim Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük ve Eş Kabul-Reddiyle İlişkisi Zuhal Gültekin
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki: ODTÜ Örneği Gizem Yazıcıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açılarına Göre Sosyal Yapılandırmacı Sanal Öğrenme Ortamlarının Konuşma Becerilerine Etkisi (Effects of Social Constructivist Virtual Learning Environmenst on Speaking Skills From The Perspective of University Students) Mahmut Özkan
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Hedef Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sinem Tutaş
Üniversite öğrencilerinin bilgilendirici metinlerde düşünceyi geliştirme yollarını kullanma durumları Mehmet Temizkan
Üniversite Öğrencilerinin Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlere Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Azize Hassan, Özgür Yayla, Isa Bayhan
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklikleri ile Algılanan Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Altunkol
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Özlem Karabulutlu, Meral Kılıç
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Psikolojik Doğum Sırası ile Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yasemin Başaranoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi Arzu Şenyurt, Ayla Bayık Temel, Şükran Özkahraman
Üniversite Öğrencilerinin Empati Becerileri, Kişilik Özellikleri ve Anneden Algıladıkları Çocuk Yetiştirme Stilleri ile Ahlaki Muhakeme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Zeynep Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Görsel Bilişsel Stilleri Pınar Nuhoğlu
Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık İle Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz
Üniversite Öğrencilerinin İntegral Konusunda Görsel ve Analitik Stratejileri Yasemin Sağlam
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Toparlama Gücü ile Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kadriye Malak
Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme ve Akıl Yürütme Becerileriyle İlgili Duyuşsal ve Demografik Etmenlerin Araştırılması (An Exploration of Affective and Demographic Factors That Are Related to Mathematical Thinking and Reasoning of University Students) Seren Başaran
Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel Kanıt ile İlgili Güçlükleri ve Kanıt Öğretimi Meltem Sarı
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Duyarlık ve Duyarlı Sevgi Düzeylerinin Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi Halime Eker
Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi Simla Adagide Demirel, Rabiye Eğlence, Ercan Kaçmaz
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Yordanması Hacer Ceylan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Düzeylerinin Sosyal Yetkinlik ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Fatih Güneş
Üniversite Öğrencilerinin Sportif Aktivitelerde Bulunma Tercihlerinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Öner Gülbahçe
Üniversite Öğrencilerinin Stres İle Başa Çıkma Stilleri ile Pozitif ve Negatif Duygu Arasındaki İlişki Mustafa Topal
Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Bedia Şimşek, İnci Açıkgöz
Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri ile Algıladıkları Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Ece Gökmenoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık ve Başa Çıkma Stratejileri İlişkilerinin İncelenmesi Serap Altıok
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite ve İdeal Üniversite Algıları Derya Tural
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeyi ve Öz Duyarlık Düzeyinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Fatma Dilek Tel
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları Ayşe Sezen Bayoğlu, Eda Purutcuoğlu
Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması Özden Tepeköylü Öztürk, Mümine Soytürk, Elif Nilay Daşdan Ada, Hatice Çamlıyer
Üniversite Tarih ve Türkçe Bölümü Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Onur Er, Mehmet Aksüt, Songül Ateş, Sevgi Balaban
Üstün Yetenekli Çocuklar: Aileler ve Öğretmenler İçin Bir Kılavuz Ahmet Bildiren
Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi Cemalettin İpek
Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı Birol Gülnar
Yansıtma: Sayı 16 - Çocuk ve Ergen Depresyonu Kolektif
Yaşlıların Gençlerden Beklentilerine Gençlerin ve Yaşlıların Katılım Durumları Fatma Arpacı, Şadan Tokyürek
Yatılı Okul Öğrencilerinin ve Ailesi ile Birlikte Yaşayan Öğrencilerin Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesi Açısından Karşılaştırılması Emine Küçük
Yaygın Din Eğitiminde Gençliğin Eğitimi: Hollanda'da Havra, Kilise ve Camilerde Gençliğe Yönelik Eğitsel Faaliyet ve Hizmetler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması Muhammet Fatih Genç
Yeni İletişim Teknolojileri, Sanal Kamusallıklar ve Toplumsal Cinsiyet: Facebook'ta Genç Kadınların Kimlik İnşa Süreçleri Seher Kırcelli
Yeniden Başlayalım Mı? Çocuk Ergen Sosyalliği ve İletişim Mehmet Murat Döğüşgen
Yetişkinliğe Aşamalı Geçiş: Beliren Yetişkinlik Tek Bir Ana Yol Mu? Hasan Atak
Yetiştirme Yurdunda Akran Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu Yasemin Özkan, Elif Gökçearslan Çifci, Sinem Gülenç
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Genel Durumlarının İncelenmesi: Çankırı Örneği Pınar Çiçekoğlu, Ender Durualp
Yol Rehberim 1: Gençlerin Başucu Rehberi Yusuf Karagöl
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Aileleri ile İlişkilerinde Yaşadıkları Kuşak Çatışmasının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hatice Şimşek Bekir, Hande Şahin
RSS - 2011 beslemesine abone olun.