2013 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 851 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Ahir Zamanda Genç Olmak Ahmet Ay
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması Utku Işık, Duygu Harmandar Demirel, Osman Gümüşgül, Ümit Doğan Üstün, Mehmet Demirel
Bit(iril)meyen Gençlik Derya Fırat
Buda Bir Gün Bara Girer...: Yeni Bir Nesil İçin Hayat Rehberi Lodro Rinzler
Çocukluktan Ergenliğe Duygusal Gelişim ve Öz Güven Mehmet Murat Döğüşgen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Neşe Oray Çolak, Beril Balcı, Enise Nur Özlem, Esma Özaçar, Leyla Abalı, Müge Ayça İbış, Tuğba Öncel
Eleştiri Ekseni Modeli (EEM): Ergenlikte Psikopatoloji Oluşumuna Hassasiyet Yaratan Kişi-Bağlam Alışverişlerinin Bütüncül Şekilde Kavramsallaştırılması Golan Shahar, Christopher C. Henrich
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımları ile Siber Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sevgi Türkoğlu
Gençlere Doğru Meslek Seçiminde Altın Öğütler Merve Gül Olgun
Gençlerle İletişim ve Ergenlik Döneminde Ebeveynin Rolü Farika Teymur Artır
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Çiğdem Tekin, Gülsen Güneş, Elvan Türkol
İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi M. Ali Hacı Dehabadi, S. Ali Huseynizade
İstikamet ve Gençlik Adil Kabadayı
Kadın Çalışmaları Öğrencisi Olmak Satı Atakul
Lisans Öğrencilerini Yükseköğrenim Görmeye Yönelten Nedenler ve Sosyalleşme Taktikleri Ceren Özkan, Sıdıka Gizir
Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi Osman Zorbaz
Ölüm Korkusu: Liseli Ajanlar 1960'lı Yıllar Özcan Atacık
Sağlık Profesyoneli Olacak Öğrencilerin Ölüme Karşı Tutumları, Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Değişkenler Ayşegül Bilge, Nadide Embel, Fatma Gül Kaya
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi Ender Durualp, Pınar Çiçekoğlu
Sosyal Adalete İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Sevda Aslan, Fikret Gülaçtı
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve İlişkili Etmenler Bedriye Öncü, Turgut Şahin, Sinem Özdemir, Can Şahin, Kaan Çakır, Ezgi Öcal
Türk Gençliği Ahmet Nihat Dündar
Türkiye'de Eğitimli Genç İşsizliğinin Çözümünde Bir Alternatif Olarak Staj: Özellikleri ve Sosyal Boyutu İnci Kayhan Kuzgun
Uludağ Üniversitesi Hastanesinde Son Bir Yılda İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Merve Çolpan, Şafak Eray, Pınar Vural
Üniversitede Rejime Uyumlu Kuşaklar Yetiştiriliyor Serdar M. Değirmencioğlu
‘İhlsözlük’te Dindar Gençliğin Özneleşmesi: İmam Hatipli, Ahlaklı ve Entelektüel Abdullah Özbolat
"Bu Öğrencilere Bu İşi mi Öğrettiler?": Öğrenci Muhalefeti ve Baskılar Kemal Göktaş, Gökçer Tahincioğlu
"Ergenlik Ömür Boyu": Sosyal Medyada Ergenlik Söylemi Üzerine H. Bahadır Türk
“Bir İnsan Çiz Testi” Sonuçlarının Nesiller ve Cinsiyetler Arası Karşılaştırılması: 33 Yıl Sonra Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Biricik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencileri Üzerinde Sigara Konusunda Yürütülecek Olan Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranışı Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nurcan Bilgiç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Halil Özcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Anoreksiya Nervoza Tanılı Bir Erkek Ergen: Olgu Sunumu Öznur Bilaç, İpek Perçinel, Burcu Özbaran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na Kayıt İçin Başvuran Gençlerin Sigara İçme Alışkanlığının Cinsiyet Farkına Göre Değerlendirilmesi Pınar Pazarlı Bostan, Osman Kenan Kahyaoğlu, Doğan Erdoğdu, Osman Elbek
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışlarının Incelenmesi. Nicel Ve Nitel Bir Çalışma Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Rezzan Gündoğdu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Erkek Ergenlerde Anne Babadan Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı Arasındaki İlişkide Arkadaşlık Niteliğinin Rolü Ebru Helin Yaban, Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç Ve Gençlik: Sosyolojik Bakış Aylin Görgün Baran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerde Kimlik Yönelimi, Toplumsal Karşılaştırma, Arkadaşlara Bağlılık ve Grupla Bütünleşme Selçuk Aslan, Ali Dönmez
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Süreçlerine ve Gelecekteki Meslek Yaşamlarına İlişkin Görüşleri Ercüment Erbay, Çağrı Sevin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Aile İnternet Tutumu Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kayıp Bir Kuşak mı, Genç Olmaktan Kaynaklanan Deneyimler Üzerinden Aktivizmin Yeniden İnşası mı?: Quebec Öğrenci Grevi ve Yeni Gençlik Siyaset(ler)i Begüm Uzun
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kentli Ön Ergen (12-14 Yaş) Öğrencilerin Ebeveynleri İle Zıtlaşma/Çatışma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma İsrafil Güler
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri, Anne Baba Tutumları ve Sosyal Destek Algıları Yönünden Karşılaştırılması Hilal Aydoğdu, Mahire Olcay Çam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Okul Ve Akran İlişkilerinin Ergen Suçluluğu Üzerindeki Etkisinin Bir Grup Üniversite Örnekleminde İncelenmesi İbrahim Polat
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Özkıyım Girişimi Nedeni ile Acil Servise Başvuru: Erken ve Geç Ergenlerin Klinik Özellikleri Mehmet Tahir Gökdemir, Halil Kaya, Mehmet Özgür Erdoğan, Özgür Söğüt, Mehmet Zeki Tanırcan, Hasan Büyükaslan, Leyla Solduk
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma "Üniversite Gençliği Sosyal Medya Okuryazarlığı'nın Neresinde?" Pınar Seden Meral, Sevil Bektaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Suça Karışmış Ergenlerde Problem Ve Olumlu Sosyal Davranışların, Ergenin, Annenin Ve Arkadaşın Özellikleriyle Ilişkileri Bağlamında Incelenmesi Melike Sayıl, Nilay Pekel Uludağlı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Semanur Kodan Çetinkaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ)Yurtta Kalan Kız Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıkları ile Vücut İmajı, Duygusal Durum ve Akademik Başarı İlişkisi Gamze Ekici
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Otistik Kardeşe Sahip Çocukların Davranışsal ve Duygusal Uyumlarının, Benlik Kavramlarının ve Sosyal Desteklerinin İncelenmesi Murat Aldan, Pınar Vural
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Sorumluluk: Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Algılarının Ölçülmesi Huriye Toker, Merba Tat
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Sorumluluk: Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Algılarının Ölçülmesi Huriye Toker, Merba Tat
(BİLDİRİ) Ergenlerde Benlik Saygısının Bağlanma ve Sosyal Problem Çözme Açısından İncelenmesi Zeliha Arslan, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı, Kaygı Duyarlılığı ve Sıkıntıya Dayanma Kapasitesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Burcu Aydoğdu, Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Zorunlu Eğitimde 4+4+4 Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Salih Paşa Memişoğlu, Mehmet İsmetoğlu
(Mükerrer) Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerde İntihar Girişimiyle İlgili Klinik Özellikler ve Risk Faktörleri Sebla Gökçe İmren, Ayşe Burcu Ayaz, Canan Yusufoğlu, Ayşe Rodopman Arman
(öykü kitabı) Debut Erdem Genç
(SİLİNECEK-Roman) Hayata Bir Yumruk Oğuzcan Dilmener
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Hülya Ercan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuk, İnternet ve Etik İnayet Aydın
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma Hülya Ercan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Kuşaklararası İletişim Açısından Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: İleri Yaş Grubu Üzerine Bir Değerlendirme Sema Yıldırım Becerikli
1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı Haluk Yavuzer, Mustafa Ruhi Şirin
11. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ömer Açıkgöz
12 Eylül Filmleri ve Üniversite Gençliği: Politik Söylemler Bağlamında 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması Çağla Sarı Karabağ
12 Eylül'ün Gençlik Restorasyonu: Atatürk ve Gerçek İsimli Kitabın Bir Değerlendirilmesi Cihan Erdal
13-14 Yaş Grubu Ergenlerin Bilgisayar Oyunlarını Oynama Alışkanlıklarının ve Sosyalleşme Durumlarının Araştırılması: Kütahya İli Örneği Ziya Köse
13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi Ebru Olcay Karabulut, Murat Atasoy, Kazım Kaya, Alparslan Karabulut
13-18 Yaş Obez Tanısı Almış Ergenlerin Anne-Baba Tutumu ve Sosyal Fizik Kaygı İle İlişkisinin Normal Ergenlerle Karşılaştırılması Gözde Erdoğan
15-18 Yaş Lise Öğrencisi Kızların Dini Tutum ve Davranışları (Yalova Örneği) Saliha Ferşadoğlu
15-22 Yaş Ergenlerde Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi Tuğba Kola
16-20 Yaş Grubu Ergenlerde Aile İşlevleri ve Kişilerarası İlişki Tarzının İncelenmesi: Bir Üniversite Örneklemi Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Nevin Onan, Yüksel Can Öz
1979'dan Günümüze Türkiye'de Çocuk Koruma Hizmetleri Yüksel Baykara Acar
2000 Sonrası Türk Sinemasında Gençliğin Temsili Zuhal Akmeşe
2011-2012 Türk Televizyon Dizilerinde Ürün Yerleştirme Kullanımı ve Gençlerin Türk Televizyon Dizilerindeki Ürün Yerleştirmeye Yönelik Bakış Açısı İnci Sena Gerçek
6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ender Durualp, Pınar Çiçekoğlu
60'lı Yılları Gençlik Kategorisi Üzerinden Okumak: Modernist Söylemin Savunucusu ve Aktörü Olarak Gençlik Demet Lüküslü
8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Başarıları ile Test Puanları Arasındaki İlişkinin Çok Boyutlu İncelenmesi Burcu Parlak, Hüseyin Tatlıdil
AB'de ve Türkiye'de Gençlik Politikaları Uygulamaları Fatma Başak Uslu
Adana İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Alkol ve Uyuşturucu Yatkınlığının Araştırılması ve 2000 Yılı Çalışma Sonuçları İle Kıyaslanması Dilek Antepüzümü Altıok
Adana İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Emine Esin Yılmaz
Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor? Seray Kabaran, Seyit M. Mercanlıgil
Adolesan Dönemde Alkol Madde Kötüye Kullanımı Zeki Yüncü
Adolesan Yaş Grubunda Jinekomastinin Beden Algısı ve Cinsel Kimlik Üzerine Etkisinin Araştırılması Saliha Esenboğa
Adolesanda Jinekolojik Sorunlar ve Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri Dilek Bilgiç Çelik, Gülseren Dağlar, Gülbahtiyar Demirel
Adolesanlarda Cinsel Eğitim Halil İbrahim Yakut, Burçin Salman Özgü
Adolesanlarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Halil İbrahim Yakut, Selçuk Erkılınç
Adölesan Dönemi ve Öncesinde Yapılan Sünnetlerin Karşılaştırılması Mehmet Mazhar Utanğaç, Mansur Dağgülü, İsmail Yağmur
Adölesan Gebelik ve Adölesan Annelik Diler Aydın
Adölesan Gebeliklerin Perinatal Sonuçları Rauf Melekoğlu, Cüneyt Evrüke, Taner Kafadar, Selim Mısırlıoğlu, Selim Büyükkurt, Fatma Tuncay Özgünen
Adölesan ve Genç Sağlığı İzlemi Sevilay Nadir Aykın, Ayşe Çaylan
Advertising as Ideology: Youth Lifestyle and Consumer Culture in Turkcell's GNCTRKCLL Advertising Campaign (İdeoloji Olarak Reklam: Turkcell'in GNCTRKCLL Reklam Kampanyasında Gençliğin Yaşam Tarzı ve Tüketim Kültürü) Okan Tan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Serbest Zaman Aktivitelerinin Karşılaştırılması Rıfat Yağmur, Yücel Ocak
Afyon Kocatepe Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Suphi Özsüer, Gözde İnal, Özgün Uyanık, Mustafa Ergün
Ah İstanbul (Yabancı Öğrencilerin İstanbul Üzerine Yazıları) Kolektif
Aile Yanında Yaşayan ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması İmge Özdemir
Aile Ziyaretlerinin Öğrencilerin Okuluna ve Ailesine Yönelik Tutumuna Etkisi Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Eren Ertör
Ailenin Sosyoekonomik Durumu ile Öğrencinin Üniversitede Fakülte ve Bölüm Seçimi İlişkisinin Ampirik Analizi Hakan Öztunç, Abdulrezzak Çil
Ailesi Parçalanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Başarı Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli İli Körfez İlçesi Örneği) Cüneyt Erkal
Akademik Başarı, İnternette Kalınan Süre, Yalnızlık ve Utangaçlığın İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkileri Jale Eldeleklioğlu, Meryem Vural Batık
Akran Arabuluculuk Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Arabuluculuk Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Fulya Türk
Akran Arabuluculuk Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Çatışmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Fulya Türk, Abbas Türnüklü
Akran Aracılı Sunulan Etkileşim Ünitesi Öğretim Materyalinin Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tane Kavramını Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği Elif Sazak Pınar, Sevda Zelyurt
Akran Saldırganlığı Ve Mağduriyetinin Psiko Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Arzu Kurnaz, Emine Gül Kapçı
Algılanan Ekonomik Güçlük ile Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki Bağlantıda Anne-Ergen İlişkilerinin Aracı Rolü Durdane Gümüşten
Alkopop Vergilerinin Gençlerin Alkol Tüketimi Üzerine Etkileri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Filiz Ekinci, Deniz Turan
Allah'a Adanmış Gençlikler Ebu Hanzala
Almanya’da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri İsmail Ermağan
Almanya’daki Müslüman Gençlerin Camilerden Beklentileri Nurullah Uslu
Ana Babanın Psikolojik Kontrolü ile Gencin Yalnızlığı Arasındaki İlişkide Kişilerarası Güven İnancı ve Bağlanmanın Rolü Deniz Kurt, Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe
Ankara İli Üniversite Öğrencileri Koku Profilinin Belirlenmesi Ömür Uçar
Ankara'da Bir Grup Lise Öğrencisinin Sigara Paketleri Üzerindeki Resimli Uyarılar Hakkındaki Görüşleri Nazmi Bilir, Bekir Kaplan, Burcu Küçük Biçer, Erhan Ararat, Meriç Akyol, Ayşenur Arslan, Hasan Fatih Yüksek
Anne-Baba Tutumuna Göre Lise Öğrencilerinin Ahlâki Olgunluk Düzeyleri Mustafa Şengün
Anne-Babası Boşanmış Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Yordayıcı Değişkenler Olarak Yaşam Doyumu ve Yalnızlık Yunus Altundağ
Anne-Kız İlişkisinin Yetişkin Kızın Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuyla İlişkisinin İncelenmesi Selin Onaylı, Özgür Erdur Baker
Anneme Gezi Parkı'nda Olduğumu Söyleme O Beni Okulda Sanıyor... Kolektif
Anoreksiya Nervoza Tanılı Bir Erkek Ergen: Olgu Sunumu Öznur Bilaç, İpek Perçinel, Burcu Özbaran
Apaçi Gençlik (Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri İstanbul'da 'Apaçi' Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma) Ömer Miraç Yaman
Arnavut Gençliğinin Toplumsal Değer Algısı Üzerine Bir İnceleme Matilda Likaj
Asr-ı Saadet Gençliği Hüseyin Okur
Aşk ve Flört Kıskacında Ergen M. Kemal Hayta, Osman Algın
Atatürk Bilim ve Üniversite Metin Özata
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'nın Türkiye Uygulamasının Erasmus Programı Bağlamında Değerlendirilmesi Güray Gözde Elmalı
Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Göttingen Üniversitesindeki Türk Öğrencileri Örneği ) Hatice Gül
Avrupa Komisyonu Gençlik Program Kılavuzu Kollektif
Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Genç İşsizliğinin İstatiksel Göstergelerle Analizi Aylin Görgün Baran, Cem Koray Olgun, Ece Erbuğ
Aydın İlinde Bir Yıldaki Çocuk ve Ergen Adli Olguların Değerlendirilmesi Hatice Aksu, Sevcan Karakoç Demirkaya, Börte Gürbüz Özgür, Berk Gün
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Barış Erdem, Mehmet Fatih Kayran
Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi Erdal Arlı
Başarabilirim Çünkü... (Genç) Elgiz Henden
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri ile Sınıf Yönetimi Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet İnan, Fatih Dervent
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu’na Kayıt İçin Başvuran Gençlerin Sigara İçme Alışkanlığının Cinsiyet Farkına Göre Değerlendirilmesi Pınar Pazarlı Bostan, Osman Kenan Kahyaoğlu, Doğan Erdoğdu, Osman Elbek
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Düzeylerinin Araştırılması (Kastamonu-Atatürk ve İstanbul Üniversitesi Örneği) Emre Belli, Pelin Ustaoğlu, Binnur Çelebi, Ali Gürbüz
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi Murat Özşaker
Beliren Yetişkinler mi, Beliren Üniversiteli Yetişkinler mi? Risk Alma ve Kimlik Biçimlenmesi Üzerinden Bir İnceleme Ümit Morsünbül
Ben Büyüdüm: Çocuk Eğitiminde Ergenlik Psikolojisi Rukiye Karaköse
Ben Olmak İstiyorum: Döllenmeden Genç Yetişkinliğe Kişisel Gelişim Kurtman Ersanlı
Benlik Kurgularının Ergenlerin Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Olan Etkisi Ümit Morsünbül
Beş Faktörlü İyilik Hali Ölçeği Ergen Formu: Türk Ergenler Fidan Korkut Owen, Tuncay Öğretmen
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli'nin Dini Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi Recep Kaymakcan, Turgay Şirin
Bipolar Bozukluk Tanısı Olan ve Bipolar Bozukluk İçin Yüksek Riskli Ergenlerin Nöropsikolojik Özellikleri Melih Nuri Karakurt, Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu, Murat Yüce, Saliha Baykal, Ahmet Şenses
Bir Cezaevinde Kalan Ergenlerde Sağlık Davranışlarının Saptanması Ve Sağlığı Geliştirme Modeline Temellendirilmiş Eğitimin Davranış Değişikliğine Etkisi Özlem Öztürk
Bir Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci: Ortaöğretim Kız Öğrencileri İçin “Genital Hijyen” Eğitim Programı Ayşe Koyun, Funda Özpulat, Şevkat Bahar Özvarış
Bir Ergen Ve Genç Erişkin İkinci Basamak Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışı İle Çocukluk Çağı Travma Yaşantılarının Yaygınlığı Ve Arasındaki İlişkinin Araştırılması Gülhazar Saçarçelik, Ahmet Türkcan, Hülya Güveli, Dilek Yeşilbaş
Bir Genç Kız Yetişiyor Esra Nuray Sezer
Bir Kavga Sosyolojisi Denemesi: Kentin Yoksul Mahallelerinde Gençlik ve Suç İlişkisi Ömer Miraç Yaman
Bir Popüler Kültür Yaratma Aracı Olarak Televizyon Programlarının Üniversite Gençliği Üzerindeki Etkisi: İnönü Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Uygulaması Hatice Özer
Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Süleyman Erhan Deveci, Nilgün Ulutaşdemir, Yasemin Açık
Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ile Yalnızlık Arasındaki İlişki: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği Enderhan Karakoç, Onur Taydaş
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Polikliniğine Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulguları İle Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik Özellikler ve Psikiyatrik Eş Tanılar Hakan Cengiz
Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerin Demografik Ve Klinik Özellikleri Evrim Aktepe, Adem Işık, Orhan Kocaman, Funda Özyay Eroğlu
Bireylerin Yükseköğretim Talebini Etkileyen Belirsizlik ve Riskler: Mersin Üniversitesi Örneği Hüseyin Ergen
Boşanmış ve Boşanmamış Aileye Sahip Ergenlerin Yalnızlık, Yaşam Doyumu, Sosyal Destek ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Seval Ulviye Akyol
Boşanmış ve Evli Ailelerden Gelen Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Red Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması Nilgün Öngider
Bu Gençlerimize Kim Sahip Çıkacak? Abdullah İbiş
Bulgaristan Devrimci Gençlik Hareketi Tarihi Dimitrov Gençlik Akademisi
Bülent Ecevit Üniversitesi Örnekleminde Meslek Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeylerinin Belirlenmesi Sadettin Keklik, Celal Can Çakmakçı
Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Harcamalarının Bileşimi ve İlçe Ekonomisindeki Yeri Şadan Çalışkan, Fatih Demir
Cinsel İstismar Mağduru Bir Grup Çocuk ve Ergende TSSB Belirtileri ve WISC-R Puanları Arasındaki İlişki: Bir Ön Çalışma Şahika Gülen Şişmanlar, Işık Karakaya, Sevda Özer, Nursu Çakın Memik, Özlem Yıldız, Belma Ağaoğlu
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerde Klinik Özellikler Ve İntihar Girişimi İle İlişkili Risk Etmenleri Sebla Gökçe İmren, Ayşe Burcu Ayaz, Canan Yusufoğlu, Ayşe Rodopman Arman
Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri Emine Durmuş
Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Utangaçlık: Benlik Saygısı, İlişki Başlatma, Kendini Açma, Etki Bırakma, Duygusal Destek ve Çatışma Yönetimi Değişkenlerinin Rolü Ezgi Ekin Şahin
Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum ile İlgili Risk Alma ve Göç Değişkenlerine Göre İncelenmesi Ayşegül Uçan
Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Karşılaştıkları İstihdam Sorunu Ali İlhan, Ali Ekber Gülersoy, Nevzat Gümüş
Çalgı Eğitim Alan Lisans Öğrencilerinin Kullandıkları Çalışma Taktikleri Sabahat Özmenteş
Çalışan Çocuklarda Duygusal ve Davranışsal Sorunlar Durdu Baran Çiftçi
Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerin Mükemmeliyetçi Kişilik Özelliği ile Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Aysel Köksal Akyol, Güneş Salı
Çanakkale Kırsal Bölgesinde Ergenlik Dönemindeki Gençlerin (13-19 Yaş Grubu) Giysilerinde Renk Tercihleri İlke Sezgin
Çocuk Adaler Sisteminde Sosyal Çalışmanın Rolü Unicef
Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı : Hukukçular İçin Eğitim Kitabı Emrah Kırımsoy, Hakan Acar, Handan Yokuş Sevük, Hatice Kaynak, Murat Aydın, Şahin Antakyalıoğlu, Uğur Özdemir, Yeşim Mutlu, Yüksel Baykara Acar
Çocuk adalet sistemi çalışanları eğitim programı : Sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı Emrah Kırımsoy, Hakan Acar, Handan Yokuş Sevük, Hatice Kaynak, Murat Aydın, Şahin Antakyalıoğlu, Uğur Özdemir, Yeşim Mutlu, Yüksel Baykara Acar
Çocuk adalet sistemi çalışanları eğitim programı : Uluslararası çocuk mevzuatı Adalet Bakanlığı
Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı: Kolaylaştırıcılar İçin Vaka Temelli Eğitim Kitabı Emrah Kırımsoy, Hakan Acar, Handan Yokuş Sevük, Hatice Kaynak, Murat Aydın, Şahin Antakyalıoğlu, Uğur Özdemir, Yeşim Mutlu, Yüksel Baykara Acar
Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı: Yetişkin Eğitimi Rehberi Emrah Kırımsoy, Hakan Acar, Handan Yokuş Sevük, Hatice Kaynak, Murat Aydın, Şahin Antakyalıoğlu, Uğur Özdemir, Yeşim Mutlu, Yüksel Baykara Acar
Çocuk Koruma Hukuku Yusuf Solmaz Balo
Çocuk Suçluluğuna Ailenin Rolü Aybike Dinç
Çocuk Suçluluğunda “Anne” Faktörü Dolunay Şenol, Aybike Dinç
Çocuk ve Bilişim, İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Çocukların İnternet Bağımlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Pınar Çiçekoğlu, Ender Durualp
Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları Halis Ayhan, Abdurrahman Dodurgalı, Özcan Köknel, Haluk Yavuzer, Adnan Kulaksızoğlu, Halil Ekşi
Çocuk ve Ergen Gelişiminde Doğru Disiplin Özgür Ayhan Özkaynak
Çocuk ve Ergende Çağdaş Metotlarla Pozitif Terbiye Mehmet Murat Döğüşgen
Çocuk ve Ergende Çağdaş Metotlarla Pozitif Terbiye Mehmet Murat Döğüşgen
Çocuk ve Ergende Dikkat Eksikliği Özgür Ayhan Özkaynak
Çocuk ve Ergenle Doğru İletişim Özgür Ayhan Özkaynak
Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları Yavuz Akbulut
Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması Derya Atalan Ergin, Emine Gül Kapçı
Çocuk Ve Ergenlerde Öz kıyım Dursun Karaman, İbrahim Durukan
Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı Emine Çığıl Fettahoğlu
Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Hizmet Alan 12-18 Yaş Arası Erkek Çocukların Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum Düzeyleri ile Benlik Saygılarının İncelenmesi Serkan Zengin
Çocuk Ve Suç Haluk Yavuzer
Çocukların Suça Sürüklenmesine Neden Olan Faktörler ile İlgili Sosyolojik Teoriler Vehbi Kadri Kamer
Çocukluk Bitmesin!: Erken Ergenlik ve Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Diğer Riskler Atilla Büyükgebiz
Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı Mağdur Ve Sanık Açısından Çok Yönlü Bakış Çilem Bilginer, Selma Tural Hesapçıoğlu, Sema Tanrıöver Kandil
Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Yaşantılarının Genç Yetişkinlik Döneminde Görülen Psikolojik Belirtilerle İlişkisi: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü İbrahim Yiğit
Çocukluktan Ergenliğe Duygusal Gelişim ve Öz Güven Mehmet Murat Döğüşgen
Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş: Ergenlik Orhan Gümüşel
Çölyak Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Depresyon - Kaygı Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi Tülin Fidan, Vildan Ertekin, Kezban Karabağ
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme Betül Meydan
Danışmanlık Tedbiri Alan Çocuklar İle Suça Sürüklenme Riski Bulunan Çocukların Kişisel Ve Sosyal Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ferhat Bayoğlu
Değişime Ayak Uyduramayan Gençlik ve İntihar: Adıyaman Örneklemi Metin Kılıç, Bekir Kocadaş
Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Selma Dündar
Depresyon Tanılı Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Doğası ve Gelişimsel Bağlamı: Kimlik Duygusu, Ergen- Ebeveyn İlişkileri ve Duygusal Özerklik Çiğdem Yektaş
Depresyonu Olan Ergenlerde İntihar Davranışını Etkileyen Sosyal, Emosyonel Ve Kognitif Faktörlerin Araştırılması Nusret Soylu, Yeşim Tanel, Suna Taneli
Dershaneye Giden Lise Öğrencilerinin Dershane Sürecinde Beslenme Tercihleri Mahmut Onur Kültüroğlu, Dilek Menteşoğlu, Gökçen Memiş, Taha Yusuf Kuzan, Cavit Işık Yavuz, Songül Acar Vaizoğlu
Developing A Computer-Aided İnstruction Application Targeting University Students (Üniversite Öğrencilerini Hedef Alan Bilgisayar Destekli Bir Öğretim Uygulaması Geliştirme) Meltem Yıldırım
Dijital Hakların Yönetimine/Dijital Kısıtlamaların Yönetimine İlişkin Öğrenci Görüşleri Turgay Alakurt, Necmettin Teker
Dijital Nesil, Dijital İletişim ve Dijitalleşen (!) Türkçe Tuba Karahisar
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Dursun Karaman, Türker Türker, Koray Kara, İbrahim Durukan, Muzaffer Kürşat Fidancı
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergen ve Genç Erişkinlerin Mizaç ve Karakter Özellikleri Esra Güney, Gülser Şenses Dinç, Elvan İşeri, Halime Şenay Güzel, Özhan Yalçın, Şahnur Şener
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri (İlahiyat-Eğitim DKAB Karşılaştırması) Mehmet Kamil Coşkun
Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği Mustafa Ulu
Diş Hekimliği Öğrencilerinde Tükenmişlik: Ön Çalışma Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Banu Önal, Murat Balkıs, Timur Köse
Diş Hekimliği Uygulamalarına İlişkin Bilişler Ölçeği-DBÖ Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Nilüfer Alaçar, Banu Gürkan Köseoğlu, Güler Bahadır
Dizilerde Tüketim Kültürünün Gençlerin Yaşam Tarzı Üzerine Etkileri Ümmühan Yılmaz
Doğu Anadolu Bölgesindeki Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sorunları (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği) Selda Geyik Yıldırım
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinden Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi Birsen Oran
Dua Tutumu ile Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Beyazıt Yaşar Seyhan
Duygusal Özerklik Ölçeği'nin Ergenler İçin Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri Metin Deniz, Figen Çok, Veli Duyan
Duygusal Süreçler Bağlamında Tüketici Davranışları: Genç Tüketicilerin Teknolojik Ürün Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Gizem Kurt
Düzce İlinde Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Bakış Açısı ve Beklentileri Şengül Cangür, Furkan Kara, Merve İlhan, Elif Gizem Özkaya, Tuğçe Uzun, Nurbanu Baykı, Veysi Demircan, Handan Ankaralı
Düzenli Spor Yapmanın Islahevlerindeki Çocuk ve Gençlerin Sosyal Uyum ve İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisi Levent Bayram
Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü Raşit Avcı, Songül Sonay Güçray
Ebeveynleri Boşanmış Ergenlerin Yılmazlık, Benlik Saygısı, Başa Çıkma ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tuğba Kurt Ulucan
Economic Expctations of Turkish Youth from EU Membership (Türk Gençleri'nin AB Üyeliğinden Ekonomik Beklentileri) Efehan Danışman
Eğitim Düzeyi ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği Mehmet Devrim Topses
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Kaygılarının İncelenmesi Şaban Çetin
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği Murat Yalman, Erdost Özkan, Tamer Kutluca
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Çağlar Çağlar
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Kuram, Strateji Yöntem ve Tekniklerinin Farkında Olma ve Kullanma Düzeyleri Bayram Özer
Eğitim Fakültesi ve Formasyon Eğitimi Alan Fen- Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ahmet Üstün, Elife Doğan Kılıç, Türkan Erdem
Eğitim Süreci Öğrenci Değerlendirmeleri Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama Çalışması ve Etkili Öğretim Elemanlarını Tanımlayan Alt Boyutların Belirlenmesi Sevgi Özgüngör
Eğitim, Sivil Toplum ve Siyaset Üçgeninde Gençlik ve Çevre Barış Gençer Baykan
Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirme Programının Lise Öğrencilerinin Otomatik Düşünceleri Üzerindeki Etkisi Mücahit Gültekin
En Doğru Anlatımla Çocuk ve Ergen Psikolojisi Özgür Ayhan Özkaynak
Endüstrü Meslek Liselerin Öğrenci Yönelimi Ebru Akkaya, Yusuf Özçatalbaş, Uğur Arabacı
Engelli Gençlerin Yurttaşlık Sınavı: "Müstakbel" Yurttaşlık ve Hudutları Tolga Tezcan
Engelli Gençlik ve Sosyal Riskler Esra Burcu
Ensest Seçil Coşkun, Şura Genç
Epilepsi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar Özalp Ekinci, Fevziye Toros
Erasmus Programı ile Türkiye'ye Gelen Öğrencilerin Karşılaştıkları Akademik Güçlükler Esed Yağcı, Sevda Çetin, Bugay Turhan
Erasmus Programına Katılan Gençlerin Türkiye'deki ve Gittikleri Ülkelerdeki Gençlere ve Gençlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri İlkay Başak Adıgüzel
Ergen Bakış Açısıyla Okulda Şiddet ve Çözüm Önerileri Emine Durmuş
Ergen Bireylerde Sosyal Beceri Düzeyinin Kardeşli ve Tek Çocuk Olma Açısından İncelenmesi Aslı Handan Avşar
Ergen Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Cinsiyetlere Göre Ortalama ve Kovaryans Yapılarıyla Ölçme Eşdeğerliği Mediha Korkmaz, Oya Somer, Duygu Güngör
Ergen Öz kıyımlarında Bilişsel Etmenler Ve Çarpıtmaların Rolü Bedriye Öncü, Ayşegül Sakarya
Ergen Ruh Sağlığının Anne ve Baba Katılımı Açısından Yordanması Yaşar Kuzucu, Yalçın Özdemir
Ergen Sağlığı ve Riskli Davranışlar Esra Saatçı
Ergen-Ebeveyn İlişki Geliştirme Programının Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Kabul/Red Düzeylerine ve Aile İşlevlerine Etkisi Hatice Epli Koç
Ergenler İçin Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Rosemarie Smead Morganett
Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz Yeterlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Değerlendirilmesi Fatma Eker, Dilek Akkuş, Özge Kapısız
Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım Kathryn Geldard, David Geldard
Ergenlerde Akran Zorbalığı ile Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Gülsün Ayran
Ergenlerde Bağlanma ve Saldırganlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilge Kaplan, Eda Şeyda Aksel
Ergenlerde Benlik Saygısı ve Dini Başa Çıkma Şükran Çevik Demir
Ergenlerde Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantılarının Yordayıcısı Olarak Aile İşlevlerinin Rolü İdris Kaya, Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Ergenlerde Depresyon Düzeylerinin İnternet Kullanım Amaçları ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi Talip Tarhan
Ergenlerde Depresyon İle İlişkili Koruyucu ve Risk Etkenleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Fırat Hamidi, Tezan Bildik, Arkun Tatar
Ergenlerde Evden Kaçma Davranışının Sosyo-Demografik Özellikler ve Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi Lütfiye Esin Zengin
Ergenlerde Genel ve Akademik Erteleme Davranışının Yordayıcısı Olarak Beş Büyük Kişilik Özelliği Zekeriya Çam
Ergenlerde Görülen Siber Zorba/ Mağdur Yaşantılarının Utanç/ Suçluluk ve İntikam Duyguları Çerçevesinde İncelenmesi: Bursa İli Örneği Yaşar Dilber
Ergenlerde Kariyer ve Yetenek Gelişimi Özyeterliğinin, Üstbilişsel Farkındalık, Yaşam Doyumu ve Algılanan Arkadaş Sosyal Desteği ile İlişkisi Mehmet Emin Turan
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı Vesile Oktan
Ergenlerde Otomatik Düşünceler İle Fiziksel Saldırganlık Arasındaki İlişkide Öfkenin Aracı Rolü Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş
Ergenlerde Problem Davranışı Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Neslihan Güney Karaman
Ergenlerde Problem Davranışlar Risk Alma Yada Riskli Davranışlardan, Kasıtlı Kendine Zarar Verme Ve Öz Kıyım Girişimine Uzanan Yelpazede Özlem Gencer
Ergenlerde Saldırganlık Ve Sosyometrik Popülerlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Yasemin Yavuzer
Ergenlerde Sanal Zorbalık: Nedenler, Duygular ve Baş Etme Yollarının Niteliksel Analizi Nilgün Türkileri İnselöz, Zehra Uçanok
Ergenlerde Sanal Zorbalık: Nedenler, Duygular ve Baş Etme Yollarının Niteliksel Analizi Nilgün Türkileri İnselöz, Zehra Uçanok
Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği Aydın Çivilidağ, Helena Thomas Cooper
Ergenlerde Siber Zorbalık Ve Siber Mağduriyet Evrim Aktepe
Ergenlerde Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Aleksitimi ve Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişki Ahmet Özbay
Ergenlerde Sosyal Yetkinliğin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi Zeliha Traş, Emel Arslan
Ergenlerde Yeni Medya Kullanımının Etkileri/ Sosyal Etkiler ve Beliren Bilişsel Etkiler Kaveri Subrahmanyam
Ergenlerdeki İntihar Davranışının Dürtüsellik, Öfke İfadesi ve Aile İşlevselliği Açısından Değerlendirilmesi Şermin Gözden
Ergenleri Anlama Kılavuzu: Yaşanmış Örnekler - Etkili Yaklaşımlar Özgün Kızıldağ
Ergenlerin Akran İlişkileri ile Yalnızlık Düzeylerinde İnternet Kullanımının Etkisi Figen Gürsoy, Nur Yücel
Ergenlerin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Duygusal Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Hilal Demirdüzen
Ergenlerin Benlik Algılarının Yordayıcıları Olarak: Akademik ÖzYeterlik İnancı ve Akademik Başarı Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
Ergenlerin Benlik Saygısı ile Anne-Babalarının Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Dilek, Ayşe Belgin Aksoy
Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Kişisel Değişkenlerin Etkileri Yasemin Eriş, Ebru İkiz
Ergenlerin Bildirdiği Dürtüsellik Belirtileri ve Ruhsal Sorunlar: Epidemiyolojik Bir Çalışma Özgür Öner, Toker Ergüder, Banu Çakır, Uğur Ergun, Hilal Özcebe, Nilay Erol, Yılmaz Erşahin
Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi: Nicel ve Nitel Bir Çalışma Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Rezzan Gündoğdu
Ergenlerin İnternet Kullanımın Toplumsal İlişkilerinde Yarattığı Sorunlar Belgin Arslan Cansever
Ergenlerin Karşılıklı Konuşmalarında Toplumsal Cinsiyet Kuruluşu Mercan Atakan, Göklem Tekdemir Yurtdaş
Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi: Nitel Araştırma Örneği Halil Ekşi, Nurdan Erden, F. Hilal Erdoğan, Emre Yılmaz
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gökmen Arslan, Zekavet Kabasakal
Ergenlerin Psikolojik Belirtileri ve Genel Sağlık Örüntüleri İlkay Saföz Güven, Songül Sonay Güçray
Ergenlerin Sanal Zorbalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Mustafa Pamuk, Bünyamin Bavli
Ergenlerin Yaşam Doyumlarının ve Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi Bülent Baki Telef
Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi Hikmet Asutay
Ergenlik Çağı Sorunları ve Ergenle İletişim Bengü Ergüner
Ergenlik Dönemi Okuma Tutum Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması Muhammet Baştuğ, Hasan Kağan Keskin
Ergenlik Dönemi ve Bedenin "Manipülasyonu" Şükrü Hatun
Ergenlik Döneminde Bulunan (12-15 Yaş ) Öğrencilerin Akademik Başarılarında Okulun Rolü: Batman İli Örneği Yasemin Taşçı
Ergenlik Döneminde Çocukların Evden Kaçma Nedenlerinin İncelenmesi: İstanbul İlinde Kurum Bakımında Olup Evden Kaçma Geçmişi Bulunan Ergenler Üzerinden Bir Değerlendirme Deniz Şimşek
Ergenlik Döneminde Eylemlilik, Kimlik Biçimlenmesi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ümit Morsünbül
Ergenlik Döneminde Psikososyal Gelişim Emine Zinnur Kılıç
Ergenlik Döneminde Zihni Meşgul Eden Konularla İlişkili Değişkenler: Bağlanma Tarzları, Öz-Şefkat ve Psikolojik Belirtiler Sezin Andiç
Ergenlik Rehberi Recep Murat
Ergenlik Üzerine Müphem Hatıralar ve Serbest Parçalar Sinan Sülün
Ergenlik ve Erişkinlikte Bağlanma Davranışının Değerlendirilmesi Merve Çıkılı Uytun, Didem Behice Öztop, Ertuğrul Eşel
Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi Halil Özcan, Burak Subaşı, Beyhan Budak, Mustafa Çelik, Şeref Can Gürel, Mesut Yıldız
Ergenlikte Bağımlılık ve Ayrılmaya Dair Tevfika İkiz
Ergenlikte Cinsel Fetişizm: İki Olgu Sunumu Murat Coşkun, Mücahit Öztürk
Ergenlikte Değişim ve Erişkin Yaşama Geçiş Talat Parman
Ergenlikte Tekrarlayıcı Suç İşleme, Alprazolam Ve Diğer Madde Bağımlılıkları Birlikteliği Selma Tural Hesapçıoğlu, Samiye Bilgier, Sema Kandil
Erkek Ergenlerde Anne Babadan Algılanan Destek İle Akran Zorbalığı Arasındaki İlişkide Arkadaşlık Niteliğinin Rolü Ebru Helin Yaban, Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe
Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşireliği Seçme Nedenleri ve Bu Mesleği Seçme Nedeniyle Yaşadıkları Sorunlar Ayşe Demiray, Duygu Bayraktar, Leyla Khorshid
Erken Ergenlik Bumin Dündar, Özgür Pirgon
Etik Dersi Alan ve Almayan Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeylerinin İncelenmesi Şenay Gül, Güler Duru Aşiret, Burcu Bayrak Kahraman, Nilgün Devrez, Nüket Örnek Büken
Farklı Hayatlar & Ortak İdealler: İttihad-ı İslam - Medya ve Gençlik Genç İDSB
Farklı Kültürdeki Üniversite Öğrencilerinin Global Markalı Ürünlerdeki Marka Bağımlılığının Karşılaştırılması: Urumçi-Ankara (Çin-Türkiye) Örneği Dilara Tursun
Farklı Okul Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Sınıf Seviyelerine Göre Düşünme Stilleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Muhammet Übeydullah Öztabak
Farklı Okullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beklenti Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Pınar Köseoğlu, Gökhan Aksu, Özel Sebetci
Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abdullah Çağrı Biber, Ali Yiğit Kutluca
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Ergenlerin Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gamze Erükçü
Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Tabanı Mustafa Keskin
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Murat Sayılı, Bilge Gözener
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Giyim Konusundaki Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Gülistan Erdal, Hilmi Erdal, Hatice Uzundal
Geç Ergenlerin Yaklaşmacı/Kaçınmacı Benlik Düzenleme Odakları ile Ebeveynlerine Bağlanma ve Onlardan Ayrışma Bireyleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ümmihan Polat
Geleceği Kazanacağız / Gençlik Mücadelesi Üzerine Tartışma Notları Kollektif
Geleceğin Dünyasını İnşa Edecek Nesil: Kuran Nesli ve Genç Öncüler Burhanettin Can
Gelecek Nesillerini İyi Eğitemeyen Ülkelerin, Tüm Koşullar Lehlerine Bile Olsa, Gelişmesi Bir Hayalden, Başarısız Bir Girişimden Öteye Gidemez Salim Atay
Geleneksel Basılı Medya ve Yeni Medya Araçlarının Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algılarına Etkilerinin Katılımcı Grup Üzerinde Değerlendirilmesi Ege Sarıaltın
Gelişim Süreci Odağında Ergenlik Psikolojisi Aydın Çivilidağ
Genciz Biz: Gençleri Anlama Rehberi Orhan Gümüşel
Genç Adam: İmanı, Heyecanı, İdeali, Kimliği ve Hedefleriyle Osman Öztürk
Genç Bireylerin Kariyer Tercihlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi İbrahim Alpay Yılmaz, Sibel Dursun, Bahtiyar Dursun
Genç Ergenlerde Obezite, Akran Zorbalığı ve Algılanan Sosyal Desteğin Benlik Saygısıyla İlişkisi Ferdican Macar
Genç İnsan ve Namaz Hasan Darcan
Genç İşsizliğine Çözümde Alternatif Bir Politika Önerisi: Mali Alan Uygulaması Selin Ertürk Atabey
Genç İşsizlikle Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Rolü ve Önemi Mehmet Merve Özaydın
Genç Kızlara Özel Fetvalar Faruk Beşer
Genç Kızların Gizli Yaşamı Eve Ensler
Genç Matematikçiye Mektuplar Ian Stewart
Genç Olmak Zor İş: Türkiye’de Genç Olmayı Etkileyen Bazı Unsurlar Kezban Çelik
Genç Prens'in Dönüşü A. G. Roemmers
Genç Tüketiciler Açısından Hedonik-Faydacı Satın Alma Davranışının Marka İmajı, Kişiliği ve Güveni Açısından İncelenmesi Müzeyyen Benli
Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu Farklılığın Belirlenmesi Neslihan Demir
Genç Tüketicilerin Eğlence Pazarlaması Faaliyetlerine İlişkin Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Banu Korkmaz
Genç Tüketicilerin Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Davranışının Güven ve Değerlere Dayanan Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Tartışılması Sezer Korkmaz, Ayşegül Ermeç Sertoğlu
Genç ve Gençlik: Sosyolojik Bakış Aylin Görgün Baran
Genç ve Yaşlı Bireylerin Duygusal Bellek İşlevleri Açısından Karşılaştırılması Filiz Sayar, Banu Cangöz
Genç Yazarlar Kulübü: Yaratıcı Yazma ve Okuma Uygulamaları Serdar Dağtekin
Genç Yetişkinlerde Aşk Tutumları ve Yaşamın Anlamı Ruşen Yüksel
Genç Yetişkinlerde Babanın Belirsiz Kaybının Aile Sistemi ve Bireysel Psikolojik Örüntüler Bağlamında İncelenmesi: Danışmanlık Psikolojisi Perspektifinden Karma Bir Araştırma Hilal Çelik
Gençler Anne Babalarından Ne İster - Anne Babalar Gençlerden Ne İster (Çift Yönlü Kitap) Erdal Aydoğdu
Gençler Çevreci Davranışta Çekimser, Kız Öğrencilerden Erkeklerden Daha Duyarlı Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan, Barış Gençer Baykan
Gençler İçin Görgü Kuralları Aylin Atmaca
Gençler İçin Hadis El Kitabı Ömer Sevinçgül
Gençler İçin Kuran Meali Ömer Sevinçgül
Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVM’ler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması Güliz Muğan Akıncı
Gençlerde Dua Psikolojisi Ahmet Albayrak
Gençlerde Kimlik Yönelimi, Toplumsal Karşılaştırma, Arkadaşlara Bağlılık ve Grupla Bütünleşme Selçuk Aslan, Ali Dönmez
Gençlere İnciler Abdülkadir Haktanır
Gençlere Yönelik Aktif İstihdam Politikaları: Japonya, Kore, Çin ve Türkiye Örnekleri Sevgi Işık Erol
Gençlere Yönelik Tutum Ölçeği'nin geliştirilmesi Eren Hayri Suna, Zeynep Erkan Atik, Neslihan Güney Karaman, Figen Çok
Gençlerin Dini ve Etnik Kimlik Algısı: Diyarbakır Örneği Mehmet Yanmiş, Bayram Kahraman
Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları Gülay Günay, Özgün Bener
Gençlerin Kimlik Algılarına İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme--Ankara’da Eğitimini Sürdüren Üniversite Gençliği Örneklemi ile- Dolunay Şenol, İbrahim Mazman
Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Sunum Taktikleri: Bir Araştırma Ahsen Armağan
Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin Geliştirilmesi Osman Nejat Akfırat, Figen Çok
Gençlerin ve Yaşlıların Otobiyografik Bellek Özellikleri Açısından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Çalışma Filiz Sayar
Gençlerin Yaşam Koçu Aydın Adaklı
Gençlerle Diyalog (Denemeler, İncelemeler ve Söyleşiler) Zehra İpşiroğlu
Gençlerle Gönül Gönüle Mustafa Kara
Gençliğin Değerlerle Buluşmasında Doğru Örneklik Adem Güneş
Gençliğin Rehberlik İhtiyacı İbrahim Yenen
Gençliğin Toplumsal Uyumuna Sosyo-Psikolojik Bakış Kadir Yıldız
Gençliğin Yol Haritası İbrahim Ünal
Gençlik Araştırmaları Üzerine Bir Karar Destek Sistemi Önerisi: Gençlik Veri Tabanı Türker Turan Yıldız, Ali Rıza Atasoy, Pelin Bayraktar, Büşra Ünlüleblebici
Gençlik Döneminde Boş Zaman Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi Mustafa Güçlü
Gençlik Döneminde Görülen Ahlaki Sorunlar Karşısında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Yeri  İbrahim Turan
Gençlik Düşü Ayhan Geçgin
Gençlik Halleri: 2000'li Yıllar Türkiye'sinde Genç Olmak Hakan Yücel, Demet Lüküslü
Gençlik İlmihali A. Başak Sezgin
Gençlik İlmihali Mehmed Paksu
Gençlik Kültürleri Gençlik Edebiyatı ve İlkgençlik Romanları Hikmet Asutay
Gençlik Kültürünün Yeniden Üretilmesi Sürecinde Popüler Gençlik ve Müzik Dergilerinin Dönemsel Perspektiften İncelenmesi: Hey ve Blue Jean Dergileri Örneği Tarkan Oğuz
Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Ercan Polat, Ali Aycan, Hanifi Üzüm, Erkan Polat
Gençlik Sorunları: Siirt İli Örneği Zuhal Cafoğlu, Veysel Okçu
Gençlik Sosyolojisi - Politik Toplumsallaşma ve Gençlik Hayati Beşirli
Gençlik Temalı Lisansüstü Tez Bibliyografyası Levent Eraslan
Gençlik ve Postmodern Kimlik Örüntüleri Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili (İnönü Üniversitesi Uygulaması) Vehbi Bayhan
Gençlik ve Radikalizm - Terör Örgütlerinde Kimlik İnşa Süreçleri Necati Alkan
Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu Mehmet Bulut
Gençlik-Sosyal Krizler ve Dini Eğitimin Krizleri Önlemedeki Rolü Süleyman Karacelil
Gençlik, Pop-Spor Kültürü ve Olimpiyatlar Murat Şentuna
Gençlik, Sosyal Medya Ve İnternet Bağımlılığı Vehbi Bayhan
Genel Lise Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Davranışlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi(Batman Örneği) Yusuf Sözer, Behçet Oral
Genel Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve İdeal Okul Algılarının Metafor Yoluyla Analizi Servet Özdemir, Emek Akkaya
Genel Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mehmet Kılınç
Genel Lise ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Ortaöğretimde Fırsat ve İmkan Eşitliğine Yönelik Algılarının İncelenmesi Mehmet Özbaş
Gerçek Yaşam Tadında: Gelişim Dönemleri 2 - Erinlik ve Ergenlik Mustafa Kılıç
Gezi Parkı Eylemleri ve Gençlik: Bireysel ve Toplumsal Kimlik Bahar Gökler
Gezi Parkı'yla Yatıp Kalkarken: Üniversite Öğrencileri Yaşananları Değerlendiriyor
Göçmen Çocuklar ve Denizli'de Yaşam Koşulları Serkan Güzel
Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısıyla Görsel Matematik Başarısının Değerlendirilmesi Murat Duran, Mehmet Bekdemi̇r
Güç İlişkileri Açısından Delikanlılık Ebru Yücel
Gülten Dayıoğlu’nun Romanlarında Genç Kızlara Yönelik İletiler Yasemin Alper
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Sosyal Bütünleşme Düzeyi Hüseyin Şimşek, Ahmet Salih Şimşek
Güneydoğu Anadolu’da Bir İl Merkezinde Bildirim Yapılmış İstismar Ve İhmal Olgularının Özellikleri H. Tuna Çak, Semih Erden
Günümüz Gençliği İbrahim Hilmi Karslı
Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar 2012 = Juveniles Received İnto Security Unit 2012 Türkiye İstatistik Kurumu
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Öğrencileri ile Diğer Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması Songül Pektaş
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Süreçlerine ve Gelecekteki Meslek Yaşamlarına İlişkin Görüşleri Ercüment Erbay, Çağrı Sevin
Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Biyoloji ve İnternet Öz-yeterlik Algılarına Etkisi İ. Ümit Yapıcı, Hasan Akbayın
Hayat Yolunda Genç Yusuf Karagöl
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlığı Geliştirme Davranışları Gülay Yılmazel, Fevziye Çetinkaya, Melis Naçar
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısı ile Sağlığı Geliştirme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Semra Açıksöz, Şenay Uzun, Filiz Arslan
Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynakları Hatice Öner Altıok, Besti Üstün
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Mine Ekinci, Özlem Şahin Altun, Ganime Can
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Çocuk Sevme Durumlarına Etkisi ve Etkileyen Faktörler Melahat Akgün Kostak
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öfke ve Yalnızlık Özellikleri Nurten Kaya, Hatice Kaya, Nurdan Yalçın Atar, Nuray Turan, Zehra Eskimez, Aylin Palloş, Aylin Aktaş
Her Yönüyle MYO Gençliği Kafkas Üniversitesi Örneği Erkan Oktay, Ötüken Senger
Hirşutizmi Olan Ergenlerde Psikopatolojik Belirtiler Suphi Tunç, Luna Tanrıkulu, Halil Özcan, Okan Yenicesu, Filiz Akın Su, Burak Subaşı
Hz. Peygamber’in Elinde Şekillenen İdeal Gençlik Seyfullah Kara
İdeal Bir Genç Modeli Olarak Safahat'ta Asım Merve Şimşek
İhtiyar Gençlik Mehmet Seyda
İki Ayrı Zaman Diliminde Okulda Şiddet Durumu Fatma Özmen, Nuriye Küçük
İki Devir İki Nesil H. Necati Demirtaş
İki Farklı Eğitim Sisteminde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerin Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi Fatma Orgun, Leyla Khorshid, İsmet Eşer
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar Mustafa Arslan, Esra Tunç
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Vaaz ve Avaizlik Konularına Bakışları: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Remziye Ege
İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliğine İlişkin Mesleki Yeterlilik Algıları (Samsun İli Örneği) Mevlüt Kaya, İbrahim Turan
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri İncilay Cangöz
İlk Ergenlikte Ana-Babaya Bağlanma, Okula Bağlanma ve Yaşam Doyumu Yalçın Özdemir, Nermin Koruklu
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Değerlerini Yordayan İki Önemli Değişken: Siber Zorbalık Eğilimleri Ve Okul Kültürü Arasındaki İlişki Erkan Yaman, Danyal Karakülah, Bülent Dilmaç
İlköğretim İkinci Kademeki Öğrencilerin Psikolojik Belirtilere Göre Sanal Zorbalık Düzeylerinin Yordanması Metin Batmaz, Tuncay Ayas
İlköğretim Kurumlarında Yer Alan Öğretmen Ve Öğrencilerin Şiddet Algıları Gönül Şener, Mukadder Boydak Özan
İlköğretim Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi Zeynep Hamamcı, Feride Bacanlı, Hüseyin Doğan
İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Hüseyin Çalışgan
İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının İncelenmesi Musa Çetinkaya
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu Tuncay Aras, Mehmet Barış Horzum
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İlişki Ümit Bahçetepe
İngilizce Öğretmenlerinin ve Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Tutum ve İnançlarının Metafor Yoluyla Ortaya Çıkarılması Nafiye Çiğdem Aktekin
İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Felsefi Temeli Açısından Çocuk Suçluluğu Üzerine Bir Değerlendirme Mehmet Zafer Danış
İnsani Değerler Yönelimli Psiko-eğitim Programının Problemli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık Üzerindeki Etkisi Adem Peker
İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanım Düzeylerinin Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlişkisinin İncelenmesi Muhammet Toraman
İnternet Ortamında Geçirilen Boş Zamanın Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk ve Yaşam Doyum Değerlerine Etkisi Şenol Göral
İnternet ve Ergen Gelişimi Fatih Bayraktar
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları: Vaka Kontrol Çalışması Elif Akın, Meral Berkem
İslam Alimlerinden Gençlere Sesleniş: Yüreğine Temel At Mehmed Paksu
İslam’ın Genç Davetçilerine Mehmet Göktaş
İstanbul Devlet Liselerinde Suç ve Şiddet Yaygınlığı: Okul Türlerinin Karşılaştırılması Ali Ünlü, Uğur Evcin, Hatice Burakgazi Yılmaz, Alican Dalkılıç
İstanbul İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Katı Atıklara İlişkin Algı & Davranışları Üzerine Ölçüm ve Analizler Haluk Zülfikar
İstatistiklerle Gençlik 2012 Türkiye İstatistik Kurumu
İşbirlikli Öğrenme ve Akran Değerlendirmenin Akademik Başarı, Bilişüstü Yeti ve Yardım Davranışlarına Etkisi Seda Kaya
İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi Alparslan Şahin Görmüş, Serdar Aydın, Gülfiz Ergin
İttihat ve Terakki Fırkası'nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları Erol Akcan
Kadın Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının Mükemmeliyetçilik, Sosyotropi-Otonomi, Üstbilişler, Duygulara İlişkin İnançlar, Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık ve Kaçınma ile İlişkisi: Yatkınlaştırıcı ve Sürdürücü Faktörlere Dayalı Bir Model Önerisi Zehra Çakır
Karakter Güçleri Açısından Pozitif Gençlik Gelişiminin İncelenmesi Ömer Faruk Kabakçı
Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Feride Bacanlı, Hasan Eşici, M. Berkay Özünlü
Karma Öğrenmeye Dayalı Öğretim Ortamının Öğrencilerin Öğrenmelerine ve Sosyal Becerilerine Etkisi Süleyman Avcı, Selçuk Doğan, Meral Alpan, Arzu Yüksel
Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve/veya Davranım Bozukluğu Eşhastalanımı Olan ve Olmayan Dehb Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi Sebla Gökçe İmren, Ayşe Rodopman Arman, Funda Gümüştaş, Yasemin Yulaf, Özlem Çakıcı
Kaygı Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Emel Karakaya, Didem Behice Öztop
Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Ergenlerde Kimlik Durumu Ve Benlik Saygısı Devrim Akdemir, Ayşe Zeki, Dilek Yetimoğlu Ünal, Mahmut Kara, Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Kent Kırsalı Ergenlik Çağı Erkek Çocukların Sosyo-Kültürel Çevrelerinin Giyim Stillerine Etkisi Mehmet Fil
Kentli Ön Ergen (12-14 yaş) Öğrencilerin Ebeveynleri ile Zıtlaşma Çatışma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma İsrafil Güler
Kentsel Alanda Alevî Gençliğinin Kimlik Sorunlarına Sosyolojik Bir Bakış Ali Aktaş
KESİNLİKLE SİLİNECEK Gençlere Pırlanta Ölçüler SİLİNECEK M. Fethullah Gülen
Kırgızistan’da Üniversite Adaylarının Kariyer Güdüleri Motivasyon ve Değerleri İlişkisi: Bir Araştırma Mine Halis
Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim Ve Lise Öğrencilerinde Sigara Ve Alkol Alışkanlıkları Ve Etkileyen Faktörler Selda Hızel Bülbül, Mustafa Güçlü, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Neşe Ulukoca, Şenlen Gökgöz, Ali Karakoç
Kırsal Kesimde İkamet Eden Lisans Öğrencilerin Şehir Algıları: Nitel Bir Analiz Çiğdem Ünal, İlhan İlter, Bayram Yılar
Kızlar Başka! Joann Deak, Teresa Barker
Kimlik Gelişiminde Yeni Bir Boyut: Seçeneklerin Saplantılı Araştırılması Figen Çok, Ümit Morsünbül
Kitle İletişim Araçlarının Gençlerin Dili ve Anlam Algısına Etkisi Ejder Çelik
Kitlesel Eylemlere Katılarak Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar: Batman Örneği Erdal Çetin
Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Aklî-Zihnî Gelişimi ve Eğitimi İlhami Günay
Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Sosyal Gelişimi ve Eğitimi İlhami Günay
Küçükler İçin Büyüklere Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yaşar Kuzucu
Küresel Gençlik Kültürü Bağlamında Bir Gençlik Dizisi Analizi Büşra Turhan
Laikliğin Dönüşümü: Liseli Gençler,Türban ve Atatürk Rozeti Buket Türkmen
Lise 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Emre Yılmaz
Lise Defteri Ali Hikmet
Lise Disiplin Sorunlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi Burhan Akpınar, Faysal Özdaş
Lise Disiplin Sorunlarının Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi Burhan Akpınar, Faysal Özdaş
Lise Öğrencileri Arasında Patolojik İnternet Kullanımının Yaygınlığı: Kocaeli Örneği Mehmet Şahin, Uğur Çakır, Emine Demirbaş Çakır, Aslıhan Özlem Polat
Lise Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Depresyon ve Benlik Saygısı İlişkisi Sedat Özel
Lise Öğrencileri Üzerinde Sigara Konusunda Yürütülecek Olan Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranışı Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nurcan Bilgiç
Lise Öğrencilerinde Dindarlık ve Akademik Başarı Mustafa Alıcıkuşu
Lise Öğrencilerinde Dindarlık ve Sanal Bağımlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Burdur Gölhisar Örneği) Ramazan Çoban
Lise Öğrencilerinde Ergen Öznel İyi Oluş ile Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe Karakoç, Fadime Bingöl, Semra Karaca
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Öznel İyi Oluş Sümeyye Derin
Lise Öğrencilerinde Meslek Kararı Verme Yetkinliği ve Kariyer Denetim Odağının İncelenmesi Gürcan Şeker
Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu Mediha Sarı
Lise Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Kurgusu ve Bağlanma Stilleri Ayhan Gündaş
Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi Uğur Çapulcuoğlu, Bülent Gündüz
Lise Öğrencilerinin ‘‘Üniversite’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıların İncelemesi Fahrettin Korkmaz, Birsen Bağçeci
Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Karar Verme Stilleri ile İlişkisi Ali Arslan
Lise Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Yordanması Mehmet Ünal
Lise Öğrencilerinin Alan Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Gökhan Şengün
Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Hülya Arslantaş, Filiz Adana, Muazzez Şahbaz
Lise Öğrencilerinin Beden Algıları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişki Ersin Uskun, Ayşe Şahaplı
Lise Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Bilişsel Yapılarının ve Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi Yasemin Üstün Kurt
Lise Öğrencilerinin Çevreyi Korumaya İlişkin Tutumları ve Çevre Konularındaki Başarı Düzeylerinin Araştırılması Miray Soyupek Çelik
Lise Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenlerinin İncelenmesi Özge Öztekin
Lise Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları Nurdane Aydemir, Murat Aydemir, Yezdan Boz
Lise Öğrencilerinin Genel Saldırganlık Düzeyleri Bağlamında Şiddet İçeren Davranişları Sergileme Sıklıklarının İncelenmesi Ismail Seçer
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Kişisel ve Ailesel Faktörlerle İlişkisinin İncelenmesi Fatma İşleyen
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Yordayıcları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Cinsiyet. Kemal Öztemel
Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları ve Saldırganlık Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erol Uğur
Lise Öğrencilerinin Medya - Din İlişkisi Algıları Mesut İnan
Lise Öğrencilerinin Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Birsel Aybek, Remzi Demir
Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi Hakkı Kalaycı, Murat Özdemir
Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ile Siber Zorbalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Samsun İli Örneği Alican Usta
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Serpil Açık
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Oktay Akbaş, Recep Çakır
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerini Yordama Düzeyi Cemil Yücel, Ufuk Uluçınar
Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerin Beden Diline Yönelik Tutumları: Adana-Kozan Fatih Anadolu Lisesi Örneklemi Samet Gökçeli
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik Bülent Baki Telef, Enes Ergün
Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Gökhan Baş, Zafer S. Kıvılcım
Lise Öğrencilerinin Siber Zorba ve Mağdur Olma Davranışları ile Yakın Sosyal Çevrelerinden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nezihe Bingöl
Lise Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Etkisi Baki Külahcı
Lise Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ile Okula Bağlılık Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Suat Akman
Lise Öğrencilerinin Yılmazlık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gökhan Arastaman, Ali Balcı
Lise Son Tolga Çakmaz
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Aslı Kartol
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-Yeterliliklerini Yordamada Umut ve Kontrol Odağının Rolü Serkan Volkan Sarı, Mustafa Şahin
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Deniz Güler, Gülfem Çakır
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yılmazlık Özelliklerinin Duygusal Dışavurum Açısından İncelenmesi Eyüp Çelik
Lisede Anlaşmazlık Çözümü Akran Arabuluculuk Öğrenci Çalışma Kitabı Feridun Balcı
Liselerde Madde Bağımlılığı- Mevcut Durum ve Önerilere İlişkin Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açıları Fatma Özmen, Yasemin Kubanç
Liselerin, İçkili Yerlerin Ve Kahvehanelerin Sokak Üzerinde Oluşan Suça Etkisi – Bursa Örneği Hacı Duru
Liseli Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Öz-Yansıtma ve İçgörünün Rolü Emine Lamiser Atik
Liseli Gençlerde İç ve Dış Güdümlü Dindarlık ve İyilik Algıları (Ankara Örneği) Emine Zehra Bilge
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ve Olmayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri, Anne Baba Tutumları ve Sosyal Destek Algıları Yönünden Karşılaştırılması Hilal Aydoğdu, Mahire Olcay Çam
Madde Kullanım Bozukluğu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ya da Her İki Bozukluğa Birden Sahip Olan Ergenlerde Madde Kullanım Özellikleri, Çocukluk Çağı Travmaları ve Algılanan Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi İ. Ethem Ovalı
Mardin İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Maruziyetleri Ve Yaklaşımları Betül Battaloğlu-İnanç, Sema Çifçi, Vasfiye Değer
Marka Genişletmesinde Marka Topluluklarının Rolü: Marka Topluluklarının Üniversite Öğrencileri Arasında Yeni Ürünlerin Bilinmesi Üzerindeki Rolüne Yönelik Bir Araştırma Gözde Göksel
Medya Güvenilirliği: Gençlerin Medya Güvenilirliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma S. Sırrı Yılmaz
Memet Fuat ve Gençler Egemen Berköz
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Terk Nedenleri Ali Taş, Abdullah Selvitopu, Veysel Bora, Yusuf Demirkaya
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul ve İş Yaşamına Yönelik Görüşleri Esergül Balcı, Türkan Argon, Meltem A. Kösterelioğlu
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği Füsun İstanbullu Dinçer, Orhan Akova, Fazıl Kaya
Metropol Dışı Üniversite Öğrencilerin Gözünden Metropolleşen Taşra, Kadın Erkek İlişkileri ve Lbgt Öğrencilerin Örgütlenme Deneyimleri Ali Çağlar Deniz
Mevsimlik Tarım İşçisi Gençlerin Sağlıklı Yaşam Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi Zeynep Şimşek, Evin Kırmızıtoprak
Mevzuatımızda Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunmasına İlişkin Düzenlemelere Genel Bir Bakış Yeliz Gümrükçüoğlu Bozkurt
Microcosmographia Academica: Bir Genç Üniversite Politikacısına Kılavuz / Üniversite Sorunları Francis MacDonald Cornford, Seha L. Meray
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Ergenlerde Anksiyete Duyarlılığı ve Dissosiyatif Belirtiler Ömer Faruk Akça, Mehpare Özkan, Serap Tıraş Teber
Mimarlık Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Eğitim Sürecindeki Başarılarına Etkisi Murat Özyaba, Sibel Polat, Yasemin Erbil, Selay Yurtkuran
Mine Öğrenci Evinde Fatma Pekşen
Mobil İletişim Sektöründe Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Markası-GSM Operatörlerini Tercih ve Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Veli Barulay
Moda ve Arkadaşlık Dövme Kitabı Rabia Kesik
Muğla ve Diyarbakırlı Gençlerle Yaptıkları Sözlü Tarih Çalışması Üzerine Söyleşi "Gençlerin Hayatları Değişirse..." Leyla Neyzi, Haydar Darıcı
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Çevirinin Kullanılmasına Yönelik Tutumları Selma Deneme, Kutay Uzun, Demirali Yaşar Ergin
Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişki Duygu Piji Küçük
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine Yönelik Görüşleri Murat Gökalp, Ecenur Şahin
Nesil Endişesi Osman Nuri Topbaş
Nesne ya da Özne? Türkiye’de ‘Gençliğin’ Paradoksu Leyla Neyzi
Obsesif Kompulsif Bozukluk Üç Maddelik Tarama ile Ergen Topluluğunda Saptanabilir Mi? Abdullah Akpınar, Gökay Alpak, Mehmet Çevik, Bahadır Bakım, Burcu Göksan, Hüseyin Yumrukçal, Hülya Ertekin, Oğuz Karamustafalıoğlu
Okul Bağlılığı ve Metaforik Okul Algısı Üzerine Bir İnceleme: Çankırı İli Örneği Murat Özdemir, Hakkı Kalaycı
Okul Dünyası Mustafa Girgin
Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Tuba Çengelci, Barış Hancı, Hıdır Karaduman
Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Ismail Seçer, Sultanberk Halmatov, Fatih Veyis, Bünyamin Ateş
Okul ve akran ilişkilerinin ergen suçluluğu üzerindeki etkisinin bir grup üniversite örnekleminde incelenmesi İbrahim Polat
Okul ve Akran İlişkilerinin Ergen Suçluluğu Üzerindeki Etkisinin Bir Grup Üniversite Örnekleminde İncelenmesi İbrahim Polat
Okullarda PDR Uygulamaları Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Meral Atıcı, Sabahattin Çam
Okullarda şiddet ve suç: Eskişehir örneği Hülya Örki
Okullarda Şiddetin Önlenmesinde Güvenlik Hizmetlerinin Rolü: Okul Polis Uygulaması Ankara İli Örneği Mehmet Fatih Yüzer
Okulu Terk Deneyimi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Mine Gözübüyük Tamer
Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği: Ergenler İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Bülent Baki Telef
Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı Ve Sosyo Demografik Özellikler İle İlişkisi Melike Nebioğlu, Hacer Yalnız, Fatma Mükerrem Güven, Ömer Geçici
Ortaokul Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği) Evren Ersoy
Ortaokul Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarının, Benlik Saygısı ve Öğrenilmiş Çaresizlikle İlişkisi Yunus Yücel
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Çekmeköy Örneği Ferhat Süleyman Argın
Ortaöğretim Öğrencilerinde Duygusal İstismar, Disiplin Cezaları ve Okula Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tuğba Türk
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ahlâki Yargı Yeterlilikleri: Türkiye-Samsun Ve İngiltere Lancashıre Karşılaştırılması Yakup Keskin
Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık, siber zorbalık ve bilgisayara karşı tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi Nurettin Başköy
Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması Şemsettin Şahin, Meltem Huri Baturay
Ortaöğretim Öğrencilerinin Milliyetçilik ve Kahramanlık Algılarının Cinsiyete ve Okul Türüne Bağlı Değişiminin Sosyolojik Analizi Hasan Sungur, Mehmet Yıldız
Ortaöğretim Öğrencilerinin Motivasyonları ve Duygusal Zekaları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Sevda Seyis, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık ve Okul Başarıları Arasındaki İlişki Abdullah Adıgüzel, Halil Karadaş
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Mağdur Olma Düzeylerinin Okul Türü ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Mehmet Barış Horzum, Tuncay Aras
Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarına İlgileri Üzerine Bir Araştırma Özgür Kıran
Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Okul Terk Sebepleri ve Örgün Eğitim Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu Selahiddin Öğülmüş
Osmanlı Devletinin Modernleşme Sürecinde Eğitim Temalı İlk Gençlik Örgütlenmeleri Levent Eraslan, Umut Cafer Karadoğan
Otistik Kardeşlere Sahip Çocukların Davranışsal ve Duygusal Uyumlarının, Benlik Kavramlarının ve Sosyal Desteklerinin İncelenmesi Murat Aldan, Pınar Vural
Oy Cihan Bizum Cihan: Gençlik Başkaldırır Nuran Alptekin Kepenek
Öğrenci Başarısını Etkileyen Teori ve Yaklaşımlar Üzerine Yapılan Araştırmalar: 1990-2011 Esra Eret, Tuba Gökmenoğlu, Cennet Engin Demir
Öğrenci Çalışma Rehberi / Öğrenmenin İlkeleri 2 Adem Karafilik, Engin Kuyucu
Öğrenci Çalışma Stratejileri / Öğrenmenin İlkeleri 3 Adem Karafilik, Engin Kuyucu
Öğrenci Koçluğu Pınar Yazır Özgür
Öğrenci Memnuniyet Araştırması: Beklenen Sonuçlar
Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları Uğur Çapulcuoğlu, Bülent Gündüz
Öğrenci ve Öğretmen Dünyasındaki Trajikomik Gerçekler M. İsmail Kutupyıldızı
Öğrenci Yol Haritası / Öğrenmenin İlkeleri 1 Adem Karafilik, Engin Kuyucu
Öğrencilerin Cinsel Mitlerinin İncelenmesi Serap Ejder Apay, Reva Balcı Akpınar, Sevban Arslan
Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği Osman Uluyol
Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma Cenk Akbıyık, Adnan Karadüz, Sadi Seferoğlu
Öğrencilerin Kendi Hazırladıkları Vaka Örnekleriyle Öğretimin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkmadaki Rolü Eda Gürlen
Öğrencilerin Yaşama Alanlarının Atılganlık Düzeylerindeki Rolü: Sivas Merkez Kampüs ve İlçe Myo Karşılaştırması Zekiye Tamer Gencer
Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Abdulkadir Çekin
Öğretmen Adaylarının Kişilik Tipleriyle Sınıf Yönetimi Profilleri Arasındaki İlişkisinin Değerlendirilmesi Hakan Kurt, Gülay Ekici, Özlem Aksu, Murat Aktaş
Öğretmenler ve Aileler İçin Rehber Kitap Mustafa Otrar, Pınar Koç Yıldırım
Ölüm Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı ve Psikolojik İyi Olmaya Etkisi Fuat Tanhan
Ön Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Yoksulluk, Öz Saygı Ve Umutsuzluk Düzeyleri Açısından İncelenmesi Meral Taner Derman
Öz Kıyım Girişimi Nedeni İle Acil Servise Başvuru: Erken Ve Geç Ergenlerin Klinik Özellikleri Mehmet Tahir Gökdemir, Halil Kaya, Mehmet Özgür Erdoğan, Özgür Söğüt, Mehmet Zeki Tanırcan, Hasan Büyükaslan, Leyla Solduk
Özgürüm Ama Mecburiyet Var - Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor Leyla Neyzi, Haydar Darıcı
Pazarlama Halkla İlişkileri (Mpr) Araçlarının Genç Tüketicilerin Marka Değerini Etkileme Düzeyi ve Atatürk Üniversitesinde Bir Uygulama Mehmet Serdar Erciş
Peygamberimizden (a.s.m.) Gençlere Sesleniş - 1 Mehmed Paksu
Peygamberimizden Gençlere Sesleniş (Bir Rehbere İhtiyacım Var!) Mehmed Paksu
Peygamberimizin (sav) Sevdiği Genç Tekin Kılıç
Politikleşme ve Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Örneği Ayşegül Bozan
Popüler Kültür ve İşçi Gençlik Mehmet Güzel
Popüler Roman ve Gençler Üzerindeki Etkileri-Bursa Örneği Fatih Acer
Potansiyel Suçlular: Sokak Çocukları Abdullah Korkmaz
Psiko-Eğitim Uygulamasının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi Birsen Şahan Yılmaz, Baki Duy
Psikolojik Açıdan Ergenlerde Dini Tutum ve Davranışların Tahlili Abdulvahit İmamoğlu, Saliha Ferşadoğlu
Quebec Öğrenci Grevi ve Yeni Gençlik Siyaset(ler)i: Kayıp Bir Kuşak mı, Genç Olmaktan Kaynaklanan Deneyimler Üzerinden Aktivizmin Yeniden İnşası mı? Begüm Uzun
Reklamlarda Gençlik Kimliğinin Kurgulanması: "Genç Turkcell" Örneği Alparslan Nas
Rekreasyon Bölümlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Bölüm Öğrencilerinin Beklentilerinin Araştırılması Ercan Zorba, Emrah Cerit, Hayrettin Gümüşdağ, Meltem Evli
Resolving Emotional Conflicts in Healthy Adolescent Population (Sağlıklı Ergen Popülasyonunda Duygusal Çelişki Çözümleme) Meryem Arzu Aruntaş
Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları ve Suça Yönelimleri (Mersin İli Örneği) Mehmet Güngör
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Durumlara Yaklaşma ve Kaçınma Motivasyon Düzeylerine Etkisi Satı Dil, Burcu Aykanat
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Akran Desteği ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Fidan Küdür Çırpan, Sezgi Çınar
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Sağlıkla İlişkili Davranışlar Gülay Yılmazel
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Bircan Ulaş, Fatoş Uncu, Sarp Üner
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Havva Kaçan Softa, Sümeyra Kaya
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Bilgi Ve Tutumları Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan, Nilüfer Kıranşal
Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Meltem Aydın, Semra Erdoğan, Mine Yurdakul, Aslı Eker
Sahabilerden Gençlere Sesleniş - 2 Mehmed Paksu
Sakarya Bölgesindeki Adölesan Gebeliklerin İncelenmesi Nermin Akdemir, Filiz Bilir, Arif Serhan Cevrioğlu, Selçuk Özden, Sühha Bostancı
Sanat eğitiminin risk altındaki çocuklar üzerindeki etkisi Sedat Özer
Savaş Kavramı Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri (Kafkas Üniversitesi Örneği) Özgür Aktaş, Ahmet Özmen
Seçilmiş Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinde Sigara İçme Yaygınlığı Ve Sigarayı Bırakmaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Türker Türker, Necmettin Koçak, İbrahim Aydın, Hakan İstanbulluoğlu, Cengiz Han Açıkel, Tayfun Kır, Selim Kılıç
Sen Benim Hayalimsin Fatma Pekşen
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Atatürk Üniversitesi K.K.E.F Örneği Barış Demirci, Şebnem Güleryüz
Sınıf Tekrarı Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Akademik Güdüleme ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Ahmet Bedel
Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma İstanbul Örneklemi Seda Gökçe Turan
Siber zorbalıkla ilgili değişkenlerin incelenmesi ve gerçeklik terapisi yönelimli bir müdahale programının siber zorbaca davranışlar üzerindeki etkisi Taşkın Tanrıkulu
SİLİNEBİLİR KONUSU İNCELENMELİ Genç Edebiyatçı Arkadaşlara Bazı Tavsiyeler Charles Baudelaire
SİLİNEBİLİR ROMAN Gençlik Joseph Conrad
SİLİNEBİLİR/ÇALIŞTAY Gençlik Araştırmaları Çalıştayı Levent Eraslan, Mehmet Bulut
SİLİNEBİLİR/KONU Gençlerle Hak Temelli Savunuculuk Projeleri El Kitabı Laden Yurttagüler, Ali Alper Akyüz
SİLİNEBİLİR/ROMAN Hayat Gülümsersen Gülümser Sana (Engelli Bir Genç Kızın Kaleminden Gerçek Yaşam Hikayesi) Gözde Akkılıç
silinecek Sami Şener
SİLİNECEK (2 KEZ KAYDEDİLMİŞ) Kollektif
SİLİNECEK AMA TEZ OLARAK GİRİLMELİ Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi Osman Zorbaz
SİLİNECEK Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi Bekir Çar
SİLİNECEK Ulusal Gençlik Stratejisi Nasıl Geliştirilir? : Gençlik Politikaları Kılavuzu Finn Yrjar Denstad
SİLİNECEK Yoksa Hayat Gençken Daha mı Zor? İpek Ongun
SİLİNECEK- ROMAN.Elden Düşme Ellen Wittlinger
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler Üzeyir Garih
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Standartlaşmış Sınavlarla Öğrenci Seçimi ve Öğrenci Başarısında Cinsiyet Farkları F. Kemal Kızılca
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ(aynı kitaplar) Genç Kızlara Özel Set Faruk Beşer
SİLİNECEK/İLGİSİZ Çocuk ve Gençlik Oyunları: Tangramım Nerede? Pepe mi, Sobe mi? Duru'nun Yıldızları Üstün Dökmen
SİLİNECEK/İLGİSİZ Okul Mazeretleri Çiğdem Keskinbıçak
SİLİNECEK/KONU DIŞI Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımında Akran İlişkileri Margaret Kernan, Elly Singer
SİLİNECEK/ROMAN Flört Laurell K. Hamilton
SİLİNECEK/YAŞ Baskın Zeka Türüne Dayalı Olarak Geliştirilen Bilgisayar Destekli Trafik Eğitiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi Hüseyin Çakır, Hafize Keser
SİLİNENECEK/ROMAN Öğrenci Naci Süslü
SİLİNMELİ/KONU DIŞI Çocukların Kaleminden Anne Babaların Okul Anıları Meral Demir
SİLİNMELİ/KONU DIŞI Eyvah! Anneme Dönüşüyorum Gina McKinnon
SİLİNMELİ/KONU Diş Hekimliği Öğrencilerinin 2. Sınıf-5. Sınıf Lateks Allerjisinin Karşılaştırılması Veli Kıfıl, Kıvanç Bektaş Kayhan, Meral Ünür
SİLİNMELİ/KONU Varlığın Sevinci: Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Çocukluğu ve Gençliği H. Rahmi Yananlı
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde Bulunan Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okuma Alışkanlıkları İlhan Erdem, Hatice Altunkaya
Sivas'ta Okuyan Lise Öğrencilerinde İç Evliliğin Fiziksel Gelişim ve Beden Yapısı Üzerine Etkisi Mustafa Kılıç
Sokaklardan “Club”lara: Alman-Türk Gençliğinin Müzik Serüveni Serhat Güney, Cem Pekman, Bülent Kabaş
Sol Yükselirken Sosyalist ve Genç Olmak Haluk Yurtsever
Son 10 Yıllık Dönemde Gençlik Politikaları Bağlamında Yaşanan Demokratik Evrim Süreci Ahmet Kızılkaya, Ömür F. Karakullukçu, Cemalettin Kömürcü
Sosyal Ağ Kullanım Performansına Göre Üniversite Değerlemesi: Twitter ve Türkiye Üniversiteleri Üzerine Bir Çalışma Ali Köktürk
Sosyal Belediyecilik Bağlamında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri: Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi Örneği İsmail Yavuz
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Öğrenci Algıları Erol Koçoğlu
Sosyal Dışlanma ve İşgücü Piyasasında Gençler Sinem Yıldırımalp, Bora Yenihan
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Uygulaması Dersleri Kapsamında Uygulama Yürütecekleri Kurumları Tercih Etme Süreçleri Ercüment Erbay, İlkay Başak Adıgüzel, Sinan Akçay
Sosyal Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma "Üniversite Gençliği Sosyal Medya Okuryazarlığı'nın Neresinde?" Pınar Seden Meral, Sevil Bektaş
Sosyal Medya Ortamı Olarak Facebook'un Çekiciliği ve Ergenlerde Bağımlılık Düzeyi Yeliz Kusay
Sosyal Sorumluluk: Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Algılarının Ölçülmesi Huriye Toker, Merba Tat
Sosyolojik açıdan suçlu çocuklara özel yargılama usulleri ve çocuk suçları: Gülşehir örneği Özgecan Nidal Sulan
Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi Bekir Çar
Spor Eğitimi Veren Liselerdeki Öğrencilerin Kişilik Yapılarının İncelenmesi ve Diğer Liselerdeki Öğrenciler ile Karşılaştırılması Serkan Kurtipek
Standartlaşmış Sınavlarla Öğrenci Seçimi ve Öğrenci Başarısında Cinsiyet Farkları F. Kemal Kızılca
Stres ve Din: Lise Gençliği Üzerine Psikolojik Bir Araştırma (Kahramanmaraş Örneği) Fatma Kırman
Stresle Başa Çıkma Programının Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Gülriz Yedigöz Sönmez
Suça Karışmış Ergenlerde Problem ve Olumlu Sosyal Davranışlar: Ergen, Anne ve Akran Özellikleriyle İlişkileri Nilay Pekel Uludağlı, Melike Sayıl
Suça Sürüklenen 12-18 Yaşlar Arası Ergenlerde Şiddetin Din Psikolojik Tahlili (Sakarya Örneği) Nimet Ferah
Suça Sürüklenen Çocukların Korunmasına Yönelik Politikalar Ve Kocaeli İli Verilerinin Değerlendirilmesi Murat Çakır
Suça Sürüklenen Çocukların Risk Alma Davranışlarının Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Nergiz Öztürk
Suça Sürüklenen Ve Sürüklenmeyen İki Grup Çocuğun Çizim Testleri İle Değerlendirilmesi Ve Empati Ve Özsaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Gaye Özmen
Suça Sürüklenmiş Erkek Ergenler ile Suça Sürüklenmemiş Erkek Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması: İstanbul Anadolu Yakası Örneği Fatih Kurtuluş
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Mamulleri-Alkol Kullanım Durumları ve Sigaraya Yaklaşımları Medet Korkmaz,  Sıddıka Ersoy,  Şükran Özkahraman,  Emel Taşçı Duran,  Esin Çetinkaya Uslusoy,  Sıtkı Orak,  Hikmet Orhan
Şanlıurfa İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları ve İlişkili Faktörler Zeynep Dağdeviren, Zeynep Şimşek
Şiddet İçerikli Televizyon Yayınlarının Çocuk Suçluluğu Ve Şiddete Yönelim Üzerindeki Etkileri: Ağrı Örneği Güner Durmuş
Şiddet İçerikli Yerli Dizilerin Gençler Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği Niyazi Özkan
Şiddet Suçlarına Sürüklenen Ergenlerde Dini Potansiyeller İbrahim Çapak, Nimet Ferah
Taş Atan Çocukların Sosyo-kültürel ve Ekonomik Altyapısı Süleyman Karacelil, Mehmet Çay
Tek Ebeveynli Olan ve Olmayan Ergenlerin Atılganlık Düzeyleri ile Benlik Saygılarının İncelenmesi: İstanbul İli Sancaktepe Örneği Mesut Demirbilek
Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Enes Bal
Teknoloji Çağında E-Tüketim ve Genç Tüketicilerin Değişen Tüketim Algıları Zeynep Kaban Kadıoğlu
Teknolojinin Öğrenci Bağlılığındaki Rolü ve Derste Teknoloji Kullanımı ile Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Selim Günüç
Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları Karacelil Süleyman
The Prediction of Separation-Individuation in Turkhis Late Adolescents Through Five Factor Personality Dimension(Türk Geç Ergenlerde Beş Faktör Kişilik Boyutlarıyla Ayrışma Bireyleşmenin Yordanması) Sevda Aslan
Tıp Fakültesi Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Cerrahisi Stajı İçin Düşünceleri: Geribildirim Anketlerinin ve Sınav Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir
Tıp Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Bağışıklaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Meltem Işıkgöz Taşbakan, Serhat Uysal, Raika Durusoy, Hüsnü Pullukçu, Oğuz Reşat Sipahi, Tansu Yamazhan, Sercan Ulusoy
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler Ahmet Engin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Düzeyini Etkileyen Etkenler, Anne-Babaya Bağlanma ve Yetişkin Bağlanma Biçimleri Halime Türe
Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Düzenlenen El Hijyeni Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ayşegül Çopur Çiçek, Ahmet Atasoy, Ayşe Ertürk
Toplumsal Değişim Sürecinde Din Ve Toplumsal Cinsiyet Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Harun Tunç
Toplumsal Gruplara Üye Olan ve Olmayan Gençlerde Kimlik Yönelimi, Toplumsal Karşılaştırma, Arkadaşlara Bağlılık ve Grupla Bütünleşme Selçuk Aslan
Toplumsal Körlüğün Kırıp Döktükleri: Kır Gençliği Dilek Eroğlu
Turizm Bölgesinde Yaşayan 18-25 Yaş Arası Gençlerin Dinî Tutum ve Davranışları: Kuşadası Örneği Ramazan Çınar
Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları: Yerli Genç Turistler Üzerine Bir Araştırma İbrahim Giritlioğlu, Atınç Olcay,  Serkan Türkmen
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği) Yusuf Aymankuy, Şimal Aymankuy
Türk Dünyasında Gençlik Örgütleri: Yakın Tarihimize Kısa Bir Bakış Akram Abdullayev
Türk Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ayşem Çalışkur
Türk ve Danimarka'lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV-IDS'li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Saniye Çimen, Zuhal Bahar, Candan Öztürk, Murat Bektaş
Türkiye Ekonomisinde İşsizliğin Gelişimi, Genç İşsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri Yasin Sertkaya
Türkiye Ergen Profili Araştırması: Tepa 2013 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Türkiye Gençlik Raporu- Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri Sekam
Türkiye'de Adli Sistemdeki Çocuklar İçin İkincil Bir Muhtemel Travma Kaynağı: Hakim ve Savcıların Tutumları Onur Burak Dursun, İbrahim Selçuk Esin, Mustafa Güleç, Mustafa Talip Şener, Fatma Varol Taş, Nazım Ercüment Beyhun, Mehmet Gödekli
Türkiye'de Adölesan Sağlığının Durumu-Gençlik Merkezleri Orhan Derman
Türkiye'de Bir Yükseköğretim Kurumundaki E-öğrenme Hakkında Öğrenci Görüşleri (The Students' Perceptions About E-Learning in A Higher Education Institution in Turkey) Abdullah Selman
Türkiye'de Eğitimli Genç Mobil Telefon Kullanıcılarının Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Karar Modeli Deniz Kadıoğlu
Türkiye'de Genç İşsizlik Sorunu: Denizli İli Örneği Pelin Suzan Işıkoğlu
Türkiye'de Gençlik - Beklentiler Problemler Düşünceler Sami Şener
Türkiye'de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Nilhun Doğan
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Epistemolojileri ile Öz Değerlendirme ve Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Murat Erol
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Ve Psikolojik Yardım Almaya Ilişkin Tutumlarının Incelenmesi Yasin Göker
Türkiye’de Ergenlerin Duygusal Özerkliklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Aysel Esen Çoban
Türkiye’de Erkeklik İnşasının Bedensel ve Toplumsal Aşamaları Atilla Barutçu
Türkiye’de Gençlik Sosyolojisi Çalışmalarına Dair Bibliyografik Bir Değerlendirme Ömer Miraç Yaman
Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak Cenk Özbay
Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi Leyla Yılmaz Fındık, Yüksel Kavak
Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili Seda Bayraktar, Ahmet İncekara
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikinliğine Yönlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Pınar Vural, Halit Necmi Uçar, Şafak Eray, Merve Çolpan, Ömer Kocael
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Danışman Abi/Abla Modeli Ömer Miraç Yaman
Uzaktan Eğitim Hizmetinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi'nde Bir Uygulama Ali Çağlar Çakmak
Üç Kuşak Arasındaki Değer Değişimi Bülent Kaya
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden İmgesi ve Yeme Tutumlarının Sosyodemografik, Psikolojik ve Beslenme Faktörleri ile İlişkisi Aliye Özenoğlu, Hatice Kumcağız, Alper Tokay, Günay Can, Kamil Alakuş, Gamze İnce, Elif Tosun
Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği) Semra Ataş
Üniversite Gençliği Araştırması Türkiye'deki Üniversite Gençliğinin Profili Özer Sencar
Üniversite Gençliğinin Evlilik, Aile ve Boşanma Konusundaki Düşünce ve Görüşleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Karabük Üniversitesi Örneği Tevfik Köroğlu
Üniversite Gençliğinin Metropol Kente Uyum Sağlamada Stratejileri: İstanbul Örneği Ali Çağlar Deniz
Üniversite Mezunlarının Liderliğe İlişkin Yaklaşımları Murat Pazarbaş
Üniversite Öğrencileri Arasında Enerji İçeceği Tüketiminin ve Bilincinin Araştırılması İdris Kayantaş
Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Örüntüleri Şükrü Balcı, Ayşe Arsal Gölcü, Minel Eray Öcalan
Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık Davranışı Nuran Bayram, Müslüm Saylı
Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Kendini Aşkınlık ve Maddiyatçılık İlişkisi Cemal Can
Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajı ve İlişkili Değişkenlerin Üçlü Etki Modeli Kapsamında İncelenmesi Deniz Aldan
Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nermin Arslangiray
Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyetsizleşme Şeyma Karatepe
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları ve Bağlanma Biçiminin Depresyon ve Kaygı Belirtileri Ile Ilişkisinde Aleksitiminin Aracı Rolünün İncelenmesi İpek Şenkal
Üniversite Öğrencilerinde Değer Algılamaları: İstanbul'daki Üniversitelerde Uygulama Zehra Nur Daci Atlamaz
Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Eğilimi ve Anlam Duygusu Ferdi Kıraç
Üniversite Öğrencilerinde Dürtüsellik, Riskli Davranışlar ve İstismar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özge Erel
Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabulü ile Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Güler Kavak
Üniversite Öğrencilerinde Enerji İçeceği Tüketiminin Alkol-Madde Kullanımına Etkisi ve Dürtüsellikle İlişkisi Nil Banu Bahadırlı
Üniversite Öğrencilerinde İnanç Tarzları, Denetim Odağı ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler (Sivas Örneği) Beyazıt Yaşar Seyhan
Üniversite Öğrencilerinde İyilik Hali İle Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Figen Kasapoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Müziğin Ruhsal Duruma ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerine Etkisi Mahire Olcay Çam, Halil Altınköprü
Üniversite Öğrencilerinde Obezite Sıklığı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Fatih Murathan
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı, Kaygı Duyarlılığı ve Madde Kullanım Durumları Burcu Aydoğdu
Üniversite Öğrencilerinde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Emre Şenyüzlü
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Oluşmasında Geleneksel Kimliğin Rolü: Iğdır Üniversitesi Örneği Suzan Moç
Üniversite Öğrencilerinde Travma Sonrası Gelişimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Cansu Altan
Üniversite Öğrencilerinde Travmatik Yaşantıların, Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi Zeynep Irmak Şahin
Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Akılcı Olmayan İnanışlar Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Semanur Kodan
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Amaçları ve Yalnızlık Arasındaki İlişki: Temel Ruhsal Gereksinme Doyumunun Aracılık Rolü Tahsin İlhan
Üniversite Öğrencilerinin “Piercing”e Yönelik Bilgi ve Tutumları Dilek Çakır Umar, Filiz Öğce, Yeliz Çakır Koçak, Zehra Baykal Akmeşe
Üniversite Öğrencilerinin Ahlâka Dair Konuşmalarındaki Konum Alışlar Latif Karagöz
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hasan Basri Memduhoğlu, Fuat Tanhan
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi Öner Çelikkaleli, Sinem Evin Akbay
Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma Durumları Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Analizi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği) Hilmi Erdal, Hasan Gökhan Doğan, Derya Ağcadağ
Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumları ve Stresli Yaşam Olaylarına Göre Psikolojik İyi Oluşu Musa Karabeyeser
Üniversite Öğrencilerinin Askeri Darbelere Yönelik Algı, Bilgi ve Tutumları Üzerine Bir İnceleme Sevda Gülşah Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin Aşk Biçimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Miray Açıkel
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin İncelenmesi Ahmet Rıfat Kayiş
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi İlknur Tütüncü, Eda Karaismailoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Bilgisayar Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Siberaylaklık Davranışlarına Etkisi Sevil Yaşar
Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimleri ile Bireysel Değerleri Arasındaki İlişki Kürşad Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmelerinin Aleksitimi ve Psikolojik İhtiyaçlarına Göre İncelenmesi Süleyman Barbaros Yalçın, Erdal Hamarta
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Romantik İlişki Doyumları ve Eşlerinin İlişki Doyumlarına Yönelik Algıları Seyda Özbiçer
Üniversite Öğrencilerinin En Sık Yaptığı Dil Yanlışları: Yazım ve Noktalama Özden Savaş
Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçme Eğilimleri Esin Efe
Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Ürünleri Tercih Etme Nedenleri İrfan Yazıcıoğlu, Alper Işın, Burcu Koç
Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Ahmet Yumuşak
Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli ve Chaid Analizi ile Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Murat Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Ürünleri Tüketiminde Medyanın Etkisi: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Fadime Dilber, Abdülkadir Dilber
Üniversite Öğrencilerinin Günlük Konuşmalarında Görgü Kurallarının Edim Bilimsel İncelemesi Serpil Ayduttu
Üniversite Öğrencilerinin Hayat Tarzı ve Toplumsal Değerler Celalettin Vatandaş, Burhanettin Can, İ. Mete Doğruer, Aşkın Özcan, Elif Yaman
Üniversite Öğrencilerinin İçsel ve Dışsal Motivasyon Kaynakları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Hikmet Yazıcı, Fatma Altun
Üniversite Öğrencilerinin İhtiyaç Doyumu ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Umut Kermen
Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Öğrenme Profilleri (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Örneği) Nurten Özçelik
Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançlarının Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumlarına Göre İncelenmesi Cem Ali Gizir
Üniversite Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumları ve Problemli İnternet Kullanımları Nurten Sargın
Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı Ömer Faruk Kültür
Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları ve Başkalarını Bağışlama Davranışlarının İncelenmesi İclal Çivan
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Düzeyleri ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sevginar Vatan
Üniversite Öğrencilerinin Konuşma Becerilerini Kullanmaya Yönelik Tutumları Bircan Eyüp
Üniversite Öğrencilerinin Kulaklıkla Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi: Başkent Üniversitesi Örneği Nuri Tanrıkulu, Özgül Akın Şenkal, Erdinç Aydın, Levent Özlüoğlu, Mustafa Agah Tekindal
Üniversite Öğrencilerinin Marka Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Şehirlerarası Ulaşım Sektöründe Bir Uygulama Cihad Doğan
Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri Hüseyin Şimşek
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri Ebru Öztürk Çopur
Üniversite Öğrencilerinin Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının Psikolojik İyi Oluşlarını Yordama Gücü Behire Kuyumcu
Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri Nursel Topkaya, Betül Meydan
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Altan Karataş, Cem Ali Gizir
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi Halim Sarıcaoğlu, Coşkun Arslan
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları, Kendini Affetme Düzeyleri ve Geçmişe Yönelik Anne Kabul Red Algıları Arasındaki İlişkiler Derya Halisdemir
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşlarının Problemli İnternet Kullanımı ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Muhammet Fatih Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde İrrasyonel İnançlar ve İstismar Canani Kaygusuz
Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Tarzları ile Sanal Mağazalara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkileri Somayyeh Bikari
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Sosyal Destek ve Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Önder Baltacı, Erdal Hamarta
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Kadir Has Üniversitesi Örneği Gökhan Dikme
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Durumları: Atatürk Üniversitesi Örneği Betül Gülcü
Üniversite Öğrencilerinin Strese Yatkınlık ve Stresle Başetme Durumları Arzu Özyürek
Üniversite Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Kavramlarının İncelenmesi Duygu Dinçer
Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Semanur Kodan Çetinkaya
Üniversite Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yapısını Oluşturmadaki Sorunları Eyyup Coşkun, Esra Nur Tiryaki
Üniversite Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri Eyyup Coşkun, Esra Nur Tiryaki
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançları Duygu Çavdar
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi Burcu Öngen, Serpil Aytaç
Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Algısı ve Bilgi Kaynakları Kamile Gülüm, Nermine Seyfullayeva
Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Kaygı ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Aysel Esen Çoban, Neslihan Güney Karaman
Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları Bahar Baran, Figen Ata
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon İle Anksiyete Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi İnci Yelkenci
Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Ergenlerin Bağlanma Stilleri ve Öz Yeterlikleri ile Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Evren Erzen
Üniversitede Öğrenim Gören Gençlerde Flörtte Şiddet Alime Kaya Sakarya
Üniversiteler Direnin! (Bir Kassandra Çağrısı) Hayrettin Ökçesiz
Üniversiteli Gençlerin Eş Seçim Kriterlerinin Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi Hasan Bozgeyikli, Emre Toprak
Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları Yunus Emre Karakaya, Özgür Karataş, Çağrı Özdenk, Fahri Karataş
Üniversitesi Öğrencilerinde Yeme Alışkanlığı, Beden Algısı ve Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi Ruhuşen Kutlu
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi Cengiz Tüysüz
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi Ahmet Kurnaz, Ümit Çiftci, Hilal Karapazar
Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ferhat Kardaş
Var mı Beni Anlamak İsteyen Nevzat Tarhan
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Hedef Kültürle Bütünleştirilmiş Dersler Sonrasında Görüşlerinin İncelenmesi Ömer Koçer
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı ile İlgili Okutman ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Onur Mustafa Kan, Betül Sülüşoğlu, Özcan Demirel
Yabancı Dil Öğretim Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri Mustafa Öztürk
Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Destekli Programın Üniversite Öğrencisi Genç Yetişkinlerin Tutum ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi Pelin Pakyüz
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Muhammet Gerçek
Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi Gözde Algün Doğu
Yapısal Aile Sistemleri Kuramı Bağlamında Ergenlik Döneminde Aile Yapısı ve Ergenlik Dönemi Sorunları Ebru Akün
Yasa Dışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Erkek Ergen ve Yetişkin Bireylerin Motivasyon Durumlarının Değerlendirilmesi Şenay Güler Akın
Yaşasın Uçan Halı Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramının İrdelenmesi Hikmet Asutay
Yatılı ve Gündüzlü Okuyan Çocukların Benlik Kavramlarının ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi Aysel Köksal Akyol, Güneş Salı
Yazılı Basında Suça Sürüklenen Çocukların Sunumu Üzerine Bir İnceleme Gizem Orçin
Yeni Medya Çağı Çerçevesinde Türkiye'de Televizyondan İnternet'e Dönüşüm ve Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu Ali Murat Kırık
Yeni Nesil İletişim Araçlarının Nesiller Arası Kültür Transferine Etkileri Osman Özsoy
Yeni Toplumsal Hareketler ve Sosyal Değişimin Orta Doğu'daki Gençler Üzerindeki Etkileri Susran Erkan Eroğlu, Mehmet Fatih Cesur
Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde İlgili Kurumlarla Etkileşimi Eyüp Zengin, Mücahit Kesgin
Yetişkinliğe Geçişte Bireyleşme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öğrencileri ve "Unutulan Yarı" Hasan Atak, Emine Gül Kapçı, Figen Çok
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Eğitim-Öğretim Yaşantılarında Stresle Başa Çıkma ve Sosyal Karşılaştırma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kübra Saral
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ender Durualp, Pınar Çiçekoğlu
Yetiştirme Yurdunda Kalan Erkek Ergenlere Uygulanan Yapılandırılmış Eğitimin Benlik Saygısı Umutsuzluk Düzeyi ve İntihar Olasılığı Üzerine Etkisi Şenay Akpınar
Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Anne-Baba Algıları: Nitel Bir Çalışma Özlem Karakuş, Mehmet Kırlıoğlu, Doğa Başer, Burcu Bati
Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi İhsan Seyit Ertem
Yurtdışında Yaşayan Türk Gençlerinin Sosyo Kültürel Değerlendirilmesi Orhan Gümüşel
Yurtta Kalan Kız Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıkları ile Vücut İmajı, Duygusal Durum ve Akademik Başarı İlişkisi Gamze Ekici
Zamanı Yönetmek: Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi Bora Yenihan, Mert Öner
RSS - 2013 beslemesine abone olun.