1991 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 172 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Elazığ F.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uyum Problemleri Dilek Yıldız
Kırsal Kesim Gençliğinin Tarımda İstihdam İmkanlarının Arttırılması Ahmet Erkuş
Suçlu Çocuklara/Gençlere ve Sorunlarına Genel Bir Bakış Sema Kaner
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri İle İlgili Kalıp Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Serçin Baykal
Yazılı Alman Basını İçinde Gençlik Basını Seniha Şahinbaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Edirne Merkezindeki Orta Dereceli Okul Öğrencilerinde Kaygı Düzeyleri ve Bazı Sosyoekonomik Determinantları Faruk Yorulmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlikte Benlik İmajı: Çalışan ve Öğrenci Ergenler Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma Mehmet Haluk Özbay, Nail Şahin, Gül Hınçal, Serpil Güngör, Emine Öztürk Kılıç, Aliye Mavili Aktaş, Mehmet Aybaş, Erol Göka
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Girişkenliği Ortalamanın Altında ve Üstünde Olan Üniversite Öğrencilerinde Rorschach Testi Bulgularının Karşılaştrılması Nuran Oğuzkaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Etkileyen Ailesel Değişkenler Gürhan Can
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Perceived Familial Psychological Functioning as an Antecedent Factor of Body Image and Eating Attitudes Among Turkish Adolescents(SİLİNECEK) Merrie Ward
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Selma Çivi, Kemal Şahin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanmak İçin Bir Özel Dershaneye Devam Eden Öğrencilere Uygulanan Öğrenci Bilgi Formunun Sonuçları Adnan Kulaksızoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Tahmin Ettikleri Akademik Başarıları ile Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Meral Kılıç Atıcı
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki onyedi yaş grubu gençlerin kendini kabul düzeyini etkileyen bazı faktörler üzerinde bir araştırma Fatma Kandemir
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma Fatma Kandemir
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Rollerinin Araştırılması Betül Aydın, Ayşe Nur Kavuncu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerindeki Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Rollerinin Araştırılması Betül Aydın, Ayşe Nur Kavuncu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Ailesi Yanında Kalan 14-18 Yaş Grubundaki Gençlerin Cinsiyet Rolü Kimlikleri İle Moral Gelişimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Z. Fulya Temel
(3 KEZ GİRİLMİŞ)Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan 14-18 yaş grubundaki gençlerin cinsiyet rolü kimlikleri ile moral gelişimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi Z. Fulya Temel
(BİLDİRİ) Bir Meslek Lisesinde İntiharı Önleme Çalışmaları Refia Palabıyıkoğlu, Işık Sayıl, Birsen Ceyhun, Y. Sözer
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL)Cohesion And Adaptability In The Families Of Schizophrenic And Normal Adolescents: A Study Of The Circumplex Model Of Family Systems (Normal ve Şizofren Ailelerinde Bağlılık ve Uyum: Aile İşleyişinin Circumplex Modeli) Ümit Demirtoka
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Sürmeli Ağdemir
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Sürmeli Ağdemir
(KONU UYGUN DEĞİL) Yunus Emre'de Ölüm: Genç Ölümleri veya Gök Ekini Biçmek Namık Açıkgöz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuk Kişiliğinin Gelişiminde Aile, Okul ve Dış Çevrenin Rolü Birsen Gökçe
1990 Yılında Elazığ İlinde 9-21 Yaş Grubuna Mensup Kişiler Tarafından İşlenen ve Basına İntikal Eden Suç Örnekleriyle Çocuk Suçluluğu Sorununa Genel Bir Bakış Eşref Yerkazan
Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Açıköğretim Sistemine İlişkin Tutumları Nuray Parlak
Adolesanlarda Özdeğer Duygusu ve Fiziksel Hastalıklarla İlişkisi Füsun Çuhadaroğlu
Adolesanlarda Toplumsal Destek Algısı Sennur Zaimoğlu
Adolesanların Ağrı ile Başetme Durumları Güler Cimete
Adolesans Döneminde Benlik İmajı Mine Özgüroğlu
Ahilikte Gençlik ve Eğitimi Mahmut Tezcan
Aile İçi Kuşaklar Çatışması Seyfeddin Erşahin
Anadolu Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları Sürmeli Ağdemir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kütüphane Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Şafak Ercan
Ankara'da Bulunan Çocuk Yuvalarında Kalan 9-12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Kız ve Erkek Çocuklarda Korku Yaygınlığı ve Yoğunluğu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Yaşare Aktaş
Basında Gençlik İmajları Figen Çok
Bazı Değişkenlerin Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen, Danışman ve Yöneticilerin Psikolojik Danışman ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerine Etkisi İbrahim Etem Özdemir
Belirti Tarama Listesi (SCL- 90- R) 'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği İhsan Dağ
Boş Zamanı Değerlendirme ve Gencin Kişilik Gelişimine Katkısı Şükran Kılbaş
Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi Tercihleri Aysel Durmazkul Dursun
Çocuk Emeği: Bu Konuda Neler Yapılabilir? Assefa Bequele
Çocuk İşçilerin Sorunları A. Gürhan Fişek
Çocuk Suçlarında Aile ve Anne-Baba İlişkilerinin Rolü, Birey, Kişilik ve Toplum Muharrem Özsan
Çocuk Suçluluğu Handan Attar
Çocuk Suçluluğu ve Yargılamaları Neşe N. Doğan
Çocuk Suçluluğunun Oluşumunda Aile Etmeni Turgut Erbasan
Çocuk ve Gencin Psikososyal Sağlığında Anne-Baba Tutumu Kemal Çakmaklı
Çocuk ve Gençlerde Davranış Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor Esin Küntay
Çocuk ve Gençlik Psikolojisine Göre Kişiliğin Gelişimi Tevfik Atay
Çocuk ve Yetişkin Suçlarında Aile Yapısının Önemi Tülin İçli, Zafer Zaim Günşen
Çocukları ve Gençleri Suça İten Faktörler Hüseyin Peker
Çocukluk ve Adolesan Döneminde Konversiyon Bozuklukları A. Özkan, A. C. Arık
Çocukluk ve Gençlik Depresyonunun İleriye Yönelik Sonuçları Birsen Sonuvar
Çöken Sinemamızı Gençler Yeniden Kuracak İbrahim Karamemet
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hatay-Adana Eğitim Yüksek Okullarındaki Öğrencilerinin 1987 ÖSS Puanları ile Akademik Başarılarının Karşılaştırılması Kezban Kuran
Davranış Analizleri ve Grup Psikoterapileri Derslerini Alan Öğrencilerin Kendilerini Kabul Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması Ali Uzunöz
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları Üzerine Epidemiyolojik Araştırma
Diyarbakır'da Çocuk Suçluluğu Remzi Oto
Dünyada Çocuk Ve Adölesanlarda İntihar Epidemiyolojisi Hüray Fidaner, C. Fidaner
Düşük ve Yüksek Kaygılı Üniversite Öğrencilerinde Yüzyüze ve Telefonla Kurulan İletişimin Problem Çözme Becerisine Etkisi Özlem Ulusoy
Edirne Merkezindeki Orta Dereceli Okul Öğrencilerinde Kaygı Düzeyleri ve Bazı Sosyo-Ekonomik Determinantları Faruk Yorulmaz
Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Lise Meslek Dalları ile Yüksek Öğretimde İstedikleri Meslekler Arasındaki İlişki Selma Başaran
Ergen Kız ve Yetişkin Kadınlarda Depresyonun Kognitif Açıdan Karşılaştırılması Saynur Canat, Gönül Akçay
Ergenin Sorunları
Ergenlerde Benlik Kavramı ve Anne Baba–Öğretmen Tutumları Ersin Altıntaş
Ergenlerde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımının Benlik İmajı, Depresyon ve Anksiyete Ölçümleri İle İlişkileri Haluk Özbay, Erol Göka, Aliye Mavili Aktaş, Emine Öztürk, Nail Şahin, Serpil Güngör, Mehmet Aybaş, Gül Hınçal
Ergenlik Çağındakilerin Sağlıklarıyla İlgili Yeni Eğilimler Robert W. Blum
Ergenlik ve Yetişkinlik Çağında Başlayan Manilerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma Oğuz Karamustafalıoğlu, Nesrin Bozkan, M.Yücel Ağargün, Nihat Alpay, Mansur Beyazyürek, Nil Dinçer
Ergenlikte Benlik İmajı: Çalışan ve Öğrenci Ergenler Arasında Karşılaştırılmalı Bir Çalışma Mehmet Haluk Özbay, Nail Şahin, Gül Hınçal, Serpil Güngör, Emine Öztürk Kılıç, Aliye Mavili Aktaş, Mehmet Aybaş, Erol Göka
Erkek Çocukların Temsili Sorumlulukları ve Bu Sorumlulukların Cinayet Durumundaki Görünümü Hatice Seda Günenç
Erzurum Il Merkezinde Bulunan Yatılı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarının Araştırılması Üzerine Bir Çalışma Mine Ekinci
Evlilik ve Genç İnsan Açıkoturumu Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu
Faktör Analizi Tekniği Kullanarak Üniversite Öğrencilerinin Gazete Tercihinde Etkin Faktörlerin Belirlenmesi Suat Karagöz
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma Fatma Kandemir
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Rollerinin Araştırılması Betül Aydın, Ayşe Nur Kavuncu
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekleri Algılamaları Lütfi İsmailoğlu
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Uyum Sorunları Yusuf Bakin
Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak Boyun Çevresi: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometik Bir Araştırma Erksin Güleç, İzzet Duyar
Frankfurt'ta Türk İşçi Gençliğinin Yabancılaşma Sorunu Erhan Atiker
Genç Arkadaş Haluk Kırcı
Genç İnsan ve Evlilik Hasan Onat
Gençlerde Madde Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Okul Odaklı Programların Geliştirilmesi Beril Tufan
Gençlerimizin Eğitimleri Üzerine Cavit Binbaşıoğlu
Gençlerin Cinsel Eğitimi Aydın Ankay
Gençliği Anlamak: Gençlik Çağı ve Problemleri Sedat Topçu
Gençliğin Askerlik Öncesi Harbe Hazırlanması Talat Özdoğan
Gençliğin Cinsel Mücadelesi Wilhelm Reich
Gençliğin Görevleri Josef Stalin
Gençliğin Spor Ayakkabı Satın Almasında Tercihlerinin Belirlenmesi Semra Kardeş
Gençlik Refahı Fatma Işıl Bulut
Gençlik Çağında Kız-Erkek Arkadaşlığı Özcan Köknel
Gençlik Dönemi ve Eğitim Edisyon
Gençlik Dönemine İlişkin Bio-Psikososyal Sorunlar ve Sağlık Sunar Birsöz
Gençlik Sorunlarına Çözümleme Yaklaşımları Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
Gençlik Sorunlarına Çözümleme Yaklaşımları Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
Gençlik Sosyolojisi Yazıları Mahmut Tezcan
Gençlik Sosyolojisi Yazıları Mahmut Tezcan
Gençlik ve Gençlik Sorunları İsmail Doğan
Gerçeklik Terapisinin ve Psikodramanın Antisosyal Davranış Gösteren Gençlerin Benlik Algıları ve Empati Düzeylerine Etkisi Sema Kaner
Girişkenliği Ortalamanın Altında ve Üstünde Olan Üniversite Öğrencilerinde Rorschach Testi Bulgularının Karşılaştırılması Nuran Oğuzkaya
Grupla Mesleki Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Meslekleri Tercihlerine Etkisi Hüseyin Öncü
Grupla Psikolojik Danışma'nın Yetiştirme Yurdunda Bulunan Gençlerin Kaygı Düzeylerine Etkisi Kurtman Ersanlı
Gurbetçi Çocuklarımızın Uyum ve Eğitimi Murat Çetin
Hastanede Yatan Adolesanların Kaygı Düzeylerinin Saptanması ve Kaygıya Neden Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi Lale Algıer
Hükümlü Çocuk Ve Yeniden Toplumsallaşma S. Sevda ULUĞTEKİN
Islahevi Çocuklarına Farklı kişilerce uygulanan motivasyonun etkinliğinin karşılaştırmalı tetkiki Şükrü Kandemi, Gül Atilla
İçsel ya da Dışsal Denetimli Olmanın ve Bazı Değişkenlerin Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyine Etkisi Fulya Yüksel Şahin
İki İlçemizde Lise Çağındaki Gençlerde Sigara Kullanmanın Mediko-Sosyal Yönü Selma Metintaş, Cemalettin Kalyoncu, Sait Etiz
İlköğretim Okulları İkinci Kademe (Ortaokul) Öğrencilerinin Öğrenimi Terketme Sorununun Analizi Mustafa Özer
İslam Risaletini Taşımada Gençliğin Rolü Abdullah Nasıh Ulvan
İyimserlik, Sağlık Sorunları ve Akademik Başarı İlişkisi Gül Aydın, Esin Tezer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Mustafa Koç
Kendini Ayarlama Becerisi ve Arkadaşlık İlişkileri Mehmet Altıntaş
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kariyere Yönelenlerle Ev Kadınlığına Yönelenlerin Benlik Kavramları Sabahattin Çam
Köy Gençlerinin Sorunları Nilgün Çelebi
Kronik Bedensel Hastalığı Olan Ergenlerde Kendilik İmgesi (Self-İmage) / Self-İmage of Adolescents With Chronic Physical İllness S. Yasemin Sözer
Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Etkileyen Ailesel Değişkenler Gürhan Can
Liselerde Sportif Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Akademik Başarıları Hüseyin Kara
MAKALE SİLİNECEK Gençlik ve Gençlik Sorunları İsmail Doğan
Müslüman Gençliğin Görevi Ebu'l Ala Mevdudi
Necip Fazıl’ın Gençlik Anlayışı Üzerine Bir Deneme Aşur Özdemir
Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması Süreyya Köker
Okul Başarısından Hayat Başarısına İlkay Kasatura
Okullarımızda Mesleki Rehberliğin Önemi Çağatay Akdemir
Ortaokul III. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri F. Gül Akbalık
Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikoaktif Madde Kullanımına Yaklaşımı ve Demografik Özellikleri Ömer Akil Özer
Ödevin Başarıya Etkisi Neşe Işık Tertemiz
Öğrencilerin 'Tercih Gerekçeleri' Bakımından Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları Arasında İlahiyat Fakültelerinin Yeri Mustafa Öcal
Öğrencilerin Öğretim Sorunlarına İlişkin Görüşleri Eyüp Kemerlioğlu, A. Çakır
Örgütlü Boş Zamanları Değerlendirme ve Gençlik Merkezleri Şükran Kılbaş
Perceived Familial Psychological Functioning as an Antecedent Factor of Body Image and Eating Attitudes Among Turkish Adolescents Merrie Ward
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Problem Alanları ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi Nilgün Sarı
Rokeach Skalası ile Bir Çalışma: Tıp Öğrencilerinin Mesleğe Yönelmeleri ve Değer Sistemleri Berna Arda
Rosenbaum'un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği İhsan Dağ
Sağlığa Zararlı Davranışlardan Sigara İçme Alışkanlığının Yaygınlığı Ve Nedenlerinin Kara Harp Okulu Öğrencilerinde Araştırılması Metin Hasde, Sami Sayer, Tahir Akbay
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Bu Okulları Seçişlerinde Rol Oynayan Unsurlara İlişkin Mukayeseli Bir Çalışma Filiz Özkan
Samsun'da Çeşitli Liselere Yönelmede Rol Oynayan Sosyo Ekonomik ve Eğitimsel Etmenler Reşide Kabadayı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Bilgi-Tutum ve Davranışları Selma Çivi, Kemal Tahir Şahin
SİLİNEBİLİR/YAŞ Kanserli Hastaların Hastalığa İlişkin Psikolojik Tepkileri ve Başetme Yöntemleri H. Çavuşoğlu
SİLİNECEK 2 KEZ GİRİLMİŞ Suçlu Çocuklara-Gençlere ve Sorunlarına Genel Bir Bakış Sema Kaner
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ I. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi
SİLİNECEK EKSİK BULUNMAYAN BİLGİ Eskişehir'de İkamet Eden Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomik Katkısı Mehmet Şahin
SİLİNECEK Lise Öğrencilerinin Sorunları Mehmet Okur
SİLİNECEK ROMAN Öz Yurdunda Garipsin (Üniversiteli Bir Kızın Hatıraları, 3 cilt Takım) Mehmet Zeren
SİLİNECEK(ÇOCUK) Çocukların Duygusal Ezimi, Çocuk İstismarı ve İhmali Fikret Erkman, Esin Konanç
SİLİNECEK/Çift Giriş İslam Risaletini Taşımada Gençlerin Rolü Abdullah Nasıh Ulvan
Sokakta Çalışan Çocuklar ve Sokak Çocukları Sezen Zeytinoğlu
Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye’de Gençlerin İşsizliği Sedat Murat
Sosyoloji Öğrencilerinin Sosyal Değer ve Tutumları Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
Sportif Etkinlikte Bulunan (Sporcu) Lise Öğrencileriyle Bulunmayanların Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması Hamdiye Gültekin
Stres Yönetimi ve Yüksekokul Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yöntemlerine İlişkin Bir Araştırma M. Nazmi Kitiş
Şiddet (Cep Üniversitesi) Yves Michaud
Türk Sinemasında Gençlik Nejat Ulusay
Türkiye’de Erken Evlenmeler Fatma Işıl Bulut
Türkiye’de Gençlik Olayı Sami Şener
Üçüncü Neslin Eğitimi Osman Sezgin
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanmak İçin Bir Özel Dersaneye Devam Eden Öğrencilere Uygulanan "Öğrenci Bilgi Formu"nun Sonuçları Adnan Kulaksızoğlu
Üniversite Konuşmaları, I-II: DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in Ege ve 19 Mayıs Üniversitesi Öğrencilerine Yaptığı Konuşma Süleyman Demirel
Üniversite Öğrencilerinde Kaygı Düzeyleri ile Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının İncelenmesi Betül Aydın
Üniversite Öğrencilerinde Psikiyatrik Belirti Dağılımı Faruk Gürgen, Remzi Oto, K. Barım
Üniversite Öğrencilerinin Dünya Görüşlerinin Bir Grup Üniversiteli Öğrenci Üzerinde İncelenmesi Füsun Hepdinç
Üniversite Öğrencilerinin Tahmin Ettikleri ve Elde Ettikleri Akademik Başarı ile Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Meral Kılıç Atıcı
Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Derslerinden Öğrencilerin Beklentileri Vedat Yazıcı
Üniversitelerimizin Fizik ve Fizik Öğretmenliği Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Bu Programları Tercih Etme Durumları Kudret Özdaş, Naci Ekem
Yaşasın Arkadaşlık Ahmet Tural
Yetiştirme Yurdunda Kalan Adölesanların Büyüme ve Gelişme Durumları Sıdıka Bulduk, Ü. B. Wifari
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Kalan 14-18 Yaş Grubundaki Gençlerin Cinsiyet Rolü Kimlikleri ile Moral Gelişimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Z. Fulya Temel
Yetiştirme Yurdundaki Öğrencilerle, Gestalt Yaklaşımına Dayalı Olarak Yapılan Bireysel Danışmanın Sürekli Kaygı ve Denetim Odağı Üzerindeki Etkileri Fidan Korkut
Yetiştirme Yurtlarındaki Kız Çocuklarının Uyum Problemleri Melahat Beydoğan
Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları Muhsin Hesapçıoğlu, Adil Çağlar
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurtlarda Uygulanmakta Olan Disiplin Yönetmeliği Hakkında Öğrencilerin Düşünceleri Sevim Karakütük
RSS - 1991 beslemesine abone olun.