- SİLİNECEK, EKSİK, UYGUN OLMAYAN VE ÇİFT GİRİŞLİ KÜNYELER Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 2934 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
(2018 makalesi??) Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik-Ekonomik Statülerinin Alışveriş Davranış Biçimlerine Etkileri Ayşe Yayla, Necla Tektaş, Nuray Oz Ceviz, Ali Sarıkaş, Zühal Polat, Mehmet Tektaş 2018
2018 silinecek Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği Ertan Kuşçu 2018
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler Ayla Açıkgöz, Ayfer Dayı, Tolga Binbay 2018
(ROMAN) Michael - Çocuksu Topluma Gençlik Kitabı Elfriede Jelinek 2017
SİLİNECEK Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren Ve İçermeyen Suç Davranışları İle Çocukluk Çağı Travmaları Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Merve Koçak 2017
(BİLDİRİ ???)13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katılan Öğrencilerin Kongreye İlişkin Görüşleri Sevilay Hintistan, Seçil Gülhan Güner, Betül Bayrak 2017
(ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Osman Çevik, Taylan Can Doğanay, Ebubekir Karaçayır 2017
(KONU UYGUN DEĞİL) Aşk 5 Vakittir Mehmet Yıldız 2017
(KONU UYGUN DEĞİL) Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları Evrim Aktepe, Inci Meltem Atay 2017
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Görünmeyen Üniversite Ersin Gürdoğan 2017
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 Temel Psikoloji İlkesi Esra Kanlı 2017
(SİLİNECEK KONU DIŞI) Okul Zorbalığı ve Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının Değerlendirilmesi Fatih Mutlu Özbilen, Tuncay Canbulat, Yağmur Soylu 2017
(silinecek mükerrer) Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma Fatih Ünal Bozdağ, Nebahat Badem 2017
(SİLİNECEK ROMAN) Kuralsız Lise Ekrem Yanık 2017
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stilleri Oruç Ali Uğur 2017
(SİLİNECEK) Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı Ahmet Bilir, Serap Özbaş 2017
(YAŞ GRUBU KONTROL?) Türkiye'de Genç Yetişkinlerin Paraya Karşı Tutumu ve Tasarruf Niyeti (Money Attitude and Saving Intentions of Young Adults in Turkey) Yaw Frimpong Ofori Atta 2017
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bir Ürün Olarak Pırlanta ve Pırlantanın Üniversite Çalışanlarınca Algılanan Ürün İmajı: Gümüşhane ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği Ali Erkam Yarar, Nuri Paşa Özer 2017
ÇİFT GİRİŞ Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Zekeriya Gökçe, Zeliha Traş 2017
ÇİFT GİRİŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi Mehmet Bülent Asma, Funda Çoşkun, Yıldırım Gökhan Gencer, Fatih Eriş 2017
Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı Ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi Sümeyye Çimen 2017
FARKLI BAŞLIK, ÖZET VE SAYFA NUMARASI AYNI ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği) Fethi Nas 2017
MÜKERRER Ergenlerde siber zorba ve mağdur olmanın anne baba tutumları ve okul iklimi ile ilişkisinin incelenmesi Mehmet Şam 2017
SİLİNECEK (1. SINIF ÖĞRENCİLERİ) Sınıf Sorunlarına Eylem Araştırmasıyla Çözüm Arayışı Nevin Güner Yıldız, Ceren Kurtova 2017
SİLİNECEK (TEKRAR) İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç, Medine Ayşin Taşar 2017
SİLİNECEK Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerde Umutsuzluk İncelemesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği Sedat Bayoğlu, Elif Karagün 2017
SİLİNECEK BİRDEN FAZLA GİRİŞ Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme İle İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ 12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi Duygu Anıl, Melike Özer Taymur, Begüm Öztemür 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The İmpact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners) Kadir Doruk 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi Sinem Kızılaslan, Ali Özbilen 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Uygulama Okullarındaki Etkinliklerin Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi Işıl Sönmez Ektem 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Öğretmenlerin Teknoloji Öz Yeterlilikleri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bütüncül Bir Analiz Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan, Bilge Has Erdoğan 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Türk Eğitim Tarihinin Mihenk Taşlarından Meslek Liselerine Karşı Öğrencilerin İlkokuldan İtibaren Yönelimleri ve Okula Aidiyet Duyguları Kadir Ulusoy, Bahattin Erkuş 2017
silinecek çift giriş Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Matematik Okuryazarlıkları ile Ev ve Okul Eğitim Olanakları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Meltem Acar Güvendir 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrenci ve Çalışanlarının Diyabet Riski ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Burcu Doğan, Nurdan Yörük, Can Öner, Gülcan Yavuz, Aytekin Oğuz 2017
SİLİNECEK çift giriş Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim, Duygusal Zeka ve Akılcı Olmayan İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülşen Keser 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) Mehmet Yıldırım, Coşkun Bayrak 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversiteden Mezun Olmak ve Mühendis Olmak Cümali Yaşar, Emin Uğur Ulugergerli 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRŞ Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ali Solunoğlu, Aylin Nalçacı İkiz 2017
Silinecek Karanlık Lise: Gölgeler Alya Öztanyel 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Çocukların Hayallerindeki Okul Derya Aktürk Çopur 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Ergen Seslerinde Ses Değişimi ve Eğitimi Serkan Otacıoğlu 2017
Silinecek Konu Dışı Lise Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bilimin Doğası Mitleri Gülseda Eyceyurt Türk, Ümmüye Nur Tüzün 2017
silinecek konu dışı Lise Öğrencilerinin Sözcük Kazanımında Sözlük Kullanım Eğilimlerinin Etkisi Cem Erdem 2017
silinecek konu dışı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Gökay Yıldız 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Okul Sağlığı Hemşireliğinde Öğrenci ve Aile Odaklı Bakım Esma Kabasakal, Oya Nuran Emiroğlu 2017
silinecek konu dışı Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği İle Sosyal Medyada Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Esra Karabağ Köse, Ömer Yurdakul, Hüseyin Onuk 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Ortaöğretim Düzeyi Müzik Derslerinde Kullanılan Okul Çalgıları ve Bu Çalgıların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi Yasemin Karataş, Ilgım Kılıç 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Öğretim Elemanlarından Duyulan Memnuniyet: Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Örneği Aydoğan Aydoğdu, Cenk Murat Koçoğlu 2017
silinecek konu dışı Ölü İnsan Bedeni ile İlişkiler: Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri Oya Ögenler, Nuri Selim Kadıoğlu 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Duygusal Emek İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği Fazıl Kaya, Salih Yıldız, Ozan Atsız, Sabina Aghayeva 2017
SİLİNECEK KONU DIŞI Üniversite Kütüphaneleri Personel-Kullanıcı İlişkisi ve Mevcut Durumun Standarda Uygunluğu Hüseyin Kaya 2017
silinecek konu dışı Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ahmet Dinçer, Şerife Kurşun 2017
SİLİNECEK Liselerde Çalışan Psikolojik Danışmanların Okullarda Yaşanan Kriz Durumlarına İlişkin Algıları Mehmet Kaya, Taşkın Yıldırım 2017
SİLİNECEK Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi Gülsen Özcan, Kaine Gülözer 2017
Silinecek Suç Davranışına Etki Eden Psikopatolojik Süreçler Derya Deniz 2017
SİLİNECEK TEKRAR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrenenlerin Sınav ve Büro Hizmetlerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Sinan Aydın, Aylin Öztürk 2017
SİLİNECEK TEKRAR Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi Yasin Demir, Mustafa Kutlu 2017
SİLİNECEK TEKRAR Determining Free Tıme Activivies of University Students (Example From Faculty of Educatıon, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)) Ömer Seyfettin Sevinç, Osman Aktan 2017
SİLİNECEK TEKRAR Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı Özden Turgut, Bahtiyar Eraslan Çapan 2017
SİLİNECEK TEKRAR Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu Yıldız Kuzgun, Feride Bacanlı 2017
SİLİNECEK Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri ile Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün Öztürk 2017
silinecek Üniversite Öğrencilerinin Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler: Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Ebru Onurlubaş, Emel Yıldız, Salih Yıldız 2017
SİLİNECEK(3 kayıt) Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği Volkan Demir, Burcu Yıldırım 2017
SİLİNECEK(3 kayıt) Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği Volkan Demir, Burcu Yıldırım 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Çocuklar ve Gençler Çevrimiçi Yaşamaktadırlar: Hakların, Risklerin ve Sorumlulukların Yeniden Yapılandırılması Sonia Livingstone, Işıl Kabakçı Yurdakul 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü Serdar Körük, Ayşe Aypay 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Hayri̇ye Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri Mehmet Akif Erdener, Fahri Sezer, Erdoğan Tezci 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz, Emine Feyza Dinçel, Gonca Çiffiliz-Kınay, Recai Coştur 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki Turgut Türkdoğan 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Kavramı ile İlgili Sınıflama Davranışlarının Değerlendirilmesi Mükerrem Akbulut Taş, Mahinur Coşkun 2017
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz, Gürhan Can, Aydoğan Aykut Ceyhan 2017
SİLİNECEK/İLGİSİZ Üniversitelerin “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri”nin Rolü ve Önemi Reyhan Ayşen Wolff, Zeynep Dilara Durmaz, Onur Çataltepe 2017
SİLİNECEK/KONGRE Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışların Gelişti̇rmeye Yönelik Müdahale Çalışması Funda Sevencan, Cavit Işık Yavuz, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler 2017
Tekirdağ Ölçeğinde Akran Zorbalığı Araştırması ve Bulguların Değerlendirmesi Coşkun Dikbıyık, Ensar Yılmaz 2017
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran Şiddetine Maruz Kalma Düzeyi, Mizaç Tarzı ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi Ayşe Nur Özdemir 2017
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran ve Öğretmen Etkileşimlerinin Bağlanma Stilleri Açısından Değerlendirilmesi Meltem Akburak 2017
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Büşra Şen 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yaş, Cinsiyet ve Psikoloji Dersi Alıp Almama Durumlarına Göre Empati ve Özgeci Davranış Düzeyleri İbrahim Kısaç, Büşra Aydemir, Leyla Özdemir, Zeynep Özmen 2017
Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma Fatih Ünal Bozdağ, Nebahat Badem 2017
-MÜSTEHCEN YAYIN- AST- Yatmadan Önce 100 Fırça Darbesi Melissa Panarello 2011
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesinin Yordayıcıları Olarak Okula Yabancılaşma ve Algılanan Sosyal Destek Nazmiye Çivitçi 2011
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Karar Verme Stratejilerine Yönelik Karşılaştırmalı Analiz Yeliz Akıntuğ, Cem Birol 2011
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Mediha Sarı 2011
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk Lise Öğrencilerinde Okul Terkin Yordanması: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri İle Bir Model Testi Arif Özer, Dilek Gençtanırım, Tuncay Ergene 2011
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye’deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri Umut Şah 2011
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Beden İmgesi ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferda İzgiç, Gamze Akyüz, Orhan Doğan, Nesim Kuğu 2011
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu, Filiz Yıldırım 2011
(BİLDİRİ) Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Serap Bedir, Dilek Polat, Arzu Tural Dikmen 2011
(BİLDİRİ) BİLSEM’e Devam Eden ve Etmeyen Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz-Yeterlik İnançları Fatma Altun, Hikmet Yazıcı 2011
(BİLDİRİ) Çatışma Yaşayan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin Arabulucu Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Fulya Türk 2011
(BİLDİRİ) Ergenleri̇n Ruhsal Durumlarının İncelenmesi̇ Hülya Karataş, Candan Öztürk, Murat Bektaş 2011
(BİLDİRİ) Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları Olarak Duygusal Zeka, Öz-Yeterlik İnancı ve Motivasyon Sevda Seyis, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun 2011
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Elif Gökçearslan Çifci, Gülsüm Çamur Duyan, Veli Duyan 2011
(BİLDİRİ) Üniversite Yaşamına Uyum Programı ve Değerlendirme Çalışmaları:Ankara Üniversitesi Örneği Binnur Yeşilyaprak, İlhan Yalçın 2011
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Postmodern Dönemde Bedenin Tüketim Temelinde Yeniden İnşası Abdullah Özbolat 2011
(HANGİ YAŞ GRUBU OLDUĞU ÖĞRENİLECEK EĞER ERGENLİKTE VARSA SİLİNMESİN)Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock 2011
(KONU UYGUN DEĞİL) Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Dijital Oyuncuların Habitusları ve Kariyer Türevleri Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan 2011
(KONU UYGUN DEĞİL) Güreş Eğitim Merkezlerindeki Güreşçilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının ve Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi) Gökhan Bayraktar 2011

Sayfalar

RSS - - SİLİNECEK, EKSİK, UYGUN OLMAYAN VE ÇİFT GİRİŞLİ KÜNYELER beslemesine abone olun.