SİLİNECEK TEKRAR Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu

KİTAP

SİLİNECEK TEKRAR Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu

Kuzgun, Yıldız - Bacanlı, Feride, SİLİNECEK TEKRAR Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu, İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, pdf.