(SİLİNECEK) Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı

MAKALE

(SİLİNECEK) Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
97-108
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören lise öğrencilerinin biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik problem algısı ve reddine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada veriler, Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı ve Reddi anketi aracılığı ile 506 lise öğrencisinden toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıslı Türk öğrencilerin küresel ve yerel biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik problem algısı, problem reddine göre daha yüksektir. Küresel ve yerel biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik problem algısı ve reddi kız ve erkeğe göre değişmekte iken; ailenin aylık gelirine göre değişmemektedir. Lise türüne göre küresel ekolojik problem algısı değişmekte iken; sınıf seviyesine göre biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik problem reddi değişmektedir.

Bilir, Ahmet - Özbaş, Serap, (SİLİNECEK) Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 1, 2017, 97-108, pdf.