ÇİFT GİRİŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi

MAKALE

ÇİFT GİRİŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
10-18
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma üniversitede öğrenim görmekte olan ve yurtta ikamet eden öğrencilerin rekreatif amaçlı faaliyetlerini değerlendirme amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda kalan %53,8'i erkek %46,2’si kadın toplam 301 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin %24,6'sı Edebiyat Fakültesinde, %17,3'ü Eğitim Fakültesinde, %7,3'ü İktisat Fakültesi, %14,0 İlahiyat Fakültesi, %7,0 Meslek Yüksekokulu, %4,3'ü Beden Eğitimi Yüksekokulu, %4,3'ü Tıp Fakültesi, %3,0 Veterinerlik Fakültesi, %6.3 Ziraat Fakültesi, %9,3 Mühendislik fakültesini temsil etmekteydi. Araştırma tarama modeline uygun şekilde yapılarak, beşli likert formatında hazırlanan ölçek ile toplanmıştır. Analizlerde parametrik test uygulamalarından olan independent t-test ve Anova testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin boş zaman etkinliklerinde yaş, bir işte çalışıp çalışmama durumu ve aylık yaptıkları harcamalar değişkenlerinde her hangi bir anlamlı farklılık bulunmazken, cinsiyet ve okudukları fakülte değişkenlerinde göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin öncelikli olarak yaptıkları ilk beş rekreasyon etkinlikleri ise, müzik dinlemek, arkadaş sohbetine katılmak, çay bahçesine ve sahile gitmek spor yapmak ve kişisel hobileri ile uğraşmak olarak belirlenmiştir.

Asma, Mehmet Bülent - Çoşkun, Funda - Gencer, Yıldırım Gökhan - Eriş, Fatih, ÇİFT GİRİŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van, 3, 2017, 10-18, pdf.