(YAŞ GRUBU KONTROL?) Türkiye'de Genç Yetişkinlerin Paraya Karşı Tutumu ve Tasarruf Niyeti (Money Attitude and Saving Intentions of Young Adults in Turkey)

TEZ

(YAŞ GRUBU KONTROL?) Türkiye'de Genç Yetişkinlerin Paraya Karşı Tutumu ve Tasarruf Niyeti (Money Attitude and Saving Intentions of Young Adults in Turkey)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463501
Sayfa Sayısı
102
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada, Türkiye'deki genç yetişkinlerin paraya karşı tutumları ve tasarruf niyetleri (birikim güdüleri), Eskişehir'de 640 genç yetişkin örneklemi ile anket kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışma ile genç yetişkinlerde parasal tutum ve tasarruf niyeti, bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasına ve bu konularda erkeklerle kadınların karşılaştırılmasına yönelik incelenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Paraya karşı saklama tutumu ile tasarruf niyeti arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş, ancak paraya karşı güç, takıntı ve kaygı tutumları ile tasarruf niyeti arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Genel olarak, Türkiye'deki genç yetişkinlerin parayla ilgili endişeli olmadığı (paraya karşı takıntılı tutumları bulunmadığı, parayla ilgili çok fazla kaygı duymadıkları, para harcamakta zorlanmadıkları ve parayı güç kaynağı olarak algılamadıkları) söylenebilir. Buna karşın, genç yetişkinlerin tasarruf etm güdülerinin olduğu gözlenmektedir. Motivasyon boyutları açısından, Türkiye'deki genç yetişkinlerin gerçekte tasarruf etmesini sağlayan şey içe yansıtmaktır. Diğer bir deyişle, genç yetişkinler, ay sonunda her zamankinden çok paraya sahip olduklarında kendileri ile gurur duymaktadır. Bulgulara göre, paraya karşı tutum açısından Türkiye'deki genç yetişkinler arasında en çok sergilenen tutum güçle ilgili olandır. Ayrıca, çalışmada genç erkeklerle kadınlar arasında paraya karşı tutum ve tasarruf niyetine ilişkin ilginç farklılıklar tespit edilmiştir. Erkekler, para konusunda daha takıntılı ve kaygılı olup, parayı güç kaynağı olarak görme eğilimindedir. Öte yandan kadınlar, para konusunda takıntılı ve kaygılı olmayıp parayı güç kaynağı olarak görmemektedir; ancak kadınlar paraya karşı saklama tutumu gösterme eğiliminde olup, erkeklere göre, tasarruf etme konusunda daha yüksek motivasyona sahip olma eğilimi göstermektedir.

Atta, Yaw Frimpong Ofori, (YAŞ GRUBU KONTROL?) Türkiye'de Genç Yetişkinlerin Paraya Karşı Tutumu ve Tasarruf Niyeti (Money Attitude and Saving Intentions of Young Adults in Turkey), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.