(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bir Ürün Olarak Pırlanta ve Pırlantanın Üniversite Çalışanlarınca Algılanan Ürün İmajı: Gümüşhane ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği

MAKALE

(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bir Ürün Olarak Pırlanta ve Pırlantanın Üniversite Çalışanlarınca Algılanan Ürün İmajı: Gümüşhane ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
85-117
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Günümüzde ürünlerin, hizmetlerin ve markaların değerini yükseltebilmek, kalıcılığını korumak, itibarını devam ettirebilmek için imaja dönük çalışmalar; ürünlerin, hizmetlerin, markaların ve kurumların pazarlama iletişiminin önemli bir parçası olmasını gerekli hale getirmiştir. Özellikle reklamlar yoluyla ürünlere yüklenen ve yeri geldiğinde bir hayat standardı haline gelebilen, ürünlere atfedilen kavramlar, anlamlar ve simgeler tüketiciler tarafından fazlası ile önem görebilmektedir. Bu durum çoğu zaman ürün ve markanın da ötesinde, zihinsel ve bilişsel alt yapıdan kaynaklanabilmektedir. İmaj, bu yapıyı oluşturur ve kalıcılığına katkıda bulunur. Ürün imajı ise tüketicilerin gerçek ya da potansiyel bir ürünü algılama yoludur. Bu doğrultuda ürün imajı konusunun derinlemesine ele alındığı bu çalışma da pırlanta ürününün tüketiciler üzerindeki imajı anlaşılmaya çalışılarak, oluşan ürün imajı algısı ve boyutları ile yeni bir ölçek geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu düşünce ile farklı iki üniversiteden 169 tüketici ile görüşülerek, kuramsal bakımdan bir ayrım oluşturan faktörlerin anlaşılması sağlanmıştır. Literatüre bağlı kalmaya çalışarak ürün imajını oluşturan faktörler soyut ve somut şeklinde iki ana faktöre ayrılmıştır. İmaj denince akla daha yatkın olabilecek soyut faktörlerin, katılımcılar tarafından pırlanta ürün imajı bağlamında geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır.

Yarar, Ali Erkam - Özer, Nuri Paşa, (YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bir Ürün Olarak Pırlanta ve Pırlantanın Üniversite Çalışanlarınca Algılanan Ürün İmajı: Gümüşhane ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Gümüşhane, 1, 2017, 85-117, pdf.