(2018 makalesi??) Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik-Ekonomik Statülerinin Alışveriş Davranış Biçimlerine Etkileri

MAKALE

(2018 makalesi??) Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik-Ekonomik Statülerinin Alışveriş Davranış Biçimlerine Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
8-18
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Gelişen teknoloji ve artan akıllı cihaz (cep telefonu, tablet bilgisayar, vs.) uygulamaları tüm tüketicilerin alışveriş yapma davranışlarında değişikliğe sebep olduğu gibi üniversite öğrencilerinin de alışveriş davranış biçimlerinde değişiklik meydana getirmiştir. Öğrencilerin alışverişe ayırdıkları bütçenin hiç azımsanmayacak kadar fazlalaşması değişen tüketim davranışlarını da en çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Üniversitelerde okuyan gençlerin sosyal, ekonomik ve demografik özellikleri ve harcama kalemleri arasında ortaya çıkan değişkenler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma İstanbul’da eğitim gören ön lisans öğrencileri arasında yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde öğrencilerin hemen her alışverişe çıktıklarında bir şeyler satın almaktan hoşlandıkları, yaş gruplarına göre harcama kalemlerinin öğrencinin çalışma hayatına yaklaştığı, mezuniyete yakın yaşlarda arttığı ve ebeveynleri içerisinde babalarının mesleklerinin annelerinin mesleklerine göre harcama miktarını anlamlı şekilde yükselttiği bulunmuş, başkalarına hediye almaktan hoşlandıkları tespit edilmiştir. Dijital ortamların artması, sürekli internette olma isteği ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması da alışveriş davranışlarını değiştirmiş, elektronik ürün grubuna giyim, gıda, kozmetik gibi kalemlerden daha fazla bütçe ayırdıklarını göstermiştir. Öğrenciler satın almak istedikleri ürünü sosyal medya üzerinden incelemekte, ürün ile ilgili siteleri gezinmektedirler. Bu durum önceden alışveriş için gün ayırma, özellikle alışveriş için dışarı çıkma davranışında ciddi bir değişiklik meydana getirmiş, akıllı telefonlar sayesinde e-alışveriş alışkanlığının arttığını ortaya koymuştur.

Yayla, Ayşe - Tektaş, Necla - Ceviz, Nuray Oz - Sarıkaş, Ali - Polat, Zühal - Tektaş, Mehmet, (2018 makalesi??) Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik-Ekonomik Statülerinin Alışveriş Davranış Biçimlerine Etkileri , Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1, 2018, 8-18, pdf.