FARKLI BAŞLIK, ÖZET VE SAYFA NUMARASI AYNI ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği)

MAKALE

FARKLI BAŞLIK, ÖZET VE SAYFA NUMARASI AYNI ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
489-497
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sosyal yaşam söz konusu olduğunda birbirinden farklı sosyal ilişki türleri ortaya çıkmaktadır. Bir toplumda sosyal ilişkiler ve etkileşimleri belirleyen etkenler ise toplumdan topluma farklılık arz etmektedir. Bazı toplumlarda ekonomik özelliklere dayalı sınıfsal ayrımlar, insanlar arası ilişkilerde belirleyici bir etken iken, bazılarında etnik benzerlikler veya dinsel aidiyetler ön plana çıkmaktadır. Batı toplumlarında etnik farklardan kaynaklanan özellikler iki birey arasında bir uyum veya ayrışmaya sebep olabilir. Türkiye gibi tarihsel geçmişi uzun yıllara dayanan bir ülkede ise insanlar arası iletişim ve etkileşim biçimleri büyük ölçüde gündelik yaşamda derin bir etkisi olduğuna inanılan inanç etkeni ile belirlenmektedir. Toplumun en önemli kurumlarından biri olan ve bünyesinde farklı sosyo-kültürel ve ekonomik yapılara mensup bireyler barındıran üniversiteler, arkadaşlık ilişkilerinin kurulduğu en büyük kamusal ve sosyal alanlardır. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmada arkadaşlık seçimi söz konusu olduğunda öğrencilerin belirli bazı özellikleri göz önünde bulundurduğu, bazılarını ise önemli birer özellik olarak görmediği tespit edilmiştir. Öğrenciler, arkadaşlık ilişkilerini geliştirirken cinsiyet ve etnisite farklarının belirleyici özellikler olmadığını ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık arkadaşlık kurmak istedikleri diğer öğrencilerin inançlı olması gerektiğine vurgu yapmışlardır.

Nas, Fethi, FARKLI BAŞLIK, ÖZET VE SAYFA NUMARASI AYNI ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Ordu, 3, 2017, 489-497, pdf.