Gençlik ve Evlilik/ Eş Seçimi/ Aile Kurumuna Bakış/ Ebeveyn Olmak/ Duygusal Bağlanma- Aşk/ Flört/ Cinsellik Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 439 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Adolescents’ Opinions and Thoughts About Consanguineous Marriages: A Turkey Sample Funda Özpulat, Esma Kabasakal, Melike Taşdelen Baş 2017
Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması Melisa Ebeoğlu, Eda Karacan 2017
Aşk Biçemleri, İlişki Doyumu ve Yalnızlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Eylem Gökçe Türk, Aylin Demirli Yıldız 2017
Cinsel İçerikli Yayınların Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Bazı Müdahale Yöntemleri Bağdat Deniz Kaynak 2017
Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi Erol Esen, Diğdem Müge Siyez 2017
Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Gençler Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi Alev Üstündağ 2017
Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Seval Kızıldağ 2017
Erken Yaşta Evlilik İçin Başvuran Kızların Ruhsal Değerlendirmesi ve Risk Etkenlerinin Belirlenmesi Serhat Nasıroğlu, Bengi Semerci 2017
Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı Ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü  Ceren Akdağ 2017
Kadın Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Bağlanma Boyutları, İlişkide Algıladıkları İstismar ve Gelecek Zaman Yönetimi Açısından İncelenmesi Aylin Demirli Yıldız, Gökçe Çokamay, Müge Artar 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ebeveynlik Hakkındaki Görüşleri Gökçe Kurt 2017
Üniversite Öğrencilerinde Evliliğe Yönelik İnançlar: Bir Müdahale Programının Etkililiği Zeynep Kızıl 2017
Üniversite Öğrencilerinin Aile Yapısı ile Bağlanma Stillerinin Romantik İlişkilere Etkisinin İncelenmesi Selim Tosun 2017
Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma Durumları ve Etkileyen Faktörler Gökçe Demir, Sevil Biçer 2017
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Kıskançlıkla Başa Çıkma Biçimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi Rumeysa Hoşoğlu 2017
Üniversite Öğrencilerinin Romantizm ve Eş Seçimine İlişkin Tutumları ile Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Çalım 2017
Üniversitede Okuyan Kadın Öğrencilerin Cinsel Mitler İle İlgili Görüşleri Dilek Aygin, Hande Cengiz, Özge Yaman, Ayşe Çelik Yılmaz 2017
Adölesan Gebelerin Gebelik, Doğum ve Anneliğe Uyumları ve Etki Eden Faktörler Simge Evrenol Öçal 2011
Analitik Açıdan Çocuk ve Ergenin Cinsel Gelişimi Nahit Motavallı Mukaddes 2011
Çocuk Gelinler: Erken Yaş Evlilikleri ve Adölesan Gebeliklere Yaklaşım Selma Şen, Oya Kavlak 2011
Ergenlerin Romantik İlişkilerini Başlatma, Sürdürme ve Bitirme Nedenlerinin İncelenmesi Çiğdem Gülden 2011
Ergenlikte Romantik İlişkiler Sevgi Birsel Nemelioğlu 2011
Genç Erkeklerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi Ayhan Karaköse, Sabahattin Aydın 2011
Genç Kızların Evlilik Kurumuna İlişkin Değer ve Tutumları: Kayseri İncesu İlçesi Yasemin Mermer 2011
Genç Psikolojisinde Sevgi ve Evlilik Öncesi Cinsellik Hamdi Kalyoncu 2011
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Evlilik Dışı Cinsel İlişki, İstemli Düşükler Ve Kontraseptif Kullanımı Konusundaki Görüşleri Burcu Tokuç, Ufuk Berberoğlu, Gamze Varol Saraçoğlu, Ülfiye Çelikkalp 2011
Türk ve İranlı Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi ile ilgili Görüşleri Naimeh Farajzadeh 2011
Üniversite Öğrencilerinin Aşka İlişkin Tutumları ve İlişki Doyumlarının Kişilik Özellikleri ile İlişkisi Beyhan Budak 2011
Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları Selma Koluaçık, Gülsen Güneş, Ali Özer 2011
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi Zeynep Hamamcı, Ahmet Buğa, Şenol Duran 2011
Adolesan Gebelikler Ali İrfan Güzel, Aytekin Tokmak, Yaprak Üstün Engin 2016
Adolesanda Cinsel Sağlık Sorunları Necmi Arslan 2016
Adölesan Çağı ve Genç Kızlarda Jinekolojik Sorunlara Yaklaşım Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan 2016
Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul'da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması Kerem Doğa Seçkin, Burak Yücel, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Cihan Togrul, Engin Çelik, Tuncay Küçüközkan, Gökhan Yıldırım 2016
Adölesan Gebeliklerin İstenmeyen Obstetrik ve Yenidoğan Sonuçları Muzaffer Temur, Şükrü Budak, Yasemin Kılıç Öztürk, Cihan Kaya, Pelin Özün Özbay, Özgür Yılmaz 2016
Akran Eğitimi Modelinin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Mitlerine Etkisi Funda Evcili 2016
Bağlanma Stilleri, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu Ve Kıskançlık İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Araştırma Özlem Yeter 2016
Cinsel İstismara Uğrayan Ergen Adli Olgularda Flört İlişkisinde Şiddet Varlığı Nagehan Üçok Demir, Mustafa Yasin Irmak, Murat Duygu, Neşe Perdahlı Fiş 2016
Çocuklarda Cinsel Eğitim Adem Güneş 2016
Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri Zeliha Burcu Yurtsal, Sultan Uçuk, Özlem Duran Aksoy, Berrin Tali, Sultan Temel 2016
Ergenlerde Anne-Baba Ve Arkadaşlara Bağlanma Biçimleri İle Romantik İlişkilerde Sorun Çözmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur Çetin, Abide Güngör Aytar, Merve Deniz Pak, Abdulbaki Artık 2016
Evlilik veya Evlilik Dışı Birlikte Yaşama Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nurşen Adak 2016
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişkilerinde Bağlılık Kavramının Önemi ve Bağlılığın Olası Yordayıcıları Ceyda Öztekin 2016
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişkilerinde Bilişsel Çarpıtmalarının ve Kişilerarası Yetkinliklerinin İncelenmesi Havva İlhan 2016
Hemşirelik Bir ve İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planı için Cinsellik ve Üreme Alanına İlişkin Veri Toplamada Yaşadıkları Güçlükler Nurcan Uysal, Kerziban Yenal 2016
Hemşirelik Öğrencilerine Akran Eğiticiler ile Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir, Ebru Çiçekoğlu 2016
Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeğinin Geliştirilmesi Sare Terzi, Yaşar Özbay 2016
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Flört Şiddeti Prevalansının Belirlenmesi Yadigar Polat, Nuriye Nesrin İpekçi, Gülistan Yurdagül, Melek Öztürk, Sümeyya Tatlı, Mustafa Yavuzekinci 2016
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsellikle İlgili İnanışları Pakize Ogur, Nevin Utkualp, Nejla Aydınoğlu 2016
Sağlıklı Ergen Gelişimini Desteklemeye Yönelik Eğitim Programlarının İncelenmesi Erol Esen 2016
Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde İşlevsel Olmayan İlişki İnançları ile İlişkisel Benlik Tutumlarının Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Araştırılması Sevinç Elvan Bilir 2016
Üniversite Öğrencilerinde Aşka İlişkin Tutumlar, Kişilik Özellikleri İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkilerin Cinsiyet ve Mevcut İlişki Durumu Bağlamında İncelenmesi Gizem Karahasanoğlu 2016
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travması, Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler ve Romantik İlişkilerdeki İstismar Davranışının İncelenmesi Haydeh Faraji 2016
Üniversite Öğrencilerinde Romantik Kıskançlık ile Romantik İlişki İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Halide Begüm Utkan 2016
Üniversite Öğrencilerinin Aşk Stillerinin Demografik Değişkenler ve Ana Babaya Bağlanma ile İlişkisi Hülya Ercan 2016
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Haklar ve Üreme Haklarına İlişkin Görüşleri Hatice Yıldız, Nuran Kömürcü, Zümrüt Bilgin, Canay Çakır 2016
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine ve Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Romantik İlişki İnançlarının İncelenmesi Vildan Serpin Eşiyok 2016
Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi Tutumlarının Bireysel Özellikleri Açısından İncelenmesi Diğdem Tuzer 2016
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Ve Eş Seçimine İlişkin Görüş ve Düşünceleri Reyhan Özüdoğru Düşünmez 2016
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Romantik İlişkileri Üzerine Etkisi Esen Öngün 2016
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Akılcı Olmayan İnançları ile Evlilik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aynur Karabacak, Muhammed Çiftçi 2016
Çiçeklerin Kaderi: Türkiye'de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma Esra Burcu, Filiz Yıldırım, Çiğdem Sema Sırma, Seçil Sanıyaman 2015
2008 – 2013 Yıllari Arasinda Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi Hasan Onur Topçu, Nazlı Aksoy, Selçuk Erkılınç, Seda Topçu, Sabri Cavkaytar, Nuri Danışman, Yaprak Üstün, Halil İbrahim Yakut 2015
Adolesan Kontrasepsiyon Emre Özgü, Halil İbrahim Yakut 2015
Adölesan Doğumlara Yaklaşımda Beş Yıllık Sonuçlarımız Fatma Eskicioğlu 2015
Anılardaki Aşklar: Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi Bekir Onur 2015
Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Nursel Kara Ulu, Hasan Demir, Medine Ayşin Taşar, Yıldız Bilge Dallar 2015
Anne Bu Ne?: Çocuğun ve Ergenin Cinsel Eğitimi Jülide Sevim 2015
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları Elif Yılmaz, Zehra Vural Yılmaz, Özlem Yazıcı Işıtan, Mehmet Fatih Karslı, İsmail Burak Gültekin, Banu Seven, Osman Fadıl Kara, Tuncay Küçüközkan 2015
Cinsiyet, Ayrılmış Ebeveyn Ve Şiddet Görme Faktörlerinin Gençlerin Eş Seçim Tutumları Üzerinde Etkisi Hakan Öztunç, Özlem Şener 2015
Çocuk Yaşta, Zorla Evlilikler ve Ergen Gebelikleri Sare Mıhçıokur, Ayşe Akın 2015
Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşalım? Bebeklikten Gençliğe Cinsellik Z. Bengi Semerci 2015
Ergen Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri ve Kendilik Algıları Selda Sivaslıoğlu 2015
Ergen Romantik İlişkisinde Sağlıklı İlişkiler Geliştirme Programının Kız Ergen Bireylerin Romantik İlişki Sürecinde Yaşadıkları Çatışma Eğilimine Etkisi Elif Yalçıntaş Sezgin 2015
Ergenlik ve Cinsellik Emine Zinnur Kılıç 2015
Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği Tuncel Altınköprü 2015
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi Barışcan Öztürk, Diğdem Müge Siyez 2015
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları Özlem Akalpler, Kafiye Eroğlu 2015
Ne Erken Ne De Geç Gebelik: Adölesan, Reprodüktif Yaş Ve İleri Yaş Gebeliklerin Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit, Ali Galip Zebitay, Zuhal Aydın, Zehra Kurdoğlu, Oğuz Yücel 2015
Partneri Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi Tercihlerinin Karşılaştırılması Zekeriya Çalışkan, Sermin Timur Taşhan, İlksen Orhan, Gülçin Nacar 2015
Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Anne-Baba ve Arkadaşlarına Bağlanma Biçimleri ile Romantik İlişkilerinde Sorun Çözmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur Çetin 2015
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Türkan Çalışkan, Celalettin Çevik, Sibel Ergün 2015
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordaması Ayça Saraç, Zeynep Hamamcı, Songül Sonay Güçray 2015
Üniversiteli Gençlerin Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlığa İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları Nuriye Büyükkayacı Duman, Gülay Yılmazel, Şenay Topuz, Ayşe Burcu Başcı, Derya Yüksel Koçak, Lale Büyükgönenç 2015
Zihin Engelli Ergen Kız Öğrencilerin Cinsel Eğitim Alma Sürecinde Öğretmenlerin ve Ailelerin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi Özlem Uzun 2015
Adölesan Annelerin Emzirmeye Yönelik Düşünce Ve Uygulamaları Sevgi Özsoy 2014
Adölesan Gebelerin Genel Sağlık Ve Beslenme Durumlarının Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkileri Pınar Sökülmez, Aliye Özenoğlu 2014
Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir? Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları Sevilay Topçuoğlu, Seçil Erçin, Didem Arman, Tuğba Gürsoy, Güner Karatekin, Fahri Ovalı 2014
Cinsel Eğitim & Çocukluktan Ergenliğe Duygu Çalışır, Nur Onur 2014
Çocuk/Adölesan Gebelikler ve İnfluenza Enfeksiyonları Ahmet Gülen, Mustafa Hacimustafaoğlu 2014
Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler: Bir Olgubilim Çalışması Erdinç Duru, Gökmen Arslan 2014
Flörtüm Eşim Olsun Mu? A. Muhsin Yılmazçoban 2014
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişki Doyumları ile Anne- Baba Çatışmasını Algılamaları Arasındaki İlişkide Problem Çözme Tarzları ve İlişkilere Yönelik Akılcı Olmayan İnançların Aracı Rolü Ahmet Altınok 2014
Gençlik Cinsel Sağlığı: Türkiye’deki Bir Üniversitede Öğrenciler Arasında Cinsel Bilgi, Tutumlar ve Davranışlar Gamze Varol Saraçoğlu, İlknur Erdem, Sultan Doğan, Burcu Tokuç 2014
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS’e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Aysun Çaltık Yılmaz, Sevgi Başkan 2014
Lise Aşkım Dilara Akıncı 2014
Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Gülden Uzer Ekin 2014
Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgileri Gökçe Demir, Tahir Kemal Şahin 2014
Türkiye'de ‘Çocuk Gelin’ Sorunu Meryem Kaynak Malatyalı 2014
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları Ergül Aslan, Hatice Bektaş, Şükran Başgöl, Sevda Demir, Pınar Irmak Vural 2014

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Evlilik/ Eş Seçimi/ Aile Kurumuna Bakış/ Ebeveyn Olmak/ Duygusal Bağlanma- Aşk/ Flört/ Cinsellik beslemesine abone olun.