Kadın Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Bağlanma Boyutları, İlişkide Algıladıkları İstismar ve Gelecek Zaman Yönetimi Açısından İncelenmesi

MAKALE

Kadın Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Bağlanma Boyutları, İlişkide Algıladıkları İstismar ve Gelecek Zaman Yönetimi Açısından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
365-384
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmanın temel amacı beliren yetişkinlik döneminin en önemli gelişimsel görevlerinden biri olarak romantik ilişkileri araştırmaktır. Bu bağlamda ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin, bağlanma boyutlarının, gelecek yöneliminin ve ilişkilerinde algıladıkları istismarın kadın üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu ile ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile devlet üniversitesi öğrencilerinin ilişkide algıladıkları istismar düzeyi ve ilişkide algıladıkları doyumun düzeyi sınıf, ilişki süresi, gelir durumu, ailelerin eğitim düzeyi ve evlilik durumu gibi değişkenlere açısından farklı olup olmadığı ele alınmıştır. Bu amaca uygun olarak çalışmalar iki ayrı üniversitede eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları vakıf üniversitesi öğrencilerinin romantik ilişkilerinde daha fazla doyum yaşadıklarını ortaya koymuştur. Dahası, üst sınıf öğrencileri ve daha uzun süreli ilişki sahibi olanların ilişki doyumu daha yüksek bulunmuştur. Son olarak regresyon analizi sonuçları romantik ilişki doyumunun sırası ile kaçınan bağlanma, romantik ilişkilerde algılanan istismar, kaygılı bağlanma ve ilişkide gelecek yönelimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Yıldız, Aylin Demirli - Çokamay, Gökçe - Artar, Müge, Kadın Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Bağlanma Boyutları, İlişkide Algıladıkları İstismar ve Gelecek Zaman Yönetimi Açısından İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bartın, 1, 2017, 365-384, pdf.