Erken Yaşta Evlilik İçin Başvuran Kızların Ruhsal Değerlendirmesi ve Risk Etkenlerinin Belirlenmesi

MAKALE

Erken Yaşta Evlilik İçin Başvuran Kızların Ruhsal Değerlendirmesi ve Risk Etkenlerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
460-467
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmanın amacı, evlenmesine engel bir durum olup olmadığı ile ilgili adli rapor düzenlenmesi istenen 16-18 yaş arası kız çocuklarının sosyo-demografik özelliklerini ve ruhsal bozukluk tanılarını incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 01.01.2010-01.01.2016 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği’ne çocukların evlenmeye engel bir durumları olup olmadığının belirlenip adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen 16-17 yaşlarındaki 80 olgu alındı. Ergenler 6 yıl süre boyunca ilgili hastanede görev yapan 5 farklı çocuk ve ergen çocuk psikiyatri hekimi tarafından değerlendirilmiştir. Olgulara DSM-IV ölçütlerine göre tanı konuldu. Sonuç: Olguların %53.8’inde (s=43) herhangi bir ruhsal bozukluk yoktu. Olguların %18.8’inde (n=15) DEHB, %5’inde (n=4) davranım bozukluğu, %3.8’inde (s=3) anksiyete bozukluğu, %2.5’inde (s=2) major depresif bozukluk, %1.3’ünde (s=1) uyum bozukluğu, %6.3’ünde (s=5) zeka geriliği, %20’sinde (s=16) sınırda zeka tanıları saptandı. Tartışma: Henüz evlenmemiş olan kız çocuklarında dahi görünen yüksek ruhsal bozukluk tanıları dikkate alınmalıdır. Kız çocuklarının erken evliliklerinin engellenmesi amacıyla çocukların eğitim, sosyal ve ruhsal sağlıkları ile ilgili yakından izlenmeleri gerekmektedir.

Nasıroğlu, Serhat - Semerci, Bengi, Erken Yaşta Evlilik İçin Başvuran Kızların Ruhsal Değerlendirmesi ve Risk Etkenlerinin Belirlenmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Sivas, 5, 2017, 460-467, pdf.